Theo cộng sản có phải vì lý tưởng?

19 Tháng Tám 202010:25 CH(Xem: 413)

                        THEO CỘNG SẢN CÓ PHẢI VÌ LÝ TƯỞNG?


118227009_679386156253870_139265985448152251_n     Cố nhạc sỹ Văn Cao, người đã viết bài Tiến Quân Ca được dùng làm quốc ca nước VNcs.
                                                                Nguồn hình từ bài chủ.Phạm Minh Vũ
   Facebook    Trong cuốn hồi ký Tại sao tôi viết Tiến quân ca, nhạc sĩ Văn Cao đã kể lại rằng: “Tin từ Nam Định lên, cho biết mẹ tôi và các em tôi đang đói. Họ đang tìm mọi cách để sống qua ngày, như mọi người đang chờ đợi một cái chết thật chậm, tự ăn mình như ngọn nến. Tiếng kêu cứu của mẹ tôi, các em, các cháu tôi vọng cả căn gác, cả giấc ngủ chiều hôm. Tất cả đang chờ đợi tôi tìm cách giúp đỡ. Nhạc sĩ Văn Cao đã tự nhận rằng ông theo VM vì bản thân và gia đình quá đói. (Văn Cao, “Tại sao tôi viết Tiến quân ca”, viết ngày 7-7-1976, đăng lại trong sách Thiên Thai, tuyển tập nhạc Văn Cao, TpHCM: Nxb Trẻ, 1988, tt. 14-17.)

Quả thực trong nạn đói năm Giáp Thân - Ất Dậu ở Miền Bắc ngoài nhiều lý do như chúng ta đã biết, một phần gây nghiêm trọng nạn đói là do Việt Minh, mục đích là để lôi kéo thêm nhiều người theo Việt Minh. Và ta cứ thẳng thắn mà nói rằng, nhiều người theo Việt Minh thời đó chẳng có mấy ai là vì lý tưởng yêu nước, cao đẹp gì sất, trong đó Văn cao là một minh chứng.

Khi nạn đói xảy ra bắt mùa Đông năm Giáp Thân (1944) kéo dài qua năm 1945, Chính Phủ Trần Trọng Kim mới thành lập tháng 17- 4-1945 có nhiều chương trình hành động khẩn cấp để giải quyết nạn đói ở Miền Bắc. Nạn đói bắt đầu từ mùa đông năm 1944, lúc đó còn Pháp thuộc. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh, Pháp ở Đông Dương.

Việc làm đầu tiên của Chính phủ Trần Trọng Kim là ra lệnh bãi bỏ việc bắt buộc nông gia bán lúa gạo cho nhà nước, và để cho dân chúng tự do buôn bán gạo (Lúc Nhật chưa đảo chánh Pháp thì Pháp bắt nông gia bán lúa gạo cho nhà nước). Điều nầy có nghĩa là những quy định trước đây về số lượng lúa gạo phải bán cho nhà nước theo diện tích canh tác cũng bị bãi bỏ. Người dân được tự do vận chuyển buôn bán gạo dưới 50 kí lô mà không cần phải có giấy phép của chính quyền.

Ở các tỉnh, những ngân hàng nông nghiệp sẽ phụ trách mua gạo cho nhu cầu quân sự hay nhu cầu thực phẩm của chính quyền dưới sự kiểm soát của tỉnh trưởng. Những người nghèo đói còn sống sót và những người vô gia cư được chính phủ tập trung vào những nhà nuôi dưỡng đặc biệt để phục hồi dần dần.

Chính phủ thành lập ty "Liêm Phóng Kinh Tế", tức cảnh sát kinh tế, và giao cho Nguyễn Duy Quế điều khiển, kiểm soát gắt gao giá gạo, nhằm ngăn chận những vụ đầu cơ hay buôn lậu. (Vũ Ngự Chiêu, Phía bên kia cuộc cách mạng 1945: Đế quốc Việt Nam (3-8/1945), sđd. tt. 95-96.)

Nhờ thế, việc đầu cơ tích trữ hay buôn lậu gạo giảm hẳn. Tình hình nông gia được cải thiện nhờ giá bán cho nhà nước cao gấp 5 lần so với thời gian trước đó dưới thời còn Pháp.

Vua Bảo Đại ra sắc chỉ ngày 23-5-1945 hủy bỏ nợ nần do các tiểu nông vay tiền nhà nước trước đây. (Nguyễn Thế Anh, “The Great Famine of 1945", The Vietnam Review 4, Spring-Summer 1998, Hamden, Connecticut, USA, tr. 469.) Chính phủ cho hạ thấp mức thuế nông dân phải đóng góp. Bộ trưởng bộ Tiếp tế Nguyễn Hữu Thí đến Sài Gòn vào đầu tháng 6-1945 để thương thuyết với người Nhật nhằm thay đổi phương cách chở gạo từ Nam ra Bắc.

Để tránh bị phi cơ Đồng minh oanh tạc, gạo sẽ được chở bằng các đoàn thuyền buồm thuê của thường dân. Bộ trưởng Nguyễn Hữu Thí còn đề nghị đưa 1,000,000 dân từ Bắc bộ và Trung bộ vào định cư ở Nam bộ. (Nguyễn Thế Anh, bđd. tr. 469.) Những chuyến xe hay những chiếc ghe chở gạo từ Nam ra Bắc, khi quay trở về, thì chở di dân vào Nam lập nghiệp. (David G. Marr, sđd. tt. 102-103.)

Ngày 30-6-1945, chính phủ Trần Trọng Kim cho đánh thuế du hý (vui chơi, giải trí) để lấy tiền tài trợ cho những hoạt động cứu đói ở Bắc bộ. Chính phủ mở chiến dịch báo chí thông tin về những bất hạnh của đồng bào Bắc bộ để kêu gọi dân chúng tiếp tay cứu trợ. Những cuộc lạc quyên được tổ chức trên toàn quốc. Chiến dịch nầy đem đến nhiều thành quả giúp phần cứu đói hiệu quả.

Tại Hà Nội, vào tháng 5-1945, Tổng hội Cứu tế quyên được 782,403 đồng. Với số tiền nầy, Tổng hội đã mua được từ kho nhà nước 1,476 tấn gạo phát chẩn cứu đói. (David G. Marr, sđd. tt. 102-103.) Uỷ ban Cứu tế Trung ương giúp đỡ Bắc bộ tại Huế và Uỷ ban tương trợ giúp đỡ những nạn nhân Bắc bộ tại Sài Gòn, được thành lập. Số tiền quyên góp được dùng mua gạo chở ra giúp đỡ đồng bào đất Bắc. (Nguyễn Thế Anh, bđd. tr. 469.)

Tại Nam kỳ, chỉ nội trong tháng 5-1945, hơn 20 hội chẩn tế ra đời ở Saigon và các tỉnh thành phố lớn, và trong vòng một tháng đã quyên được 1,677,886 đồng, kể cả 481,570 đồng mua và chuyên chở 1,592 tấn gạo ra Bắc giúp cứu đói. (Báo L'Action [Hành Động] các số 24-5 và 22-6-1945, Vũ Ngự Chiêu trích dẫn, sđd. tr. 96.)

Lực lượng tham gia các phong trào cứu đói chủ chốt là thanh niên, sinh viên, học sinh và các đoàn thể đã được thành lập trong thời toàn quyền Decoux, như Hướng đạo sinh, Gia đình Phật tử... vì đã có kinh nghiệm đoàn ngũ hóa. Đây là lần đầu tiên giới trẻ Việt Nam thực sự bắt tay vào hoạt động xã hội. Những nhân vật nổi tiếng của phong trào nầy là Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu (Hướng đạo), Lê Đình Thám (Gia đình Phật tử) ...

Những biện pháp của chính phủ cùng sự tiếp tay của đồng bào toàn quốc, đã làm cho tình hình Bắc Bộ nhanh chóng trở lại bình thường. Vẫn còn một vài nơi người nghèo sắp hàng trước các điểm phân phối thực phẩm miễn phí, nhưng nói chung tình hình khá ổn định vào tháng 6-1945. (Nguyễn Thế Anh, bđd. tr. 470.)

Nạn đói tưởng đã qua đi. Mặc dù "Uỷ ban Bảo vệ và Giám sát đê điều" được thành lập để lo việc giữ đê, ngăn ngừa nước dâng lên gây lụt lội, nhưng bất ngờ những cơn mưa như thác đổ vào tháng 8-1945 đã tràn ngập tất cả các cánh đồng các tỉnh Hà Đông, Bắc Ninh, Sơn Tây, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Hải Dương. Nạn mất mùa trở lại. Vài nơi thiếu gạo, dân chúng đã phải ăn cả lúa giống để dành làm vụ mùa sau. (Nguyễn Thế Anh, bđd. tr. 470.)
Lúc này, Khi nạn đói quay trở lại trầm trọng hơn năm 1945, đảng Cộng Sản Đông Dương và Việt Minh (VM) lên án Pháp và Nhật là tác nhân gây ra nạn đói, và chống việc trưng mua lúa gạo.

Ngày 17-4-1945, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập và lo chuyện cứu đói, thì VM lợi dụng nạn đói để tuyên truyền và phát triển lực lượng. Việt Minh đả kích chính phủ Trần Trọng Kim, kích động dân chúng lăng nhục những viên chức chính quyền lo việc cứu tế. Khi biết được Đức rồi Nhật sắp đầu hàng Đồng minh, một mặt VM xúi giục dân chúng đánh phá các kho lúa. (Vũ Ngự Chiêu, sđd. tr. 96.) Một mặt khác, VM đứng ra tổ chức cướp các kho gạo. (Philippe Devillers, Histoire du Viêt-Nam de 1940 à 1952, Paris: Éditions Du Seuil, 1952, tr. 131.)

Việt Minh còn âm thầm chận bắt những chuyến xe hay những chuyến ghe chở gạo từ miền Nam ra, rồi VM đem tiếp tế cho những mật khu của họ. (David G. Marr, sđd. tt. 102-103.)

Việt Minh hợp tác và cung cấp tin tức cho phe Đồng minh, chính là cho Hoa Kỳ, dùng máy bay bắn phá các trục giao thông, khiến việc tiếp tế thực phẩm rất khó khăn. Ngày 23-7-1945, bác sĩ Vũ Ngọc Anh, bộ trưởng bộ Y tế, trên đường đi công tác, từ Thái Bình trở về Hà Nội, đến gần Bần Yên Nhân thì bị máy bay Đồng minh bắn chết. (Trần Trọng Kim, sđd. tr. 78.) Sự đi lại khó khăn đến nỗi chính phủ Trần Trọng Kim phải dùng xe đạp để chuyển công văn. (Vũ Ngự Chiêu, sđd. tt. 96-97.)

Từ đó, nạn đói trầm trọng trở lại. Nạn đói càng trầm trọng thì VM càng dễ tuyên truyền, vừa phản đối chính quyền, vừa chiêu dụ dân chúng bằng cách dùng gạo cướp được để cứu đói những ai chịu theo VM. Đây là một trong những lý chính mà thế lực VM nhanh chóng phát triển mạnh ở các vùng rừng núi và nông thôn vùng đông bắc Bắc Kỳ trong thời gian nầy.

Văn Cao là một trong số đó, vì đói quá, Bỗng một hôm Văn Cao gặp đồng chí Vũ Quý trước ga Hàng Cỏ. Vũ Quý liền đưa Văn Cao đến nhà một người thợ giày ở đầu ngõ chợ Khâm Thiên để ăn cơm, và giao nhiệm vụ đầu tiên là soạn một bài hát cho quân đội cách mạng. Bài "Quốc ca" hùng tráng đã được khởi đầu như vậy. Văn Cao viết ca khúc này trong một căn gác nhà người bạn tại 171 phố Mông - grăng, nay là phố Nguyễn Thượng Hiền. Lúc này VM cho Văn cao tiền, gạo vậy là Văn cao gửi về nuôi mẹ nuôi em. Thế là theo VM.

Sau đó anh Vũ Quý giao cho Văn Cao một khẩu súng và kêu Văn Cao thành lập lực vũ trang có tên là ‘’đội danh dự Việt Minh’’ do Văn Cao chỉ huy, đội này chuyên đi giết người, khủng bố. Tiến Quân ca ra đời trong hoàn cảnh này nên bài hát mang tính đẫm máu [http://giadinh.net.vn/…/nhac-si-van-cao-tung-di-tru-khu-vie…]. Bài hát đó của riêng đảng cộng sản, mang tính chất man rợ, máu me đúng ra phải lấy làm đảng ca cho đảng cộng sản, sao lại lấy làm Quốc Ca?

Tưởng quốc ca ra đời trong hoàn cảnh khí thế yêu nước hào hùng thế nào, ít ai ngờ, vì đói quá nên Văn Cao theo VM để có cái ăn. Quốc ca VN nó ra đời một cách hào hùng thế đấy!

Nói tóm lại, những người theo cs và tin mù quáng chẳng mấy ai là có lý tưởng sống cả, họ theo cs chỉ vì đói quá, khi họ nắm quyền thì cũng chỉ biết ăn và ăn, nỗi ám ảnh sợ đói ấy, có chăng nó vẫn đi theo người cộng sản đến hôm nay sau 75 năm? Người cộng sản hôm nay như những loài ký sinh trùng, nó bám vào Nhân dân, ăn hết tất cả của cải, bán cả biển đảo biên cương, họ quyết nắm quyền mặc cho đất nước nghèo nàn lạc hậu, họ ăn tới cái lai quần cũng không buông. Vì nếu người cộng sản sống có lý tưởng thì họ đã từ bỏ cộng sản từ lâu rồi!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Mười 202011:34 CH(Xem: 39)
Ông bà xưa luôn dạy chúng ta rằng “dục tốc bất đạt”. Vâng! Hãy đừng bổ người lung tung mà để cho người ta quản lý một ngành hay một địa phương đủ lâu để họ có cơ hội theo đuổi một chính sách dài hơi để mang lại kết quả tốt. Với chính sách “luân chuyển cán bộ” và thêm chính sách “giao quyền phê duyệt dự án thủy điện nhỏ” cho tỉnh thì có thể nói, ĐCS đã tạo nên một cỗ máy phá hoại mà họ không hề lường trước. Với CS, cách điều hành đất nước của họ chỉ có biết “thích gì làm đó” mà không hề lường trước được hậu quả. Đã 75 năm rồi nhưng họ vẫn không hề nhận ra.
23 Tháng Mười 202011:33 CH(Xem: 40)
Chúng ta đã chứng kiến trong mấy ngày qua các chính quyền địa phương cố tình tìm mọi cách ngăn chặn làm khó dễ cho các đoàn xe ở các tỉnh thành khác đến miền Trung hỗ trợ lũ lụt, có nhiều đoàn xe và người đi cứu trợ họ đã bị các cán bộ địa phương chặn lại, sống trong chế độ cộng sản Chủ nghĩa là thế đấy, thương xót cho đồng bào vùng lũ. Chính quyền địa phương khu vực vùng lũ lụt còn trục lợi trong như đứng ra tổ chức cho thuê xuồng máy cano, thuyền di chuyển đến vùng điểm lũ với giá 4 triệu đồng cho một đợt mà chỉ chuyển được khoảng 25 xuất hàng hỗ trợ.
23 Tháng Mười 202011:26 CH(Xem: 33)
Tóm lại là việc lựa chọn người đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương thì không những không giảm được nạn bè phái, bảo kê các nhóm lợi ích, doanh nghiệp tại phương, cho con ông cháu cha vào bộ máy chính quyền. Mà đây là thủ đoạn và mưu mô tinh xảo để che mắt báo chí và Nhân dân. Mục đích cuối cùng vẫn là con vua rồi lại làm vua, nhưng nó lại kín đáo mà không bị Nhân dân phát hiện. Bộ chính trị, Ban chấp hành TƯ đảng cộng sản quả là cao tay!
22 Tháng Mười 202010:39 CH(Xem: 127)
...đáp lại ứng viên Biden khẳng định mình hoàn toàn không có nhận được một xu nào từ nước ngoài, trái lại D. Trump lại có tài khoản tại ngân hàng TQ với sự thừa nhận muộn màng của Tổng Thống. Qua phần tranh luận cuối cùng này người dân Mỹ đã thấy rõ rằng nếu D. Trump đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa thì đường lối nước Mỹ sẽ không có gì thay đổi khác hơn nhiệm kỳ đầu tiên, tuy nhiên những lời thú nhận cũng như hành vi đánh dưới thắt lưng đối thủ, đưa ra những cáo buộc không có bằng chứng khả thi chỉ làm cho Tổng thống D. Trump giảm giá trị trong con mắt người dân.
22 Tháng Mười 202010:37 CH(Xem: 165)
Như đã nói, nghị định là loại giấy phép con dùng để cản chân việc thực thi luật pháp. Theo nguyên tắc, nhà nước chỉ được phép làm những luật cho phép, còn nhân dân thì có quyền làm bất cứ điều gì luật không cấm. Như vậy việc làm từ thiện “tự phát” ấy nếu căng theo luật là không vi phạm, người dân hoàn toàn có quyền vì luật không cấm. Tuy nhiên không như ở các nước dân chủ, nơi có tòa án bảo hiến sẽ có nhiệm vụ bác bỏ những sắc lệnh hành pháp vi hiến hay phạm luật thì Việt Nam lại không có. Thực chất, nghị định ở chính quyền CS nó thuộc loại văn bản dưới luật tựa như sắc lệnh hành pháp xứ dân chủ thôi, nhưng khác ở chỗ nghị định bị thả nổi không ai xét đến tính chất phạm pháp hay vi hiến của nó cả...
22 Tháng Mười 202010:37 CH(Xem: 79)
“Đây không phải là hành vi tổng thống bình thường. Chúng ta không thể dung thứ hành vi này từ một hiệu trưởng trung học. Chúng ta không thể dung thứ một huấn luyện viên hay đồng nghiệp có hành vi như vậy … Tại sao người ta lại bào chữa việc này, ‘ồ, đó là con người ông ấy,’ Không! Có hậu quả cho những hành động này,” cựu Tổng thống nói. “Hành vi Quan trọng! Tính cách quan trọng!” Obama tuyên bố. Ông Obama khép lại bài phát biểu với lời kêu gọi khuấy động trong 2 chiến dịch vận động tranh cử lịch sử thành công trước đây: “Quý vị đã phấn khích chưa? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Mọi người đã phấn khích chưa?
22 Tháng Mười 202010:36 CH(Xem: 75)
Còn nhớ, vào đêm khai ấn đền Trần xuân Nhâm Thìn khách hành hương đã “hối lộ” cuồng tín đến mức thi nhau ném tiền lẻ rào rào vào kiệu, những mong có được lộc thánh. Với câu chuyện những câu tiền lẻ đang ngập tràn lễ hội, không vô cớ khi có người cho rằng đền Bà Chúa Kho giờ thuần túy chỉ là nơi là dân làm ăn cõi trần vay mượn cõi âm. Còn chuyện phát ấn đền Trần, thành nơi mua quan bán tước. Không biết thánh thần có nhận được “tiền lẻ” hay không, chỉ biết Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, hồi đầu năm “tiết lộ” rằng một ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội sau Tết năm ngoái thu về 6 tỷ đồng tiền lẻ, nêm cứng vào thành bao tải..
22 Tháng Mười 202010:34 CH(Xem: 100)
Luật 64/2008 tạo ra áp đặt và mơ hồ, lại được bọn lạm quyền thích dựa dẫm làm cớ để chặn, lấy, trong lúc quốc gia khẩn cấp. Luật ấy cắt đứt nghĩa đồng bào, tình dân tộc… bằng cách ra lệnh không có bất kỳ ai người Việt được quyền tự mình cứu giúp nhau, mà phải nộp hết cho nhà nước, và để nhà nước định đoạt. Bối cảnh ấy, dẫn đến những xung đột nhất định. Và những xung đột như vậy giữa người cứu trợ và các giới chức địa phương cũng cho thấy luật về quyền lập hội, công đoàn hay tổ chức NGO trong nước đang thúc bách vô cùng. Ở nhiều nơi cho biết, nhiều đoàn cứu trợ đã tức giận ngừng phát, có người đòi mang hàng cứu trợ đi về...
21 Tháng Mười 202011:20 CH(Xem: 126)
Sống tại Hoa Kỳ là sống trong một nền dân chủ tuyệt đối, ai cũng có quyền theo đuổi niềm tin, lý tưởng của mình, tuy nhiên khi niềm tin của mình được tôn trọng thì cũng phải biết tôn trọng sự khác biệt của người khác, không thể chỉ có duy nhất mình là đúng, đó là tư tưởng độc tài, độc tôn của cộng sản, đó là lý do vì sao tại Mỹ có rất nhiều đảng phái nhưng lúc nào người dân cũng chọn cho mình hai chính đảng song song là Dân Chủ và Cộng Hòa để cân bằng trong việc điều hành quốc gia. Hãy nhìn qua các cộng đồng khác như Mễ, Nhật, Hàn…; đang sống tại Mỹ, có cộng đồng nào như cái cộng đồng Việt Nam chia nhau bênh vực....
21 Tháng Mười 202011:19 CH(Xem: 337)
Không riêng gì chuyện làm từ thiện, đến chuyện đi nhặt rác làm sạch môi trường, đôi khi cũng bị chính quyền ghép cho một cái tội là thành phần phản động, thế lực thù địch, đang nhẹ dạ bị kẻ khác kích động, lôi kéo và xui khiến , đó là quê hương đất Việt dưới chế độ CS đang bị những tên lãnh đạo trong một guồng máy độc tài và tham nhũng, vì lòng tham tham vô bờ bến đã khiến bọn chúng trở thành ác quỷ đã và đang xô đẩy dân tộc VN xuống bờ vực thẳm. Một chế độ CS độc tài và tham nhũng chẳng còn một chút niềm tin và hy vọng, nó cũng chẳng còn lý do gì mà tồn tại khi mà đám lãnh đạo không bao giờ quan tâm đến đời sống...
23 Tháng Mười 2020
Chúng ta đã chứng kiến trong mấy ngày qua các chính quyền địa phương cố tình tìm mọi cách ngăn chặn làm khó dễ cho các đoàn xe ở các tỉnh thành khác đến miền Trung hỗ trợ lũ lụt, có nhiều đoàn xe và người đi cứu trợ họ đã bị các cán bộ địa phương chặn lại, sống trong chế độ cộng sản Chủ nghĩa là thế đấy, thương xót cho đồng bào vùng lũ. Chính quyền địa phương khu vực vùng lũ lụt còn trục lợi trong như đứng ra tổ chức cho thuê xuồng máy cano, thuyền di chuyển đến vùng điểm lũ với giá 4 triệu đồng cho một đợt mà chỉ chuyển được khoảng 25 xuất hàng hỗ trợ.
23 Tháng Mười 2020
Việt Nam cho rằng ông là một nhà thương gia tài giỏi. Liệu chúng ta có thể tin được người thương gia không có lương tâm để bảo vệ mình. Ông đã lừa dối 3 bà vợ mình, lợi dụng và bạo hành tình dục đến rất nhiều các cô gái khác. Khi ông nắm quyền tuyệt đối, chỉ bằng một hành động, hay một lợi ích riêng Trung Quốc cho bản thân Trump. Việt Nam, và cả vùng Đông Nam Á, sẽ phải trở lại thời xa xưa, cống hầu Trung Quốc theo kiểu thuộc địa mới. Biển Đông sẽ hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Hay tệ hơn nữa, người Việt Nam sẽ phải học và nói tiếng Tàu Phổ Thông như cháu ngoại Arabella của Tổng Thống Trump.
22 Tháng Mười 2020
...đáp lại ứng viên Biden khẳng định mình hoàn toàn không có nhận được một xu nào từ nước ngoài, trái lại D. Trump lại có tài khoản tại ngân hàng TQ với sự thừa nhận muộn màng của Tổng Thống. Qua phần tranh luận cuối cùng này người dân Mỹ đã thấy rõ rằng nếu D. Trump đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa thì đường lối nước Mỹ sẽ không có gì thay đổi khác hơn nhiệm kỳ đầu tiên, tuy nhiên những lời thú nhận cũng như hành vi đánh dưới thắt lưng đối thủ, đưa ra những cáo buộc không có bằng chứng khả thi chỉ làm cho Tổng thống D. Trump giảm giá trị trong con mắt người dân.
22 Tháng Mười 2020
Còn nhớ, vào đêm khai ấn đền Trần xuân Nhâm Thìn khách hành hương đã “hối lộ” cuồng tín đến mức thi nhau ném tiền lẻ rào rào vào kiệu, những mong có được lộc thánh. Với câu chuyện những câu tiền lẻ đang ngập tràn lễ hội, không vô cớ khi có người cho rằng đền Bà Chúa Kho giờ thuần túy chỉ là nơi là dân làm ăn cõi trần vay mượn cõi âm. Còn chuyện phát ấn đền Trần, thành nơi mua quan bán tước. Không biết thánh thần có nhận được “tiền lẻ” hay không, chỉ biết Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, hồi đầu năm “tiết lộ” rằng một ngôi chùa nổi tiếng Hà Nội sau Tết năm ngoái thu về 6 tỷ đồng tiền lẻ, nêm cứng vào thành bao tải..
21 Tháng Mười 2020
Sống tại Hoa Kỳ là sống trong một nền dân chủ tuyệt đối, ai cũng có quyền theo đuổi niềm tin, lý tưởng của mình, tuy nhiên khi niềm tin của mình được tôn trọng thì cũng phải biết tôn trọng sự khác biệt của người khác, không thể chỉ có duy nhất mình là đúng, đó là tư tưởng độc tài, độc tôn của cộng sản, đó là lý do vì sao tại Mỹ có rất nhiều đảng phái nhưng lúc nào người dân cũng chọn cho mình hai chính đảng song song là Dân Chủ và Cộng Hòa để cân bằng trong việc điều hành quốc gia. Hãy nhìn qua các cộng đồng khác như Mễ, Nhật, Hàn…; đang sống tại Mỹ, có cộng đồng nào như cái cộng đồng Việt Nam chia nhau bênh vực....
21 Tháng Mười 2020
Không riêng gì chuyện làm từ thiện, đến chuyện đi nhặt rác làm sạch môi trường, đôi khi cũng bị chính quyền ghép cho một cái tội là thành phần phản động, thế lực thù địch, đang nhẹ dạ bị kẻ khác kích động, lôi kéo và xui khiến , đó là quê hương đất Việt dưới chế độ CS đang bị những tên lãnh đạo trong một guồng máy độc tài và tham nhũng, vì lòng tham tham vô bờ bến đã khiến bọn chúng trở thành ác quỷ đã và đang xô đẩy dân tộc VN xuống bờ vực thẳm. Một chế độ CS độc tài và tham nhũng chẳng còn một chút niềm tin và hy vọng, nó cũng chẳng còn lý do gì mà tồn tại khi mà đám lãnh đạo không bao giờ quan tâm đến đời sống...
21 Tháng Mười 2020
Tuy trước đây 4 năm cũng có một anh chàng MC quyên góp một đống tiền rồi cứu trợ nhỏ giọt kiểu rất Cộng Sản làm người dân thất vọng ê chề không còn muốn tin vào lòng tốt con người nữa. Thế nhưng tuy có người nổi tiếng tham lam thật, nhưng người dân thà đặt lòng tin vào người nổi tiếng hơn là tin vào chính quyền vì đơn giản, cá nhân thì còn có người tốt người xấu nhưng bộ máy chính quyền CS thì không tìm đâu ra người tốt. Hiện nay số tiền Thủy Tiên quyên góp được là rất lớn, nó dễ làm những “con ve chó” nổi lòng tham mà tìm cách chiếm đoạt.
20 Tháng Mười 2020
Trong đợt thiên tai, lũ lụt đang xảy ra ở miền Trung đã hơn 10 ngày, nhưng chưa thấy phía chính quyền trung ương cũng như các đại phương công bố ngân sách cứu trợ và triển khai công tác cứu trợ. Có lẽ các quan chức còn đang tính toán xem cứu trợ cho người dân bao nhiêu và họ có thể ăn bớt được bao nhiêu và chia chác nhau như thế nào? Người dân Việt Nam hiểu rõ bản chất và suy nghĩ của các quan chức chính quyền các địa phương mong có thiên tai, lũ lụt xảy ra để họ giải ngân tiền ngân sách, từ đó có cái để tham nhũng.
20 Tháng Mười 2020
Nhãn quan chính trị là không bao giờ đi van xin kẻ thù mua lúa mạch để giúp mình thắng cử. Nhãn quan chính trị là không bao giờ được phép ủng hộ các biện pháp đàn áp người hồi giáo Tân Cương, dù mình có ghét người Hồi mấy đi chăng nữa. Những điều này chính John Bolton, kẻ tâm phúc số một kể ra. Nếu Bolton nói láo thì đã bị Trump kêu tòa xử từ lâu rồi. Nhưng Trump không dám kiện cáo gì vì còn có mấy người tâm phúc nữa biết. Mà tâm phúc của Trump thì tháng sau lại có thể thành kẻ thù nên cho kẹo Trump cũng không dám kiện Bolton. Sớm muộn gì thì CIA cũng sẽ moi được biên bản các cuộc họp Trump-Xi. Trump biết...
19 Tháng Mười 2020
chính các bạn đã không dám phản kháng, chính các bạn đã thụ động, vô cảm với đồng loại chung quanh, cũng chính các bạn chọn cho mình giải pháp im lặng để đổi lấy sự an toàn, đó cũng chính là đảng csVN và bộ máy an ninh của nó mong muốn, để chúng tiếp tục cai trị dân tộc ngàn đời với câu khẩu hiệu ẩn ý: ‘đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm’. Các bạn đừng nên trông chờ vào bất cứ một thế lực nào có thể giải phóng đất nước dùm cho bạn, các bạn cũng đừng mơ tưởng hão huyền về một chế độ đa đảng phái trong đó ‘tất nhiên có đảng cs ’ như mô hình các nước khác, bởi vì bản chất độc tài, độc ác của đảng csVN...