Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P5)

15 Tháng Mười Một 20219:16 CH(Xem: 276)

                            Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P5)


1434386789-dao2_orfpVũ Hoàng Anh Bốn PhươngCơ Năng Hiến Pháp Cương Thường

Cơ Năng Hiến Pháp dựa vào cương thường của loài người để phục vụ loài người. Bởi vì là cương thường của loài người, sẽ không có vấn đề là nhân quyền ở Á Châu khác nhân quyền ở Hoa Kỳ, Âu Châu như một số lý luận của các nhà độc tài trên thế giới mà Trung Cộng thường hay so sánh cái gọi là nhân quyền của Tây Phương và nhân quyền của Trung Cộng.

Khi dựa vào cương thường của loài người thì sẽ chấm dứt tình trạng một công ty đem sản xuất vào đất nước yếu kém để hủy diệt môi sinh, môi trường sống của người dân trong nước yếu kém đó. Hành động vi phạm môi sinh, ảnh hưởng môi trường sống của loài người, không cần biết thuộc quốc gia nào, trên lãnh thổ nào - tức là đã vi phạm cương thường của quốc gia hay nói xa hơn là cương thường của loài người. Luật của quốc gia đó có thể không có luật môi sinh nhưng dựa trên luật thường tình (common sense) thì dù không có luật môi sinh nhưng công ty làm ảnh hướng đến môi trường sống của người dân, của dân tộc đó tức là đã vi phạm cương thường của loài người.

Cương thường đó là Nhân Bản, Nhân Tính, Nhân Sinh, và Nhân Chủ. Cái cương thường đó gọi là Duy Nhân Cương Thường làm căn bản để thực hiện Cơ Năng Hiến Pháp phục vụ đời sống của Con Người sống trên quốc gia đó.

Bởi đó là Duy Nhân Cương Thường cho nên cần phải đặt hàng đầu trong Cơ Năng Hiến Pháp và là cái cần phải bảo vệ, phục vụ mà cơ cấu của chính quyền từ trung ương đến địa phương phải chấp hành để toàn dân trong quốc gia cùng có cơ hội, nghĩa vụ, bổn phận, và quyền lợi đóng góp công sức vào tiến trình xây dựng đất nước hùng mạnh, hạnh phúc, và phú cường.

Bởi đó là Duy Nhân Cương Thường cho nên chính sách ngoại giao với các quốc gia khác cũng phải dựa vào đó để quốc tế nâng đỡ nhau cùng tiến hóa thay vì ngoại giao với chính sách mạnh được yếu thua như hiện giờ.

Cơ Năng Hiến Pháp Thực Tế

Khi nói về cơ năng là nói đến những bộ phận trong cơ thể con người hay bộ phận trong cơ cấu của chính quyền. Những bộ phận này luôn luôn phải được trông coi, bảo quản để cho cơ thể hoặc cơ cấu của quốc gia được hoạt động tốt đẹp nhằm mục đích phục vụ sự sống của Con Người, giảm bớt khổ đau kéo dài hạnh phúc.

Nếu nhìn ở dạng con người thì cá nhân luôn luôn thay đổi để phù hợp với thực tế của cuộc sống nhằm mục đích tạo hạnh phúc cho chính mình và gia đình mình. Câu nói “liệu cơm gắp mắm” nói lên tính thực tế của cuộc sống con người. Có nghĩa là khi mình không có tiền thì ăn uống đơn giản, không cầu kỳ. Khi có gia đình thì trách nhiệm đối với gia đình sẽ gia tăng cho nên những việc thời còn độc thân có thể làm được (thí dụ đi chơi khuya, ngủ lang thang ở nhà bạn) thì không làm trong trạng thái có gia đình. Khi về già thì không làm những việc quá sức của tuổi già đồng thời điều chỉnh cách ăn uống, sinh hoạt cho phù hợp với tuổi già. 

Ở trạng thái của Cơ Năng Hiến Pháp cũng giống như trạng thái của bản thân con người – có nghĩa là phải thay đổi cho phù hợp với cuộc sống thực tế của sinh hoạt quốc gia. Vậy thì cứ 10 năm (tiểu điều chỉnh) phải xem lại sinh hoạt của quốc gia ra sao để điều chỉnh luật lệ, hiến pháp cho phù hợp với thực tế của cuộc sống. Và cứ 30 năm sẽ có cuộc đại điều chỉnh các luật lệ, hiến pháp của quốc gia phù hợp với thực tế của xã hội, với nhu cầu của cuộc sống người dân. Đây chính là Cơ Năng Hiến Pháp sống thực, thay đổi và điều chỉnh theo điều kiện của cuộc sống xã hội. Xã hội luôn luôn thay đổi cho nên đòi hỏi Cơ Năng Hiến Pháp phải thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi của xã hội nhằm mục đích phục vụ công việc thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Có người cho rằng bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ là bản Hiến Pháp sống. Thực tế thì bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ là bản Hiến Pháp chết, khó thay đổi để phù hợp với thực tế bởi tinh thần đảng tranh ở liên bang lẫn tiểu bang -- cho nên thay đổi bất cứ điều gì ở bản Hiến Pháp Hoa Kỳ vào thời đại 2000 là chuyện không tưởng. Hãy nhìn vào tu chính án thứ 27 của Hoa Kỳ, được đề nghị vào ngày 25 tháng 9 năm 1789 và được thông qua ngày 5 tháng 5 năm 1992, mất trên hai trăm năm để đạt số đông của tiểu bang thông qua tu chính án thứ 27 này. Dĩ nhiên sẽ có người lý luận rằng tu chính án này không quan trọng, chỉ ảnh hưởng đến tiền lên lương của các nghị sĩ trong Quốc Hội. Vấn đề không phải là quan trọng hay không quan trọng mà chứng minh là một tu chính án phải mất trên 200 năm để thông qua thì rõ ràng, cái bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ không thể nào gọi là Hiến Pháp sống (living constitution)

Ai đã từng làm trong cơ cấu chính quyền đều thấy thực tế là chuyện thay đổi luật về thuế hay bất cứ luật nào rất chậm chạp trong khi đó đời sống của người dân, sự tiến bộ của kỹ thuật không ngừng thay đổi mà các luật lệ hiện hành đã không đáp ứng được nhu cầu của thời đại bởi tinh thần đảng tranh, sự vận động hành lang của các công ty lớn làm trì trệ trong việc sửa đổi luật lệ. Các công ty không muốn sửa đổi luật vì sự thiệt hại của họ. Mà nếu luật không sửa đổi thì tạo ra sự bất công trong luật đối với đa số thành phần sống trong xã hội. Chưa kể các vị đại diện do dân cử bị các công ty mua chuộc hoặc cơ quan vận động hành lang dùng ảnh hưởng của mình để luật được thông qua nhằm mục đích phục vụ lợi ích của công ty là chính.

Chính vì nhìn được nhu cầu sửa đổi Cơ Năng Hiến Pháp cho phù hợp với thực tế của thời đại, của cuộc sống người dân, Lý Đông A đưa ra đề nghị 10 năm tiểu tu chỉnh và 30 năm đại tu chỉnh. Tuy nhiên nếu con người thay đổi, kỹ thuật thay đổi quá lẹ thì thời gian thay đổi này có thể thay đổi lẹ hơn để Cơ Năng Hiến Pháp có thể thay đổi hầu đáp ứng với nhu cầu của thực tế. Cái quan trọng ở đây là một Cơ Năng linh động, thay đổi khi cần thiết và mục tiêu của thay đổi là để phục vụ xã hội và con người tốt hơn.

Cơ Năng Hiến Pháp Hiệu Quả

Hiệu quả là kết quả của Cơ Năng Hiến Pháp trong việc thiết kế và chấp hành nhân sinh. Hệ thống sinh hoạt của quốc gia cũng như hệ thống sinh hoạt của cơ thể là hệ thống phức tạp, đòi hỏi sự nghiên cứu bằng những dẫn chứng khoa học sát với thực tế để sinh hoạt quốc gia không đi quá đà mà trở thành quá khích, từ đó có những chính sách đi ngược lại chủ đích thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Mỗi cá nhân chỉ giỏi trên một lãnh vực nào đó. Nếu cái giỏi đó đặt đúng vị trí trong cơ cấu xã hội, trong bộ máy nhà nước thì sẽ tạo ra những chuyên môn, chuyên ngành để phục vụ đời sống của quốc dân. Cơ Năng Hiến Pháp chỉ đạt được hiệu quả khi được phân chia trách nhiệm, công việc của từng bộ phận để trở thành chuyên môn, chuyên ngành trong việc thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Tài năng của một cá nhân nhưng thiếu Tam Nhân (nhân bản, nhân tính, nhân chủ) thì cái tài đó nguy hiểm cho xã hội mà Hitler là một thí dụ điển hình. Cho nên Cơ Năng Hiến Pháp chỉ có hiệu quả khi mà Tam Nhân được đặt là tiêu chuẩn để tham dự vào cơ cấu chính quyền ở những vị trí quan trọng, có trách nhiệm đưa ra những chính sách ảnh hưởng đến đời sống của quốc dân.

Cơ Năng Hiến Pháp chỉ có hiệu quả khi những con người sống trong quốc gia thấu hiểu được tinh thần Duy Dân, sống với tinh thần Duy Dân để thực hiện Nhân Chủ. Từ đó sẽ tạo ra một xã hội Duy Dân và từ xã hội Duy Dân sẽ tạo ra chính quyền Duy Dân qua cơ cấu Cơ Năng Hiến Pháp nhằm mục đích phục vụ đời sống của quốc dân, xây dựng quốc gia hạnh phúc, hùng mạnh. Khi mà chưa có một con người Duy Dân, xã hội Duy Dân thì Cơ Năng Hiến Pháp của Lý Đông A vẫn có thể bị lợi dụng như bao Hiến Pháp khác đang có trên thế giới. Cái tinh thần tự giác từ mỗi người sống trong xã hội là cái gốc trong sinh hoạt. Nhưng cho dù xã hội Duy Dân với tinh thần tự giác cao thì Con Người, “khôn ba năm dại một giờ” đủ sức mạnh trong một giờ dại đó để phá hoại tất cả những gì đã xây dựng cả ngàn năm. Chính vì biết được bản chất thật của Con Người, Lý Đông A đưa ra một Cơ Năng Hiến Pháp để cái dại một giờ đó -- nếu có xảy ra thì không hủy hoại tất cả những gì đã xây dựng trong quá khứ.

Cơ Năng Hiến Pháp chỉ có hiệu quả khi các cơ năng được chia ra hai phần: Chính Trị Tổng Cơ và Hành Chính Tổng Cơ. Chính Trị thuộc về quyền điều hành quốc gia. Nhưng cái quyền này cần lực và lực chính là các cơ quan về bên Hành Chính tạo ra lực để các cơ quan bên Chính Trị có quyền (gồm cả lực) để thực thi chuyện thiết kế và chấp hành nhân sinh. Có quyền nhưng không có lực thì quyền đó chỉ là quyền ảo, quyền không thực. Giống như một anh múa võ nhưng không có nội lực bên trong thì cũng một đường võ đó, người có lực có thể hạ địch thủ còn người không có lực làm cho địch thủ cười. Đây cũng nói lên tương quan giữa các cơ năng trong bộ máy lãnh đạo quốc gia là sự tương quan cần thiết, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện mục đích thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Cơ Năng Hiến Pháp chỉ có hiệu quả khi cơ cấu lãnh đạo quốc gia tạo ra được sự bình đẳng về cơ hội, nghĩa vụ, và quyền lợi trong xã hội lẫn trong cơ cấu cầm quyền. Sự bình đẳng này không phải chỉ ở trên mặt giấy tờ mà là sự bình đẳng trong thực tế của cuộc sống. Ở những nước dân chủ mà Hoa Kỳ là thí dụ điển hình, tuy nói về bình đẳng cơ hội nhưng thực tế sự bình đẳng này chỉ áp dụng cho một số thành phần nào đó trong xã hội. Thí dụ về chuyện đi học đại học. Có những học sinh nghèo, cha mẹ không có tiền để lo cho con học ở đại học cho dù đứa trẻ muốn học đại học. Sự cách biệt giữa người nghèo và giàu tạo đã tạo ra bình đẳng cơ hội chỉ là hình thức chứ không có giá trị thực tế. Cho nên sự bình đẳng về Cơ Hội, Nghĩa Vụ, và Quyền Lợi phải là thực chứ không phải chỉ trên lý thuyết.

Cơ Năng Hiến Pháp Cơ Cấu

A.  Duy Nhân Cương Thường

a.  Nhu Cầu Nhu Yếu

b.  Nhu Cầu Tự Chủ

c.   Nhu Cầu Tinh Thần

B.  Chính Trị Tổng Cơ

a.  Tối Cao Quốc Thể

b.  Tối Cao Lập Pháp

c.   Phê Phán Công Đường

C.  Hành Chính Tổng Cơ

a.  Nghiên Cứu Bộ Phận

1.  Nghiên Cứu Viện

2.  Lập Pháp Viện

b.  Chấp Hành Bộ Phận

1.  Hành Chính Viện

2.  Quan Chính Viện

c.   Khảo Hạch Bộ Phận

1.  Tư Pháp Viện

2.  Kê Sát Viện

D. Hành Chính Phụ Cơ

a.  Khu Vực

b.  Tỉnh Trị

c.   Huyện Trị

d.  Hạt Trị

e.  Xã Trị

E.  Chính Trị Nguyên Cơ

Người viết sẽ trình bày từng phần một của Cơ Năng Hiến Pháp cơ cấu, diễn dịch theo từ ngữ của thời đại, đưa ra phần nhận xét và đề nghị để những ai muốn nghiên cứu một Cơ Năng Hiến Pháp tương lai của đất nước Việt có thể dựa vào đó, điều chỉnh cho hợp tình, hợp lý của thời điểm hiện tại của đất nước. Những nhận xét và đề nghị được nhìn vào thực tế tại Hoa Kỳ, kinh nghiệm sống của bản thân để đưa ra những nhận xét cá nhân mang tính thực tế của hiện tại ở thời điểm 2021.


      VHABP

Tháng 8 năm 2021

  (Việt lịch 4900)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Mười Hai 2021
Sự kiện này nhắc cho nhiều người nhớ về hành động của ông Phạm Quang Nghị, bí thư Thành Ủy, vào năm 2014, khi ông này trơ trẽn đưa tặng cho Thượng Nghị sĩ John Mc Cain bức ảnh về việc máy bay bị bắn rơi vào năm 1967. Dĩ nhiên, cái cách mà ông Nghị chọn cho in và ép nhựa, rồi mang tận Mỹ để tặng, là một sự tính toán rất rõ không chỉ riêng ông. Nền chính trị Việt Nam, với cách thức thảo luận tập thể và ý kiến thể hiện quan điểm chung, cho thấy rõ là phe bảo thủ đang thắng thế vào lúc đó. Họ đã hành động mà không ngại ngùng gì đến thể diện của một đảng cầm quyền.
27 Tháng Mười Một 2021
Nguyễn Phú Trọng cho dù nắm quyền tới 100 tuổi cũng không thể chống được tham nhũng. Bởi vì, Nguyễn Phú Trọng vừa bắt kẻ tham nhũng trước, kẻ kế vị lại tiếp tục tham nhũng, thậm trí còn tham nhũng nhiều hơn kẻ tiền nhiệm. Nhân dân Việt Nam muốn chống được tham nhũng, tức giặc nội xâm của dân tộc thì phải tập hợp lực lượng, đoàn kết đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài CSVN, xây dựng chế độ dân chủ đa đảng. Chỉ có chế độ dân chủ đa đảng mới hình thành lên cơ chế kiểm soát quyền lực và từ đó các quan chức mới không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng.
27 Tháng Mười Một 2021
Trới buộc tư duy phản biện ở mức thấp, trong trường học, thể hiện qua cách giáo viên có thể theo dõi hay can thiệp vào các trao đổi trên mạng của học sinh, nhà trường cũng có thể làm vậy đối với giáo viên. Ở thượng tầng là việc quá nhiều thông tin được đánh dấu mật dù không liên quan tới an ninh quốc gia như nhiều thông tin về những sự việc ai cũng biết đã xảy ra mà không tờ báo chính thống nào đăng tải! Thông tin một chiều, hạn chế thông tin và môi trường thiếu tự do tư tưởng trói buộc tư duy phản biện.
25 Tháng Mười Một 2021
Tất nhiên cộng sản mà, chúng nói cho nó vuông thì nói sao chẳng được, nhưng tất cả những lời nói của bọn chúng, của lý thuyết, của đường lối chỉ là trừu tượng nếu không muốn nói là tưởng tượng. Chúng vẽ ra những thiên đường giàu có như thế giới tư bản và chỉ cho người dân thấy để mơ một giấc mơ dài dằng dặc, mơ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không hề thấy cái thiê đường CNXH ấy ở đâu cả, mà cũng đừng có trách gì chúng nó, đến tên đầu đảng nguyễn phú trọng còn không biết con đường CNXH và XHCN nằm đâu thì trách làm gì bọn đầu tôm óc tép!
25 Tháng Mười Một 2021
Giống như các đồng chí của ông, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp tục quảng bá... nghiêm minh. Trong lịch sử nhân loại, có thời nào, ở xứ nào mà... nghiêm minh là... “khuyến khích... cán bộ có khuyết điểm, sai lầm, uy tín giảm sút... từ chức”, nếu không thì... “tổ chức đảng và cơ quan tạo ra áp lực chính trị để cán bộ từ chức chứ không chờ hết nhiệm kỳ”? Còn gì khôi hài hơn thế? Hay là ông Thưởng nói xa, nói gần về trường hợp ông Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Công an – điển hình cao nhất, mới nhất về việc...
21 Tháng Mười Một 2021
Ăn bánh vẽ thì làm sao no mà bảo không thể nóng vội. Các ông bà “cửa son rượu thịt để ôi” thì mới đủng đỉnh, chứ dân chúng nóng vội sốt ruột lắm rồi. Nếu ai cũng như các ông nhà cao cửa rộng, biệt thự xa hoa, xe công miễn phí cả tài xế lẫn xăng, mua bán thì những Tôn Đản Nhà Thờ, bệnh tật nằm phòng riêng thì những Việt Xô 108, chết chôn nghĩa địa riêng, con cái được tập ấm cha truyền con nối để giữ “hồng phúc của dân tộc”… vậy sốt ruột làm gì cho nặng đầu khổ tâm. Ông giỏi lý luận, ông phải nói ra được cái điều liên quan tới vận mệnh của dân chúng cần lao, của cả dân tộc, của....
20 Tháng Mười Một 2021
Hô hào tiến lên một chủ nghĩa được vẽ ra bằng những cái đầu thần kinh, nhưng lại tiếp tục bóc lột dân lành, hô hào xóa bỏ rào cản xã hội, nhưng trong nước đang chia thành hai nhóm tư bản đỏ và dân nghèo hèn, và dùng nó để làm bàn đạp để tiến đến cái xã hội không tưởng, sau đó thấy mình trơ trẽn quá cho nên mới ấp a ấp úng nói rằng đây là “Thời kỳ quá độ…” thì cái bộ mặt lưu manh đĩ bợm của đảng đã lòi ra, đảng nên sửa luận cương chính trị của mình lại thay hai chữ quá độ thành lệch độ, sai độ và nếu có thêm hai từ “Trầm Trọng” thì càng đúng.
20 Tháng Mười Một 2021
Một cái xe ô tô động cơ đốt trong có tầm 30.000 link kiện, ô tô điện thì chắc sẽ ít hơn 1 chút. Bất cứ hãng xe nào muốn thành công, có lãi, phải sản xuất được phần lớn số linh kiện đó. Ai có ô tô mà đi mua phụ tùng đều có thể thấy cái gọi là công nghệ ô tô của Việt Nam thảm hại thế nào. Từ những cái cực kỳ đơn giản như mấy cái ốp nhựa, đèn đóm, gạt mưa, má phanh, lọc dầu, lọc gió… còn chẳng sản xuất được, nói gì đến những cái phức tạp hơn. Sản xuất ô tô mà trên 90% linh kiện phải nhập, thì làm sao tự chủ, có sức cạnh tranh và có lãi được?
18 Tháng Mười Một 2021
Năm 1984, công an bao vây chùa Già Lam, bắt và chính thức kết tội hòa thượng Thích Trí Thủ là mượn danh Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tức Giáo hội của nhà nước, để bao che và giúp đỡ cho các vị học giả, tang ni… âm thầm phát động chống lại chính quyền. Sau đó không lâu, do lâm bệnh, công an đưa hòa thượng vào Viện Thống Nhất trước bệnh viện vì dân cũ. Ở trong bệnh viện vài ngày, đột nhiên, hòa thượng viên tịch một cách bí ẩn. Một tháng sau, Thượng Thích Thanh trí, Chánh đại diện. Miền Vạn Hạnh GHPGVNTN, cánh tay mặt của....
17 Tháng Mười Một 2021
Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được khởi công xây dựng vào năm 2011, dự tính hoàn thành trong 4 năm với số vốn đầu tư 8.770 tỉ đồng (tương đương 440 triệu USD). Cuối cùng, nó được hoàn thành vào năm 2021, tức 10 năm sau, với số vốn bị đội lên 22.500 tỉ đồng, trong đó vay từ Trung Quốc 15.500 tỉ đồng. Ai ai cũng thấy là dự án này có nhiều sai phạm, muốn đảng tiến hành kiểm tra để đưa bọn tham nhũng vào tù. Nhưng Đại sứ TQ tại VN Hùng Ba lại nói rằng Đường sắt Cát Linh - Hà Đông tượng trưng cho tình hữu nghị Việt-Trung, cho nên nó trở thành 1 vùng cấm...