Phê Bình Cơ Năng Hiến Pháp (P1)

07 Tháng Năm 202110:41 CH(Xem: 1581)

                                  Phê Bình Cơ Năng Hiến Pháp (P1)

index                                                Nhà chính trị Lý Đông A - nguồn InternetTrần Công Lân
Lời người viết: Câu hỏi luôn được nêu ra -trong mọi tài liệu kết thúc: "XY Thái Dịch Lý Đông A" - là phần nào thực sự do Lý Đông A (LĐA) viết và chỗ nào là do người sau thêm vào? Kế đó là điều nào khả thi và những gì không còn thích hợp phải được xét trong mọi khía cạnh và sẽ được quyết định như thế nào? Phải chăng tất cả những tài liệu gọi là của LĐA cần phải xét lại và điều chỉnh cho ăn khớp với nhau theo đúng nội dung bởi vì người ghi lại đã dùng từ ngữ sai cho dù đang nói về một nội dung? Và khi làm điều này, người xét lại và điều chỉnh phải chịu trách nhiệm chứ không thể nào tiếp tục đề tên LĐA dưới bài như trong quá khứ những người đã ghi lại những tài liệu này.


Cơ Năng Hiến Pháp được nhắc đến trong hai tài liệu Duy Dân Cương Thường và Duy Dân Cơ Năng. Vậy mục đích của LĐA là gì? Cơ Năng Hiến Pháp giữ vai trò gì trong sự liên quan của hai tài liệu trên? Nếu có khác biệt trong chi tiết thì đó là lỗi của người ghi lại hay có giá trị gì khác? Mong đợi sự đóng góp ý kiến của mọi người để làm sáng tỏ tinh thần LĐA.

Hiến Pháp là văn bản về luật tối cao của một quốc gia. Hiến Pháp quy định sinh hoạt của quốc gia về mặt xã hội, chính trị, kinh tế.... Cơ Năng Hiến Pháp là nét độc đáo của Duy Dân chủ nghĩa. Có thực hiện Cơ Năng Hiến Pháp thì mới thấy và thực hiện Bình Sản kinh tế để xây dựng và duy trì xã hội Nhân Chủ Dân Chủ trên căn bản Trinh-Bình-Hòa.

Nếu Cơ Năng Hiến Pháp là đỉnh cao của Duy Dân thì Duy Nhân Cương Thường (kỷ luật và nguyên tắc) và Duy Dân Cơ Năng (bộ máy hoạt động) là trung tầng. Đáy tầng là Sinh Mệnh Tâm Lý và Thiết Giáo (tu dưỡng thắng nhân). Không vượt qua được Sinh Mệnh Tâm Lý & Tu Dưỡng Thắng Nhân thì cho dù có hiểu và sử dụng Duy Nhân Cương Thường và Duy Dân Cơ Năng cũng đi đến chỗ lầm lạc.

Nhận Diện Cơ Năng Hiến Pháp  (trong Duy Nhân Cương Thường)

I. Tổng Cương

Khi viết "Hiến pháp của Đại Việt gồm 3 phần: (a) Toàn pho Đại Việt Mô làm nguyên tắc…trừ phần quy định về lý luận kiến thiết và biện chứng" thì phải chăng LĐA muốn toàn pho Đại Việt Mô sẽ là “Hiến Pháp” của một nước Việt? Mà Đại Việt Mô gần như tất cả những gì LĐA đã đưa ra để dựng thuyết Duy Dân. Vậy Hiến Pháp của nước Việt nói khác đi là Hiến Pháp nước Việt "Duy Dân". Nếu có đảng Duy Dân thì họ sẽ nhận họ là Hiến Pháp, là quốc thể, là trường tồn, là độc tôn...thì khác gì cộng sản? Rồi nếu có các đảng chính trị với chủ trương khác có chấp nhận Hiến Pháp này không? Hay lại nội chiến? Và nếu không có đảng Duy Dân thì liệu thuyết Duy Dân có thể áp dụng? Nếu có một đảng Duy Dân mà không có đáy tầng Duy Dân, không có xã hội Duy Dân thì Hiến Pháp Duy Dân chỉ là một cơ chế chính quyền được đổi tên cho đẹp chứ chẳng có gì khác biệt so với cơ chế chính quyền khác trên thế giới.

Còn phần..."trừ phần quy định về lý luận kiến thiết và biện chứng" thì có thể thấy là hợp lý. Vì kiến thiết sẽ thay đổi theo điều kiện xã hội, tài chính quốc gia, xu hướng quốc dân và phần biện chứng có thể thay đổi tùy theo khả năng biện chứng của con người thời bấy giờ. Câu hỏi là có thực sự LĐA muốn toàn pho Đại Việt Mô nằm trong Hiến Pháp hay không?

Rồi đến "(b) Phần quy định thực tiễn của chế độ Duy Dân Cơ Năng". Đoạn này cho thấy tác giả (LĐA) xác định Hiến Pháp Việt là phần cuối của Duy Dân Cơ Năng. Vậy ai hiểu Duy Dân Cơ Năng? Cái nào thực tiễn? Cái nào không thực tiễn? Thực tiễn thì gọi là cơ năng (là bộ máy). Nếu là máy thì phải chạy, thì mới hữu dụng, đó là thực tiễn. Còn nếu không chạy thì máy làm ra để sét rỉ ư?  Vậy tất cả hoạt động (cơ năng) của Duy Dân phải dẫn đến Cơ Năng Hiến Pháp. Sự tìm hiểu cơ cấu của Cơ Năng Hiến Pháp sẽ giúp chúng ta hiểu những gì cần thực hiện để có Cơ Năng Hiến Pháp.

Đến phần "(c) Phần quy định thực tiễn của chế độ Duy Dân Cao Công". Trong khắp các tài liệu của LĐA không có phần nào nói đến "cao công" (có phân công mà thôi). Vậy thì chẳng lẽ LĐA mất trí nhớ để viết bậy? Ai là người sau, thêm thắt chỗ này? Mà Duy Dân Cao Công là cái gì?

II. Điển Cương

1. “Quốc thể:

a. Đại Việt thành lập Đại Nam Hải Liên Bang Thống Nhất.

b. Đại Việt kiến thiết và hành dụng Duy Dân chủ nghĩa tối cao."

Vậy thì nước Việt tương lai sẽ phải là Liên Bang Đại Nam Hải cho dù các nước Miên, Lào, Thái, Miến, Phi, Mã Lai …có tham dự hay không? Nếu chỉ là Việt không (cho dù chia 3 nước hay 3 miền) thì có gọi là Liên Bang hay không? Nếu là Liên Bang thì Hiến Pháp phải quy định nhiệm vụ của Liên Bang và Tiểu Bang (theo kiểu Mỹ). Cuối cùng vẫn là câu hỏi có phải từ LĐA viết ra hay do ai đó thêm từ ngữ?

LĐA đề cập đến Liên Bang nhưng phải hiểu nguồn gốc Liên Bang của LĐA phát xuất từ chủ nghĩa Duy Dân với nền tảng Tu Dưỡng Thắng Nhân và Sinh Mệnh Tâm Lý với khuôn khổ của Duy Dân Cương Thường (các tiểu bang cùng thực hiện  Duy Dân chủ nghĩa). Do đó Liên Bang "Duy Dân" khác với tất cả các thể chế Liên Bang của thế giới hiện giờ. Hình thức Liên bang hiện giờ là chú trọng quyền Ngoại Giao và Quốc Phòng. Liên Bang theo Duy Dân dựa trên Sinh Mệnh Tâm Lý và Tu Dưỡng Thắng Nhân. Đó là yếu tố tự giác cá nhân chứ không dựa trên số dân đông hay tài nguyên thiên nhiên v..v..

Trong phần (b) sử dụng "Duy Dân chủ nghĩa tối cao" có nghĩa các tiểu bang trong liên bang đều theo đuổi Duy Dân. Vậy thì Duy Dân có trước khi thành lập liên bang (từ dưới lên) hay có liên bang rồi mới thực hiện Duy Dân (từ trên xuống)?  Nếu có người hay Đảng, tổ chức địa phương không chấp nhận Duy Dân chủ nghĩa thì sao?

2. “Chính thể” chia ra bốn phần gồm "Giáp", "Ất", "Bính", "Đinh"…là tại sao?

Khi chia theo Giáp, Ất, Bính, Đinh... thì LĐA có ngụ ý gì? Tại sao LĐA không dùng I,II.II... hay A,B,C... hoặc 1,2,3…? Phải chăng theo lý số (Dịch lý, Độn Giáp) thì Giáp có thể ẩn (độn giáp) giấu hay thay đổi theo thời thì đó là những ai theo đuổi CHÍNH trị phải ý thức (Giáp: Chính Trị tổng cơ, Chính Trị phù-bật) cầm quyền là nhất thời và có lúc cần phải ẩn mặt, rút lui. Còn Ất (Hành Chính tổng cơ) là những cơ quan thường hằng, những công chức, người không chạy theo đảng, khuynh hướng chính trị mà chỉ lo duy trì guồng máy quốc gia chạy đều cho dù đảng hay khuynh hướng chính trị nào cầm quyền. Và Bính (Hành Chính phụ cơ) tuy là "phụ" nhưng lại là "chính": nền tảng của Công Dân Đoàn, Trung Tâm Hội Nghị các cấp Tỉnh, Huyện, Hạt, Xã. Nếu kẻ thù âm mưu tiêu diệt cơ cấu “chính” thì chế độ sẽ sụp đổ nhưng đối với Duy Dân thì chỉ cần cái "phụ" cơ tồn tại thì Duy Dân vẫn tồn tại. Và Đinh (chính trị nguyên cơ) tuy đứng sau cùng nhưng lại là then chốt nhắc nhở "nguyên cơ": Căn nguyên của Duy Dân: DÂN.

Trong phần "Giáp" (Chính Trị Nguyên Cơ) có (A) Tối Cao Quốc Thể, (B) Tối Cao Lập Pháp, (C) Phê Phán Công Đường (chính trị giám sát), (D) Chính Trị Phù Bật. Vậy có thể hiểu là ba (A,B,C) bộ phận này ngang hàng nhau giống như: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp (Tối Cao Pháp Viện) của Mỹ, tuy là chi tiết khác  nhiều so với cơ chế của Mỹ. Còn Chính Trị Phù Bật là để phục vụ Quốc Trưởng giống như các cơ quan dưới quyền của tổng thống Mỹ.

Trong phần "Ất" (Hành chính tổng cơ) có (A) Nghiên Cứu, (B) Chấp Hành, (C ) Khảo Hạch gồm Tư Pháp Viện (thừa hành, giải thích dẫn dụng pháp luật, dân luật, hình luật, Quân luật) và Kê Sát Viện (Giám sát cơ cấu chính quyền). Vậy các cơ quan thuộc hàng "Ất" phải dưới hàng "Giáp"(hàng dọc) vì chính trị chi phối hành chính. Hay “Ất” tuy nằm dưới nhưng lại cũng có vị thế nằm ngang hàng với “Giáp” vì có một số quyền mà các cơ quan bên “Giáp” không có – trái lại phải lệ thuộc vào các cơ quan bên “Ất” để thể hiện tính Đan Quyền mà LĐA muốn nhắm đến? Chưa kể sự lộn xộn giữa Chính và Trị mà tài liệu Cơ Năng Duy Dân cho rằng Hành Chính Tổng Cơ là Trị trong chính Chính Trị Tổng Cơ là Chính. Hay từ ngữ Chính và Trị ở trong Cơ Năng Duy Dân mang ý nghĩa hoàn toàn khác?

Những chi tiết ở đây trong Cơ Năng Hiến Pháp sẽ cho chúng ta cái nhìn về cấu trúc chính quyền của LĐA khác với những cấu trúc của Tây Phương và quan niệm "phân quyền" cũng như "cân bằng và kiểm soát" (check & balance) của Tây Phương đã được LĐA thay bằng "đan quyền" (sự đóng góp của Trung Tâm Hội Nghị và Công Dân Đoàn cùng các cơ quan bên Chính Trị lẫn Hành Chánh tạo thế đan quyền mà nếu không đan với nhau thì hệ thống sẽ trì trệ hoặc đổ vỡ) là yếu tố quyết định của chính thể "Duy Dân" và sự thực hiện "Bình Sản Kinh Tế".

Nếu không thực hiện được Thiết Giáo (tu dưỡng thắng nhân) và Sinh Mệnh Tâm Lý thì sẽ không có Công Dân Đoàn, Trung Tâm Hội Nghị, Cơ Năng Hiến Pháp và Bình Sản Kinh Tế sẽ không thể thực hiện. Bất cứ tổ chức, đảng, xu thế chính trị nào cũng có thể vay mượn "ngôn ngữ" của LĐA để mạo danh Duy Dân nhưng nếu gốc đã giả thì ngọn, hoa, trái... đều giả.

Giáp: Chính Trị Tổng Cơ

A. Tối Cao Quốc Thể

Điều 5: “Đại Việt Quốc Trưởng do Trung Tâm Hội Nghị công cử”. Vậy Trung Tâm Hội Nghị phải có trước? (vậy là khi nào?)

Điều 7: “Quốc Trưởng chịu trách nhiệm trước Trung Tâm Hội Nghị” (quốc hội hay toàn quốc có khác gì nhau?)

Vậy Trung Tâm Hội Nghị có thể truất phế Quốc Trưởng nếu không làm tròn nhiệm vụ hay vi phạm luật? Hay Phê Phán Công Đường và Kê Sát Viện có quyền lên tiếng để tạo áp lực nhằm thay thế vị Quốc Trưởng nếu vị Quốc Trưởng đã không làm tròn nhiệm vụ? Ai là người có quyền truất phế Quốc Trưởng mà trong Cơ Năng Hiến Pháp không ghi rõ? Và khi nào Quốc Trưởng có thể bị truất phế ngoài tội phản quốc?

Điều 9: “được phản bác quyết án của Trung Tâm Hội Nghị 3 lần”. Vậy sau 3 lần thì ai đúng, ai sai? Ba lần phản bác cho một năm hay cho một nhiệm kỳ 9 năm? Và sau khi 3 lần phản bác thì những lần sau đó, phải chăng Phê Phán Công Đường sẽ đứng ra giải quyết xung đột giữa Quốc Trưởng và Trung Tâm Hội Nghị?

Điều 10: “Được miễn truy tố trong nhiệm kỳ, trừ phạm phản quốc”. Vậy nếu vị Quốc Trưởng giết người thì không bị truy tố (tội phạm chính trị hay dân sự)? Phải chăng đây là điều cần phải loại bỏ hoặc phải ghi rõ hơn là miễn truy tố ngoại trừ làm ảnh hưởng đến sinh mạng, tài sản những người khác hoặc vi phạm nhân cách đạo đức dành cho một vị Quốc Trưởng hoặc lạm dụng chức quyền?

Điều 11: “Được đàn hạch (question) bởi Phê Phán Công Đường trước Trung Tâm Hội Nghị”. Như vậy nếu có xung đột (bất đồng ý kiến giữa Quốc Trưởng và Trung Tâm Hội Nghị) thì Phê Phán Công Đường sẽ thụ lý. Phải chăng phán quyết của Phê Phán Công Đường sau khi đàn hạch Quốc Trưởng trước sự quan sát của Trung Tâm Hội Nghị sẽ là quyết định sau cùng?

Điều 12: “Được đàn hạch bởi Kê Sát Viện trước tự mình (bản thân)” về pháp luật, tài chính và quan lại. Kê Sát Viện phụ trách với Trung Tâm Hội Nghị, không do Quốc Trưởng tuyển miễn. Như vậy Trung Tâm Hội Nghị có 2 cách đối phó với Quốc Trưởng qua điều 11 và 12.

Điều 17: “Được ân xá, đặc xá, hay chung quyết các án Tư Pháp, Kê Sát”. Phải chăng quyền này cần phải định nghĩa cho rõ ràng hơn để tránh tình trạng đặc xá hay ân xá người thân, người ủng hộ mình hoặc người hy sinh vi phạm luật pháp để làm lợi cho vị thế cầm quyền của Quốc Trưởng? Bất cứ quyền nào của vị Quốc Trưởng cần phải tránh xung đột quyền lợi (conflict of interest) cá nhân với vị thế cầm quyền. Khi nào quyền ân xá bị lạm dụng và phải xử lý ra sao nếu có sự lạm dụng đó từ vị Quốc Trưởng? Nếu vị Quốc Trưởng ân xá người mang tội diệt chủng hoặc người trong gia đình thì sao?

Điều 18: “Tuyển bổ các viện trưởng các viện, các bộ của tối cao quốc quyền trừ Lập Pháp, Nghiên Cứu, Kê Sát, và Tư Pháp được đề nghị tuyển bổ”

Quốc Trưởng đề nghị người cho bốn viện này để chọn người viện trưởng. Tuy nhiên, quốc trưởng có quyền lựa chọn nhân viên của Lập Pháp Viện. Đây là trở ngại mà sẽ bàn thảo ở phần Lập Pháp Viện.          TCL

Tháng 11 năm 2019
   (Việt lịch 4898)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Mười Hai 20227:49 CH(Xem: 137)
Chuyện hồi đầu năm nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền… “không nghe, không thấy” và… “không làm gì cả”, bỏ thí hàng chục ngàn gia đình nông dân ở Long An, Tiền Giang từng dốc tất cả mọi thứ họ có (sức lực, vốn liếng) vào 20 héc ta thanh long, cuối cùng thanh long “chín đỏ đồng” nhưng không bán được, phải cho… bò ăn (6) hoàn toàn không… mới! Xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có thể khiến “chính sách tam nông” và “nông sản” ửng hồng nhưng đã có bao giờ sắc thái đó trở thành màu chủ đạo cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn?
01 Tháng Mười Hai 20227:47 CH(Xem: 107)
Cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một loại thể chế kinh tế lai căng, nó muốn được phát triển như các nước tư bản nhưng lại cũng muốn bảo vệ lợi ích nhóm. Nhà nước giữ độc quyền các ngành mang tính thiết yếu tạo ra độc quyền nhà nước buộc dân phải chấp nhận. Trong Chính phủ có một “siêu ủy ban”, đó là Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ủy ban này quản lý nguồn vốn đến 5 triệu tỷ đồng tức khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban này được lập ra là để cho đảng luôn được đảm bảo phần hơn trong miếng bánh kinh tế đất nước bất chấp nền kinh tế có bị ảnh hưởng tiêu cực thế nào.
30 Tháng Mười Một 20226:43 CH(Xem: 237)
Một điểm rất đáng lưu ý của sự tương đồng trong cách đàn áp này là, thoạt tiên các viên công an quay phim người biểu tình, để làm hồ sơ, mà chưa đánh đập bắt bớ vội. Tiếp theo là bắt bớ. Việc bắt bớ này sẽ tùy cơ ứng biến, nếu căng quá thì khoan hẳn bắt, mà là bắt nguội, dựa trên hồ sơ phim ảnh, cũng như đám “đặc tình” len lỏi trong “quần chúng”. Không có bộ máy thực thi pháp luật nào trên hành tinh này đông đúc như đội quân “đặc tình” của các chế độ cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân hút hết nguồn lực quốc gia, làm cho các chế độ cộng sản… “hết pin”, không có sáng tạo để cạnh tranh được.
28 Tháng Mười Một 20228:03 CH(Xem: 639)
Vinfast, một thương hiệu xe hơi non trẻ so với thế giới không phải của VN sản xuất - Phải nói cho rõ như thế - mà chỉ là một đơn vị gia công lắp ráp, tất cả các bộ phận đều được nhập từ TQ và Vinfast chỉ có mỗi một việc lắp ráp vô và cho rằng đó là thương hiệu của mình – tất nhiên họ cũng phải mua bản quyền mẫu mã của những thương hiệu nổi tiếng mà mình nhái – Cách làm của Phạm Nhật Vượng không khác gì tên gian thương Khải Silk dạo nào khi y mua cà vạt TQ về và khoác lác là của mình sản xuất và lên mặt dạy đời thiên hạ.
28 Tháng Mười Một 20228:02 CH(Xem: 412)
Trong cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì Đảng Cộng Sản hay nhắc đi nhắc lại câu nói “đảng và nhân dân là một” đấy là một câu nói hoàn toàn mị dân. Bởi ngay cả trong dân thì quyền lợi giữa các thành phần xã hội đã rất khác nhau đảng đứng về phía “toàn dân” sao được? Ví dụ hai người đang đánh nhau, tôi nói tôi “đứng về phía hai anh” thì đứng thế nào được? Đấy là nói xạo. Thực chất không có quyền lợi toàn dân và quyền lợi của đảng là một được, thực tế là đối nghịch nhau...
28 Tháng Mười Một 20228:01 CH(Xem: 334)
Tại sao trong thời điểm hợp tác quân sự, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và nhiều quốc gia khác với một số thành viên ASEAN càng lúc càng sôi động lại không thấy bóng dáng Việt Nam? Câu trả lời nằm ở phía Việt Nam. Sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ cương quyết thực hiện “chính sách ba không” (Không liên minh quân sự. Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác), rồi tăng thêm một “không” (không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) thành “chính sách bốn không”
26 Tháng Mười Một 20228:02 CH(Xem: 630)
Nói cho công bằng, ông Phạm Minh Chính phán thật đúng quá sức (lẽ) mình, người Việt sau 47 năm sống dưới chế độ CS đã phát huy mặt (cực) mạnh là đi tắt đón đầu rất ư thành công. Chẳng cần phải nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm, suy nghĩ sáng tạo chi cho... mệt mề. Ta cứ nằm khểnh, gãi dế chờ thiên hạ phát minh, chế tạo, hoàn thiện sản phẩm...xong là bưng về, bắt chước, làm ra y chang cái mà thiên hạ suy nghĩ nát óc mới làm ra được. Thế là khỏe re như xe kéo bò, rập khuôn suy nghĩ theo cách chạy đua của Rùa và Thỏ, cho mình là thông minh, sáng tạo.
25 Tháng Mười Một 20228:59 CH(Xem: 703)
Quan hệ Mỹ – Trung suy giảm trong nhiều năm và cách nay năm năm đã trở nên tồi tệ hơn sau khi ông Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Stars and Strips lưu ý, giống như Mỹ, giới lãnh đạo phương Tây hết sức lo ngại khi Trung Quốc tìm đủ cách gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, một khu vực rộng lớn trải dài từ châu Á đến bờ biển phía Đông châu Phi, bao gồm nhiều quốc gia như Đài Loan, Nhật, Hàn, Indonesia và Philippines.
24 Tháng Mười Một 20227:33 CH(Xem: 632)
“Cuộc cách mạng công nghệ 4.0” của Bộ Công an Việt Nam nói chung và ông Tô Lâm nói riêng rõ ràng là hết sức… “khó khăn, gian khổ” vì phần còn lại của nhân loại không… đồng điệu. Tại sao… “số hóa” là… “xu hướng tất yếu” mà Việt Nam vẫn phải bỏ mẫu hộ chiếu… “mới xài” đã được… “số hóa” để thay bằng mẫu hộ chiếu… “mới hơn” có “nơi sinh” viết bằng… chữ như mẫu hộ chiếu… cũ? Có thể vì dưới sự lãnh đạo của đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ, “sự nghiệp… số” của Việt Nam phải… vắn số!
24 Tháng Mười Một 20227:32 CH(Xem: 913)
Có thể nói, hiện nay lòng tin của nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu đã giảm sút thê thảm. Lòng tin giảm là đúng, bởi qua hai vụ bắt bớ chủ doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cả hai đều phơi bày ra thực tế là doanh nghiệp đã lừa dối lòng tin người dân. Lỗi của doanh nghiệp chỉ là phần ngọn, phần gốc là nhà nước. Nếu từ đầu, Bộ Tài Chính không mở toang của phụ đón để 95% doanh nghiệp yếu kém chui vào và giờ đâu xảy ra như thế này?
23 Tháng Mười Một 20229:19 CH(Xem: 1124)
Nói ông Donald Trump là cục trĩ của đảng Cộng Hòa không có gì quá đáng. Bệnh trĩ (hemorrhoid) là bệnh rất dễ tái phát, báo chí cũng như phố phường ở Sài Gòn trước năm 1975 thường có những mẫu quảng cáo đại khái như Lương Y Trần Văn X, Đông Y Sĩ Lê Văn Y...chuyện trị 24 thứ trĩ, bảo đảm chữa dứt nọc, không tái phát. Tuy nhiên, dù chữa cách nào đi chăng nữa, nếu người bệnh không biết giữ điều độ đệ tứ khoái, biết cách ăn uống nhiều chất xơ (fiber), bớt rượu, cà phê... thì thế nào cũng bị tái phát sau khi cắt, đốt, cột...một thời gian vài năm.
21 Tháng Mười Một 20228:57 CH(Xem: 1010)
“Phồn vinh thực sự hay phồn vinh giả tạo”? Bọn Nhật, Hàn… có thể “cho không” mỗi năm hàng trăm chiếc ô tô hạng sang để cán bộ CS ngồi chơi cho sướng đ*t. Điều kiện trao đổi là gì, nếu không phải là “mở cửa tối đa” cho họ nhập xe ô tô vào Việt Nam? Hệ quả dân Việt Nam nhà nào có chút tiền đều mua xe. Xe chạy được bao nhiêu năm? Không quan trọng. Vấn đề là Việt Nam không còn khả năng vốn liếng để phát triển kinh tế quốc dân. Ngay cả việc đầu tư cho giáo dục. Tiền đem mua xe thì tiền đâu lo cho con cái học hành?
21 Tháng Mười Một 20228:55 CH(Xem: 1001)
Nếu người viết bài này không nhầm thì ít nhất, đây là lần thứ tư, Việt Nam đã có nhã ý mời TT Hoa Kỳ Joe Biden thăm chính thức Hà Nội. Lần thứ nhất là vào chiều 15/4/2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, trong buổi tiếp Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink, TBT Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn đến TT Joe Biden đã gửi thư chúc mừng ông được bầu lại làm TBT Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN; trân trọng mời TT Mỹ sớm thăm Việt Nam. TBT Trọng cũng đã bày tỏ tin tưởng, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, thực chất.
20 Tháng Mười Một 20226:30 CH(Xem: 1352)
Cuộc đấu tranh của công nhân toàn thế giới, của những người lao động toàn thế giới mới có được thành quả “ngày làm việc 8 giờ, nghỉ ngơi vui chơi 8 giờ và 8 giờ đi ngủ để lấy lại sức khỏe”, mới có được ngày lao động quốc tế 1 tháng 5. Thế mà ở đất nước này các quan chức, các vị đại biểu Quốc hội “phải “ làm việc ít hơn người lao động mỗi tuần 8 giờ, mỗi tháng 32 giờ và mỗi năm 384 giờ. Và bây giờ họ ép người lao động phải tăng ca 60 giờ/tháng? Ôi các vị đại biểu Quốc hội ơi, các vị hãy đặt mình là người lao động, các vị có đồng ý làm việc tất cả ngày thứ 7 trong tuần?
19 Tháng Mười Một 20228:07 CH(Xem: 1318)
Trước ngày bầu cử 8-11-2022, phóng sự của báo Washington Post cho thấy khí thế hừng hực chống Cộng của cộng đồng người Việt ở địa hạt 45. Nhiều người trả lời báo rằng, họ tin chắc rằng ông Jay Chen, là… cộng sản, bất chấp sự thật là bố ông Chan chạy trốn cộng sản từ Hoa lục, còn bản thân ông Chan là một sĩ quan quân đội Mỹ! Đây không phải là lần đầu tiên chiêu bài red-baiting được một số chính trị gia Mỹ sử dụng thành công. Vào năm 2016 và 2020, ứng cử viên Donald Trump cũng đã thuyết phục cộng đồng người Mỹ gốc Cuba ở Florida rằng, các nhân vật dân chủ...
01 Tháng Mười Hai 2022
Chuyện hồi đầu năm nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền… “không nghe, không thấy” và… “không làm gì cả”, bỏ thí hàng chục ngàn gia đình nông dân ở Long An, Tiền Giang từng dốc tất cả mọi thứ họ có (sức lực, vốn liếng) vào 20 héc ta thanh long, cuối cùng thanh long “chín đỏ đồng” nhưng không bán được, phải cho… bò ăn (6) hoàn toàn không… mới! Xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có thể khiến “chính sách tam nông” và “nông sản” ửng hồng nhưng đã có bao giờ sắc thái đó trở thành màu chủ đạo cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn?
01 Tháng Mười Hai 2022
Cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một loại thể chế kinh tế lai căng, nó muốn được phát triển như các nước tư bản nhưng lại cũng muốn bảo vệ lợi ích nhóm. Nhà nước giữ độc quyền các ngành mang tính thiết yếu tạo ra độc quyền nhà nước buộc dân phải chấp nhận. Trong Chính phủ có một “siêu ủy ban”, đó là Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ủy ban này quản lý nguồn vốn đến 5 triệu tỷ đồng tức khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban này được lập ra là để cho đảng luôn được đảm bảo phần hơn trong miếng bánh kinh tế đất nước bất chấp nền kinh tế có bị ảnh hưởng tiêu cực thế nào.
30 Tháng Mười Một 2022
Một điểm rất đáng lưu ý của sự tương đồng trong cách đàn áp này là, thoạt tiên các viên công an quay phim người biểu tình, để làm hồ sơ, mà chưa đánh đập bắt bớ vội. Tiếp theo là bắt bớ. Việc bắt bớ này sẽ tùy cơ ứng biến, nếu căng quá thì khoan hẳn bắt, mà là bắt nguội, dựa trên hồ sơ phim ảnh, cũng như đám “đặc tình” len lỏi trong “quần chúng”. Không có bộ máy thực thi pháp luật nào trên hành tinh này đông đúc như đội quân “đặc tình” của các chế độ cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân hút hết nguồn lực quốc gia, làm cho các chế độ cộng sản… “hết pin”, không có sáng tạo để cạnh tranh được.
28 Tháng Mười Một 2022
Vinfast, một thương hiệu xe hơi non trẻ so với thế giới không phải của VN sản xuất - Phải nói cho rõ như thế - mà chỉ là một đơn vị gia công lắp ráp, tất cả các bộ phận đều được nhập từ TQ và Vinfast chỉ có mỗi một việc lắp ráp vô và cho rằng đó là thương hiệu của mình – tất nhiên họ cũng phải mua bản quyền mẫu mã của những thương hiệu nổi tiếng mà mình nhái – Cách làm của Phạm Nhật Vượng không khác gì tên gian thương Khải Silk dạo nào khi y mua cà vạt TQ về và khoác lác là của mình sản xuất và lên mặt dạy đời thiên hạ.
28 Tháng Mười Một 2022
Trong cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì Đảng Cộng Sản hay nhắc đi nhắc lại câu nói “đảng và nhân dân là một” đấy là một câu nói hoàn toàn mị dân. Bởi ngay cả trong dân thì quyền lợi giữa các thành phần xã hội đã rất khác nhau đảng đứng về phía “toàn dân” sao được? Ví dụ hai người đang đánh nhau, tôi nói tôi “đứng về phía hai anh” thì đứng thế nào được? Đấy là nói xạo. Thực chất không có quyền lợi toàn dân và quyền lợi của đảng là một được, thực tế là đối nghịch nhau...
28 Tháng Mười Một 2022
Tại sao trong thời điểm hợp tác quân sự, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và nhiều quốc gia khác với một số thành viên ASEAN càng lúc càng sôi động lại không thấy bóng dáng Việt Nam? Câu trả lời nằm ở phía Việt Nam. Sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ cương quyết thực hiện “chính sách ba không” (Không liên minh quân sự. Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác), rồi tăng thêm một “không” (không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) thành “chính sách bốn không”
26 Tháng Mười Một 2022
Nói cho công bằng, ông Phạm Minh Chính phán thật đúng quá sức (lẽ) mình, người Việt sau 47 năm sống dưới chế độ CS đã phát huy mặt (cực) mạnh là đi tắt đón đầu rất ư thành công. Chẳng cần phải nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm, suy nghĩ sáng tạo chi cho... mệt mề. Ta cứ nằm khểnh, gãi dế chờ thiên hạ phát minh, chế tạo, hoàn thiện sản phẩm...xong là bưng về, bắt chước, làm ra y chang cái mà thiên hạ suy nghĩ nát óc mới làm ra được. Thế là khỏe re như xe kéo bò, rập khuôn suy nghĩ theo cách chạy đua của Rùa và Thỏ, cho mình là thông minh, sáng tạo.
25 Tháng Mười Một 2022
Quan hệ Mỹ – Trung suy giảm trong nhiều năm và cách nay năm năm đã trở nên tồi tệ hơn sau khi ông Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Stars and Strips lưu ý, giống như Mỹ, giới lãnh đạo phương Tây hết sức lo ngại khi Trung Quốc tìm đủ cách gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, một khu vực rộng lớn trải dài từ châu Á đến bờ biển phía Đông châu Phi, bao gồm nhiều quốc gia như Đài Loan, Nhật, Hàn, Indonesia và Philippines.
24 Tháng Mười Một 2022
“Cuộc cách mạng công nghệ 4.0” của Bộ Công an Việt Nam nói chung và ông Tô Lâm nói riêng rõ ràng là hết sức… “khó khăn, gian khổ” vì phần còn lại của nhân loại không… đồng điệu. Tại sao… “số hóa” là… “xu hướng tất yếu” mà Việt Nam vẫn phải bỏ mẫu hộ chiếu… “mới xài” đã được… “số hóa” để thay bằng mẫu hộ chiếu… “mới hơn” có “nơi sinh” viết bằng… chữ như mẫu hộ chiếu… cũ? Có thể vì dưới sự lãnh đạo của đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ, “sự nghiệp… số” của Việt Nam phải… vắn số!
24 Tháng Mười Một 2022
Có thể nói, hiện nay lòng tin của nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu đã giảm sút thê thảm. Lòng tin giảm là đúng, bởi qua hai vụ bắt bớ chủ doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cả hai đều phơi bày ra thực tế là doanh nghiệp đã lừa dối lòng tin người dân. Lỗi của doanh nghiệp chỉ là phần ngọn, phần gốc là nhà nước. Nếu từ đầu, Bộ Tài Chính không mở toang của phụ đón để 95% doanh nghiệp yếu kém chui vào và giờ đâu xảy ra như thế này?