Tác hại ghê gớm đối với đất nước trong quá trình cướp và giữ quyền lực của Đảng CSVN (1)

14 Tháng Tư 20171:02 CH(Xem: 3899)

Tác hại ghê gớm đối với đất nước trong quá trình cướp và giữ quyền lực của Đảng CSVN (1)

0o0 (4)


Trần Quí Cao

Bài 1: Đặt Vấn Đề và Cuộc Cách mạng Tháng Tám

Đặt Vấn Đề

Đảng Cộng Sản Việt Nam (viết tắt: đảng CSVN) thường nói đảng CSVN có vị thế chính đáng để lãnh đạo Việt Nam lâu dài. Chính nhân dân Việt Nam đã chọn đảng CSVN, chớ không chọn ai khác, làm lãnh đạo, vì trong bảy chục năm qua đảng đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, và do đó đảng có công lao trời biển đối với đất nước.

Các thành tích lớn đảng CSVN thường nêu lên là:

1) Lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 giành độc lập từ tay Nhật.

2) Khi Pháp quay lại Đông Dương, đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Kháng Chiến Chín Năm giành độc lập từ Pháp.

3) Khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ phải rút khỏi Đông Dương, nước Việt Nam bị chia hai miền Nam-Bắc theo hai chế độ khác nhau, đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiếp tục công cuộc giành độc lập bằng cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.

4) Sau khi thống nhất Việt Nam bằng cuộc chiến “hai mười năm nội chiến từng ngày”, đảng CSVN tiếp tục lãnh đạo toàn diện dân chúng Việt Nam Xây Dựng Nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa phát triển mọi mặt và có vị trí quốc tế quan trọng.

Nói là nói là nói vậy, nhưng chưa bao giờ trong nước có một cuộc hội thảo khoa học đúng nghĩa về những chủ đề nói trên. Các thành tích mà đảng CSVN tự hào đã mang lại những hậu quả gì cho dân tộc? Chỉ có những hội thảo, hội nghị được gọi là “khoa học” nhưng lại có tính phong trào, nghĩa là tổ chức nhân dịp những ngày đại lễ mừng chiến công của đảng CSVN, và có mục đích minh họa và chứng minh lập luận của đảng CSVN. Ai cũng biết, các hội thảo, hội nghị như vậy không hề có tính khoa học gì hết, bởi vì chúng hoàn toàn thiếu hai tính chất quan trọng là tính khách quan và tính trung thực.

Loạt bài viết này có thể xem như một tổng quan các quan điểm, các cách nhìn khác với quan điểm, cách nhìn của đảng CSVN nhằm thảo luận xem cuộc Cách Mạng Tháng Tám, cuộc Kháng Chiến Chín Năm, cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước và sự Lãnh Đạo Toàn Diện Đất Nước dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của đảng CSVN đã thực sự mang lại những gì cho dân tộc này.

Cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945

Thế chiến thứ 2 là cuộc chiến giữa hai phe: phe Trục dẫn đầu bởi các nước Đức, Ý, Nhật và phe Đồng Minh dẫn đầu bởi các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga. Thế chiến 2 bắt đầu năm 1945 và kết thúc năm 1945 với sự đầu hàng của Nhật và Đức.

Những năm đầu thế chiến, phe Trục thắng liên tiếp trên các mặt trận lớn. Pháp bị Đức đánh bại và chiếm đóng. Nước Pháp suy yếu, kéo theo chính quyền Pháp tại Đông Dương cũng yếu theo. Năm 1941 Nhật tấn công và phá hủy gần như toàn bộ hạm đội Mỹ đóng tại Trân Châu Cảng, căn cứ hải quân chính của Mỹ tại Thái Bình Dương. Từ đó Nhật hùng cứ Thái Bình Dương và sau đó tiến chiếm Đông Dương.

Việt Nam lúc đó đúng là đang bị một cổ hai tròng. Tuy nhiên, hai tròng đó đang dần dần bị cởi bỏ bởi:

a) Sự đấu tranh bền bỉ của dân tộc Việt Nam trong 80 năm dưới sự chiếm đóng của Pháp, và

b) Mâu thuẫn của hai phe trong thế chiến thứ hai. Tại Đông Dương mâu thuẫn này được thể hiện bởi tranh chấp Pháp Nhật, để cuối cùng, Nhật lật đổ Pháp vào tháng 3/1945. Một tròng, tròng Pháp, đã được cởi bỏ. Tròng còn lại, tròng Nhật, thực ra đang ngày càng yếu ớt vì rơi vào thế hạ phong trong thế chiến thứ 2. Nhiều nhà quan sát và hoạt động chính trị đã nắm rõ tình hình và thấy trước hướng biến thiên thời cuộc sắp tới: dù đã lật đổ Pháp và đang nắm quyền tại Đông Dương, Nhật chắc chắn sẽ nhanh chóng bại trận trước phe Đồng Minh. Lúc đó Đông Dương sẽ có khoảng trống quyền lực trước khi Pháp kịp quay trở lại. Những phe phái chính trị tại Việt Nam đã vạch ra kế hoạch nắm thời cơ giành độc lập cho Việt Nam.

Lúc đó, đảng Cộng Sản đang hoạt động ngoài vòng chính thức. Họ tích cực chuẩn bị cho thời cơ “Pháp Nhật đánh nhau, chúng ta phải làm gì” (tựa một bài báo của ông Trường Chinh).

Lúc đó, có một nhóm các nhà hoạt động xã hội có tâm huyết gồm các ông Hoàng Xuân Hãn, Phan Anh… Những người này bàn bạc rồi tìm cách thuyết phục vua Bảo Đại lập chính phủ để chuẩn bị tuyên bố độc lập khi Nhật đầu hàng. Việc này cũng phù hợp với nhu cầu của Nhật là lập một chính phủ người Việt cho danh chánh ngôn thuận với phong trào Đông Á do Nhật khởi xướng và lãnh đạo.

Đây là nguồn gốc của sự ra đời của chánh phủ Trần Trọng Kim, được thành lập chính thức ngày 17/4/1945.

Dù được lập dưới thời Nhật chiếm Đông Dương, chính phủ Trần Trọng Kim thực chất là một chánh phủ lợi dụng thời cơ phát sinh từ mâu thuẫn giữa hai phe Đồng Minh và phe Trục trong thế chiến thứ 2 để mưu cầu độc lập cho Việt Nam. Chính phủ gồm các nhà hoạt động chính trị và xã hội đương thời, có bằng cấp cao, trình độ trí thức cùng với thanh danh về đạo đức rất cao thời đó.

Bốn tháng sau đó, ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng.

Trong thời gian bốn tháng ngắn ngủi đó, chính phủ Trần Trọng Kim đã cùng dân Việt tiến một bước dài về phía độc lập:

1) Thiết lập một chính phủ Việt Nam thống nhất, tạo điều kiện và thúc đẩy quần chúng tham gia các sinh hoạt chính trị công khai, chuẩn bị tinh thần hướng về độc lập của dân chúng.

2) Thu hồi các thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và, quan trọng hơn, sáp nhập được Nam kỳ trở lại thành một phần của nước Việt Nam thống nhất,

3) Xác nhận nền độc lập của Việt Nam ngày 18/9/1945

4) Chuyển đổi thành công nền giáo dục từ hệ thống dùng tiếng Pháp sang hệ thống dùng tiếng Việt từ bậc tiểu học tới bậc đại học. Điều này rất quan trọng nhằm phổ biến kiến thức về văn hóa, khoa học, kỹ thuật… cho dân chúng để nâng cao dân trí. Nó cũng nhắm vào mục tiêu nung đúc tinh thần tự chủ của dân tộc, chuẩn bị cơ sở mềm tiếp nhận độc lập khi Nhật đầu hàng.

Trong điều kiện khó khăn như vậy và trong một thời gian ngắn như vậy, các thành quả nói trên thực đáng kinh ngạc và khâm phục. Không phải là một chánh phủ có tâm huyết với độc lập dân tộc và tương lai phát triển đất nước lâu dài, không thể làm được. Nếu so sánh những gì chính phủ Trần Trọng Kim làm được trong bốn tháng đó, với những gì chính quyền của đảng CSVN làm được trong 40 năm nước nhà thống nhất, ta sẽ thấy sự khác biệt không chỉ ở thành quả, mà rõ rệt hơn, ở đẳng cấp của tri thức và của tấm lòng của chính phủ Trần Trọng Kim đối với tương lai phát triển lâu dài của dân tộc.

Trên thực tế, chính phủ Trần Trọng Kim đã thực sự điều hành nội trị đất nước một cách tự chủ, đã sáp nhập các phần lãnh thổ bị chia cắt của Việt Nam vào một quốc gia thống nhất, và, sau ngày Nhật đầu hàng Đồng Minh, Việt Nam đã thực sự độc lập. Chỉ cần tranh thủ sự công nhận của các nước là Việt Nam đã trở thành quốc gia độc lập và dân chủ!

Ngày 17/8/1945, hai ngày sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng, chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức tập họp các công chức làm lễ mừng độc lập và thống nhất lãnh thổ. Trong ngày lễ, phe Việt Minh chiếm diễn đàn và tuyên bố giành chính quyền tại Hà Nội. Do muốn tránh cuộc tranh giành, có thể tổn hại sự đoàn kết các thành phần dân tộc Việt Nam trong hoàn cảnh nền độc lập nước nhà đang trong thế rất chông chênh, chính phủ Trần Trọng Kim đồng ý giao chính quyền cho Việt Minh và vua Bảo Đại thoái vị ngày 25/8/1945. Sau đó ông Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam độc lập tại một cuộc mít-tinh tổ chức ngày 2/9/1945 tại vườn hoa Ba Đình, nơi sau này được đổi tên thành quảng trường Ba Đình. Ngày 2/9 được chọn là ngày quốc khánh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Như vậy, chúng ta có thể thấy:

Cách Mạng Tháng Tám thực chất là một cuộc cướp quyền điều hành đất nước của chính phủ Trần Trọng Kim do ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam tiến hành.

Chánh phủ Trần Trọng Kim lúc đó thực chất là chánh phủ của một nước Việt Nam độc lập và thống nhất, có chính quyền trung ương tập quyền trên suốt lãnh thổ Việt Nam.

Chánh phủ Trần Trọng Kim, một chánh phủ gồm những người thực sự ưu tú của đất nước, sau bốn tháng thành lập, đã có những thành quả cực kỳ to lớn trên con đường tiến đến nền Độc Lập thực sự và được quốc tế công nhận, tiến đến một thể chế Tự Do, Dân Chủ cho dân chúng và đang chuẩn bị Phát Triển đất nước bằng các kế hoạch chấn hưng dân trí sâu rộng.

Chính phủ đó liên tục bị Việt Minh vu cáo là tay sai của Nhật bất chấp các thành quả tốt đẹp. Chính phủ đó, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, thay vì được ủng hộ để đối phó hữu hiệu với ngoại bang, lại bị lật đổ.

Do bản chất và mục đích tranh cướp quyền, Cách Mạng Tháng Tám đã phá bỏ cơ hội đoàn kết và hợp tác giữa các thành phần và đảng phái dân tộc nhằm tranh đấu với Pháp đang tìm cách quay trở lại Đông Dương.

Ai cũng thấy chính sách đối với thuộc địa sau năm 1945 của Pháp là thiển cận và không hợp thời. Tuy nhiên, nếu phải đối diện với một nước Việt Nam đoàn kết nhau lúc đó, thì Pháp có hung hăng như đã hung hăng khi chỉ phải đối phó với một nước Việt Nam mà trong đó các thành phần chống Pháp khác đã bị Việt Minh triệt hạ? Cuộc chiến chống Pháp giành độc lập rất tốn kém tài của, sinh mạng dân chúng, đánh mất rất nhiều cơ hội lịch sử và thời gian xây dựng đất nước, cuộc chiến đó có phải xảy ra hay không?

Do bản chất và mục đích tranh cướp quyền, cuộc Cách Mạng Tháng Tám đã góp phần tạo nên tâm lý chính trị rất xấu là tranh giành quyền lực để cướp chánh quyền cho đảng Cộng Sản Việt Nam thay vì hợp tác xây dựng nền chính trị đa đảng để mọi thành phần dân tộc có thể góp sức phục vụ đất nước. Kể từ đó, lịch sử chính trị Việt Nam bị chi phối rất nặng nề bởi quyền lợi của đảng Cộng Sản Việt Nam thay vì bởi quyền lợi và sự giàu mạnh của tổ quốc và dân tộc; bởi sự cướp và bám giữ chính quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam bằng mọi giá thay vì đấu tranh cho độc lập và chủ quyền và sự phát triển của của tổ quốc Việt Nam.

Đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Hậu quả của cuộc Cách Mạng Tháng Tám là gì?

1) Đảng Cộng Sản Việt Nam, bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ một chính phủ yêu nước và tâm huyết, chính phủ Trần Trọng Kim, để giành chính quyền cho riêng mình.

2) Cuộc Cách mạng Tháng Tám đã phá tan nền dân chủ đầy triển vọng của nước Việt Nam và đặt nền móng cho chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị.

Vậy thì, Cách Mạng Tháng Tám đem lại Phúc hay Họa cho dân tộc Việt Nam? Nhân dân Việt Nam nên cám ơn hay hối tiếc vì cuộc Cách Mạng đó?

nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150415/tran-qui-cao-tac-hai-ghe-gom-doi-voi-dat-nuoc-trong-qua-trinh-cuop-va-giu-quyen-luc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười Hai 20237:57 CH(Xem: 136)
Tất cả bọn họ chỉ biết nói theo những gì đảng nói, chỉ biết gật theo những gì đảng đã thông qua, và nếu có nói thì chỉ bàn những chuyện không cần thiết trong khi những vấn đề nổi cộm như thiếu thốn vật tư y tế, công nhân thất nghiệp, tăng trưởng quốc gia giảm thì lại bị ngó lơ?! – Đó là cái chính phủ gì nếu không gọi bằng một bộ máy tay sai?! Một chính quyền chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền, tìm cách móc túi người dân, nuôi dưỡng một bầy sâu tham nhũng, xổ toẹt lên mọi giá trị căn bản của nhân loại như dân chủ, tự do, và nhân quyền thì cái chính quyền đó là một chính quyền thực dân mọi rợ, một nhà nước không phải do người dân bầu ra thì...
02 Tháng Mười Hai 20234:28 CH(Xem: 401)
Ông Y Quynh Bdap, 31 tuổi, người sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018, đồng sáng lập nhóm Người Thượng Vì Công lý (MSFJ), nói với VOA sau khi hay tin ông bị phát bệnh truy nã đặc biệt với cáo buộc “Khủng bố” theo Điều 299 Bộ Luật Hình sự: “Những hoạt động của tôi là về lĩnh vực tôn giáo và đòi nhân quyền cho người Thượng bản địa tại Việt Nam. Mọi hoạt động của Nhóm Người Thượng Vì Công lý với mục đích là đấu tranh cho công lý và đấu tranh ôn hòa. “Tôi biết rằng nhà nước Việt Nam đã lợi dụng vụ này và vu khống cho Nhóm Người Thượng Vì Công lý của chúng tôi”. “Chúng ta vô cùng lo ngại trước những cáo buộc thiếu cơ sở...
01 Tháng Mười Hai 20237:22 CH(Xem: 266)
Việt Nam bị xếp gần cuối bảng, đứng thứ 178/180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2023 của tổ chức Phóng viên Không biên giới vì tình trạng trấn áp, giam cầm các nhà báo, bloggers, những cây viết tự do. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc Việt Nam trong những năm qua đã gia tăng sử dụng Điều luật 331 với những quy định mơ hồ về tội “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ” để bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng và bắt giam những người lên tiếng bênh vực cho tự do, dân chủ.
29 Tháng Mười Một 20236:29 CH(Xem: 267)
Trong quá khứ, ít nhất đã có hai người tỵ nạn gốc Việt đã từng bị an ninh Việt Nam tổ chức bắt giữ ngay trên lãnh thổ Thái Lan, trong đó, gồm ký giả Trương Duy Nhất, người vừa đăng ký quy chế tỵ nạn và người còn lại là blogger Thái Văn Đường đã được công nhận quy chế tỵ nạn, chờ phỏng vấn để tái định cư quốc gia thứ ba. Tuy Thái Lan là quốc gia có số người tỵ nạn trên lãnh thổ đông nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng chính quyền của họ chưa từng tham gia ký kết Hiệp Ước Tỵ Nạn Quốc Tế. Thế nên, về phương diện pháp lý, Thái Lan không bị ràng buộc về các nghĩa vụ với người tỵ nạn, cho dù người tỵ nạn đã được công nhận
29 Tháng Mười Một 20236:28 CH(Xem: 328)
Bà Thảo cho biết khi bị các cán bộ trại giam khống chế lôi khỏi phòng thăm gặp, ông Bách đã kịp truyền tin cho vợ về người đã đánh ông ngày 31/8. “Gí sát mặt vào cái tấm kính vách ngăn, anh ấy hét rất to tên người đã đánh anh ấy là Nguyễn Doãn Anh- là người đã đá vào sau gáy của anh dẫn đến chấn thương với vết thâm tím ở sau gáy dài 7 cm.” Phóng viên không thể kết nối với số điện thoại của Trại giam số 6 để kiểm chứng thông tin, tuy nhiên theo bà Thảo thì đội trưởng Trại giam số 6 Trần Duy Phong đã ba lần trả lời gia đình (bằng hai văn bản và một lần gặp trực tiếp) phủ nhận toàn bộ sự việc trên.
27 Tháng Mười Một 20237:14 CH(Xem: 828)
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 20237:13 CH(Xem: 501)
Người Việt tị nạn đang bị cảnh sát Thái và công an CSVN truy lùng. Một trong những nạn nhân trước khi bị bắt đã kịp thông báo với bạn bè rằng, ông nhận ra trong đám người vây bắt ông có một tên an ninh Việt Nam. Chiến dịch vây bắt, truy quét người Việt tị nạn bắt đầu từ hôm 24/11 và tính đến tối 26/11 đã có ít nhất 11 người bị bắt. Một người tị nạn nói với tôi rằng, từ ba hôm nay, cảnh sát Thái đi gõ cửa từng căn nhà vào lúc 5,6 giờ sáng và bắt đàn ông đi. Một số người phải trốn khỏi nhà, trong khi nhiều người khác không thể đi đâu vì không giấy tờ, không tiền bạc nên phải ở lại nhà trọ, đánh cược với số phận.
25 Tháng Mười Một 20235:19 CH(Xem: 576)
Đây là lúc các nhân viên an ninh xuất hiện dày đặc hơn, ngoài cửa đã có thêm xe cảnh sát giao thông và dân quân địa phương. Những chiếc máy quay liên tục chĩa và người và sự kiện. Một thành viên nữ, thuộc ban truyền thông của gia đình Phật tử kể, cô bị một nhân viên an ninh đến, yêu cầu giao nộp những gì cô đã quay, chụp. “Tại sao?”, cô này kể đã hỏi dứt khoát, và bỏ đi quay nhìn lại. Thầy Thích Nguyên Lý chưa khoẻ lại sau một vụ đụng xe lạ lùng, sau lễ ngài phải về sớm để làm lễ ở chùa quận 8, Sài Gòn. Thầy kể khi ra cửa, gặp ngay một sĩ quan an ninh của TP.HCM đang đi vào.
19 Tháng Mười Một 20236:25 CH(Xem: 728)
Ngày 1-11, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này đã có quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An”. Đến nay đã hơn 1 năm, không hề có cái kết quả giám định ADN nào được công bố và cũng không hề có vụ án lừa đảo nào được khởi tố. Hàng vạn tin bài có nội dung như vậy vẫn “ngạo nghễ” trên các trang báo online, mạng xã hội mà không cần đính chính, rút bài. Đây là hình ảnh trong 1 trang Google tìm kiếm khi gõ từ khóa “Tịnh Thất Bồng Lai loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (mời xem hình).
16 Tháng Mười Một 20238:16 CH(Xem: 999)
Mới nhất là hành vi bắt giữ Ông Lưu Bình Nhưỡng (LBN),một thành viên quốc hội csVN. Tô Lâm muốn mau chóng trả thù cho nên đã bỏ qua hai quy định tối cần thiết là phải khai trừ đảng và có quyết định miễn nhiệm từ cơ quan chủ quản của ông LBN, bởi vì ông ta là một đảng viên đảng cs và đang giữ chức Phó Ban Dân Nguyện Quốc Hội. Hành vi này của BCA mà đứng đầu là Tô Lâm cho thấy ở VN chỉ có luật rừng, muốn bắt ai thì cứ ngụy tạo lý do, chứng cứ và bắt ngay cho dù điều lệ cũng như văn bản pháp luật đã đề ra.
30 Tháng Mười Một 2023
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 2023
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 2023
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 2023
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 2023
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
20 Tháng Mười Một 2023
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết.
20 Tháng Mười Một 2023
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
16 Tháng Mười Một 2023
Tuy nhiên, Tổng Bí thư đảng CSVN vẫn giáo điều biện bạch rằng: “Sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, càng chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin không sai, không lỗi thời, mà chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác-Lênin: Sai cả về thực hiện các nguyên lý cơ bản và về vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng.” Nói xong, ông Trọng lại đổi giọng quanh co: “Nhưng dù sao thất bại của chủ nghĩa xã hội lần này chỉ là tạm thời. Quy luật khách quan không ai cưỡng lại được vẫn là chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản.