Formosa: Pháp chế xã hội chủ nghĩa không đủ khả năng giải quyết những vấn nạn lớn của đất nước

02 Tháng Ba 20177:01 SA(Xem: 728)

Formosa: Pháp chế xã hội chủ nghĩa không đủ khả năng giải quyết
những vấn nạn lớn của đất nước
Luật Sư Đào Tăng Dực (Danlambao)
 - Trên thế giới đương đại, tất cả những quốc gia kinh tế phát triển, xã hội công bằng và văn minh đều nhờ sự hiện hữu của một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính.
Nếu hỏi rằng, trong 3 yếu tố nền tảng là hiến định, pháp trị và đa nguyên, thì yếu tố nào là quan trọng nhất. Câu trả lời chắc chắn là yếu tố pháp trị. Dĩ nhiên hai yếu tố còn lại là hiến định và đa nguyên sẽ củng cố và bảo vệ cho tinh thần pháp trị bền vững, chân thực và thăng hoa.
Chính vì thế, cũng trong thế giới đương đại, chưa có câu tuyên bố của lĩnh đạo chính trị nào, kém trí tuệ và nguy hiểm cho dân tộc họ, bằng câu tuyên bố của cố Tổng Bí Thư Đảng CSVN Lê Duẩn: 
“Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước XHCN chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ”.
 
Ngày hôm nay, thế kỷ 20 đã qua và thế kỷ 21 bắt đầu. Tuy nhiên thảm họa môi trường Formosa và những hệ lụy của nó chứng tỏ rằng, mặc dù đảng CSVN đã tung nhiều hỏa mù mị dân, đánh lừa dư luận về đổi mới, về nhà nước pháp quyền, nhưng trong bản chất, vẫn theo tinh thần của Lê Duẩn. Tức là không cần luật pháp gì cả. Giải quyết trong nội bộ đảng. Nếu có sai lầm thì phê bình và tự phê qua loa là đủ.
Thật vậy đại họa môi sinh tại Vũng Áng do Formosa gây ra là một đại họa khôn tiền khoáng hậu trong lịch sử đất nước. Mức độ thiệt hại còn cao hơn nhiều nếu so sánh với những thảm họa môi sinh khác trên thế giới, như vụ loan dầu Deepwater Horizon tại Vịnh Mexico do hãng BP gây ra, năm 2010, phải bồi thường thiệt hại cho chính phủ và tư nhân Hoa Kỳ lên đến hằng trăm tỷ Mỹ Kim. 
Tuy nhiên, thay vì hành xử theo tinh thần pháp trị như tại Hoa Kỳ, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính Trị đảng CSVN, trong tinh thần của TBT Lê Duẩn đề xướng, đã coi thường luật pháp và phạm những sai lầm như sau:
1. Không truy tố Formosa chính thức trước tòa án;
2. Không cung cấp cho tòa tất cả những dữ kiện về thiệt hại cho đất nước một cách khách quan;
3. Không cho phép dân chúng, nhất là các ngư dân trình tòa những thiệt hại của cá nhân hoặc tập thể;
4. Không truy tố những cá nhân lãnh đạo trong tập đoàn Formosa về những vi phạm hình sự nghiêm trọng trong tác động hủy hoại môi trường;
5. Đi đêm với tập đoàn Formosa, nhân một gói bồi thường trị giá rẻ bèo đến mức độ buồn cười là $500 triệu Mỹ Kim;
6. Ngăn chận các ngư dân và đồng bào nộp đơn kiện Formosa đòi bồi thường thiệt hại cho cá nhân và có nguồn tin là chính phủ tự động quyết định bồi thường cho mỗi gia đình là $500 Mỹ Kim.
Một câu hỏi quan trọng phải làm sáng tỏ là: sau hành động bất chấp luật pháp nên trên của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, người dân bị thiệt hại vì đại họa Vũng Áng có quyền pháp lý kiện Formosa với tư các cá nhân hay không?
Sau khi nghiên cứu tình trạng pháp lý tại Việt Nam thì câu trả lời khẳng định là có.
Thật vậy chính Hiến pháp 2013 ghi rõ:
Điều 30 (1) quy định mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Điều 102 (3) ghi rõ là Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Thêm vào đó, Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị cũng đã được CSVN phê chuẩn cũng ghi rõ tại điều 14 (1):
- Mọi người đều bình đẳng trước tòa án hoặc pháp đình. Trong những phán xét về những cáo buộc hình luật hoặc liên hệ đến quyền lợi và trách nhiệm trong một phiên tòa, mọi người đều có quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một pháp đình có thẩm quyền, độc lập và công tâm do luật định.
Cuối cùng, trong tinh thần hiến pháp và các công ước quốc tế nêu trên, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Việt Nam năm 2015 cũng có những điều khoản minh thị:
Điều 4 (1) về Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ghi rõ:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác.
Điều 4 (2) còn nhấn mạnh là Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
Và sau cùng, Điều 26 (6) quy định rõ rệt những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bao gồm cả những “Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.” tức những tranh chấp giữa ngư dân hoặc bất cứ người dân nào và Formosa, nếu hành động tắc trách của công ty này gây thiệt hại cho họ.
Những điều khoản trên cho thấy quyền truy tố Formosa của mỗi cá nhân người Việt, trong 4 tỉnh miền trung, nhất là các ngư dân, hầu được bồi thường đích đáng về những thiệt hại của mình do đại họa môi sinh gây ra, là một quyền lợi pháp lý bất khả tranh cãi trên căn bản hiến pháp, công ước quốc tế và Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của Việt Nam.
Như thế, nếu muốn tôn trọng pháp luật và qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của quốc gia, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phải làm gì?
Vì đại họa Vũng Áng vô cùng lớn lao và phức tạp, trước hết chính phủ cần bổ nhiệm một Ủy Ban Đặc Nhiệm điều tra và đánh giá sự thiệt hại cho quốc gia, những công dân cá thể và bất cứ thực thể pháp lý nào liên hệ. Những thiệt hại cần đánh giá không những ngay bây giờ mà cho cả tương lai xa và bao gồm chi phí hoàn nguyên cho môi trường sống cho muôn loài hải sản lẫn con người của tương lai. Những chuyên gia Việt Nam liên hệ cũng cần phải có sự giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế.
Ủy Ban Đặc Nhiệm này phải làm việc song hành với Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao chiếu theo điều 107 của Hiến Pháp 2013 vì viện này có trách nhiệm hiến định thi hành quyền công tố.
Chính quyền, trong khi chờ đợi kết quả của Ủy Ban Đặc Nhiệm, vẫn có thể khởi tố Formosa trên bình diện dân sự và phiên xử chung quyết có thể hoãn lại để chờ đợi một hồ sơ chứng cớ đầy đủ.
Vì khả năng vi phạm luật hình sự của một số cá nhân cao cấp của Formosa (và chính một số viên chức CSVN) rất cao, nên trong khi chờ đợi kết quả điều tra của Ủy Ban Đặc Nhiệm và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tốc Cao, các đương sự phải nộp cho Viện Kiểm Sát tất cả các thông hành và trong thời gian điều tra, không thể rời khỏi Việt Nam.
Sau khi Ủy Ban Đặc Nhiệm đã đánh giá xong sự thiệt hại, mức độ bồi thường cần phải được ấn định với những điều kiện sau đây:
1. Vì quyền cá nhân kiện Formosa là một quyền lợi phát xuất từ những căn bản pháp lý nền tảng, nên trong trường hợp chính phủ muốn thụ lãnh trách nhiệm bồi thường cho các cá nhân nạn nhân của đại họa này, chính phủ phải thông qua một sắc luật mới, quy định rằng chính phủ, chứ không phải Formosa sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.
2. Trách nhiệm vô cùng quan trọng của chính phủ là phải đòi hỏi một mức độ bồi thường tương xứng với sự thiệt hại cho quốc gia nói chung, và của các nạn nhân cá nhân nói riêng. Lý do là vì nếu mức độ bồi thường quá thấp thì không những quyền lợi quốc gia bị bán rẻ cho ngoại bang, mà ngân sách từ tiền thuế của nhân dân sẽ bị thâm thụt. Như thế chẳng khác nào lấy của công mà làm giàu cho tư bản đỏ lẫn các quan chức tham nhũng. Dĩ nhiên nếu mức độ bồi thường cao thì sau khi mỗi cá nhân người dân ra tòa, được bồi thường, và môi trường được hồi sinh trở lại như cũ, số tiền thặng dư sẽ sung vào công quỹ và làm giàu cho ngân sách.
3. Sự kiện chính phủ phải thông qua một sắc luật gánh lấy trách nhiệm bồi thường cho Formosa, không phải chỉ vì công bằng cho Formosa, mà chính là vì một chính phủ nghiêm chỉnh luôn củng cố niềm tin của tất cả mọi nguồn tư bản đầu tư từ nước ngoài. Họ sẽ biết chắc rằng, sau khi họ đã bồi thường trước một tòa án nghiêm chỉnh. Họ sẽ không còn trách nhiệm dân sự nữa và có thể yên tâm kinh doanh trong một môi trường pháp trị.
4. Dĩ nhiên. Hình sự là một phạm vi hoàn toàn cá biệt. Bất cứ cá nhân hữu trách nào của Formosa, hay bất cứ một viên chức nào của CSVN, kể cả Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc, nếu vi phạm hình luật và có chứng cớ từ Ủy Ban Đặc Nhiêm hoặc Viện Kiểm Sát, sẽ bị truy tố hình sự không khoan nhượng.
5. Trong khi đó, mọi cá nhân tại 4 tỉnh miền trung Việt Nam bất hạnh, nếu là nạn nhân, đều có quyền và với sự giúp đỡ của chính quyền, truy tố Formosa với tư cách cá nhân, và được tòa án phán quyết về mức độ bồi thường thực tế, cụ thể mới mỗi tình huống cá nhân, không thiên vị. Điều khác biệt quan trọng là bây giờ, chính phủ chứ không phải Formosa sẽ bồi thường, từ một quỹ ký thác (Trust Fund) những tiền Formosa bồi thường.
Sự vận hành của ý niệm pháp trị vô cùng công minh và vô tư như thế, sẽ đem lại niềm tin cho nhân dân, cho cộng đồng tư bản nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và giới doanh nhân Việt Nam trong nước.
Trên các căn bản đó, quyết định của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận Formosa bồi thường chung kết $500 triệu Mỹ Kim là một chuyến giao dịch mang tính đường mật (sweet heart deals) giữa những thành phần tham nhũng và lũng đoạn, vô cùng thiệt hại cho quyền lợi quốc gia dân tộc, cùng bản chất với việc nhường Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và các vùng đất và biển của quốc gia cho Trung Quốc.
Việc giới hạn mức độ bồi thường cho mỗi cá nhân nạn nhân, dù ở mức độ $US500 hay một mức độ nào khác mà không có sự thẩm định công khai và công bằng của một tòa án liêm chính, là một sự vi phạm dân quyền trắng trợn và đồng thời còn là một tác động phi pháp.
Những chỉ dẫn trên chứng minh rằng, trong thế kỷ 21, khi ngăn chận người dân miền Trung khiếu kiện Formosa, chính quyền Nguyễn Xuân Phúc, dưới sự chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng, cũng như cố TBT Lê Duẩn trước đây, trong thâm tâm của họ, luôn luôn ngồi xổm trên hiến pháp, luật pháp và khinh thường tất cả mọi công ước quốc tế về nhân quyền và dân quyền họ ký kết.
Đối với đảng CSVN, quyền lực phe nhóm và quyền lợi đảng phái là những động cơ tối quan trọng có tính quyết định. 
Pháp chế xã hội chủ nghĩa, dù qua lăng kính của Lê Duẩn hay Nguyễn Phú Trọng, cũng đều không có khả năng giải quyết những vấn nạn lớn lao của đất nước trong thế kỷ 21 như Đại Họa Môi Sinh Vũng Áng này.
Chính vì thế, chỉ có sự cáo chung của đảng CSVN, vứt vào sọt rác của lịch sử khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa què quặt và quyết tâm xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, mới có hy vọng khai thông sinh lộ cho dân tộc, đem lại phú cường và công bằng xã hội cho toàn dân Việt Nam.

02.03.2017
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Tám 2019
Nói cho cùng, sức mạnh của Trung Cộng không vững bền như nhiều người tưởng. Chính quyền Trung Cộng đang vất vả tính bài toán sinh tồn từng ngày từng giờ trong khi chính phủ Hoa Kỳ không hề tốn công tốn sức tính đến loại bài toán như vậy. Sự kèn cựa của Trung Quốc với Hoa Kỳ chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn trong lịch sử trước khi Trung Quốc tự nổ tung rồi chết như Liên xô trước đây thôi. Đó là tất yếu. Giấc Mộng Trung Hoa sẽ tan và Giấc Mơ Mỹ vẫn trường tồn.
12 Tháng Tám 2019
Không một ai có thể phủ nhận sự thật đúng đắn này và đem những học hàm, học vị mình ra để bảo vệ cho một loại ngôn ngữ sao chép, phiên âm từ tiếng Hán, nếu có thì đó là những kẻ vong nô với những tâm hồn nô lệ thâm căn cố đã được truyền qua nhiều thế hệ cho nên mới tiếp tục “kiên quyết” (xin lỗi bạn đọc vì chúng tôi hành văn theo kiểu cs) tiếp tục con đường mù lòa của những não trạng nô lệ, còn những con người yêu nước thì mỗi khi mở miệng cất lời thì nên suy cho nghĩ trước khi nói để chúng ta không dùng những ngôn từ vay mượn của giặc Tàu hôm nay cũng như trong lịch sử tiến hóa của nền văn hóa Việt Nam ngày mai.
12 Tháng Tám 2019
Nhưng một khi đã chấp nhận một nền kinh tế đa thành phần, tự do giao thương thì đảng csVN đã tự mâu thuẩn với chính lý thuyết cộng sản mà mình đang hô hào, bởi vì chủ thuyết cộng sản không có thị trường tự do với nền kinh tế nhiều thành phần mà chỉ có nền kinh tế tập trung tất cả vào tay nhà nước. Những ngôn từ, mệnh đề như “Thời kỳ quá độ đi lên XNCH” chỉ là bịp bợm nhằm định hướng người dân bởi vì đảng csVN không thể trả lời cái thời kỳ quá độ mà họ đang đi sẽ kéo dài đến bao giờ? 10 năm, 100 năm hay 1.000 năm?!.
11 Tháng Tám 2019
Của đáng tội ăn nhậu gì đến thế giới văn minh ngày nay! Hắn muốn lấy điểm quan thầy Tung Của để bản thân hắn leo cao, và cái đảng thổ tả của hắn tiếp tục được quan thầy chống lưng, mà lôi cái ‘tâm nguyện’ loài khuyển mã ra gán cho chung thiên hạ. Đấy còn ai kết tội mỗ tôi nói điều không phải cho đảng, đây chính là cán bộ gộc của đảng đã trả lời cho ông giáo sư Carlyle Alan Thayer bên Úc, nói là tình hình đang nóng lên từng giờ, chỉ cần có xung đột là khai hoả tấn công, và có chiến tranh ngay… Chuyện ông nói xin đợi đến cóc mọc râu!
06 Tháng Tám 2019
Vấn đề ông cho rằng chữ xưa dùng từ Viện Đại Học các giáo sư ngày nay đổi lại là giáo viên nghe nó nghịch tai nhưng ông hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi nói kẻo bọn nhỏ nó cười cho, không ai dùng cái chữ Viện (xuất phát từ Hán) để gọi như mấy ông mà họ chỉ nói Trường Đại học ví dụ Trường Đại Học Havard, chứ không ai nói là Viện đại học Havard cả. Viện có thể được dùng để chỉ những cơ sở lớn hơn trường ví dụ Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt... Đó là cái tư duy nô lệ thâm căn cố đế, của cái dấu ấn 1.000 năm đô hộ giặc Tàu đấy...
05 Tháng Tám 2019
Người dân không có lý do gì để phải yêu nước theo định hướng của đảng cầm quyền bởi vì chính đảng là thủ phạm đồng lõa cùng với giặc. Người dân không có lý do gì phải ra khơi bám biển bởi vì đảng đã tận thu tiền thuế của người dân khắp các lĩnh vực để xây dựng quân đội và các lực lượng vũ trang như không quân, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, đảng phải có nhiệm vụ điều khiển các lực lượng của mình bảo vệ quốc gia cũng như sinh mạng của người dân. Nếu đảng không làm được điều đó thì đảng đã chứng minh cho toàn dân thấy được sự yếu hèn, bạc nhược của mình...
04 Tháng Tám 2019
Kết thúc giai đoạn đầu 30 năm (1990-2020) Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc. Thầy Bắc Kinh với sự tiếp tay của trò Ba Đình, đã có những bước dứt điểm (nuốt trọn) nước Nam. Từ ngoài khơi biển Đông đã là ao nhà của thầy, đến trong nội địa đất liền, ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, cùng con đường cao tốc xuyên Việt đang được trò cho dần thành hình, để thầy thực hiện tốt ‘một đai một đường’, chưa nói đến cả trăm công trình lớn nhỏ của thầy trên khắp nước Việt đã được xây dựng và hoạt động hàng chục năm qua.
02 Tháng Tám 2019
Có nhiều hy vọng từ đám đông bàn tán trên các trang mạng Việt Nam, là Mỹ sẽ can thiệp cho Việt Nam. Nhưng đó là một khả năng rất thấp. Bởi câu chuyện Bãi Tư Chính đang trở thành chuyện riêng của anh em nhà Cộng sản – đặc biệt khi Nga vẫn phớt lờ khi công ty khai thác dầu khí Rosneft của họ bị uy hiếp. Và quan trọng nhất, Mỹ sẽ không có tư cách gì can thiệp cho Việt Nam, khi các cơ hội về một liên minh hợp tác quốc phòng luôn bị Hà Nội né tránh. Hãy nhìn vào Hồng Kông, nếu có sốt ruột trước phong trào đòi dân chủ ở đó, Mỹ cũng không thể làm gì hơn là chỉ trích...
31 Tháng Bảy 2019
Người yêu nước chân chính có thể bị đánh đập , thậm chí mất mạng khi đi biểu tình theo lời kêu gọi của nhà nước. Bởi trong một đoàn bất bạo động ấy, trong đoàn yêu nước ấy, ai dám khẳng định sẽ không có kẻ quấy rối? Ai dám khẳng định không có đặc tình Hoa Nam, gián điệp Trung Hoa lẫn trong đó? Và ai dám khẳng định đây là cuộc biểu tình không đặt bẫy? Bởi thứ cần được bảo vệ nhất hiện nay, chưa hẳn là biển đảo, chủ quyền quốc gia mà là lợi ích nhóm, sự tồn tại của chế độ Cộng sản. Bởi mọi nhóm lợi ích đều sinh ra từ tổ chức này!
29 Tháng Bảy 2019
Ngay lập tức người dân nhận ra ngay sự ngây thơ của mình khi biểu lộ lòng yêu nước. Sự ngây thơ ấy đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị “không trong sáng” và người chịu thiệt cuối cùng chính là họ, những người thiết tha bảo vệ chú quyền lãnh thổ bằng cách duy nhất là biểu tình chống Trung Quốc. Người dân cũng nhận ra rằng họ bị phản bội từ chính quyền của mình và nỗi đau đớn ấy không hề thua cái nhục mất nước trước kẻ thù truyền kiếp.