Phương Pháp Kết Hợp (P1)

01 Tháng Mười Hai 20237:22 CH(Xem: 259)

                                    Phương Pháp Kết Hợp (P1)

images (2)                                                                          Hình Internet
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Gần 50 năm trôi qua kể từ khi người Việt rời bỏ mảnh đất của quê hương để sống đời lưu vong; và trong số những người Việt này, vẫn còn một con số rất nhỏ tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ.

Nếu so với thời điểm 1980-1990 thì các phong trào đấu tranh rất là sôi nổi với nhiều người tham gia vào các tổ chức đấu tranh. Các tổ chức đấu tranh luôn luôn chọn trong nước là địa bàn hoạt động và đã gần 50 năm, kết quả địa bàn trong nước ra sao? Phải chẳng đã đến lúc cần nhìn lại là các tổ chức đấu tranh, sau gần 50 năm, đã teo dần về nhân sự và cần phải xem lại cái địa bàn chính không phải là ở trong nước mà là ở hải ngoại, cộng đồng Việt tại hải ngoại?

Gần 50 năm người Việt vẫn còn có tấm lòng với đất nước và dân tộc đã cố gắng thực hiện nhiều mục tiêu đấu tranh và kết quả đạt được quá nhỏ bởi thực tế hôm nay, rất ít người trẻ tham gia vào các tổ chức đảng phái nếu sinh hoạt của các đảng phái không thay đổi.

Gần đây chuyện phối hợp các đảng phái để hoạt động hiệu quả, đồng nhịp được nhắc đến. Phải chăng chuyện này cũng đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả phối hợp (kết hợp) chỉ mang hình thức chứ không đạt được hiệu quả cao của sự phối hợp. Nếu hôm nay đặt vấn đề kết hợp các tổ chức chính trị người Việt tại hải ngoại thì cần phải bàn thảo về phương pháp kết hợp.

Vận động

Điều đầu tiên để có sự kết hợp là phải có sự vận động. Vận động bằng nhiều hình thức: cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức.

Vận động để cho mỗi tổ chức thấy được nhu cầu kết hợp của thời gian sắp đến rất là quan trọng bởi nếu không thì cộng đồng người Việt tại hải ngoại sẽ bị đảng cộng sản Việt Nam điều hướng để giảm sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Khi sức mạnh chính trị của cộng đồng bị giảm thì sẽ không yểm trợ được người trong nước. Có nghĩa là khi hậu phương bị phá thì tiền tuyến (quốc nội) sẽ chết chứ không thể nào cầm cự, hoặc sự thành công sẽ mất nhiều thời gian.

Ngoài việc nhìn ra được vấn đề là sức mạnh của các tổ chức chính trị không phải là ở Việt Nam mà là ở chính địa phương mình đang sống, ngay chính cộng đồng người Việt. Nói thế không có nghĩa là các tổ chức chính trị nhảy ra làm chuyện cộng đồng, giành chức vụ với các tổ chức cộng đồng hiện giờ. Vị thế của các tổ chức chính trị là phối hợp với các tổ chức cộng đồng để mọi tổ chức (chính trị và cộng đồng) nhìn ra được con đường cần phải đi để xây dựng thế chính trị của cộng đồng người Việt; và từ cái thế chính trị đó ảnh hưởng vào chính sách của quốc gia cư ngụ hầu giảm bớt sức tàn phá của đảng cộng sản Việt Nam đối với thành phần đấu tranh trong nước.

Vận động để nhớ lại câu ca dao “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Phải chăng cha ông ta từ xa xưa đã dạy chúng ta cần phải kết hợp để làm chuyện lớn thay vì mạnh ai nấy làm? Đừng viện lý do là chúng ta đã làm chuyện kết hợp trong quá khứ nhưng không thành. Nếu không thành trong quá khứ thì các tổ chức chính trị cần nhìn lại yếu tố, nguyên do nào đã không thành công. Phải chăng vì cái tôi (tổ chức tôi, đảng tôi, cá nhân tôi) đã được đặt cao hơn cái mục đích lớn mà mọi tổ chức muốn đạt đến? Và cái tôi đó đến ngày hôm nay ra sao trong công cuộc đấu tranh cho người Việt tại quốc gia sở tại nói riêng và người Việt trong nước nói chung?

Loại bỏ cái tôi xem ra khó lắm nhưng cái tôi có thể loại bỏ để thay thế vào cái của chúng ta. Chúng ta gồm có cái tôi và gồm có cái của đoàn thể bạn. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức có biệt tài riêng. Đứng riêng lẽ sẽ không đạt được hiệu quả cao. Nhưng khi đứng chung với nhau, cái hay của tổ chức này sẽ bù lấp vào cái dở của tổ chức kia từ đó tạo ra sức mạnh của “ba cây chụm lại lên hòn núi cao”.

Tiến trình vận động này để các tổ chức thấy được nhu cầu cần kết hợp trong thời gian sắp đến để các tổ chức cộng đồng người Việt và các tổ chức chính trị có cùng một chiến lược tổng thể (toàn vẹn), từng bước đồng nhịp cùng nhau thực hiện trong vị thế của mỗi tổ chức trong tập thể người Việt. Sự kết hợp này giải quyết được chuyện nhân sự ở tương lai và có người nối tiếp cho tiến trình kết hợp này.

Tiền kết hợp

Khi các cá nhân, các tổ chức vận động được vài người, vài nhóm, vài tổ chức nhận diện ra được nhu cầu kết hợp ở thời điểm tương lai thì vấn đề đặt ra những đề tài cần phải bàn thảo với nhau giữa các tổ chức nhìn ra được nhu cầu kết hợp.

1.Nhìn lại và đánh giá hiện tại

Nhu cầu nhìn lại những việc đã làm trong gần 50 năm qua rất là cần thiết. Nhìn lại để thấy cái sai trái, thấy cái mạnh, đồng thời thấy cái yếu kém của chính mình hay tổ chức của mình. Phải thành thật để nhận diện những điều đã xảy ra và cần loại bỏ cái mặc cảm, cái tôi của chính tổ chức hay cá nhân.

Trong tiến trình nhìn lại này cần phải truy xét nguyên nhân nào đã tạo ra những sự kết hợp trong quá khứ thất bại hoặc chỉ kết hợp mang tính hình thức mà không có nội dung. Phải đánh giá cho đúng bản chất của thất bại để cùng nhau tìm ra phương pháp tốt đẹp hơn ở tương lai.

Nhìn lại quá khứ thì cần phải nhìn lại hiện tại để xem những trở lực nào, rào cản nào mà cá nhân hoặc tổ chức đang gặp phải và nếu không vượt qua những trở lực đó, rào cản đó thì thời gian sẽ tiêu diệt những gì đang có. Sự phát triển về nhân sự, tổ chức, tài chính và công việc sinh hoạt ra sao? Đâu là hậu phương đâu là tiền tuyến của cuộc đấu tranh hôm nay? Làm sao để củng cố hậu phương để tạo ra sức mạnh hầu có thể ủng hộ những cá nhân đấu tranh trong nước một cách hiệu quả, hiệu lực? Đấu tranh của hôm nay hoàn toàn khác đấu tranh của 30 năm trước và nếu vẫn tiếp tục chính sách của 30 năm trước thì thất bại tất sẽ xảy ra.

2.Hướng về tương lai

Sau khi đã đánh giá quá khứ và nhìn lại hiện tại thì với hiện tại đang có, cái tương lai sắp đến của một cá nhân, một tổ chức muốn làm gì?

Câu hỏi bên trên không phải dễ trả lời bởi nếu không suy nghĩ kỹ thì cái muốn làm đôi khi chỉ là ước mơ (wishful thinking) chứ không phải là cái thực tế, cái cần phải làm để xây dựng lại nền tảng ở tương lai cho thế hệ nối tiếp.

Chúng ta đều mong muốn đấu tranh cho nền tự do dân chủ ở Việt Nam nhưng chúng ta chưa bao giờ bàn thảo, trên tinh thần tìm ra sự thật, dân chủ đặt trên nền tảng nào? Phải chăng chúng ta muốn có một nền dân chủ của cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 mà những người xâm nhập vào Quốc Hội, gồm có những người Việt Nam, để cho rằng họ thực hiện quyền tự do biểu tình, ngôn luận?

Khi nói đến nền tảng thì không thể nào quên được địa bàn cộng đồng người Việt tại quốc gia cư ngụ. Cộng đồng cũng như tổ chức cộng đồng cần sự giúp đỡ từ nhiều nhóm, tổ chức khác nhau để đạt kết quả tốt đẹp trong việc tạo dựng sức mạnh chính trị, kinh tế nơi quốc gia cư ngụ. Điều này các tổ chức chính trị Việt đã bỏ ngõ gần 50 năm qua. Cần phải tìm ra giải pháp để cùng với các tổ chức cộng đồng người Việt ở khắp nơi, cùng nhau đánh một tiếng trống cùng lúc, mọi nơi thì cuộc đấu tranh trên mặt chính trị cũng như kinh tế mới có thể đạt được hiệu quả.

Sức mạnh của người Việt, của các tổ chức chính trị nằm ở ngay cái cộng đồng mà chúng ta đang sống và phải đặt chuyện này là quan trọng để bàn thảo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2024
Tuổi gì không biết nhưng trong gần 4 năm qua sau khi Tổng Thống Biden nhậm chức, sự ủng hộ ông Trump một cách cuồng nhiệt của người Việt không suy giảm bao nhiêu. Căn cứ vào những bài viết, những ý kiến trên Facebook, Twitter..., cho thấy người VN tiếp tục ủng hộ ông Trump mạnh mẽ - sự ủng hộ bất chấp lẽ phải, đạo đức, sự thật về con người, bản chất của Trump - bị bóc mẻ qua những phiên tòa đã kết thúc và đang diễn ra, hơn 10 cuốn sách, hồi ký của các cộng sự viên thân tín nhất trong nội các Trump xuất bản... - mong cho ông được trở lại Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa. Để làm gì?
27 Tháng Hai 2024
Bốn “kiên định” này không mới. Tất cả chỉ là bản cũ sao lại từ thời kỳ được gọi là “đổi mới”, bắt đấu từ năm 1986. Vì vậy, sau 38 năm đuổi theo cái bóng không tưởng là “xã hội chủ nghĩa”, ông Nguyễn Phú Trọng phải gượng ép giải thích với nhân dân rằng: “ Vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức.” Nhóm chữ “chưa có tiền lệ” được đảng giải thích với quyết định “bỏ qua chế độ Tư bản” để “quá độ lên Xã hội chủ nghĩa”. Nhưng không ai trong đảng định hình được “mặt mũi” của xã hội này như thế nào. Vì vậy đảng đã “ấm ớ hội tề” khi tung ra chủ trương làm “kinh tế thị trường...
26 Tháng Hai 2024
8. Họ cố tình gài trong HP những khái niệm xung đột lẫn nhau, chẳng hạn một mặt khắc ghi nhân quyền, mặt khác cướp đi nhân quyền; hoặc một mặt thì hiến định hóa địa phương phân quyền và mặt khác lại hiến định hóa khái niệm “tập trung dân chủ” để hủy diệt “địa phương phân quyền”. 9. Họ thường xuyên đánh cắp và sau đó đánh tráo khái niệm: pháp trị biến thành pháp chế xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ cộng hòa trở thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tổ quốc trở thành tổ quốc xã hội chủ nghĩa, quân đội trung thành với tổ quốc trở thành trung thành với cả đảng CSVN.
24 Tháng Hai 2024
Người dân hãy nhìn đội ngũ cán bộ đảng viên đảng cs hôm nay có đứa nào nghèo?, chúng toàn ở biệt phủ, đi siêu xe, hưởng thụ còn hơn bọn đế quốc tư bản, thậm chí con cái bọn chúng được cho đi du học cũng không học tại những quốc gia cs mà chỉ toàn những đất nước tư bản, còn người dân thì sao? tất cả đều nghèo hèn, cho dù có mức sống dễ chịu hơn ngưỡng nghèo nhưng những quyền cơ bản của con người như quyền được nói, được phát biểu chính kiến, quyền dân chủ như tự ứng cử, tự lập đảng phái, hội đoàn đều bị cấm đoán và phạt tù, tất cả đều là những công dân cộng sản, bị đánh số theo dõi qua những cái căn cước có gắn chip...
22 Tháng Hai 2024
Tác giả cho rằng, các Nhà Nho luôn muốn thần thánh hoá các bậc lãnh đạo, nhưng Hàn Phi – triết gia đại diện phái Pháp trị của Trung Quốc, từ thời nhà Tần – đã tước bỏ ý nghĩa thần thánh của họ, và coi vua cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Ông nêu rõ “pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, kẻ đông không xúc phạm số ít, người già cả được thoả lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành…” Tiếc thay, tác giả bình luận, ông Trọng lại quan tâm đến trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương, chứ không phải là hành vi vi phạm.
20 Tháng Hai 2024
Lập luận “cố đấm ăn xôi” này không có cơ sở, vì sự tan rã của Liên Xô không phải là “bước thụt lùi tạm thời" mà vĩnh viễn. Thế nhưng, với thái độ ù lỳ và quan điểm chậm tiến, đảng CSVN vẫn cố bám lấy chiếc áo rách để lập luận: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử...
15 Tháng Hai 2024
Về tình hình chính trị, đảng CSVN có kế hoạch tổ chức các Hội nghị Trung ương để chuẩn bị Đại hội đảng kỳ XIV vào đầu năm 2026. Các Hội nghị này sẽ thảo luận các tài liệu của kỳ đảng XIII sẽ trình ra Đại hội đảng XIV, trong đó có “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa tới. Trong số Văn kiện này có danh tính người được đề nghị thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người sẽ 82 tuổi vào năm 2026 và đã giữ chức Tổng Bí thư đảng 3 nhiệm kỳ, từ năm 2011. Có 3 người đứng đầu danh sách ứng viên gồm:...
05 Tháng Hai 2024
Tuy sinh ra trong thời đại tương đối mới, nhưng các chế độ độc tài như Phát Xít, Quốc Xã của Hitler, hay Đôc Tài Giáo Phiệt của Iran, hay độc tài CS thiếu một yếu tố quan trọng trong khế ước ký kết với nhân dân, hoặc nôm na là HP. Đó là yếu tố đồng thuận của kẻ bị cai trị. Chưa bao giờ có một đảng CS nào có một bản HP thực sự của dân, do dân và vì dân. Chỉ là những bản HP áp đạt trên nhân dân bằng bạo lực và nắm giữ quyền lực bằng bạo lực. Chính vì thế, tiến trình dân chủ hóa đòi hỏi một trật tự chinh trị mới, thể hiện qua một bản hiến pháp dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.
02 Tháng Hai 2024
Khoan bàn đến các sai phạm, chỉ xem cách BCH TƯ đảng khóa 13 loại bỏ ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường qua phiên họp bất thường vừa được tổ chức cách nay vài ngày ắt sẽ thấy dù vẫn bi bô về “học tập và làm theo” mọi thứ từ “bác” nhưng xét cho đến cùng, “Bác” cũng chỉ được Đảng CSVN dùng như pháp sư dùng... “bùa”. Nếu BCH TƯ Đảng khóa 13 chấp nhận cho ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường “thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu” thì chẳng khác gì công nhận các thành viên trong BCH TƯ Đảng khóa 13 từ Tổng Bí thư trở xuống... thua xa...
02 Tháng Hai 2024
Cuộc Cách mạng Dù Vàng đã trôi qua gần 10 năm, mặc dù gần như bị thế giới quên lãng như Cuộc Cách Mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2011 nhưng cũng để lại những bài học quý giá cho các dân tộc còn đang bị các chế độ độc tài cai trị – Tuổi trẻ Hongkong có ý thức chính trị cao, có nhiệt huyết nhưng không có tổ chức. Muốn làm cách mạng phải có Tổ Chức, có học thuyết chính trị, phải có chuẩn bị. Không có tổ chức, cho dù cách mạng có thành công rồi cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Hơn thế nữa, cũng đừng quên rằng sự thất bại của 2 cuộc cách mạng nói trên còn có một lý do khách quan. Họ đã không nhận được sự giúp đỡ của các nước Âu, Mỹ...