Bản chất gian ác vô giới hạn của Hiến Pháp 2013 của CSVN- Phần 2: Sự tàn ác vô giới hạn”

20 Tháng Mười Một 20237:55 CH(Xem: 2183)

Bản chất gian ác vô giới hạn của Hiến Pháp 2013 của CSVN- Phần 2:
Sự tàn ác vô giới hạn”


images (2)


LS Đào Tăng Dực

Trong phần 1 của bài này, tôi có nêu ra quan điểm là 7 tiêu chuẩn phê 
bình tính gian dối vô giới hạn của HP 2013 là chưa đủ. Trong phần 2 này, xin nêu thêm 3 tiêu chuẩn phê bình hiến Pháp 2013 hầu phê phán cho đầy
đủ hơn.
Xin nhắc lại 7 tiêu chuẩn đó như sau:
1.Chủ quyền nhân dân
2. Chính thể cộng hòa (theo định nghĩa sâu sắc của Tổng Thống Hoa Kỳ
Abraham Lincoln: Chính quyền của dân, do dân, vì dân)
3. Địa phương phân quyền (thay vì thể chế liên bang)
4. Phân quyền hàng ngang
5. Kiểm soát và quân bình
6. Chính quyền giới hạn
7. Quyền cá nhân (hoặc quyền công dân cá thể)

Bảy tiêu chuẩn đó chưa đủ vì có ba nguyên nhân quan trọng:
Hiến Pháp Hoa Kỳ, vốn là mẹ đẻ của tất cả mọi hiến pháp thành văn, bây giờ đã già nua. Bản hiến pháp này đã không đáp ứng kỳ vọng của nhân dân Hoa Kỳ trên những lãnh vực thiết yếu. Dĩ nhiên chúng ta không thể
chối bỏ bản chất dân chủ của hiến pháp, nhưng nhiều người đã nhận xét rằng bản hiến pháp này mang nhiều bản chất tư bản hơn là dân chủ. Bản HP này đã đưa đến một chế độ chính trị tuy đa nguyên nhưng lưỡng đảng, thay vì đa đảng thật sự như tại các quốc gia dân chủ Tây Âu. Hậu quả là, những cải tổ về lao động, xã hội và công bằng xã hội đã không bắt kịp nhiều nền dân chủ mới hơn tại Tây Âu.
Tại sao?

Thứ nhất, theo nhận xét của tác gỉa, câu trả lời nằm nơi sự kiện Hoa Kỳ, dưới hiến pháp này, đã chuyển mình trở thành một hệ thống chính trị lưỡng quyền trong đó nhiều nhóm lợi ích khổng lồ thâu gồm gần như độc
quyền qua sự khống chế một trong hai chính đảng. Thực trạng này tốt hơn chế độ độc tài độc đảng rất nhiều, nhưng không thể nào dân chủ bằng những chế độ dân chủ đa đảng mà chúng ta chứng kiến tại Âu Châu và Úc
Đại Lợi hoặc nhiều quốc gia khác. Vì thế, nước Mỹ, mặc dầu trên nguyên tắc là một xã hội đa nguyên, trên thực tế, lại là một nền chính trị lưỡng quyền và nhân dân chỉ có sự lựa chọn giới hạn về chính trị. Chính vì thế,
chúng ta có nhu cầu thêm những tiêu chuẩn mới vào danh sách bảy tiêu chuẩn nêu trên liên hệ đến luật hiến pháp.
Thứ nhì, Hoa Kỳ là một quốc gia Tây Phương tân lập, được kiến tạo bỡi những di dân phần lớn từ lục địa Âu Châu và lấy nguồn cảm hứng từ những lý tưởng đã gây nguồn cảm hứng cho Cuộc Cách Mạng Pháp.
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng
và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết. Bất cứ điều khoản nào của hiến pháp vi phạm những bản giá trị văn hóa của dân tộc, kể cả giá trị luân lý đều đáng tiếc và bị nhân dân ruồng bỏ.
Nếu câu hỏi then chốt được đặt ra: cốt lõi của những bảng giá trị văn hóaViệt Nam là gì?
Câu trả lời là: nền văn hóa của chúng ta có thể được nhận 
diện bỡi phong cách luân lý Nho Giáo trên bình diện xã hội và quan điểm vô thường và chuyển của Phật Giáo hoặc dịch của Nho Giáo trên bình diện siêu hình. Trong giai đoạn cận kim và thời kỳ Pháp Thuộc, nền văn hóa chúng ta tiếp xúc thêm với các bản giá trị tôn giáo và đạo đức Tiên Chúa Giáo nữa. Các quan điểm văn hóa truyền thống có ý nghĩa sâu sắc trên phương diện hiến pháp. Lý do chính là vì các ý niệm vô thường và chuyển hoặc dịch là phản đề của mọi ý thức hệ giáo điều, kể cả ý thức hệ Mác-Lê áp đặt trên dân tộc Việt bỡi đảng CSVN trong bản hiến pháp 2013 và những tiền thân của nó.
Thứ ba và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là giai cấp lao động của Hoa Kỳ đã phải chịu nhiều thế kỷ kỳ thị và bất công từ ngày dân da trắng định cư. Hiến pháp của họ, ngay cả sau khi đã thêm vào các điều

tu chính 13, 14 và 15, sau nội chiến, hầu hủy bỏ chế độ nô lệ, đã không giảm được số phận hẩm hiu của họ cho đến thế kỷ 21.
Vào được hệ thống Medicare hoặc bảo hiểm sức khỏe, vốn là một quyền phổ biến cho mọi công dân tại các nền kinh tế phát triển của thế giới, đã không hiện hữu cho những người dưới 65 tuổi hoặc hằng triệu dân Hoa
Kỳ kém may mắn, cho đến khi chính sách bảo hiểm y tế Obamacare bắt đầu. Đa số những thành phần kém may mắn gồm phần lớn người da đen và dân xuất xứ từ Mỹ Châu La Tinh.
Sự thiếu sót của Hiến Pháp Hoa Kỳ khi không cấm đoán những bất công lớn lao dành cho một thành phần thiểu số hoặc nhiều thành phần thiểu số của quốc gia, là một sự vi phạm trắn trợn tiêu chuẩn lẽ phải và công bằng đáng lý phải được các cha đẻ của hiến pháp hiến định hóa ngay từ khởi thủy.
Chính vì thế bản phê bình hiến pháp này sẽ căn cứ trên 3 tiêu chuẩn mới về luật hiến pháp sau đây được áp dụng cho Việt Nam:
8. Đa nguyên chính trị và thể chế đa đảng
9. Tôn trọng văn hóa truyền thống (phi ý thức hệ và giá trị đạo đức Nho
Giáo)
10. Lẽ phải và công bằng (Justice and equity)

Như thế HP 2013 vi phạm 3 tiêu chuẩn mới như thế nào?
Trước hết HP 2013 vi phạm tiêu chuẩn đa nguyên đa đảng qua điều 4HP trao quyền lãnh đạo chính trị tuyệt đối, vô điều kiện và vĩnh viễn cho đảng CSVN bao trùm cả nhà nước và xã hội dân sự. Tuy bề mặt thì điều 4HP phát xuất từ HP của Liên Xô nhưng điều liên hệ của HP Liên Xô lại phát xuất từ bộ luật gọi là Bộ luật Chống Lại Sự Thành Lập Chính Đảng mới (Law against the founding of new political parties) của nhà độc tài Hitler năm 1933. Điều khoản của bộ luật này ghi rõ vị trí độc tôn của Đảng Quốc Xã như sau:

“Điều 1: Đảng Quốc gia Xã hội Lao Động Đức (viết tắt là Đảng Quốc Xã) là chính đảng duy nhất của nước Đức”.
Điều 2: Bất cứ ai nuôi dưỡng cấu trúc tổ chức một chính đảng khác hay thành lập một chính đảng mới, sẽ bị phạt tù đến 3 năm hoặc bị giam cầm từ 6 tháng đến 3 năm, nếu hành vi này không bị chế tài nặng hơn bởi các sắc luật khác”
Tiếp theo đó, HP 2013 cũng vi phạm tiêu chuẩn Tôn trọng văn hóa truyền thống (phi ý thức hệ và giá trị đạo đức Nho Giáo) cũng qua điều 4HP vì điều 4 Đoạn 1 bị trơ trẽn sử dụng như là tuyên truyền miễn phí cho đảng
CSVN trong vai trò dùng bạo lực thực thi chủ nghĩa Mác- Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh mà không hề nhắc nhở đến nền văn hóa truyền thống dân tộc. Hầu như HP 2013 áp đặt Ý Thức Hệ Mác- Lê trên đầu cổ dân tộc đi
ngược lại những bản giá trị văn hóa truyền thống vốn phi ý thức hệ tự trong bản chất.
Thêm nữa, câu mở đầu của điều 64HP ghi:
“Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.”
Sau đó toàn văn của điều 65HP ghi:
“Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an
toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”
Hầu như tổ quốc truyền thống của dân Việt đã bị HP2013 vứt vào thùng rác và dân Việt bây giờ chỉ còn tổ quốc xã hội chủ nghĩa vớ vẩn nào đó mà thôi.
HP2013 cũng vi phạm trầm trọng tiêu chuẩn cuối cùng là công bằng và lẽ phải vốn là nền tảng của mọi luật pháp. Chẳng hạng, một bản hiến pháp của Nam Phi, chỉ cho phép thiểu số da trắng quyền bầu cử và ứng cử sẽ vi phạm tiêu chuẩn này. Một bản HP của Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Chile, Mexico mà không cho phép người da đen hay thổ dân bầu cử hoặc bản HP 2013, bề mặt thì “đảng cử dân bầu” và thực chất thì chỉ duy nhất đảng
CSVN được quyền ứng cử và chỉ có 5 triệu đảng viên có thực quyền tham gia chính quyền, cũng vi phạm tiêu chuẩn công bằng và lẽ phải tương tự.

Các lập luận trên cho thấy tính gian dối vô giới hạn của HP 2013, nhưng tại sao lại đề xuất rằng Hiến Pháp 2013 là một bản HP tàn ác vô giới hạn?
Câu trả lời là:
Khi một sắc luật hoặc một bản hiến pháp minh thị hoặc mặc thị trao một hoặc nhiều đặc quyền, đặc lợi cho một cá nhân, tập thể hoặc giai cấp trong xã hội, như Hiến Pháp 2013 trao cho những người CSVN, thì sẽ
sinh ra hai hậu quả cho dân tộc. Một là sự gian dối trong lòng cá nhân và tập thể hầu bảo vệ những đặc quyền đặc lợi này. Hai là tính ác trong tâm thức được khơi dậy, tiêu diệt triệt để mọi mầm móng có tiềm năng thách
thức quyền lực và quyền lợi của mình. Các chế độ quân chủ chuyên chế xa xưa hay các chế độ độc tài trong quá khứ và hiện tại của nhân loại đều như thế. Tuy nhiên, các hiến pháp CS đi xa hơn một bước quan trọng. Đó là họ hủy diệt trong tâm thức của đảng viên, trong nội quy đảng và cơ cấu pháp lý nền tảng của dân tộc, tức hiến pháp, sự ràng buộc của mọi giá trị văn hóa, luân lý và đạo đức truyền thống. Tác động này vô hình trung khai phóng tính ác của cá nhân và tập thể đến mức độ kinh khủng vô giới hạn mà con người bình thường không tưởng tượng nổi.
Chính vì khả năng tàn ác vô giới hạn này mà hệ phái Bolshevik của Lê Nin ưu thắng hệ phái Menshevik, ưu thắng các phe nhóm đối lập Kerensky, tiêu diệt tàn dư của Nga Sa Hoàng và thiếp lập chính quyền CS Đệ Tam Quốc Tế tại Liên Xô năm 1917. Cũng chính vì khả năng tàn ác vô giới hạn này mà các đảng CSTQ, CSTQ, CS Bắc Hàn tiêu diệt các đảng phái quốc gia, thống nhất giang hồ và trường trị.
Sự gian dối luôn là nguyên nhân đưa đến sự tàn ác. Lý do là vì kẻ dối trá luôn phải che dấu tính dối trá của mình và sẵn sàn làm những hành động ác nhân thất đức để che dấu và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi.
Các bạo chúa CS như Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Polpot…là những đồ tể duy nhất có khả năng giết hằng chục triệu nhân dân của chính dân tộc mình, qua mặt mức độ tàn ác của ác nhân thời đại là Hitler nữa.
Tại Việt Nam, phong trào cải cách ruộng đất giết hại hằng trăm ngàn dân Việt vô tội (con tố cáo cha, vợ tố cáo chồng), Nhân Văn Giai Phẩm, bất ngờ trong lúc thương thuyết đánh úp và giết Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của
Phật Giáo Hòa Hảo, Thảm Sát Mậu Thân tại Huế, Các trại cải tạo tập trung sau năm 1975, hằng trăm ngàn dân Việt vượt biên vùi thây trên biển cả, thảm sát Đồng Tâm, hằng ngàn dân oan chết trong các đồn công an, dân oan mất đất than oán khắp nơi, hằng trăm tù nhân chính trị và lương tâm.. chỉ là đỉnh của một tảng băng sơn.

Đành rằng, nền văn hóa truyền thống ngàn năm của chúng ta đã tôi luyện dân Việt một bàn tay và khối óc không thua kém các dân tộc tiền tiến trên thế giới và kỹ nghệ tin học của thế kỷ 21 một phần giới hạn tính ác vốn vô giới hạn của các đảng CS. Tuy nhiên, bản chất tàn ác vô giới hạn của CSVN đã làm suy giảm nghiêm trọng nguyên khí dân tộc trong quá khứ và tính tàn ác tiềm tàng trong HP 2013 sẽ làm chậm đà phát triển kinh tế cũng như trì hoãn nghiêm trọng tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Chính vì thế trách nhiệm của chúng ta phải là: một mặt đạp đổ độc tài, xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho dân tộc và mặt khác, quan trọng hơn nữa là phục hưng nền văn hóa dân tộc, trong
đó những bản giá trị đạo đức truyền thống phải được tôn vinh, hầu kiềm tỏa tính ác và phát huy tính thiện trong lòng dân tộc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Mười Một 20238:36 CH(Xem: 508)
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 20236:30 CH(Xem: 602)
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 20237:14 CH(Xem: 882)
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 20237:12 CH(Xem: 811)
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 20237:11 CH(Xem: 723)
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 20235:22 CH(Xem: 1693)
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 20238:26 CH(Xem: 1995)
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
20 Tháng Mười Một 20237:54 CH(Xem: 4362)
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
16 Tháng Mười Một 20238:16 CH(Xem: 4264)
Tuy nhiên, Tổng Bí thư đảng CSVN vẫn giáo điều biện bạch rằng: “Sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, càng chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin không sai, không lỗi thời, mà chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác-Lênin: Sai cả về thực hiện các nguyên lý cơ bản và về vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng.” Nói xong, ông Trọng lại đổi giọng quanh co: “Nhưng dù sao thất bại của chủ nghĩa xã hội lần này chỉ là tạm thời. Quy luật khách quan không ai cưỡng lại được vẫn là chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản.
14 Tháng Mười Một 20239:23 CH(Xem: 3067)
Ông LBN là một ĐBQH csVN có nhiều chỉ trích gay gắt ngành công an, một video clip trên Tik Tok cho thấy ông đã tấn công vấn nạn lạm quyền, vòi vĩnh, hối lộ trước nghị trường có mặt tên trùm công an Tô Lâm, điều đó có thể làm cho tên trùm SS này hận thù và chỉ đạo đàn em làm án để bắt giam ông LBN. Để thực hiện phương án này Tô Lâm chỉ đạo cho bọn ca Tỉnh Thái Bình hợp đồng (deal) với tên XHĐ đã bị bắt, theo đó chúng mớm cung cho y để khai ông LBN có dính líu vào chuyện làm ăn phi pháp của chúng để được giảm án.
13 Tháng Mười Một 20236:40 CH(Xem: 2433)
Những năm cuối 1980, quan hệ Việt Trung vẫn cực kỳ căng thẳng. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam lo ngại. Họ đã bí mật nhắn với Trung Quốc về một sự quy hàng. Để rồi 9/1990, một phái đoàn cấp cao nhất của Việt Nam đã bí mật sang Thành Đô. Tại đây, lãnh đạo Việt Nam đã phải “đưa ra nhiều lời hứa”, cả bằng văn bản, lẫn lời hứa miệng, về một sự thuần phục để đổi lấy bình thường hóa quan hệ hai nước. Cũng cần phải nói thêm rằng đầu hàng ở Thành Đô đã làm cho Trung Quốc dường như giành được 'vị thế chính nghĩa' trước dư luận quốc tế và nhất là trong nhân dân Trung Quốc dù họ...
13 Tháng Mười Một 20236:40 CH(Xem: 2232)
Tin tức tuần qua cho thấy, “đối tác chiến lược Việt – Mỹ” quả không phải là chiếc đũa thần. Intel dường như đã hủy bỏ kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất chip tại Việt Nam. Hôm 8/11/2023, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ “tiếc nuối”, đồng thời cho hay, Intel đã viện dẫn lý do rút khỏi Việt Nam, vì bị thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà (1). Cùng lúc đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng vừa tuyên bố đưa Việt Nam trở lại “danh sách giám sát” về hành vi thao túng tiền tệ.
12 Tháng Mười Một 20236:23 CH(Xem: 5073)
Cuối cùng Thưởng sẽ dẫn bầu đoàn thê tử của mình về nước sau khi được đám đại sứ, lãnh sự dẫn đi ăn đặc sản như thằng Tô Lâm công du Anh Quốc, nhưng không lẽ đi một chuyến như vậy mà không có lợi ích gì? Không biết Chủ Tịt Thưởng có cho mấy chục đứa con em nhà đỏ quá giang để đến Mỹ bằng visa công vụ rồi bỏ trốn như chị Nhân Cuốc Hội công du Nam Hàn dạo trước không, thế nhưng cho dù có thì cũng không bỏ bèn gì và không có công lao gì để ‘báo công cùng boác’ cho nên đề nghị Chủ Tịt Thưởng hãy đến...
09 Tháng Mười Một 20238:18 CH(Xem: 2882)
Đại biểu Quốc hội, bà Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) nói: “Ngoài khách quan đó là quy định của pháp luật có những điểm chưa cụ thể, chưa đồng bộ, chưa có quy định trách nhiệm rõ ràng và chưa có quy định của pháp luật về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thì còn có nguyên nhân chủ quan như: năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, không kịp thời cập nhật quy định của pháp luật có liên quan để tránh làm sai; người có thẩm quyền quyết định thiếu chuyên môn lại không dám tin cấp dưới; cấp dưới có trình độ còn hạn chế. Tinh thần làm việc thụ động, sợ trách nhiệm...
31 Tháng Mười 20239:04 CH(Xem: 3076)
Nhưng, nếu đúng như những phản hồi mà chúng tôi nhận được thì lần này phía công an Nghệ An đã can thiệp trắng trợn, họ làm việc với những người tiếp nhận, người tổ chức tặng xe và với các phụ huynh học sinh. Họ gọi lên đồn điều tra, đe doạ giáo viên, gọi điện cho người thân từ ông bà, bố mẹ, chồng con và cả đồng nghiệp, có trường hợp còn gọi về hàng xóm, láng giềng ở quê những người tiếp nhận và có liên quan. Thậm chí tại một điểm tiếp nhận xe đạp, cô hiệu phó một trường miền núi Nghệ An, sau khi gửi thông tin để tiếp nhận xe tặng cho học sinh trường thì đã bị đe doạ không sót thành viên nào trong nhà để cấm cô nhận xe về...
30 Tháng Mười Một 2023
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 2023
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 2023
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 2023
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 2023
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
20 Tháng Mười Một 2023
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết.
20 Tháng Mười Một 2023
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
16 Tháng Mười Một 2023
Tuy nhiên, Tổng Bí thư đảng CSVN vẫn giáo điều biện bạch rằng: “Sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, càng chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin không sai, không lỗi thời, mà chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác-Lênin: Sai cả về thực hiện các nguyên lý cơ bản và về vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng.” Nói xong, ông Trọng lại đổi giọng quanh co: “Nhưng dù sao thất bại của chủ nghĩa xã hội lần này chỉ là tạm thời. Quy luật khách quan không ai cưỡng lại được vẫn là chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản.