Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hợp Quốc ra quyết định về trường hợp Nguyễn Bảo Tiên – Người giao sách của NXB Tự Do

28 Tháng Năm 20228:50 CH(Xem: 626)

Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện của Liên Hợp Quốc ra quyết định về trường hợp Nguyễn Bảo Tiên – Người giao sách của NXB Tự Do

_118384249_a23e5071-81bf-4cff-9784-d2e1bb7344ed
                                                           Nguồn hình Internet

   NXB Tự Do
Báo Tiếng Dân
Ngày 07/04/2022, Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện của Liên Hợp Quốc đã thông qua quyết định về vụ bắt giữ anh Nguyễn Bảo Tiên, người giao sách của Nhà xuất bản Tự Do, đã bị công an Việt Nam bắt giữ và bị Toà án Nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên 6 năm 6 tháng tù giam.

Trong quyết định này, Nhóm Công tác khẳng định: “Việc tước quyền tự do của anh Nguyễn Bảo Tiên là trái với điều 3, 6, 8, 9, 19, 20 của Tuyên ngôn thế giới về quyền con người và các điều 2, 9, 14, 16, 19, 22 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị là tùy ý và thuộc loại I, II và III.

Nhóm Công tác đề nghị Chính phủ Việt Nam phải thực hiện sớm các bước cần thiết nhằm khắc phục tình trạng của anh Tiên, áp dụng các chuẩn mực quốc tế liên quan, bao gồm những chuẩn mực được nêu trong Tuyên ngôn chung về Quyền con người và Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Nhóm Công tác cho rằng, biện pháp khắc phục thích hợp là trả tự do cho anh Tiên ngay lập tức và bồi thường cho các tổn thất của anh phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhóm Công tác cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam phải đảm bảo điều tra đầy đủ và độc lập về các tình tiết xung quanh việc tự ý tước đoạt quyền tự do của anh Tiên và thực hiện các biện pháp thích hợp đối với những người chịu trách nhiệm về việc vi phạm các quyền của anh ta”.

Những kết luật trên được Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện của Liên Hợp Quốc thông qua sau một quá trình tiếp nhận và xem xét các đệ trình từ Nhà xuất bản Tự Do và Chính phủ Việt Nam.

Phía Chính phủ Việt Nam cho rằng anh Tiên bị bắt do đã tàng trữ và phát tán 108 cuốn sách có nội dung xuyên tạc thông tin về đường lối, chính sách của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kích động lật đổ chính quyền nhân dân. Tuy nhiên Nhà xuất bản Tự Do bác bỏ đệ trình của Chính phủ rằng việc bắt và giam giữ anh Tiên là phù hợp với pháp luật trong nước và luật quốc tế và cho rằng Chính phủ không chứng minh được điều này khi tranh biện. NXBTD cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ đã không thiết lập được mối quan hệ nhân quả liên kết giữa việc anh Tiên sở hữu 108 cuốn sách và việc anh tìm cách lật đổ Chính phủ.

Điều đặc biệt nghiêm trọng trong vụ bắt giữ anh Tiên là việc anh bị mất tích trong thời gian khoảng 18 tháng. NXBTD cáo buộc rằng, anh Tiên bị bắt từ ngày 5/10/2019 khi đang đi gửi 21 bưu kiện là sách của NXBTD, nhưng mãi đến ngày 20/04/2021, Công an tỉnh Phú Yên mới ra lệnh tạm giam đối với anh, như vậy anh không rõ tung tích trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021. Chính phủ Việt Nam không bác bỏ nội dung đệ trình này cũng như không giải thích về nơi ở của anh Tiên trong khoảng thời gian này. Vì lý do này, Nhóm Công tác xác định rằng anh Tiên đã bị cưỡng bức biến mất trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021, Nhóm lưu ý rằng sự biến mất này có biểu hiện cấu thành một hình thức giam giữ tùy tiện đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm điều 6 của Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người.

Quyết định này cũng cho biết anh Tiên không hề được gặp gia đình và không có luật sư bảo vệ. Chính phủ Việt Nam nêu lý do vì đại dịch Covid nên hạn chế việc thăm nuôi, chỉ cho gia đình gửi quà cho anh. Tuy nhiên, Nhóm Công tác nhận thấy rằng các hạn chế đặt ra đối với việc tiếp xúc của anh Tiên với gia đình đã vi phạm quyền tiếp xúc với thế giới bên ngoài của anh và điều này ảnh hưởng xấu đến khả năng được hỗ trợ pháp lý của anh ta. Việc thăm nuôi hoàn toàn có thể thực hiện mà vẫn bảo đảm sức khoẻ cho các bên khi thực hiện các quy tắc về giãn cách và đeo khẩu trang.

Nhóm Công tác nhận xét thêm rằng các hoạt động của anh Tiên không đủ cơ sở để đưa ra tố tụng trước tòa án theo các điều 3, 8 và 9 của Tuyên ngôn chung về Quyền con người, điều 2 và 9 (4) của Công ước, và các nội dung số 11, 32, 37 và 38 của nguyên tắc. Các nguyên tắc và hướng dẫn cơ bản của Liên Hợp Quốc về các biện pháp và thủ tục pháp lý nhằm bảo đảm Quyền của bất kỳ ai khi bị tước đoạt quyền tự do và khởi kiện trước tòa án, khẳng định rằng quyền phản đối đối với tính hợp pháp của việc bị giam giữ trước tòa án là một quyền cơ bản của quyền con người. Việc người bị bắt giữ không có quyền này cấu thành hành vi vi phạm nhân quyền và là điều cần thiết để bảo vệ tính hợp pháp trong một xã hội dân chủ. Quyền này, trên thực tế là một quy phạm bắt buộc của luật quốc tế, áp dụng cho mọi hình thức và tình huống bị tước quyền tự do.

Anh Nguyễn Bảo Tiên sinh năm 1986, thường trú tại số nhà 22, đường Nguyễn Hồng Sơn, khu B Bích Hợp, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Anh là tài xế cho một doanh nghiệp ở tỉnh Phú Yên. Anh có vợ và 2 con nhỏ. Là một công dân có trách nhiệm, một người quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước, anh thường chia sẻ và đăng tải các thông tin liên quan đến công cuộc đấu tranh dân chủ, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ môi trường, tình hình Biển Đông… những thông tin mà nhà cầm quyền Việt Nam gọi là “tuyên truyền chống phá nhà nước”.

Việc anh Nguyễn Bảo Tiên giúp Nhà xuất bản Tự Do phát hành sách là một việc làm nhằm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin một cách ôn hoà, hoàn toàn không phải là một hoạt động tội phạm. Đồng thời, việc anh Tiên dám nhận công việc phát hành sách trong hoàn cảnh nhà cầm quyền đang ráo riết truy bức Nhà xuất bản Tự Do và những người liên quan đến Nhà xuất bản là một hành động rất can đảm.

Xem thêm: Letter to source – Op. No. 35 2022  —— AUV Op. 35 2022 WGAD 07042022 —— Nguyen-Bao-Tien-_-The-UN-Working-Group-on-Arbitrary-Detention-1-VIETNAM_compressed

______

Bản tiếng Anh:

THE UN WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION HAS MADE A DECISION ON THE CASE OF NGUYEN BAO TIEN – LIBERAL PUBLISHING HOUSE’S BOOK DELIVERER

On April 7, 2022, the UN Working Group on Arbitrary Detention decided on the case of Mr. Nguyen Bao Tien, the book delivery man of Liberal Publishing House, who was arrested by the Vietnamese police and sentenced to 6 years and 6 months in prison by the People’s Court of Phu Yen province.

In this decision, the Working Group affirmed: “The deprivation of liberty of Nguyen Bao Tien, being in contravention of articles 3, 6, 8, 9, 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 2, 9, 14, 16, 19, and 22 of the International Covenant on Civil and Political Right is arbitrary and falls within categories I, II, and III.

The Working Group requests the Government of Viet Nam to take the steps necessary to remedy the situation of Mr. Tien without delay and bring it into conformity with the relevant international norms, including those set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The Working Group considers that, taking into account all the circumstances of the case, the appropriate remedy would be to release Mr. Tien immediately and accord him an enforceable right to compensation and other reparations, in accordance with international law.

The Working Group urges the Government to ensure a full and independent investigation of the circumstances surrounding the arbitrary deprivation of liberty of Mr. Tien and to take appropriate measures against those responsible for the violation of his rights.”

The above conclusions were adopted by the United Nations Working Group on Arbitrary Detention after a process of receiving and reviewing submissions from the Liberal Publishing House and the Government of Vietnam.

According to the Government, Mr. Tien possessed and spread 108 books containing distorted information about the directions and policies of the Socialist Republic of Viet Nam, which incites overthrowing the people’s government. However, Liberal Publishing House rejected the Government’s submission that Mr. Tien’s arrest and detention were in accordance with domestic and international law and argued that the Government could not prove this during the argument. Liberal Publishing House also emphasized that the Government has failed to establish a causal relationship between Mr. Tien’s possession of 108 books and his attempt to overthrow the Government.

What is particularly serious about Mr. Tien’s arrest is the fact that he has been missing for about 18 months. Liberal Publishing House alleges that Mr. Tien was arrested on October 5, 2019, while sending 21 parcels that were books of Liberal Publishing House, but it was not until April 20, 2021, that the Phu Yen Provincial Police issued a temporary detention order for him. Thus, his whereabouts are unknown during the period from October 2019 to April 2021. The Vietnamese government does not rebut this submission nor does it account for Mr. Tien’s whereabouts during this period. For this reason, the Working Group determined that Mr. Tien was forcibly disappeared between October 2019 and April 2021, noting that this disappearance has manifested as a form of Arbitrary detention is particularly serious, violating article 6 of the Universal Declaration of Human Rights.

The decision also stated that Mr. Tien was unable to communicate with his family, he was not able to hire a lawyer. The Vietnamese government stated that because of the Covid pandemic, he should be limited visits and only allow his family to send him gifts, however, the Working Group found that the restrictions placed on Mr. Tien’s contact with his family violated his right to access the outside world and adversely affected his ability to obtain legal assistance. Visiting could be done while ensuring the health of the parties when following the rules on distance and wearing masks.

The Working Group further observes that Mr. Tien was not afforded the right to bring proceedings before a court so that the court may decide without delay on the lawfulness of his detention, in accordance with articles 3, 8, and 9 of the Universal Declaration of Human Rights, articles 2 and 9(4) of the Covenant, and principles 11, 32, 37, and 38 of the Body of Principles. The United Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of Their Liberty to Bring Proceedings Before a Court affirms that the right to challenge the lawfulness of detention before a court is a self-standing human right, the absence of which constitutes a human rights violation, and is essential to preserve legality in a democratic society. This right, which is in fact a peremptory norm of international law, applies to all forms and situations of deprivation of liberty.

Mr. Nguyen Bao Tien was born in 1986, permanently residing at house number 22, Nguyen Hong Son street, area B Bich Hop, Phu Dong Ward, Tuy Hoa city, Phu Yen province. He is a driver for a business in Phu Yen province. He has a wife and 2 small children. As a responsible citizen, someone who cares about the political situation of the country, he often shares and publishes information related to the struggle for democracy, human rights protection, environmental protection, and the situation in the East Sea… such information that the Vietnamese government calls “propaganda against the state”.

The fact that Mr. Nguyen Bao Tien helps the Liberal Publishing House to publish books is an act to peacefully promote freedom of speech and information and is not a criminal activity at all. At the same time, the fact that Mr. Tien dared to accept the job of delivering books in the context that the authorities were aggressively persecuting the Liberal Publishing House and those related to the Publishing House was a very courageous act.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Sáu 20229:09 CH(Xem: 353)
Báo cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam được thực hiện với sự cộng tác của một số người hoạt động nhân quyền trong nước và sử dụng nguồn mở từ báo chí nêu lên tình trạng bạo hành gia tăng của lực lượng công an, với hồ sơ của 13 vụ trong đó nghi phạm bị đánh đập đến chết hoặc bị thương tích nặng. Trong khi đó trước Liên Hiệp Quốc, đại diện Chính phủ Việt Nam phủ nhận tình trạng bạo hành của công an là nguyên nhân gây tử vong cho những nạn nhân trong thời gian bị tạm giam tại đồn.
22 Tháng Sáu 20229:20 CH(Xem: 362)
Trùm cuối, mắt xích cuối cùng là ai chưa biết, thế nhưng thông tin trong nước cho thấy tên chủ tịch thành hồ Nguyễn Thành Phong đang chuẩn bị vào lò vì cái tội đã xin thưởng huân chương Lao Động Hạng 3 cho Công ty Việt Á, buồn cười hơn, cái thằng ký huân chương đó là Nguyễn Phú Trọng thì không ai dám rờ tới, trong khi hắn chính là kẻ đã viết cho thằng Việt Á lá bùa linh nghiệm để chúng câu kết với những CDC ngoày mũi dân lành. Còn trùm cuối là ai thì cứ nhìn vào ai là Trưởng Ban Chỉ Đạo chống dịch Covid 19 thì sẽ rõ, chính tên Phạm Minh Chính, thủ tướng nước CHXHCNVN là...
21 Tháng Sáu 202211:31 CH(Xem: 252)
Công tác đấu thầu kiểu “đo ni đóng giày” là cách mà các CDC đã dùng để chọn Việt Á trúng thầu. Thông thường, để có nhà thầu cung cấp thuốc và thiết bị y tế, CDC phải đưa ra tiêu chuẩn mời thầu. Trong trường hợp này, các CDC chỉ đưa ra những tiêu chuẩn mà Việt Á có, nhưng các đối thủ khác không có. Vì thế, những nhà thầu khác dù có năng lực hơn nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn theo các CDC đưa ra, nên họ bị loại “từ vòng gởi xe”. Nhờ đó mà Việt Á trúng thầu với giá rất cao. Với giá trúng thầu cao ngất ngưởng ấy, Việt Á và các quan chức chia nhau phần chênh lệch khống...
21 Tháng Sáu 202211:30 CH(Xem: 273)
“Chúng tôi nhận thấy việc khởi tố, truy tố đối với các thân chủ theo tội danh Điều 331 là hoàn toàn không chính đáng đến mức có thân chủ chỉ nói bốn từ trống không, không nêu danh tính, không nêu địa chỉ nào cũng bị truy tố ở khoản 2 điều 331. Có nhiều thủ tục tố tụng sai sót, chưa bảo đảm tính hợp pháp. Chưa kể, chính các luật sư cũng bị ngăn cản, hạn chế thực hiện các quyền của mình theo quy định...
20 Tháng Sáu 20229:15 CH(Xem: 264)
Bộ ngành nào cũng kêu là lỗ, cho dù là chỉ có việc hút dầu thô lên bán cũng lỗ, xây đập thủy điện cũng lỗ, những vỉa hè làm chỗ đậu xe cũng lỗ. Nhưng có một điều rằng chúng nó đứa nào cũng giàu có, và mua quốc tịch ở nước ngoài, cho con em chúng đứng tên các tài sản như nhà biệt thự, tiền bạc trong nhà băng, khi nào nghỉ hưu chúng nó hạ cánh an toàn và không còn sống ở mảnh đất Việt Nam nữa, bỏ mặc đất nước ta như một bãi rác thải đổ nát, bẩn thỉu, ô nhiễm với một đất nước thiếu nợ ngập đầu mà nhân dân phải gồng mình gánh vác cũng như đùn đẩy trách nhiệm đó...
20 Tháng Sáu 20229:14 CH(Xem: 300)
Một điểm nghi vấn lớn chưa có lời giải đáp, đó là Thủ Thiêm đã có Quy hoạch 1/5,000 trước đó và đã triển khai chi tiết đến bản vẽ quy hoạch 1/2,000 nhưng tại sao ông Nguyễn Văn Đua lại “xả bàn làm lại”? Nếu đúng như Quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đó thì cần triển khai chi tiết hơn nữa dựa trên nền tảng hai quy hoạch trước chứ cần gì thay thế Quyết định của Thủ tướng? Và điểm nghi vấn thứ hai, đó là tại sao một phó Chủ tịch UBND Thành phố lại dám phế bỏ Quyết định của Thủ tướng?
19 Tháng Sáu 20228:28 CH(Xem: 250)
An sinh là trách nhiệm của Nhà nước nhưng không hiểu sao ngày 16 Tháng Sáu, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lại có phát biểu như sau: “Công tác nhân đạo xã hội là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội”. Quan niệm của ông là cần dựa vào cộng đồng xã hội để mang lại an sinh cho người dân. Vậy tôi tự hỏi, trách nhiệm của nhà nước này ở đâu? Tại sao lãnh đạo một thành phố lớn nhất nước lại có quan niệm như vậy? Thật nguy hiểm nếu đây là quan điểm chung, nhất quán và xuyên suốt của nhà cầm quyền lãnh đạo đất nước.
19 Tháng Sáu 20228:27 CH(Xem: 312)
Đảng kỷ luật cán bộ, Ông Trọng rất "nghẹn ngào" Ba mươi ngàn dân chết Nước mắt ai tuôn trào? Giữ cương vị bộ trưởng Chăm sóc sức khỏe dân Nguyễn Thanh Long tham nhũng Giết dân, tội ngàn lần! *Ba vạn dân chết thảm, Nước mắt chảy thành sông Bao cửa nhà tan nát Các ông có biết không? Nghẹn ngào kẻ bán nước, Rắp tâm giết đồng bào
18 Tháng Sáu 20229:52 CH(Xem: 408)
Yêu cầu quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phải xem xét về việc vi phạm quyền Tự Do Tôn Giáo trong Hiến Pháp của quý vị, trong đó phải làm rõ những yêu cầu sau: 1. Công dân Việt Nam trên 18 tuổi có hoàn toàn quyền tự do tôn giáo của mình hay không? Nếu có, thì cô Diễm My có quyền chọn cho mình con đường tu hành mà không ai được phép ngăn cản. 2. Nếu đã minh chứng được câu hỏi số 1 thì việc truy tố cha mẹ của Diễm My và những kẻ liên quan vì tội xúc phạm và chà đạp quyền Tự Do Tôn Giáo của người khác. Môt tội có ghi trong các bộ Luật Hình Sự của nước CHXHCN Việt Nam.
18 Tháng Sáu 20229:50 CH(Xem: 407)
Sưu cao và thuế nặng Thời Pháp thuộc trước đây So với thuế hiện tại Cũng chỉ là móng tay Chúng bắt dân đóng thuế Giống như vặt lông gà Bao nhiêu chúng cũng đớp Dân còn xương và da Không còn gì để đớp Chúng doạ bán biển Đông
27 Tháng Sáu 2022
Nhà cầm quyền Cộng Sản hiện nay đang đứng giữa những lựa chọ khó khăn. Nếu giữ thuế xăng dầu cao thì doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp vận tải phải giảm quy mô hoạt động hoặc giải thể, ngành điện có thể phải tăng giá và toàn xã hội đối diện với nguy cơ lạm phát cao. Ngược lại, nếu dỡ bỏ thuế xăng dầu thì nhà nước thất thu và nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam sẽ vơi đi, đất nước đối diện với nguy cơ mất an ninh năng lượng. Nếu nhà cầm quyền Cộng Sản dỡ bỏ thuế xăng dầu và tăng cường nhập khẩu mặt hàng này để tăng dự trữ nhằm đáp bảo năng lượng thì...
22 Tháng Sáu 2022
Trở lại với bà K.L về nước hát những nhạc phẩm của anh chàng nhạc sỹ phản chiến T.C.S với số lượng fan hâm mộ đông đảo trong nước, đây hoàn toàn không phải là một hiện tượng âm nhạc riêng lẽ mà hòa cùng giòng nhạc này là hiện tượng nhạc Bolero rên rĩ, ảo não thinh hành tại miền nam trước năm 1975 cũng được làm sống lại với đa số người hâm mộ từ miền bắc, vùng đất cái nôi của cs, mà không những thế, tại đó còn có nhưng group, những nhóm nhỏ yêu chuộng quân phục Mỹ và VNCH, họ sưu tầm, trang phục và hẹn giao lưu cùng nhau trông thật buồn cười khi sinh sống...
16 Tháng Sáu 2022
Luật mà đảng giành cho đảng viên của mình là một loại luật phi pháp luật, trong đó họ đặt ra cái được gọi là “xử lý nội bộ” trên tình đồng chí anh em, dù tội nặng đến thế nào nhưng do quen biết, qua lại, chung chi, họ xử cho nhau thật nhẹ với những cụm từ bào chữa như ”có quyết tâm, nhưng trình độ có hạn dẫn đến sai lầm chứ không cố ý…, đảng giao cho làm chứ không xin làm…” … và những lời bào chữa tương tự mà toàn dân nhìn vào đều muốn mữa, cá biệt hơn đảng còn đặt mình trên cả pháp luật mà điển hình là Nguyễn Phú Trọng với cương vị TBT đảng csVN đã...
16 Tháng Sáu 2022
Đã từ lâu, quà biếu cho sếp bằng những chai rượu ngoại đắt tiền trở thành mốt thời thượng. Uống rượu ngoại đòi hỏi đồ ăn cũng cầu kì hơn bia, “sang chảnh” hơn bia nên nó được giới có quyền, có tiền ưa chuộng. Ông Đinh La Thăng, một Ủy viên Bộ Chính trị đang thi hành án tù cũng là người thích rượu ngoại. Ông thích uống những chai đắt tiền như Macallan 30 trị giá mỗi chai vài chục triệu. Từ thường dân đến quan chức các cấp, rượu bia vẫn là thứ mà người ta rất ưa dùng. Nếu chính sách về thức uống có cồn mà khắt khe như Thái Lan, như Singapore thì liệu rượu bia có trở nên...
16 Tháng Sáu 2022
Ngày 3-1-2022, báo chí lề phải thông tin rầm rộ khởi tố cụ Lê Tùng Vân và ba thành viên Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt quả tang. Ngày 4 -1 lại đưa tin khởi tố về ba tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Báo, đài quốc doanh, YouTube kền kền lại tung ra bản kết luận giám định ADN, vẽ ra phả hệ loạn luân. Ngày hôm sau lại công bố chỉ khởi tố theo Điều 331 và tiếp tục xem xét các tội danh khác.
13 Tháng Sáu 2022
Cách đây 60 năm, có một cuộc chiến tương tự đã xãy ra, một bên muốn giải phóng bên kia mặc dù bên kia không cần bị giải phóng, đó là cuộc chiến Việt Nam 1954-1975. Trong 20 năm đó, người dân Miền Nam có đời sống kinh tế cao hơn người dân Miền Bắc. Đảng cộng sản Bắc Việt lại nói là người dân Miền Nam bị đàn áp, nghèo khổ, cần thanh niên Miền Bắc đem súng đạn vào giải phóng. Người dân Miền Bắc nghe thông tin của đảng và chấp nhận điều đó. Sau 20 năm chiến tranh, hơn 3 triệu người chết, người dân hai Miền gặp nhau, mọi người thấy ra sự thật phủ phàng...
12 Tháng Sáu 2022
Kế sách trồng cây thế nào mà rừng xanh thành đồi trọc làm cho rừng không giữ được nước nên làm cho tiên tai tàn phá dữ dội hơn. Vì lợi ích mười năm trồng cây mà sao để cho nông dân Việt Nam không sống nổi với nghề nông? Lớp thì bỏ nghề nông đi bán vé số, đi làm công nhân, đi bán hàng rong vv... Người bám trụ với nghề nông thì trồng cây gì cũng thất, nuôi con gì cũng thất. Cứ được giá thì mất mùa, kịch bản diễn đi diễn lại từ năm này qua năm khác. Nông dân đổ mồ hôi trồng ra hoa trái, cuối cùng không bán được phải cầu cứu xã hội giải cứu.
11 Tháng Sáu 2022
Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích cá nhân, nhà nước (qua lời nói), nếu xét theo quan điểm của những quốc gia dân chủ văn minh thì đó chỉ là tội nhẹ, nếu có thì chỉ cần mức án giáo dục, răn đe vài tháng tù hay lao động công ích, thế nhưng tại Việt Nam những người vi phạm lại bị tuyên những mức án nặng nề, để làm gì? Để suy tôn ngôi vị tối cao của đảng cộng sản, một cái đảng đã bốc mùi thối um mà vẫn còn khoác cái mặt nạ đạo mạo khả kính để che đi cái khuôn mặt thật khả ố của mình...
10 Tháng Sáu 2022
Như ta biết, độc quyền thì ắt có quyền áp đặt giá bán. Chính sách của nhà nước CS Việt Nam hiện nay là chỉ có Ngân hàng Nhà nước được được độc quyền nhập khẩu vàng, và chỉ có nhà nước mới được quyền sản xuất vàng miếng. Việc sản xuất vàng miếng được nhà nước giao cho các công ty quốc danh độc quyền sản xuất và bán ra thị trường. Đây là một cơ chế chứa nhiều bất công xã hội, giúp cho nhà nước móc túi người dân một cách trắng trợn và đồng thời cũng tạo mảnh đất màu mỡ cho gian thương ngành vàng lộng hành.
09 Tháng Sáu 2022
một thằng Bộ Trưởng ngang nhiên ba tăng cho bán kit test dỏm, dẫn đến việc chẩn đoán sai và cách ly chung người không bệnh với người có bệnh khiến cho nhiều người đã phải chết ‘lầm’, mà đâu phải chỉ Nguyễn Thanh Long, con giòi Nguyễn Thị Kim Tiến còn mua thuốc ung thư giả về bán cho người bệnh, con giòi này còn khốn nạn hơn khi mua vaccine Quinvaxem 5/1 về chích cho trẻ sơ sinh dẫn đến hàng loạt cháu bé chỉ được sốn g có vài ngày trong cái thiên đường tối đen như mực mang tên nước CHXHCNVN. Bộ trưởng đã như vậy nói gì đến lũ đàn em giám đốc các...