Bản chất gian ác vô giới hạn của Hiến Pháp 2013 của CSVN- Phần 2: Sự tàn ác vô giới hạn”

20 Tháng Mười Một 20237:55 CH(Xem: 2979)

Bản chất gian ác vô giới hạn của Hiến Pháp 2013 của CSVN- Phần 2:
Sự tàn ác vô giới hạn”


images (2)


LS Đào Tăng Dực

Trong phần 1 của bài này, tôi có nêu ra quan điểm là 7 tiêu chuẩn phê 
bình tính gian dối vô giới hạn của HP 2013 là chưa đủ. Trong phần 2 này, xin nêu thêm 3 tiêu chuẩn phê bình hiến Pháp 2013 hầu phê phán cho đầy
đủ hơn.
Xin nhắc lại 7 tiêu chuẩn đó như sau:
1.Chủ quyền nhân dân
2. Chính thể cộng hòa (theo định nghĩa sâu sắc của Tổng Thống Hoa Kỳ
Abraham Lincoln: Chính quyền của dân, do dân, vì dân)
3. Địa phương phân quyền (thay vì thể chế liên bang)
4. Phân quyền hàng ngang
5. Kiểm soát và quân bình
6. Chính quyền giới hạn
7. Quyền cá nhân (hoặc quyền công dân cá thể)

Bảy tiêu chuẩn đó chưa đủ vì có ba nguyên nhân quan trọng:
Hiến Pháp Hoa Kỳ, vốn là mẹ đẻ của tất cả mọi hiến pháp thành văn, bây giờ đã già nua. Bản hiến pháp này đã không đáp ứng kỳ vọng của nhân dân Hoa Kỳ trên những lãnh vực thiết yếu. Dĩ nhiên chúng ta không thể
chối bỏ bản chất dân chủ của hiến pháp, nhưng nhiều người đã nhận xét rằng bản hiến pháp này mang nhiều bản chất tư bản hơn là dân chủ. Bản HP này đã đưa đến một chế độ chính trị tuy đa nguyên nhưng lưỡng đảng, thay vì đa đảng thật sự như tại các quốc gia dân chủ Tây Âu. Hậu quả là, những cải tổ về lao động, xã hội và công bằng xã hội đã không bắt kịp nhiều nền dân chủ mới hơn tại Tây Âu.
Tại sao?

Thứ nhất, theo nhận xét của tác gỉa, câu trả lời nằm nơi sự kiện Hoa Kỳ, dưới hiến pháp này, đã chuyển mình trở thành một hệ thống chính trị lưỡng quyền trong đó nhiều nhóm lợi ích khổng lồ thâu gồm gần như độc
quyền qua sự khống chế một trong hai chính đảng. Thực trạng này tốt hơn chế độ độc tài độc đảng rất nhiều, nhưng không thể nào dân chủ bằng những chế độ dân chủ đa đảng mà chúng ta chứng kiến tại Âu Châu và Úc
Đại Lợi hoặc nhiều quốc gia khác. Vì thế, nước Mỹ, mặc dầu trên nguyên tắc là một xã hội đa nguyên, trên thực tế, lại là một nền chính trị lưỡng quyền và nhân dân chỉ có sự lựa chọn giới hạn về chính trị. Chính vì thế,
chúng ta có nhu cầu thêm những tiêu chuẩn mới vào danh sách bảy tiêu chuẩn nêu trên liên hệ đến luật hiến pháp.
Thứ nhì, Hoa Kỳ là một quốc gia Tây Phương tân lập, được kiến tạo bỡi những di dân phần lớn từ lục địa Âu Châu và lấy nguồn cảm hứng từ những lý tưởng đã gây nguồn cảm hứng cho Cuộc Cách Mạng Pháp.
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng
và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết. Bất cứ điều khoản nào của hiến pháp vi phạm những bản giá trị văn hóa của dân tộc, kể cả giá trị luân lý đều đáng tiếc và bị nhân dân ruồng bỏ.
Nếu câu hỏi then chốt được đặt ra: cốt lõi của những bảng giá trị văn hóaViệt Nam là gì?
Câu trả lời là: nền văn hóa của chúng ta có thể được nhận 
diện bỡi phong cách luân lý Nho Giáo trên bình diện xã hội và quan điểm vô thường và chuyển của Phật Giáo hoặc dịch của Nho Giáo trên bình diện siêu hình. Trong giai đoạn cận kim và thời kỳ Pháp Thuộc, nền văn hóa chúng ta tiếp xúc thêm với các bản giá trị tôn giáo và đạo đức Tiên Chúa Giáo nữa. Các quan điểm văn hóa truyền thống có ý nghĩa sâu sắc trên phương diện hiến pháp. Lý do chính là vì các ý niệm vô thường và chuyển hoặc dịch là phản đề của mọi ý thức hệ giáo điều, kể cả ý thức hệ Mác-Lê áp đặt trên dân tộc Việt bỡi đảng CSVN trong bản hiến pháp 2013 và những tiền thân của nó.
Thứ ba và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là giai cấp lao động của Hoa Kỳ đã phải chịu nhiều thế kỷ kỳ thị và bất công từ ngày dân da trắng định cư. Hiến pháp của họ, ngay cả sau khi đã thêm vào các điều

tu chính 13, 14 và 15, sau nội chiến, hầu hủy bỏ chế độ nô lệ, đã không giảm được số phận hẩm hiu của họ cho đến thế kỷ 21.
Vào được hệ thống Medicare hoặc bảo hiểm sức khỏe, vốn là một quyền phổ biến cho mọi công dân tại các nền kinh tế phát triển của thế giới, đã không hiện hữu cho những người dưới 65 tuổi hoặc hằng triệu dân Hoa
Kỳ kém may mắn, cho đến khi chính sách bảo hiểm y tế Obamacare bắt đầu. Đa số những thành phần kém may mắn gồm phần lớn người da đen và dân xuất xứ từ Mỹ Châu La Tinh.
Sự thiếu sót của Hiến Pháp Hoa Kỳ khi không cấm đoán những bất công lớn lao dành cho một thành phần thiểu số hoặc nhiều thành phần thiểu số của quốc gia, là một sự vi phạm trắn trợn tiêu chuẩn lẽ phải và công bằng đáng lý phải được các cha đẻ của hiến pháp hiến định hóa ngay từ khởi thủy.
Chính vì thế bản phê bình hiến pháp này sẽ căn cứ trên 3 tiêu chuẩn mới về luật hiến pháp sau đây được áp dụng cho Việt Nam:
8. Đa nguyên chính trị và thể chế đa đảng
9. Tôn trọng văn hóa truyền thống (phi ý thức hệ và giá trị đạo đức Nho
Giáo)
10. Lẽ phải và công bằng (Justice and equity)

Như thế HP 2013 vi phạm 3 tiêu chuẩn mới như thế nào?
Trước hết HP 2013 vi phạm tiêu chuẩn đa nguyên đa đảng qua điều 4HP trao quyền lãnh đạo chính trị tuyệt đối, vô điều kiện và vĩnh viễn cho đảng CSVN bao trùm cả nhà nước và xã hội dân sự. Tuy bề mặt thì điều 4HP phát xuất từ HP của Liên Xô nhưng điều liên hệ của HP Liên Xô lại phát xuất từ bộ luật gọi là Bộ luật Chống Lại Sự Thành Lập Chính Đảng mới (Law against the founding of new political parties) của nhà độc tài Hitler năm 1933. Điều khoản của bộ luật này ghi rõ vị trí độc tôn của Đảng Quốc Xã như sau:

“Điều 1: Đảng Quốc gia Xã hội Lao Động Đức (viết tắt là Đảng Quốc Xã) là chính đảng duy nhất của nước Đức”.
Điều 2: Bất cứ ai nuôi dưỡng cấu trúc tổ chức một chính đảng khác hay thành lập một chính đảng mới, sẽ bị phạt tù đến 3 năm hoặc bị giam cầm từ 6 tháng đến 3 năm, nếu hành vi này không bị chế tài nặng hơn bởi các sắc luật khác”
Tiếp theo đó, HP 2013 cũng vi phạm tiêu chuẩn Tôn trọng văn hóa truyền thống (phi ý thức hệ và giá trị đạo đức Nho Giáo) cũng qua điều 4HP vì điều 4 Đoạn 1 bị trơ trẽn sử dụng như là tuyên truyền miễn phí cho đảng
CSVN trong vai trò dùng bạo lực thực thi chủ nghĩa Mác- Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh mà không hề nhắc nhở đến nền văn hóa truyền thống dân tộc. Hầu như HP 2013 áp đặt Ý Thức Hệ Mác- Lê trên đầu cổ dân tộc đi
ngược lại những bản giá trị văn hóa truyền thống vốn phi ý thức hệ tự trong bản chất.
Thêm nữa, câu mở đầu của điều 64HP ghi:
“Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.”
Sau đó toàn văn của điều 65HP ghi:
“Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an
toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.”
Hầu như tổ quốc truyền thống của dân Việt đã bị HP2013 vứt vào thùng rác và dân Việt bây giờ chỉ còn tổ quốc xã hội chủ nghĩa vớ vẩn nào đó mà thôi.
HP2013 cũng vi phạm trầm trọng tiêu chuẩn cuối cùng là công bằng và lẽ phải vốn là nền tảng của mọi luật pháp. Chẳng hạng, một bản hiến pháp của Nam Phi, chỉ cho phép thiểu số da trắng quyền bầu cử và ứng cử sẽ vi phạm tiêu chuẩn này. Một bản HP của Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Chile, Mexico mà không cho phép người da đen hay thổ dân bầu cử hoặc bản HP 2013, bề mặt thì “đảng cử dân bầu” và thực chất thì chỉ duy nhất đảng
CSVN được quyền ứng cử và chỉ có 5 triệu đảng viên có thực quyền tham gia chính quyền, cũng vi phạm tiêu chuẩn công bằng và lẽ phải tương tự.

Các lập luận trên cho thấy tính gian dối vô giới hạn của HP 2013, nhưng tại sao lại đề xuất rằng Hiến Pháp 2013 là một bản HP tàn ác vô giới hạn?
Câu trả lời là:
Khi một sắc luật hoặc một bản hiến pháp minh thị hoặc mặc thị trao một hoặc nhiều đặc quyền, đặc lợi cho một cá nhân, tập thể hoặc giai cấp trong xã hội, như Hiến Pháp 2013 trao cho những người CSVN, thì sẽ
sinh ra hai hậu quả cho dân tộc. Một là sự gian dối trong lòng cá nhân và tập thể hầu bảo vệ những đặc quyền đặc lợi này. Hai là tính ác trong tâm thức được khơi dậy, tiêu diệt triệt để mọi mầm móng có tiềm năng thách
thức quyền lực và quyền lợi của mình. Các chế độ quân chủ chuyên chế xa xưa hay các chế độ độc tài trong quá khứ và hiện tại của nhân loại đều như thế. Tuy nhiên, các hiến pháp CS đi xa hơn một bước quan trọng. Đó là họ hủy diệt trong tâm thức của đảng viên, trong nội quy đảng và cơ cấu pháp lý nền tảng của dân tộc, tức hiến pháp, sự ràng buộc của mọi giá trị văn hóa, luân lý và đạo đức truyền thống. Tác động này vô hình trung khai phóng tính ác của cá nhân và tập thể đến mức độ kinh khủng vô giới hạn mà con người bình thường không tưởng tượng nổi.
Chính vì khả năng tàn ác vô giới hạn này mà hệ phái Bolshevik của Lê Nin ưu thắng hệ phái Menshevik, ưu thắng các phe nhóm đối lập Kerensky, tiêu diệt tàn dư của Nga Sa Hoàng và thiếp lập chính quyền CS Đệ Tam Quốc Tế tại Liên Xô năm 1917. Cũng chính vì khả năng tàn ác vô giới hạn này mà các đảng CSTQ, CSTQ, CS Bắc Hàn tiêu diệt các đảng phái quốc gia, thống nhất giang hồ và trường trị.
Sự gian dối luôn là nguyên nhân đưa đến sự tàn ác. Lý do là vì kẻ dối trá luôn phải che dấu tính dối trá của mình và sẵn sàn làm những hành động ác nhân thất đức để che dấu và bảo vệ đặc quyền, đặc lợi.
Các bạo chúa CS như Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Polpot…là những đồ tể duy nhất có khả năng giết hằng chục triệu nhân dân của chính dân tộc mình, qua mặt mức độ tàn ác của ác nhân thời đại là Hitler nữa.
Tại Việt Nam, phong trào cải cách ruộng đất giết hại hằng trăm ngàn dân Việt vô tội (con tố cáo cha, vợ tố cáo chồng), Nhân Văn Giai Phẩm, bất ngờ trong lúc thương thuyết đánh úp và giết Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của
Phật Giáo Hòa Hảo, Thảm Sát Mậu Thân tại Huế, Các trại cải tạo tập trung sau năm 1975, hằng trăm ngàn dân Việt vượt biên vùi thây trên biển cả, thảm sát Đồng Tâm, hằng ngàn dân oan chết trong các đồn công an, dân oan mất đất than oán khắp nơi, hằng trăm tù nhân chính trị và lương tâm.. chỉ là đỉnh của một tảng băng sơn.

Đành rằng, nền văn hóa truyền thống ngàn năm của chúng ta đã tôi luyện dân Việt một bàn tay và khối óc không thua kém các dân tộc tiền tiến trên thế giới và kỹ nghệ tin học của thế kỷ 21 một phần giới hạn tính ác vốn vô giới hạn của các đảng CS. Tuy nhiên, bản chất tàn ác vô giới hạn của CSVN đã làm suy giảm nghiêm trọng nguyên khí dân tộc trong quá khứ và tính tàn ác tiềm tàng trong HP 2013 sẽ làm chậm đà phát triển kinh tế cũng như trì hoãn nghiêm trọng tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Chính vì thế trách nhiệm của chúng ta phải là: một mặt đạp đổ độc tài, xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên cho dân tộc và mặt khác, quan trọng hơn nữa là phục hưng nền văn hóa dân tộc, trong
đó những bản giá trị đạo đức truyền thống phải được tôn vinh, hầu kiềm tỏa tính ác và phát huy tính thiện trong lòng dân tộc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Hai 20248:02 CH(Xem: 148)
Tác giả cho rằng, các Nhà Nho luôn muốn thần thánh hoá các bậc lãnh đạo, nhưng Hàn Phi – triết gia đại diện phái Pháp trị của Trung Quốc, từ thời nhà Tần – đã tước bỏ ý nghĩa thần thánh của họ, và coi vua cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Ông nêu rõ “pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, kẻ đông không xúc phạm số ít, người già cả được thoả lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành…” Tiếc thay, tác giả bình luận, ông Trọng lại quan tâm đến trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương, chứ không phải là hành vi vi phạm.
21 Tháng Hai 202410:00 CH(Xem: 341)
Khi tôi bước chân vào nơi đã từng hiện diện một ngôi chùa, nay đã thành hoang phế, lòng cảm thấy chùng xuống. Ngôi nhà tạm hiện tại quả thực không thể gọi là chùa, nó chỉ như một căn phòng đơn giản để thờ Phật. Ngoài sân, vẫn còn dấu tích tàn phá ngày trước, tượng Phật nằm chơ vơ dưới sương gió, khung cảnh làm lòng người thấy xót xa. Tôi chợt nghĩ, hơn hai ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã gian nan như thế nào mới tìm thấy chánh pháp, ngày nay, dưới sự vô minh, tàn ác của con người, chánh pháp lại tiếp tục phải chịu đựng phong ba, bão táp. Ngay cả Phật đã chứng ngộ, đã nắm quyền năng trong lòng bàn tay, nhưng ngài chưa...
21 Tháng Hai 20249:58 CH(Xem: 196)
Dưới sự giám sát của cán bộ an ninh đứng phía sau, ông Thành cho gia đình biết bản thân bị cán bộ an ninh điều tra tra tấn trong trại. Bà Mỹ thuật lại: “Thành nói trong đó Thành bị tụi nói o bế (chăm sóc-PV) lắm, tụi nó bắt Thành phải nhận những việc đã làm, đánh đập con dữ lắm nhưng con không nói gì hết.” Ông Phan Tất Chí cho biết trước khi bị bắt, con trai ông mạnh khoẻ, tập thể dục đều đặn và nặng khoảng 70 kg, nhưng giờ đây nhìn ốm yếu và cân nặng chưa tới 50 kg. Ông Thành bị đưa lên đồn công an làm việc từ ngày 5/7/2023, vào đêm 11/7 rạng sáng 12/7, ông trốn được ra ngoài gặp mẹ và em trai.
20 Tháng Hai 20248:12 CH(Xem: 287)
Ngay trước Tết Nguyên đán, ngày 02/2, khi đang giao hàng cho khách tại nhà, đội quản lý thị trường cùng công an thành phố Đà Nẵng ập vào và lập biên bản rồi thu giữ hàng hoá với giá trị khoảng hai triệu đồng vì “bán hàng lậu không hoá đơn.” Bà nghi ngờ công an và quản lý thị trường địa phương đã gài bẫy để thu giữ hàng hoá của mình. Ngày 19/2, Đội quản lý thị trường số 2 mời bà lên làm việc và phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng với hành vi trên. Bà Lâm cho rằng nhà chức trách Đà Nẵng đang trấn áp bà và ba con nhỏ, như một viên công an đã chỉ vào mặt bà và nói “Tao sẽ không để mẹ con chúng mày được yên” trong ngày xét xử...
19 Tháng Hai 20247:06 CH(Xem: 259)
Thôi thì ăn theo thuở ở theo thời, có chiều lòng người ta chút đỉnh cũng vui mà! Nên nay Điền mỗ có bài thơ mừng thọ một ông chúa nọ, tuy trúng gió may vẫn sống nhăn. Thơ vầy: Tôi nghe ông khỏe, thiệt mừng rơn, Mới biết ông trời cũng bất nhơn! Mặt dẫu trơ ra da vẫn mỏng, Miệng tuy méo lại mỏ còn trơn. Sống dai càng rợn tuồng vương bá, Ch ết tốt mà nguôi cuộc oán hờn. Thôi cũng chúc ông bền tuổi hạc, Ngai vàng lê lết với giang sơn.
17 Tháng Hai 20245:54 CH(Xem: 550)
Chị Hà là một trong những đại diện cho tầng lớp mà ông, cha của dân xứ… hà… hà thường gọi là… “nuôi báo cô”. Từ khi 23 tuổi tới giờ, chị Hà chỉ làm cán bộ đoàn (1996 – 2006), cán bộ đảng (2006 – 2021) và gần đây là cán bộ hội (2021 tới nay). Dân xứ… hà… hà không chỉ nuôi chị Hà làm… “công tác chính trị” mà còn phải nuôi chị Hà học chính trị, học thạc sĩ về “khoa học giáo dục” đâu chừng năm năm (2) để… chớp đèn, hụ còi. Dưới gầm trời này, chỉ ở Việt Nam mới có chuyện xem việc “chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành” cũng là… công vụ. Chúc Tết chắc chắn không chỉ nói suông, phải có quà mà quà thì sắm bằng gì? Tất nhiên là công quỹ!
15 Tháng Hai 20248:10 CH(Xem: 491)
- Vậy sao chị thấy chính quyền vẫn nịnh hồn giữ lắm. Chị thấy trong menu của khách sạn có mục sắm đồ lễ cô Sáu? Chắc hồn linh lắm hả? - Linh mẹ gì ? Tụi nó xạo chuyện em lên để ăn tiền thành phần mê tín dị đoan ngoài Bắc đổ xô về du lịch Côn Đảo. Chớ nếu linh thiệt, em đã hiện về vặn cổ mấy thằng quan tham hết rồi, vặn luôn cái thằng tạc tượng em : Hồi em bị bắt mới 16 tuổi, nhà nghèo, ăn uống gì đâu, ngực nhỏ xíu à. Vậy mà bây giờ nó tạc tượng em , hai cái vú như hai trái bưởi, mà tạc bằng đá, nặng muốn chết chị ơi… -Thôi hồn đừng nói linh tinh nữa, chị sợ ở tù oan lắm rồi. Hồn ngồi chơi nha, chị phải vô ăn tối.
15 Tháng Hai 20248:08 CH(Xem: 776)
Bọn này bần cố mà ra Nông dân thứ thiệt lớp ba trường làng Trước kia Phúc Niểng khoe khoang Ta đây vỗ ngực lớp ba trường làng Giờ đây hắn đã bẽ bàng Về nhà chăn vịt đường làng ngã ba Giờ đến thằng Chính được đà Học hành ngu dốt điêu toa xóm làng. Ngu dốt lại muốn làm quan. Ngày xưa đi học lừa thầy dối cha. Bọn này học tính ba hoa. Cũng vì cái thói lớp ba trường làng. Hoạn lợn học đến lớp ba. Mải chơi học tới tới trường làng lớp ba. Tấn Dũng hắn rất điêu ngoa. Ngày xưa hắn học lớp ba trường làng. Con mụ cán bộ Mỹ Hoa. Ngày xưa học biếng trường làng lớp ba.
08 Tháng Hai 20249:30 CH(Xem: 830)
"Ba nhớ là khi các đồng chí lãnh đạo báo cáo là đã cử đoàn công tác vào Huế để tước ấn kiếm và buộc Bảo Đại thoái vị thì Bác Hồ tỏ ra không bằng lòng: - “Sao các chú dại thế? Thế giới người ta đang nhìn mình “đỏ loè”, còn một chút “vàng vàng” thì các chú lại bôi cho “đỏ” nốt!”. Điều này rất nhất quán với chủ trương của Bác là đi theo đường lối dân tộc chủ nghĩa." Thưa các bạn, Các bạn đọc đoạn văn này xong thì có cảm tưởng gì? Riêng tôi thì nghe trong đó giọng của một tên đầu sỏ mafia, đang chê trách lề lối làm việc của đàn em "Sao chúng mày ngu quá ? Phải biết che giấu thân phận thật sự của mình, ai lại vạch lưng ra cho người ngoài nhìn như thế chứ?"
07 Tháng Hai 20248:00 CH(Xem: 499)
55 năm danh phận cáo chồn Nằm cho người ngắm tưởng đâu khôn Bao công sức bạc tiền tiêu tốn Xảo trá muôn đời thứ lộn ngôn Thờ giặc làm giang san khốn đốn Đợ dân bán nước bán linh hồn...
22 Tháng Hai 2024
Tác giả cho rằng, các Nhà Nho luôn muốn thần thánh hoá các bậc lãnh đạo, nhưng Hàn Phi – triết gia đại diện phái Pháp trị của Trung Quốc, từ thời nhà Tần – đã tước bỏ ý nghĩa thần thánh của họ, và coi vua cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Ông nêu rõ “pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, kẻ đông không xúc phạm số ít, người già cả được thoả lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành…” Tiếc thay, tác giả bình luận, ông Trọng lại quan tâm đến trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương, chứ không phải là hành vi vi phạm.
20 Tháng Hai 2024
Lập luận “cố đấm ăn xôi” này không có cơ sở, vì sự tan rã của Liên Xô không phải là “bước thụt lùi tạm thời" mà vĩnh viễn. Thế nhưng, với thái độ ù lỳ và quan điểm chậm tiến, đảng CSVN vẫn cố bám lấy chiếc áo rách để lập luận: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử...
15 Tháng Hai 2024
Về tình hình chính trị, đảng CSVN có kế hoạch tổ chức các Hội nghị Trung ương để chuẩn bị Đại hội đảng kỳ XIV vào đầu năm 2026. Các Hội nghị này sẽ thảo luận các tài liệu của kỳ đảng XIII sẽ trình ra Đại hội đảng XIV, trong đó có “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa tới. Trong số Văn kiện này có danh tính người được đề nghị thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người sẽ 82 tuổi vào năm 2026 và đã giữ chức Tổng Bí thư đảng 3 nhiệm kỳ, từ năm 2011. Có 3 người đứng đầu danh sách ứng viên gồm:...
05 Tháng Hai 2024
Tuy sinh ra trong thời đại tương đối mới, nhưng các chế độ độc tài như Phát Xít, Quốc Xã của Hitler, hay Đôc Tài Giáo Phiệt của Iran, hay độc tài CS thiếu một yếu tố quan trọng trong khế ước ký kết với nhân dân, hoặc nôm na là HP. Đó là yếu tố đồng thuận của kẻ bị cai trị. Chưa bao giờ có một đảng CS nào có một bản HP thực sự của dân, do dân và vì dân. Chỉ là những bản HP áp đạt trên nhân dân bằng bạo lực và nắm giữ quyền lực bằng bạo lực. Chính vì thế, tiến trình dân chủ hóa đòi hỏi một trật tự chinh trị mới, thể hiện qua một bản hiến pháp dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.
02 Tháng Hai 2024
Khoan bàn đến các sai phạm, chỉ xem cách BCH TƯ đảng khóa 13 loại bỏ ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường qua phiên họp bất thường vừa được tổ chức cách nay vài ngày ắt sẽ thấy dù vẫn bi bô về “học tập và làm theo” mọi thứ từ “bác” nhưng xét cho đến cùng, “Bác” cũng chỉ được Đảng CSVN dùng như pháp sư dùng... “bùa”. Nếu BCH TƯ Đảng khóa 13 chấp nhận cho ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường “thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu” thì chẳng khác gì công nhận các thành viên trong BCH TƯ Đảng khóa 13 từ Tổng Bí thư trở xuống... thua xa...
02 Tháng Hai 2024
Cuộc Cách mạng Dù Vàng đã trôi qua gần 10 năm, mặc dù gần như bị thế giới quên lãng như Cuộc Cách Mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2011 nhưng cũng để lại những bài học quý giá cho các dân tộc còn đang bị các chế độ độc tài cai trị – Tuổi trẻ Hongkong có ý thức chính trị cao, có nhiệt huyết nhưng không có tổ chức. Muốn làm cách mạng phải có Tổ Chức, có học thuyết chính trị, phải có chuẩn bị. Không có tổ chức, cho dù cách mạng có thành công rồi cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Hơn thế nữa, cũng đừng quên rằng sự thất bại của 2 cuộc cách mạng nói trên còn có một lý do khách quan. Họ đã không nhận được sự giúp đỡ của các nước Âu, Mỹ...
31 Tháng Giêng 2024
Những đồng tiền này sẽ làm cho những tên cán bộ có chức có quyền có được đời sống ‘sang, chảnh’, sẽ cho chúng có biệt phủ, siêu xe, du thuyền, được dùng để trả lương cho hàng triệu tên Hồng Vệ Binh đang ngày đểm bảo vệ cho mình, trả cho những tên du thủ du thực khoác áo an ninh mạng rình mò, soi mói để tìm ra những người bất đồng chính kiến, ngoài ra cũng còn được dùng để mua lấy súng đạn từ nước khác nhưng để đàn áp dân chủ, tự do, nhân quyền của người dân là chính, nhằm bảo vệ cái ngai vàng độc tài toàn trị rệu rã mang tên đảng csVN.
30 Tháng Giêng 2024
Tội ít nghiêm trọng: không quá hai tháng và được gia hạn, tổng thời gian không quá ba tháng; qua đến những tội nghiêm trọng hơn và cuối cùng là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: không quá bốn tháng, được gia hạn, tổng thời gian không quá mười hai tháng. Đối với những tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội thì thời hạn tạm giam có thể được gia hạn thêm cho đến khi kết thúc điều tra. Nên nhớ giai đoạn này, nghi can vẫn là người vô tội. Thời gian tạm giam như vậy quá dài, thực sự là không tưởng tượng được và đi đến bất công khi so sánh với các quốc gia dân chủ chân chính.
29 Tháng Giêng 2024
Kinh tế thị trường là tổng hòa của nhiều mối quan hệ. Nếu không có tư pháp và quốc hội độc lập, không có hệ thống bầu cử khả tín, thì ‘bói đâu ra’ nền kinh tế tự do (sở hữu tư nhân, luật pháp nhất quán, rõ ràng…) Nếu nền kinh tế không được quản trị bởi ‘tam quyền phân lập’, chính phủ do dân bầu, với một xã hội dân sự đàng hoàng, một nền báo chí công khai, thì không một nhà tư bản nào dám nhảy sang con thuyền mà Việt Nam vừa cam kết ‘chia sẻ tương lai’ với Trung Quốc của Tập Cận Bình. Tại diễn đàn Bắc Kinh 20 năm trước, ông Trọng khẳng định, sự hình thành kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình trong thực tiễn của Việt Nam...
28 Tháng Giêng 2024
Thử hỏi nghe đi nghe lại mấy sáo ngữ trên, nào là “ tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm”, nào là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “nào là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, có người bình thường nào mà nhịn nổi, không mượn lời Vũ Trọng Phụng để gầm lên: “Biết rồi, khổ quá, nói mãi.”? “Đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết là định hướng lớn, có tính cấp bách, mang tầm chiến lược trong xây dựng TP” – Thành uỷ TP.HCM định hướng và khẳng định sẽ tăng cường thu hút, trọng dụng, sử dụng hiệu quả, đãi ngộ xứng đáng, chế độ lương, thu nhập công bằng, hợp lý, thỏa đáng.” - Nói trớt quớt!