Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp

04 Tháng Tư 202310:08 CH(Xem: 1278)

Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp.

download (18)


Luật sư Đào Tăng Dực

Hiến pháp 2013 của CSVN mà TBT Nguyễn Phú Trọng từng xưng tụng là tinh túy của xã hội chủ nghĩa, là nền tảng tinh thần của đảng CSVN, trên thực tế chỉ là một sự gom nhóp một mớ lẫn lộn những thuật ngữ Mác Lê bên này và một số khái niệm dân chủ đánh tráo của Tây Phương bên kia. Hiến pháp 2013 vì thế chỉ là một công cụ tuyên truyền cho chế độ, hoàn toàn vắng bóng nội dung trí tuệ, đưa đến tình trạng luật rừng tại Việt Nam.
Chính vì thế CSVN có thể ngang nhiên thông qua các sắc luật hoàn toàn vi hiến như các điều điều 109 (Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân), điều 117 (Tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước) và điều 331 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ).
Các điều luật trên không những vi hiến, đi ngược với tinh thần điều 25 của hiến pháp về tự do ngôn luận mà còn vi phạm tinh thần điều 19 trong Công ước về các quyền chính trị và dân sự (ICCPR) 1966 mà chính CSVN tham gia ký kết từ năm 1982.
Hậu quả là Tô Lâm có thể truy tố các nhà bất đồng chính kiến vô căn cứ, vượt lằn ranh giữa chính quyền (the state) và xã hội dân sự (civil society), xem lấn và kiểm soát đời tư của từng công dân cá thể.
Quốc Hội CSVN cũng ngang nhiên thông qua Luật BẦU CỬ ĐẠI BIỂU. QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN tước đi mọi quyền ứng cử và bầu cử của công dân như quy định trong hiến pháp theo điều 27.

Những khuyết điểm của bản Hiến Pháp 2013 rất nhiều, nhưng tựu trung văn bản này thiếu một yếu tố trọng yếu cho một bản hiến pháp dân chủ chân chính. Đó là:
Sự tối thượng của hiến pháp (Constitutional supremacy).
Thật vậy, như là một quốc gia, Hoa Kỳ trở thành lãnh đạo của thế giới dân chủ vì Hoa Kỳ chủ trương tôn trọng vị trí tối thượng của hiến pháp.

Điều này không phải ngẫu nhiên mà có. Trái lại đó là sự vận hành của tư tưởng pháp trị qua công lao của một vị thẩm pháp lừng danh của hoa kỳ vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Vào năm 1803, chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Marshall, trong phiên xử lừng danh Marbury v. Madison đã phán như sau:
“Như thế, văn từ của Hiến Pháp Hoa Kỳ xác định và củng cố cho nguyên tắc, coi như là cốt lõi của tất cả mọi hiến pháp thành văn, là bất cứ một luật pháp nào ngược lại với Hiến Pháp là vô hiệu lực, và các tòa án, cũng như các bộ ngành, đều bị ràng buộc bỡi phương tiện này”
Từ khi đó, quy luật này áp dụng cho tất cả mọi nền dân chủ tân tiến. Dĩ nhiên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ đó mới thực sự trở thành định chế tối cao, độc lập với Lập Pháp và Hành Pháp hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của mọi sắc luật của lập pháp hay mọi tác động của hành pháp. Câu hỏi trọng yếu tiếp Theo là: Muốn thực thi và hiến định hóa một cách hiệu năng yếu tố tối thượng của hiến pháp này thì một quốc gia dân chủ

chân chính phải làm gì?

Muốn điều này xảy ra, nguyên tắc phân quyền của Montesquieu cần được hiến định hóa trong hiến pháp. Quyền hành pháp, quyền lập pháp và quyền tư pháp phải độc lập với nhau. Thêm vào đó, quan điểm tính tối thượng của hiến pháp cần phải quy định rõ rệt, cũng như phải quy định sự hiện hữu của một định chế độc lập có thẩm quyền quyết định rằng một sắc luật hay một tác động của hành pháp, có hợp hiến hay không.

Và điều này đã không hề xảy ra trong bản hiến pháp 2013 do đảng CSVN viết lên và Nguyễn Phú Trọng Minh thị tuyên bố rằng Hiến Pháp không quan trọng bằng điều lệ đảng CSVN.

Như vậy Hiến Pháp 2013 có rất nhiều khuyết điểm và chúng ta sẽ mất nhiều thời giờ thảo luận. Tuy nhiên như là hệ lụy của quan điểm tính tối cao của hiến pháp do Thẩm Phán John Marshall khởi xướng và đang thịnh
trào tại các nền dân chủ chân chính, thì khuyết điểm nào là quan trọng nhất?

Đây là một câu hỏi mang tính then chốt cho một bản hiến pháp nghiêm chỉnh của tương lai và chúng ta cần phân tích nghiêm chỉnh. Trên bình diện nguyên tắc thì khuyết điểm quan trọng nhất là sự thống trị tuyệt
đối của đảng CSVN bao trùm nhà nước lẫn xã hội dân sự và điều lệ đảng mới thật sự là tối cao, không phải bản hiến pháp 2013.
Hậu quả trên trên bình diện thực tế, Hiến Pháp 2013 hoàn toàn khác với các bản hiến pháp dân chủ chân chính trên thế giới ớ một điểm then chốt. Đó là trong HP 2013, hoàn toàn vắng bóng một định chế độc lập với lập
pháp (quốc hội) và hành pháp (chính quyền) hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của những sắc luật của lập pháp và những tác động của hành pháp. Điều này hoàn toàn vi phạm nguyên tắc mà Thẩm Pháp Marshall nêu ra trong phiên xử Marbury v Madison năm 1803 nêu trên.
Nếu đọc kỹ toàn bộ Hiến Pháp 2013 thì điều 119 đề cập nhiều nhất đến vấn nạn này:
Điều 119
1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
có hiệu lực pháp lý cao nhất.
Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. 
2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và
toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến
pháp do luật định.
Nực cười là trọng điển then chốt nhất của luật hiến pháp chỉ nằm ở đoạn chót của điều 119 (2) tức là “Cơ chế bảo vệ hiến pháp do luật định” và thực tế là 10 năm sau, kể từ khi Hiến Pháp 2013 có hiệu lực, các chính quyền CSVN và khóa quốc hội khác nhau hoàn toàn không bày tỏ cố gắng nào để xúc tiến và hoàn tất nhiệm vụ hiến định này trong hiến pháp và các lãnh đạo của đảng cũng không
hề nhắc tới điều khoản then chốt này.
Đảng CSVN đã khinh thường nhân dân và vô cùng thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ hiến định này, nhưng vì đây là một chế độ độc đảng không có đối lập hiện hữu nên hoàn toàn không có phản biện.

Tại sao đảng CSVN lại cố ý trì hoãn hầu như vô hạn định việc thi hành một mệnh lệnh minh thị trong hiến pháp đó là thành lập “Cơ chế bảo vệ hiến pháp” theo luật định?

Lý do là vì đảng muốn duy trì độc tài đảng trị mặt này, nhưng mặt khác lại muốn mị dân bằng cách xử dụng những ngôn từ vay mượn từ các quốc gia dân chủ.

a. Trước hết thay vì một định chế bảo vệ hiến pháp vô cùng quan trọng phải được hiến định hóa, thì HP 2013 chỉ quy định luật hóa mà thôi theo điều 119.
b. Tuy bị hạ cấp xuống tầng thấp là “luật hóa” nhưng CSVN vẫn chưa an tâm mà trì hoãn mãi đến 10 năm sau cũng chưa đả động đến mệnh lệnh này của hiến pháp.
c. Mặt khác họ đánh lạc hướng nhân dân bằng cách hiến định hóa các điều 70, 74 và 98 của HP hầu phân tán mỏng trách nhiệm phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến cho 3 định chế không hề độc lập là Quốc Hội, Thường Vụ Quốc Hội và Thủ Tướng. Khi đọc các điều 70, 74 và 98 chung với nhau, thì hầu như có 3 định chế chia xẻ
quyền giải thích tính hợp hiến hoặc vi hiến của các sắc luật hoặc tác động của hành pháp. Đó là Quốc Hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội và Thủ Tướng.

Dĩ nhiên tình trạng này không thỏa đáng vì không có định chế nào nêu trên thực sự độc lập đối với lập pháp hoặc hành pháp. Thêm vào đó, không có định chế nào được giao trách nhiệm rõ rệt, và như thế, đảng CSVN, như là cơ quan quyền lực tối thượng theo điều 4, sẽ có tiếng nói quyết định.

Chúng ta phải làm gì cho đất nước trong tương lai?

Hiến Pháp 2013 của CSVN mà Nguyễn Phú Trọng xưng tụng là nền tảng tinh thần của đảng và dân tộc thực sự chỉ là một văn bản lừa gạt rẻ tiền, bao gồm những lý luận mang tính ý thức hệ Mác Lê và những khái niệm đánh cắp từ các quốc gia dân chủ, nhưng bóp méo hầu lừa gạt nhân dân và quốc tế. Văn bản này nặng về khẩu hiệu tuyên truyền nên chỉ là một thứ luật rừng xã hội chủ nghĩa.

Một khi đảng CSVN cáo chung, toàn dân sẽ góp phần xây dựng một hiến pháp trên nền tảng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, tương xứng với tầm vóc của Việt tộc của tương lai.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Bảy 20238:25 CH(Xem: 993)
Phải nói cho rõ rằng: thảm sát Mậu Thân 1968 là có thật, vài ngàn con người hầu hết là thường dân đã bị giết theo những cách man rợ nhất y như những cách bọn Khơ Me Đỏ sử dụng (đập đầu bằng búa, chôn sống v.v..) không phải là những cái chết vì súng đạn bắn nhau ngoài chiến trường. Bằng chứng vẫn còn đầy trên internet, và do VC gây ra chứ hoàn toàn không phải do Mỹ-ngụy nào gây ra hết. Không chỉ có vụ thảm sát Mậu Thân 1968, kể từ khi thành lập cho đến nay, đảng CSVN đã có vô số chính sách sai lầm cũng như vô số tội ác đối với đất nước, dân tộc VN. Nhưng có những tội ác quá hèn hạ, kinh tởm như vụ Mậu Thân đến nỗi...
28 Tháng Bảy 20238:23 CH(Xem: 697)
Phát biểu định kiến ngu Coi kẻ thù là bạn Đúng là thằng khốn nạn 'Tầu' đến cướp quê hương Máu dân ngập ngả đường Rừng xanh máu lệ vương G.iặc đem quân cướp đất Bằng súng đạn cà nông Thằng 'ráo sư' chổng mông Trốn trong cái 'hĩm' vợ Thò đầu ra nói ngông Ta phải dùng nhân đạo Cấm chửi g.iặc tàn bạo Không được dùng chữ thù Dã man hay khát máu Giáo sư liếm đít 'tầu' Óc chứa đầy phân trâu Tiền vàng mua chức lớn Tri thức độc quyền ngu
27 Tháng Bảy 20239:01 CH(Xem: 782)
Bà mẹ nó, xứ thiên đường xã nghĩa có khác. Ấy thế mà cha con bọn chúng nó cứ mở miệng ra là ra rả kiên định con đường đi lên CNXH, chưa hết, bọn chúng nó vay xong là cắn cho ngập họng để mua biệt phủ, siêu xe, nhìn đời bằng nửa con mắt, xong rồi mở miệng ra chê ỏng chê eo bọn Việt kiều đu càng nghèo đói không bằng các ông... Tiên sư bọn lưu manh, đồng tiền chúng mày có được toàn do đi cướp, đi xin, đi vay, rồi xù mà không biết nhục, có vinh hạnh gì đâu mà lên mặt "chảnh chó".
27 Tháng Bảy 20238:53 CH(Xem: 748)
Mấy triệu hồn trẻ thành ma Thế thân cho lũ điêu ngoa điếm đàng Lưu manh chính trị tương tàn Nồi da nấu thịt kinh hoàng lương tri Rừng rú mọi rợ man di Lừa già gạt trẻ thực thi mưu đồ Đợ dân bán nước hàm hồ Xuống Hàng Chó Ngựa tội đồ muôn năm Hài cốt trôi lạc bao năm Trường Sơn xương trắng nhẫn tâm dối lừa Nhục hèn phản bội đỉẻng thừa Bao nhiêu lời hứa cho vừa lòng tham Bơ vơ lòng Mẹ Việt Nam Tượng đài bánh vẽ đỉẻng làm mỗi năm Oan khiêng đất sập trời gầm Thương mòn khóc mỏi tím bầm ruột gan
26 Tháng Bảy 20238:51 CH(Xem: 832)
Điểm An toàn trước Nhà nước đang ở mức dưới trung bình, cho thấy nhiều người Việt không an toàn trước một hoặc nhiều điều như: bắt giữ tuỳ tiện, tra tấn và bị ngược đãi, cưỡng bức mất tích, hành quyết mà không thông qua tòa án. “Đối với các quyền dân sự và chính trị, chúng tôi không có đủ dữ liệu cho các quốc gia trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương để đối chiếu theo khu vực. Tuy nhiên, so với 43 quốc gia khác được chúng tôi khảo sát, Việt Nam đang thực hiện tệ hơn mức trung bình về quyền được an toàn trước nhà nước,” HRMI nói trong báo cáo.
26 Tháng Bảy 20238:50 CH(Xem: 727)
Đất hiếm ở Việt Nam được các chuyên gia Liên Xô phát hiện vào những năm 1960 ở Lào Cai, Lai Châu và sau này được phát hiện thêm ở các mỏ lớn ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Kon Tum và Lâm Đồng, theo ông Nguyễn Văn Nguyên, tổng cục phó Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết tại một hội thảo vào năm ngoái do Kinh tế Saigon Online ghi nhận. Tuy nhiên ông Nguyên cho biết rằng, Chính phủ đã cho phép Tập đoàn Than – Khoáng sản khai thác đất hiếm dạng hấp thụ ion nhưng chưa đem lại hiệu quả trong khi một số doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép khai thác đất hiếm tại ...
26 Tháng Bảy 20236:39 CH(Xem: 1556)
Sau khi chiếm được miền nam, bọn sát nhân này vẫn nhởn nhơ sống trong nước với sự bao che của đảng cộng sản, tuy nhiên có một điều đáng lưu ý là đám SVHS tả khuynh này hoàn toàn không được chế độ cs trọng dụng, bọn chúng chỉ có thể làm báo, làm văn làng nhàng chứ còn những vị trí có ăn như xăng dầu, điện, nước là không có cửa. Sau khi thấm thía được sự đãi ngộ của đảng thì một số trong chúng phản kháng yếu ớt, và một số chọn cho mình phương cách ngậm miệng im lặng để sống còn mà anh em nhà HPNT là một tấm gương điển hình...
24 Tháng Bảy 20238:52 CH(Xem: 561)
Lương tâm đám Cộng sản. Như một loài chó dữ Chúng không có tình người. Chỉ trung thành với đảng. Để kiếm tiền của dân. Chúng đâu có lương tâm. Một đứa con đất Việt. Đảng nói dạ bảo thưa. Sai đâu thì làm đó. Chẳng khác chi con chó. Trung thành với chủ nhà. Lương tâm của loài thú Ăn đủ thứ tạp nham. Từ cân thịt, cân cam Đến cao tốc Bắc Nam. Biển đảo xa....Đất liền.
22 Tháng Bảy 20236:15 CH(Xem: 870)
Tất nhiên đảng chả dại gì hoàn trả tiền cho người dân như họ đã từng cướp bao nhiêu năm nay, bọn quan tham cũng chỉ vài năm hay vài chục năm tù vì có những tình tiết giảm nhẹ lưu manh như “có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng’ vv và vv…; vì thế cái nước VNcs nó sẽ cứ tiếp tục lụn bại khi pháp luật không nghiêm, trị được lũ này thì bọn khác lại lòi lên, mạnh thằng nào thằng nấy ăn theo phương châm ‘hy sinh đời bố - củng cố đời con’, chứ không ăn thì vào đảng mà làm gì, họa có bọn điên chúng nó mới vào…
21 Tháng Bảy 20239:09 CH(Xem: 601)
Thương dân như người thân Mong đưa họ về nước Kiên quyết không để lọt ai ở lại phía sau . Đó là lời con đĩ Nói ra trước phiên toà Thương : ăn 25 tỷ Vậy không thương bao nhiêu? Chỉ mới là cục trưởng Chỉ 1 vụ mới đây Mà ăn 25 tỷ Còn những vụ trước nay ? Cục trưởng ăn bằng ấy Thứ trưởng chắc phải hơn? Trên thứ là Bộ trưởng Chẳng lẽ giương mắt nhìn?
26 Tháng Chín 2023
Cần phải lưu ý nơi đây rằng Điều 4HP minh thị trao quyền lãnh đạo cả nhà nước (tức chính quyền) lẫn xã hội dân sự cho đảng CSVN. Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận rằng lý do CSVN qua điều 9 HP, hiến định hóa vai trò của MTTQ là nhằm mục đích đem lại tính chính danh cho một tay sai đắc lực của đảng, hầu đoàn ngũ hóa mọi thành phần xã hội dân sự, củng cố sự lãnh đạo toàn trị của đảng CSVN. Sự phân tích nêu trên tương đối rõ rệt, đảng CSVN minh thị công nhận sự độc tài toàn trị của đảng qua điều 4HP với sự trợ thủ đắc lực của tay sai là MTTQ. Tuy nhân dân bị tước mọi nhân quyền và ngậm đắng nuốt cay, nhưng đảng CSVN lường gạt nhân dân ở chỗ nào?
24 Tháng Chín 2023
VinFast mua bình điện của Tàu. Vì vậy về chất lượng thì tiền nào của nấy. Xe nhỏ thì cháy nhỏ, xe lớn thì cháy lớn. Để trong nhà hay dưới gara xe thì như bom nổ chậm, trời nóng cũng dễ nổ cháy lắm. Hà Nội hay Sài Gòn những khu chung cư tập trung đông, xe hai bánh chạy điện hay xe xăng dùng bình điện VinFast đều có khả năng tự phát nổ rồi cháy nhất là lúc charge bình hay nhiệt độ trong nhà lên cao. Hình dưới cho thấy xe hai bánh ở Trung Quốc đang đậu cũng tự cháy. Cứ tưởng tượng nó đang ở gara xe lúc cả nhà đang ngủ thì hậu quả ra sao? Tại sao bình điện rẻ tiền thì hay cháy tôi đã giải thích trong mấy bài viết trước rồi.
24 Tháng Chín 2023
Phiên tòa “thành công rực rỡ” khi tái diễn màn chửi mắng, đá xéo, đá đểu công khai giữa các phe. Sau 18 tháng nghỉ mát, người đẹp Phương Hằng ra tòa với vóc dáng phổng phao, thậm chí còn đẫy đà hơn lúc trước, dung mạo được make up chỉnh chu, thần thái tươi tỉnh không hề hom hem mệt mỏi như các bị cáo tội 331 khác. Ngay như cựu nhà báo Hàn Ni, dù bị bắt sau Phương Hằng nhiều tháng, số ngày tạm giam ngắn hơn nhưng dáng người gầy đi, vẻ mặt hốc hác thấy rõ. Chứng tỏ, hoặc Phương Hằng có chế độ cơm tù đặc biệt, hoặc người đẹp này hạp khẩu với cơm tù.
21 Tháng Chín 2023
Câu hỏi chúng ta phải nêu ra là: Trong trật tự chính trị lưỡng cực giữa Dân Chủ và Tính Thiện bên này và Độc Tài và Tính Ác bên kia thì CSVN đứng về bên nào? Câu trả lời đơn giản và toàn thể nhân loại đều chứng kiến rõ: Đó là đảng CSVN tự trong bản chất là thuần độc tài và gian ác. Chính vì thế, tại Liên Hiệp Quốc, trong khi toàn thể nhân loại văn minh đứng về phe Ukraine (trên đà dân chủ hóa đất nước) thì lập tức sau ngày LB Nga xâm lăng (22 tháng 4 năm 2022), CSVN hoặc bỏ phiếu chống lại các nghị quyết lên án LB Nga hoặc bỏ phiếu trung lập nhưng có lợi cho LB Nga, rập khuôn CSTQ.
21 Tháng Chín 2023
Vào cái chính phủ độc tài đảng trị chứ ai, bọn họ cho rằng mình có quyền cho nên áp thuế để ăn chặn trên đầu người dân một cách trắng trợn, ai mà chỉ trích thì đảng sẽ ngụy biện là mình đã có ký kết những hiệp định kinh tế, theo đó giá xe sẽ giảm dần từ cột mốc XYZ xa lắc nào đó. Thế thì đợi đến lúc đó đi rồi hãy tính nhé đảng, có đâu mà cứ giở trò lưu manh chỉ cốt đem lại lợi ích cho mình, còn đối tác thì mặc xác nó. Như thế mà lại đòi công nhận mình có nền KTTT thì nếu không phải lưu manh thì cũng là một lũ bợm bãi.
18 Tháng Chín 2023
Sĩ diện hão không còn là thói cá nhân nữa mà nay được nâng lên tầm Quốc gia rồi. Cho nên mới đua nhau lập kỷ lục Guiness với những cái Bánh chưng, bánh dày, bánh tét, tô hủ tiếu, ly cà phê… to nhất thế giới; cái mõ, đôi guốc, chiếc võng, ngôi chùa, pho tượng… lớn nhất châu Á; nhiều cuộc thi hoa hậu nhất, chiếc áo dài có đuôi dài 200m … nhất Đông Nam Á … Cứ đà này, nay mai sẽ còn đấu giá Số nhà đẹp, Sim điện thoại đẹp, Số căn cước công dân đẹp, tên trường đẹp, tên phố đẹp … Tức là nâng thói mê tín, sĩ diện hão lên tầm đặc trưng Văn hoá Quốc gia Việt Nam. Nghĩ một tí, hóa ra cái chuyện mua danh, sĩ diện hão ngày nay cũng chỉ là...
17 Tháng Chín 2023
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khi nói về thể chế kinh tế của Việt nam hiện nay thì nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã khẳng định rằng “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Chính vì sự sai lầm như thế nên nền kinh tế Việt nam dường như bị trói buộc và không thể cất cánh, nói như chuyên gia kinh tế Võ Đại Lược thì: “Chúng ta là nền kinh tế thị trường duy nhất trên thế giới lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, làm kinh tế thị trường bị biến dạng, gia tăng vai trò can thiệp hành chính của Nhà nước”. Nói một ví dụ về lĩnh vực kinh tế để thấy thực trạng của đất nước...
14 Tháng Chín 2023
Tuy nhiên có một điều mà Biden và chính phủ của ông ta vẫn ngây thơ một cách khó hiểu khi không muốn hiểu rằng sự chi phối của TQ từ thượng tầng chính trị VN là điều đã diễn ra từ khi hcm qua cầu viện TQ năm xưa, các chính khách VN ngày nay đa phần đều được đặt vào vị trí khi có sự đồng ý của TQ qua hình ảnh các tên quan chức đi chầu triều kiến trước khi nhậm chức. Biden quên rằng chính nguyễn phú trọng là tên Lê Chiêu Thống năm xưa, ông ta cũng giả vờ không biết rằng phạm minh chính được TQ đặt lên ghể thủ tướng khi rốt ráo đẩy mạnh và bàn giao Đặc Khu Vân Đồn – Hạ Long cho TQ khi còn làm Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Ninh.
14 Tháng Chín 2023
Chính vì hỏa hoạn xẩy ra ngay tại thủ đô Hà Nội, hai ngày sau chuyến viếng thăm của Tổng Thống Mỹ – Joe Biden khiến cho lãnh đạo chế độ CSVN... mất sướng, đồng thời làm cho khuôn mặt của thủ đô vốn đã thiếu mỹ quan - vì những công trình xây dựng bừa bãi, lộn xộn với những cao ốc không theo quy hoạch phát triển đô thị đúng đắn - càng thêm nhếch nhác. Lãnh đạo chế độ, từ Thủ Tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch quốc hội Trần Quang Phương đến Thứ trưởng bộ Công an Nguyễn Văn Long...dù rất bận bịu trăm công ngàn việc cũng (đích thân) đến hiện trường quan sát, nghe báo cáo... các cái từ cơ quan “chức năng”...
11 Tháng Chín 2023
Ngoài lề một chút. Có thể (lo sợ) rằng hình ảnh người dân vui mừng nồng nhiệt, hồ hởi, phấn khởi khi ông Joe Biden sang thăm VN sẽ ào ra đường vẫy tay, phất cờ, hoan hô... như lần đón tiếp cựu Tổng Thống Barack Obama năm 2016 thì ê mặt đảng và nhà nước CSVN quá nên phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội đã phải ra văn thư cảnh cáo, dọa dẫm, yêu cầu người dân vì lý do an ninh phải dừng mọi sinh hoạt, đóng kín cửa, kể cả cửa sổ trong hai ngày 10/11.09.2023 để khỏi bị bắn sẻ bởi mật vụ Mỹ khi đoàn xe (Motorcade) của Tổng Thống Joe Biden đi qua. (1) Trở lại vấn đề. Trở thành Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện của Mỹ, đảng...