Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp

04 Tháng Tư 202310:08 CH(Xem: 5138)

Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp.

download (18)


Luật sư Đào Tăng Dực

Hiến pháp 2013 của CSVN mà TBT Nguyễn Phú Trọng từng xưng tụng là tinh túy của xã hội chủ nghĩa, là nền tảng tinh thần của đảng CSVN, trên thực tế chỉ là một sự gom nhóp một mớ lẫn lộn những thuật ngữ Mác Lê bên này và một số khái niệm dân chủ đánh tráo của Tây Phương bên kia. Hiến pháp 2013 vì thế chỉ là một công cụ tuyên truyền cho chế độ, hoàn toàn vắng bóng nội dung trí tuệ, đưa đến tình trạng luật rừng tại Việt Nam.
Chính vì thế CSVN có thể ngang nhiên thông qua các sắc luật hoàn toàn vi hiến như các điều điều 109 (Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân), điều 117 (Tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước) và điều 331 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ).
Các điều luật trên không những vi hiến, đi ngược với tinh thần điều 25 của hiến pháp về tự do ngôn luận mà còn vi phạm tinh thần điều 19 trong Công ước về các quyền chính trị và dân sự (ICCPR) 1966 mà chính CSVN tham gia ký kết từ năm 1982.
Hậu quả là Tô Lâm có thể truy tố các nhà bất đồng chính kiến vô căn cứ, vượt lằn ranh giữa chính quyền (the state) và xã hội dân sự (civil society), xem lấn và kiểm soát đời tư của từng công dân cá thể.
Quốc Hội CSVN cũng ngang nhiên thông qua Luật BẦU CỬ ĐẠI BIỂU. QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN tước đi mọi quyền ứng cử và bầu cử của công dân như quy định trong hiến pháp theo điều 27.

Những khuyết điểm của bản Hiến Pháp 2013 rất nhiều, nhưng tựu trung văn bản này thiếu một yếu tố trọng yếu cho một bản hiến pháp dân chủ chân chính. Đó là:
Sự tối thượng của hiến pháp (Constitutional supremacy).
Thật vậy, như là một quốc gia, Hoa Kỳ trở thành lãnh đạo của thế giới dân chủ vì Hoa Kỳ chủ trương tôn trọng vị trí tối thượng của hiến pháp.

Điều này không phải ngẫu nhiên mà có. Trái lại đó là sự vận hành của tư tưởng pháp trị qua công lao của một vị thẩm pháp lừng danh của hoa kỳ vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Vào năm 1803, chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Marshall, trong phiên xử lừng danh Marbury v. Madison đã phán như sau:
“Như thế, văn từ của Hiến Pháp Hoa Kỳ xác định và củng cố cho nguyên tắc, coi như là cốt lõi của tất cả mọi hiến pháp thành văn, là bất cứ một luật pháp nào ngược lại với Hiến Pháp là vô hiệu lực, và các tòa án, cũng như các bộ ngành, đều bị ràng buộc bỡi phương tiện này”
Từ khi đó, quy luật này áp dụng cho tất cả mọi nền dân chủ tân tiến. Dĩ nhiên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ đó mới thực sự trở thành định chế tối cao, độc lập với Lập Pháp và Hành Pháp hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của mọi sắc luật của lập pháp hay mọi tác động của hành pháp. Câu hỏi trọng yếu tiếp Theo là: Muốn thực thi và hiến định hóa một cách hiệu năng yếu tố tối thượng của hiến pháp này thì một quốc gia dân chủ

chân chính phải làm gì?

Muốn điều này xảy ra, nguyên tắc phân quyền của Montesquieu cần được hiến định hóa trong hiến pháp. Quyền hành pháp, quyền lập pháp và quyền tư pháp phải độc lập với nhau. Thêm vào đó, quan điểm tính tối thượng của hiến pháp cần phải quy định rõ rệt, cũng như phải quy định sự hiện hữu của một định chế độc lập có thẩm quyền quyết định rằng một sắc luật hay một tác động của hành pháp, có hợp hiến hay không.

Và điều này đã không hề xảy ra trong bản hiến pháp 2013 do đảng CSVN viết lên và Nguyễn Phú Trọng Minh thị tuyên bố rằng Hiến Pháp không quan trọng bằng điều lệ đảng CSVN.

Như vậy Hiến Pháp 2013 có rất nhiều khuyết điểm và chúng ta sẽ mất nhiều thời giờ thảo luận. Tuy nhiên như là hệ lụy của quan điểm tính tối cao của hiến pháp do Thẩm Phán John Marshall khởi xướng và đang thịnh
trào tại các nền dân chủ chân chính, thì khuyết điểm nào là quan trọng nhất?

Đây là một câu hỏi mang tính then chốt cho một bản hiến pháp nghiêm chỉnh của tương lai và chúng ta cần phân tích nghiêm chỉnh. Trên bình diện nguyên tắc thì khuyết điểm quan trọng nhất là sự thống trị tuyệt
đối của đảng CSVN bao trùm nhà nước lẫn xã hội dân sự và điều lệ đảng mới thật sự là tối cao, không phải bản hiến pháp 2013.
Hậu quả trên trên bình diện thực tế, Hiến Pháp 2013 hoàn toàn khác với các bản hiến pháp dân chủ chân chính trên thế giới ớ một điểm then chốt. Đó là trong HP 2013, hoàn toàn vắng bóng một định chế độc lập với lập
pháp (quốc hội) và hành pháp (chính quyền) hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của những sắc luật của lập pháp và những tác động của hành pháp. Điều này hoàn toàn vi phạm nguyên tắc mà Thẩm Pháp Marshall nêu ra trong phiên xử Marbury v Madison năm 1803 nêu trên.
Nếu đọc kỹ toàn bộ Hiến Pháp 2013 thì điều 119 đề cập nhiều nhất đến vấn nạn này:
Điều 119
1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
có hiệu lực pháp lý cao nhất.
Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. 
2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và
toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến
pháp do luật định.
Nực cười là trọng điển then chốt nhất của luật hiến pháp chỉ nằm ở đoạn chót của điều 119 (2) tức là “Cơ chế bảo vệ hiến pháp do luật định” và thực tế là 10 năm sau, kể từ khi Hiến Pháp 2013 có hiệu lực, các chính quyền CSVN và khóa quốc hội khác nhau hoàn toàn không bày tỏ cố gắng nào để xúc tiến và hoàn tất nhiệm vụ hiến định này trong hiến pháp và các lãnh đạo của đảng cũng không
hề nhắc tới điều khoản then chốt này.
Đảng CSVN đã khinh thường nhân dân và vô cùng thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ hiến định này, nhưng vì đây là một chế độ độc đảng không có đối lập hiện hữu nên hoàn toàn không có phản biện.

Tại sao đảng CSVN lại cố ý trì hoãn hầu như vô hạn định việc thi hành một mệnh lệnh minh thị trong hiến pháp đó là thành lập “Cơ chế bảo vệ hiến pháp” theo luật định?

Lý do là vì đảng muốn duy trì độc tài đảng trị mặt này, nhưng mặt khác lại muốn mị dân bằng cách xử dụng những ngôn từ vay mượn từ các quốc gia dân chủ.

a. Trước hết thay vì một định chế bảo vệ hiến pháp vô cùng quan trọng phải được hiến định hóa, thì HP 2013 chỉ quy định luật hóa mà thôi theo điều 119.
b. Tuy bị hạ cấp xuống tầng thấp là “luật hóa” nhưng CSVN vẫn chưa an tâm mà trì hoãn mãi đến 10 năm sau cũng chưa đả động đến mệnh lệnh này của hiến pháp.
c. Mặt khác họ đánh lạc hướng nhân dân bằng cách hiến định hóa các điều 70, 74 và 98 của HP hầu phân tán mỏng trách nhiệm phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến cho 3 định chế không hề độc lập là Quốc Hội, Thường Vụ Quốc Hội và Thủ Tướng. Khi đọc các điều 70, 74 và 98 chung với nhau, thì hầu như có 3 định chế chia xẻ
quyền giải thích tính hợp hiến hoặc vi hiến của các sắc luật hoặc tác động của hành pháp. Đó là Quốc Hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội và Thủ Tướng.

Dĩ nhiên tình trạng này không thỏa đáng vì không có định chế nào nêu trên thực sự độc lập đối với lập pháp hoặc hành pháp. Thêm vào đó, không có định chế nào được giao trách nhiệm rõ rệt, và như thế, đảng CSVN, như là cơ quan quyền lực tối thượng theo điều 4, sẽ có tiếng nói quyết định.

Chúng ta phải làm gì cho đất nước trong tương lai?

Hiến Pháp 2013 của CSVN mà Nguyễn Phú Trọng xưng tụng là nền tảng tinh thần của đảng và dân tộc thực sự chỉ là một văn bản lừa gạt rẻ tiền, bao gồm những lý luận mang tính ý thức hệ Mác Lê và những khái niệm đánh cắp từ các quốc gia dân chủ, nhưng bóp méo hầu lừa gạt nhân dân và quốc tế. Văn bản này nặng về khẩu hiệu tuyên truyền nên chỉ là một thứ luật rừng xã hội chủ nghĩa.

Một khi đảng CSVN cáo chung, toàn dân sẽ góp phần xây dựng một hiến pháp trên nền tảng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, tương xứng với tầm vóc của Việt tộc của tương lai.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Năm 20248:57 CH(Xem: 2154)
Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với hầu hết các tờ báo ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt với các tờ báo có chủ quản và trụ sở phía Bắc thì luôn là mối quan hệ cộng sinh mập mờ giữa (luôn luôn) cần nhau, đồng thời không bỏ qua cơ hội nào làm thịt nhau. Trong đó, doanh nghiệp là cây ATM của báo chí, còn báo chí lúc là người bảo vệ, lúc là chó canh cửa, lúc lại đi cắn người khác để bảo vệ chủ-cũng chính là nguồn thức ăn. Nhưng dù ở vai trò nào chăng nữa thì mục đích thường xuyên và liên tục của những tờ báo kiểu này cũng chỉ là kiếm tiền trong cái túi của doanh nghiệp. Kiếm tiền dần dần chuyển hóa thành vòi tiền, đòi tiền, làm tiền và...
10 Tháng Năm 20247:44 CH(Xem: 2104)
Theo Wikipedia, “Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) trực thuộc Bộ Công an Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường của các tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam…phối hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh; thực hiện công tác kiểm định tiêu chuẩn môi trường”. Tuy bộ Công An giữ trách nhiệm điều tra chống tham nhũng, như đây chính là cơ quan tham nhũng thượng thừa, nhất là khi Đảng minh thị trao cho họ quyền đánh giá tác động môi trường liên hệ đến các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Hậu quả đương nhiên là...
10 Tháng Năm 20245:14 CH(Xem: 2850)
Ngoài ra, nhiều thành viên LHQ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vi phạm nhân quyền trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Đa số các khuyến nghị xoáy vào các vấn nạn tự do ngôn luận trực tuyến và ngọai tuyến, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do lập hội, việc đàn áp, sách nhiễu và bắt bớ tùy tiện các nhà báo, bloggers, các nhà bảo vệ nhân quyền và môi trường. Nhiều nước yêu sách sửa đổi Luật An ninh Mạng, Luật Báo Chí, Luật Tôn giáo Tín ngưỡng, v.v. để đảm bảo phù hợp với các Công ước LHQ mà Việt Nam tham gia ký kết. Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh quốc, Hoa kỳ, Đức và Bỉ đặc biệt khuyến nghị Việt Nam sửa đổi những điều luật mơ hồ về ...
09 Tháng Năm 20248:38 CH(Xem: 2484)
Giám đốc Vận động Ban Á Châu của HRW, ông John Sifton, nêu rõ: “Nói rằng người lao động Việt Nam có thể thành lập công đoàn hay mức lương của họ là kết quả của sự thỏa thuận tự nguyện với người sử dụng lao động là tuyên bố sai lạc trắng trợn. Ở Việt Nam không hề tồn tại một công đoàn độc lập nào hay các khung pháp lý khả thi cho việc thành lập công đoàn; hoặc cho người lao động có thể đòi hỏi thi hành những quyền của họ.” Cũng theo ông John Sifton, lời tuyên bố tôn trọng quyền của người lao động mà Hà Nội đưa ra chỉ là lời hứa sáo rỗng; các văn bản pháp luật và quy định xa rời thực tế về thực trạng quyền của người lao động tại Việt Nam.
08 Tháng Năm 20247:38 CH(Xem: 4918)
Còn việc công an csVN tra tấn tù nhân đã là chuyện quá bình thường, chẳng những tra tấn mà còn đánh cho đến chết sau đó ngụy tạo bằng chứng là người tù đã tự tử, việc bạo hành của công an csVN không những chỉ đối với tù nhân mà còn từ bạn tù lập công với chúng, chỉ cần ra lệnh là bọn tù giang hồ này đánh đập bạn tù không gớm tay. Cần nói thêm cái chương trình bạo hành này đã lây lan sang quân đội, trong đó những tên cán bộ đã bạo hành tân binh đến chết và sau đó cũng y như Bộ công an chúng vu cho người ta tự tử và khuyên gia đình chôn cất đừng thưa kiện gì... ! Bây giờ ngồi tại LHQ với những chất vấn của các quốc gia khác thì bọn chúng lại xoen xoét nói láo trơn tru, nói láo như vẹm mà không hề biết mắc cỡ là gì.
07 Tháng Năm 20247:40 CH(Xem: 3726)
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
07 Tháng Năm 20247:39 CH(Xem: 4321)
Túm lại, ở cái xứ khỉ chúng tôi chỉ biết xài luật rừng, không ai được quyền chỉ trích đảng cầm quyền cũng như chính phủ loài khỉ chúng tôi, vì sẽ bị khép tội và đi ở tù, còn nhân quyền không có tiêu chuẩn cụ thể cho nên chúng tôi bịt mồm, đánh đấm, tra khảo, tống giam thì cũng là nhân quyền, bởi khỉ chỉ dùng luật khỉ, không dùng luật người, hiểu chưa?!
06 Tháng Năm 20247:39 CH(Xem: 2693)
Ông Y Quynh Bdap, một trong số sáu người bị xét xử vắng mặt dưới cáo buộc phạm tội “khủng bố”, và bị tuyên án 10 năm tù giam, cho đài RFA biết sau khi phiên toà kết thúc: “Đây là cáo buộc phi lý, họ không đưa ra bằng chứng nào mà lại cáo buộc tôi như vậy. Cái mức án mà họ đưa cho tôi là không đúng. Tôi đâu có tham gia vào vụ này mà họ lại xử tôi với mức án 10 năm.” Áp dụng Điều 331 và Điều 117 Bộ luật Hình sự Hai Điều 331 và 117 của Bộ luật Hình sự tiếp tục được áp dụng chủ yếu trong các vụ bắt giam và kết án tù những người cất tiếng nói chỉ trích ôn hoà ở trong nước. Số người bị bắt vì hai điều này trong năm 2023 chiếm hơn một nửa tổng số tù nhân lương tâm bị bắt giữ trong năm.
04 Tháng Năm 20246:14 CH(Xem: 3876)
Tô thượng thư tiếp chí nhận đại đao thì hớn hở trong lòng, vung đao chém loạn xà ngầu, gặp ai ngài cũng chém, từ các thượng thư hàm nhất phẩm cho đến bát phẩm cũng chui đầu vô cẩu đầu đao, tuy nhiên càng chém, càng thấy máu thì ngài càng nổi điên tợn, chém bừa, chém bãi, không kể đại thần, có công, hoàng thân cuốc thích gì ráo làm cho những đại quan triều đình như Võ Thường (lý lịch cháu Võ Tòng), Vương Kiệt Quệ (cháu hờ của Vương Trùng Dương, người khai sinh ra võ thuật 'Nhất Dương Chỉ' một trong Võ Lâm Ngũ Bá), thành ra tứ trụ triều đình nhà Tận cái ghế 4 chân gãy cha nó hết 2 chân, các quan sợ teo tờ... rim, đứa nào đứa nấy...
03 Tháng Năm 20249:38 CH(Xem: 3646)
Theo một báo cáo gần đây của Chính phủ Việt Nam gửi Liên Hiệp quốc, quốc gia này có 6 cơ quan đa truyền thông, 127 cơ quan báo, 670 tạp chí, 72 đài truyền hình và truyền thanh, 72 kênh truyền thanh. Tuy nhiên, RSF cho rằng báo chí bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ và hiện có 35 nhà báo bị cầm tù "biến Việt Nam thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với nhà báo." Hai quốc gia còn lại là Myanmar - 69 nhà báo và Trung Quốc với 109 nhà báo bị bỏ tù.
16 Tháng Bảy 2024
Hồi đó, hãng tin Bloomberg ở Hà Nội viết ngày 12/1/2023, dẫn lời hai quan chức giấu tên của Việt Nam, nắm vấn đề về sức khỏe Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết ông Trọng, 79 tuổi, đã nhập viện “hồi đầu tuần này liên quan đến một loại bệnh chưa được xác định.” Bloomberg không có thông tin về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình ông Trọng và cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin này.
12 Tháng Bảy 2024
Chưa hết, nhiều người trong nước gần đây hay sính ngoại và dùng Tiếng Việt pha trộn với tiếng Anh, nếu đó chỉ là những từ thông dụng như: OK, Yes hoặc No thì không có gì đáng nói, thế nhưng họ lại sử dụng loại tiếng Việt được cắt bỏ trở nên quái dị như từ: “Cực Chill” để làm ra vẻ mình là người rành Anh Ngữ nhưng thực ra họ không biết họ đang nói gì. Chữ cực đứng riêng thường không rõ nghĩa, trong tiếng Việt chữ cực thường đứng chung với những từ bổ ngữ khác như: cực kỳ, cực khổ, cực chẳng đã, nhưng khi dân miền Bắc VN bỏ từ bổ nghĩa thì nó thành ra một cái từ không giống ai khi họ nói: cực giàu, cực sướng...
09 Tháng Bảy 2024
Một quốc gia có luật pháp không nghiêm minh thượng bất chính thì hạ tắc loạn, quan trên an dày, ăn bạo còn bên dưới chỉ còn có bèo nhèo bạc nhạc tất nhiên sẽ cho ra đời những sản phẩm Bê Tông Cốt Tre, Thủy Điện chưa dùng đã thấm nước, cao ốc xây xong thì nứt toác, sách vở học sinh thì mỗi năm mỗi đổi mới để làm tiền, bệnh viện thì thu viện phí phần nộp cho đảng, phần bỏ túi ăn chia, thậm chí còn tồi tàn hơn khi cho đấu giá Căn Tin phục vụ mỗi năm mỗi giá mà ai sẽ là người chịu thiệt thòi ngoài người dân đang sống trong quốc gia đó?!
06 Tháng Bảy 2024
Thật ra “bảo vệ chính trị nội bộ” chỉ nhằm bảo vệ cho quyền cai trị độc tôn của đảng. Nhân dân không có lợi ích nào hết. Bởi vì đảng đã khẳng định: “Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.”
05 Tháng Bảy 2024
Đó là con chưa nói đến 'người đốt lò vỹ đại' Nguyễn Phú Trọng tự Trọng Lú với nghi án nhận pho tượng hcm bằng vàng khối để chấp nhận cho Tập Đoàn Hưng Nghiệp Fomosa xã hóa chất thải xuống vùng biển Việt Nam. Một tên lãnh đạo như vậy thì có gì trong sạch để xử lý bọn đàn em?! Một cái đảng thối nát, băng hoại đến như vậy mà bọn chúng còn ca tụng được thì phải nói đảng cs quả là tài tình khi huấn luyện được những con người nhưng lại hóa chó, bởi chỉ có chó nó mới binh vực chủ mình một cách mù quáng mà thôi!
01 Tháng Bảy 2024
Tân Chủ tịch nước đồng thời cũng là cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã tham dự lễ ra mắt lực lượng này tại TPHCM nơi có 4.861 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với hơn 15.000 thành viên. Tại buổi lễ, ông Tô Lâm khẳng định lực lượng "thực sự là cánh tay nối dài" của công an trong nhiệm vụ phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.
29 Tháng Sáu 2024
Mặc dù ĐH Luật trả lời “tất cả đều đúng quy trình”, nhưng từ cử nhân lên tiến sĩ chỉ hai năm không qua thạc sĩ là nhanh siêu tốc, làm người ta thắc mắc, săm soi rất nhiều nghi vấn. Ông Chân Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu, trường Luật TP.HCM cũng có hệ đào tạo bằng hai vừa học vừa làm, sao ông lại phải học ĐH Luật tại chi nhánh liên kết với trường Cao Đẳng Bách Việt ở TP.HCM? Luật sư Trần Vũ Hải thắc mắc về tính pháp lý của cơ sở đào tạo này.
28 Tháng Sáu 2024
Trong vai trò người đứng đầu Bộ Công an chuyên quyền kể từ tháng Tư năm 2016, ông Lâm đã sưu tập đủ tai tiếng. Hồi tháng Mười một năm 2021 – khi cả nước Việt Nam đang vật vã với đợt cấm túc trong dịch COVID-19 – thì xuất hiện một đoạn video ghi cảnh đầu bếp nổi tiếng “Thánh Rắc Muối” bón miếng bít tết dát vàng trị giá 2000 đô la cho ông Lâm ở Luân Đôn. Đoạn video được lan tỏa rất nhanh. Tệ hại hơn, ông Lâm tận hưởng bữa tiệc phát thải carbon này trong khi đang dẫn đầu đoàn đại biểu chính thức của Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow.
28 Tháng Sáu 2024
Ông Trump đang lên kế hoạch mở rộng quy mô cuộc đàn áp nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu ông trở lại nắm quyền vào năm 2025 bao gồm (1) Thực hiện trục xuất hàng loạt, (2) Tăng số lượng nhân viên cho các cuộc đột kích của sở Immigration and Customs Enforcement (ICE), (3) Xây dựng trại để giam giữ người nhập cư, (4) Thúc đẩy các quốc gia khác tiếp nhận những người xin tị nạn từ Hoa Kỳ, (5) Một lần nữa cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, (6) Chấm dứt “quyền công dân theo nơi sinh.”
27 Tháng Sáu 2024
tâm lý ngu trung hóa thành ngu muội trong giới lãnh đạo Ba Đình với tư duy mang ơn nước Nga đã trợ giúp, cung cấp khí tài, kinh tài cho cuộc chiến Nam – Bắc Việt Nam là công ơn trời biển không thể nào quên được đã nói lên sự bạc nhược trong hành động, bế tắc trong chủ thuyết của mình bởi vì khi nước Nga giúp cho VN trong thế kỷ 20 thì đó là Liên Bang Sô Viết với nhiều quốc gia hợp thành, còn ngày nay Liên Bang Sô Viết đã không còn, chủ nghĩa cộng sản đã chết tại cái nôi Cách Mạng Tháng 10 thì việc hoài vọng công ơn của nước Nga chỉ là sự ngu tưởng bền bĩ của một bè lũ tay sai nối tiếp. Đó là còn chưa nói đến Ukraine chính là...