Tìm Hiểu Tài Liệu Duy Dân Cơ Năng (P3)

07 Tháng Tư 202111:43 CH(Xem: 162)

                            Tìm Hiểu Tài Liệu Duy Dân Cơ Năng (P3)

images

Trần Công Lân


Công Việc

1. “Công việc là sự biểu hiện nhiều mặt, nhiều lối, nhiều tầng, nhiều cách của sinh mệnh phối hợp với chu vi trong sự giao hỗ phức tạp qua xã hội biện chứng pháp mà thành. Sinh mệnh là căn cốt của thời đại, công việc là căn cốt của văn minh.

Con người sống với trí óc và tay chân sẽ dẫn đến công việc. Cùng là thời điểm, thời gian, không gian, vật dụng với nhu cầu... con người sẽ làm gì?  Đó là căn cốt của mọi thời đại, làm như thế nào? Đó là căn cốt của văn minh, tiến bộ hay hủy diệt.

2. “Công việc là cơ sở duy nhất của hết thảy đời sống xã hội. Các điều kiện trọng yếu cho nhân loại tiến triển (đồng hóa, hỗn hóa, phân hóa), sự thực (hiện tượng, biểu tượng), chu vi thời gian (xưa, nay, mai), không gian (đây, đó, kia). Tất cả nhân tố đó giao hỗ qua sự biểu hiện của số. Cho nên Sinh Mệnh và Công Việc quy định theo nền tảng và các điều kiện trên. Công việc là sự nối dài của Sinh Mệnh ra vũ trụ.”

Công việc của con người qua thời gian, không gian quyết định sự tồn vong của nhân loại qua lịch sử. Con người sống và làm việc để tồn tại và phát triển với thiên nhiên. Nếu con người không làm việc (công việc) thì sẽ không tồn tại hay phát triển. Công việc đối với con người là nhu cầu sống còn: kiếm ăn, nơi cư trú... cho dù có đủ điều kiện bảo đảm sự an toàn và cơm áo, con người vẫn có nhu cầu làm một công việc gì đó (hội họa, âm nhạc, câu cá, du lịch...). Nếu cá nhân có ý thức thì công việc sẽ ích lợi cho xã hội, nếu không sẽ gây trở ngại cho xã hội. Như vậy công việc là gạch nối giữa con người và xã hội. Con người, theo quá trình của lịch sử, luôn luôn chọn sự sống hướng thiện, vươn lên để tạo ra những nền văn minh vượt bực với nền văn minh trước đó. Tuy nhiên, nếu con người không biết chọn đúng công việc; không biết quan tâm đến quá khứ, hiện tại, và tương lai thì sẽ làm cho sự văn minh bị hủy diệt do chính sự lựa chọn công việc không đúng, không phù hợp với lịch sử, thời gian, không gian, cùng với thực tế của hiện tại.

3. “Công việc có 3 thứ bậc: trước việc, đương việc và sau việc trên thời gian; có 3 điểm: đây, đó, kia trên không gian. Số biểu hiện ra bằng 3,5,7. Khởi điểm và chung điếm là 1 và 9; biến là 10.”

Chỉ có người mới có số, có chữ viết, có lịch sử, văn hóa.... Trong công việc với thời gian, không gian là vô tận, con người dùng số để tính toán, điều khiển công việc qua các định luật, quy định.

Ở đây chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao LĐA viết như vậy và có ý gì? Nếu quả thực LĐA biết về Dịch Lý thì ông đã dựa vào Lý (thời gian, không gian) và số (3,5,7). Nhưng tại sao lại là 3-5-7 mà không là 2-4-6? Có thể giải thích như sau: con người kết thành tập thể trong xã hội thì sẽ có tranh luận, khi có bất đồng ý kiến thì nếu là 2-4-6 thì bên thuận và bên chống bằng nhau và như vậy không thể đi đến kết luận được. Chỉ có số lẻ 3-5-7 mới quyết định phe đa số. Thí dụ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện là 5/4.

Còn khởi điểm 1 và chung điểm 9 và biến là 10 sẽ giải thích ra sao? Nếu LĐA biết về Mệnh Lý thì biết rằng khả năng con người có giới hạn vì điều kiện thể chất và khả năng, tư chất của mỗi cá nhân (thí dụ: tử vi). Công việc với thời-không gian thì vô hạn. Do đó LĐA chọn giới hạn 1-9 và 10 là ranh giới để biến sang một giai đoạn khác. Biến (theo Dịch Lý) có 2 hướng: (1) bế tắc, gặp nguy hiểm hay bị chống đối nên cần phải thay đổi; (2) biến cũng có thể là tăng trưởng, chuyển sang một giai đoạn cao hơn hay để thích ứng với thời- không gian. Theo khoa Tử Vi Mệnh Lý thì cuộc sống con người có tiểu hạn (1 năm) và đại hạn (10 năm). Phải chăng LĐA đã dựa theo để tạo cơ hội cho cá nhân một khi cá nhân đó có đại hạn tốt đẹp nhất của đời người để đóng góp cho xã hội?

Mọi sự giải thích chỉ có tính tạm thời và cần đối chiếu với các tài liệu LĐA khác để xác định giá trị về lý luận.

4. “Trước việc phải có điều tra, kế hoạch, chuẩn bị mà trung tâm là kế hoạch.”

5. “Đương việc phải có chấp hành, cơ biến liên hệ, tiếp tế mà trung tâm là chuyển biến.”

6. “Sau việc phải có thiện hậu (xếp đặt về sau), khảo hạch, chứng minh (kiểm thảo, cảnh giới) mà trung tâm là thiện hậu.”

Qua bao thời đại, chế độ …con người đã thực hiện biết bao công trình… nhưng sự tiến bộ, tồn tại và phát triển đòi hỏi kỷ luật, trật tự và tổ chức, kế hoạch trong suốt tiến trình trước, đang và sau khi làm việc để làm kinh nghiệm học tập, nghiên cứu cho lớp sau.

Bất cứ công việc nào cũng phải có sự nghiên cứu thực tế để đưa ra kế hoạch. Sau khi đã có kế hoạch thì đưa vào thực hành nhưng trong thực hành phải biết điều chỉnh cho hợp với thực tế, hoàn cảnh, môi trường. Điều cuối cùng của công việc là kết quả ra sao. Liệu kế hoạch đặt ra có đạt được kết quả như ý muốn? Nếu chưa thì tại sao? Và nếu đạt được kết quả như ý muốn nhưng về lâu về dài ảnh hưởng đến môi trường, đến thế hệ tương lai thì kết quả đạt được đó không thiện (tốt) -- mà là kết quả lợi ngắn hạn nhưng hại dài hạn. Vậy thì có nên tiếp tục công việc hay phải tìm cách giải quyết cái hại ở tương lai trước khi tiếp tục công việc hiện tại?

7. Muốn cho công việc được thành công phải chia công việc ra: bàn căn (việc trung tâm), thác tiết (liệu các nghịch biến phát sinh), ý ngoại (phòng bị những việc bất ngờ, nắm giữ biện chứng đó), thiện hậu (thu xếp cảnh giới trong trường hợp thắng bại)…

Bất cứ công việc nào đều phải đặt trọng điểm của công việc. Đây chính là mục tiêu cần phải đạt đến, cần phải giải quyết. Cái trọng điểm của công việc đó trong lúc thực hành sẽ đối diện với thực tế trong công việc (chủ quan) và ngoài công việc (khách quan), từ đó tạo ra kết quả của công việc tốt hoặc xấu, thắng hay bại.

Vũ trụ của loài người là Sinh Mệnh

1. Sinh mệnh là chủ thể và là mục đích, tự mình và người là mục đích, là lý tưởng của Chân-Thiện-Mỹ. Cho nên triết học & khoa học của công việc là kỹ thuật ngọn. Triết học và khoa học của Tu Dưỡng mới là gốc. Tu dưỡng sức sống là Sinh Mệnh; sự thăng hoa của Sinh Mệnh là công việc. Thăng hoa tốt, xấu, cao, thấp gọi là thành, bại, siêu việt, hay tê liệt. Cho nên tu dưỡng Tính, Tâm, Thân, Mệnh là gốc; kỹ thuật cho đến phạm trù đạo đức, học vấn, sự nghiệp, giao tiếp chỉ là ngọn. Công việc có thể gọi là hình thức của Sinh Mệnh. 

Thế giới của loài người là cuộc sống (sinh mệnh), là suy nghĩ, là làm việc ... từ đó con người nhận ra Chân-Thiện-Mỹ. Cũng là làm việc có suy nghĩ (triết học), có tổ chức (khoa học) vẫn có thể dẫn đến hủy diệt nhân loại. Bởi vậy, LĐA mới cho rằng triết học và khoa học của Tu Dưỡng mới là gốc (chính yếu). Con người đang sống và đang làm gì nói lên sinh mệnh của hắn (tốt hay xấu) và có ích lợi cho xã hội, dân tộc hay không.

Sự Tu Dưỡng để hoàn thiện cái gốc ở chính bản thân hầu kiện toàn tính tốt, tâm người, thân thể khỏe mạnh để chính tự mình nắm lấy mệnh của mình, làm chủ lấy chính mình. Khi đã đạt được tu dưỡng thì con người sẽ hiểu những phạm trù của đạo đức, học vấn, sự nghiệp, giao tiếp chỉ là phần ngọn. Nhiều người trong xã hội dựa vào phần ngọn để nhận định là gốc để rồi tự chính mình không thể trưởng thành bởi làm sao một cây đặt ngọn dưới đất có thể mọc lên? Nhận định, đánh giá một con người không phải ở học thức, địa vị xã hội, sự nghiệp, kinh nghiệm tù đày mà là ở cái nhân cách và tư cách của cá nhân đó. Nhân cách và tư cách chỉ đạt được khi chính cá nhân đó đạt được tu dưỡng ở chính mình.

2. Tâm thuật là chủ, kỹ thuật là phó áp dụng cho cả Chính-Chiến-Thế-Luận. Tâm thuật là thủy kế, kỹ thuật là chủ kế với khách kế bằng tác dụng trực tiếp, phản xạ của tâm thuật.

Con người có bộ óc đặc biệt hơn các loài vật khác vì có suy nghĩ, lý luận. Tâm thuật là cách suy nghĩ hay nghệ thuật suy nghĩ trong mọi mặt của đời sống con người trên lãnh vực Chính (chính trị), Chiến (chiến tranh), Thế (hoàn cảnh, thời thế của đời sống), Luận (sự bàn thảo, lý luận để giải thích, tìm hiểu). Thủy kế là đồng hồ đo nước; nước là chất có thế thẩm thấu qua mọi hình thức, tác dụng trên mọi vật, mọi hoàn cảnh.

Tại sao phải đặt Tâm Thuật là chính trong khi Kỹ Thuật là phụ? Đơn giản nếu người sử dụng kỹ thuật mà không có tâm thì cái kỹ thuật đó có thể làm hại đến xã hội, đến nhân loại. Cho nên Tâm Thuật phải luôn luôn là cái chính trong sự sinh hoạt của xã hội. Thí dụ trong năm 2019, tại Ấn Độ, một vị bác sĩ dùng kỹ thuật khoa học để cấy tinh trùng của ông chồng 77 tuổi, vào trứng của một phụ nữ khác và đặt vào tử cung của bà vợ ông này 73 tuổi. Cuối cùng bà vợ sanh hai đứa con gái mỗi đứa nặng khoảng một ký tám. Đây là trường hợp kỹ thuật làm chủ tâm thuật bởi nếu tâm thuật làm chủ thì người bác sĩ này sẽ không làm chuyện này với người đã lớn tuổi mà không quan tâm đến hậu quả ra sao cho người mẹ và đứa trẻ sinh ra ở một người đã trên 70 tuổi.

Bốn công chủ nghĩa

1. Công bản chủ nghĩa: Tổng sản lượng quốc gia là công toàn quốc gia, phàm các nguồn tài sản đều thuộc về công cộng chi phối.

2. Công lao chủ nghĩa: lao công bất cứ ngành nào, nhân dân bất cứ ngành nào đều trực tiếp thuộc về kế hoạch quốc gia: Phân Mệnh, Phân Công, Phân Lợi.

3. Công phối chủ nghĩa: sự phân phối tài nguyên, lợi tức qui về quốc gia thống nhất thi hành.

4. Công Độ chủ nghĩa: tài chính cộng đồng, sở hữu tài nguyên, thù đãi công tư đều do quốc gia xử lý.

Khi con người kết thành quốc gia thì tài nguyên trên lãnh thổ thuộc tập thể và coi như mọi người đều có quyền hưởng thụ. Khi một người có công khai thác tài nguyên đó không có nghĩa là càng khai thác nhiều là sẽ có tư hữu tối đa vì nếu không có sự phân phối, qui định tương xứng sẽ sinh tranh chấp. Nếu con người do sinh mệnh tâm lý để thích hợp với công việc này hay việc kia thì sự thụ hưởng lợi ích của một cá nhân đương nhiên chịu chi phối của những cá nhân trong lãnh vực khác cho dù không hiện diện hay trực tiếp tham dự nguồn lợi tạo ra. Bốn công chủ nghĩa hạn chế sự vơ vét tài nguyên quốc gia hay dịch vụ trong xã hội mà mọi người đều đóng góp trực tiếp hay gián tiếp.

Cần phải hiểu tài nguyên thiên nhiên là những cái đã có sẵn chẳng hạn như dầu thô, chất kim loại nằm trong lòng đất; các loại thú trên sông, biển, rừng; đất đai hoang dã mà chưa có ai làm chủ hoặc khai thác. Tất cả những tài nguyên này là của chung, thuộc về tài sản quốc gia và sẽ được quy định trong việc khai thác những tài nguyên này nhằm bảo đảm hệ sinh thái của thiên nhiên không bị thay đổi nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của xã hội, của các loài khác sống trên trái đất. Phân mệnh, phân công và phân lợi là ba điểm rất quan trọng để tránh tình trạng đồng lương trả quá nhiều cho một cá nhân, cho dù cá nhân đó tài giỏi cách mấy. Thí dụ anh CEO của hãng xe Uber nhận đồng lương trong năm 2018 là 45 triệu trong khi những người lái xe mỗi ngày, tiền lương chẳng là bao nhiêu. Đây là sự phân lợi không công bằng cho dù là một anh CEO thật giỏi, anh ta cũng chẳng làm được việc gì nếu không có hàng triệu người tài xế của Uber đem tiền vào cho công ty.

Lâm thời tổ chức

Khi quốc gia trong tình trạng lâm thời: nhân tài chưa đủ, hành chính chưa chu đáo, hay trong thời kỳ quân chính (thiết quân luật?) có thể lấy Xu Mật Viện (Chỉnh Lý Viện) làm cơ quan tối cao xử lý mọi chuyện chính trị- hành chính cũng như sửa soạn thực hiện Cơ Năng Hiến Pháp.

Vậy Xu Mật Viện là những ai? Là tổ chức tập hợp của các hội chuyên gia (Cộng Hòa Dực Tán Hội) và giới lao động (Lao Động Hội Nghị)? Không thấy nói vai trò của Phụ Xu Mật Viện (7 tỉnh). Nếu là lâm thời thì 7 viện (Chính Trị Nghiên Cứu, Lập Pháp, Hành Chính, Tư Pháp, Quan Chính, Khảo Thí, Giám Sát) chưa hiện hữu nhưng phải xử lý hết thảy chính trị và hành chính đồng thời sửa soạn Cơ Năng Hiến Pháp. Có thể đây là giai đoạn quan trọng nhất của tiến trình thực hiện chủ nghĩa Duy Dân dựa trên cơ cấu mong manh và nhân sự khó kiểm soát.

Trung Khu Liên Tịch Hội Nghị

Là hội nghị hành chính trong phạm vi từng bộ do Xu Mật Viện hay các bộ triệu tập nhằm mục đích điều chỉnh từng bộ và để liên lạc, thống nhất sự làm việc giữa Chính Trị và Hành Chính. Ví như trung khu liên hợp kinh tế hội nghị, tài chính, nội vụ, ngoại giao, quân huấn chỉ đạo, giáo dục quốc dân phục vụ chỉ đạo v.v… dưới các cuộc Trung Khu Liên Nghị đó có các giới hành chính hội nghị do các viện, bộ, hội có quan hệ chủ trì; mục đích là để điều chỉnh, liên lạc các cấp, các giới ví như hành chính giới hội nghị, tài chính giới, văn hóa giới, kinh tế giới, thanh niên, phụ nữ …

Phải chăng Trung Khu Liên Tịch Hội Nghị chỉ xuất hiện trong giai đoạn lâm thời cơ cấu chính quyền chưa chính thức thành hình qua Cơ Năng Hiến Pháp? Vì được triệu tập trong phạm vi từng bộ do Xu Mật Viện và Hành Chính Viện triệu tập để điều chỉnh sinh hoạt các ngành, các cấp, các lãnh vực.

Quốc sách căn bản thắng nghĩa quốc gia & cơ năng hiến pháp

Cơ Năng Hiến Pháp dựa vào nguyên lý quốc gia cơ năng qua tung hợp quốc gia quyền lực, nhân dân và ý chí, nhân sự luật tắc.

Quốc gia lập pháp cần phải có quy mô, chia ra pháp trị và nhân sự, hai hệ tung hợp lại thành cơ năng sinh hoạt:

- Tung hợp CHÍNH quyền và TRỊ quyền thành chính trị nhất nguyên;

- Tung hợp hệ thống và hoành liên hệ thành tung hoành nhất quán;

- Tung hợp động và tĩnh thành động tĩnh nhất khu;

- Tung hợp quyền và năng thành quyền năng nhất thống;

- Tung hợp Chính Trị và Hành Chính thành một quốc gia hòa hài.

Ở đây LĐA đã không nói trong Cơ Năng Hiến Pháp phải như thế nào, có những gì, LĐA chỉ đưa ra điều kiện Cơ Năng Hiến Pháp "cần" có để thực hiện "quyền năng nhất thống, tung hợp chính trị" để có "quốc gia tổ chức hòa hài" như là điều kiện "đủ".


        TCL

Tháng 2 năm 2020
 (Việt Lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Năm 202110:25 CH(Xem: 214)
Dương Đức Thịnh là một thanh niên, chắc chắn thuộc gia đình có tiền của mới được đi du học tại Úc. Chắc chắn cậu ta không thuộc nhóm người Việt ở những “vùng sâu vùng xa”, đến nỗi không biết rằng lá cờ vàng là một biểu tượng thiêng liêng của một cộng đồng có cùng tiếng nói với cậu ta. Anh ta biết lá cờ đó thiêng liêng với một cộng đồng, và vì biết cho nên cậu ta cố tình chà đạp lên nó. Dù biết hay không biết thì Dương Đức Thịnh chính là kết quả của nền giáo dục què quặt của chế độ Cộng sản Việt Nam nói chung, là kết quả của kiểu tuyên truyền chính trị ma mãnh của tuyên giáo....
02 Tháng Năm 20219:59 CH(Xem: 202)
Vậy lý tưởng trong chính trị là lý tưởng Người qua Duy Dân biện chứng. Chúng ta đã thấy tuổi trẻ trong mọi xã hội, văn hóa thường đi tìm một lý tưởng trong cuộc sống mà các tôn giáo đã lợi dụng để lôi cuốn tuổi trẻ chạy theo một thần tượng (có tính tôn giáo) với phạm trù người trên khái niệm trọn vẹn, mỹ mãn. Cũng như các thời đại, dân tộc, văn minh cố gắng đưa ra một xã hội trên khái niệm Người một cách tốt đẹp nhất nhưng qua lịch sử nhân loại, con người vẫn theo đuổi một hình bóng thiên đường. Phải chăng đó là điều LĐA muốn nhắm tới: con người phải làm chủ vận mệnh mình...
01 Tháng Năm 202110:53 CH(Xem: 231)
Cuối tháng 4/2021, câu chuyện làm sôi động tâm trí những ai quan tâm đến quan hệ Việt – Trung, chắc hẳn là câu nói của chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc với ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng của Bắc Kinh, khi ông này thăm Hà Nội. Ông Phúc nói, Việt Nam “sẽ không theo các nước khác chống lại Trung Quốc”. Câu nói ngay lập tức được các cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Hoàn Cầu Thời báo, trích dẫn, trong tinh thần rất hoan hỉ, ngụ ý là “người anh em cộng sản” phương Nam vẫn trung thành với phương Bắc.
01 Tháng Năm 202110:51 CH(Xem: 215)
Khi mà tình trạng kỳ thị chống người dân Á Châu đang xảy ra ở khắp nơi trên nước Mỹ, các đảng phái chính trị, các tổ chức gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam đã làm gì để đối phó với vấn đề này? Phải chăng sự im lặng của các tổ chức chính trị, của các cộng đồng Việt, từ việc chống kỳ thị Á Châu đến việc người Việt dùng cờ vàng để tấn công vào căn nhà Quốc Hội Hoa Kỳ cho thấy sự yếu kém, không đi vào quần chúng của đại diện cộng đồng người Việt và các đảng phái chính trị? Làm chính trị mà không dựa vào dân thì giống như đi buôn mà không cần vốn...
01 Tháng Năm 202110:49 CH(Xem: 209)
Theo sau một đôi cuộc hội đàm giữa các cấp lãnh đạo hai quốc gia, có lẽ Trung Cộng phần nào đã rõ thái độ dù điềm tĩnh và chuyên nghiệp nhưng rất thẳng thắn, rõ ràng và cương quyết của nội các TT Biden. Hoa Kỳ đang thực hiện đối sách chiến lược mà Trung Cộng e ngại: Tái củng cố một liên minh để sẵn sàng cho một cuộc đối đầu nếu thật sự cần thiết và khi xảy ra. Bên cạnh đó, Trung Cộng cũng thấy rằng, nếu phía Cộng Hòa có thể bất hợp tác với TT Biden vô số điều, thì đó không phải là việc đối phó với Trung Cộng, bởi các nghị quyết hay dự luật liên quan đến....
30 Tháng Tư 202110:01 CH(Xem: 516)
Đối phó với đại dịch chứ đâu có phải đấu tranh chính trị mà lôi cả bè cả lũ cùng nhau cho đông nhưng kết quả người nhiễm vẫn nhiễm, người bệnh vẫn bệnh và người chết vẫn chết!? MTTQ thì làm được cái gì ngoài gân cổ lên gào, dán pa nô, áp phích? Cái cần thiết nhất, cấp bách nhất là nguồn vắc xin cho người dân chứ đâu có phải kêu gào hội đoàn này, tổ chức nọ cùng chung tay, chung tay làm gì khi virus Corona không chừa một ai? Và đại dịch Covid đâu có phải là nơi khoe khoang cái thành tích bảo vệ kỳ đại hội đảng độc tài csVN lần thứ XIII vừa qua?
30 Tháng Tư 20219:57 CH(Xem: 381)
Như cách người Mỹ thừa nhận mình thua trong cuộc chiến VN và mổ xẻ về những thất bại đó để không lập lại, cách người Nhật vươn mình đứng dậy sau đại bại trong thế chiến thứ Hai và trở thành một cường quốc như ngày nay, cách người Đức tự sám hối những tội ác của mình trong giai đoạn phát xít nói chung và với dân tộc Do Thái nói riêng-cả hai dân tộc Nhật, Đức ngày nay đều trở thành những quốc gia thân thiện, tích cực giúp đỡ các nước khác...Người Đức cũng có thêm tấm gương về chuyện thống nhất bằng con đường hòa bình và hòa giải hòa hợp dân tộc giữa hai miền Đông-Tây...
30 Tháng Tư 20219:55 CH(Xem: 234)
Trung Quốc xây dựng ước mơ trở thành siêu cường số một thế giới nó đã chọn cách “Ngoại Giao Chiến Lang” rất hung hăng. Chính vì thế nó sẽ đẩy những quốc gia láng giềng vào thế hoặc “quỳ gối” hoặc “trở mặt” nếu cứ leo thang mãi và kết quả là chính Philippines lâu nay vốn o bế Bắc Kinh cũng đã có phản ứng đáp trả. Vì phản ứng này của Philippines mà tác giả Minxin Pei của tờ Nikkei Asian đã cho rằng, nếu Trung Quốc tiếp tục, sẽ có khả năng Philippines mời Hải quân Mỹ trở lại Vịnh Subic. Điều này sẽ càng bất lợi cho phía Trung Quốc.
29 Tháng Tư 202111:34 CH(Xem: 264)
Đó là nói về bộ phận dân cư đô thị, chiếm khoảng hơn 30% dân số, số người Việt còn lại ở nông thôn, hay chuẩn bị rời nông thôn lên thành thị hoặc các khu công nghiệp để tìm việc làm, họ có những bận tâm cụ thể hơn nữa, xa tính chất lịch sử của ngày 30/4 hơn nữa. Còn đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Mỹ, Canada, Úc, các nước Tây Âu, với hơn ba triệu người, thì sao? Không có con số thống kê rằng có bao nhiêu phần trăm người Mỹ, Canada, Pháp,… gốc Việt sinh sau năm 1975, nhưng tôi nghĩ rằng con số này cũng không nhỏ, và có phần chắc là họ quan tâm...
29 Tháng Tư 202111:29 CH(Xem: 232)
Fox News mới đây đã bị chỉ trích nặng nề về một chuyện tung tin xạo láo, khi loan rằng Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch hạn chế người dân Mỹ tiêu thụ thịt đỏ (red meat – như heo, bò, trừu) vì đó là một phần trong chính sách về Biến Đổi Khí Hậu. Một tấm ảnh phổ biến trên Fox News cho thấy nội dung: “Giã từ những ổ bánh mì kẹp thịt theo kế hoạch khí hậu của Biden” đã lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ từ những nhà phê bình bảo thủ. Hình ảnh trên của Fox News rõ ràng là một sự vu khống trắng trợn....
07 Tháng Năm 2021
Đôi khi chúng cũng làm ra vẻ thanh liêm trong sạch, phát biểu vài ba câu linh tinh như: "họ ăn không chừa một thứ gì - Nguyễn Thị Doan", "Đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu - Trương Tấn Sang", sau đâu lại vào đấy, ai nói thì cứ nói, ai ăn thì cứ ăn. Vì sao? Bởi vì sống - học tập - làm theo tấm gương đạo đức hcm mà bọn chúng ra rả hàng ngày là như thế! Bác chả từng ăn cướp vàng, cướp nhà của bà Cát Hanh Long đó sao? bác chả từng quyên góp Tuần Lễ Vàng để ẳm gọn cùng đồng bọn sao? Lãnh tụ đã lưu manh như vậy thì lũ đàn em không thấm nhuần tố chất ma cô, ma cạo sao được?!
07 Tháng Năm 2021
Bỏ số tiền gần 6 tỷ rưỡi cho chuyến đi chơi, nghỉ mát, đàn đúm của quan chức trong khi nhân dân lao đao vì dịch bệnh, và cả nước đang khốn khổ điêu tàn vì những não trạng lãnh đạo không biết làm gì chỉ ăn chơi trác táng trên xương máu nhân dân. Quan chức vô cảm. Đó chỉ là mới Hà Nội thôi, các tỉnh thành khác cũng đâu có kém cạnh. Tôi nhớ tới bát cơm chan nước của em học sinh Đăk Nông hay bát cơm trộn ve sầu của cu em Vụ Bổn Đắk Lắk, không biết các em có biết sắp tới các quan ở Hà Nội sẽ tổ chức những buổi tụ tập ăn chơi ngay ở tỉnh các em?
07 Tháng Năm 2021
“Đừng nghe những gì CS nói, hãy xem những gì CS làm”, không cần biết ông Phạm Minh Chính nói gì, chỉ cần thấy quan chức CS mà không đưa con đi tây du học nữa thì cải cách giáo dục thành công, và quan chức không phải xây biệt phủ tường cao nữa thì xã hội yên bình. Quan chức CS mà làm được những điều đó là điều không tưởng, bởi không ai hiểu giáo dục XHCN cho bằng CS, không ai hiểu xã hội này cho bằng CS, nó không thể thay đổi mà chỉ có thể vứt đi.
07 Tháng Năm 2021
Ở những nước cộng sản, họ tuyên truyền về một xã hội chủ nghĩa mà người lao động làm việc theo sức lực nhưng được hưởng theo nhu cầu. Nghe rất là hay, rất là nhân bản nhưng thực tế, giới lãnh đạo ở các nước cộng sản chỉ lợi dụng cái gọi là xã hội chủ nghĩa để làm giàu, bóc lột, cướp giựt tài sản của người dân nhằm mục đích làm giàu cho bản thân, cho đảng cầm quyền. Họ đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân tộc. Họ xem sinh mạng của đảng viên quan trọng hơn sinh mạng của quần chúng. Ngay cả chính đảng viên với nhau, họ sẵn sàng thủ tiêu, tiêu diệt nhau....
07 Tháng Năm 2021
Những chi tiết ở đây trong Cơ Năng Hiến Pháp sẽ cho chúng ta cái nhìn về cấu trúc chính quyền của LĐA khác với những cấu trúc của Tây Phương và quan niệm "phân quyền" cũng như "cân bằng và kiểm soát" (check & balance) của Tây Phương đã được LĐA thay bằng "đan quyền" (sự đóng góp của Trung Tâm Hội Nghị và Công Dân Đoàn cùng các cơ quan bên Chính Trị lẫn Hành Chánh tạo thế đan quyền mà nếu không đan với nhau thì hệ thống sẽ trì trệ hoặc đổ vỡ) là yếu tố quyết định của chính thể "Duy Dân" và sự thực hiện "Bình Sản Kinh Tế".
06 Tháng Năm 2021
“Việt Nam là một nước nghèo và đông dân giống Ấn Độ. Nếu Chính phủ Việt Nam mà giấu dịch thì sẽ bùng phát như Ấn Độ. Lúc đó số người chết sẽ tăng rất cao vì y tế Việt Nam không kham nổi. Dân số Việt Nam bằng 1/3 dân số Mỹ mà số nhiễm bệnh chỉ bằng 1/100 số nhiễm bệnh ở Mỹ là điều vô lý. Em không tin. Em ở Việt Nam em cũng lo lắm tại vì không biết kết quả xét nghiệm có đúng hay không, rồi có quản lý được hay không. Đến lúc bùng phát dịch lên thì không biết làm sao!?”
06 Tháng Năm 2021
‘Nhiều người hỏi, sao không thấy Bác Hồ dạy: Thương yêu cha mẹ?”, trong đó người dân thắc về 5 điều Bác Hồ dạy sao không có “yêu thương cha mẹ?” thì ông Hoàng Chí Bảo đã bẻ lái “yêu tổ quốc bắt đầu từ “tình yêu đối với gia đình”, vậy thì ông Hoàng Chí bảo giải thích vì sao Lý Mỹ cũng “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” nhưng lại đấu tố cha mẹ? Rồi Dương Đức Thịnh cũng “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” nhưng tại sao lại sỉ nhục đồng bào? Vậy cái gọi là “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” của đảng nó thế nào? Vậy rõ ràng cái gọi là “yêu tổ quốc, yêu đồng bào” ấy, dưới bàn tay nhào nặn của đảng...
05 Tháng Năm 2021
Sơ lược vài giòng để chúng ta sẽ thấy rằng khi người cộng sản dùng ám từ Ngụy để chỉ một chính thể mang tên Việt Nam Cộng Hòa và những người phục vụ trong đó (ngụy quân, ngụy quyền), cho đến dân lành (Ngụy dân), là do cái tâm lý mê say thấm nhuần lịch sử Tàu Khựa, họ cho mình là chính nhân quân tử là nước Thục của Lưu Bị với quân sư Khổng Minh để cưỡng chiếm miền nam Việt Nam trong vũ lực, thế nhưng dó là một sự so sánh khập khiểng, bởi vì hoàn cảnh, bối cảnh giữa hai phạm trù đều khác nhau, chuyện Tam Quốc là chuyện thời xa xưa trong đó tranh giành lãnh địa, xưng bá, xưng vương...
05 Tháng Năm 2021
Trong những năm tới, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ lợi dụng thành quả của một cuộc bầu cử ở Đài Loan làm cái cớ để thông báo rằng họ sẽ bắt đầu khai thác và thực thi Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) xung quanh hòn đảo này để chuẩn bị cho một cuộc “thống nhất”. Động thái này sẽ nhanh chóng leo thang thành cuộc xâm nhập quy mô lớn và có tổ chức nhắm vào các vùng biển của Đài Loan bằng các tàu không vũ trang hoặc vũ trang hạng nhẹ, tương tự như việc Bắc Kinh chiếm đóng Đá Ba Đầu trong năm nay. Do thiếu lực lượng quân sự truyền thống, nên hải quân Đài Loan sẽ...
04 Tháng Năm 2021
Liệu thép sản xuất tại VN của Lê Phước Vũ, tập đoàn Tôn Hoa Sen có chịu nổi những cái test này không? Thời gian sẽ trả lời. Hơn thế nữa, cho dù cơ xưởng sản xuất của Vinfast nằm ở Hải Phòng, thuận tiện cho việc vận chuyển cơ phận, tiếp nhận hàng hóa, thành phẩm đi và đến bằng đường thủy, Vinfast cũng cần có một hệ thống hạ tầng cơ sở (infastructure) hòan chỉnh, điều Việt Nam chưa hề có được ở bất cứ nơi nào trên cả nước. Chưa xây dựng được hạ tầng cơ sở hoàn chỉnh, tốt đẹp, không thể có nền công nghiệp hiện đại.