Cách Mạng Suy Thoái

24 Tháng Bảy 20219:45 CH(Xem: 421)

                                      Cách Mạng Suy Thoái


index                                                                    Hình Internet
Trần Công Lân
Khi cuộc cách mạng thành công rồi suy thoái.

Khi phong trào đòi tự do, dân chủ bộc phát tại Trung Đông 2011, từ Tunisia lan sang Libya, Egypt, Yemen... thế giới tưởng chừng người dân tại các quốc gia này sẽ thực hiện cuộc cách mạng tự do, dân chủ và xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng sự thay đổi chính quyền đã không mang lại những ước mơ mà người dân mong đợi. Tại Tunisia, chính phủ thay đổi nhưng kinh tế vẫn không vươn lên, người dân chán nản và tìm đường tỵ nạn tại Âu Châu. Nhưng đó cũng không đem lại kết quả, một số lại quay về. Tại Libya, Syria, Yemen thì cuộc cách mạng chỉ đem lại xung đột, nội chiến kéo dài. Tại Egypt thì chính quyền mới cũng chỉ là độc tài quân phiệt. Sự thay đổi tưởng chừng tốt hơn lại hóa ra tệ hại hơn trước.

Điều gì đã khiến cuộc cách mạng thất bại hay thành công (thay đổi chính quyền) nhưng không đem lại mơ ước?

Phải chăng vì thiếu tư tưởng?

Khi những cuộc cách mạng bùng nổ vì nhu cầu mong đợi của người dân thường dẫn đến ngõ cụt vì thiếu chuẩn bị cho đường dài.

Đối với trường hợp cuộc cách mạng thành công không phải chỉ là thay đổi chính quyền.

Thứ nhất, trên mặt trận chính trị, các đảng phái hay các nhà hoạt động (activists), chính trị gia (có đảng hay không có đảng) thiếu một kế hoạch xây dựng, kiến thiết đất nước sau khi chính quyền mới thiết lập. Người dân thường khi tham dự cuộc cách mạng không được chuẩn bị cho giai đoạn hậu cách mạng. Trong khi các đảng phái chính trị nhảy ra nắm thời cơ cũng không có chuẩn bị. Khi thành công thì xoay ra tranh nhau quyền lực mà người dân thì không kiên nhẫn để chờ đợi kết quả mà họ mong đợi: việc làm, kinh tế, giáo dục, môi sinh...

Vì không có tư tưởng để xây dựng một kế hoạch toàn bộ, các tổ chức chính trị chỉ chú tâm vào việc thay đổi chính quyền. Để chống lại sự cai trị của một chế độ độc tài cầm quyền trong nhiều năm thì khó mà tìm ra yếu điểm. Nhưng khi biến cố xảy ra và làm thay đổi tâm lý người dân thì các tổ chức chính trị lại không nhìn thấy để chuẩn bị. Trường hợp cuộc cách mạng thành công như đê vỡ không chặn lại được và để mặc dòng nước cuốn đi.

Như vậy tư tưởng để thực hiện một cuộc cách mạng không phải chỉ là thay thế chính quyền đương thời (bằng bạo động hay bất bạo động) mà là thay thế như thế nào? Các vấn đề phải đối phó vì sự thất bại của chính quyền cũ hay sự đòi hỏi của người dân về các mặt sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Nếu có kế hoạch thì phải có nhân sự. Có nhân sự thì phải có huấn luyện. Có huấn luyện nhưng cán bộ của các tổ chức chính trị có thuyết phục được người dân tham dự thì kế hoạch mới thành hình. Nếu đảng và cán bộ sử dụng thủ đoạn, bạo lực để lừa gạt hay ép buộc dân theo thì đó cũng là thất bại.

Có tư tưởng, chính sách, nhân sự, kế hoạch mà không đối phó hay dàn xếp với các tổ chức khác để cùng hợp tác xây dựng thì sẽ  dẫn đến tranh chấp, xung đột và nội chiến. Cuộc cách mạng cũng thất bại.

Thứ nhì, các tổ chức chính trị khi đấu tranh để tìm cách thay đổi chính quyền đương thời chỉ nghĩ đến những vấn đề trong nước để lôi cuốn dân chúng tham dự mà quên đi ảnh hưởng của các nước láng giềng, trong vùng và thế giới. Sự can thiệp của bên ngoài là yếu tố ít khi các lực lượng cách mạng nghĩ tới. Cũng như khi lôi cuốn người dân tham dự, các tổ chức chính trị cũng ít khi nghĩ tới sự phân hóa trong quần chúng sau khi cách mạng thành công qua các vấn đề chủng tộc, tôn giáo, quyền lợi kinh tế (tài nguyên) vùng...

Thứ ba, khi cuộc cách mạng xảy ra và thế lực ngoại bang can thiệp vào nội tình của cuộc cách mạng cũng là sự thiếu chuẩn bị của các tổ chức chính trị vì tranh giành ảnh hưởng đã bắt tay với bên ngoài.

Cuối cùng là những bước đầu để ổn định xã hội sau khi cách mạng thành công và cải thiện đời sống của người dân để họ vững tin và tham dự các kế hoạch của chính quyền mới thiếu vắng. Thiếu những kế hoạch cụ thể sẽ khiến dân chán nản và bất hợp tác hay quay ra chống chính quyền mới. Một trong những chuẩn bị đó là sự tiếp tay của thế giới. Cuộc vận động với thế giới bên ngoài không phải chỉ xảy ra khi nắm chính quyền mà phải là trước đó rất lâu. Xây dựng niềm tin với dân trong nước bao giờ cũng dễ với với người ngoài.

Mọi cuộc cách mạng muốn đi đến thành công không phải chỉ lật đổ chính quyền cũ và thay bằng chính quyền mới. Cách mạng là thay đổi toàn diện, triệt để và hướng thượng. Ai sẽ đưa ra đường lối, chính sách để thuyết phục mọi người tham dự và thực hiện? Một khi thiếu chuẩn bị mà thời cơ đưa tới, lực lượng cách mạng vùng lên nắm thời cơ nhưng sau đó là đi vào ngõ tối. Sự tham dự của mọi tầng lớp quần chúng là cần thiết nhưng chưa đủ để đi đến kết quả mong ước. Thành phần lãnh đạo, thường là giai cấp trí thức, ưu tú nhưng dễ sa vào tư đảng, bè phái. Thành phần công nhân, nông dân, tiểu thương... thiếu tổ chức và lãnh đạo. Xung đột sẽ làm lực lượng cách mạng suy yếu và nản lòng quần chúng.

Muốn thay đổi toàn diện thì phải có sách lược đối phó với mọi mặt của xã hội, chính trị, kinh tế... mà trong đó sự ổn định trật tự là cần thiết cũng như các phương tiện truyền thông.

Mặt khác, đảng cách mạng phải chuyển sang đảng chính trị. Trong thời kỳ tiến hành cuộc cách mạng thì các tổ chức có thể tùy nghi hành động. Nhưng sau khi cách mạng thành công thì nhu cầu chuyển sang kiến thiết. Và kiến thiết thì phải dựa trên kế hoạch, luật lệ, nguyên tắc. Những người tham dự cách mạng có chuẩn bị để thay đổi tâm lý, hành động theo nhu cầu đòi hỏi không?

Tham dự chính quyền hay nắm quyền chưa hẳn là sẽ thực hiện được kế hoạch dự định. Khả năng của chính quyền có giới hạn. Các tổ chức không thuộc chính quyền (Non Government Organizations) sẽ dễ dàng tiếp xúc và giúp đỡ quần chúng ổn định đời sống.

Thông thường, sau một cuộc cách mạng thì sẽ có hiến pháp mới. Ai, thành phần nào sẽ tham dự soạn thảo hiến pháp? Nếu được viết trước thì người dân có chấp nhận hay không? Nếu để đến khi cách mạng thành công mới thực hiện thì bao giờ mới xong khi các phe nhóm tranh cãi. Hiến pháp không phải là bộ luật có thể thay đổi, sửa đổi dễ dàng và cũng không dễ để cóp nhặt từ hiến pháp của các quốc gia khác.

Khi một quốc gia rơi vào tình trạng điêu tàn để dân chúng đòi hỏi một cuộc cách mạng thì 3 mặt: xã hội, kinh tế và chính trị cần thay đổi. Để có thể thay đổi triệt để thì phải khởi đi từ giáo dục. Nhưng giáo dục không phải chỉ thực hiện 1 ngày, vài tuần là xong. Do đó lực lượng cách mạng phải có nhân sự được huấn luyện để đối đầu với tình huống đó. Làm gì? Như thế nào? Nhằm mục đích gì? Tất cả đã được Lý Đông A đưa ra trong các tài liệu về Duy Dân, mời bạn đọc.


          TCL

Tháng 2 năm 2021
  (Việt lịch 4900)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Chín 20219:27 CH(Xem: 360)
Đó là hậu quả của cái được gọi là “Làm chủ tập thể”, cho dù có gây ra hậu quả nghiêm trọng thì cũng chẳng có ma nào từ chức hay bị truy tố bởi vì họ làm theo ý kiến của cả “một bọn ngu tập thể” thì cái bọn ngu đó phải chịu trách nhiệm chứ sao lại là những người thi hành?! Mà bọn ngu đó đang lãnh đạo đất nước thì lấy ai dám bắt bọn chúng phải chịu trách nhiệmbao giờ?! Họa có mà điên, bởi vì người cs chỉ phải chịu trách nhiệm với đảng của mình chứ không phải đối với toàn dân.
22 Tháng Chín 202110:42 CH(Xem: 531)
Việt Nam có rất nhiều dân tộc bao gồm 56 sắc dân, vậy sắc dân nào sẽ giao sinh mạng mình cho đảng để đi lên XHCN? Đảng sẽ không bao giờ trả lời được câu này bởi vì câu khẳng định của chủ đề là sự bịp bợm ma giáo. Đảng csVN ép buộc người dân chứ chưa bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý nghiêm minh về con đường chính trị cho Việt Nam thì làm sao có thể khẳng định đó là khát vọng của người dân?. Hãy nhìn người dân Việt Nam- đặc biệt tại miền Bắc- hân hoan để xuống đường để đón chào các nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ đến Việt Nam trong những năm gần đây....
21 Tháng Chín 202110:32 CH(Xem: 287)
Hiện nay quả bom nợ Evergrande vẫn chưa nổ nhưng thị trường tài tài chính toàn cầu đã có phản ứng. Chứng khoán Mỹ, dầu thô, Bitcoin đồng loạt bị bán tháo. Không biết nhà nước CS Trung Quốc sẽ ra tay chặn đứng quả bom này thế nào, cần phải chờ xem. Nếu để nó nổ thì không chỉ nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại nặng mà cả nền kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Nhiều năm nay ĐCS đã xây dựng nền kinh tế Việt Nam thiếu tính tự chủ phải sống ký sinh trên các nền kinh tế lớn đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam nhập hàng thô từ Tàu về gia công rồi xuất Mỹ và các thị trường...
20 Tháng Chín 20219:47 CH(Xem: 354)
So với Mao, Tập khôn hơn, có tầm nhìn hơn và và có chiến lược cao hơn. Nếu nói ngày xưa Mao dùng tệ sùng bái để suỵt đám Hồng Vệ Binh đấu tố chém giết bừa bãi thì ngày nay, tập dùng công cụ pháp luật để triệt các phe cánh khác, Đả Hổ Diệt Ruồi là cách làm như thế. Tập còn hơn mao ở chiến lược ngoại giao, hiện nay Tập đang cho áp dụng chiến lược “Ngoại giao Chiến Lang” rất hung hăng trên khắp thế giới. Chiến lược này sẽ làm cho những chính quyền yếu vía như Việt Cộng sẽ trở nên ngoan hiền hơn.
19 Tháng Chín 202110:22 CH(Xem: 454)
Cho đến khi, đảng bắt dân phải trả thật đắt, đảng bắt doanh nghiệp phải trả giá thật đắt thì đảng mới rục rịch chuyển ý. Sự vô minh và cái tính ù lì cố hữu của ĐCS là vô cùng tai hại, nó bất chấp tất cả mọi hậu quả để đi theo lối mòn như một con lừa. Bị cái chủ nghĩa độc hại dẫn hướng, ĐCS Việt Nam đang lôi tương lai đất nước này đi về nơi vô dịnh. Không loại bỏ CS, thì dân tộc Việt Nam mãi mãi như là con thuyền vô định giữa đại dương bao la mà thôi. Tương lai dân tộc này mịt mờ tăm tối
19 Tháng Chín 202110:20 CH(Xem: 466)
Dẫu Thủ tướng tiền nhiệm khác… “tân” Thủ tướng ở chỗ xem thường, không bận tâm đến cảnh báo, khuyến cáo của những người có… tri thức khoa học nhưng kết quả vẫn rất… dễ đánh giá: Số người nhiễm, số người tử vong tăng chóng mặt, tỉ lệ tử vong vượt xa mức trung bình của thế giới (4) và chủ yếu nằm ở tầng đầu trong tháp điều trị do Bộ Y tế Việt Nam xác lập (5). Doanh nghiệp thi nhau đóng cửa ngưng hoạt động, kinh tế suy sụp, công khố trống rỗng, dân chúng thêm khốn khổ, lầm than, tuyệt vọng về tương lai…
19 Tháng Chín 202110:17 CH(Xem: 436)
Việc cầu nguyện cho NanoCovac, tức cầu nguyện cho tập đoàn Nanogen là đi ngược lại với Phật pháp bởi theo tín lý nhà Phật thì cầu nguyện chỉ nên thực hiện cho những vong linh người đã chết do thiên tai hay dịch bệnh, chiến tranh. Những hành vi như vàng mã, bói toán, giải vong, hay lập đàn cầu nguyện cho một phương tiện, công cụ nào đó đều đi ngược lại với sự độ trì của nhà Phật. Là một Tiến sĩ Phật học, TT Thích Nhật Từ hiểu rất rõ ý nghĩa này nhưng do Tam độc (tiếng Phạn: triviṣa), ngu si (vô minh) tham lam, và sân hận của ông quá lớn....
17 Tháng Chín 20218:17 CH(Xem: 533)
Hơn nữa, cái lý tưởng đánh vì nhân dân chắc chắn không có ở lúc này, đánh vì chủ quyền quốc gia nghe cũng rất xa vời và mơ hồ trước tình hữu nghị cộng sản và các thiết chế quyền lực tương ứng trong hệ thống. Chính cái thiết chế quyền lực tương ứng trong hệ thống cộng sản theo kiểu anh cả - em út đã nhanh chóng xóa nhòa các ranh giới chủ quyền quốc gia mặc dù ngoài miệng người ta vẫn lu loa về nó. Bởi lẽ, quyền lực chính trị khiến người ta mờ mắt, các sắp xếp hệ thống chính trị cộng sản khiến người ta ảo giác về sự lâu bền, vĩnh cửu trong quyền lực. Chỉ bấy nhiêu thôi...
15 Tháng Chín 20219:04 CH(Xem: 681)
Từ khi chế độ dân chủ thay thế phong kiến, thì mốt xây lăng tẩm cũng cáo chung theo cái thể chế lỗi thời đó. Tuy nhiên khi nhà nước CS – một loại Phong Kiến trá hình xuất hiện thì phong trào xây lăng tẩm đã “đội mồ sống dậy”. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến thời Tào Tháo ngót 5 thế kỷ mới lại xuất hiện lăng tẩm thì giờ đây thời đại CS lăng tẩm nổi lên như nấm. Lenin, Stalin, Kim Il Sung, Mao, Hồ Chí Minh… vv đều là các bạo chúa khét tiếng và tất cả đều đã nằm trong lăng to mộ lớn. Lăng tẩm được xem là một loại lâu đài cho người chết, nên những kẻ tham quyền, háo danh rất thích.
13 Tháng Chín 20219:41 CH(Xem: 790)
Vì thế đảng cộng sản Việt Nam chỉ là tập hợp của một bọn nói một đằng, làm một nẻo, chúng chửi đế quốc, tư bản đó, nhưng sau đó chúng lại chuồn qua để sống, những đứa còn ở lại thì thay nhau tàn phá tài nguyên, đất nước, con người để rồi cuối cùng là hạ cánh an toàn hưởng thụ. Như vậy chủ nghĩa cộng sản đã chết hoàn toàn không chỉ trong chủ thuyết mà còn trong đầu óc của tầng lớp cán bộ đảng viên đảng csVN. Cuối cùng nếu đảng thấy tôi nói không có gì sai thì nên sửa quốc hiệu và đảng hiệu của mình lại cho phù hợp với thực tế:...
24 Tháng Chín 2021
Đó là hậu quả của cái được gọi là “Làm chủ tập thể”, cho dù có gây ra hậu quả nghiêm trọng thì cũng chẳng có ma nào từ chức hay bị truy tố bởi vì họ làm theo ý kiến của cả “một bọn ngu tập thể” thì cái bọn ngu đó phải chịu trách nhiệm chứ sao lại là những người thi hành?! Mà bọn ngu đó đang lãnh đạo đất nước thì lấy ai dám bắt bọn chúng phải chịu trách nhiệmbao giờ?! Họa có mà điên, bởi vì người cs chỉ phải chịu trách nhiệm với đảng của mình chứ không phải đối với toàn dân.
22 Tháng Chín 2021
Việt Nam có rất nhiều dân tộc bao gồm 56 sắc dân, vậy sắc dân nào sẽ giao sinh mạng mình cho đảng để đi lên XHCN? Đảng sẽ không bao giờ trả lời được câu này bởi vì câu khẳng định của chủ đề là sự bịp bợm ma giáo. Đảng csVN ép buộc người dân chứ chưa bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý nghiêm minh về con đường chính trị cho Việt Nam thì làm sao có thể khẳng định đó là khát vọng của người dân?. Hãy nhìn người dân Việt Nam- đặc biệt tại miền Bắc- hân hoan để xuống đường để đón chào các nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ đến Việt Nam trong những năm gần đây....
21 Tháng Chín 2021
Hiện nay quả bom nợ Evergrande vẫn chưa nổ nhưng thị trường tài tài chính toàn cầu đã có phản ứng. Chứng khoán Mỹ, dầu thô, Bitcoin đồng loạt bị bán tháo. Không biết nhà nước CS Trung Quốc sẽ ra tay chặn đứng quả bom này thế nào, cần phải chờ xem. Nếu để nó nổ thì không chỉ nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại nặng mà cả nền kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Nhiều năm nay ĐCS đã xây dựng nền kinh tế Việt Nam thiếu tính tự chủ phải sống ký sinh trên các nền kinh tế lớn đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam nhập hàng thô từ Tàu về gia công rồi xuất Mỹ và các thị trường...
20 Tháng Chín 2021
So với Mao, Tập khôn hơn, có tầm nhìn hơn và và có chiến lược cao hơn. Nếu nói ngày xưa Mao dùng tệ sùng bái để suỵt đám Hồng Vệ Binh đấu tố chém giết bừa bãi thì ngày nay, tập dùng công cụ pháp luật để triệt các phe cánh khác, Đả Hổ Diệt Ruồi là cách làm như thế. Tập còn hơn mao ở chiến lược ngoại giao, hiện nay Tập đang cho áp dụng chiến lược “Ngoại giao Chiến Lang” rất hung hăng trên khắp thế giới. Chiến lược này sẽ làm cho những chính quyền yếu vía như Việt Cộng sẽ trở nên ngoan hiền hơn.
19 Tháng Chín 2021
Cho đến khi, đảng bắt dân phải trả thật đắt, đảng bắt doanh nghiệp phải trả giá thật đắt thì đảng mới rục rịch chuyển ý. Sự vô minh và cái tính ù lì cố hữu của ĐCS là vô cùng tai hại, nó bất chấp tất cả mọi hậu quả để đi theo lối mòn như một con lừa. Bị cái chủ nghĩa độc hại dẫn hướng, ĐCS Việt Nam đang lôi tương lai đất nước này đi về nơi vô dịnh. Không loại bỏ CS, thì dân tộc Việt Nam mãi mãi như là con thuyền vô định giữa đại dương bao la mà thôi. Tương lai dân tộc này mịt mờ tăm tối
19 Tháng Chín 2021
Dẫu Thủ tướng tiền nhiệm khác… “tân” Thủ tướng ở chỗ xem thường, không bận tâm đến cảnh báo, khuyến cáo của những người có… tri thức khoa học nhưng kết quả vẫn rất… dễ đánh giá: Số người nhiễm, số người tử vong tăng chóng mặt, tỉ lệ tử vong vượt xa mức trung bình của thế giới (4) và chủ yếu nằm ở tầng đầu trong tháp điều trị do Bộ Y tế Việt Nam xác lập (5). Doanh nghiệp thi nhau đóng cửa ngưng hoạt động, kinh tế suy sụp, công khố trống rỗng, dân chúng thêm khốn khổ, lầm than, tuyệt vọng về tương lai…
19 Tháng Chín 2021
Việc cầu nguyện cho NanoCovac, tức cầu nguyện cho tập đoàn Nanogen là đi ngược lại với Phật pháp bởi theo tín lý nhà Phật thì cầu nguyện chỉ nên thực hiện cho những vong linh người đã chết do thiên tai hay dịch bệnh, chiến tranh. Những hành vi như vàng mã, bói toán, giải vong, hay lập đàn cầu nguyện cho một phương tiện, công cụ nào đó đều đi ngược lại với sự độ trì của nhà Phật. Là một Tiến sĩ Phật học, TT Thích Nhật Từ hiểu rất rõ ý nghĩa này nhưng do Tam độc (tiếng Phạn: triviṣa), ngu si (vô minh) tham lam, và sân hận của ông quá lớn....
17 Tháng Chín 2021
Hơn nữa, cái lý tưởng đánh vì nhân dân chắc chắn không có ở lúc này, đánh vì chủ quyền quốc gia nghe cũng rất xa vời và mơ hồ trước tình hữu nghị cộng sản và các thiết chế quyền lực tương ứng trong hệ thống. Chính cái thiết chế quyền lực tương ứng trong hệ thống cộng sản theo kiểu anh cả - em út đã nhanh chóng xóa nhòa các ranh giới chủ quyền quốc gia mặc dù ngoài miệng người ta vẫn lu loa về nó. Bởi lẽ, quyền lực chính trị khiến người ta mờ mắt, các sắp xếp hệ thống chính trị cộng sản khiến người ta ảo giác về sự lâu bền, vĩnh cửu trong quyền lực. Chỉ bấy nhiêu thôi...
15 Tháng Chín 2021
Từ khi chế độ dân chủ thay thế phong kiến, thì mốt xây lăng tẩm cũng cáo chung theo cái thể chế lỗi thời đó. Tuy nhiên khi nhà nước CS – một loại Phong Kiến trá hình xuất hiện thì phong trào xây lăng tẩm đã “đội mồ sống dậy”. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến thời Tào Tháo ngót 5 thế kỷ mới lại xuất hiện lăng tẩm thì giờ đây thời đại CS lăng tẩm nổi lên như nấm. Lenin, Stalin, Kim Il Sung, Mao, Hồ Chí Minh… vv đều là các bạo chúa khét tiếng và tất cả đều đã nằm trong lăng to mộ lớn. Lăng tẩm được xem là một loại lâu đài cho người chết, nên những kẻ tham quyền, háo danh rất thích.
13 Tháng Chín 2021
Vì thế đảng cộng sản Việt Nam chỉ là tập hợp của một bọn nói một đằng, làm một nẻo, chúng chửi đế quốc, tư bản đó, nhưng sau đó chúng lại chuồn qua để sống, những đứa còn ở lại thì thay nhau tàn phá tài nguyên, đất nước, con người để rồi cuối cùng là hạ cánh an toàn hưởng thụ. Như vậy chủ nghĩa cộng sản đã chết hoàn toàn không chỉ trong chủ thuyết mà còn trong đầu óc của tầng lớp cán bộ đảng viên đảng csVN. Cuối cùng nếu đảng thấy tôi nói không có gì sai thì nên sửa quốc hiệu và đảng hiệu của mình lại cho phù hợp với thực tế:...