Cách Mạng Suy Thoái

24 Tháng Bảy 20219:45 CH(Xem: 482)

                                      Cách Mạng Suy Thoái


index                                                                    Hình Internet
Trần Công Lân
Khi cuộc cách mạng thành công rồi suy thoái.

Khi phong trào đòi tự do, dân chủ bộc phát tại Trung Đông 2011, từ Tunisia lan sang Libya, Egypt, Yemen... thế giới tưởng chừng người dân tại các quốc gia này sẽ thực hiện cuộc cách mạng tự do, dân chủ và xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng sự thay đổi chính quyền đã không mang lại những ước mơ mà người dân mong đợi. Tại Tunisia, chính phủ thay đổi nhưng kinh tế vẫn không vươn lên, người dân chán nản và tìm đường tỵ nạn tại Âu Châu. Nhưng đó cũng không đem lại kết quả, một số lại quay về. Tại Libya, Syria, Yemen thì cuộc cách mạng chỉ đem lại xung đột, nội chiến kéo dài. Tại Egypt thì chính quyền mới cũng chỉ là độc tài quân phiệt. Sự thay đổi tưởng chừng tốt hơn lại hóa ra tệ hại hơn trước.

Điều gì đã khiến cuộc cách mạng thất bại hay thành công (thay đổi chính quyền) nhưng không đem lại mơ ước?

Phải chăng vì thiếu tư tưởng?

Khi những cuộc cách mạng bùng nổ vì nhu cầu mong đợi của người dân thường dẫn đến ngõ cụt vì thiếu chuẩn bị cho đường dài.

Đối với trường hợp cuộc cách mạng thành công không phải chỉ là thay đổi chính quyền.

Thứ nhất, trên mặt trận chính trị, các đảng phái hay các nhà hoạt động (activists), chính trị gia (có đảng hay không có đảng) thiếu một kế hoạch xây dựng, kiến thiết đất nước sau khi chính quyền mới thiết lập. Người dân thường khi tham dự cuộc cách mạng không được chuẩn bị cho giai đoạn hậu cách mạng. Trong khi các đảng phái chính trị nhảy ra nắm thời cơ cũng không có chuẩn bị. Khi thành công thì xoay ra tranh nhau quyền lực mà người dân thì không kiên nhẫn để chờ đợi kết quả mà họ mong đợi: việc làm, kinh tế, giáo dục, môi sinh...

Vì không có tư tưởng để xây dựng một kế hoạch toàn bộ, các tổ chức chính trị chỉ chú tâm vào việc thay đổi chính quyền. Để chống lại sự cai trị của một chế độ độc tài cầm quyền trong nhiều năm thì khó mà tìm ra yếu điểm. Nhưng khi biến cố xảy ra và làm thay đổi tâm lý người dân thì các tổ chức chính trị lại không nhìn thấy để chuẩn bị. Trường hợp cuộc cách mạng thành công như đê vỡ không chặn lại được và để mặc dòng nước cuốn đi.

Như vậy tư tưởng để thực hiện một cuộc cách mạng không phải chỉ là thay thế chính quyền đương thời (bằng bạo động hay bất bạo động) mà là thay thế như thế nào? Các vấn đề phải đối phó vì sự thất bại của chính quyền cũ hay sự đòi hỏi của người dân về các mặt sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Nếu có kế hoạch thì phải có nhân sự. Có nhân sự thì phải có huấn luyện. Có huấn luyện nhưng cán bộ của các tổ chức chính trị có thuyết phục được người dân tham dự thì kế hoạch mới thành hình. Nếu đảng và cán bộ sử dụng thủ đoạn, bạo lực để lừa gạt hay ép buộc dân theo thì đó cũng là thất bại.

Có tư tưởng, chính sách, nhân sự, kế hoạch mà không đối phó hay dàn xếp với các tổ chức khác để cùng hợp tác xây dựng thì sẽ  dẫn đến tranh chấp, xung đột và nội chiến. Cuộc cách mạng cũng thất bại.

Thứ nhì, các tổ chức chính trị khi đấu tranh để tìm cách thay đổi chính quyền đương thời chỉ nghĩ đến những vấn đề trong nước để lôi cuốn dân chúng tham dự mà quên đi ảnh hưởng của các nước láng giềng, trong vùng và thế giới. Sự can thiệp của bên ngoài là yếu tố ít khi các lực lượng cách mạng nghĩ tới. Cũng như khi lôi cuốn người dân tham dự, các tổ chức chính trị cũng ít khi nghĩ tới sự phân hóa trong quần chúng sau khi cách mạng thành công qua các vấn đề chủng tộc, tôn giáo, quyền lợi kinh tế (tài nguyên) vùng...

Thứ ba, khi cuộc cách mạng xảy ra và thế lực ngoại bang can thiệp vào nội tình của cuộc cách mạng cũng là sự thiếu chuẩn bị của các tổ chức chính trị vì tranh giành ảnh hưởng đã bắt tay với bên ngoài.

Cuối cùng là những bước đầu để ổn định xã hội sau khi cách mạng thành công và cải thiện đời sống của người dân để họ vững tin và tham dự các kế hoạch của chính quyền mới thiếu vắng. Thiếu những kế hoạch cụ thể sẽ khiến dân chán nản và bất hợp tác hay quay ra chống chính quyền mới. Một trong những chuẩn bị đó là sự tiếp tay của thế giới. Cuộc vận động với thế giới bên ngoài không phải chỉ xảy ra khi nắm chính quyền mà phải là trước đó rất lâu. Xây dựng niềm tin với dân trong nước bao giờ cũng dễ với với người ngoài.

Mọi cuộc cách mạng muốn đi đến thành công không phải chỉ lật đổ chính quyền cũ và thay bằng chính quyền mới. Cách mạng là thay đổi toàn diện, triệt để và hướng thượng. Ai sẽ đưa ra đường lối, chính sách để thuyết phục mọi người tham dự và thực hiện? Một khi thiếu chuẩn bị mà thời cơ đưa tới, lực lượng cách mạng vùng lên nắm thời cơ nhưng sau đó là đi vào ngõ tối. Sự tham dự của mọi tầng lớp quần chúng là cần thiết nhưng chưa đủ để đi đến kết quả mong ước. Thành phần lãnh đạo, thường là giai cấp trí thức, ưu tú nhưng dễ sa vào tư đảng, bè phái. Thành phần công nhân, nông dân, tiểu thương... thiếu tổ chức và lãnh đạo. Xung đột sẽ làm lực lượng cách mạng suy yếu và nản lòng quần chúng.

Muốn thay đổi toàn diện thì phải có sách lược đối phó với mọi mặt của xã hội, chính trị, kinh tế... mà trong đó sự ổn định trật tự là cần thiết cũng như các phương tiện truyền thông.

Mặt khác, đảng cách mạng phải chuyển sang đảng chính trị. Trong thời kỳ tiến hành cuộc cách mạng thì các tổ chức có thể tùy nghi hành động. Nhưng sau khi cách mạng thành công thì nhu cầu chuyển sang kiến thiết. Và kiến thiết thì phải dựa trên kế hoạch, luật lệ, nguyên tắc. Những người tham dự cách mạng có chuẩn bị để thay đổi tâm lý, hành động theo nhu cầu đòi hỏi không?

Tham dự chính quyền hay nắm quyền chưa hẳn là sẽ thực hiện được kế hoạch dự định. Khả năng của chính quyền có giới hạn. Các tổ chức không thuộc chính quyền (Non Government Organizations) sẽ dễ dàng tiếp xúc và giúp đỡ quần chúng ổn định đời sống.

Thông thường, sau một cuộc cách mạng thì sẽ có hiến pháp mới. Ai, thành phần nào sẽ tham dự soạn thảo hiến pháp? Nếu được viết trước thì người dân có chấp nhận hay không? Nếu để đến khi cách mạng thành công mới thực hiện thì bao giờ mới xong khi các phe nhóm tranh cãi. Hiến pháp không phải là bộ luật có thể thay đổi, sửa đổi dễ dàng và cũng không dễ để cóp nhặt từ hiến pháp của các quốc gia khác.

Khi một quốc gia rơi vào tình trạng điêu tàn để dân chúng đòi hỏi một cuộc cách mạng thì 3 mặt: xã hội, kinh tế và chính trị cần thay đổi. Để có thể thay đổi triệt để thì phải khởi đi từ giáo dục. Nhưng giáo dục không phải chỉ thực hiện 1 ngày, vài tuần là xong. Do đó lực lượng cách mạng phải có nhân sự được huấn luyện để đối đầu với tình huống đó. Làm gì? Như thế nào? Nhằm mục đích gì? Tất cả đã được Lý Đông A đưa ra trong các tài liệu về Duy Dân, mời bạn đọc.


          TCL

Tháng 2 năm 2021
  (Việt lịch 4900)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Mười 202111:12 CH(Xem: 380)
Đến giờ người Việt nào cũng có thể cảm nhận rõ ràng về hậu quả của chuyện Thủ tướng và chính phủ không biết… tính. Khi cả Thủ tướng lẫn chính phủ đã thiếu kiến thức lại còn tự mãn đến mức trở thành độc đoán, luẩn quẩn với sai – sửa, sửa – sai,… trong quản trị – điều hành lúc quốc gia đối diện với đại dịch, xã hội tất nhiên phải hỗn loạn, kinh tế tất nhiên phải suy sụp. Mỗi cá nhân, từng gia đình đều phải trả giá đắt cả ở hiện tại lẫn tương lai. Thậm chí đã có khoảng 20.000 người Việt phải trả bằng sinh mạng của chính họ…
07 Tháng Mười 202111:11 CH(Xem: 374)
Nhìn về lịch sử thì Mỹ cũng đã từng làm chuyện bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa hay dân tộc Kurd. Kinh nghiệm lịch sử rành rành ra đó thế mà số đông người Việt mong chờ Mỹ (qua ông Trump) đánh Tàu sụp để từ đó csVN sụp. Đây là mơ tưởng điên cuồng bởi tinh thần ngoại vọng, nô lệ trong tư tưởng của người Việt đang ở cao điểm dưới thời đại của Trump. Chưa kể Trump là một tay nói dối chuyên nghiệp mà lại tin tưởng một tay gian dối thì phải nói rằng, người Việt ủng hộ Trump đang bị tẩu hỏa nhập ma mà họ không hề biết. Buồn thay cho Việt tộc hôm nay.
05 Tháng Mười 202110:37 CH(Xem: 602)
Kể từ khi hcm cướp chính quyền xây dựng nên nước VNDCCH cho đến khi thống nhất toàn quốc trong bạo lực, đảng csVN hoàn toàn không hề bước vào con đường tư bản chủ nghĩa mà chỉ áp dụng chủ nghĩa cộng sản lên toàn quốc, cái chủ nghĩa cs này làm cho VN đói nghèo, lạc hậu với chế độ bao cấp, tem phiếu (mô hình XHCN), thế nhưng quỹ dự trữ không có, tài nguyên khoáng sản lọt hết vào túi tham của đảng thì lấy đâu ra nguồn tiền để có thế (có thể thôi nhé) tiến lên XHCN?
05 Tháng Mười 202110:35 CH(Xem: 458)
Nhưng cũng theo kịch bản muôn thuở của nhà sản, mọi chỉ đạo đều mang tính nước đôi. Chính quyền luôn ưu ái ban ơn trên báo đài. dân thì cắn răng thọ hưởng đói nghèo bị hành hạ. Trên mạng xã hội lan truyền clip hình hàng chục người dân cầm nhang quỳ lạy công an như tế sao để được thông chốt về quê. Ngay báo chí lề phải cũng đăng thông tin dân phòng dùng gậy đánh dân dã man vì muốn vượt chốt về quê (4). Cách thức “tổ chức đưa đón có trật tự, an toàn, không gây ách tắc” của ông Thủ Tướng là như vậy đó...
03 Tháng Mười 202111:16 CH(Xem: 598)
cho nên ảnh hưởng của Covid19 tại Việt Nam sẽ không chỉ ngừng tại con số tử vong trên dưới 20 ngàn người mà nó sẽ vẫn còn tiếp diễn cho đến khi nào Việt Nam có được đủ cơ số vaccine để chủng ngừa cho toàn dân- mà đó phải là loại vaccine hữu hiệu chứ không phải là loại chỉ có công hiệu trên dưới 50% như Sinopharm hay Vero Cell của China, bởi vì điều đó sẽ dẫn đến một hậu quả là cho dù có chích thì con số người nhiễm vẫn gia tăng từng ngày, đáng lưu ý hơn là chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam chỉ mới tập trung tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp mà bỏ quên...
02 Tháng Mười 202110:07 CH(Xem: 517)
Cũng mới hôm qua, có nhóm người lao động nhập cư không may mắn ở Bình Dương bị lực lượng công an đập cho tơi tả, có người bị đập cho gãy chân... chỉ vì muốn về quê. Và ngay bây giờ, vào lúc này, tại Bình Dương lực lượng trấn giữ chốt chặn đã sử dụng cả hơi cay để ngăn chặn dòng người như thác tháo chạy khỏi nơi đang cho họ sự chết chóc và ám ảnh. Chẳng ai còn nghe những lời tụng ca chống dịch giỏi nhất thế giới như năm ngoái báo chí hay ra rả.
01 Tháng Mười 202110:36 CH(Xem: 537)
Ngày 29.8.2021 Thủ tướng Phạm Minh Chính tất đã hội ý Bác Trọng, phát biểu xuống giọng: “Chúng ta phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối…”. Song sống chung có ý nghĩa phải là nhờ tiêm chủng cao chứ không do thúc thủ cam chịu. Ngày 17.9.2021 Bí thư Nguyễn Văn Nên nói: “TP. HCM không thể không mở cửa lúc này…”. Ông Nên phát biểu ắt đã được Bác Trọng thông qua theo nguyên tắc tập trung dân chủ...
01 Tháng Mười 202110:34 CH(Xem: 431)
Ngày nào cộng đồng Việt vẫn còn mang cái tinh thần thiếu người nên cần người có lòng để cùng nhau làm việc mà không đánh giá cái Nhân Phẩm, Nhân Cách của cá nhân đó ra sao; ngày nào cộng đồng Việt vẫn bám vào quá khứ của cá nhân nào đó để ủng hộ mà không nhìn vào Nhân Phẩm, Nhân Cách hiện tại của cá nhân đó thì cộng đồng Việt có những con sâu rọm lãnh đạo cộng đồng nhưng hành động thì phá nát cộng đồng. Đó là một trong những lý do cộng đồng Việt không hề trưởng thành, lớn mạnh tại các quốc gia dân chủ. Đó là lý do tại sao trong cộng đồng, có người nói tự do...
30 Tháng Chín 202110:32 CH(Xem: 417)
Rõ ràng một nền kinh tế trong nhiều năm liền phát triển quá “nóng” nhưng lại không hoàn toàn được tự do, tồn tại những bất công giữa khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân, chắc chắn là không ổn. Chưa kể, Trung Quốc đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn là dân số già đi, và đầu tư từ nước ngoài có thể sẽ giảm sút, từ thực tế vài năm gần đây, nhất là qua đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia phương Tây càng nhận rõ sự bất lợi của việc phu thuộc quá nhiều vào kinh tế, vào công xưởng sản xuất của Trung Cộng và đang muốn rút dần những công ty của họ sang nước khác...
29 Tháng Chín 202110:56 CH(Xem: 636)
Hành động ngang nhiên phạm pháp của quan chức CS nó không phải là lỗi cá nhân, nó không phải là những tai nạn hiếm hoi mà nó là quan điểm mang tính phổ biến trong cả bộ máy nhà nước CS. Họ luôn hành động như vậy, riêng việc ông quan phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bị dân phản đối chỉ là tai nạn. Không phải một vài người khốn nạn, mà cả bộ máy khốn nạn, ai xui bị dân phản đối thì xin lỗi đối phó là xong. ĐCS, nó man rợ từ trong máu, nó rừng rú từ trong cấu trúc gene, không xóa được trừ khi dân tộc này xóa nó.
18 Tháng Mười 2021
Muốn dẫn dắt một nhóm người, một cộng đồng hay một dân tộc đi theo mình thì phải cần có một chủ thuyết, chủ thuyết thì đảng đưa ra là ‘tiến đến chủ nghĩa xã hội’ thế nhưng chủ thuyết là mệnh đề thì chủ nghĩa lại là nội dung cốt lõi trong đó chia ra thành nhiều phần cho nhiều giai đoạn, từng cột mốc thời gian cụ thể, nhưng đảng lại không có bất cứ cái gì có thể hổ trợ cho phương hướng của mình cho nên mới hô hào “tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Như vậy con đường đó chỉ là một con đường mù lòa, con đường cứ đi, sai thì sửa, thế nhưng càng sửa thì lại càng sai và dân tộc Việt Nam...
16 Tháng Mười 2021
Đảng csVN đầu độc tinh thần trẻ em bằng các kỹ thuật tẩy não và nhồi sọ ngay khi ngồi ở bậc tiểu học, kéo dài mãi cho đến lúc vào đại học. Đảng sử dụng lực lượng an ninh, mật vụ với bạo lực tàn ác dành cho giới sinh viên, trí thức và các tầng lớp dân chúng mà họ cho là chống đối, muốn lách ra khỏi chủ nghĩa Mác Lê. Đảng csVN quyết tâm theo đuổi “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”, mô hình quái dị, là bức bình phong duy trì quyền lực, cũng như để làm giàu cho đám quan chức và tư bản đỏ.
15 Tháng Mười 2021
Câu hỏi đặt ra: phải chăng cô đang ngồi biểu tình ở giữa đường, cản trở giao thông, đang thực hiện quyền biểu tình? Quyền biểu tình là quyền con người ở Mỹ. Nhưng bạn không thể nào thực hiện quyền biểu tình để cản trở quyền lưu thông xe cộ của người khác. Đó là lý do tại sao, khi có những cuộc biểu tình lớn với số người tham dự mấy trăm người, người tổ chức biểu tình xin giấy phép và được cảnh sát bảo vệ bằng cách đóng một số đường nếu cần thiết để người biểu tình thực hiện quyền biểu tình mà hiến pháp cho phép...
14 Tháng Mười 2021
...đây là dịp mà "đảng ta, nhà nước Hà Lội Phố ta", mổ đám dân nghèo kiếm mớ bạc, bởi vì sau 2 năm đại dịch hoành hành đảng ta rách mướp quá rồi, cách ly 7 ngày thu mỗi tên vài triệu là kho bạc lại đầy. Như thế đây rõ ràng là bằng chứng về cái sân sau bán kit test và nhóm lợi ích cường quyền, chúng chỉ quan tâm đến lợi nhuận thu được, còn sinh mạng người dân trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCNVN chỉ là con số 0 to tướng!
13 Tháng Mười 2021
Nhân dân ta là một loại dân của đảng, loại gia đình đảng viên; loại bị bắt buộc phải vào đoàn, phát triển đảng và nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý xã hội, do đó thật không ngạc nhiên một chút nào khi một mặt bọn người này thì ra rả kiên định lập trường tư tưởng, mặt khác bốc hốt cho đầy túi tham để sau cùng hạ cánh an toàn tại một quốc gia khác thụ hưởng của cải tài sản chiếm dụng được từ tầng lớp nhân dân ta nghèo khổ. Hãy nhìn những thành phần tinh hoa của đảng để thấy rằng công thức vào đảng – bốc hốt, làm giàu không hề sai chút nào...
12 Tháng Mười 2021
Dân chúng và doanh giới hoang mang, bất bình tới mức, ngày 10/10/2021, Thủ tướng Việt Nam phải gửi công điện hỏa tốc cho các cơ quan chính phủ và chính quyền các địa phương trực thuộc trung ương… yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và các hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế, không chỉ trong lĩnh vực hàng không mà cả trong hoạt động vận tải nói chung. Trên thực tế, chuyến bay đầu tiên sau thời gian phong tỏa, từ TP.HCM ra Hà Nội vào ngày 10/10/2021 đã bị hủy bỏ vì chính quyền Hà Nội buộc...
12 Tháng Mười 2021
Trump vẫn dẫy dụa trong làn sóng chính trị, tiếp tục lan truyền những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020. Hôm thứ sáu, ngày 10/8, danh hài Bill Maher của show “Real Time” trên đài HBO, so sánh Trump với một con cá mập sau ngày thất cử: Con cá chưa chết hẳn, nó bơi ra biển và lặng lẽ ăn tươi nuốt sống người ta. Ý Maher muốn nói rằng, Trump đang “từ từ thanh trừng những Dân biểu đảng Cộng hòa, những người đã làm mất danh dự của ông ta trong vụ luận tội hoặc không công nhận Trump là một lãnh tụ chính đáng”.
11 Tháng Mười 2021
Trong khi Nguyễn Phú Trọng đang say sưa “nhả ngọc phun châu” tại Hội nghị thì dòng người ngày đêm lầm lũi, khi câm nín, khi gào thét trên các chặng thiên di. Tàu hỏa, xe khách vẫn nằm yên, mặc cho hàng vạn công dân lăn lội giữa giông bão, bao gồm cả phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh… bồng bế nhau hàng nghìn ki-lô-mét trên xe máy. Có những đoàn dắt díu nhau hàng trăm ki-lô-mét bằng đôi chân, trên xe đạp. Họ bị rào kẽm gai, chốt chận cản lại. Họ rớt nước mắt trong mưa, có khi hò hét khản cả cổ, họ thắp nhang quỳ lạy công an. Quyết định đông cứng hệ thống giao thông...
10 Tháng Mười 2021
Trong chiến dịch chống dịch tại TP. HCM thì đáng lẽ ra Phạm Minh Chính và cả Bộ Chính Trị là những kẻ phải chịu trách nhiệm, phải bị cách chức chứ không phải là ông Nguyễn Thành Phong. Tuy nhiên, chính trị của ĐCS là thế. Họ dùng sinh mạng dân để làm nên trò chơi chính trị bẩn thỉu của họ. Có è cổ lấy 82% ngân sách thành phố và bóp gói 26.000 tỷ để cho dân chết nhiều và tháo chạy tán loạn mới có cớ đẩy người chịu trách nhiệm chính đi chứ? Ai là người thay ông Nguyễn Thành Phong? Đó là người có khuôn mặt giống Phan Văn Khải như đúc, ông Phan Văn Mãi...
09 Tháng Mười 2021
Về xã hội, Việt Nam không có một tầng lớp trung lưu đông đúc để có thể làm nên những cuộc cách mạng kinh điển như ở Anh, Hà Lan, hay Pháp. Vào thập niên 1990, có một số quan sát từ bên ngoài nói là tầng lớp trung lưu Việt Nam đang mở rộng, giàu có lên nhờ cải cách kinh tế theo thị trường. Đúng là có một số người giàu lên, nhưng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu thì không. Những người trung lưu hiện nay của Việt Nam đại đa số gắn chặt với chế độ, dù là trong lĩnh vực công hay tư. Của cải làm ra được phân phối bất công vì các chính sách thuế và xã hội bất công...