GIỚI THIỆU SÁCH
NƯỚC MỸ THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC
IMG_3754Nước Mỹ Thiên Đường hay Địa Ngục là một tác phẩm của nhà báo Nguyên Anh tường thuật lại khoảng thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ, trong đó những con người, sự việc trong sách đều là sự thật.
 Đây là cuốn sách miêu tả thực tế về thế giới người Việt tại Mỹ, trong đó sẽ cho bạn đọc nhất là tại Việt Nam hiểu được cuộc sống của những người tỵ nạn.
Để mua sách xin liên hệ các địa chỉ:

- Gửi email đến BBT Quyền Được Biết theo địa chỉ: quyenduocbiet@gmail.com
  Website: quyenduocbiet.com
  ĐT: 1-714.707.8485

- Nhà Sách Tự Lực 14318 Brookhurst Street, Garden Grove, Ca 92843.
  Email: buybooks@tuluc.com
   Website: www.tuluc.com

  ĐT: 1-714.531.5290 
Sách sẽ được bán trên mạng Amazon bản Việt Ngữ vào tháng 12/2017, bạn đọc tại các quốc gia khác hay tại Việt Nam có thể đặt mua tại Amazon.com
Giá Bán 18 USD tại California
Ngoài tiểu bang thêm 5$ phí Bưu điện