Cơ Chế và Con Người

01 Tháng Mười Một 20208:17 CH(Xem: 2921)

                                          Cơ Chế và Con Người


khonggiaitrinhduocnguongoctaisanbatminhquanchucsebikienratoaVũ Hoàng Anh Bốn Phương     Báo mạng Giao Thông của Việt Nam đăng bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng trong kỳ Hội Nghị Trung Ương thứ 12 xin được trích một đoạn sau đây: “Đức là gốc, là nền tảng hàng đầu ….Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tiêu chuẩn Ủy viên T.Ư trong thời điểm hiện nay phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thực sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm. Một điều mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã từng nhiều lần nhấn mạnh đó là tuyệt đối không để kẻ cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; những người không trong sáng về đạo đức, lợi dụng chức quyền để vụ lợi, để người nhà, người thân, vợ chồng, con cái lợi dụng chức quyền để trục lợi... lọt vào bộ máy.”

Toàn bộ bài báo nói về đạo đức của người lãnh đạo. Nghe rất là lý thú, sướng tai nhưng người viết bài báo có bao giờ đặt vấn đề đạo đức từ đâu mà ra? Tại sao nhà nước csVN đã nói chống tham nhũng rất nhiều năm nhưng tham nhũng càng ngày càng phát triển tinh vi hơn, mạnh hơn để chuyện chống tham nhũng là chuyện trâu cột ghét trâu ăn để giành giựt miếng ăn tham nhũng dưới danh nghĩa chống tham nhũng? Cái gốc của vấn đề là đâu? Phải chăng tham nhũng khởi đầu từ con người hay khởi đầu từ cơ chế?

Trước hết hãy nói về con người bởi tất cả mọi vấn đề của xã hội đều khởi đầu từ con người.

Tất cả các loài sống trên trái đất này, gồm cả con người, có nhu yếu là ăn, chỗ ở. Đây là hai nhu cầu tối thiểu. Đối với con người thì ngoài chuyện ăn, chỗ ở còn có những nhu cầu khác để phục vụ Nhân Bản, Nhân Sinh, Nhân Tính, Nhân Cách, Nhân Phẩm, và Nhân Chủ của con người. Con Người thường có ba bản tính Tham-Sân-Si. Chính ba bản tính này tạo ra sự bất ổn của xã hội. Loại bỏ ba bản tính này của con người rất là khó tuy nhiên có để điều hòa ba bản tính này để không trở thành tai hại cho xã hội. Mà để điều hòa ba bản tính này phải dựa vào giáo dục để mọi người thấy được ý nghĩa tổng thể của Nhân Bản, Nhân Sinh, Nhân Tính, Nhân Cách, Nhân Phẩm và Nhân Chủ. Hiểu được ý nghĩa tổng thể của những Nhân bên trên thì cuộc sống, lối ứng xử của Con Người sẽ biết điểm dừng của bản thân để không làm nguy hại đến tập thể mà chính mình đang sống trong đó.

Vậy thì giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình thực hiện lục Nhân bên trên. Mà giáo dục tức là nói đến cơ chế. Qua giáo dục thì con người thấy rằng cần phải có một cơ chế trong giáo dục, trong sự điều hành quốc gia để phát triển lục Nhân với mục đích điều hòa lòng Tham-Sân-Si của con người. Con người tác động vào cơ chế và ngược lại cơ chế tác động vào con người. Cái tiến trình này xảy ra trong cuộc sống ở xã hội cũng như trong tiến trình sản xuất sản phẩm phục vụ con người.

Thí dụ 1: Trong tiến trình sản xuất một sản phẩm, người ta thường cho rằng có vật liệu tốt sẽ tạo ra sản phẩm tốt. Vấn đề này chỉ đúng một phần bởi nếu có vật liệu tốt mà không có một cơ chế kiểm soát phẩm chất của sản phẩm trong tiến trình sản xuất vẫn có thể tạo ra một sản phẩm không bền, sử dụng vài tháng rồi hư hỏng, vừa làm phí phạm vật liệu tốt, phí phạm sức lao động trong tiến trình sản xuất và phí phạm tài nguyên của mọi người. Trong trường hợp này, cơ chế trong tiến trình sản xuất đã biến một vật liệu tốt trở thành một sản phẩm không bền.

Thí dụ 2: Nếu xã hội đều có những con người tốt, hệ thống giáo dục tạo ra những con người tốt có 6 đặc tính của lục Nhân; nhưng nếu cơ chế của xã hội không đặt ra rõ ràng thì lần lần những con người tốt đó sẽ bị hủ hóa bởi không có một hệ thống điều hành xã hội với mục đích gia tăng cái tốt, loại bỏ cái xấu. Đây chính là hình ảnh của nước Việt Nam hiện giờ mà người tốt trong bộ máy cầm quyền, nếu có, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và những người này, nếu không làm chủ được bản thân thì cái tốt đó có thể trở thành xấu bởi cơ chế cho phép cái xấu hiện hữu, tồn tại, và được luật pháp bảo vệ.

Vậy thì Con Người và Cơ Chế là hai tiến trình song song với nhau, cần thiết phải có để tạo ra một xã hội mà cuộc sống của mọi người đặt trên căn bản của lục Nhân, sinh hoạt của bộ máy nhà nước đặt trên căn bản lục Nhân. Đây chính là cái gốc của vấn đề. Tuy nhiên qua bài báo đăng trên mạng Giao Thông của Việt Nam chỉ nói về Con Người mà không nói về cơ chế. Sẽ không bao giờ có một con người tốt trong một cơ chế toàn là sản xuất những cái xấu; một cơ chế độc tài sẽ không thể nào chống lại sự lạm dụng quyền hành, đưa người bất tài, vô đạo đức vào bộ máy cầm quyền bởi nó không có một cơ chế để kiểm soát những cái mà nó muốn làm tốt đẹp hơn.

Chính cơ chế độc tài này nó khuyến khích cái tham-sân-si của mọi người trong xã hội, trong bộ máy cầm quyền sống giả dối, nói những điều đẹp nhưng thực hiện những việc xấu bởi không thể nào thực hiện chuyện đẹp trong một cơ chế mà cái xấu đã trở thành cái đẹp. Nếu có một cơ chế tự do thì người viết bài báo bên trên sẽ mổ xẻ vấn đề ở cái gốc chứ không phải chỉ nói phần ngọn mà không nói phần gốc.

Phần gốc của vấn đề Việt Nam là cơ chế cộng sản sản sinh ra những con người không đặt lục Nhân là quan trọng mà chỉ dùng lục Nhân để treo đầu heo bán thịt chó, để tranh trừng lẫn nhau trong hình thức của lục Nhân. Nó cũng giống như trong tiến trình đấu tranh giải phóng ở quá khứ, đảng csvn chỉ lợi dụng lòng yêu nước của người dân để thực hiện ác mộng chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa cộng sản hay xã hội chủ nghĩa cộng sản vô nhân tính vào Việt tộc. Ngay từ khởi đầu đảng csvn đã gian manh, lừa gạt, sống vô đạo đức thì những lời đạo đức của họ chẳng có giá trị thực tế. Khi mà họ vẫn đánh trống khua chiêng ca ngợi đạo đức của Hồ Chí Minh thì rõ ràng, họ đã không hiểu đạo đức là gì. Họ chạy trốn cái kết quả của đạo đức Hồ Chí Minh mà họ vẫn tuyên truyền là hình ảnh đảng csvn hiện giờ. Đảng csVN của thời 1930 hay đảng csvn của thời 2020 đều sống và thực hiện đạo đức của Hồ Chí Minh, đó là cái thực nhưng họ không dám nhìn nhận. Cái truyền thống treo đầu heo bán thịt chó của đảng csVN đã trở thành chuyện bình thường thành ra họ nói đạo đức nhưng họ thực hiện thiếu đạo đức bởi đó là bản chất của cộng sản, của cơ chế cộng sản.

Sẽ không thể nào tìm ra được một lãnh đạo có đạo đức trong một cơ chế vô đạo đức. Lịch sử chỉ tạo ra những con người như thế. Lịch sử đảng csVN là lịch sử của lừa gạt cho nên họ chỉ tạo ra những con người lừa gạt để tiếp tục lãnh đạo, tiếp tục ăn trên nằm trước và đem cái đạo đức không có thật của Hồ Chính Minh ra để đấu đá trong nội bộ nhằm thực hiện chuyện ăn trên nằm trước của phe phái mình. Mà sự đấu đá trong nội bộ của đảng csVN đâu phải chỉ mới đây, nó đã có kể từ khi đảng csVN hình thành và sự thanh toán những đồng chí khác chính kiến đã xảy ra từ cái thời 1930 và sẽ tiếp tục cho đến khi đảng csvn bị phá sản, bị lật đổ để thay thế vào một cơ chế mới đặt lục Nhân là cái gốc trong việc thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Nói ngắn gọn: Không thể có một con người tốt trong một cơ chế xấu bởi cơ chế xấu sẽ triệt tiêu con người tốt. Ngược lại một cơ chế xấu sẽ không bao giờ sản xuất ra được con người tốt bởi con người sẽ dựa vào cơ chế xấu đó nhằm phát triển cái Tham-Sân-Si của chính mình vì cơ chế cho phép. Cả hai nguyên tố này phải thay đổi thì lúc đó Việt tộc mới có thể chống lại bất cứ thế lực ngoại xâm nào mà trong quá khứ, cha ông ta đã làm để thoát 1000 năm đô hộ của giặc phương Bắc. Không thể nào kêu gọi thay đổi Con Người mà không kêu gọi thay đổi cơ chế.

     VHABP

Tháng 9 năm 2020
  (Việt lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Mười Hai 20227:50 CH(Xem: 306)
Nói trước luôn để quý vị cuồng Vượng, cuồng Hồ, cuồng cộng sản, cuồng Trump khỏi bắt bẻ. Tôi chưa chạy chiếc Tesla nào, cũng chưa thử VF8 nên bài thơ của tôi không hề nói đến chuyện kỹ thuật, giá cả, độ bền của xe...Tôi chỉ phê bình, bỡn cợt tật nổ banh càng của Phạm Nhật Vượng, công ty Vinfast… Thế mà lập tức có một số người ở hải ngoại – những người bản thân hoặc cha anh họ đã từng bỏ nhà bỏ cửa chạy trốn chế độ cộng sản trối chết, nhẩy lên đông đổng như đỉa phải vôi, nước sôi...đảng hố chụp hình bài thơ của tôi đem về, treo lên tường nhà họ rồi rủ nhau...
05 Tháng Mười Hai 20228:10 CH(Xem: 442)
May mắn cho dân Việt Nam là khi Trung Cộng xua quân đánh vào các tỉnh biên giới, Lê Duẩn phải ngưng thúc đẩy kế hoạch “tập thể hóa.” Các cán bộ địa phương, nhìn tận mắt thấy những hậu quả thảm khốc, nhân cơ hội Bộ Chính Trị bận lo đối phó cuộc chiến tranh biên giới, đã từ từ ngưng thi hành rồi cho cả kế hoạch “Mao ít hơn Mao” này chìm xuồng! Nếu còn tiếp tục, chỉ trong một vài năm không biết nạn đói sẽ giết bao nhiêu người! Chiến dịch “dạy cho Việt Cộng một bài học” của Đặng Tiểu Bình đã vô tình cứu sống hàng trăm ngàn người Việt thoát nạn chết đói.
04 Tháng Mười Hai 20226:41 CH(Xem: 1710)
Chính vì những lẽ đó mà tôi vẫn phải viết bài cho Việt Nam, chính vì sự ngu hóa của đảng, vì những thế hệ ngàn năm tăm tối đó mà tôi vẫn phải tranh đấu, đem lại luồng ánh sáng sự thật để vén đám mây đen u mê mà đảng tạo ra để người dân VN hiếu được mình đã bị đánh cắp thứ gì và hy vọng rằng họ sẽ đứng lên để dòi lại những gì đã mất. Còn những kẻ vẫn cố tình bịt mắt che tại, vẫn khoác lác ba hoa về tự do, dân chủ, nhân quyền VN có thừa thì sẽ có một ngày, khi người dân bừng tỉnh cơn mê, khi họ đã hiểu được mình đã bị đảng cs đánh cướp những gì,..
04 Tháng Mười Hai 20226:40 CH(Xem: 540)
Suốt cả ngàn năm chúng ta chẳng làm được gì đã đành, nhưng cũng chẳng học được gì cho ra trò. Nho giáo cũng chỉ là thứ bề ngoài lớt phớt để thi cử làm quan. Cả dân tộc chẳng có ai có tư tưởng riêng, chẳng ai dám nói cái gì lệch khỏi cái đã ghi trong sách. Đến kiến trúc cũng không có lấy một cái gì mới, xây rập khuôn như Tàu, nhưng nhỏ và xấu hơn. Hội họa thì trống trơn. Từ vua đến dân chủ yếu thích tử vi, bói toán. Tuyệt vời làm sao cho một nền văn hiến mấy ngàn năm.
04 Tháng Mười Hai 20226:38 CH(Xem: 607)
Ban Tuyên giáo của Hà Nội không hiểu được, tại một quốc gia với một bộ máy kiểm duyệt và theo dõi công dân càng lúc càng chặt chẽ như ở Trung Quốc, động cơ nào thúc đẩy người dân xuống đường, thanh niên tập hợp nơi các cư xá đại học? Người biểu tình giương cao một tờ giấy trắng, họa hoằn lắm mới vang lên những khẩu hiệu “đòi tự do”, hay khẩu hiệu “không cần xét nghiệm mà cần thức ăn”. Cũng có những biểu ngữ thể hiện tình đoàn kết với người dân ở Tân Cương sau vụ một chung cư bị hỏa hoạn. Nhân viên cứu hỏa chậm đến hiện trường do các biện pháp...
02 Tháng Mười Hai 20228:34 CH(Xem: 979)
1. Em Xi Kỳ Duyên Dáng nhận 30 chiếc, một chiếc chạy, 29 chiếc để trong garage làm “sô-rum” bán lại dần cho người hâm mộ. 2. Ranh nhân thành đạt lòng luôn hướng về “tổ quốc” thân yêu Triệu Thanh Trùng 60 chiếc – một chiếc chạy, một chiếc kéo, 58 chiếc còn lại tặng bạn bè, thân nhân... các cái để họ biết là Vệ Nàm đã “sản xuất” được xe ô-tô điện. 3. Khoảng 15 chiếc cho các loa phường hải ngoại, những cái loa sử dụng quốc tịch Âu, Mỹ, Úc..., có đô la rủng rỉnh trong túi, phát thanh hàng ngày trong chương trình Khúc Ruột Ngàn Dặm và niềm Tự Hào Pháo Tết Vệ Nàm.
01 Tháng Mười Hai 20227:49 CH(Xem: 973)
Chuyện hồi đầu năm nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền… “không nghe, không thấy” và… “không làm gì cả”, bỏ thí hàng chục ngàn gia đình nông dân ở Long An, Tiền Giang từng dốc tất cả mọi thứ họ có (sức lực, vốn liếng) vào 20 héc ta thanh long, cuối cùng thanh long “chín đỏ đồng” nhưng không bán được, phải cho… bò ăn (6) hoàn toàn không… mới! Xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có thể khiến “chính sách tam nông” và “nông sản” ửng hồng nhưng đã có bao giờ sắc thái đó trở thành màu chủ đạo cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn?
01 Tháng Mười Hai 20227:47 CH(Xem: 679)
Cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một loại thể chế kinh tế lai căng, nó muốn được phát triển như các nước tư bản nhưng lại cũng muốn bảo vệ lợi ích nhóm. Nhà nước giữ độc quyền các ngành mang tính thiết yếu tạo ra độc quyền nhà nước buộc dân phải chấp nhận. Trong Chính phủ có một “siêu ủy ban”, đó là Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ủy ban này quản lý nguồn vốn đến 5 triệu tỷ đồng tức khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban này được lập ra là để cho đảng luôn được đảm bảo phần hơn trong miếng bánh kinh tế đất nước bất chấp nền kinh tế có bị ảnh hưởng tiêu cực thế nào.
30 Tháng Mười Một 20226:43 CH(Xem: 762)
Một điểm rất đáng lưu ý của sự tương đồng trong cách đàn áp này là, thoạt tiên các viên công an quay phim người biểu tình, để làm hồ sơ, mà chưa đánh đập bắt bớ vội. Tiếp theo là bắt bớ. Việc bắt bớ này sẽ tùy cơ ứng biến, nếu căng quá thì khoan hẳn bắt, mà là bắt nguội, dựa trên hồ sơ phim ảnh, cũng như đám “đặc tình” len lỏi trong “quần chúng”. Không có bộ máy thực thi pháp luật nào trên hành tinh này đông đúc như đội quân “đặc tình” của các chế độ cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân hút hết nguồn lực quốc gia, làm cho các chế độ cộng sản… “hết pin”, không có sáng tạo để cạnh tranh được.
28 Tháng Mười Một 20228:03 CH(Xem: 1105)
Vinfast, một thương hiệu xe hơi non trẻ so với thế giới không phải của VN sản xuất - Phải nói cho rõ như thế - mà chỉ là một đơn vị gia công lắp ráp, tất cả các bộ phận đều được nhập từ TQ và Vinfast chỉ có mỗi một việc lắp ráp vô và cho rằng đó là thương hiệu của mình – tất nhiên họ cũng phải mua bản quyền mẫu mã của những thương hiệu nổi tiếng mà mình nhái – Cách làm của Phạm Nhật Vượng không khác gì tên gian thương Khải Silk dạo nào khi y mua cà vạt TQ về và khoác lác là của mình sản xuất và lên mặt dạy đời thiên hạ.
28 Tháng Mười Một 20228:02 CH(Xem: 925)
Trong cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì Đảng Cộng Sản hay nhắc đi nhắc lại câu nói “đảng và nhân dân là một” đấy là một câu nói hoàn toàn mị dân. Bởi ngay cả trong dân thì quyền lợi giữa các thành phần xã hội đã rất khác nhau đảng đứng về phía “toàn dân” sao được? Ví dụ hai người đang đánh nhau, tôi nói tôi “đứng về phía hai anh” thì đứng thế nào được? Đấy là nói xạo. Thực chất không có quyền lợi toàn dân và quyền lợi của đảng là một được, thực tế là đối nghịch nhau...
28 Tháng Mười Một 20228:01 CH(Xem: 670)
Tại sao trong thời điểm hợp tác quân sự, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và nhiều quốc gia khác với một số thành viên ASEAN càng lúc càng sôi động lại không thấy bóng dáng Việt Nam? Câu trả lời nằm ở phía Việt Nam. Sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ cương quyết thực hiện “chính sách ba không” (Không liên minh quân sự. Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác), rồi tăng thêm một “không” (không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) thành “chính sách bốn không”
26 Tháng Mười Một 20228:02 CH(Xem: 1101)
Nói cho công bằng, ông Phạm Minh Chính phán thật đúng quá sức (lẽ) mình, người Việt sau 47 năm sống dưới chế độ CS đã phát huy mặt (cực) mạnh là đi tắt đón đầu rất ư thành công. Chẳng cần phải nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm, suy nghĩ sáng tạo chi cho... mệt mề. Ta cứ nằm khểnh, gãi dế chờ thiên hạ phát minh, chế tạo, hoàn thiện sản phẩm...xong là bưng về, bắt chước, làm ra y chang cái mà thiên hạ suy nghĩ nát óc mới làm ra được. Thế là khỏe re như xe kéo bò, rập khuôn suy nghĩ theo cách chạy đua của Rùa và Thỏ, cho mình là thông minh, sáng tạo.
25 Tháng Mười Một 20228:59 CH(Xem: 1201)
Quan hệ Mỹ – Trung suy giảm trong nhiều năm và cách nay năm năm đã trở nên tồi tệ hơn sau khi ông Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Stars and Strips lưu ý, giống như Mỹ, giới lãnh đạo phương Tây hết sức lo ngại khi Trung Quốc tìm đủ cách gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, một khu vực rộng lớn trải dài từ châu Á đến bờ biển phía Đông châu Phi, bao gồm nhiều quốc gia như Đài Loan, Nhật, Hàn, Indonesia và Philippines.
24 Tháng Mười Một 20227:33 CH(Xem: 937)
“Cuộc cách mạng công nghệ 4.0” của Bộ Công an Việt Nam nói chung và ông Tô Lâm nói riêng rõ ràng là hết sức… “khó khăn, gian khổ” vì phần còn lại của nhân loại không… đồng điệu. Tại sao… “số hóa” là… “xu hướng tất yếu” mà Việt Nam vẫn phải bỏ mẫu hộ chiếu… “mới xài” đã được… “số hóa” để thay bằng mẫu hộ chiếu… “mới hơn” có “nơi sinh” viết bằng… chữ như mẫu hộ chiếu… cũ? Có thể vì dưới sự lãnh đạo của đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ, “sự nghiệp… số” của Việt Nam phải… vắn số!
07 Tháng Mười Hai 2022
Nói trước luôn để quý vị cuồng Vượng, cuồng Hồ, cuồng cộng sản, cuồng Trump khỏi bắt bẻ. Tôi chưa chạy chiếc Tesla nào, cũng chưa thử VF8 nên bài thơ của tôi không hề nói đến chuyện kỹ thuật, giá cả, độ bền của xe...Tôi chỉ phê bình, bỡn cợt tật nổ banh càng của Phạm Nhật Vượng, công ty Vinfast… Thế mà lập tức có một số người ở hải ngoại – những người bản thân hoặc cha anh họ đã từng bỏ nhà bỏ cửa chạy trốn chế độ cộng sản trối chết, nhẩy lên đông đổng như đỉa phải vôi, nước sôi...đảng hố chụp hình bài thơ của tôi đem về, treo lên tường nhà họ rồi rủ nhau...
05 Tháng Mười Hai 2022
May mắn cho dân Việt Nam là khi Trung Cộng xua quân đánh vào các tỉnh biên giới, Lê Duẩn phải ngưng thúc đẩy kế hoạch “tập thể hóa.” Các cán bộ địa phương, nhìn tận mắt thấy những hậu quả thảm khốc, nhân cơ hội Bộ Chính Trị bận lo đối phó cuộc chiến tranh biên giới, đã từ từ ngưng thi hành rồi cho cả kế hoạch “Mao ít hơn Mao” này chìm xuồng! Nếu còn tiếp tục, chỉ trong một vài năm không biết nạn đói sẽ giết bao nhiêu người! Chiến dịch “dạy cho Việt Cộng một bài học” của Đặng Tiểu Bình đã vô tình cứu sống hàng trăm ngàn người Việt thoát nạn chết đói.
04 Tháng Mười Hai 2022
Chính vì những lẽ đó mà tôi vẫn phải viết bài cho Việt Nam, chính vì sự ngu hóa của đảng, vì những thế hệ ngàn năm tăm tối đó mà tôi vẫn phải tranh đấu, đem lại luồng ánh sáng sự thật để vén đám mây đen u mê mà đảng tạo ra để người dân VN hiếu được mình đã bị đánh cắp thứ gì và hy vọng rằng họ sẽ đứng lên để dòi lại những gì đã mất. Còn những kẻ vẫn cố tình bịt mắt che tại, vẫn khoác lác ba hoa về tự do, dân chủ, nhân quyền VN có thừa thì sẽ có một ngày, khi người dân bừng tỉnh cơn mê, khi họ đã hiểu được mình đã bị đảng cs đánh cướp những gì,..
04 Tháng Mười Hai 2022
Suốt cả ngàn năm chúng ta chẳng làm được gì đã đành, nhưng cũng chẳng học được gì cho ra trò. Nho giáo cũng chỉ là thứ bề ngoài lớt phớt để thi cử làm quan. Cả dân tộc chẳng có ai có tư tưởng riêng, chẳng ai dám nói cái gì lệch khỏi cái đã ghi trong sách. Đến kiến trúc cũng không có lấy một cái gì mới, xây rập khuôn như Tàu, nhưng nhỏ và xấu hơn. Hội họa thì trống trơn. Từ vua đến dân chủ yếu thích tử vi, bói toán. Tuyệt vời làm sao cho một nền văn hiến mấy ngàn năm.
04 Tháng Mười Hai 2022
Ban Tuyên giáo của Hà Nội không hiểu được, tại một quốc gia với một bộ máy kiểm duyệt và theo dõi công dân càng lúc càng chặt chẽ như ở Trung Quốc, động cơ nào thúc đẩy người dân xuống đường, thanh niên tập hợp nơi các cư xá đại học? Người biểu tình giương cao một tờ giấy trắng, họa hoằn lắm mới vang lên những khẩu hiệu “đòi tự do”, hay khẩu hiệu “không cần xét nghiệm mà cần thức ăn”. Cũng có những biểu ngữ thể hiện tình đoàn kết với người dân ở Tân Cương sau vụ một chung cư bị hỏa hoạn. Nhân viên cứu hỏa chậm đến hiện trường do các biện pháp...
02 Tháng Mười Hai 2022
1. Em Xi Kỳ Duyên Dáng nhận 30 chiếc, một chiếc chạy, 29 chiếc để trong garage làm “sô-rum” bán lại dần cho người hâm mộ. 2. Ranh nhân thành đạt lòng luôn hướng về “tổ quốc” thân yêu Triệu Thanh Trùng 60 chiếc – một chiếc chạy, một chiếc kéo, 58 chiếc còn lại tặng bạn bè, thân nhân... các cái để họ biết là Vệ Nàm đã “sản xuất” được xe ô-tô điện. 3. Khoảng 15 chiếc cho các loa phường hải ngoại, những cái loa sử dụng quốc tịch Âu, Mỹ, Úc..., có đô la rủng rỉnh trong túi, phát thanh hàng ngày trong chương trình Khúc Ruột Ngàn Dặm và niềm Tự Hào Pháo Tết Vệ Nàm.
01 Tháng Mười Hai 2022
Chuyện hồi đầu năm nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền… “không nghe, không thấy” và… “không làm gì cả”, bỏ thí hàng chục ngàn gia đình nông dân ở Long An, Tiền Giang từng dốc tất cả mọi thứ họ có (sức lực, vốn liếng) vào 20 héc ta thanh long, cuối cùng thanh long “chín đỏ đồng” nhưng không bán được, phải cho… bò ăn (6) hoàn toàn không… mới! Xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có thể khiến “chính sách tam nông” và “nông sản” ửng hồng nhưng đã có bao giờ sắc thái đó trở thành màu chủ đạo cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn?
01 Tháng Mười Hai 2022
Cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một loại thể chế kinh tế lai căng, nó muốn được phát triển như các nước tư bản nhưng lại cũng muốn bảo vệ lợi ích nhóm. Nhà nước giữ độc quyền các ngành mang tính thiết yếu tạo ra độc quyền nhà nước buộc dân phải chấp nhận. Trong Chính phủ có một “siêu ủy ban”, đó là Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ủy ban này quản lý nguồn vốn đến 5 triệu tỷ đồng tức khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban này được lập ra là để cho đảng luôn được đảm bảo phần hơn trong miếng bánh kinh tế đất nước bất chấp nền kinh tế có bị ảnh hưởng tiêu cực thế nào.
30 Tháng Mười Một 2022
Một điểm rất đáng lưu ý của sự tương đồng trong cách đàn áp này là, thoạt tiên các viên công an quay phim người biểu tình, để làm hồ sơ, mà chưa đánh đập bắt bớ vội. Tiếp theo là bắt bớ. Việc bắt bớ này sẽ tùy cơ ứng biến, nếu căng quá thì khoan hẳn bắt, mà là bắt nguội, dựa trên hồ sơ phim ảnh, cũng như đám “đặc tình” len lỏi trong “quần chúng”. Không có bộ máy thực thi pháp luật nào trên hành tinh này đông đúc như đội quân “đặc tình” của các chế độ cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân hút hết nguồn lực quốc gia, làm cho các chế độ cộng sản… “hết pin”, không có sáng tạo để cạnh tranh được.
28 Tháng Mười Một 2022
Vinfast, một thương hiệu xe hơi non trẻ so với thế giới không phải của VN sản xuất - Phải nói cho rõ như thế - mà chỉ là một đơn vị gia công lắp ráp, tất cả các bộ phận đều được nhập từ TQ và Vinfast chỉ có mỗi một việc lắp ráp vô và cho rằng đó là thương hiệu của mình – tất nhiên họ cũng phải mua bản quyền mẫu mã của những thương hiệu nổi tiếng mà mình nhái – Cách làm của Phạm Nhật Vượng không khác gì tên gian thương Khải Silk dạo nào khi y mua cà vạt TQ về và khoác lác là của mình sản xuất và lên mặt dạy đời thiên hạ.