Tu Dưỡng Thắng Nhân Diễn Giải

01 Tháng Tám 202011:09 CH(Xem: 309)

Tu Dưỡng Thắng Nhân Diễn Giải (P1)


PHẬT HỌC                                                              Nguồn hình InternetVũ Hoàng Anh Bốn Phương     Đường vào Duy Dân có nhiều con đường...

Có người đọc tài liệu Đường Sống Việt rồi thấy hay nên tìm hiểu ở những tài liệu khác nói về triết lý Duy Dân. Có người đến với Duy Dân bằng tài liệu Duy Nhân Cương Thường, Sinh Mệnh Tâm Lý, Huyết Hoa v.v…. Dù đến với Duy Dân ở những tài liệu khác nhau, một người thấu hiểu được Duy Dân sẽ cùng có một nhận định như nhau. Đó là Duy Dân khởi đầu bằng sự tu dưỡng bản thân để từ đó mình nắm được sinh mệnh tâm lý của chính mình. Trong tiến trình tu dưỡng thì cũng là tiến trình để hiểu rõ Tâm-Sinh-Lý của mình ra sao hầu điều chỉnh cuộc sống, quan niệm sống bản thân để hòa nhập vào cái xã hội mình đang sống bằng sống biết, sống thực, và sống đúng.

Trong các tài liệu của Lý Đông A (LĐA) thì có hai tài liệu nói đại cương về tu dưỡng. Ở tài liệu Hỡi ơi! Tâm Lý Thần Linh Học, LĐA chia sẻ khi nghiệm bản thân về chuyện tu dưỡng của chính mình. Trong tài liệu Thiết Giáo thì nói về tu dưỡng ở nhiều mặt trong xã hội và chính bản thân. Tất cả những chia sẻ đó chỉ là một sơ đồ để mỗi người theo đuổi thuyết Duy Dân, tự chính mình nhìn lại mình để tôi luyện bản thân mình trở thành Con Người Duy Dân trong một tinh thần Duy Dân mở bởi thuyết Duy Dân là thuyết mở chứ không phải đóng khung.

Có cần thiết mỗi cá nhân phải đạt được những điều đã ghi trong tài liệu Duy Dân nói về tu dưỡng không? Tu dưỡng là một nghệ thuật đặc biệt ở chính bản thân mình. Mà đã là nghệ thuật thì mỗi người có cách tu dưỡng khác nhau miễn sao đạt được những điểm chính trong việc tu dưỡng bản thân. Nếu bạn quan tâm về một triết lý Duy Dân thì những điều diễn giải trong bài viết này thuần túy dành cho chính bạn, cố gắng thực hiện để chính mình có cuộc sống và tinh thần của Duy Dân. Đây là điểm khởi đầu của Duy Dân đi từ đáy tầng. Chỉ khi nào đáy tầng hiểu được Duy Dân, sống cuộc sống Duy Dân thì lúc đó đáy tầng mới thấy được những lãnh đạo giả, những con người giả để từ đó không cho những con người đó nắm giữ hệ thống thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Đáy tầng ở đây phải được hiểu trong một phạm vi rộng lớn. Đáy tầng là những người thấu hiểu Duy Dân để diễn giải Duy Dân vào thực tế, vào cuộc sống của chính mình và đem cái hiểu biết thực tế đó vào cuộc sống của người dân để người dân nắm rõ kiến thức Duy Dân hầu có thể nhận diện những cá nhân giả Duy Dân (nói Duy Dân nhưng cuộc sống giả dối, không có tu dưỡng bản thân; nói tự do dân chủ nhưng hành xử “độc tài” trong sinh hoạt và xem những người khác là bù nhìn, là lính của mình). Bạn có thể không đồng ý họ là thành phần đáy tầng nhưng chính họ, bản thân họ đã từ đáy tầng mà lớn dậy. Tuy cuộc sống hiện tại của những người này có thể khác với cuộc sống hiện tại với đáy tầng nhưng không có nghĩa là họ không phải là đáy tầng. Chính sự quan tâm về Con Người, xã hội đấy là tinh thần của đáy tầng.

Đáy tầng là những người, không hề tiếp cận tư tưởng Duy Dân nhưng những nghiên cứu, những bài viết của họ chuyên về Nhân Bản, Nhân Tính, Nhân Sinh tức là họ đang thực hiện Duy Dân bởi họ nhắm vào mục đích thiết kế và chấp hành nhân sinh.  Trong đó những bài viết của họ thuộc dạng giáo dục Con Người nhìn ra chính bản thân của mình trong việc tu dưỡng bản thân trên Tam Nhân. Những người này họ không phô trương tư tưởng Duy Dân nhưng họ sống Duy Dân, họ có sự tu dưỡng bản thân để hiểu Duy Dân ở một khía cạnh của Duy Dân qua sự hiểu biết của họ về Con Người.

Đáy tầng là những người chưa hề tiếp cận với tư tưởng Duy Dân nhưng cuộc sống của họ là cuộc sống Duy Dân bởi họ có sự tu dưỡng bản thân từ nhỏ. Họ quan tâm về Con Người, Xã Hội và họ chọn cuộc sống thật, giản dị, thành thật với chính mình và mọi người hầu tạo ra một xã hội hài hòa, nhân bản, nhân tính, nhân sinh bằng những hành động âm thầm để thay đổi cái hiện tại thối nát của xã hội. Hình ảnh những người tù lương tâm, hình ảnh người nông dân chống lại bạo quyền trong việc chiếm lấy đất của mình đó là hình ảnh của những người đáy tầng, tuy chưa tiếp cận tư tưởng Duy Dân nhưng đã sống với tinh thần Duy Dân bởi họ chọn cuộc sống vì Con Người, chống lại tất cả những chính sách đi ngược lại thiết kế và chấp hành nhân sinh.

Cần nhấn mạnh là tài liệu diễn giải này chỉ là một góc nhìn trong vấn đề tu dưỡng bản thân để thắng ở chính mình. Một cá nhân khác sẽ có một góc nhìn khác trong vấn đề tu dưỡng bản thân nhưng cái gốc của vấn đề là để hình thành một con người Duy Dân với tinh thần Duy Dân trong một xã hội Duy Dân thì cần phải có tu dưỡng bản thân thật và quá trình tu dưỡng này luôn luôn tiếp tục xảy ra. Ai bảo rằng tôi đã có đủ tu dưỡng rồi thì cần phải xét lại bởi sự tu dưỡng sẽ không bao giờ đủ, không bao giờ chấm dứt nếu sự hiện hữu của cá nhân vẫn còn.

Sống biết

       Tại sao phải sống biết? Mà sống biết là gì? Lịch sử của loài người cho thấy nhờ bộ óc của con người cho nên con người Biết để thực hiện cuộc sống của mình thăng tiến, người hơn thay vì là cuộc sống của một con vật. Nhờ cái biết đó mà Con Người cải tạo thiên nhiên hầu phục vụ nhu cầu sống của chính mình. Nhờ cái biết đó mà con người ăn chín thay vì ăn sống như loài thú. Sống biết của thời đại hôm nay, hơn bao giờ hết, là nhu cầu quan trọng mà mỗi cá nhân cần phải dùng sự hiểu biết của chính mình, tự mình dẫn dắt mình để không bị ảnh hưởng của mạng xã hội, của kỹ thuật tuyên truyền tinh vi mà nếu không cẩn thận, chính bản thân mình bị lạc vào thế giới ảo mà tưởng là thật. Có vài cái biết mà chúng ta cần phải thảo luận để tìm hiểu rõ hơn hầu giúp chính mình tu dưỡng ở bản thân mình.

a.  Biết mình

Để biết mình thì tâm cần lắng đọng để soi gương xem chính con người mình ra sao. Soi gương nhưng lại không có gương để soi là chuyện rất khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Cái quan trọng là tâm của mình có thực sự lắng đọng và thành thật ở chính bản thân mình để thấy những ưu và khuyết điểm của chính bản thân. Chỉ có chính mình mới hiểu được mình nếu thực sự cá nhân đó thành thật với chính bản thân.

Khuyết điểm là cái mà ít khi chúng ta nhìn ra hoặc biết nhưng lại sợ hãi, che giấu cho dù ở chính mình. Có những khuyết điểm rất là bình thường nhưng lại ảnh hưởng đến lối ứng xử của chính mình với người khác trong xã hội. Thí dụ tính dễ nóng giận, tính nói dối, tính lợi dụng, tính ích kỷ, tính ỷ lại, tính tự cao, tính tự ti mặc cảm v.v…. Những khuyết điểm của chính bản thân đều hình thành từ thói quen mà đôi khi chính bản thân không nghĩ rằng đó là khuyết điểm. Không ai trên thế gian này hoàn hảo cho nên chuyện có khuyết điểm là chuyện rất bình thường. Cái quan trọng là nhận diện ra khuyết điểm của mình để sửa đổi trong tinh thần tôi luyện tâm tính của mình. 

Ưu điểm là cái mà chính bản thân của mỗi người có được qua kinh nghiệm sống hoặc do bản năng có sẵn để hình thành cái ưu điểm của mỗi người. Thí dụ khả năng lý luận giỏi, làm việc cẩn thận, quan sát sự kiện và đưa đến kết luận nhanh, dễ hòa đồng trong mọi hoàn cảnh, giỏi tính toán trên lãnh vực làm thương mại v.v…. Những ưu điểm này cộng với khuyết điểm của chính bản thân sẽ tạo ra quan niệm sống của mỗi cá nhân trong đời sống xã hội.

Quan niệm sống của cá nhân tốt hay xấu là do sự tương tác giữa ưu-khuyết điểm của mỗi cá nhân. Sự tương tác này sẽ được phân tích trong phần quan niệm sống.

b.  Biết người

Biết mình đã khó mà biết người lại càng khó hơn. Tại sao cần phải biết người khác và biết cái gì? Quan hệ giữa người với người là quan hệ bắt buộc xảy ra trong cuộc sống bởi con người không thể sống đơn độc mà là một tập thể cùng nhau giúp đỡ để sống còn. Quan hệ giữa người với người tạo ra hợp tác cùng nhau làm việc. Mà để sự hợp tác hữu hiệu, chúng ta cần biết người chúng ta hợp tác ra sao. Biết ưu – khuyết điểm của cá nhân để sự hợp tác được phân công cho hợp lý, thích hợp với khả năng của mỗi cá nhân. Thí dụ người không có khả năng viết lách mà đưa vào ban biên tập thì rõ ràng đã đặt cá nhân đó không đúng vị trí.

Tìm hiểu ưu – khuyết điểm của người khác đôi khi phải trả giá khá đắt bởi nếu một con người gian manh, xảo quyệt -- họ sẽ giấu cái gian manh đó. Đến khi cùng nhau hợp tác thì tùy theo trường hợp, người hợp tác sẽ thấy được con người thật của đối tượng mà mình hợp tác và có thể mất cả tài sản hoặc tính mệnh để trả giá cho sự biết đó. Sự hợp tác ngoài xã hội là những hợp tác mang tính chất cộng đồng, giúp cộng đồng cùng nhau tiến bộ. Trong sự tương tác làm việc này sẽ hiện rõ bản chất của con người khi va chạm về ý tưởng, cách giải quyết vấn đề. Nhưng có những hợp tác mang tính chất sống còn, chẳng hạn như hợp tác để làm cách mạng thay đổi cơ chế cầm quyền, thì sự hợp tác này cần phải cẩn thận và hiểu rõ người hợp tác để có sự tin tưởng trong hoàn cảnh sự bảo mật thật cao, để bảo toàn tính mạng của nhiều người. Không thể nào hợp tác với người “xài bạc giả” đã bị bắt quả tang một lần dù rằng cách “xài bạc giả” đó cố ý hay không cố ý thì bản chất vẫn là sự gian dối.

c.  Biết xã hội

Biết mình, biết người vẫn chưa đủ mà cần phải biết xã hội mình đang sống ra sao, xã hội ở những quốc gia khác ra sao. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã làm thay đổi xã hội nhanh chóng, tốt có, xấu có. Cần phải biết cái nào tốt và cái nào xấu đang xảy ra để chuẩn bị cho chính mình đầy đủ tri thức ứng phó với cái xấu, không để cho cái xấu làm biến dạng con người của chính mình.

Cần phải biết sự phát minh của bất cứ khoa học nào nếu không có cái nhìn dài hạn mà chỉ nghĩ đến quyền lợi ngắn hạn thì hậu quả lâu dài có thể ảnh hưởng đến môi trường sống, tâm sinh lý của những người sống trong xã hội đó.

Biết xã hội để thấy không phải bề ngoài mà bề trong của xã hội đó hầu đánh lên tiếng nói cảnh tỉnh, thay đổi khi mà bề trong của xã hội đang xuống cấp cho dù bề ngoài vẫn là hình ảnh tốt đẹp.

d.  Biết quan niệm sống

Con người hành xử theo quan niệm sống của chính mình. Mà quan niệm sống phát xuất từ bên trong đồng thời bị tác động từ bên ngoài.

Quan niệm sống của bạn là gì? Bạn đã học hỏi gì từ những tài liệu Duy Dân mà bạn đã có dịp xem qua? Quan niệm sống của bạn có thay đổi sau khi đọc qua các tài liệu Duy Dân?

Đa số mọi người có quan niệm sống rất đơn giản: Sống vì mình, gia đình mình. Tuy nhiên cuộc đời không đơn giản như thế. Xã hội luôn luôn tác động vào cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của con người ngay từ thời tiền sử cũng quan niệm sống vì mình, gia đình mình. Nhưng rồi quan niệm đó được thay thế khi mà sự hình thành xã hội là nhu cần cần thiết thể bảo đảm sự sống còn của một bộ tộc, bộ lạc, hay quốc gia.

Làm sao chọn cuộc sống đơn giản khi mà xã hội đang sống đua đòi theo vật chất? Làm sao chọn cuộc sống lý tưởng vì mình và xã hội khi mà thực tế xã hội đối xử với nhau chỉ vì cá nhân mà quên đi xã hội? Làm sao chọn cuộc sống lý tưởng khi mà sự thiệt thòi về mặt tinh thần, vật chất quá nhiều? Giữa sự lựa chọn sống vì lý tưởng và sống làm nô lệ bạn chọn cuộc sống nào? Lịch sử Việt đã chứng minh Việt tộc không chấp nhận làm nô lệ mà sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng để chọn cuộc sống tự chủ mà Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi là những tấm gương để lại cho Việt tộc ngàn đời sau. Sử Việt cũng chứng minh đảng cộng sản Việt Nam tình nguyện làm nô lệ cho quốc tế cộng sản, làm nô lệ cho Trung Cộng, làm nô lệ cho quyền hành, tiền tài và xem thường sự sống còn của dân tộc.

Cần phải quan tâm đến ưu điểm và khuyết điểm của mình để nhận ra sự tương tác của cái xấu và cái tốt và kết quả là xấu cho toàn xã hội mà đảng csvn là thí dụ điển hình. Một thí dụ khác về cá nhân, bạn có khả năng biện luận giỏi nhưng bạn lại có tính xấu lừa gạt người khác về mọi lãnh vực. Thế là bạn dùng khả năng biện luận của mình, phối hợp với tính xấu lừa gạt để đạt cái bạn muốn về tiền bạc, tình cảm, danh vọng v.v….

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 6 năm 2020 (Việt lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Tám 202011:23 CH(Xem: 88)
Con đường của đảng csVN sẽ không có gì thay đổi như bản chất vốn có của nó, không có thân Mỹ, thân Tàu như nhiều người bình luận mà con đường của họ là độc tài, độc ác và cực đoan, những hành động đu giây giữa các cường quốc chỉ là giải pháp tạm thời nhằm bảo đảm được sự ổn định chính trị và đặc quyền cai trị của mình để đè đầu, đè cổ dân tộc, làm giàu bất chính và chấm hết. Không có lý tưởng bác hồ, chủ thuyết cộng sản nào trong những con người tham gia cầm quyền hôm nay cả mà chỉ có lý tưởng nhà lầu, biệt thự, xe hơi, chỉ có chủ thuyết vàng, kim cương...
10 Tháng Tám 202010:59 CH(Xem: 63)
“Cho là tất cả những gì Trump làm chỉ là diễn hành theo tiếng trống của chủ nghĩa dân tuý, ông ta vẫn thả ra được một lực lượng phá hoại một nền dân chủ đa văn hoá mong manh,” Neuborne viết. “Nhưng tôi nghĩ còn hơn thế nữa. Sự tương đồng giữa – đặc biệt là các điểm mấu chốt giữa Lügenpresse và “tin giả”, và những hứa hẹn để khôi phục sự vĩ đại của nước Đức và “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” – quá giống nhau để cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi khá chắc chắn rằng ngoài việc nghiên cứu các diễn văn của Hitler – nhất là cách dùng các từ ngữ thô bỉ, phân biệt...
10 Tháng Tám 202010:58 CH(Xem: 65)
Vào thứ Sáu vừa rồi, ông DeJoy đã “xuống tay” sa thải hàng loạt và bổ nhiệm lại khoảng hai chục người nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Sở Bưu Điện. Các nhà quan sát nhận xét rằng, đây chính là hành động đưa vây cánh vào, nhằm tập trung mọi quyền lực ở Sở Bưu Điện hoạt động đúng theo "chỉ thị của cấp trên." Các nhà phê bình gọi đây là "Vụ Thảm Sát Đêm Thứ Sáu" được thực hiện bởi chính quyền Donald Trump, nhằm gia tăng việc đè nén những lá phiếu mang tính cách bất lợi cho ông ta trong kỳ bầu cử sắp tới.
09 Tháng Tám 20208:54 CH(Xem: 98)
Đó là chưa kể đến cách làm việc, cách ứng xử, giao du, cách lãnh đạo, cách đối phó với chuyện đại sự. Khỏi nói hết ra đây, đầy dẫy những cái thối tha dơ nhớp bẩn thỉu của chính trị Mỹ. Nói ủng hộ đảng CH thì tôi đồng ý, nhưng ủng hộ tên Moron thì không tưởng tượng được. Đảng nào cũng có người giỏi người dở. Nhưng người vô lương tâm, xảo quyệt, gian manh thì nên loại ra. Trump đã phá nát đảng CH. Chính người trong đảng CH nay cũng quay qua chống Trump mạnh mẽ. Họ cứu nước Mỹ, cứu đảng CH nên xa lánh tên Moron.
08 Tháng Tám 202011:14 CH(Xem: 93)
Lời tuyên bố trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump, mới nghe qua, người ta cứ tưởng đó chỉ là một trong những chiêu trò né tránh dư luận đối mặt với những thất bại, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ cho thấu đáo, thì ta có thể nhận thức ra được rằng: Đó là việc định hướng, là những âm mưu, là những bước đi của một nền chuyên chế độc đoán, độc tài đang trong giai đoạn thành hình. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân của người viết bài, tuy vậy, đâu có khó khăn gì để nhận ra.
07 Tháng Tám 20208:29 CH(Xem: 117)
Có lẽ nước Mỹ chưa bao giờ phải đón nhận sự khinh bỉ, bị nhìn bằng nửa con mắt của thế giới như ngày nay. Sự rối bời, lúng túng và thiếu một chính sách nhất quán và triệt để giữa trung ương và địa phương là nguyên nhân chính yếu. Bản thân Tổng thống có cái nhìn, cách đối phó một cách sai lầm và đầy cảm tính khác với giới khoa học. Như lúc đầu Ông cho dịch Covid 19 chỉ là cơn cảm xoàng sẽ tự động hết, khi dịch bùng phát, Ông đề nghị dùng thuốc ký ninh trị sốt rét, rồi thuốc tẩy rửa để điều trị. Sau đó, Ông dứt khoát không đeo mask, điều đơn giản này đã...
07 Tháng Tám 20208:02 CH(Xem: 104)
Tất cả mọi sinh hoạt, mọi vị trí trong xã hội đều có giá trị tinh thần bằng nhau. Đừng vì mình không có năng khiếu học mà chỉ làm công việc đổ rác để rồi tự ti mặc cảm. Nếu không ai trong xã hội làm công việc đổ rác thì ai sẽ làm công việc đó khi mà tất cả mọi người đều xả rác trong tiến trình sống của bản thân? Thành ra mọi người sống trong xã hội phải tôn trọng lẫn nhau cho dù cá nhân đó không có địa vị cao trong xã hội -- nhưng nếu không có những cá nhân đó (phu quét đường, đổ rác), xã hội sẽ bất ổn. Tất cả mọi ngành nghề trong xã hội đều có giá trị tinh thần bằng nhau khi mà những ngành nghề đó phục vụ đời sống của những con người sinh hoạt trong xã hội đó.
06 Tháng Tám 202010:07 CH(Xem: 192)
Mỹ tài trợ lớn, nhưng những khoản chi đó là minh bạch. Tất cả đều phải hạch toán báo cáo rõ ràng, chính vì thế những món tiền đó không thể chảy vào túi những lãnh đạo của WHO. Ngược lại, Trung Cộng lại thích chi dưới gầm bàn hơn là chi công khai minh bạch, nên họ đã mua chuộc được nhiều quan chức hám tiền của WHO và từ đó tổ chức này chịu sự sai khiến của họ. Thực ra Tàu chẳng muốn đóng góp ngân sách cho WHO đâu, họ muốn dồn tiền để hối lộ thì tốt hơn. Nhưng nếu không đóng thì không được, vì Tàu cũng là thành viên của WHO, nên chỉ đóng 0,21% chiếu lệ mà thôi.
06 Tháng Tám 202010:05 CH(Xem: 238)
Sự ra đi của ông Lê Khả Phiêu trong lúc đại dịch Covid 19 làm cho đời sống của nhân dân đang gặp nhiều khó khăn và rất hoang mang lo lắng thì chẳng có ai quan tâm đến cái chết của ông. Nhiều năm qua, việc ông Lê Khả Phiêu đang sống hay chết thì đối với nhân dân coi ông là đồ phế bỏ, bởi vì Lê Khả Phiêu chẳng giúp ích gì cho nhân dân cả nước, đôi khi còn hại nước, hại dân và tốn cơm gạo mà nhân dân phải nuôi ông trong suốt nhiều năm qua.
06 Tháng Tám 20209:46 CH(Xem: 192)
Ngay từ ngày đầu bước vào tòa Bạch Ốc, Donald Trump đã chủ trương đào sâu mối hận thù của sự kỳ thị sắc tộc, của giàu nghèo và của đảng phái chính trị, với một mục đích duy nhất, Chia Rẽ Để Đắc Cử. Sau khi ông ta lên nắm chính quyền, ông ta chưa bao giờ thể hiện mình là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, bao gồm cả những người bỏ phiếu cho đối thủ của ông ta là bà Hillary Clinton. Không gì lộ liễu cho bằng việc ông ta tấn công đảng Dân Chủ và Phe Bên Kia bằng mọi giá, qua mọi cách thức, với mọi cơ hội có thể.
10 Tháng Tám 2020
Con đường của đảng csVN sẽ không có gì thay đổi như bản chất vốn có của nó, không có thân Mỹ, thân Tàu như nhiều người bình luận mà con đường của họ là độc tài, độc ác và cực đoan, những hành động đu giây giữa các cường quốc chỉ là giải pháp tạm thời nhằm bảo đảm được sự ổn định chính trị và đặc quyền cai trị của mình để đè đầu, đè cổ dân tộc, làm giàu bất chính và chấm hết. Không có lý tưởng bác hồ, chủ thuyết cộng sản nào trong những con người tham gia cầm quyền hôm nay cả mà chỉ có lý tưởng nhà lầu, biệt thự, xe hơi, chỉ có chủ thuyết vàng, kim cương...
10 Tháng Tám 2020
“Cho là tất cả những gì Trump làm chỉ là diễn hành theo tiếng trống của chủ nghĩa dân tuý, ông ta vẫn thả ra được một lực lượng phá hoại một nền dân chủ đa văn hoá mong manh,” Neuborne viết. “Nhưng tôi nghĩ còn hơn thế nữa. Sự tương đồng giữa – đặc biệt là các điểm mấu chốt giữa Lügenpresse và “tin giả”, và những hứa hẹn để khôi phục sự vĩ đại của nước Đức và “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” – quá giống nhau để cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi khá chắc chắn rằng ngoài việc nghiên cứu các diễn văn của Hitler – nhất là cách dùng các từ ngữ thô bỉ, phân biệt...
10 Tháng Tám 2020
Vào thứ Sáu vừa rồi, ông DeJoy đã “xuống tay” sa thải hàng loạt và bổ nhiệm lại khoảng hai chục người nắm giữ những chức vụ quan trọng ở Sở Bưu Điện. Các nhà quan sát nhận xét rằng, đây chính là hành động đưa vây cánh vào, nhằm tập trung mọi quyền lực ở Sở Bưu Điện hoạt động đúng theo "chỉ thị của cấp trên." Các nhà phê bình gọi đây là "Vụ Thảm Sát Đêm Thứ Sáu" được thực hiện bởi chính quyền Donald Trump, nhằm gia tăng việc đè nén những lá phiếu mang tính cách bất lợi cho ông ta trong kỳ bầu cử sắp tới.
09 Tháng Tám 2020
Đó là chưa kể đến cách làm việc, cách ứng xử, giao du, cách lãnh đạo, cách đối phó với chuyện đại sự. Khỏi nói hết ra đây, đầy dẫy những cái thối tha dơ nhớp bẩn thỉu của chính trị Mỹ. Nói ủng hộ đảng CH thì tôi đồng ý, nhưng ủng hộ tên Moron thì không tưởng tượng được. Đảng nào cũng có người giỏi người dở. Nhưng người vô lương tâm, xảo quyệt, gian manh thì nên loại ra. Trump đã phá nát đảng CH. Chính người trong đảng CH nay cũng quay qua chống Trump mạnh mẽ. Họ cứu nước Mỹ, cứu đảng CH nên xa lánh tên Moron.
08 Tháng Tám 2020
Lời tuyên bố trì hoãn cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump, mới nghe qua, người ta cứ tưởng đó chỉ là một trong những chiêu trò né tránh dư luận đối mặt với những thất bại, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ cho thấu đáo, thì ta có thể nhận thức ra được rằng: Đó là việc định hướng, là những âm mưu, là những bước đi của một nền chuyên chế độc đoán, độc tài đang trong giai đoạn thành hình. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân của người viết bài, tuy vậy, đâu có khó khăn gì để nhận ra.
07 Tháng Tám 2020
Có lẽ nước Mỹ chưa bao giờ phải đón nhận sự khinh bỉ, bị nhìn bằng nửa con mắt của thế giới như ngày nay. Sự rối bời, lúng túng và thiếu một chính sách nhất quán và triệt để giữa trung ương và địa phương là nguyên nhân chính yếu. Bản thân Tổng thống có cái nhìn, cách đối phó một cách sai lầm và đầy cảm tính khác với giới khoa học. Như lúc đầu Ông cho dịch Covid 19 chỉ là cơn cảm xoàng sẽ tự động hết, khi dịch bùng phát, Ông đề nghị dùng thuốc ký ninh trị sốt rét, rồi thuốc tẩy rửa để điều trị. Sau đó, Ông dứt khoát không đeo mask, điều đơn giản này đã...
07 Tháng Tám 2020
Tất cả mọi sinh hoạt, mọi vị trí trong xã hội đều có giá trị tinh thần bằng nhau. Đừng vì mình không có năng khiếu học mà chỉ làm công việc đổ rác để rồi tự ti mặc cảm. Nếu không ai trong xã hội làm công việc đổ rác thì ai sẽ làm công việc đó khi mà tất cả mọi người đều xả rác trong tiến trình sống của bản thân? Thành ra mọi người sống trong xã hội phải tôn trọng lẫn nhau cho dù cá nhân đó không có địa vị cao trong xã hội -- nhưng nếu không có những cá nhân đó (phu quét đường, đổ rác), xã hội sẽ bất ổn. Tất cả mọi ngành nghề trong xã hội đều có giá trị tinh thần bằng nhau khi mà những ngành nghề đó phục vụ đời sống của những con người sinh hoạt trong xã hội đó.
06 Tháng Tám 2020
Mỹ tài trợ lớn, nhưng những khoản chi đó là minh bạch. Tất cả đều phải hạch toán báo cáo rõ ràng, chính vì thế những món tiền đó không thể chảy vào túi những lãnh đạo của WHO. Ngược lại, Trung Cộng lại thích chi dưới gầm bàn hơn là chi công khai minh bạch, nên họ đã mua chuộc được nhiều quan chức hám tiền của WHO và từ đó tổ chức này chịu sự sai khiến của họ. Thực ra Tàu chẳng muốn đóng góp ngân sách cho WHO đâu, họ muốn dồn tiền để hối lộ thì tốt hơn. Nhưng nếu không đóng thì không được, vì Tàu cũng là thành viên của WHO, nên chỉ đóng 0,21% chiếu lệ mà thôi.
06 Tháng Tám 2020
Sự ra đi của ông Lê Khả Phiêu trong lúc đại dịch Covid 19 làm cho đời sống của nhân dân đang gặp nhiều khó khăn và rất hoang mang lo lắng thì chẳng có ai quan tâm đến cái chết của ông. Nhiều năm qua, việc ông Lê Khả Phiêu đang sống hay chết thì đối với nhân dân coi ông là đồ phế bỏ, bởi vì Lê Khả Phiêu chẳng giúp ích gì cho nhân dân cả nước, đôi khi còn hại nước, hại dân và tốn cơm gạo mà nhân dân phải nuôi ông trong suốt nhiều năm qua.
06 Tháng Tám 2020
Ngay từ ngày đầu bước vào tòa Bạch Ốc, Donald Trump đã chủ trương đào sâu mối hận thù của sự kỳ thị sắc tộc, của giàu nghèo và của đảng phái chính trị, với một mục đích duy nhất, Chia Rẽ Để Đắc Cử. Sau khi ông ta lên nắm chính quyền, ông ta chưa bao giờ thể hiện mình là tổng thống của tất cả người dân Mỹ, bao gồm cả những người bỏ phiếu cho đối thủ của ông ta là bà Hillary Clinton. Không gì lộ liễu cho bằng việc ông ta tấn công đảng Dân Chủ và Phe Bên Kia bằng mọi giá, qua mọi cách thức, với mọi cơ hội có thể.