30/4/1975 là cưỡng chiếm miền Nam hay thống nhất đất nước?

28 Tháng Tư 20209:36 CH(Xem: 980)

  30/4/1975 là cưỡng chiếm miền Nam hay thống nhất đất nước?

75220626_1394002154099141_3056117746501681152_nMột cán binh Củ Mì V+ đang bô lô ba la với người dân miền nam cho đỡ nhục khi thấy xã hội miền nam cái gì cũng hơn miền bắc - Hình Internet.Nguyễn Văn Đài
      RFA Blog


    B
ộ máy tuyền truyền của chế độ cộng sản tại Việt Nam đã và đang tiếp tục tuyên truyền rằng ngày 30/4/1975 là ngày thống nhất đất nước. Đồng thời họ bác bỏ quan điểm rằng cộng sản miền Bắc đã dùng vũ trang bạo lực cưỡng chiếm miền Nam. Họ cũng cho rằng việc dùng bạo lực để thống nhất là tính tất yếu của lịch sử vì do phía miền Nam(VNCH) không chịu thống nhất bằng Tổng tuyển cử.

Tôi khẳng định quan điểm của đảng csVN là cực kỳ phản động và mang tính bạo lực.

Tại sao?

Theo Hiệp định Genève về Việt Nam được ký kết giữa đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện Liên hiệp Pháp, quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và quân đội Liên hiệp Pháp phải đình chỉ chiến sự. Việt Nam tạm thời bị chia thành hai vùng có giới tuyến là vĩ tuyến 17 trong 2 năm. Vĩ tuyến 17 được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời (tiếng Anhmilitary demarcation line) chia Việt Nam làm hai vùng tập kết. Chính quyền và quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tập trung về miền Bắc Việt Nam; Chính quyền và quân đội khối Liên hiệp Pháp tập trung về miền Nam Việt Nam. Quốc gia Việt Nam (tiền thân của Việt Nam Cộng hòa) không ký vào Hiệp định Genève với lý do hiệp định "gây chia cắt Việt Nam"  và đẩy Quốc gia Việt Nam vào thế nguy hiểm. Hiệp định Genève 1954 không nhắc đến Quốc gia Việt Nam (État du Viêt Nam, State of Vietnam) hay Việt Nam Cộng hòa (Republic of Vietnam) vốn chưa tồn tại (thành lập năm 1955).

Bởi vậy, Chính phủ Quốc gia Việt Nam, sau này là Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và toàn thể Nhân dân tại miền Nam VN không chịu sự ràng buộc bởi qui định của hiệp định Geneve là hai miền sẽ tổ chức Tổng tuyển cử để thống nhất đất nước vào năm 1956.

Do đó ngày 23 tháng 10 năm 1955, miền Nam tiến hành trưng cầu dân ý để bầu Tổng thống và xóa bỏ chế độ phong kiến. Kết quả ông Ngô Đình Diệm đã đắc cử với 98,2% số phiếu. Ngày 26/10/1955 Việt Nam Cộng Hòa được thành lập. Hoa kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận VNCH.

Tháng 3 năm 1956, VNCH tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội lập hiến. Tháng 10 năm 1956 ban hành Hiến pháp VNCH.

Trong khi đó ở miền Bắc, dưới sự cai trị phát xít của đảng cộng sản Việt Nam, trong 2 năm 1955 và 1956 Hồ Chí Minh và đảng csVN tiến hành cuộc cải cách ruộng đất một cách đẫm máu, gần 200,000 địa chủ bị giết hại và bị tước đoạt tài sản.

Khi Hồ Chí Minh và đảng cs mị dân rằng đó là sai lầm thì 200 nghìn người đã bị giết. Hàng ngàn đình chùa đã bị phá hoại.

Một điều mẫu thuẫn rất rõ ràng ở đây: Trong khi Nhân dân miền Nam tiến hành cải cách dân chủ thông qua trưng cầu dân ý và Tổng tuyển cử để thể hiện quyền làm chủ đất nước của mình. Thì khi đó người dân miền Bắc chịu sự cai trị phát xít và bị giết hại của Hồ Chí Minh và đảng csVN.

Sau khi VNCH được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1955, cùng với QH và Hiến pháp 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm, chính phủ VNCH và đa số người dân miền Nam nhìn thấy rõ bản chất phản cách mạng, phản dân chủ và cực kỳ phản động của Hồ Chí Minh, đảng và chế độ CS. Vậy nên VNCH chưa chấp nhận Tổng tuyển cử bởi e ngại người dân lúc đó chưa đủ thông tin và sự sáng suốt để nhận ra bản chất thật của Hồ Chí Minh và đảng cs.

Xin nói đôi nét về Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tháng 1 năm 1946, Hồ Chí Minh mời ông Ngô Đình Diệm ra gặp mặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh muốn mời ông Ngô Đình Diệm tham gia chính phủ liên hiệp vì Hồ Chí Minh cũng ngưỡng mộ tài năng và ý trí của ông Ngô Đình Diệm.

Sau một vài cuộc nói chuyện và trao đổi với Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Diệm đã nhận thấy bản chất của của Hồ Chí Minh và Việt Minh là tay sai của cộng sản quốc tế. Nên ông Ngô Đình Diệm đã từ chối với lý do sẽ tiếp tục chống Pháp tới cùng theo cách của ông nhưng không thể đứng chung với Hồ Chí Minh và Việt Minh.

Năm 1955, Đại sứ Ba Lan trong Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định Giơnevơ về đình chiến ở Đông Dương từ Hà Nội sẽ đi vào Sài Gòn đến chào HCM, HCM nói với vị Đại sứ: “Nhờ Đại sứ chuyển lời thăm hỏi của tôi tới ông Ngô Đình Diệm”. Thấy vị đại sứ có vẻ ngạc nhiên, Hồ Chí Minh nói tiếp: “Ông Diệm là người Việt Nam. Là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước. Ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy”.

Điều này chứng tỏ mặc dù Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm đã là đối thủ chính trị của nhau. Nhưng Hồ Chí minh vẫn phải kính trọng cách yêu nước và tài năng của Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Nhưng đáng tiếc, đảng csVN với tham vọng áp đặt sự cai trị của họ với toàn bộ đất nước và dân tộc Việt Nam. Họ đã sử dụng xương máu cùa hàng triệu thanh niên VN cho tham vọng của họ. Mà ở đây, Lê Duẩn là kẻ tội đồ số 1. Lê Duẩn được mệnh danh là kiến trúc sư hàng đầu của cuộc chiến tranh Việt Nam 1955- 1975.

Lê Duẩn sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907 tại Quảng trị.

Từ năm 1946 đến năm 1954, ông ta là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, rồi Bí thư Trung ương Cục miền Nam, lãnh đạo Đảng bộ miền Nam tổ chức cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Tại Đại hội lần thứ II Đảng Lao động Việt Nam năm 1951, ông ta được bầu vào Bộ Chính trị.

Từ năm 1954 đến năm 1957, ông ta ở lại miền Nam để lãnh đạo và tìm hiểu về cuộc sống, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của người dân miền Nam dưới chế độ VNCH và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vậy nên ông ta đi lại khắp các tỉnh miền Nam.

Tháng 8 năm 1956, ông đã hoàn thành bản dự thảo “Đề cương cách mạng miền Nam” tại căn nhà số 29 đường Huỳnh Khương Ninh, gần chợ Đa Kao (nay thuộc quận 1, TP Hồ Chí Minh). Chứng kiến thực tế của người dân miền Nam, các chính sách, pháp luật của VNCH và Tổng thống Ngô Đình Diệm với sự hỗ trợ của Mỹ và các nước đồng minh. Lê Duẩn cho rằng “Chỉ có một con đường duy nhất là dùng vũ trang, bạo lực để thống nhất. Ngoài con đường đó, không còn con đường nào khác” 

Ông ta cho rằng, nếu để cho VNCH tự do phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng trong hòa bình, thì tới một lúc nào đó VNCH sẽ trở thành cường quốc và thống nhất miền Bắc trong hòa bình, đảng CS sẽ mất hết quyền lực.

Vào cuối tháng 4 năm 1957, Lê Duẩn đã được Bộ Chính trị và HCM mời ra Hà Nội. Ông ra Hà Nội, vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, chủ trì công việc của Ban Bí thư và là Phó Ban chuẩn bị văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng.

Trong thời gian này, Lê Duẩn ra sức vận động và gây sức ép lên phe chủ hòa trong đảng CS để sử dụng vũ trang, bạo lực cướp chính quyền VNCH.

Lê Duẩn từng đe dọa, nếu Ban chấp hành trung ương và BCT không nhất trí dùng vũ trang, bạo lực để cướp chính quyền VNCH thì đảng cs sẽ chia đôi, phe chủ chiến sẽ về miền Nam dùng vũ trang, bạo lực để cướp chính quyền.

Lê Duẩn cùng dùng 2 đại biểu miền Nam lúc đó là Phan Văn Đáng và Phạm Văn Xô để báo cáo và gây sức ép.

Cuối cùng phe chủ hòa trong đảng csVN đã lùi bước và Tháng 9/1960, tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, ông ta được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Sau đó Hồ Chí Minh già yếu và bị phe Lê Duẩn cô lập, ông ta chỉ còn là cái bóng cho đảng cs tuyên truyền. Lê Duẩn và phe cánh thao túng điên cuồng sử dụng xương máu của hàng triệu thanh niên miền Bắc cho cuộc chiến huynh đệ Nam Bắc.

Kế quả cuối cùng, đảng cs đã chiến thắng cái thiện, nhân nghĩa, một nền dân chủ của VNCH vào ngày 30/4/1975.

Đó là khởi đầu cho sự bất hạnh, điều không may mắn, là bi kịch của đất nước và dân tộc VN.

Thực tế 45 năm đã qua, đảng và chế độ csVN đã tước đoạt các quyền con người về tự do chính trị. Người dân không có quyền tự do ngôn luận, không có tự do báo chí tư nhân, không có quyền tự do thành lập và hoạt động đảng chính trị, không có quyền tự do biểu tình.

Kết luận: 30 tháng 4 năm 1975 không phải là ngày thống nhất đất nước mà đó là việc đảng csVN đã sử dụng vũ trang, bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam. Và khởi đầu cho bi kịch, sự bất hạnh của cả đất nước và dân tộc VN trong 45 năm đã qua, chưa biết đến bao giờ mới kết thúc bi kịch và sự bất hạnh này.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Bảy 202010:00 CH(Xem: 101)
Còn Mỹ thì dù cho có những hành động cứng rắn tại Biển Đông cũng chỉ dừng lại ở việc bảo đảm con đường hàng hải quốc tế, những vấn đề TQ xâm chiếm thềm lục địa của Việt Nam; Mỹ không thể nào can thiệp vì nếu có muốn cũng sẽ mắc nghẹn với cái Công Hàm công nhận 12 hải lý của PVĐ đã ký kết cùng TQ, đó là chuyện song phương chứ không phải là đa phương để có thể vận dụng luật pháp quốc tế vào mà cứu giúp cho Việt Nam. Nước Mỹ chỉ quan tâm đến sự quấy nhiễu của lực lượng hải quân TQ tại các mỏ dầu do các công ty của họ khai thác để bảo vệ cho...
14 Tháng Bảy 20209:55 CH(Xem: 33)
Tại sao chính người cộng sản lại cho xuất bản và ca ngợi cuốn sách này, trong khi nó là một cuộc đột kích có tổ chức với vũ trang để giết các binh sỹ của quân đội của chế độ mà những người tấn công cho là độc tài? Trong khi, chính lúc này, những người chỉ đấu tranh bằng hoà bình và tư tưởng ôn hoà, tại xứ ta, lại bị cáo buộc phạm trọng tội chính trị (an ninh quốc gia)? Đây chẳng là một nghịch lý của người cộng sản ư? Họ muốn và đã đạt được chính quyền bằng chuyên chính bạo lực, nhưng ngay khi có được, họ lại trừng trị và coi là tội phạm ngay cả với những người...
14 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 41)
Trong tháng này, Fauci cũng đã nói Hoa Kỳ cần cân bằng giữa việc hồi phục về kinh tế và sức khỏe dân chúng. Ông cũng nhấn mạnh mọi người cần tập để giữ khoảng cách nơi công cộng và việc đeo mặt nạ. "Vì nền kinh tế quốc gia, ta phải mở cửa lại sinh hoạt trong xã hội, chắc chắn phải vậy, kinh tế phải được phục hồi", "nhưng ta phải mở cửa lại một cách khoa học, và chỉ vì không làm thế, giờ đây hậu quả là sự lây nhiễm trầm trong như ta đang thấy đó."
14 Tháng Bảy 20209:43 CH(Xem: 43)
Từ các công trình, dự án giao cho Trung Cộng làm vừa kéo dài lê thê, đội vốn cao gấp bao nhiêu lần, khiến VN bị mắc vào «bẫy nợ» của Trung Quốc mà chất lượng thì tệ hại, nhiều công trình gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường, ví dụ dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, dự án khai thác bauxite Tây Nguyên, điện hạt nhân Ninh Thuận, Formosa Hà Tĩnh v.v...Cho tới các đặc khu kinh tế cho Tàu thuê dù dư luận phản đối, Quốc hội 2018 không thông qua nhưng mới đây, nhà cầm quyền vẫn lặng lặng tiến hành 2 khu kinh tế là Vân Đồn-Quảng Ninh và Phú Quốc-Kiên Giang...
13 Tháng Bảy 202011:04 CH(Xem: 79)
Trong lịch sử khoảng 4000 năm của dân tộc Việt Nam, thời nào cũng có nhân tài giúp xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng có thể nói dưới sự cai trị của đảng và chế độ CSVN thì không có một nhân tài nào xuất hiện mà chỉ xuất những kẻ bất tài, vô đức cai trị Nhân dân, chiếm đoạt tài sản của Nhân dân và của quốc gia như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Tất Thành Cang,…
13 Tháng Bảy 202010:59 CH(Xem: 70)
Nói là gửi tới người Việt Nam, đọc đi đọc lại không dưới chục lần, nhưng không thấy cái gì mà Y muốn gửi tới người Việt cả, thực ra thông điệp của Lão Hồ này muốn gửi tới Bộ chính trị Hà Nội ngụy trang dưới tiêu đề gửi tới người Việt thì đúng hơn. Vì hơn ai hết, hắn cũng hiểu rằng Nhân dân VN vốn dĩ có quyền gì mà lựa chọn thái độ ngoại giao hay nói cách khác chọn bạn chơi chỉ có đảng nắm quyền chọn được. Rõ ràng, người Việt Nam luôn xem trung cộng là kẻ thù, thì không có lý gì hắn ta lại gửi nhân dân VN cả. Một tổng biên tập tờ báo đảng TQ, mà hắn ta đòi...
12 Tháng Bảy 20209:34 CH(Xem: 127)
Thanh niên Hongkong đã đứng lên chỉ vì Hongkong ngày càng tệ hại hơn, dân quyền đang bị đe dọa nặng nề, còn dân xã nghĩ thì thế nào trong khi sự tồn vong của đất nước đang bên bờ vực, sự toàn vẹn lãnh thổ bị giặc cướp xâm phạm hàng ngày. Xin hỏi trước vấn nạn đó đã có được trăm người dân, ngàn người dân, dám đứng lên thẳng thắn mặt đối mặt, với lũ Ba Đình buôn dân bán nước không? Hỏi chỉ là bởi thất vọng bởi bao năm luôn mong đợi một điều gì đó xảy ra! Chỉ lẻ tẻ một vài người, lại thêm sự quay lưng né tránh của chính người dân xã nghĩa...
11 Tháng Bảy 202011:28 CH(Xem: 125)
Những thế hệ già nua về nhận thức này đã không tự nhìn thấy những công việc họ làm suốt mấy chục năm qua, nó không có gì khác hơn cái bản sao của người Cộng Sản, của chủ nghĩa Cộng Sản là mấy, qua việc trù dập, qua việc chụp mũ và nhất là qua lối tấn công đàn áp người khác chính kiến bằng chính cái chiêu trò bẩn thỉu và bỉ ổi nhất của Cộng Sản, trò Đấu Tố Những Người Bất Đồng Chính Kiến Qua Tòa Án Nhân Dân mà họ căng lều lập ra như ở các “Cộng Đồng Người Việt” ở Mỹ. Chẳng hạn như vụ tấn công chụp mũ bà Dân Biểu Trâm Nguyễn ở Andover, Massachusetts...
10 Tháng Bảy 202010:03 CH(Xem: 152)
Với 88 trạm BOT dày đặc, mà chủ yếu là trên quốc lộ thì dân không có chọn lựa sử dụng hạ tầng miễn phí, chính vì thế toàn bộ nền kinh tế đất nước bị BOT trấn lột một cách cưỡng bức mà không có đường nào thoát. Chính quyền CS đã từ chối xây dựng hạ tầng cơ bản phục vụ dân sinh, trong khi đó người dân Việt Nam phải gồng lưng đóng thuế cho chính quyền thuộc loại cao nhất Châu Á. Như vậy, qua đây chúng ta mới thấy, BOT ở nước khác chỉ đơn giản nâng cao chất lượng hạ tầng, còn hệ thống BOT Việt Nam đang làm nhiệm vụ trấn lột toàn dân. Chính vì vậy mà chúng ta...
09 Tháng Bảy 20209:13 CH(Xem: 188)
Các bạn có thể thờ ông Trump như một vị thần nếu như các bạn muốn. Còn với tôi, ông ta chỉ là một con người với đầy rẫy những khiếm khuyết. Nhưng ngay cả như vậy, nếu ông ta chỉ là ông chủ của một cái casino, thì tui không cần nói làm gì. Nhưng ông ta đang là Tổng Thống Mỹ, nghĩa là ông ta đang là đầy tớ của dân Mỹ, cho nên tôi phải quan tâm vì mọi quyết định của ông Trump đều ít nhiều có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, gia đình tôi và tương lai của con cái tôi. Thuê đầy tớ thì phải biết họ làm gì và làm như thế nào chứ? Làm không được thì phải đuổi để mướn người khác...
14 Tháng Bảy 2020
Còn Mỹ thì dù cho có những hành động cứng rắn tại Biển Đông cũng chỉ dừng lại ở việc bảo đảm con đường hàng hải quốc tế, những vấn đề TQ xâm chiếm thềm lục địa của Việt Nam; Mỹ không thể nào can thiệp vì nếu có muốn cũng sẽ mắc nghẹn với cái Công Hàm công nhận 12 hải lý của PVĐ đã ký kết cùng TQ, đó là chuyện song phương chứ không phải là đa phương để có thể vận dụng luật pháp quốc tế vào mà cứu giúp cho Việt Nam. Nước Mỹ chỉ quan tâm đến sự quấy nhiễu của lực lượng hải quân TQ tại các mỏ dầu do các công ty của họ khai thác để bảo vệ cho...
14 Tháng Bảy 2020
Tại sao chính người cộng sản lại cho xuất bản và ca ngợi cuốn sách này, trong khi nó là một cuộc đột kích có tổ chức với vũ trang để giết các binh sỹ của quân đội của chế độ mà những người tấn công cho là độc tài? Trong khi, chính lúc này, những người chỉ đấu tranh bằng hoà bình và tư tưởng ôn hoà, tại xứ ta, lại bị cáo buộc phạm trọng tội chính trị (an ninh quốc gia)? Đây chẳng là một nghịch lý của người cộng sản ư? Họ muốn và đã đạt được chính quyền bằng chuyên chính bạo lực, nhưng ngay khi có được, họ lại trừng trị và coi là tội phạm ngay cả với những người...
14 Tháng Bảy 2020
Trong tháng này, Fauci cũng đã nói Hoa Kỳ cần cân bằng giữa việc hồi phục về kinh tế và sức khỏe dân chúng. Ông cũng nhấn mạnh mọi người cần tập để giữ khoảng cách nơi công cộng và việc đeo mặt nạ. "Vì nền kinh tế quốc gia, ta phải mở cửa lại sinh hoạt trong xã hội, chắc chắn phải vậy, kinh tế phải được phục hồi", "nhưng ta phải mở cửa lại một cách khoa học, và chỉ vì không làm thế, giờ đây hậu quả là sự lây nhiễm trầm trong như ta đang thấy đó."
14 Tháng Bảy 2020
Từ các công trình, dự án giao cho Trung Cộng làm vừa kéo dài lê thê, đội vốn cao gấp bao nhiêu lần, khiến VN bị mắc vào «bẫy nợ» của Trung Quốc mà chất lượng thì tệ hại, nhiều công trình gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường, ví dụ dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, dự án khai thác bauxite Tây Nguyên, điện hạt nhân Ninh Thuận, Formosa Hà Tĩnh v.v...Cho tới các đặc khu kinh tế cho Tàu thuê dù dư luận phản đối, Quốc hội 2018 không thông qua nhưng mới đây, nhà cầm quyền vẫn lặng lặng tiến hành 2 khu kinh tế là Vân Đồn-Quảng Ninh và Phú Quốc-Kiên Giang...
13 Tháng Bảy 2020
Trong lịch sử khoảng 4000 năm của dân tộc Việt Nam, thời nào cũng có nhân tài giúp xây dựng và phát triển đất nước. Nhưng có thể nói dưới sự cai trị của đảng và chế độ CSVN thì không có một nhân tài nào xuất hiện mà chỉ xuất những kẻ bất tài, vô đức cai trị Nhân dân, chiếm đoạt tài sản của Nhân dân và của quốc gia như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Tất Thành Cang,…
13 Tháng Bảy 2020
Nói là gửi tới người Việt Nam, đọc đi đọc lại không dưới chục lần, nhưng không thấy cái gì mà Y muốn gửi tới người Việt cả, thực ra thông điệp của Lão Hồ này muốn gửi tới Bộ chính trị Hà Nội ngụy trang dưới tiêu đề gửi tới người Việt thì đúng hơn. Vì hơn ai hết, hắn cũng hiểu rằng Nhân dân VN vốn dĩ có quyền gì mà lựa chọn thái độ ngoại giao hay nói cách khác chọn bạn chơi chỉ có đảng nắm quyền chọn được. Rõ ràng, người Việt Nam luôn xem trung cộng là kẻ thù, thì không có lý gì hắn ta lại gửi nhân dân VN cả. Một tổng biên tập tờ báo đảng TQ, mà hắn ta đòi...
12 Tháng Bảy 2020
Thanh niên Hongkong đã đứng lên chỉ vì Hongkong ngày càng tệ hại hơn, dân quyền đang bị đe dọa nặng nề, còn dân xã nghĩ thì thế nào trong khi sự tồn vong của đất nước đang bên bờ vực, sự toàn vẹn lãnh thổ bị giặc cướp xâm phạm hàng ngày. Xin hỏi trước vấn nạn đó đã có được trăm người dân, ngàn người dân, dám đứng lên thẳng thắn mặt đối mặt, với lũ Ba Đình buôn dân bán nước không? Hỏi chỉ là bởi thất vọng bởi bao năm luôn mong đợi một điều gì đó xảy ra! Chỉ lẻ tẻ một vài người, lại thêm sự quay lưng né tránh của chính người dân xã nghĩa...
11 Tháng Bảy 2020
Những thế hệ già nua về nhận thức này đã không tự nhìn thấy những công việc họ làm suốt mấy chục năm qua, nó không có gì khác hơn cái bản sao của người Cộng Sản, của chủ nghĩa Cộng Sản là mấy, qua việc trù dập, qua việc chụp mũ và nhất là qua lối tấn công đàn áp người khác chính kiến bằng chính cái chiêu trò bẩn thỉu và bỉ ổi nhất của Cộng Sản, trò Đấu Tố Những Người Bất Đồng Chính Kiến Qua Tòa Án Nhân Dân mà họ căng lều lập ra như ở các “Cộng Đồng Người Việt” ở Mỹ. Chẳng hạn như vụ tấn công chụp mũ bà Dân Biểu Trâm Nguyễn ở Andover, Massachusetts...
10 Tháng Bảy 2020
Với 88 trạm BOT dày đặc, mà chủ yếu là trên quốc lộ thì dân không có chọn lựa sử dụng hạ tầng miễn phí, chính vì thế toàn bộ nền kinh tế đất nước bị BOT trấn lột một cách cưỡng bức mà không có đường nào thoát. Chính quyền CS đã từ chối xây dựng hạ tầng cơ bản phục vụ dân sinh, trong khi đó người dân Việt Nam phải gồng lưng đóng thuế cho chính quyền thuộc loại cao nhất Châu Á. Như vậy, qua đây chúng ta mới thấy, BOT ở nước khác chỉ đơn giản nâng cao chất lượng hạ tầng, còn hệ thống BOT Việt Nam đang làm nhiệm vụ trấn lột toàn dân. Chính vì vậy mà chúng ta...
09 Tháng Bảy 2020
Các bạn có thể thờ ông Trump như một vị thần nếu như các bạn muốn. Còn với tôi, ông ta chỉ là một con người với đầy rẫy những khiếm khuyết. Nhưng ngay cả như vậy, nếu ông ta chỉ là ông chủ của một cái casino, thì tui không cần nói làm gì. Nhưng ông ta đang là Tổng Thống Mỹ, nghĩa là ông ta đang là đầy tớ của dân Mỹ, cho nên tôi phải quan tâm vì mọi quyết định của ông Trump đều ít nhiều có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, gia đình tôi và tương lai của con cái tôi. Thuê đầy tớ thì phải biết họ làm gì và làm như thế nào chứ? Làm không được thì phải đuổi để mướn người khác...