Liệu king Donald Trump có thể tiếm quyền để hủy bỏ cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, lấy cớ vì dại dịch covid-19 không?

14 Tháng Tư 20209:41 CH(Xem: 413)

LIỆU "king" DONALD TRUMP CÓ THỂ TIẾM QUYỀN ĐỂ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ VÀO THÁNG 11 TỚI ĐÂY, LẤY CỚ vì DẠI DỊCH COVID-19 KHÔNG?

asc (1)Giao Thanh Pham
     Facebook
Đó là câu hỏi mà có mấy bạn gởi cho tôi qua inbox trong thời gian vừa qua, mãi đến hôm nay tôi mới thực hiện xong câu trả lời. Thực sự thì câu trả lời cũng không phải là của tôi, nhưng luật pháp cũng như Hiến Pháp của Hoa Kỳ, chỉ cần mò dăm phút là ra.

Câu trả lời là 95% Trump không thể, chỉ có khi nào ông ta và đảng Cộng Hòa dùng vũ lực của "đám quân đội nhân dân và đám quần chúng tự phát” để "cướp chính quyền", nhưng việc làm đó cũng không có gì bảo đảm.

Về mặt pháp lý, điều đó không thể xảy ra. Ông Trump chẳng có bất kỳ quyền hành gì để hủy bỏ cuộc bầu cử cho các thành viên trong Lưỡng Viện Quốc Hội cũng như vai trò tổng thống và phó tổng thống. Ở Mỹ, từ ngày lập quốc đến nay chưa bao giờ có bầu cử tổng thống ở cấp Liên Bang, thay vào đó, bầu cử tổng thống nằm theo phương sách “độc đáo và lỗi thời, duy nhất còn sót lại trên thế giới”, bầu cử qua cái gọi là Cử Tri Đoàn (Electoral College) tính phiếu của 50 cuộc bầu cử ở 50 tiểu bang.

Và ngay cả khi 26 Thống Đốc trong số 50 tiểu bang ở Mỹ theo đảng Cộng Hòa hiện nay, có muốn bổ nhiệm ông Trump vào vị trí cử tri tổng thống mà không tổ chức bỏ phiếu đi chăng nữa, thì 24 Thống Đốc Dân Chủ còn lại vẫn có đủ luật pháp của tiểu bang, đã được ghi rõ trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, mang ra thi hành để ngăn cản việc ông Trump muốn giành đa số Đại Cử Tri, thông qua các hành động lừa đảo có sắp đặt do đảng Cộng Hòa kiểm soát cơ quan lập pháp đưa ra.

GIẢ THUYẾT THỨ NHẤT:

Nếu vì đại dịch, khiến người dân Không Thể Đi Bầu và nếu cuộc bầu cử tổng thống không thể diễn ra vì nguy hiểm cho sức khỏe của người dân khi phải tụ họp ở phòng phiếu, Liệu Ông Trump Có Thể Nấn Ná Giữ Chức Vụ Tổng Thống Lâu Hơn Nhiệm Kỳ Đã Quy Định hay không?

93679794_4221241567889847_3612995277591412736_n

Câu trả lời sẽ là không thể. Tu Chính Án số 20 trong Bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ đã được sửa đổi vào năm 1933 ghi rõ rằng:

Một nhiệm kỳ của tổng thống sẽ tự động kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1, cứ sau mỗi 4 năm.

Và nhiệm kỳ của ông Trump sẽ kết thúc vào đúng 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021 không trễ hơn 1 giây trừ khi ông ta được tái đắc cử qua cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay. Nếu vào ngày giờ đó, vì bất kỳ lý do nào, chưa hoặc không có ai được bầu lên để thay thế chức vụ tổng thống, thì ông Trump và ông Pence cũng không được ở lại tòa Bạch Ốc thêm một giây phút nào.

THẾ THÌ CHỨC VỤ TỔNG THỐNG TẠM THỜI SẼ vào TAY AI?

Hiến pháp của Hoa Kỳ có ghi rõ là: Quốc Hội mới có quyền quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tạm thời, và đó chính là người lãnh đạo ở Hạ Viện, hiện nay là bà Nancy Pelosi. Đúng vậy, ngay cả khi ông Trump có muốn hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây đi chăng nữa, thì chánh án sẽ chỉ có thể trao chức vụ tổng thống tạm thời cho bà Nancy Pelosi khi nhiệm kỳ của ông Trump hết hạn, đúng vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021 tới đây mà thôi.

GIẢ THUYẾT THỨ HAI:

Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu các tiểu bang riêng lẻ tìm cách hủy bỏ cuộc bầu cử của mỗi tiểu bang?

Một số chuyên gia về pháp lý cùng đồng ý rằng các tiểu bang có thể làm điều này. Lập luận dựa trên Điều II của Hiến Pháp trong đó nói rằng, chính quyền của mỗi tiểu bang có quyền xếp đặt cử tri bầu cử của mình theo cách thức lập pháp qua việc chỉ định (Đề Cử). Đối với một số người, thì điều khoản hiến pháp này có nghĩa là các cơ quan lập pháp có thể tự mình chọn bầu cử tổng thống, cho dù đó không phải là một cuộc bỏ phiếu phổ biến như trước giờ.

Theo quan điểm này, thì các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa có thể chỉ cần chọn một nhóm cử tri Cộng Hòa của riêng họ, sau đó sẽ dồn tất cả các phiếu bầu cử của những tiểu bang này cho ông Trump. Và bởi vì đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát các cơ quan lập pháp ở 29 tiểu bang trên 50 tiểu bang, với 302 phiếu đại cử tri qua kỳ bầu cử năm 2016, và theo luật, thì một tổng thống chỉ cần 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng, đảng Cộng hòa ở khoảng 25 tiểu bang có thể liên kết với nhau và làm điều này mà không ai ngăn cản họ.

Tuy nhiên, việc làm trên đi ngược lại với Hiến Pháp, bởi vì các cơ quan lập pháp của đảng Cộng Hòa không có quyền bãi bỏ các cuộc bầu cử ở các tiểu bang của họ. Thay vào đó, luật pháp tiểu bang bắt buộc các cử tri tổng thống, phải được lựa chọn bằng cách bỏ phiếu phổ biến để thay mặt đảng ra tranh cử, người đại diện đảng nào thắng, đảng đó sẽ thắng ở tiểu bang đó. Các đạo luật này không thể bị lật ngược hoặc xóa bỏ bởi bất kỳ cơ quan lập pháp do đảng nào kiểm soát, Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng vậy. Những đạo luật này nếu muốn được hủy bỏ, cần phải được sự đồng ý của thống đốc từng tiểu bang. Hiện thời, có đủ các thống đốc Dân chủ ở các tiểu bang có cơ quan lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa để cản trở một nỗ lực như vậy.

Theo sự suy xét của cá nhân tôi, thì có cho tiền, đảng Cộng Hòa cũng không dám đụng vào những đạo luật xóa bỏ việc tính phiếu qua Cử Tri Đoàn (Electoral College), vì ai cũng biết, đây là phương thức duy nhất đem lại ghế Tổng Thổng cho đảng Cộng Hòa.

Việc bầu phiếu qua Electoral College đã quá lỗi thời, đã không còn được áp dụng cho đúng đắn và có chính nghĩa, nhưng cách này là cách duy nhất để người của đảng Cộng Hòa thua phiếu đa số Tmà vẫn thắng ghế Tổng Thống.

Tìm về lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ có duy nhất 4 người Thua Phiếu Đa Số nhưng vẫn thắng ghế tổng thống, đó là:

1- Ông Rutherford B. Hayes (1876) tổng thống thứ 19 thuộc đảng Cộng Hòa. Lịch sử ghi lại đây là cuộc bầu cử trước cuộc Nội Chiến mang tiếng là gian lận nhất.

2- Ông Benjamin Harrison (1888) tổng thống thứ 23 cũng thuộc đảng Cộng Hòa.

3- Ông George W. Bush (2000) tổng thống thứ 41 cũng thuộc đảng Cộng Hòa. Phải mất tới 112 năm sau thời ông Banjamin Harrison mới có một người tranh cử tổng thống Thua Phiếu Bầu nhưng Lụm Được Ghế.

4- Ông Donald Trump (2016) tổng thống thứ 45 cũng thuộc đảng … à mà thôi.

Bạn có thấy sự khác biệt giữa 2 đảng và thể thức bầu cử qua cái gọi là Cử Tri Đoàn (Electoral College) chưa?

Nếu đảng Cộng Hòa dám xóa thể thức bầu cử này để Donald Trump thắng nhiệm kỳ 2 thì việc thắng cử dựa trên đa số phiếu từ sau năm 2024 của đảng Cộng Hòa sẽ là cầm chắc không bao giờ có.

Có rất nhiều điều phải lo lắng trong "những lúc rất lo lắng" này, vì nền dân chủ vốn đã mong manh của chúng ta sẽ phải tiếp tục chịu nhiều thử thách. Thế nhưng bất kỳ nỗ lực nào để trì hoãn hoặc bãi bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2020 này của người dân Mỹ rõ ràng là bất hợp pháp và vi hiến, rõ ràng là đi ngược lại với lý tưởng của nền dân chủ ở Hoa Kỳ.

Chắc chắn rằng công chúng và hệ thống pháp lý Hoa Kỳ sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Bạn không cần phải lo lắng đến mất ngủ về vấn đề này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Bảy 20208:03 CH(Xem: 66)
Trung Cộng giương súng nhả đạn ngay tại “huyện đảo Hoàng Sa”, thế mà Hà Nội câm như hến. Mới tháng trước, hàng loạt facebooker đã bị bắt. Có lẽ CS biết rằng, quan thầy của nó đang phát khùng vì chuyện quốc nội nên chắc chắn “thầy” sẽ gây sự. Rất có thể việc ra tay bắt bớ là hành động phản ứng sớm để bịt tiếng nói mạng xã hội khi “thầy” nổi khùng. Và thực tế thì sao? Đến nay, Tàu Cộng tập trận ngoài Hoàng Sa đã 4 ngày mà mạng xã hội yên ắng lạ thường. Phải nói đây là một sự “thành công” của CS Ba Đình. Họ đã thành công trong việc bịt mõm dân để thỏa mãn cơn điên...
05 Tháng Bảy 20207:59 CH(Xem: 185)
Một chế độ sống bằng mồ hôi lẫn nước mắt, của người dân đi lao nô là thứ chế độ cặp rằng, một nhà nước tồn tại được là nhờ vào thân xác các cô gái xuất cảng ra xứ người bán trôn, thì đó là nhà nước ma cô. Từng đồng đô gửi về gọi là kiều hối đảng tóm gọn, trở thành tài sản khủng là những biệt phủ nguy nga trong lẫn ngoài nước, và cái An Nam lives matter là đó, là người dân Việt hôm nay, không khác gì người da đen nô lệ cho người da trắng trên đất Mỹ hơn ba trăm năm trước, có khác chăng chủ nô nay là lũ An Nam cộng có cùng màu da tiếng nói.
05 Tháng Bảy 20207:56 CH(Xem: 66)
Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ khác chỉ có cách duy nhất là chúng ta những con người cùng chung một số phận đang phải gánh chịu bất công dưới một chế độ độc tài này thì chúng ta hãy nhận trách nhiệm về mình cùng nhau đoàn kết để gánh vác trong công việc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài và tham nhũng cho con em chúng ta có một cuộc sống với một tương lai tốt đẹp hơn.
05 Tháng Bảy 20207:49 CH(Xem: 56)
Một ngày quốc khánh July Four... Nước Mỹ chưa từng có before... Đất nước tiêu điều cơn Covid Pháo hoa rực rỡ đỉnh Rushmore Dân tình chia rẽ... còn promote... Dịch bệnh tràn lan vẫn ignore...
04 Tháng Bảy 20209:47 CH(Xem: 135)
Người dân Mỹ cũng đã thấy nhiều và đang làm quen dần với việc Donald Trump và Bộ Nội Các Chính Phủ của ông ta tấn công giới báo chí truyền thông, bịt miệng và chụp mũ phe đối nghịch ngày một trắng trợn và hung bạo hơn lên. Câu lên án giới báo chí truyền thông là “Kẻ Thù của Nhân Dân – Enemy of the People” đã được Vladimir Lenin và Joseph Stalin xử dụng rộng rãi dưới thời Cộng Sản ở Liên Bang Sô Viết gần một thế kỷ trước, đang được Donald Trump xử dụng trở lại cho người dân quen dần từ đầu năm 2017 đến nay.
04 Tháng Bảy 20209:44 CH(Xem: 173)
Không chạnh lòng sao được khi TQ đem giàn khoan vào vùng chủ quyền nước ta, nó đòi cắm mũi khoan như nhà của nó, mà Lãnh tụ cộng sản Nguyễn Phú Trọng chỉ biết làm lơ để yên ổn mà tổ chức đại hội đảng cho xong. Modi đâu cần yên ổn để tổ chức đại hội? 10 trẻ em người Ấn kia đâu nghĩ rằng chính phủ, nhà nước sẽ lo là xong? Hơn hết thái độ của họ đều xuất phát từ lòng Ái Quốc, chứ không phải là ươn hèn, ác độc và lộ rõ là hành động phản quốc như nhà cầm quyền VN. Trung cộng đang tập trận ở Hoàng Sa, trên vùng chủ quyền nước ta đấy. Không biết giờ này...
04 Tháng Bảy 20209:43 CH(Xem: 156)
Với Trump, người Hồng Kông, người Uighurs, người Tây Tạng, người Việt Nam... hay bất cứ quốc gia nào khác cũng không là gì cả. Trump là người sẵn sàng bỏ rơi bất cứ ai miễn là có lợi cho ông ta! Không phải ngoài xã hội mà trong gia đình cũng thế. Cuốn sách của bà Mary Trump là con ông anh lớn của Donald Trump xuất bản vào tháng này (tháng 7/2020) sẽ cho thấy bộ mặt thật của Trump khi thâu tóm tài sản và bỏ rơi đứa cousin bị bệnh nan y như thế nào! Trump cũng đã bỏ rơi những người Kurds đã chiến đấu cùng quân đội Mỹ chống lại chính quyền Assad và ISIS....
03 Tháng Bảy 202010:40 CH(Xem: 192)
Tương lai Dân chủ cho Việt Nam không nằm trong chiến lược ngoại giao Mỹ - Việt. Tương lai Dân chủ cho VN nằm chính ở sự đấu tranh của các lực lượng Dân chủ, sự lớn mạnh của Phong trào Xã hội Dân sự, và sự nổi dậy của hàng triệu triệu nạn nhân của chế độ độc tài. Khi một dân tộc chỉ dựa vào xin cho, để cầu mong ngoại bang thay đổi vận mệnh chính trị. Dân tộc đó khó có được các giá trị mà nhân loại đã hy sinh, đổ máu để có. Nói cách khác, Tự do hay Chủ quyền lãnh thổ không thể xin cho, ban phát từ Ngoại bang hay từ chế độ Độc tài, Toàn trị; mà phải tự đấu tranh...
03 Tháng Bảy 202010:02 CH(Xem: 236)
Bài viết này cho người Việt còn có lương tâm, đạo đức, nhân phẩm con người đọc để nhìn rõ vấn đề và cũng nên lên tiếng cảm ơn Trump. Nhờ Trump mà chúng ta mới thấy được mức độ phân chia, kỳ thị trong cộng đồng Mỹ lẫn cộng đồng Việt ra sao, ở mức độ như thế nào mà trong quá khứ chúng ta không nhìn thấy. Cảm ơn Trump để chúng ta thấy được sự thật về những con người đấu tranh trong quá khứ lẫn hiện tại, thấy rõ sự hoang tưởng của những con người này, không có đủ bản lãnh để tự mình đứng lên đấu tranh mà chờ đợi một tay thiếu nhân phẩm, nhân cách...
03 Tháng Bảy 20209:43 CH(Xem: 187)
Trước đó, ngày 29.6, một nghiên cứu do quỹ Jamestown Foundation của Mỹ thực hiện, đã công bố những nghiên cứu cho thấy có khả năng Trung Quốc đang tiến hành một chính sách kiểm soát sinh sản bằng cách ép buộc triệt sản nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. Phụ nữ tại đây bị ép buộc triệt sản hoặc đặt vòng nếu không muốn bị gửi đến các trại cải huấn. Theo nhà nghiên cứu người Đức Adrian Zenz, một chuyên gia về sắc tộc này, tại hai tỉnh lớn vùng Tân Cương, nơi đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ, chính sách triệt sản bắt buộc đã khiến dân số giảm một cách đáng ngại....
05 Tháng Bảy 2020
Trung Cộng giương súng nhả đạn ngay tại “huyện đảo Hoàng Sa”, thế mà Hà Nội câm như hến. Mới tháng trước, hàng loạt facebooker đã bị bắt. Có lẽ CS biết rằng, quan thầy của nó đang phát khùng vì chuyện quốc nội nên chắc chắn “thầy” sẽ gây sự. Rất có thể việc ra tay bắt bớ là hành động phản ứng sớm để bịt tiếng nói mạng xã hội khi “thầy” nổi khùng. Và thực tế thì sao? Đến nay, Tàu Cộng tập trận ngoài Hoàng Sa đã 4 ngày mà mạng xã hội yên ắng lạ thường. Phải nói đây là một sự “thành công” của CS Ba Đình. Họ đã thành công trong việc bịt mõm dân để thỏa mãn cơn điên...
05 Tháng Bảy 2020
Một chế độ sống bằng mồ hôi lẫn nước mắt, của người dân đi lao nô là thứ chế độ cặp rằng, một nhà nước tồn tại được là nhờ vào thân xác các cô gái xuất cảng ra xứ người bán trôn, thì đó là nhà nước ma cô. Từng đồng đô gửi về gọi là kiều hối đảng tóm gọn, trở thành tài sản khủng là những biệt phủ nguy nga trong lẫn ngoài nước, và cái An Nam lives matter là đó, là người dân Việt hôm nay, không khác gì người da đen nô lệ cho người da trắng trên đất Mỹ hơn ba trăm năm trước, có khác chăng chủ nô nay là lũ An Nam cộng có cùng màu da tiếng nói.
05 Tháng Bảy 2020
Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ khác chỉ có cách duy nhất là chúng ta những con người cùng chung một số phận đang phải gánh chịu bất công dưới một chế độ độc tài này thì chúng ta hãy nhận trách nhiệm về mình cùng nhau đoàn kết để gánh vác trong công việc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài và tham nhũng cho con em chúng ta có một cuộc sống với một tương lai tốt đẹp hơn.
05 Tháng Bảy 2020
Một ngày quốc khánh July Four... Nước Mỹ chưa từng có before... Đất nước tiêu điều cơn Covid Pháo hoa rực rỡ đỉnh Rushmore Dân tình chia rẽ... còn promote... Dịch bệnh tràn lan vẫn ignore...
04 Tháng Bảy 2020
Người dân Mỹ cũng đã thấy nhiều và đang làm quen dần với việc Donald Trump và Bộ Nội Các Chính Phủ của ông ta tấn công giới báo chí truyền thông, bịt miệng và chụp mũ phe đối nghịch ngày một trắng trợn và hung bạo hơn lên. Câu lên án giới báo chí truyền thông là “Kẻ Thù của Nhân Dân – Enemy of the People” đã được Vladimir Lenin và Joseph Stalin xử dụng rộng rãi dưới thời Cộng Sản ở Liên Bang Sô Viết gần một thế kỷ trước, đang được Donald Trump xử dụng trở lại cho người dân quen dần từ đầu năm 2017 đến nay.
04 Tháng Bảy 2020
Không chạnh lòng sao được khi TQ đem giàn khoan vào vùng chủ quyền nước ta, nó đòi cắm mũi khoan như nhà của nó, mà Lãnh tụ cộng sản Nguyễn Phú Trọng chỉ biết làm lơ để yên ổn mà tổ chức đại hội đảng cho xong. Modi đâu cần yên ổn để tổ chức đại hội? 10 trẻ em người Ấn kia đâu nghĩ rằng chính phủ, nhà nước sẽ lo là xong? Hơn hết thái độ của họ đều xuất phát từ lòng Ái Quốc, chứ không phải là ươn hèn, ác độc và lộ rõ là hành động phản quốc như nhà cầm quyền VN. Trung cộng đang tập trận ở Hoàng Sa, trên vùng chủ quyền nước ta đấy. Không biết giờ này...
04 Tháng Bảy 2020
Với Trump, người Hồng Kông, người Uighurs, người Tây Tạng, người Việt Nam... hay bất cứ quốc gia nào khác cũng không là gì cả. Trump là người sẵn sàng bỏ rơi bất cứ ai miễn là có lợi cho ông ta! Không phải ngoài xã hội mà trong gia đình cũng thế. Cuốn sách của bà Mary Trump là con ông anh lớn của Donald Trump xuất bản vào tháng này (tháng 7/2020) sẽ cho thấy bộ mặt thật của Trump khi thâu tóm tài sản và bỏ rơi đứa cousin bị bệnh nan y như thế nào! Trump cũng đã bỏ rơi những người Kurds đã chiến đấu cùng quân đội Mỹ chống lại chính quyền Assad và ISIS....
03 Tháng Bảy 2020
Tương lai Dân chủ cho Việt Nam không nằm trong chiến lược ngoại giao Mỹ - Việt. Tương lai Dân chủ cho VN nằm chính ở sự đấu tranh của các lực lượng Dân chủ, sự lớn mạnh của Phong trào Xã hội Dân sự, và sự nổi dậy của hàng triệu triệu nạn nhân của chế độ độc tài. Khi một dân tộc chỉ dựa vào xin cho, để cầu mong ngoại bang thay đổi vận mệnh chính trị. Dân tộc đó khó có được các giá trị mà nhân loại đã hy sinh, đổ máu để có. Nói cách khác, Tự do hay Chủ quyền lãnh thổ không thể xin cho, ban phát từ Ngoại bang hay từ chế độ Độc tài, Toàn trị; mà phải tự đấu tranh...
03 Tháng Bảy 2020
Bài viết này cho người Việt còn có lương tâm, đạo đức, nhân phẩm con người đọc để nhìn rõ vấn đề và cũng nên lên tiếng cảm ơn Trump. Nhờ Trump mà chúng ta mới thấy được mức độ phân chia, kỳ thị trong cộng đồng Mỹ lẫn cộng đồng Việt ra sao, ở mức độ như thế nào mà trong quá khứ chúng ta không nhìn thấy. Cảm ơn Trump để chúng ta thấy được sự thật về những con người đấu tranh trong quá khứ lẫn hiện tại, thấy rõ sự hoang tưởng của những con người này, không có đủ bản lãnh để tự mình đứng lên đấu tranh mà chờ đợi một tay thiếu nhân phẩm, nhân cách...
03 Tháng Bảy 2020
Trước đó, ngày 29.6, một nghiên cứu do quỹ Jamestown Foundation của Mỹ thực hiện, đã công bố những nghiên cứu cho thấy có khả năng Trung Quốc đang tiến hành một chính sách kiểm soát sinh sản bằng cách ép buộc triệt sản nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. Phụ nữ tại đây bị ép buộc triệt sản hoặc đặt vòng nếu không muốn bị gửi đến các trại cải huấn. Theo nhà nghiên cứu người Đức Adrian Zenz, một chuyên gia về sắc tộc này, tại hai tỉnh lớn vùng Tân Cương, nơi đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ, chính sách triệt sản bắt buộc đã khiến dân số giảm một cách đáng ngại....