Liệu king Donald Trump có thể tiếm quyền để hủy bỏ cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, lấy cớ vì dại dịch covid-19 không?

14 Tháng Tư 20209:41 CH(Xem: 5097)

LIỆU "king" DONALD TRUMP CÓ THỂ TIẾM QUYỀN ĐỂ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ VÀO THÁNG 11 TỚI ĐÂY, LẤY CỚ vì DẠI DỊCH COVID-19 KHÔNG?

asc (1)Giao Thanh Pham
     Facebook
Đó là câu hỏi mà có mấy bạn gởi cho tôi qua inbox trong thời gian vừa qua, mãi đến hôm nay tôi mới thực hiện xong câu trả lời. Thực sự thì câu trả lời cũng không phải là của tôi, nhưng luật pháp cũng như Hiến Pháp của Hoa Kỳ, chỉ cần mò dăm phút là ra.

Câu trả lời là 95% Trump không thể, chỉ có khi nào ông ta và đảng Cộng Hòa dùng vũ lực của "đám quân đội nhân dân và đám quần chúng tự phát” để "cướp chính quyền", nhưng việc làm đó cũng không có gì bảo đảm.

Về mặt pháp lý, điều đó không thể xảy ra. Ông Trump chẳng có bất kỳ quyền hành gì để hủy bỏ cuộc bầu cử cho các thành viên trong Lưỡng Viện Quốc Hội cũng như vai trò tổng thống và phó tổng thống. Ở Mỹ, từ ngày lập quốc đến nay chưa bao giờ có bầu cử tổng thống ở cấp Liên Bang, thay vào đó, bầu cử tổng thống nằm theo phương sách “độc đáo và lỗi thời, duy nhất còn sót lại trên thế giới”, bầu cử qua cái gọi là Cử Tri Đoàn (Electoral College) tính phiếu của 50 cuộc bầu cử ở 50 tiểu bang.

Và ngay cả khi 26 Thống Đốc trong số 50 tiểu bang ở Mỹ theo đảng Cộng Hòa hiện nay, có muốn bổ nhiệm ông Trump vào vị trí cử tri tổng thống mà không tổ chức bỏ phiếu đi chăng nữa, thì 24 Thống Đốc Dân Chủ còn lại vẫn có đủ luật pháp của tiểu bang, đã được ghi rõ trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, mang ra thi hành để ngăn cản việc ông Trump muốn giành đa số Đại Cử Tri, thông qua các hành động lừa đảo có sắp đặt do đảng Cộng Hòa kiểm soát cơ quan lập pháp đưa ra.

GIẢ THUYẾT THỨ NHẤT:

Nếu vì đại dịch, khiến người dân Không Thể Đi Bầu và nếu cuộc bầu cử tổng thống không thể diễn ra vì nguy hiểm cho sức khỏe của người dân khi phải tụ họp ở phòng phiếu, Liệu Ông Trump Có Thể Nấn Ná Giữ Chức Vụ Tổng Thống Lâu Hơn Nhiệm Kỳ Đã Quy Định hay không?

93679794_4221241567889847_3612995277591412736_n

Câu trả lời sẽ là không thể. Tu Chính Án số 20 trong Bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ đã được sửa đổi vào năm 1933 ghi rõ rằng:

Một nhiệm kỳ của tổng thống sẽ tự động kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1, cứ sau mỗi 4 năm.

Và nhiệm kỳ của ông Trump sẽ kết thúc vào đúng 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021 không trễ hơn 1 giây trừ khi ông ta được tái đắc cử qua cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay. Nếu vào ngày giờ đó, vì bất kỳ lý do nào, chưa hoặc không có ai được bầu lên để thay thế chức vụ tổng thống, thì ông Trump và ông Pence cũng không được ở lại tòa Bạch Ốc thêm một giây phút nào.

THẾ THÌ CHỨC VỤ TỔNG THỐNG TẠM THỜI SẼ vào TAY AI?

Hiến pháp của Hoa Kỳ có ghi rõ là: Quốc Hội mới có quyền quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tạm thời, và đó chính là người lãnh đạo ở Hạ Viện, hiện nay là bà Nancy Pelosi. Đúng vậy, ngay cả khi ông Trump có muốn hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây đi chăng nữa, thì chánh án sẽ chỉ có thể trao chức vụ tổng thống tạm thời cho bà Nancy Pelosi khi nhiệm kỳ của ông Trump hết hạn, đúng vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021 tới đây mà thôi.

GIẢ THUYẾT THỨ HAI:

Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu các tiểu bang riêng lẻ tìm cách hủy bỏ cuộc bầu cử của mỗi tiểu bang?

Một số chuyên gia về pháp lý cùng đồng ý rằng các tiểu bang có thể làm điều này. Lập luận dựa trên Điều II của Hiến Pháp trong đó nói rằng, chính quyền của mỗi tiểu bang có quyền xếp đặt cử tri bầu cử của mình theo cách thức lập pháp qua việc chỉ định (Đề Cử). Đối với một số người, thì điều khoản hiến pháp này có nghĩa là các cơ quan lập pháp có thể tự mình chọn bầu cử tổng thống, cho dù đó không phải là một cuộc bỏ phiếu phổ biến như trước giờ.

Theo quan điểm này, thì các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa có thể chỉ cần chọn một nhóm cử tri Cộng Hòa của riêng họ, sau đó sẽ dồn tất cả các phiếu bầu cử của những tiểu bang này cho ông Trump. Và bởi vì đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát các cơ quan lập pháp ở 29 tiểu bang trên 50 tiểu bang, với 302 phiếu đại cử tri qua kỳ bầu cử năm 2016, và theo luật, thì một tổng thống chỉ cần 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng, đảng Cộng hòa ở khoảng 25 tiểu bang có thể liên kết với nhau và làm điều này mà không ai ngăn cản họ.

Tuy nhiên, việc làm trên đi ngược lại với Hiến Pháp, bởi vì các cơ quan lập pháp của đảng Cộng Hòa không có quyền bãi bỏ các cuộc bầu cử ở các tiểu bang của họ. Thay vào đó, luật pháp tiểu bang bắt buộc các cử tri tổng thống, phải được lựa chọn bằng cách bỏ phiếu phổ biến để thay mặt đảng ra tranh cử, người đại diện đảng nào thắng, đảng đó sẽ thắng ở tiểu bang đó. Các đạo luật này không thể bị lật ngược hoặc xóa bỏ bởi bất kỳ cơ quan lập pháp do đảng nào kiểm soát, Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng vậy. Những đạo luật này nếu muốn được hủy bỏ, cần phải được sự đồng ý của thống đốc từng tiểu bang. Hiện thời, có đủ các thống đốc Dân chủ ở các tiểu bang có cơ quan lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa để cản trở một nỗ lực như vậy.

Theo sự suy xét của cá nhân tôi, thì có cho tiền, đảng Cộng Hòa cũng không dám đụng vào những đạo luật xóa bỏ việc tính phiếu qua Cử Tri Đoàn (Electoral College), vì ai cũng biết, đây là phương thức duy nhất đem lại ghế Tổng Thổng cho đảng Cộng Hòa.

Việc bầu phiếu qua Electoral College đã quá lỗi thời, đã không còn được áp dụng cho đúng đắn và có chính nghĩa, nhưng cách này là cách duy nhất để người của đảng Cộng Hòa thua phiếu đa số Tmà vẫn thắng ghế Tổng Thống.

Tìm về lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ có duy nhất 4 người Thua Phiếu Đa Số nhưng vẫn thắng ghế tổng thống, đó là:

1- Ông Rutherford B. Hayes (1876) tổng thống thứ 19 thuộc đảng Cộng Hòa. Lịch sử ghi lại đây là cuộc bầu cử trước cuộc Nội Chiến mang tiếng là gian lận nhất.

2- Ông Benjamin Harrison (1888) tổng thống thứ 23 cũng thuộc đảng Cộng Hòa.

3- Ông George W. Bush (2000) tổng thống thứ 41 cũng thuộc đảng Cộng Hòa. Phải mất tới 112 năm sau thời ông Banjamin Harrison mới có một người tranh cử tổng thống Thua Phiếu Bầu nhưng Lụm Được Ghế.

4- Ông Donald Trump (2016) tổng thống thứ 45 cũng thuộc đảng … à mà thôi.

Bạn có thấy sự khác biệt giữa 2 đảng và thể thức bầu cử qua cái gọi là Cử Tri Đoàn (Electoral College) chưa?

Nếu đảng Cộng Hòa dám xóa thể thức bầu cử này để Donald Trump thắng nhiệm kỳ 2 thì việc thắng cử dựa trên đa số phiếu từ sau năm 2024 của đảng Cộng Hòa sẽ là cầm chắc không bao giờ có.

Có rất nhiều điều phải lo lắng trong "những lúc rất lo lắng" này, vì nền dân chủ vốn đã mong manh của chúng ta sẽ phải tiếp tục chịu nhiều thử thách. Thế nhưng bất kỳ nỗ lực nào để trì hoãn hoặc bãi bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2020 này của người dân Mỹ rõ ràng là bất hợp pháp và vi hiến, rõ ràng là đi ngược lại với lý tưởng của nền dân chủ ở Hoa Kỳ.

Chắc chắn rằng công chúng và hệ thống pháp lý Hoa Kỳ sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Bạn không cần phải lo lắng đến mất ngủ về vấn đề này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Bảy 20247:26 CH(Xem: 649)
Chưa hết, nhiều người trong nước gần đây hay sính ngoại và dùng Tiếng Việt pha trộn với tiếng Anh, nếu đó chỉ là những từ thông dụng như: OK, Yes hoặc No thì không có gì đáng nói, thế nhưng họ lại sử dụng loại tiếng Việt được cắt bỏ trở nên quái dị như từ: “Cực Chill” để làm ra vẻ mình là người rành Anh Ngữ nhưng thực ra họ không biết họ đang nói gì. Chữ cực đứng riêng thường không rõ nghĩa, trong tiếng Việt chữ cực thường đứng chung với những từ bổ ngữ khác như: cực kỳ, cực khổ, cực chẳng đã, nhưng khi dân miền Bắc VN bỏ từ bổ nghĩa thì nó thành ra một cái từ không giống ai khi họ nói: cực giàu, cực sướng...
09 Tháng Bảy 20249:23 CH(Xem: 1777)
Một quốc gia có luật pháp không nghiêm minh thượng bất chính thì hạ tắc loạn, quan trên an dày, ăn bạo còn bên dưới chỉ còn có bèo nhèo bạc nhạc tất nhiên sẽ cho ra đời những sản phẩm Bê Tông Cốt Tre, Thủy Điện chưa dùng đã thấm nước, cao ốc xây xong thì nứt toác, sách vở học sinh thì mỗi năm mỗi đổi mới để làm tiền, bệnh viện thì thu viện phí phần nộp cho đảng, phần bỏ túi ăn chia, thậm chí còn tồi tàn hơn khi cho đấu giá Căn Tin phục vụ mỗi năm mỗi giá mà ai sẽ là người chịu thiệt thòi ngoài người dân đang sống trong quốc gia đó?!
06 Tháng Bảy 20244:39 CH(Xem: 1547)
Thật ra “bảo vệ chính trị nội bộ” chỉ nhằm bảo vệ cho quyền cai trị độc tôn của đảng. Nhân dân không có lợi ích nào hết. Bởi vì đảng đã khẳng định: “Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.”
05 Tháng Bảy 20248:34 CH(Xem: 1597)
Đó là con chưa nói đến 'người đốt lò vỹ đại' Nguyễn Phú Trọng tự Trọng Lú với nghi án nhận pho tượng hcm bằng vàng khối để chấp nhận cho Tập Đoàn Hưng Nghiệp Fomosa xã hóa chất thải xuống vùng biển Việt Nam. Một tên lãnh đạo như vậy thì có gì trong sạch để xử lý bọn đàn em?! Một cái đảng thối nát, băng hoại đến như vậy mà bọn chúng còn ca tụng được thì phải nói đảng cs quả là tài tình khi huấn luyện được những con người nhưng lại hóa chó, bởi chỉ có chó nó mới binh vực chủ mình một cách mù quáng mà thôi!
01 Tháng Bảy 20249:54 CH(Xem: 1210)
Tân Chủ tịch nước đồng thời cũng là cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã tham dự lễ ra mắt lực lượng này tại TPHCM nơi có 4.861 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với hơn 15.000 thành viên. Tại buổi lễ, ông Tô Lâm khẳng định lực lượng "thực sự là cánh tay nối dài" của công an trong nhiệm vụ phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.
29 Tháng Sáu 20245:59 CH(Xem: 1207)
Mặc dù ĐH Luật trả lời “tất cả đều đúng quy trình”, nhưng từ cử nhân lên tiến sĩ chỉ hai năm không qua thạc sĩ là nhanh siêu tốc, làm người ta thắc mắc, săm soi rất nhiều nghi vấn. Ông Chân Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu, trường Luật TP.HCM cũng có hệ đào tạo bằng hai vừa học vừa làm, sao ông lại phải học ĐH Luật tại chi nhánh liên kết với trường Cao Đẳng Bách Việt ở TP.HCM? Luật sư Trần Vũ Hải thắc mắc về tính pháp lý của cơ sở đào tạo này.
28 Tháng Sáu 20247:26 CH(Xem: 1793)
Trong vai trò người đứng đầu Bộ Công an chuyên quyền kể từ tháng Tư năm 2016, ông Lâm đã sưu tập đủ tai tiếng. Hồi tháng Mười một năm 2021 – khi cả nước Việt Nam đang vật vã với đợt cấm túc trong dịch COVID-19 – thì xuất hiện một đoạn video ghi cảnh đầu bếp nổi tiếng “Thánh Rắc Muối” bón miếng bít tết dát vàng trị giá 2000 đô la cho ông Lâm ở Luân Đôn. Đoạn video được lan tỏa rất nhanh. Tệ hại hơn, ông Lâm tận hưởng bữa tiệc phát thải carbon này trong khi đang dẫn đầu đoàn đại biểu chính thức của Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow.
28 Tháng Sáu 20247:25 CH(Xem: 1131)
Ông Trump đang lên kế hoạch mở rộng quy mô cuộc đàn áp nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu ông trở lại nắm quyền vào năm 2025 bao gồm (1) Thực hiện trục xuất hàng loạt, (2) Tăng số lượng nhân viên cho các cuộc đột kích của sở Immigration and Customs Enforcement (ICE), (3) Xây dựng trại để giam giữ người nhập cư, (4) Thúc đẩy các quốc gia khác tiếp nhận những người xin tị nạn từ Hoa Kỳ, (5) Một lần nữa cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, (6) Chấm dứt “quyền công dân theo nơi sinh.”
27 Tháng Sáu 202410:49 CH(Xem: 1288)
tâm lý ngu trung hóa thành ngu muội trong giới lãnh đạo Ba Đình với tư duy mang ơn nước Nga đã trợ giúp, cung cấp khí tài, kinh tài cho cuộc chiến Nam – Bắc Việt Nam là công ơn trời biển không thể nào quên được đã nói lên sự bạc nhược trong hành động, bế tắc trong chủ thuyết của mình bởi vì khi nước Nga giúp cho VN trong thế kỷ 20 thì đó là Liên Bang Sô Viết với nhiều quốc gia hợp thành, còn ngày nay Liên Bang Sô Viết đã không còn, chủ nghĩa cộng sản đã chết tại cái nôi Cách Mạng Tháng 10 thì việc hoài vọng công ơn của nước Nga chỉ là sự ngu tưởng bền bĩ của một bè lũ tay sai nối tiếp. Đó là còn chưa nói đến Ukraine chính là...
26 Tháng Sáu 20248:43 CH(Xem: 2749)
Có ai láo hơn bọn ngụy biện này, chúng đem ông bà cha mẹ người ta ra chém giết xong rồi nói tại làm sai nên hối hận là xong? Cũng chính vì lẽ đó cho nên giá trị của nhà danh nhân văn hóa rớt cái bịch trước Unesco nhưng trong nước vẫn đám bồi thần lơ láo vẫn tự phong cho người như thường! Với những hành động nhân danh giải phóng dân tộc, HCM và những người cộng sự đã xua quân giết chóc thường dân vô tội VN mà Mậu Thân Huế 1968 là một minh chứng!
24 Tháng Sáu 202410:41 CH(Xem: 1401)
Ngoài ra, báo cáo nhận định rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục gây áp lực lên các tín đồ Cao Đài độc lập, các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo quyết giữ đạo gốc, buộc họ phải tham gia vào những tổ chức do nhà nước kiểm soát; bên cạnh đó, nhà nước ngăn cản họ trong việc thực thi niềm tin tôn giáo một cách độc lập. Giới chức chính quyền hạn chế các hoạt động tự do tôn giáo của người Thượng theo đạo Tin Lành, bắt họ phải từ bỏ đạo, bắt giam và kết án họ với cáo buộc “phá hoại đoàn kết dân tộc và lợi dụng các quyền tự do dân chủ”. Ngược lại, các Tổ chức Tôn giáo do Nhà nước...
22 Tháng Sáu 20246:20 CH(Xem: 2463)
Tự do báo chí không đồng nghĩa là số nhiều, mà Tự do báo chí phải là sự tự do khai phóng đầu óc con người không rào cản, tự do báo chí do nền báo chí tư nhân làm chủ, nó có vai trò thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, đưa ra ánh sáng những gì được dấu nhẹm, không có vùng cấm, nó không phải là công cụ định hướng dư luận và lại càng không phải là để phục vụ cho thế lực cầm quyền, tự do báo chí có một nhiệm vụ duy nhất là loan tin trung thực, đem đến cho người dân luồng ánh sáng văn minh, để người dân hiểu được thế nào là Dân Chủ, Tự Do, Quyền Con Người và những gì xảy ra trong xã hội mình đang sống...
21 Tháng Sáu 20247:43 CH(Xem: 1033)
Dõi theo các diễn biến gần đây nhất có thể thấy, tình hình căng thẳng ấy chính là do Trung Quốc triển khai “chiến lược vùng xám”. Theo đó, lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5 đến 16/9/2024 trên các khu vực biển, trong đó có Biển Đông, không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 (2). Tiếc rằng, TBC giữa hai nước đã không có lấy một lời nào đề cập đến biến cố ngang ngược này từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc.
19 Tháng Sáu 20247:41 CH(Xem: 1206)
Sau khi đã đưa chiêu mộ được những học sinh giỏi mà non nớt vào “tròng”, Đảng bắt đầu 2 nhiệm vụ quan trọng: Một là liên tục răn dạy những bài giảng về đạo đức, lối sống, tư tưởng và lòng yêu đảng mà họ đồng hoá là yêu nước . Hai là treo ngay trước mắt những quyền lợi về vật chất và chức vụ, gọi là được “quy hoạch”. Đã có những người đợi cả đời vì một chữ “quy hoạch cán bộ”, bỏ qua vô vàn cơ hội để trở thành một con người tự do và giàu có một cách chính đáng ở ngoài kia. Họ được cơ cấu và sống trong niềm hy vọng của sự “cơ cấu” đó cho đến tận lúc về hưu.
18 Tháng Sáu 20248:57 CH(Xem: 2846)
Quả thật rằng VN hôm nay chính là vùng đất ngàn năm tăm tối, vùng đất bị nhân loại văn minh bỏ quên cho nên những gì đã và đang diễn ra trong nước chỉ là chuyện bắt buộc phải đến. Với rào cản mà những gì đảng csVN dựng nên thì không bao giờ có thể có những cuộc tranh luận ôn hòa, bởi vì nói chuyện với bọn cộng sản không khác gì gãy đàn vào lỗ tai trâu, vì thế sẽ không có cách mạng Màu, thay đổi thể chế chính trị trong ôn hòa mà cuộc cách mạng đó khó lòng mà tiên đoán trước được!.
12 Tháng Bảy 2024
Chưa hết, nhiều người trong nước gần đây hay sính ngoại và dùng Tiếng Việt pha trộn với tiếng Anh, nếu đó chỉ là những từ thông dụng như: OK, Yes hoặc No thì không có gì đáng nói, thế nhưng họ lại sử dụng loại tiếng Việt được cắt bỏ trở nên quái dị như từ: “Cực Chill” để làm ra vẻ mình là người rành Anh Ngữ nhưng thực ra họ không biết họ đang nói gì. Chữ cực đứng riêng thường không rõ nghĩa, trong tiếng Việt chữ cực thường đứng chung với những từ bổ ngữ khác như: cực kỳ, cực khổ, cực chẳng đã, nhưng khi dân miền Bắc VN bỏ từ bổ nghĩa thì nó thành ra một cái từ không giống ai khi họ nói: cực giàu, cực sướng...
09 Tháng Bảy 2024
Một quốc gia có luật pháp không nghiêm minh thượng bất chính thì hạ tắc loạn, quan trên an dày, ăn bạo còn bên dưới chỉ còn có bèo nhèo bạc nhạc tất nhiên sẽ cho ra đời những sản phẩm Bê Tông Cốt Tre, Thủy Điện chưa dùng đã thấm nước, cao ốc xây xong thì nứt toác, sách vở học sinh thì mỗi năm mỗi đổi mới để làm tiền, bệnh viện thì thu viện phí phần nộp cho đảng, phần bỏ túi ăn chia, thậm chí còn tồi tàn hơn khi cho đấu giá Căn Tin phục vụ mỗi năm mỗi giá mà ai sẽ là người chịu thiệt thòi ngoài người dân đang sống trong quốc gia đó?!
06 Tháng Bảy 2024
Thật ra “bảo vệ chính trị nội bộ” chỉ nhằm bảo vệ cho quyền cai trị độc tôn của đảng. Nhân dân không có lợi ích nào hết. Bởi vì đảng đã khẳng định: “Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.”
05 Tháng Bảy 2024
Đó là con chưa nói đến 'người đốt lò vỹ đại' Nguyễn Phú Trọng tự Trọng Lú với nghi án nhận pho tượng hcm bằng vàng khối để chấp nhận cho Tập Đoàn Hưng Nghiệp Fomosa xã hóa chất thải xuống vùng biển Việt Nam. Một tên lãnh đạo như vậy thì có gì trong sạch để xử lý bọn đàn em?! Một cái đảng thối nát, băng hoại đến như vậy mà bọn chúng còn ca tụng được thì phải nói đảng cs quả là tài tình khi huấn luyện được những con người nhưng lại hóa chó, bởi chỉ có chó nó mới binh vực chủ mình một cách mù quáng mà thôi!
01 Tháng Bảy 2024
Tân Chủ tịch nước đồng thời cũng là cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã tham dự lễ ra mắt lực lượng này tại TPHCM nơi có 4.861 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với hơn 15.000 thành viên. Tại buổi lễ, ông Tô Lâm khẳng định lực lượng "thực sự là cánh tay nối dài" của công an trong nhiệm vụ phục vụ nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.
29 Tháng Sáu 2024
Mặc dù ĐH Luật trả lời “tất cả đều đúng quy trình”, nhưng từ cử nhân lên tiến sĩ chỉ hai năm không qua thạc sĩ là nhanh siêu tốc, làm người ta thắc mắc, săm soi rất nhiều nghi vấn. Ông Chân Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu, trường Luật TP.HCM cũng có hệ đào tạo bằng hai vừa học vừa làm, sao ông lại phải học ĐH Luật tại chi nhánh liên kết với trường Cao Đẳng Bách Việt ở TP.HCM? Luật sư Trần Vũ Hải thắc mắc về tính pháp lý của cơ sở đào tạo này.
28 Tháng Sáu 2024
Trong vai trò người đứng đầu Bộ Công an chuyên quyền kể từ tháng Tư năm 2016, ông Lâm đã sưu tập đủ tai tiếng. Hồi tháng Mười một năm 2021 – khi cả nước Việt Nam đang vật vã với đợt cấm túc trong dịch COVID-19 – thì xuất hiện một đoạn video ghi cảnh đầu bếp nổi tiếng “Thánh Rắc Muối” bón miếng bít tết dát vàng trị giá 2000 đô la cho ông Lâm ở Luân Đôn. Đoạn video được lan tỏa rất nhanh. Tệ hại hơn, ông Lâm tận hưởng bữa tiệc phát thải carbon này trong khi đang dẫn đầu đoàn đại biểu chính thức của Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc ở Glasgow.
28 Tháng Sáu 2024
Ông Trump đang lên kế hoạch mở rộng quy mô cuộc đàn áp nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu ông trở lại nắm quyền vào năm 2025 bao gồm (1) Thực hiện trục xuất hàng loạt, (2) Tăng số lượng nhân viên cho các cuộc đột kích của sở Immigration and Customs Enforcement (ICE), (3) Xây dựng trại để giam giữ người nhập cư, (4) Thúc đẩy các quốc gia khác tiếp nhận những người xin tị nạn từ Hoa Kỳ, (5) Một lần nữa cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với người dân từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, (6) Chấm dứt “quyền công dân theo nơi sinh.”
27 Tháng Sáu 2024
tâm lý ngu trung hóa thành ngu muội trong giới lãnh đạo Ba Đình với tư duy mang ơn nước Nga đã trợ giúp, cung cấp khí tài, kinh tài cho cuộc chiến Nam – Bắc Việt Nam là công ơn trời biển không thể nào quên được đã nói lên sự bạc nhược trong hành động, bế tắc trong chủ thuyết của mình bởi vì khi nước Nga giúp cho VN trong thế kỷ 20 thì đó là Liên Bang Sô Viết với nhiều quốc gia hợp thành, còn ngày nay Liên Bang Sô Viết đã không còn, chủ nghĩa cộng sản đã chết tại cái nôi Cách Mạng Tháng 10 thì việc hoài vọng công ơn của nước Nga chỉ là sự ngu tưởng bền bĩ của một bè lũ tay sai nối tiếp. Đó là còn chưa nói đến Ukraine chính là...
26 Tháng Sáu 2024
Có ai láo hơn bọn ngụy biện này, chúng đem ông bà cha mẹ người ta ra chém giết xong rồi nói tại làm sai nên hối hận là xong? Cũng chính vì lẽ đó cho nên giá trị của nhà danh nhân văn hóa rớt cái bịch trước Unesco nhưng trong nước vẫn đám bồi thần lơ láo vẫn tự phong cho người như thường! Với những hành động nhân danh giải phóng dân tộc, HCM và những người cộng sự đã xua quân giết chóc thường dân vô tội VN mà Mậu Thân Huế 1968 là một minh chứng!