Liệu king Donald Trump có thể tiếm quyền để hủy bỏ cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, lấy cớ vì dại dịch covid-19 không?

14 Tháng Tư 20209:41 CH(Xem: 1514)

LIỆU "king" DONALD TRUMP CÓ THỂ TIẾM QUYỀN ĐỂ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ VÀO THÁNG 11 TỚI ĐÂY, LẤY CỚ vì DẠI DỊCH COVID-19 KHÔNG?

asc (1)Giao Thanh Pham
     Facebook
Đó là câu hỏi mà có mấy bạn gởi cho tôi qua inbox trong thời gian vừa qua, mãi đến hôm nay tôi mới thực hiện xong câu trả lời. Thực sự thì câu trả lời cũng không phải là của tôi, nhưng luật pháp cũng như Hiến Pháp của Hoa Kỳ, chỉ cần mò dăm phút là ra.

Câu trả lời là 95% Trump không thể, chỉ có khi nào ông ta và đảng Cộng Hòa dùng vũ lực của "đám quân đội nhân dân và đám quần chúng tự phát” để "cướp chính quyền", nhưng việc làm đó cũng không có gì bảo đảm.

Về mặt pháp lý, điều đó không thể xảy ra. Ông Trump chẳng có bất kỳ quyền hành gì để hủy bỏ cuộc bầu cử cho các thành viên trong Lưỡng Viện Quốc Hội cũng như vai trò tổng thống và phó tổng thống. Ở Mỹ, từ ngày lập quốc đến nay chưa bao giờ có bầu cử tổng thống ở cấp Liên Bang, thay vào đó, bầu cử tổng thống nằm theo phương sách “độc đáo và lỗi thời, duy nhất còn sót lại trên thế giới”, bầu cử qua cái gọi là Cử Tri Đoàn (Electoral College) tính phiếu của 50 cuộc bầu cử ở 50 tiểu bang.

Và ngay cả khi 26 Thống Đốc trong số 50 tiểu bang ở Mỹ theo đảng Cộng Hòa hiện nay, có muốn bổ nhiệm ông Trump vào vị trí cử tri tổng thống mà không tổ chức bỏ phiếu đi chăng nữa, thì 24 Thống Đốc Dân Chủ còn lại vẫn có đủ luật pháp của tiểu bang, đã được ghi rõ trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, mang ra thi hành để ngăn cản việc ông Trump muốn giành đa số Đại Cử Tri, thông qua các hành động lừa đảo có sắp đặt do đảng Cộng Hòa kiểm soát cơ quan lập pháp đưa ra.

GIẢ THUYẾT THỨ NHẤT:

Nếu vì đại dịch, khiến người dân Không Thể Đi Bầu và nếu cuộc bầu cử tổng thống không thể diễn ra vì nguy hiểm cho sức khỏe của người dân khi phải tụ họp ở phòng phiếu, Liệu Ông Trump Có Thể Nấn Ná Giữ Chức Vụ Tổng Thống Lâu Hơn Nhiệm Kỳ Đã Quy Định hay không?

93679794_4221241567889847_3612995277591412736_n

Câu trả lời sẽ là không thể. Tu Chính Án số 20 trong Bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ đã được sửa đổi vào năm 1933 ghi rõ rằng:

Một nhiệm kỳ của tổng thống sẽ tự động kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1, cứ sau mỗi 4 năm.

Và nhiệm kỳ của ông Trump sẽ kết thúc vào đúng 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021 không trễ hơn 1 giây trừ khi ông ta được tái đắc cử qua cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay. Nếu vào ngày giờ đó, vì bất kỳ lý do nào, chưa hoặc không có ai được bầu lên để thay thế chức vụ tổng thống, thì ông Trump và ông Pence cũng không được ở lại tòa Bạch Ốc thêm một giây phút nào.

THẾ THÌ CHỨC VỤ TỔNG THỐNG TẠM THỜI SẼ vào TAY AI?

Hiến pháp của Hoa Kỳ có ghi rõ là: Quốc Hội mới có quyền quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tạm thời, và đó chính là người lãnh đạo ở Hạ Viện, hiện nay là bà Nancy Pelosi. Đúng vậy, ngay cả khi ông Trump có muốn hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây đi chăng nữa, thì chánh án sẽ chỉ có thể trao chức vụ tổng thống tạm thời cho bà Nancy Pelosi khi nhiệm kỳ của ông Trump hết hạn, đúng vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021 tới đây mà thôi.

GIẢ THUYẾT THỨ HAI:

Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu các tiểu bang riêng lẻ tìm cách hủy bỏ cuộc bầu cử của mỗi tiểu bang?

Một số chuyên gia về pháp lý cùng đồng ý rằng các tiểu bang có thể làm điều này. Lập luận dựa trên Điều II của Hiến Pháp trong đó nói rằng, chính quyền của mỗi tiểu bang có quyền xếp đặt cử tri bầu cử của mình theo cách thức lập pháp qua việc chỉ định (Đề Cử). Đối với một số người, thì điều khoản hiến pháp này có nghĩa là các cơ quan lập pháp có thể tự mình chọn bầu cử tổng thống, cho dù đó không phải là một cuộc bỏ phiếu phổ biến như trước giờ.

Theo quan điểm này, thì các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa có thể chỉ cần chọn một nhóm cử tri Cộng Hòa của riêng họ, sau đó sẽ dồn tất cả các phiếu bầu cử của những tiểu bang này cho ông Trump. Và bởi vì đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát các cơ quan lập pháp ở 29 tiểu bang trên 50 tiểu bang, với 302 phiếu đại cử tri qua kỳ bầu cử năm 2016, và theo luật, thì một tổng thống chỉ cần 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng, đảng Cộng hòa ở khoảng 25 tiểu bang có thể liên kết với nhau và làm điều này mà không ai ngăn cản họ.

Tuy nhiên, việc làm trên đi ngược lại với Hiến Pháp, bởi vì các cơ quan lập pháp của đảng Cộng Hòa không có quyền bãi bỏ các cuộc bầu cử ở các tiểu bang của họ. Thay vào đó, luật pháp tiểu bang bắt buộc các cử tri tổng thống, phải được lựa chọn bằng cách bỏ phiếu phổ biến để thay mặt đảng ra tranh cử, người đại diện đảng nào thắng, đảng đó sẽ thắng ở tiểu bang đó. Các đạo luật này không thể bị lật ngược hoặc xóa bỏ bởi bất kỳ cơ quan lập pháp do đảng nào kiểm soát, Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng vậy. Những đạo luật này nếu muốn được hủy bỏ, cần phải được sự đồng ý của thống đốc từng tiểu bang. Hiện thời, có đủ các thống đốc Dân chủ ở các tiểu bang có cơ quan lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa để cản trở một nỗ lực như vậy.

Theo sự suy xét của cá nhân tôi, thì có cho tiền, đảng Cộng Hòa cũng không dám đụng vào những đạo luật xóa bỏ việc tính phiếu qua Cử Tri Đoàn (Electoral College), vì ai cũng biết, đây là phương thức duy nhất đem lại ghế Tổng Thổng cho đảng Cộng Hòa.

Việc bầu phiếu qua Electoral College đã quá lỗi thời, đã không còn được áp dụng cho đúng đắn và có chính nghĩa, nhưng cách này là cách duy nhất để người của đảng Cộng Hòa thua phiếu đa số Tmà vẫn thắng ghế Tổng Thống.

Tìm về lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ có duy nhất 4 người Thua Phiếu Đa Số nhưng vẫn thắng ghế tổng thống, đó là:

1- Ông Rutherford B. Hayes (1876) tổng thống thứ 19 thuộc đảng Cộng Hòa. Lịch sử ghi lại đây là cuộc bầu cử trước cuộc Nội Chiến mang tiếng là gian lận nhất.

2- Ông Benjamin Harrison (1888) tổng thống thứ 23 cũng thuộc đảng Cộng Hòa.

3- Ông George W. Bush (2000) tổng thống thứ 41 cũng thuộc đảng Cộng Hòa. Phải mất tới 112 năm sau thời ông Banjamin Harrison mới có một người tranh cử tổng thống Thua Phiếu Bầu nhưng Lụm Được Ghế.

4- Ông Donald Trump (2016) tổng thống thứ 45 cũng thuộc đảng … à mà thôi.

Bạn có thấy sự khác biệt giữa 2 đảng và thể thức bầu cử qua cái gọi là Cử Tri Đoàn (Electoral College) chưa?

Nếu đảng Cộng Hòa dám xóa thể thức bầu cử này để Donald Trump thắng nhiệm kỳ 2 thì việc thắng cử dựa trên đa số phiếu từ sau năm 2024 của đảng Cộng Hòa sẽ là cầm chắc không bao giờ có.

Có rất nhiều điều phải lo lắng trong "những lúc rất lo lắng" này, vì nền dân chủ vốn đã mong manh của chúng ta sẽ phải tiếp tục chịu nhiều thử thách. Thế nhưng bất kỳ nỗ lực nào để trì hoãn hoặc bãi bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2020 này của người dân Mỹ rõ ràng là bất hợp pháp và vi hiến, rõ ràng là đi ngược lại với lý tưởng của nền dân chủ ở Hoa Kỳ.

Chắc chắn rằng công chúng và hệ thống pháp lý Hoa Kỳ sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Bạn không cần phải lo lắng đến mất ngủ về vấn đề này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 202111:44 CH(Xem: 129)
Đảng csVN đầu độc tinh thần trẻ em bằng các kỹ thuật tẩy não và nhồi sọ ngay khi ngồi ở bậc tiểu học, kéo dài mãi cho đến lúc vào đại học. Đảng sử dụng lực lượng an ninh, mật vụ với bạo lực tàn ác dành cho giới sinh viên, trí thức và các tầng lớp dân chúng mà họ cho là chống đối, muốn lách ra khỏi chủ nghĩa Mác Lê. Đảng csVN quyết tâm theo đuổi “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”, mô hình quái dị, là bức bình phong duy trì quyền lực, cũng như để làm giàu cho đám quan chức và tư bản đỏ.
15 Tháng Mười 20219:56 CH(Xem: 109)
Câu hỏi đặt ra: phải chăng cô đang ngồi biểu tình ở giữa đường, cản trở giao thông, đang thực hiện quyền biểu tình? Quyền biểu tình là quyền con người ở Mỹ. Nhưng bạn không thể nào thực hiện quyền biểu tình để cản trở quyền lưu thông xe cộ của người khác. Đó là lý do tại sao, khi có những cuộc biểu tình lớn với số người tham dự mấy trăm người, người tổ chức biểu tình xin giấy phép và được cảnh sát bảo vệ bằng cách đóng một số đường nếu cần thiết để người biểu tình thực hiện quyền biểu tình mà hiến pháp cho phép...
14 Tháng Mười 202111:02 CH(Xem: 224)
...đây là dịp mà "đảng ta, nhà nước Hà Lội Phố ta", mổ đám dân nghèo kiếm mớ bạc, bởi vì sau 2 năm đại dịch hoành hành đảng ta rách mướp quá rồi, cách ly 7 ngày thu mỗi tên vài triệu là kho bạc lại đầy. Như thế đây rõ ràng là bằng chứng về cái sân sau bán kit test và nhóm lợi ích cường quyền, chúng chỉ quan tâm đến lợi nhuận thu được, còn sinh mạng người dân trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCNVN chỉ là con số 0 to tướng!
13 Tháng Mười 202110:44 CH(Xem: 348)
Nhân dân ta là một loại dân của đảng, loại gia đình đảng viên; loại bị bắt buộc phải vào đoàn, phát triển đảng và nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý xã hội, do đó thật không ngạc nhiên một chút nào khi một mặt bọn người này thì ra rả kiên định lập trường tư tưởng, mặt khác bốc hốt cho đầy túi tham để sau cùng hạ cánh an toàn tại một quốc gia khác thụ hưởng của cải tài sản chiếm dụng được từ tầng lớp nhân dân ta nghèo khổ. Hãy nhìn những thành phần tinh hoa của đảng để thấy rằng công thức vào đảng – bốc hốt, làm giàu không hề sai chút nào...
12 Tháng Mười 202111:16 CH(Xem: 232)
Dân chúng và doanh giới hoang mang, bất bình tới mức, ngày 10/10/2021, Thủ tướng Việt Nam phải gửi công điện hỏa tốc cho các cơ quan chính phủ và chính quyền các địa phương trực thuộc trung ương… yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và các hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế, không chỉ trong lĩnh vực hàng không mà cả trong hoạt động vận tải nói chung. Trên thực tế, chuyến bay đầu tiên sau thời gian phong tỏa, từ TP.HCM ra Hà Nội vào ngày 10/10/2021 đã bị hủy bỏ vì chính quyền Hà Nội buộc...
12 Tháng Mười 202111:13 CH(Xem: 202)
Trump vẫn dẫy dụa trong làn sóng chính trị, tiếp tục lan truyền những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020. Hôm thứ sáu, ngày 10/8, danh hài Bill Maher của show “Real Time” trên đài HBO, so sánh Trump với một con cá mập sau ngày thất cử: Con cá chưa chết hẳn, nó bơi ra biển và lặng lẽ ăn tươi nuốt sống người ta. Ý Maher muốn nói rằng, Trump đang “từ từ thanh trừng những Dân biểu đảng Cộng hòa, những người đã làm mất danh dự của ông ta trong vụ luận tội hoặc không công nhận Trump là một lãnh tụ chính đáng”.
11 Tháng Mười 20219:05 CH(Xem: 272)
Trong khi Nguyễn Phú Trọng đang say sưa “nhả ngọc phun châu” tại Hội nghị thì dòng người ngày đêm lầm lũi, khi câm nín, khi gào thét trên các chặng thiên di. Tàu hỏa, xe khách vẫn nằm yên, mặc cho hàng vạn công dân lăn lội giữa giông bão, bao gồm cả phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh… bồng bế nhau hàng nghìn ki-lô-mét trên xe máy. Có những đoàn dắt díu nhau hàng trăm ki-lô-mét bằng đôi chân, trên xe đạp. Họ bị rào kẽm gai, chốt chận cản lại. Họ rớt nước mắt trong mưa, có khi hò hét khản cả cổ, họ thắp nhang quỳ lạy công an. Quyết định đông cứng hệ thống giao thông...
10 Tháng Mười 202110:04 CH(Xem: 346)
Trong chiến dịch chống dịch tại TP. HCM thì đáng lẽ ra Phạm Minh Chính và cả Bộ Chính Trị là những kẻ phải chịu trách nhiệm, phải bị cách chức chứ không phải là ông Nguyễn Thành Phong. Tuy nhiên, chính trị của ĐCS là thế. Họ dùng sinh mạng dân để làm nên trò chơi chính trị bẩn thỉu của họ. Có è cổ lấy 82% ngân sách thành phố và bóp gói 26.000 tỷ để cho dân chết nhiều và tháo chạy tán loạn mới có cớ đẩy người chịu trách nhiệm chính đi chứ? Ai là người thay ông Nguyễn Thành Phong? Đó là người có khuôn mặt giống Phan Văn Khải như đúc, ông Phan Văn Mãi...
09 Tháng Mười 202110:18 CH(Xem: 318)
Về xã hội, Việt Nam không có một tầng lớp trung lưu đông đúc để có thể làm nên những cuộc cách mạng kinh điển như ở Anh, Hà Lan, hay Pháp. Vào thập niên 1990, có một số quan sát từ bên ngoài nói là tầng lớp trung lưu Việt Nam đang mở rộng, giàu có lên nhờ cải cách kinh tế theo thị trường. Đúng là có một số người giàu lên, nhưng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu thì không. Những người trung lưu hiện nay của Việt Nam đại đa số gắn chặt với chế độ, dù là trong lĩnh vực công hay tư. Của cải làm ra được phân phối bất công vì các chính sách thuế và xã hội bất công...
07 Tháng Mười 202111:12 CH(Xem: 368)
Đến giờ người Việt nào cũng có thể cảm nhận rõ ràng về hậu quả của chuyện Thủ tướng và chính phủ không biết… tính. Khi cả Thủ tướng lẫn chính phủ đã thiếu kiến thức lại còn tự mãn đến mức trở thành độc đoán, luẩn quẩn với sai – sửa, sửa – sai,… trong quản trị – điều hành lúc quốc gia đối diện với đại dịch, xã hội tất nhiên phải hỗn loạn, kinh tế tất nhiên phải suy sụp. Mỗi cá nhân, từng gia đình đều phải trả giá đắt cả ở hiện tại lẫn tương lai. Thậm chí đã có khoảng 20.000 người Việt phải trả bằng sinh mạng của chính họ…
16 Tháng Mười 2021
Đảng csVN đầu độc tinh thần trẻ em bằng các kỹ thuật tẩy não và nhồi sọ ngay khi ngồi ở bậc tiểu học, kéo dài mãi cho đến lúc vào đại học. Đảng sử dụng lực lượng an ninh, mật vụ với bạo lực tàn ác dành cho giới sinh viên, trí thức và các tầng lớp dân chúng mà họ cho là chống đối, muốn lách ra khỏi chủ nghĩa Mác Lê. Đảng csVN quyết tâm theo đuổi “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”, mô hình quái dị, là bức bình phong duy trì quyền lực, cũng như để làm giàu cho đám quan chức và tư bản đỏ.
15 Tháng Mười 2021
Câu hỏi đặt ra: phải chăng cô đang ngồi biểu tình ở giữa đường, cản trở giao thông, đang thực hiện quyền biểu tình? Quyền biểu tình là quyền con người ở Mỹ. Nhưng bạn không thể nào thực hiện quyền biểu tình để cản trở quyền lưu thông xe cộ của người khác. Đó là lý do tại sao, khi có những cuộc biểu tình lớn với số người tham dự mấy trăm người, người tổ chức biểu tình xin giấy phép và được cảnh sát bảo vệ bằng cách đóng một số đường nếu cần thiết để người biểu tình thực hiện quyền biểu tình mà hiến pháp cho phép...
14 Tháng Mười 2021
...đây là dịp mà "đảng ta, nhà nước Hà Lội Phố ta", mổ đám dân nghèo kiếm mớ bạc, bởi vì sau 2 năm đại dịch hoành hành đảng ta rách mướp quá rồi, cách ly 7 ngày thu mỗi tên vài triệu là kho bạc lại đầy. Như thế đây rõ ràng là bằng chứng về cái sân sau bán kit test và nhóm lợi ích cường quyền, chúng chỉ quan tâm đến lợi nhuận thu được, còn sinh mạng người dân trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCNVN chỉ là con số 0 to tướng!
13 Tháng Mười 2021
Nhân dân ta là một loại dân của đảng, loại gia đình đảng viên; loại bị bắt buộc phải vào đoàn, phát triển đảng và nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý xã hội, do đó thật không ngạc nhiên một chút nào khi một mặt bọn người này thì ra rả kiên định lập trường tư tưởng, mặt khác bốc hốt cho đầy túi tham để sau cùng hạ cánh an toàn tại một quốc gia khác thụ hưởng của cải tài sản chiếm dụng được từ tầng lớp nhân dân ta nghèo khổ. Hãy nhìn những thành phần tinh hoa của đảng để thấy rằng công thức vào đảng – bốc hốt, làm giàu không hề sai chút nào...
12 Tháng Mười 2021
Dân chúng và doanh giới hoang mang, bất bình tới mức, ngày 10/10/2021, Thủ tướng Việt Nam phải gửi công điện hỏa tốc cho các cơ quan chính phủ và chính quyền các địa phương trực thuộc trung ương… yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và các hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế, không chỉ trong lĩnh vực hàng không mà cả trong hoạt động vận tải nói chung. Trên thực tế, chuyến bay đầu tiên sau thời gian phong tỏa, từ TP.HCM ra Hà Nội vào ngày 10/10/2021 đã bị hủy bỏ vì chính quyền Hà Nội buộc...
12 Tháng Mười 2021
Trump vẫn dẫy dụa trong làn sóng chính trị, tiếp tục lan truyền những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020. Hôm thứ sáu, ngày 10/8, danh hài Bill Maher của show “Real Time” trên đài HBO, so sánh Trump với một con cá mập sau ngày thất cử: Con cá chưa chết hẳn, nó bơi ra biển và lặng lẽ ăn tươi nuốt sống người ta. Ý Maher muốn nói rằng, Trump đang “từ từ thanh trừng những Dân biểu đảng Cộng hòa, những người đã làm mất danh dự của ông ta trong vụ luận tội hoặc không công nhận Trump là một lãnh tụ chính đáng”.
11 Tháng Mười 2021
Trong khi Nguyễn Phú Trọng đang say sưa “nhả ngọc phun châu” tại Hội nghị thì dòng người ngày đêm lầm lũi, khi câm nín, khi gào thét trên các chặng thiên di. Tàu hỏa, xe khách vẫn nằm yên, mặc cho hàng vạn công dân lăn lội giữa giông bão, bao gồm cả phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh… bồng bế nhau hàng nghìn ki-lô-mét trên xe máy. Có những đoàn dắt díu nhau hàng trăm ki-lô-mét bằng đôi chân, trên xe đạp. Họ bị rào kẽm gai, chốt chận cản lại. Họ rớt nước mắt trong mưa, có khi hò hét khản cả cổ, họ thắp nhang quỳ lạy công an. Quyết định đông cứng hệ thống giao thông...
10 Tháng Mười 2021
Trong chiến dịch chống dịch tại TP. HCM thì đáng lẽ ra Phạm Minh Chính và cả Bộ Chính Trị là những kẻ phải chịu trách nhiệm, phải bị cách chức chứ không phải là ông Nguyễn Thành Phong. Tuy nhiên, chính trị của ĐCS là thế. Họ dùng sinh mạng dân để làm nên trò chơi chính trị bẩn thỉu của họ. Có è cổ lấy 82% ngân sách thành phố và bóp gói 26.000 tỷ để cho dân chết nhiều và tháo chạy tán loạn mới có cớ đẩy người chịu trách nhiệm chính đi chứ? Ai là người thay ông Nguyễn Thành Phong? Đó là người có khuôn mặt giống Phan Văn Khải như đúc, ông Phan Văn Mãi...
09 Tháng Mười 2021
Về xã hội, Việt Nam không có một tầng lớp trung lưu đông đúc để có thể làm nên những cuộc cách mạng kinh điển như ở Anh, Hà Lan, hay Pháp. Vào thập niên 1990, có một số quan sát từ bên ngoài nói là tầng lớp trung lưu Việt Nam đang mở rộng, giàu có lên nhờ cải cách kinh tế theo thị trường. Đúng là có một số người giàu lên, nhưng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu thì không. Những người trung lưu hiện nay của Việt Nam đại đa số gắn chặt với chế độ, dù là trong lĩnh vực công hay tư. Của cải làm ra được phân phối bất công vì các chính sách thuế và xã hội bất công...
07 Tháng Mười 2021
Đến giờ người Việt nào cũng có thể cảm nhận rõ ràng về hậu quả của chuyện Thủ tướng và chính phủ không biết… tính. Khi cả Thủ tướng lẫn chính phủ đã thiếu kiến thức lại còn tự mãn đến mức trở thành độc đoán, luẩn quẩn với sai – sửa, sửa – sai,… trong quản trị – điều hành lúc quốc gia đối diện với đại dịch, xã hội tất nhiên phải hỗn loạn, kinh tế tất nhiên phải suy sụp. Mỗi cá nhân, từng gia đình đều phải trả giá đắt cả ở hiện tại lẫn tương lai. Thậm chí đã có khoảng 20.000 người Việt phải trả bằng sinh mạng của chính họ…