Liệu king Donald Trump có thể tiếm quyền để hủy bỏ cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, lấy cớ vì dại dịch covid-19 không?

14 Tháng Tư 20209:41 CH(Xem: 325)

LIỆU "king" DONALD TRUMP CÓ THỂ TIẾM QUYỀN ĐỂ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ VÀO THÁNG 11 TỚI ĐÂY, LẤY CỚ vì DẠI DỊCH COVID-19 KHÔNG?

asc (1)Giao Thanh Pham
     Facebook
Đó là câu hỏi mà có mấy bạn gởi cho tôi qua inbox trong thời gian vừa qua, mãi đến hôm nay tôi mới thực hiện xong câu trả lời. Thực sự thì câu trả lời cũng không phải là của tôi, nhưng luật pháp cũng như Hiến Pháp của Hoa Kỳ, chỉ cần mò dăm phút là ra.

Câu trả lời là 95% Trump không thể, chỉ có khi nào ông ta và đảng Cộng Hòa dùng vũ lực của "đám quân đội nhân dân và đám quần chúng tự phát” để "cướp chính quyền", nhưng việc làm đó cũng không có gì bảo đảm.

Về mặt pháp lý, điều đó không thể xảy ra. Ông Trump chẳng có bất kỳ quyền hành gì để hủy bỏ cuộc bầu cử cho các thành viên trong Lưỡng Viện Quốc Hội cũng như vai trò tổng thống và phó tổng thống. Ở Mỹ, từ ngày lập quốc đến nay chưa bao giờ có bầu cử tổng thống ở cấp Liên Bang, thay vào đó, bầu cử tổng thống nằm theo phương sách “độc đáo và lỗi thời, duy nhất còn sót lại trên thế giới”, bầu cử qua cái gọi là Cử Tri Đoàn (Electoral College) tính phiếu của 50 cuộc bầu cử ở 50 tiểu bang.

Và ngay cả khi 26 Thống Đốc trong số 50 tiểu bang ở Mỹ theo đảng Cộng Hòa hiện nay, có muốn bổ nhiệm ông Trump vào vị trí cử tri tổng thống mà không tổ chức bỏ phiếu đi chăng nữa, thì 24 Thống Đốc Dân Chủ còn lại vẫn có đủ luật pháp của tiểu bang, đã được ghi rõ trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, mang ra thi hành để ngăn cản việc ông Trump muốn giành đa số Đại Cử Tri, thông qua các hành động lừa đảo có sắp đặt do đảng Cộng Hòa kiểm soát cơ quan lập pháp đưa ra.

GIẢ THUYẾT THỨ NHẤT:

Nếu vì đại dịch, khiến người dân Không Thể Đi Bầu và nếu cuộc bầu cử tổng thống không thể diễn ra vì nguy hiểm cho sức khỏe của người dân khi phải tụ họp ở phòng phiếu, Liệu Ông Trump Có Thể Nấn Ná Giữ Chức Vụ Tổng Thống Lâu Hơn Nhiệm Kỳ Đã Quy Định hay không?

93679794_4221241567889847_3612995277591412736_n

Câu trả lời sẽ là không thể. Tu Chính Án số 20 trong Bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ đã được sửa đổi vào năm 1933 ghi rõ rằng:

Một nhiệm kỳ của tổng thống sẽ tự động kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1, cứ sau mỗi 4 năm.

Và nhiệm kỳ của ông Trump sẽ kết thúc vào đúng 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021 không trễ hơn 1 giây trừ khi ông ta được tái đắc cử qua cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 năm nay. Nếu vào ngày giờ đó, vì bất kỳ lý do nào, chưa hoặc không có ai được bầu lên để thay thế chức vụ tổng thống, thì ông Trump và ông Pence cũng không được ở lại tòa Bạch Ốc thêm một giây phút nào.

THẾ THÌ CHỨC VỤ TỔNG THỐNG TẠM THỜI SẼ vào TAY AI?

Hiến pháp của Hoa Kỳ có ghi rõ là: Quốc Hội mới có quyền quyết định ai sẽ trở thành tổng thống tạm thời, và đó chính là người lãnh đạo ở Hạ Viện, hiện nay là bà Nancy Pelosi. Đúng vậy, ngay cả khi ông Trump có muốn hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây đi chăng nữa, thì chánh án sẽ chỉ có thể trao chức vụ tổng thống tạm thời cho bà Nancy Pelosi khi nhiệm kỳ của ông Trump hết hạn, đúng vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021 tới đây mà thôi.

GIẢ THUYẾT THỨ HAI:

Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu các tiểu bang riêng lẻ tìm cách hủy bỏ cuộc bầu cử của mỗi tiểu bang?

Một số chuyên gia về pháp lý cùng đồng ý rằng các tiểu bang có thể làm điều này. Lập luận dựa trên Điều II của Hiến Pháp trong đó nói rằng, chính quyền của mỗi tiểu bang có quyền xếp đặt cử tri bầu cử của mình theo cách thức lập pháp qua việc chỉ định (Đề Cử). Đối với một số người, thì điều khoản hiến pháp này có nghĩa là các cơ quan lập pháp có thể tự mình chọn bầu cử tổng thống, cho dù đó không phải là một cuộc bỏ phiếu phổ biến như trước giờ.

Theo quan điểm này, thì các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa có thể chỉ cần chọn một nhóm cử tri Cộng Hòa của riêng họ, sau đó sẽ dồn tất cả các phiếu bầu cử của những tiểu bang này cho ông Trump. Và bởi vì đảng Cộng Hòa hiện đang kiểm soát các cơ quan lập pháp ở 29 tiểu bang trên 50 tiểu bang, với 302 phiếu đại cử tri qua kỳ bầu cử năm 2016, và theo luật, thì một tổng thống chỉ cần 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng, đảng Cộng hòa ở khoảng 25 tiểu bang có thể liên kết với nhau và làm điều này mà không ai ngăn cản họ.

Tuy nhiên, việc làm trên đi ngược lại với Hiến Pháp, bởi vì các cơ quan lập pháp của đảng Cộng Hòa không có quyền bãi bỏ các cuộc bầu cử ở các tiểu bang của họ. Thay vào đó, luật pháp tiểu bang bắt buộc các cử tri tổng thống, phải được lựa chọn bằng cách bỏ phiếu phổ biến để thay mặt đảng ra tranh cử, người đại diện đảng nào thắng, đảng đó sẽ thắng ở tiểu bang đó. Các đạo luật này không thể bị lật ngược hoặc xóa bỏ bởi bất kỳ cơ quan lập pháp do đảng nào kiểm soát, Cộng Hòa hay Dân Chủ cũng vậy. Những đạo luật này nếu muốn được hủy bỏ, cần phải được sự đồng ý của thống đốc từng tiểu bang. Hiện thời, có đủ các thống đốc Dân chủ ở các tiểu bang có cơ quan lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa để cản trở một nỗ lực như vậy.

Theo sự suy xét của cá nhân tôi, thì có cho tiền, đảng Cộng Hòa cũng không dám đụng vào những đạo luật xóa bỏ việc tính phiếu qua Cử Tri Đoàn (Electoral College), vì ai cũng biết, đây là phương thức duy nhất đem lại ghế Tổng Thổng cho đảng Cộng Hòa.

Việc bầu phiếu qua Electoral College đã quá lỗi thời, đã không còn được áp dụng cho đúng đắn và có chính nghĩa, nhưng cách này là cách duy nhất để người của đảng Cộng Hòa thua phiếu đa số Tmà vẫn thắng ghế Tổng Thống.

Tìm về lịch sử của Hoa Kỳ, chỉ có duy nhất 4 người Thua Phiếu Đa Số nhưng vẫn thắng ghế tổng thống, đó là:

1- Ông Rutherford B. Hayes (1876) tổng thống thứ 19 thuộc đảng Cộng Hòa. Lịch sử ghi lại đây là cuộc bầu cử trước cuộc Nội Chiến mang tiếng là gian lận nhất.

2- Ông Benjamin Harrison (1888) tổng thống thứ 23 cũng thuộc đảng Cộng Hòa.

3- Ông George W. Bush (2000) tổng thống thứ 41 cũng thuộc đảng Cộng Hòa. Phải mất tới 112 năm sau thời ông Banjamin Harrison mới có một người tranh cử tổng thống Thua Phiếu Bầu nhưng Lụm Được Ghế.

4- Ông Donald Trump (2016) tổng thống thứ 45 cũng thuộc đảng … à mà thôi.

Bạn có thấy sự khác biệt giữa 2 đảng và thể thức bầu cử qua cái gọi là Cử Tri Đoàn (Electoral College) chưa?

Nếu đảng Cộng Hòa dám xóa thể thức bầu cử này để Donald Trump thắng nhiệm kỳ 2 thì việc thắng cử dựa trên đa số phiếu từ sau năm 2024 của đảng Cộng Hòa sẽ là cầm chắc không bao giờ có.

Có rất nhiều điều phải lo lắng trong "những lúc rất lo lắng" này, vì nền dân chủ vốn đã mong manh của chúng ta sẽ phải tiếp tục chịu nhiều thử thách. Thế nhưng bất kỳ nỗ lực nào để trì hoãn hoặc bãi bỏ cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2020 này của người dân Mỹ rõ ràng là bất hợp pháp và vi hiến, rõ ràng là đi ngược lại với lý tưởng của nền dân chủ ở Hoa Kỳ.

Chắc chắn rằng công chúng và hệ thống pháp lý Hoa Kỳ sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Bạn không cần phải lo lắng đến mất ngủ về vấn đề này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Năm 202010:16 CH(Xem: 433)
Đừng nói với tôi rằng cộng sản cũng có người yêu nước, yêu đồng bào, họ chỉ đóng kịch cho ra vẻ giống như vậy, yêu tổ quốc vì sao một tòa nhà Quốc Hội hơn 500 đại biểu không một đại biểu nào dám đứng lên chỉ thẳng và lên án những hành động xâm chiếm của TQ tại biển Đông? Không một tướng lĩnh, sỹ quan nào dám lên tiến và dẫn quân ra bảo vệ ngư dân, đánh trả giặc Tàu? Yêu đồng bào sao không một đảng viên nào xúc động khi người dân quỳ trước đầu xe của mình van lạy vì bị chiếm đất? Yêu dân tộc thì tại sao không một tổ chức nào, cơ quan nào, đoàn thể nào đến chia sẻ những khó khăn với người dân khi họ...
26 Tháng Năm 20209:56 CH(Xem: 180)
Thế đó, ngoại trừ khi ông ta đang đứng chung phe với một đám những kẻ bắt nạt; còn không ông ta sẽ liền tròng ngay bộ cánh của đứa bị hại yếu đuối mũi dãi lòng thòng. Có những luật bất thành văn trong cuộc đấu võ đài – những phép tắc cơ bản trên sàn đấu được gọi là quy tắc Queensberry –nhưng ông ta chẳng bận tâm, Ông tung cú đấm vào hạ bộ - đó là điều mà một quý ông quân tử không nên, sẽ không, và không thể thực hiện – mỗi cú đấm ông tung ra đều nhắm vào bên dưới thắt lưng đối thủ. Ông ta đặc biệt thích đá thẳng vào những người sa cơ hoặc không còn có tiếng nói- và ông ta tiếp tục tung những cú đá vào đối thủ...
26 Tháng Năm 20209:53 CH(Xem: 226)
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở người Tàu khi họ muốn mua đất ở Việt Nam? Đó là họ luôn sử dụng mọi cách từ cách mờ ám đến công khai lách luật. Vậy câu hỏi đặt ra là, mảnh đất nghèo nàn này không đủ sức hút người Nhật, người Hàn, người Đài thì tại sao người Tàu tìm mọi cách để sở hữu nó? Chỉ có thể là vì mục đích chính trị mà thôi. Vậy thì thử hỏi khi Việt Nam giao các đặc khu cho Tàu “thuê” 1 thế kỷ, thì liệu mảnh đất đó có còn là của người Việt sau 100 năm nữa không? Chắc chắn là không!
25 Tháng Năm 20208:01 CH(Xem: 400)
Mỹ tưởng rằng bắt tay làm ăn với Tàu thì thế nào dân chủ và nhân quyền cũng vào được đại lục. Nhưng không! Mỹ đã lầm, Trung Cộng nó đã biết đổi màu để vô hiệu hóa sức mạnh nhân quyền của Mỹ rất tốt. Tưởng rằng với dân chủ nhân quyền có thể theo chân internet vào được đại lục. Thế nhưng không ngờ Tàu đã có cách ứng biến. Trung Nam Hải đã chặn hết các mạng xã hội từ bên ngoài và xây dựng riêng cho Đại Lục một hệ sinh thái riêng có sự kiểm soát chặt chẽ. Và từ đó ĐCS Tàu cách li hoàn toàn 1,4 tỷ dân của họ với thế giới tự do.
25 Tháng Năm 20207:58 CH(Xem: 396)
Ba điều xạo láo trắng trợn và không thể thực hiện nhất, cũng chính là 3 điều kết lõi trong chiến dịch tranh cử và đã chứng minh sự thất bại toàn tập của Donald Trump trong suốt hơn 3 năm qua: 1- Xây bức tường phía Nam, 2- Thay thế Obamacare, và 3- Cân bằng mậu dịch mang công việc về nước. Donald Trump và bộ sậu qua suốt hơn 3 năm dài vẫn chẳng nghĩ ra hoặc tìm ra thêm được bất kỳ thứ gì khác cho việc tái tranh cử. Ông ta vẫn chỉ loay hoay với 3 chiêu duy nhất, thất bại hoàn toàn ở trên, và Hi Vọng May Ra Còn Lại Đủ Số Phiếu Để Tái Đắc Cử.
24 Tháng Năm 202011:02 CH(Xem: 558)
Vâng! Không phải tự nhiên Vân Đồn được chọn đâu, tôi tin nó được chọn bởi những người có cặp mắt chiến lược ở Trung Nam Hải là giao cho Hà Nội triển khai. Và qua việc chọn Vân Đồn làm đặc khu kinh tế, ta mới thấy rõ ràng đám lãnh đạo Hà Nội không thuộc lịch sử. Trong khi đó, phía “anh em” của họ thì lại rất rõ về lịch sử. Thực sự ĐCS Việt nam đang đem sự an nguy quốc gia để đổi lấy chỉ số tăng trưởng, nguy hiểm vô cùng. Kẻ dốt lịch sử mà lãnh đạo đất nước thì không còn gì để nói. Đáng buồn là dân không thể làm gì được.
23 Tháng Năm 20204:05 CH(Xem: 582)
Đấu tranh cần phải có tổ chức, có giải pháp và phương thức nhờ sự giúp đỡ các tổ chức quốc tế cùng với sự đoàn kết trong nhân dân thì vài triệu đảng viên CS với 2 bộ máy đàn áp như công an và quân đội cũng không thể ngăn nổi những tiến bước của chúng ta đi. Mỗi chúng ta hãy góp một phần nhỏ bé trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài, thì tôi tin chắc rằng cuộc tranh đấu sẽ chiến thắng, hiện nay chế độ độc tài mạnh nhất là chúng dùng công an đàn áp chúng ta, nếu chúng ta vượt qua sự sợ hãi, thì chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.
22 Tháng Năm 20209:06 CH(Xem: 558)
Một cảnh tượng quái gở và kỳ dị nhất – lần đầu tiên một Tổng thống cố tình xúi giục người dân (mang vũ trang) chiếm lấy đường phố để phản đối những hạn chế được đặt ra nhằm giữ gìn mạng sống con người, một kiểu xúi giục những người ủng hộ cảm tử hy sinh cho sự nghiệp chính trị của mình. Trong những buổi hợp báo hằng ngày được phát sóng trực tiếp trên truyền hình trong đại dịch, thường để nhằm kêu gọi toàn dân đoàn kết đồng lòng với chính phủ để cùng nhau đương đầu và vượt qua thách thức, đã bị Trump lợi dụng để biến thành một kiểu chương trình gieo rắc sự hỗn loạn và chia rẽ.
21 Tháng Năm 20208:46 CH(Xem: 711)
Hiện nay ngành công an có khoảng 1,2 triệu quân chính quy, nhưng thực tế chưa tới 1 phần 10 trong đó là có thể làm giàu từ chức vụ mình có được. Như vậy trong công an, tầng thấp cũng làm lụng để cống nạp cho tầng trên hưởng thụ, trong khi đó chính những người công an viên ở tầng thấp mới hằng ngày đối đầu với hiểm nguy. Họ mất mát quá nhiều và được quá ít, bổng lộc và thành tích thì trên đớp hết. Vậy tại sao các công an viên không đặt câu hỏi rằng "Tại sao ta phải phục vụ bọn chúng? Tại sao không thoái đảng, tại sao không ra khỏi ngành?"
21 Tháng Năm 20208:43 CH(Xem: 649)
Điều dễ hiểu đầu tiên bởi Việt Nam đang là tay chân thân cận với Bắc Kinh và Mỹ hiểu rất rõ về vai trò của Hà Nội đã và đang đóng thế vai cho Bác Kinh trong những lúc được yêu cầu. Bắc Kinh nói không ở đâu thì Hà Nội cũng nói không ở đó. Bắc Kinh chống Mỹ một thì Hà Nội cũng chống Mỹ có khi còn hơn, mặc dù chỉ trên những tờ báo Đảng. Bắc Kinh không chấp nhận nước nào thì Hà Nội có mặt đưa tay ủng hộ, Bắc Kinh truy bắt người Duy Ngô Nhĩ thì Hà Nội lập tức trao trả những người này khi họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bắc Kinh không chấp nhận Đài Loan thì Hà Nội giơ tay biều quyết….
26 Tháng Năm 2020
Đừng nói với tôi rằng cộng sản cũng có người yêu nước, yêu đồng bào, họ chỉ đóng kịch cho ra vẻ giống như vậy, yêu tổ quốc vì sao một tòa nhà Quốc Hội hơn 500 đại biểu không một đại biểu nào dám đứng lên chỉ thẳng và lên án những hành động xâm chiếm của TQ tại biển Đông? Không một tướng lĩnh, sỹ quan nào dám lên tiến và dẫn quân ra bảo vệ ngư dân, đánh trả giặc Tàu? Yêu đồng bào sao không một đảng viên nào xúc động khi người dân quỳ trước đầu xe của mình van lạy vì bị chiếm đất? Yêu dân tộc thì tại sao không một tổ chức nào, cơ quan nào, đoàn thể nào đến chia sẻ những khó khăn với người dân khi họ...
26 Tháng Năm 2020
Thế đó, ngoại trừ khi ông ta đang đứng chung phe với một đám những kẻ bắt nạt; còn không ông ta sẽ liền tròng ngay bộ cánh của đứa bị hại yếu đuối mũi dãi lòng thòng. Có những luật bất thành văn trong cuộc đấu võ đài – những phép tắc cơ bản trên sàn đấu được gọi là quy tắc Queensberry –nhưng ông ta chẳng bận tâm, Ông tung cú đấm vào hạ bộ - đó là điều mà một quý ông quân tử không nên, sẽ không, và không thể thực hiện – mỗi cú đấm ông tung ra đều nhắm vào bên dưới thắt lưng đối thủ. Ông ta đặc biệt thích đá thẳng vào những người sa cơ hoặc không còn có tiếng nói- và ông ta tiếp tục tung những cú đá vào đối thủ...
26 Tháng Năm 2020
Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở người Tàu khi họ muốn mua đất ở Việt Nam? Đó là họ luôn sử dụng mọi cách từ cách mờ ám đến công khai lách luật. Vậy câu hỏi đặt ra là, mảnh đất nghèo nàn này không đủ sức hút người Nhật, người Hàn, người Đài thì tại sao người Tàu tìm mọi cách để sở hữu nó? Chỉ có thể là vì mục đích chính trị mà thôi. Vậy thì thử hỏi khi Việt Nam giao các đặc khu cho Tàu “thuê” 1 thế kỷ, thì liệu mảnh đất đó có còn là của người Việt sau 100 năm nữa không? Chắc chắn là không!
25 Tháng Năm 2020
Mỹ tưởng rằng bắt tay làm ăn với Tàu thì thế nào dân chủ và nhân quyền cũng vào được đại lục. Nhưng không! Mỹ đã lầm, Trung Cộng nó đã biết đổi màu để vô hiệu hóa sức mạnh nhân quyền của Mỹ rất tốt. Tưởng rằng với dân chủ nhân quyền có thể theo chân internet vào được đại lục. Thế nhưng không ngờ Tàu đã có cách ứng biến. Trung Nam Hải đã chặn hết các mạng xã hội từ bên ngoài và xây dựng riêng cho Đại Lục một hệ sinh thái riêng có sự kiểm soát chặt chẽ. Và từ đó ĐCS Tàu cách li hoàn toàn 1,4 tỷ dân của họ với thế giới tự do.
25 Tháng Năm 2020
Ba điều xạo láo trắng trợn và không thể thực hiện nhất, cũng chính là 3 điều kết lõi trong chiến dịch tranh cử và đã chứng minh sự thất bại toàn tập của Donald Trump trong suốt hơn 3 năm qua: 1- Xây bức tường phía Nam, 2- Thay thế Obamacare, và 3- Cân bằng mậu dịch mang công việc về nước. Donald Trump và bộ sậu qua suốt hơn 3 năm dài vẫn chẳng nghĩ ra hoặc tìm ra thêm được bất kỳ thứ gì khác cho việc tái tranh cử. Ông ta vẫn chỉ loay hoay với 3 chiêu duy nhất, thất bại hoàn toàn ở trên, và Hi Vọng May Ra Còn Lại Đủ Số Phiếu Để Tái Đắc Cử.
24 Tháng Năm 2020
Vâng! Không phải tự nhiên Vân Đồn được chọn đâu, tôi tin nó được chọn bởi những người có cặp mắt chiến lược ở Trung Nam Hải là giao cho Hà Nội triển khai. Và qua việc chọn Vân Đồn làm đặc khu kinh tế, ta mới thấy rõ ràng đám lãnh đạo Hà Nội không thuộc lịch sử. Trong khi đó, phía “anh em” của họ thì lại rất rõ về lịch sử. Thực sự ĐCS Việt nam đang đem sự an nguy quốc gia để đổi lấy chỉ số tăng trưởng, nguy hiểm vô cùng. Kẻ dốt lịch sử mà lãnh đạo đất nước thì không còn gì để nói. Đáng buồn là dân không thể làm gì được.
23 Tháng Năm 2020
Đấu tranh cần phải có tổ chức, có giải pháp và phương thức nhờ sự giúp đỡ các tổ chức quốc tế cùng với sự đoàn kết trong nhân dân thì vài triệu đảng viên CS với 2 bộ máy đàn áp như công an và quân đội cũng không thể ngăn nổi những tiến bước của chúng ta đi. Mỗi chúng ta hãy góp một phần nhỏ bé trong công cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài, thì tôi tin chắc rằng cuộc tranh đấu sẽ chiến thắng, hiện nay chế độ độc tài mạnh nhất là chúng dùng công an đàn áp chúng ta, nếu chúng ta vượt qua sự sợ hãi, thì chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.
22 Tháng Năm 2020
Một cảnh tượng quái gở và kỳ dị nhất – lần đầu tiên một Tổng thống cố tình xúi giục người dân (mang vũ trang) chiếm lấy đường phố để phản đối những hạn chế được đặt ra nhằm giữ gìn mạng sống con người, một kiểu xúi giục những người ủng hộ cảm tử hy sinh cho sự nghiệp chính trị của mình. Trong những buổi hợp báo hằng ngày được phát sóng trực tiếp trên truyền hình trong đại dịch, thường để nhằm kêu gọi toàn dân đoàn kết đồng lòng với chính phủ để cùng nhau đương đầu và vượt qua thách thức, đã bị Trump lợi dụng để biến thành một kiểu chương trình gieo rắc sự hỗn loạn và chia rẽ.
21 Tháng Năm 2020
Hiện nay ngành công an có khoảng 1,2 triệu quân chính quy, nhưng thực tế chưa tới 1 phần 10 trong đó là có thể làm giàu từ chức vụ mình có được. Như vậy trong công an, tầng thấp cũng làm lụng để cống nạp cho tầng trên hưởng thụ, trong khi đó chính những người công an viên ở tầng thấp mới hằng ngày đối đầu với hiểm nguy. Họ mất mát quá nhiều và được quá ít, bổng lộc và thành tích thì trên đớp hết. Vậy tại sao các công an viên không đặt câu hỏi rằng "Tại sao ta phải phục vụ bọn chúng? Tại sao không thoái đảng, tại sao không ra khỏi ngành?"
21 Tháng Năm 2020
Điều dễ hiểu đầu tiên bởi Việt Nam đang là tay chân thân cận với Bắc Kinh và Mỹ hiểu rất rõ về vai trò của Hà Nội đã và đang đóng thế vai cho Bác Kinh trong những lúc được yêu cầu. Bắc Kinh nói không ở đâu thì Hà Nội cũng nói không ở đó. Bắc Kinh chống Mỹ một thì Hà Nội cũng chống Mỹ có khi còn hơn, mặc dù chỉ trên những tờ báo Đảng. Bắc Kinh không chấp nhận nước nào thì Hà Nội có mặt đưa tay ủng hộ, Bắc Kinh truy bắt người Duy Ngô Nhĩ thì Hà Nội lập tức trao trả những người này khi họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bắc Kinh không chấp nhận Đài Loan thì Hà Nội giơ tay biều quyết….