Tại sao tôi chống cộng

07 Tháng Sáu 201512:18 SA(Xem: 2465)

Tại sao tôi chống cộng

Lê Dủ Chân (Danlambao) - (Quốc gia hưng vong thất phu hửu trách)
Là công dân của một nước, tôi nghĩ rằng thái độ chính trị của mỗi người trong chúng ta có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của tổ quốc và tương lai của dân tộc trong đó có bản thân, gia đình, con cháu của mình. Sự công khai bày tỏ thái độ chính trị không những là một trong những quyền cơ bản của công dân trong một nước mà còn là bổn phận và trách nhiệm của mỗi một cá nhân trong xã hội đối với quê hương, tổ quốc của mình.
Ngoài những lý do nêu ra như trên, bài viết này còn có mục đích chỉ cho đảng cộng sản và những người đang theo nó thấy được tại sao càng ngày càng có nhiều người chống cộng và càng ngày càng có nhiều "thế lực thù địch" cũng như "bọn phản động" trong nước và ngoài nước chống lại họ sau gần 80 năm nắm quyền cai trị nhân dân việt Nam.
A- Chống cộng là chống cái gì?
Đối với tôi, khi chúng ta nói theo cộng hoặc chống cộng có nghĩa là chúng ta theo hoặc chống lại:
1- Tư tưởng của Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh mà đảng cộng sản trang bị cho mình để giành chính quyền và cai trị đất nước trong 80 năm nay.
2- Đường lối chính sách do đảng cộng sản đề ra để cai trị nhân dân thông qua nhà nước của nó là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và nhà nước Coộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên cả nước sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
Tóm lại chống cộng là chống chủ nghĩa cộng sản, chống đường lối, chính sách của đảng cộng sản, chống chế độ do nó lập ra để cai trị người dân tại nhưng nơi họ cướp được chính quyền.
B- Tại sao tôi chống cộng?
Dưới sự cai trị của đảng cộng sản từ năm 1954 đến nay người dân hai miền Nam, Bắc Việt Nam có muôn ngàn lý do chính đáng để chống cộng nhưng riêng cá nhân tôi, một người sinh trưởng tại miền Nam đã từng sống và trải nghiệm qua hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi chống cộng vì những lý do CHÍNH YẾU sau đây:
1- Chủ nghĩa cộng sản sản sinh ra một chế độ độc tài, độc đảng, độc tôn, độc quyền trong trách nhiệm lãnh đạo đất nước.
Tổ quốc là của toàn dân, không phải của riêng của bất cứ một cá nhân, một dòng họ, một đảng phái, một tổ chức, một tôn giáo, một giai cấp nào trong xã hội. Tư tưởng độc quyền lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội của chủ nghĩa cộng sản là tàn dư của tư tưởng thời quân chủ chuyên chế đã bị chôn vùi cách đây mấy thế kỷ vì nó phản lại văn minh của nhân loại, phản lại sự tiến bộ của loài người, tước đi quyền làm chủ đất nước của người dân đối với tổ quốc của họ.
2- Chủ nghĩa cộng sản chủ trương dùng bạo lực và chính sách ngu dân để giành và duy rì quyền lực của chế độ thay vì nó được xây dựng và tồn tại trên nền tảng tín nhiệm của nhân dân và sự thăng tiến của xã hội do nó tạo nên.
Tự do ở đâu? Dân chủ ở đâu? Dân quyền ở đâu? Công bằng ở đâu? Khi đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dùng bạo lực công an trị buộc 90 triệu người dân Việt Nam phải cúi đầu để cho họ muôn năm trường trị trên quê hương, tổ quốc của mình.
3- Chủ nghĩa cộng sản bắt người dân phải phục vụ cho chế độ đi ngược với bản chất của chế độ là phải phục vụ cho người dân. 
Nhà nước chỉ là một phương tiện do dân lập nên để thay mặt nhân dân điều hành xã hội, do đó nhà nước phải trung thành với nhân dân thay vì bắt nhân dân phải trung thành với nhà nước như chế độ cộng sản đã làm trong 80 năm qua. Thử hỏi trong một xã hội mà đảng nắm quyền lãnh đạo, nhà nước của nó nắm quyền quản lý thì nhân dân còn cái cú máu gì để làm chủ đây!!!
4- Chủ nghĩa cộng sản độc đoán, độc quyền trong tư duy, không chấp nhận sự khác biệt trong tư tưởng là trái với tự nhiên, bóp chết tự do, chống lại dân quyền (quyền công dân) và nhân quyền (quyền con người).
Nước ta có hơn 90 triệu dân trong đó chỉ có khoảng hơn 3 triệu người theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng cộng sản dùng bạo lực buộc đại đa số nhân dân Việt Nam phải chấp nhận tư duy của mình, đi theo đường lối, chính sách, chủ trương của mình là hoàn toàn bất công và sai trái, đi ngược với trào lưu văn minh tiến bộ của nhân loại.
5- Thực tế đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản là sai lầm bởi vì nó đã không thành công sau gần 70 năm áp dụng tại Liên Sô, đưa đến sự sụp đổ toàn bộ các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu và trên toàn thế giới. 
Là một công dân tôi không muốn dân tộc của mình bị một nhóm người áp đặt phải đi theo một chủ thuyết sai lầm để thỏa mãn lòng tham vô đáy của họ mà không cần biết chủ nghĩa đó sẽ đưa tổ quốc của họ đi về đâu.
6- Chủ nghĩa cộng sản bị cả thế giới lên án là chống lại loài người. Là chủ nghĩa của những tên đồ tể, diệt chủng.
Nghị quyết 1481 (2006) của Hội đồng Nghị viện / Ủy hội châu Âu, các đài kỷ niệm nạn nhân cộng sản tại Washintong DC và trên khắp thế giới, nạn diệt chủng ở Campuchia, CCRĐ. thảm sát tết Mậu Thân (1968) ở Việt Nam đã chứng minh đều đó. Với tôi chổ đứng của những tên sát nhân, giết đồng loại, giết nhân dân, đồng bào của mình là trước vành móng ngựa chứ không thể nào ở vào vị thế lãnh tụ của một quốc gia.
7- Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó không có chính danh để lãnh đạo nhân dân Việt Nam.
Thật vậy đảng cộng sản đã lợi dụng thời thế, dùng vũ lực của mình để cướp chính quyền hợp pháp tại miền Bắc vào năm 1945 (Chính phủ Trần Trọng Kim) và tại miền Nam vào năm 1975 (Nước VIỆT NAM cộng HÒA) sau đó tự mình viết ra hiến pháp, lập ra nhà nước (Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa và cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) để cai trị nhân dân.
Trong suốt 80 năm qua đảng cộng sản chưa một lần hỏi nhân dân, đồng bào Việt Nam có thuận tình để cho đảng cộng sản lãnh đạo hay không. Với một thực tế như vậy thì đảng cộng sản và nhà nước của nó lấy danh nghĩa gì để điều 4 hiến pháp năm 1992 (do đảng cộng sản tự biên, tự diển) khẳng định rằng: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong... CỦA CẢ DÂN TỘC... LÀ LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI..."
8- Trên thế giới hiện nay chỉ còn lại 4 nước còn theo chủ nghĩa cộng sản đó là Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba. Mạnh, yếu, hơn, thua chưa nói đến chỉ cần đem cuộc sống của nhân dân 4 nước này so sánh với các nước không cộng sản trên thế giới thì cũng thấy được con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội của người cộng sản đúng hay sai, tốt hay xấu, nên theo hay không nên.
Là người dân tôi không muốn dân tộc tôi, bản thân tôi, con cháu tôi hôm nay và mai sau bị đảng cộng sản áp đặt phải chấp nhận một cuộc sống giống như người dân của các nước đó đang sống. Đã sinh ra là con người thì phải sống theo đúng giá trị thật sự của một con người trên hành tinh này. Với tôi, mọi âm mưu, thế lực muốn biến con người thành con vật, muốn biến nhân dân thành công cụ phục ṿụ cho tham vọng riêng tư của mình cần phải được loại bỏ. 
9- Đảng cộng sản đặt chủ nghĩa cộng sản, đảng và quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc. 
Để bành trướng chủ nghĩa cộng sản và quyền lực của mình, đảng cộng sản Việt Nam không ngần ngại cấu kết với ngoại ban gây cảnh hận thù, tạo chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Họ đã, đang và sẽ sẵn sàng dâng biển, đảo, rừng núi, đất đai, tài nguyên của tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc để duy trì quyền lực của mình. Đất nước của chúng ta kể từ khi dựng nước đến nay đã hơn mấy ngàn năm chưa có thời đại nào nhục nhã như "thời đại hồ chí minh" dưới sự cai trị của một chế độ khôn nhà dại chợ, hèn với giặc ác với dân như chế độ cộng sàn Việt Nam ngày nay. 
10- Đại đa số đảng viên đảng cộng sản là những người lãnh đạo nhân dân và xã hội do bị đảng nhồi sọ, đặt quyền lợi của cá nhân mình, gia đình mình lên trên công bằng, công lý và lợi ích chung của xã hội (trong đó có quyền lợi của họ chia xẻ), chỉ biết còn đảng còn mình, trung thành với đảng, với chế độ, ra sức bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ một cách mù quáng. Bọn họ, được đảng lựa chọn theo chế độ HỒNG HƠN CHUYÊN, chỉ là những kẻ ngu trung, tham lam, vô tài, thiếu đức, không có khả năng và trình độ để điều hành đất nước và xã hội.
Theo tôi đây là nguyên nhân chính đưa đến tình trạng thê thảm của đất nước chúng ta ngày hôm nay: tụt hậu, đói nghèo, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, bất công, tham nhũng, cửa quyền lan tràn không phương cứu chữa.
C- Thay lời kết
Là người Việt Nam ai không muốn tổ quốc của mình muôn năm bền vững, dân tộc của mình có được một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. 
Đảng cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa cộng sản, sau 80 năm cai trị không những không làm được những điều đó mà trái lại họ đã và đang cấu kết với kẻ thù để đưa tổ quốc, nhân dân Việt Nam vào vòng lệ thuộc, nô lệ cho Tàu thêm một lần nữa. Với đà này nếu chúng ta cứ thờ ơ để cho đảng cộng sản tiếp tục nắm chính quyền thì họa diệt vong sẽ đến với dân tộc Việt Nam là tất yếu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Mười Hai 2023
Song những phân tích và khuyến cáo của các chuyên gia vẫn như “nước đổ đầu vịt”, từ BCH TƯ đảng, đến quốc hội, chính phủ vẫn xem “tăng trưởng GDP” như mục tiêu duy nhất và sẵn sàng vét ngân khố dốc hết vào các dự án đầu tư công để đạt được… “thành tích tăng trưởng” kể cả khi “nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân dưới mức trung bình cả nước, thậm chí xin trả lại vốn kế hoạch năm 2023” và các “ủng hộ viên” như ông Nguyễn Bích Lâm – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – buộc phải thừa nhận, đó chính là bằng chứng cho thấy...
30 Tháng Mười Một 2023
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 2023
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 2023
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 2023
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 2023
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
20 Tháng Mười Một 2023
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết.
20 Tháng Mười Một 2023
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.