Tại sao tôi chống cộng

07 Tháng Sáu 201512:18 SA(Xem: 2063)

Tại sao tôi chống cộng

Lê Dủ Chân (Danlambao) - (Quốc gia hưng vong thất phu hửu trách)
Là công dân của một nước, tôi nghĩ rằng thái độ chính trị của mỗi người trong chúng ta có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của tổ quốc và tương lai của dân tộc trong đó có bản thân, gia đình, con cháu của mình. Sự công khai bày tỏ thái độ chính trị không những là một trong những quyền cơ bản của công dân trong một nước mà còn là bổn phận và trách nhiệm của mỗi một cá nhân trong xã hội đối với quê hương, tổ quốc của mình.
Ngoài những lý do nêu ra như trên, bài viết này còn có mục đích chỉ cho đảng cộng sản và những người đang theo nó thấy được tại sao càng ngày càng có nhiều người chống cộng và càng ngày càng có nhiều "thế lực thù địch" cũng như "bọn phản động" trong nước và ngoài nước chống lại họ sau gần 80 năm nắm quyền cai trị nhân dân việt Nam.
A- Chống cộng là chống cái gì?
Đối với tôi, khi chúng ta nói theo cộng hoặc chống cộng có nghĩa là chúng ta theo hoặc chống lại:
1- Tư tưởng của Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh mà đảng cộng sản trang bị cho mình để giành chính quyền và cai trị đất nước trong 80 năm nay.
2- Đường lối chính sách do đảng cộng sản đề ra để cai trị nhân dân thông qua nhà nước của nó là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và nhà nước Coộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên cả nước sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
Tóm lại chống cộng là chống chủ nghĩa cộng sản, chống đường lối, chính sách của đảng cộng sản, chống chế độ do nó lập ra để cai trị người dân tại nhưng nơi họ cướp được chính quyền.
B- Tại sao tôi chống cộng?
Dưới sự cai trị của đảng cộng sản từ năm 1954 đến nay người dân hai miền Nam, Bắc Việt Nam có muôn ngàn lý do chính đáng để chống cộng nhưng riêng cá nhân tôi, một người sinh trưởng tại miền Nam đã từng sống và trải nghiệm qua hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi chống cộng vì những lý do CHÍNH YẾU sau đây:
1- Chủ nghĩa cộng sản sản sinh ra một chế độ độc tài, độc đảng, độc tôn, độc quyền trong trách nhiệm lãnh đạo đất nước.
Tổ quốc là của toàn dân, không phải của riêng của bất cứ một cá nhân, một dòng họ, một đảng phái, một tổ chức, một tôn giáo, một giai cấp nào trong xã hội. Tư tưởng độc quyền lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội của chủ nghĩa cộng sản là tàn dư của tư tưởng thời quân chủ chuyên chế đã bị chôn vùi cách đây mấy thế kỷ vì nó phản lại văn minh của nhân loại, phản lại sự tiến bộ của loài người, tước đi quyền làm chủ đất nước của người dân đối với tổ quốc của họ.
2- Chủ nghĩa cộng sản chủ trương dùng bạo lực và chính sách ngu dân để giành và duy rì quyền lực của chế độ thay vì nó được xây dựng và tồn tại trên nền tảng tín nhiệm của nhân dân và sự thăng tiến của xã hội do nó tạo nên.
Tự do ở đâu? Dân chủ ở đâu? Dân quyền ở đâu? Công bằng ở đâu? Khi đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dùng bạo lực công an trị buộc 90 triệu người dân Việt Nam phải cúi đầu để cho họ muôn năm trường trị trên quê hương, tổ quốc của mình.
3- Chủ nghĩa cộng sản bắt người dân phải phục vụ cho chế độ đi ngược với bản chất của chế độ là phải phục vụ cho người dân. 
Nhà nước chỉ là một phương tiện do dân lập nên để thay mặt nhân dân điều hành xã hội, do đó nhà nước phải trung thành với nhân dân thay vì bắt nhân dân phải trung thành với nhà nước như chế độ cộng sản đã làm trong 80 năm qua. Thử hỏi trong một xã hội mà đảng nắm quyền lãnh đạo, nhà nước của nó nắm quyền quản lý thì nhân dân còn cái cú máu gì để làm chủ đây!!!
4- Chủ nghĩa cộng sản độc đoán, độc quyền trong tư duy, không chấp nhận sự khác biệt trong tư tưởng là trái với tự nhiên, bóp chết tự do, chống lại dân quyền (quyền công dân) và nhân quyền (quyền con người).
Nước ta có hơn 90 triệu dân trong đó chỉ có khoảng hơn 3 triệu người theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng cộng sản dùng bạo lực buộc đại đa số nhân dân Việt Nam phải chấp nhận tư duy của mình, đi theo đường lối, chính sách, chủ trương của mình là hoàn toàn bất công và sai trái, đi ngược với trào lưu văn minh tiến bộ của nhân loại.
5- Thực tế đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản là sai lầm bởi vì nó đã không thành công sau gần 70 năm áp dụng tại Liên Sô, đưa đến sự sụp đổ toàn bộ các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu và trên toàn thế giới. 
Là một công dân tôi không muốn dân tộc của mình bị một nhóm người áp đặt phải đi theo một chủ thuyết sai lầm để thỏa mãn lòng tham vô đáy của họ mà không cần biết chủ nghĩa đó sẽ đưa tổ quốc của họ đi về đâu.
6- Chủ nghĩa cộng sản bị cả thế giới lên án là chống lại loài người. Là chủ nghĩa của những tên đồ tể, diệt chủng.
Nghị quyết 1481 (2006) của Hội đồng Nghị viện / Ủy hội châu Âu, các đài kỷ niệm nạn nhân cộng sản tại Washintong DC và trên khắp thế giới, nạn diệt chủng ở Campuchia, CCRĐ. thảm sát tết Mậu Thân (1968) ở Việt Nam đã chứng minh đều đó. Với tôi chổ đứng của những tên sát nhân, giết đồng loại, giết nhân dân, đồng bào của mình là trước vành móng ngựa chứ không thể nào ở vào vị thế lãnh tụ của một quốc gia.
7- Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó không có chính danh để lãnh đạo nhân dân Việt Nam.
Thật vậy đảng cộng sản đã lợi dụng thời thế, dùng vũ lực của mình để cướp chính quyền hợp pháp tại miền Bắc vào năm 1945 (Chính phủ Trần Trọng Kim) và tại miền Nam vào năm 1975 (Nước VIỆT NAM cộng HÒA) sau đó tự mình viết ra hiến pháp, lập ra nhà nước (Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa và cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) để cai trị nhân dân.
Trong suốt 80 năm qua đảng cộng sản chưa một lần hỏi nhân dân, đồng bào Việt Nam có thuận tình để cho đảng cộng sản lãnh đạo hay không. Với một thực tế như vậy thì đảng cộng sản và nhà nước của nó lấy danh nghĩa gì để điều 4 hiến pháp năm 1992 (do đảng cộng sản tự biên, tự diển) khẳng định rằng: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong... CỦA CẢ DÂN TỘC... LÀ LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI..."
8- Trên thế giới hiện nay chỉ còn lại 4 nước còn theo chủ nghĩa cộng sản đó là Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba. Mạnh, yếu, hơn, thua chưa nói đến chỉ cần đem cuộc sống của nhân dân 4 nước này so sánh với các nước không cộng sản trên thế giới thì cũng thấy được con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội của người cộng sản đúng hay sai, tốt hay xấu, nên theo hay không nên.
Là người dân tôi không muốn dân tộc tôi, bản thân tôi, con cháu tôi hôm nay và mai sau bị đảng cộng sản áp đặt phải chấp nhận một cuộc sống giống như người dân của các nước đó đang sống. Đã sinh ra là con người thì phải sống theo đúng giá trị thật sự của một con người trên hành tinh này. Với tôi, mọi âm mưu, thế lực muốn biến con người thành con vật, muốn biến nhân dân thành công cụ phục ṿụ cho tham vọng riêng tư của mình cần phải được loại bỏ. 
9- Đảng cộng sản đặt chủ nghĩa cộng sản, đảng và quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc. 
Để bành trướng chủ nghĩa cộng sản và quyền lực của mình, đảng cộng sản Việt Nam không ngần ngại cấu kết với ngoại ban gây cảnh hận thù, tạo chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Họ đã, đang và sẽ sẵn sàng dâng biển, đảo, rừng núi, đất đai, tài nguyên của tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc để duy trì quyền lực của mình. Đất nước của chúng ta kể từ khi dựng nước đến nay đã hơn mấy ngàn năm chưa có thời đại nào nhục nhã như "thời đại hồ chí minh" dưới sự cai trị của một chế độ khôn nhà dại chợ, hèn với giặc ác với dân như chế độ cộng sàn Việt Nam ngày nay. 
10- Đại đa số đảng viên đảng cộng sản là những người lãnh đạo nhân dân và xã hội do bị đảng nhồi sọ, đặt quyền lợi của cá nhân mình, gia đình mình lên trên công bằng, công lý và lợi ích chung của xã hội (trong đó có quyền lợi của họ chia xẻ), chỉ biết còn đảng còn mình, trung thành với đảng, với chế độ, ra sức bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ một cách mù quáng. Bọn họ, được đảng lựa chọn theo chế độ HỒNG HƠN CHUYÊN, chỉ là những kẻ ngu trung, tham lam, vô tài, thiếu đức, không có khả năng và trình độ để điều hành đất nước và xã hội.
Theo tôi đây là nguyên nhân chính đưa đến tình trạng thê thảm của đất nước chúng ta ngày hôm nay: tụt hậu, đói nghèo, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, bất công, tham nhũng, cửa quyền lan tràn không phương cứu chữa.
C- Thay lời kết
Là người Việt Nam ai không muốn tổ quốc của mình muôn năm bền vững, dân tộc của mình có được một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. 
Đảng cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa cộng sản, sau 80 năm cai trị không những không làm được những điều đó mà trái lại họ đã và đang cấu kết với kẻ thù để đưa tổ quốc, nhân dân Việt Nam vào vòng lệ thuộc, nô lệ cho Tàu thêm một lần nữa. Với đà này nếu chúng ta cứ thờ ơ để cho đảng cộng sản tiếp tục nắm chính quyền thì họa diệt vong sẽ đến với dân tộc Việt Nam là tất yếu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Sáu 2021
Cửa buồng lái có chốt trong để chống không tặc, phi công cho ông vào buồng lái (như hình Lý Nhã Kỳ khoe ngồi buồng lái) là vi phạm an toàn bay. Vậy, khi Đài Không lưu TSN báo phi công “huỷ phép cho hạ cánh” qua tần số VHF, tại sao ông ngồi ngoài buồng lái mà nghe được, để ông gọi can thiệp muốn cháy máy? Ông nên nhớ rằng, trước mỗi phi vụ, phi công đều làm kế hoạch bay (flight planning), trong đó có ghi tần số liên lạc và hướng phi đạo đến, và tần số – hướng phi đạo của các phi trường gần kề, nếu phi trường đến cấm đáp, do thời tiết hay sự cố.
16 Tháng Sáu 2021
Con người hôm nay quá ích kỷ. Không thể có con được nhưng vì ham muốn có con thì tại sao không xin con nuôi mà lại ích kỷ đòi hỏi phải là dòng máu của chính mình bằng tinh trùng của chồng và trứng của mình? Vấn đề không đơn giản là người mang thai giùm được trả tiền nhưng khi về già, do sự sinh con đó, ảnh hưởng đến sức khỏe của người mang thai giùm thì ai chịu trách nhiệm? Một con người ích kỷ sẽ dạy dỗ con mình ra sao ngoài cái tính ích kỷ mà đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng từ người dạy dỗ?
14 Tháng Sáu 2021
Trừ một số người kinh doanh hoặc quan chức, phần lớn dân Việt Nam là nghèo. Người nghèo buôn bán kiếm ăn từng bữa không có vốn liếng trường kỳ. Chế độ bảo hiểm, phúc lợi xã hội của Việt Nam quá yếu ớt, gần như người dân không thể trông chờ. Quỹ hỗ trợ thất nghiệp, thất thu do dịch bệnh cho người dân và cho cả doanh nghiệp được đánh giá là “chỉ thấy trên tivi). Vì thế, đóng cửa lâu thì doanh nghiệp chết, người làm thuê và người lao động nghèo cũng “chết” theo...
12 Tháng Sáu 2021
Các con có công nhận, quan chức Ta khôn, quan chức Tây “đần" không? “Đần” thế sao giàu được! Muốn giàu thì phải có lý luận như nói ở trên và có cái KHÔN đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam như các bác lãnh đạo đã vận dụng. Nhờ đó quan chức của ta lương cao nhất cũng chỉ chừng 20 triệu, tức chưa được 1.000 usd, vậy mà ai cũng xe hơi, nhà lầu, kẻ hầu người hạ, của ăn của để, cho con du học… Còn cái gì khó đã có dân: “khó vạn lần dân liệu cũng xong" mà! Lãnh đạo thế mới tài tình chứ!
11 Tháng Sáu 2021
Việc cho phép đồng bitcoin thanh toán như là đồng tiền chính thức ấy nó chỉ có cái lợi duy nhất là đất nước này vét được đồng tiền bẩn từ nước ngoài, nhưng ngược lại nó hạn chế khả năng ứng phó của ngân hàng trung ương trước tình huống nền kinh tế gặp khủng hoảng. Và điều quan trọng hơn, nền kinh tế El Salvador có thể bị sự trồi sụt thất thường của loại đồng tiền này tàn phá. Đây là một nguy hiểm khôn lường. Ông tổng thống 39 tuổi này đã “thả con tôm bắt con tép” rất thiếu sáng suốt hoặc có thể ông ta chịu áp lực ngầm nào đấy bởi bọn tội phạm có tổ chức.
10 Tháng Sáu 2021
Cái danh hão “mục tiêu kép” (vừa phát triển kinh tế tốt vừa chống dịch giỏi) mà ĐCS đang đưa ra để tuyên truyền nó chính là cái bẫy làm cho Việt Nam trở thành viên gạch lót đường để Tàu bước lên đấy mà tiến vào thị trường Mỹ. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, không một quốc gia nào phát triển kinh tế tốt được, tuy nhiên ĐCS muốn mình “làm được những gì thế giới không thể làm” nên họ đã mở toang cửa để hàng Tàu ào ạt tràn vào dán mác “made in Vietnam” rồi xuất sang Mỹ để kiếm ưu đãi. Trung Quốc kiếm tiền bỏ túi còn CS Việt Nam kiếm tiếng để lừa nhân dân...
08 Tháng Sáu 2021
Còn chuyện giá thuốc cũng là trò hề của chính trị Mỹ. Các nhà bào chế (pharma) kêu rằng vì nghiên cứu lâu, phí tổn cao nên giá thuốc đắt. Thế nhưng thực tế cho thấy có thuốc sản xuất đã lâu, tới kỳ bệnh phát khắp nơi, nhu cầu tăng vọt thì công ty tăng giá gấp 10%, 1000%, 7000%... lý do gì ngoài lòng tham vô đáy? Nếu vì tốn công thì chính quyền có thể quy định luật cho phép thời gian lấy lại vốn, cũng như giới hạn phần trăm lời mỗi năm chứ không thể thu lời hàng chục tỷ nhưng đến khi bị kiện tụng vì tai biến của thuốc thì khai phá sản, ôm tiền bỏ chạy...
07 Tháng Sáu 2021
Chúng ta thường nghe lý luận: súng không tự nó giết người chỉ có người mới xiết cò súng và giết người. Vậy lỗi tại người chứ không phải tại cây súng. Loại lý luận cùn này vẫn còn được nghe cho tới ngày nay (2020). Không thấy ông tòa, phóng viên, giáo sư đại học, các nhà chính trị... lên tiếng nói rằng: Ai chế ra súng? Con người chế ra súng để giết sinh vật. Nếu súng có giá trị vũ khí như dao thì ai cũng có. Khi cả hai bên đều có súng thì chuyện gì xảy ra? Giết người như cơm bữa khi súng dùng thay luật lệ, cảnh sát. Vậy thì cảnh sát, luật để làm gì khi dân có súng?
07 Tháng Sáu 2021
Khi bạn về hưu thì số tiền tối đa mà sở an sinh xã hội cho bạn mỗi tháng là 3,770 đô la cho năm 2019. Số tiền này không phải ai cũng được mà là dựa vào số tiền lương mà bạn đã làm, đã đóng vào trong quỹ an sinh xã hội. Bạn làm ít thì bạn sẽ nhận tiền ít. Bạn làm nhiều thì bạn sẽ nhận tối đa con số bên trên. Dĩ nhiên đây là con số rất lớn dành cho những người không có tài sản, không phải thuộc loại giàu có khi họ về hưu, không đi làm. Còn đối với những nhà triệu phú ở Mỹ, khi họ về hưu, đồng tiền của họ vẫn tiếp tục thu vào dù họ không đi làm bởi họ bỏ tiền vào một công ty nào đó....
05 Tháng Sáu 2021
việc TQ chứng minh tính hiệu quả vắc xin của họ với WHO là một chuyện, nhưng những lô hàng xuất qua Việt Nam có chất lượng như thế nào? Không loại trừ một giả thuyết loại vắc xin này có công hiệu nhất thời chế ngự virus nhưng trong đó có một loại hóa chất hủy diệt cơ thể con người phát tác sau nhiều năm. Một kế hoạch thủ tiêu một dân tộc cứng đầu chống đối TQ xưa nay là điều mà TQ luôn nhắm tới, tất nhiên đây chỉ là giả thuyết, tuy nhiên với những gì đã từng xảy ra trong giòng lịch sử cho thấy đây là một giả thuyết có cơ sở (dù không đủ mạnh), nhưng đó là điều người Việt Nam phải dè chừng...