Tại sao tôi chống cộng

07 Tháng Sáu 201512:18 SA(Xem: 2106)

Tại sao tôi chống cộng

Lê Dủ Chân (Danlambao) - (Quốc gia hưng vong thất phu hửu trách)
Là công dân của một nước, tôi nghĩ rằng thái độ chính trị của mỗi người trong chúng ta có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của tổ quốc và tương lai của dân tộc trong đó có bản thân, gia đình, con cháu của mình. Sự công khai bày tỏ thái độ chính trị không những là một trong những quyền cơ bản của công dân trong một nước mà còn là bổn phận và trách nhiệm của mỗi một cá nhân trong xã hội đối với quê hương, tổ quốc của mình.
Ngoài những lý do nêu ra như trên, bài viết này còn có mục đích chỉ cho đảng cộng sản và những người đang theo nó thấy được tại sao càng ngày càng có nhiều người chống cộng và càng ngày càng có nhiều "thế lực thù địch" cũng như "bọn phản động" trong nước và ngoài nước chống lại họ sau gần 80 năm nắm quyền cai trị nhân dân việt Nam.
A- Chống cộng là chống cái gì?
Đối với tôi, khi chúng ta nói theo cộng hoặc chống cộng có nghĩa là chúng ta theo hoặc chống lại:
1- Tư tưởng của Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh mà đảng cộng sản trang bị cho mình để giành chính quyền và cai trị đất nước trong 80 năm nay.
2- Đường lối chính sách do đảng cộng sản đề ra để cai trị nhân dân thông qua nhà nước của nó là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và nhà nước Coộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên cả nước sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
Tóm lại chống cộng là chống chủ nghĩa cộng sản, chống đường lối, chính sách của đảng cộng sản, chống chế độ do nó lập ra để cai trị người dân tại nhưng nơi họ cướp được chính quyền.
B- Tại sao tôi chống cộng?
Dưới sự cai trị của đảng cộng sản từ năm 1954 đến nay người dân hai miền Nam, Bắc Việt Nam có muôn ngàn lý do chính đáng để chống cộng nhưng riêng cá nhân tôi, một người sinh trưởng tại miền Nam đã từng sống và trải nghiệm qua hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi chống cộng vì những lý do CHÍNH YẾU sau đây:
1- Chủ nghĩa cộng sản sản sinh ra một chế độ độc tài, độc đảng, độc tôn, độc quyền trong trách nhiệm lãnh đạo đất nước.
Tổ quốc là của toàn dân, không phải của riêng của bất cứ một cá nhân, một dòng họ, một đảng phái, một tổ chức, một tôn giáo, một giai cấp nào trong xã hội. Tư tưởng độc quyền lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội của chủ nghĩa cộng sản là tàn dư của tư tưởng thời quân chủ chuyên chế đã bị chôn vùi cách đây mấy thế kỷ vì nó phản lại văn minh của nhân loại, phản lại sự tiến bộ của loài người, tước đi quyền làm chủ đất nước của người dân đối với tổ quốc của họ.
2- Chủ nghĩa cộng sản chủ trương dùng bạo lực và chính sách ngu dân để giành và duy rì quyền lực của chế độ thay vì nó được xây dựng và tồn tại trên nền tảng tín nhiệm của nhân dân và sự thăng tiến của xã hội do nó tạo nên.
Tự do ở đâu? Dân chủ ở đâu? Dân quyền ở đâu? Công bằng ở đâu? Khi đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dùng bạo lực công an trị buộc 90 triệu người dân Việt Nam phải cúi đầu để cho họ muôn năm trường trị trên quê hương, tổ quốc của mình.
3- Chủ nghĩa cộng sản bắt người dân phải phục vụ cho chế độ đi ngược với bản chất của chế độ là phải phục vụ cho người dân. 
Nhà nước chỉ là một phương tiện do dân lập nên để thay mặt nhân dân điều hành xã hội, do đó nhà nước phải trung thành với nhân dân thay vì bắt nhân dân phải trung thành với nhà nước như chế độ cộng sản đã làm trong 80 năm qua. Thử hỏi trong một xã hội mà đảng nắm quyền lãnh đạo, nhà nước của nó nắm quyền quản lý thì nhân dân còn cái cú máu gì để làm chủ đây!!!
4- Chủ nghĩa cộng sản độc đoán, độc quyền trong tư duy, không chấp nhận sự khác biệt trong tư tưởng là trái với tự nhiên, bóp chết tự do, chống lại dân quyền (quyền công dân) và nhân quyền (quyền con người).
Nước ta có hơn 90 triệu dân trong đó chỉ có khoảng hơn 3 triệu người theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng cộng sản dùng bạo lực buộc đại đa số nhân dân Việt Nam phải chấp nhận tư duy của mình, đi theo đường lối, chính sách, chủ trương của mình là hoàn toàn bất công và sai trái, đi ngược với trào lưu văn minh tiến bộ của nhân loại.
5- Thực tế đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản là sai lầm bởi vì nó đã không thành công sau gần 70 năm áp dụng tại Liên Sô, đưa đến sự sụp đổ toàn bộ các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu và trên toàn thế giới. 
Là một công dân tôi không muốn dân tộc của mình bị một nhóm người áp đặt phải đi theo một chủ thuyết sai lầm để thỏa mãn lòng tham vô đáy của họ mà không cần biết chủ nghĩa đó sẽ đưa tổ quốc của họ đi về đâu.
6- Chủ nghĩa cộng sản bị cả thế giới lên án là chống lại loài người. Là chủ nghĩa của những tên đồ tể, diệt chủng.
Nghị quyết 1481 (2006) của Hội đồng Nghị viện / Ủy hội châu Âu, các đài kỷ niệm nạn nhân cộng sản tại Washintong DC và trên khắp thế giới, nạn diệt chủng ở Campuchia, CCRĐ. thảm sát tết Mậu Thân (1968) ở Việt Nam đã chứng minh đều đó. Với tôi chổ đứng của những tên sát nhân, giết đồng loại, giết nhân dân, đồng bào của mình là trước vành móng ngựa chứ không thể nào ở vào vị thế lãnh tụ của một quốc gia.
7- Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó không có chính danh để lãnh đạo nhân dân Việt Nam.
Thật vậy đảng cộng sản đã lợi dụng thời thế, dùng vũ lực của mình để cướp chính quyền hợp pháp tại miền Bắc vào năm 1945 (Chính phủ Trần Trọng Kim) và tại miền Nam vào năm 1975 (Nước VIỆT NAM cộng HÒA) sau đó tự mình viết ra hiến pháp, lập ra nhà nước (Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa và cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) để cai trị nhân dân.
Trong suốt 80 năm qua đảng cộng sản chưa một lần hỏi nhân dân, đồng bào Việt Nam có thuận tình để cho đảng cộng sản lãnh đạo hay không. Với một thực tế như vậy thì đảng cộng sản và nhà nước của nó lấy danh nghĩa gì để điều 4 hiến pháp năm 1992 (do đảng cộng sản tự biên, tự diển) khẳng định rằng: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong... CỦA CẢ DÂN TỘC... LÀ LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI..."
8- Trên thế giới hiện nay chỉ còn lại 4 nước còn theo chủ nghĩa cộng sản đó là Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba. Mạnh, yếu, hơn, thua chưa nói đến chỉ cần đem cuộc sống của nhân dân 4 nước này so sánh với các nước không cộng sản trên thế giới thì cũng thấy được con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội của người cộng sản đúng hay sai, tốt hay xấu, nên theo hay không nên.
Là người dân tôi không muốn dân tộc tôi, bản thân tôi, con cháu tôi hôm nay và mai sau bị đảng cộng sản áp đặt phải chấp nhận một cuộc sống giống như người dân của các nước đó đang sống. Đã sinh ra là con người thì phải sống theo đúng giá trị thật sự của một con người trên hành tinh này. Với tôi, mọi âm mưu, thế lực muốn biến con người thành con vật, muốn biến nhân dân thành công cụ phục ṿụ cho tham vọng riêng tư của mình cần phải được loại bỏ. 
9- Đảng cộng sản đặt chủ nghĩa cộng sản, đảng và quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc. 
Để bành trướng chủ nghĩa cộng sản và quyền lực của mình, đảng cộng sản Việt Nam không ngần ngại cấu kết với ngoại ban gây cảnh hận thù, tạo chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Họ đã, đang và sẽ sẵn sàng dâng biển, đảo, rừng núi, đất đai, tài nguyên của tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc để duy trì quyền lực của mình. Đất nước của chúng ta kể từ khi dựng nước đến nay đã hơn mấy ngàn năm chưa có thời đại nào nhục nhã như "thời đại hồ chí minh" dưới sự cai trị của một chế độ khôn nhà dại chợ, hèn với giặc ác với dân như chế độ cộng sàn Việt Nam ngày nay. 
10- Đại đa số đảng viên đảng cộng sản là những người lãnh đạo nhân dân và xã hội do bị đảng nhồi sọ, đặt quyền lợi của cá nhân mình, gia đình mình lên trên công bằng, công lý và lợi ích chung của xã hội (trong đó có quyền lợi của họ chia xẻ), chỉ biết còn đảng còn mình, trung thành với đảng, với chế độ, ra sức bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ một cách mù quáng. Bọn họ, được đảng lựa chọn theo chế độ HỒNG HƠN CHUYÊN, chỉ là những kẻ ngu trung, tham lam, vô tài, thiếu đức, không có khả năng và trình độ để điều hành đất nước và xã hội.
Theo tôi đây là nguyên nhân chính đưa đến tình trạng thê thảm của đất nước chúng ta ngày hôm nay: tụt hậu, đói nghèo, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, bất công, tham nhũng, cửa quyền lan tràn không phương cứu chữa.
C- Thay lời kết
Là người Việt Nam ai không muốn tổ quốc của mình muôn năm bền vững, dân tộc của mình có được một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. 
Đảng cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa cộng sản, sau 80 năm cai trị không những không làm được những điều đó mà trái lại họ đã và đang cấu kết với kẻ thù để đưa tổ quốc, nhân dân Việt Nam vào vòng lệ thuộc, nô lệ cho Tàu thêm một lần nữa. Với đà này nếu chúng ta cứ thờ ơ để cho đảng cộng sản tiếp tục nắm chính quyền thì họa diệt vong sẽ đến với dân tộc Việt Nam là tất yếu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Chín 2021
Việt Nam có rất nhiều dân tộc bao gồm 56 sắc dân, vậy sắc dân nào sẽ giao sinh mạng mình cho đảng để đi lên XHCN? Đảng sẽ không bao giờ trả lời được câu này bởi vì câu khẳng định của chủ đề là sự bịp bợm ma giáo. Đảng csVN ép buộc người dân chứ chưa bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý nghiêm minh về con đường chính trị cho Việt Nam thì làm sao có thể khẳng định đó là khát vọng của người dân?. Hãy nhìn người dân Việt Nam- đặc biệt tại miền Bắc- hân hoan để xuống đường để đón chào các nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ đến Việt Nam trong những năm gần đây....
21 Tháng Chín 2021
Hiện nay quả bom nợ Evergrande vẫn chưa nổ nhưng thị trường tài tài chính toàn cầu đã có phản ứng. Chứng khoán Mỹ, dầu thô, Bitcoin đồng loạt bị bán tháo. Không biết nhà nước CS Trung Quốc sẽ ra tay chặn đứng quả bom này thế nào, cần phải chờ xem. Nếu để nó nổ thì không chỉ nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại nặng mà cả nền kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Nhiều năm nay ĐCS đã xây dựng nền kinh tế Việt Nam thiếu tính tự chủ phải sống ký sinh trên các nền kinh tế lớn đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam nhập hàng thô từ Tàu về gia công rồi xuất Mỹ và các thị trường...
20 Tháng Chín 2021
So với Mao, Tập khôn hơn, có tầm nhìn hơn và và có chiến lược cao hơn. Nếu nói ngày xưa Mao dùng tệ sùng bái để suỵt đám Hồng Vệ Binh đấu tố chém giết bừa bãi thì ngày nay, tập dùng công cụ pháp luật để triệt các phe cánh khác, Đả Hổ Diệt Ruồi là cách làm như thế. Tập còn hơn mao ở chiến lược ngoại giao, hiện nay Tập đang cho áp dụng chiến lược “Ngoại giao Chiến Lang” rất hung hăng trên khắp thế giới. Chiến lược này sẽ làm cho những chính quyền yếu vía như Việt Cộng sẽ trở nên ngoan hiền hơn.
19 Tháng Chín 2021
Cho đến khi, đảng bắt dân phải trả thật đắt, đảng bắt doanh nghiệp phải trả giá thật đắt thì đảng mới rục rịch chuyển ý. Sự vô minh và cái tính ù lì cố hữu của ĐCS là vô cùng tai hại, nó bất chấp tất cả mọi hậu quả để đi theo lối mòn như một con lừa. Bị cái chủ nghĩa độc hại dẫn hướng, ĐCS Việt Nam đang lôi tương lai đất nước này đi về nơi vô dịnh. Không loại bỏ CS, thì dân tộc Việt Nam mãi mãi như là con thuyền vô định giữa đại dương bao la mà thôi. Tương lai dân tộc này mịt mờ tăm tối
19 Tháng Chín 2021
Dẫu Thủ tướng tiền nhiệm khác… “tân” Thủ tướng ở chỗ xem thường, không bận tâm đến cảnh báo, khuyến cáo của những người có… tri thức khoa học nhưng kết quả vẫn rất… dễ đánh giá: Số người nhiễm, số người tử vong tăng chóng mặt, tỉ lệ tử vong vượt xa mức trung bình của thế giới (4) và chủ yếu nằm ở tầng đầu trong tháp điều trị do Bộ Y tế Việt Nam xác lập (5). Doanh nghiệp thi nhau đóng cửa ngưng hoạt động, kinh tế suy sụp, công khố trống rỗng, dân chúng thêm khốn khổ, lầm than, tuyệt vọng về tương lai…
19 Tháng Chín 2021
Việc cầu nguyện cho NanoCovac, tức cầu nguyện cho tập đoàn Nanogen là đi ngược lại với Phật pháp bởi theo tín lý nhà Phật thì cầu nguyện chỉ nên thực hiện cho những vong linh người đã chết do thiên tai hay dịch bệnh, chiến tranh. Những hành vi như vàng mã, bói toán, giải vong, hay lập đàn cầu nguyện cho một phương tiện, công cụ nào đó đều đi ngược lại với sự độ trì của nhà Phật. Là một Tiến sĩ Phật học, TT Thích Nhật Từ hiểu rất rõ ý nghĩa này nhưng do Tam độc (tiếng Phạn: triviṣa), ngu si (vô minh) tham lam, và sân hận của ông quá lớn....
17 Tháng Chín 2021
Hơn nữa, cái lý tưởng đánh vì nhân dân chắc chắn không có ở lúc này, đánh vì chủ quyền quốc gia nghe cũng rất xa vời và mơ hồ trước tình hữu nghị cộng sản và các thiết chế quyền lực tương ứng trong hệ thống. Chính cái thiết chế quyền lực tương ứng trong hệ thống cộng sản theo kiểu anh cả - em út đã nhanh chóng xóa nhòa các ranh giới chủ quyền quốc gia mặc dù ngoài miệng người ta vẫn lu loa về nó. Bởi lẽ, quyền lực chính trị khiến người ta mờ mắt, các sắp xếp hệ thống chính trị cộng sản khiến người ta ảo giác về sự lâu bền, vĩnh cửu trong quyền lực. Chỉ bấy nhiêu thôi...
15 Tháng Chín 2021
Từ khi chế độ dân chủ thay thế phong kiến, thì mốt xây lăng tẩm cũng cáo chung theo cái thể chế lỗi thời đó. Tuy nhiên khi nhà nước CS – một loại Phong Kiến trá hình xuất hiện thì phong trào xây lăng tẩm đã “đội mồ sống dậy”. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến thời Tào Tháo ngót 5 thế kỷ mới lại xuất hiện lăng tẩm thì giờ đây thời đại CS lăng tẩm nổi lên như nấm. Lenin, Stalin, Kim Il Sung, Mao, Hồ Chí Minh… vv đều là các bạo chúa khét tiếng và tất cả đều đã nằm trong lăng to mộ lớn. Lăng tẩm được xem là một loại lâu đài cho người chết, nên những kẻ tham quyền, háo danh rất thích.
13 Tháng Chín 2021
Vì thế đảng cộng sản Việt Nam chỉ là tập hợp của một bọn nói một đằng, làm một nẻo, chúng chửi đế quốc, tư bản đó, nhưng sau đó chúng lại chuồn qua để sống, những đứa còn ở lại thì thay nhau tàn phá tài nguyên, đất nước, con người để rồi cuối cùng là hạ cánh an toàn hưởng thụ. Như vậy chủ nghĩa cộng sản đã chết hoàn toàn không chỉ trong chủ thuyết mà còn trong đầu óc của tầng lớp cán bộ đảng viên đảng csVN. Cuối cùng nếu đảng thấy tôi nói không có gì sai thì nên sửa quốc hiệu và đảng hiệu của mình lại cho phù hợp với thực tế:...
12 Tháng Chín 2021
Ngày 11/9 ông Phạm Minh Chính gặp ông Vương Nghị và đề nghị phía Trung Quốc phối hợp xử lý dứt điểm dự án Cát Linh – Hà Đông. Con mồi đang xin kẻ đặt bẫy buông tha cho nó liệu kẻ đặt bẫy có tha không? Chắc chắn phía Trung Cộng sẽ không tự dưng mà buông tha cho con mồi, nó muốn phía Hà Nội trả cho nó giá thật cao, có thể là một khoản tiền nợ gấp nhiều lần dự án, có thể là nhượng quyền lợi chính trị cho Trung Quốc nhiều hơn nữa. Hiện nay Trung Quốc đang nắm đằng chuôi và ép giá phía Việt Nam. Việt Nam đã mất rất nhiều vì cái của nợ Cát Linh - Hà Đông này và...