Những thực hư trong quá trình Pháp thuộc.

03 Tháng Chín 201911:13 CH(Xem: 140)

Những thực hư trong quá trình Pháp thuộc.


300px-French_capture_of_Danang_1858
  Nguyễn Huy Long
  Chuyển: Yên SơnSau ngày 30/04/1975, chúng ta thường nghe những câu chuyện khôi hài của người “bên thắng cuộc”. Một trong những mẫu chuyện đó là “họ chưởi Mỹ nhưng rất thích những sản phẩm của tư bản như Coca, Akai etc...”. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, có 1 ký giả Mỹ hỏi ông tại sao chống Mỹ mà bây giờ gởi con cái qua Mỹ học?. Ông trả lời “Chúng tôi chống Mỹ vì họ xâm lăng nước tôi, nhưng chúng tôi cho con cái qua Mỹ học vì Mỹ là 1 quốc gia tiên tiến bật nhứt về khoa học, kỹ thuật”. Điều nầy cho thấy có sự tương quan giống như người miền  Bắc vào Nam sau 75 thích uống Coca Cola, nghe nhạc từ Akai nhưng vẫn cứ chưởi đế quốc, tư bản... Mới nghe thì có vẽ mâu thuẩn, buồn cười hay “đạo đức giả”, nhưng về sau, khi những sân hận đã lắng xuống theo thời gian, tôi thấy nó rất thực tế và không có gì phải phê bình cả. Sự việc nầy cũng giống như những nhận định về những gì xã hội VN chúng ta đã tiếp thu (đồng tình hay bị cưởng ép, hay thuần thục sau 1 thời gian lâu dài bị cưởng ép) từ thời Pháp thuộc đến 1975, trong đó sự hình thành chữ quốc ngữ hiện nay là 1 khía cạnh của những sự tiếp thu đó.

Kiến thức con người không phải do ơn trên ban cho. Nó là những gì chúng ta tiếp thu từ môi trường chúng ta được giáo dục từ nhỏ đến khi trưởng thành, do đó nó có thể tốt hay xấu tùy theo nguồn tin (information sources) của môi trường chúng ta sống, và cách thức chúng ta tiếp nhận. Kiến thức người miền Nam trong thời đại chúng ta (có thể nói từ thập niên 1940 đến 1975) hấp thụ từ nền giáo dục hậu thực dân Pháp. Các chính quyền của hai chế độ (Đệ Nhất & Đệ Nhị Cộng Hòa) không, hay chưa có thời giờ nghiên cứu lại một cách khách quan những sự kiện lịch sử cận đại của VN nói chung và miền Nam nói riêng, do hoàn cảnh chiến tranh hay do cách nhìn của lãnh đạo, nên chúng ta học lịch sử VN từ những text book của những nhà trí thức thời Pháp thuộc hay các hậu duệ của họ. Họ nói gì chúng ta học nấy, khen và chê, chính và tà chúng ta bị wiring bởi những nhận định của họ trong não chúng ta từ khi còn là đứa bé tiểu học. Ngay cả lịch sử thế giới cũng viết theo quan điểm chính quyền đương thời. Thời ông Diệm, ông Nguyễn Hiến Lê được giao viết viết sử Thế giới cho học sinh trung học. Ông Lê viết trung thực nên có đoạn đụng những corruption của Vatican trong quá khứ từ thời Trung cổ đến thực dân. Ông Diệm là Công giáo thuần thành nên đòi ông Lê phải cắt bỏ. Ông Lê không đồng ý nên ông Diệm giao cho các học giả khác, và đó là những gì chúng ta đã học.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam dưới 2 chế độ Cộng Hòa. Tôi học lịch sử VN cận đại và trọng nể những học giả như Trương Vỉnh Ký (Petrus Ký hay tên thánh Jean-Baptiste Petrus), Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim etc.... Qua sách sử tôi thấy ông Nguyễn Trường Tộ (còn gọi là Thầy sáu Lân) sau khi đi Pháp về có những đề nghị “canh tân” cho Việt Nam nhưng bị vua quan thủ cựu thời Tự Đức bác bỏ. Qua những học giả nầy tôi học được rằng nhà Nguyễn, vua Minh Mạng, Tự Đức không chịu canh tân lại đàn áp giáo dân, giáo sĩ Pháp nên mới tạo cơ hội cho Pháp vào; các cuộc khởi nghĩa chống Pháp chỉ được nhắc tới như những chronological events; những công trình “khai hóa” của Pháp được nhắc tới ở bề mặt “nỗi” (trong đó có sự trân trọng cha đẻ chữ quốc ngữ Alexander De Rhodes) mà không đề cập chi tiết những mất mát mà người dân Việt Nam phải chịu dưới thời cai trị của họ.

Khi qua Nhật tôi có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn tin khác. Tôi đã hơi nghi ngờ những thông tin từ các ông “bác vật” nầy, nhất là khi biết gốc gác, sự quan hệ của họ với thực dân Pháp và các giáo sĩ thừa sai. Nhưng bận lo học hành và sinh kế nên không có thì giờ tìm hiểu thêm.

Gần đây có cơ hội đọc bài bút ký “Quê Hương Ngày Trở Lại - Huế” của bà Thụy Khuê, tôi mới thấy rõ những thông tin dẫn dắt sai lầm về lịch sử của những học giả tay sai Pháp nầy. Qua những dẫn chứng từ Đại Nam Thực Lục của lịch sử VN thời Nguyễn & Pháp thuộc, bà TK cho ta cái nhìn mới hơn về những con người nầy.

 

Về Trương Vỉnh Ký, bà viết :” Người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã buộc tội và mạ lỵ vua Minh Mạng nặng nề, vô cố nhất là học giả Trương Vĩnh Ký.Khi viết sử về giai đoạn Pháp thuộc, Trương Vĩnh Ký có giọng điệu thực dân hơn cả thực dân, ông dùng chữ "trừng trị" để chỉ việc Pháp đánh nước ta, ông hồ hỡi khi Pháp thắng trận. Những đoạn mạt sát Minh Mạng, đôi chỗ trở thành "phản quốc", ông không ngừng buộc tội vua, bằng những sự kiện hoàn toàn bịa đặt: Lối viết sử của học giả Trương Vĩnh Ký cho học trò học về vua Minh Mạng là như thế. Trương Vĩnh Ký còn xác nhận rằng nước ta "có tội" trước nên Pháp mới "trừng trị"?!. Như lời nhiều sử gia thuộc điạ, cuốn lịch sử đầu tiên họ được đọc về Việt Nam là cuốn lịch sử của Trương Vĩnh Ký!. Nguồn cội sự bài trừ Minh Mạng từ đâu ra? Hẳn là từ việc Minh Mạng cấm đạo và Trương Vĩnh Ký được các giáo sĩ nuôi dạy ở chủng viện Penang từ nhỏ. Nhưng việc cấm đạo ở nước ta, không đơn giản, có một quá trình dài từ thời các chúa Nguyễn, lúc gắt gao, lúc nương tay, tuỳ theo tình trạng nội trị và ngoại giao, có khi bởi chính các giáo sĩ đã dìu dắt giáo dân chống lại triều đình. Những điều mà học sinh được học về Minh Mạng, đã bị lọc qua lăng kính các giáo sĩ Pháp (Louvet, Pelerin) các sử gia thuộc điạ, kể cả những người như Trần Trọng Kim và Phan Khoang cũng đều nhất loạt cho rằng: vì Minh Mạng giết đạo và bế quan toả cảng nên nước ta mới lạc hậu và sau này bị Pháp xâm chiếm, là hoàn toàn sai”. Theo bà Minh Mạng (1820-1841) là vị vua lớn của triều Nguyễn, đã nhìn thấy hiểm hoạ ngoại xâm bắt nguồn từ các giáo sĩ người Pháp, đặc biệt từ khi Alexandre de Rhodes vận động Giáo Hoàng cho giáo sĩ Pháp độc quyền cai quản địa phận Việt Nam, các giáo sĩ Pháp luôn luôn tìm cách dẫn đường cho thực dân Pháp. Trái với nhận định vua Minh Mạng thủ cựu, nhà vua không ngừng canh tân đất nước, ông đã cho thợ làm chiếc tầu đầu tiên chạy hơi nước năm 1839 và thời Tự Đúc đã có sáu chiếc...

 

Về Nguyễn Trường Tộ, bà viết: “Hồi trẻ, tôi được học về Nguyễn Trường Tộ, tôn sùng ông một cách quá đáng, học rằng: ông đã đưa ra hơn 50 bản điều trần mà vua Tự Đức và triều đình ngu muội không nghe. Nguyễn Trường Tộ cũng không phải là người đầu tiên sang Pháp (năm 1939 vua Minh Mạng lần đầu tiên đã cử Trần Viết Xương và Tôn Thất Thường sang Pháp và Anh với hai thông ngôn). Ông là người Công giáo Bùi Chu, đi theo Giám mục Gauthier, từ năm 1859 đến 1861, để làm gỉ? Tôi không tin mấy ông Giám mục chuyên làm mật thám cho Tây. Khi về nước, ông làm thông ngôn cho Pháp. Những bản điều trần của ông, lập luận thiên Pháp rõ rệt, đệ lên vua sau khi nước ta đã mất ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, mà ông vẫn chưa tỉnh ngộ, ông vẫn tin tưởng vào "lòng tốt" của người Pháp, tin rằng chỉ biếu họ vài miếng đất và để họ tự do giảng đạo là xong. Ông khuyên vua nên "hợp tác" với Pháp, dùng giáo sĩ trong việc nội trị. Ông có ngây thơ quá không?.

 

Về Alexandre de Rhodes, bà viết: “Chúa Thượng Nguyễn Phước Lan đã bao dung Alexandre de Rhodes, để ông ta vác đầu lâu André Lý đi hơn ba năm về Roma xin giáo hoàng trừng trị nước Nam.”

 

Về giáo sỉ Alexandre de Rhodes, người được ngợi khen là cha đẻ chữ quốc ngữ VN, linh mục Đỗ Quang Chính (Lịch sử chữ quốc ngữ, Sài Gòn, 1972) đã viết: "Đắc-Lộ (Alexandre de Rhodes ) không phải là người Âu châu đầu tiên học tiếng Việt, cũng không phải người đầu tiên sáng tác chữ quốc ngữ, hơn nữa, vào năm 1636 Đắc-Lộ cũng không phải là người ghi chữ quốc ngữ đúng được như một số Linh mục Dòng tên Bồ Đào Nha ở Việt Nam thời đó (ông đã học tiếng Việt từ Cha Francisco de Pina người Bồ Đào; ông cũng sử dụng những công trình biên khảo tự điển của nhiều Cha khác cùng một Hội Dòng, nhất là của Cha Gaspar de Amaral và Cha Antonio Barbosa - Từ điển Annam-Lusitan-Latinh). Thật ra, trong giai đoạn thành hình chữ quốc ngữ, Đắc-Lộ chỉ góp một phần trong công việc quan trọng này, mà rõ rệt nhất là soạn sách chữ quốc ngữ và cho xuất bản đầu tiên".

Chúng ta tìm hiểu sự thật về lịch sử cận đại của dất nước ta để làm gì? Đối với tôi câu trả lời là để phân biệt rõ hiện tượng và bản chất. Không ai có thể phủ nhận giá trị tiếng Việt hiện nay (cũng như tôi đang viết bằng tiếng Việt La tinh đây). Nhưng khen chê những kẻ góp phần (góp chứ không phải “khai sáng”) phải phân biệt rõ ràng dựa trên chủ đích thật sự của họ.

Các giáo sĩ Thừa sai (những kẻ Vatican phái khiển đi làm việc và ăn lương từ các chính phủ thực dân như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha) có hai nhiệm vụ chính: 1) Mở đường cho thực dân xâm chiếm thưộc địa (tạo mọi sự tuyên truyền, khiêu khích để thực dân có cớ xâm lăng. Biến cố vịnh Đà Nẵng 1847 dưới thời Thiệu Trị đã chứng tỏ điều đó); 2) Truyền đạo, tạo những căn cứ tín đồ vững chắc như Bùi Chu, Phát Diệm, những tay sai con chiên để truyền bá đạo và biện hộ sự xâm lăng của của thực dân (Petrus Ký, Nguyễn Trường Tộ Trần Bá Lộc, Huyện Sỹ etc...).

Để giảng đạo trực tiếp với người địa phương không qua thông ngôn, họ đã từng cố gắng La tinh hóa các ngôn ngữ của Nhật, Triều tiên, Trung hoa trước khi đến VN, nhưng thất bại vì các yếu tố “đồng âm dị nghĩa” của bản ngữ, và địa dư ở các xứ nầy. Riêng VN do tiếng Việt có 15 ngàn âm, ít bị đồng âm dị nghĩa như các tiếng Hán khác, và Pháp đô hộ VN trong quá trình lâu dài 80 năm nên họ đã thành công trong việc chuyển đổi tiếng Hán Nôm qua tiếng La tinh (Tiếng Việt Trong Sáng – Đổ Thông Minh).

Mục đính chính của họ qua mọi việc làm là phục vụ cho chủ nghĩa thực dân, chứ không phải là để khai hóa người Việt Nam.

Tôi yêu tiếng nước tôi, tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi, qua ngàn năm thành tiếng lòng tôi. (Phạm Duy)”. Tiếng Việt hiện tại đã trải qua và tồn tại  ngàn năm, nó như dòng sông dũng cảm qua những thác ghềnh Tàu trị, Pháp trị và nó là bản sắc của cả 1 dân tộc, là sự đóng góp chung của cả mọi người. Chúng ta luôn trân trọng, sử dụng những văn minh, kỹ thuật của các thực dân Tây phương, nhưng không thể nói và công nhận Pháp cai trị chúng ta 80 năm là đến khai hóa cho chúng ta để có được như hôm nay. Bản chất thực dân là khai thác tài nguyên, nhân lực của thuộc địa. Tôn giáo họ mang vào là để xóa bỏ văn hóa bản địa để củng cố sự cai trị lâu dài của họ, như đế quốc La Mã hay Ottoman đã áp dụng ngàn năm qua. Bản đồ hiện tại của chúng ta dầu do Pháp vẽ nhưng với mục đích để họ cai trị Đông dương. Ngôn ngữ tiếng Việt hiện tại của chúng ta lúc đầu nằm trong mục đích truyền đạo và hành chính quá thuộc đia sau khi Pháp không thành công trong việc biến tiếng Pháp thành ngôn ngữ chính ở VN như họ đã làm ở New Caledonia và 1 số nước châu Phi.

Lẽ dỉ nhiên thế hệ trẻ ở VN đang biết về lịch sử VN qua giáo trình của chế độ hiện tại nằm trong những gì họ muốn diễn dịch theo quan điểm có lợi cho chế độ. Cũng phải trăm năm sau dưới 1 triều đại nào đó, những diễn biến trong hậu bán thế kỹ 20 tại VN sẽ được soi sáng khách quan hơn, như những gì chúng ta có cơ hội nhìn trung thực những diễn biến, các giá trị thật sự của những con người nổi tiếng trong thời Pháp thuộc dưới triều đại nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của VN.

“Không có ai có thể đi đến đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ”.

 


Sydney, 31 tháng 8 năm 2019,

      Nguyễn Huy Long

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Chín 20195:05 CH(Xem: 48)
Chính phủ các ông chui trong chiếc vỏ bọc “ổn định” để biện luận cho hành động được xem là nhu nhược của mình trước những hanh vi ngày một lộng hành hơn của Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc từng có những hiệp định được xem là thắm tình đồng chí với nhau nhưng nhìn kỹ lại chúng là những trang bản thảo trói chặt các ông vào chiếc bẫy chính trị mà Chủ nghĩa xã hội là chiêc vòng kim cô trói chặt những kẻ chóp bu trong Bộ Chính trị Việt Nam không hề dám có bất cứ động thái nào đi ngược với những gì mà hai đảng xem là vàng ròng là châu báu.
20 Tháng Chín 20195:04 CH(Xem: 40)
) Nhân dân Việt không thể chấp nhận một lãnh tụ đáng khinh kiểu Hồ Chí Minh, thủ đoạn tiếm danh bẩn thỉu, viết lách chính tả cẩu thả khinh nhờn độc giả, nói năng thì Hồ cầm giấy đọc các câu trả lời khi được phỏng vấn trực tiếp, sự kiện cổ kim chưa từng xẩy, không biết ngượng mặt, làm ô nhục quốc thể. (Thông tấn Nhật Bản phỏng vấn năm 1966).
19 Tháng Chín 20193:31 CH(Xem: 105)
Lấy ví dụ, khi Lenin sáng tạo ra tư tưởng mới khác với tư tưởng Marx thì đó là thứ của riêng Lenin, nó được gọi là Lenism. Hay Stalin sáng tạo ra cái mới khác với Marx và Lenin thì đó là của Stalin, đó là Stalinism. Tương tự vậy, Mao cũng sáng tạo ra cái mới khác với Marx, Lenin và Mao. Còn Hồ? Hồ chẳng có gì riêng cả. Vậy mà lại có cái gọi là “Tư Tưởng Hồ Chí Minh” mới hay chứ! Tư Tưởng Hồ Chí Minh sau này sẽ được lịch sử ghi nhận đó là một chiêu thức của một chính quyền lưu manh dùng lừa gạt nhân dân. Đó mới chính mới là giá trị thật của cái gọi là "Tư Tưởng Hồ Chí Minh".
19 Tháng Chín 20193:28 CH(Xem: 88)
Tất cả các hợp đồng béo bở Tàu Cộng trúng thầu, tất cả các khu đất vàng chiến lược Tàu Cộng làm chủ, Tàu Cộng ra vào cửa khẩu biên giới như trên lãnh thổ của chúng mà không cần xin giấy tờ gì hết, ngoài khơi tàu cá của ngư dân bị ăn cướp, bị bắn chìm, bị đánh đuổi ngay trong chính hải phận của mình. Mọi chỉ thị lệnh lạc từ Tàu Cộng chuyển qua csVN phải thi hành răm rắp không dám cãi lệnh, dù tức ói máu với những việc Tàu Cộng đã hành động nhưng bộ ngoại giao VN chỉ nhẹ nhàng quan ngại, mà cho dù Tàu Cộng có chiếm hết cả nước chắc chắn csVN cũng chỉ quan ngại không hơn không kém.
18 Tháng Chín 20198:51 CH(Xem: 114)
Như vậy là một câu hỏi nữa đặt ra là, về phản gián, Bắc Kinh đã thắng Hà Nội hay Hà Nội thắng Bắc Kinh? Dù cho lạc quan nhất thì cũng không ai nói rằng “Hà Nội thắng Bắc Kinh”. Như vậy, chuyện thắng thua giữa Việt Nam và Trung Quốc là đã rõ. Thực ra bên trong cái hèn mà chúng ta thấy, đó thực sự là Việt Nam đã thua hoàn toàn Trung Quốc trên mặt trận phản gián. Ba Đình đang nằm trong họng Bắc Kinh, thực sự Việt Nam thực tế đã mất nước.
18 Tháng Chín 20198:48 CH(Xem: 133)
4. Chú Phúc chững chạc thế, cổ thẳng thế, kiến tạo với những đầu tàu kinh tế là thế, mà lại gọi chú ấy là niểng, là nghẹo, là tháp nghiêng - phản động. 5. Chị Ngân thông minh, lanh lợi khi không thông qua luật biểu tình, nhưng lại thông qua luật đặc khu. Chị khiêm tốn và giản dị là thế, nhưng lại bảo chị có 300 bộ áo dài cùng đồng hồ hàng hiệu vài chục ngàn đô - phản động. 6. Anh Nhạ Bộ trưởng Bộ giáo dục đánh vần chữ lon trơn tru, mượt mà là thế mà chúng nó bảo anh đánh vần mãi vẫn thành chữ...
15 Tháng Chín 20199:35 CH(Xem: 93)
“Phía thứ nhất là lực lượng cảnh sát. Cảnh sát ở Việt Nam cũng như một số nước độc tài toàn trị khác thường không có lòng nhân từ mà họ có sự độc ác. Khi quyền lực được trao một cách quá mức thì thường dẫn đến sự lạm dụng. Phía thứ hai là phía đám đông. Năng lượng thừa của giới trẻ không được hướng vào những lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu, học tập hoặc cống hiến… mà hầu như hướng vào những thứ giải trí vô bổ, ví dụ như một sự cuồng loạn vì một sao Hàn”.
13 Tháng Chín 201911:06 CH(Xem: 265)
Cộng sản không có tính chính danh, họ không đại diện cho tổ quốc nên có thể khẳng định rằng, họ không đủ tư cách để hỏi dân “đã làm gì cho đất nước chưa?” kiểu như bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã hách dịch nói trước nhân dân. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân với mức lương 16,4 triệu, nhưng có 300 bộ áo dài mỗi bộ trị giá trăm triệu và trên tay bà cũng đang đeo 1 chiếc đồng hồ hiệu Hublot – Thụy Sỹ có giá khoảng 15.000 đô thì ai cũng biết, tiền nhân dân đang bị bà chủ tịch này bằng cách nào đó đã rút về làm của riêng cho mình. Đây chính là hành động ăn trộm của tổ quốc nhưng lại lên mặt dạy đời nhân dân rằng, phải phụng sự tổ quốc.
13 Tháng Chín 201911:03 CH(Xem: 132)
Cũng có nhiều đoạn dùng ngôn từ thú vị và buồn cười. Nhưng tựu trung lại là nó chỉ có một mục đích tước bỏ (xoá bỏ) triệt để tư hữu của một tầng lớp người này rồi chuyển nó cho một giai tầng khác (nhà nước). Nó cũng chẳng bận tâm gì tới luật pháp như một phương tiện hữu ích cho sự vận hành xã hội. Nó đẩy sự xung đột lợi ích tới cực đoan và phân cực xã hội chỉ thành hai thành phần có tính quyết định tới cục diện các bất công.
13 Tháng Chín 201910:56 CH(Xem: 153)
Chỉ có những cán bộ đảng viên cộng sản mới đòi hỏi điều đó. Họ luôn luôn ăn mày vào dĩ vãng, họ cho rằng, đảng của họ đã hy sinh trong quá khứ và đến bây giờ là lúc phải được đền đáp đó sao? Do vậy mà biết bao nhiêu chủ trương, chính sách ưu tiên cho đảng viên được hưởng đặc quyền, đặc lợi trên thân thể tổ quốc? Mà chị đã hiểu tổ quốc là gì chưa mà dám nói xàm như thế? Để tui nói tổ quốc là gì, cho chị thấy các đồng chí của chị xẻ thịt tổ quốc, gặm nhấm tổ quốc, cấu xé tổ quốc, đục khoét tổ quốc ....để ăn như thế nào nha chị.
20 Tháng Chín 2019
Đã 2 tháng nay tôi vẫn nghĩ vậy, nay tôi muốn đưa ra cách lý giải này để cho mọi người nghiệm lại nó có hợp lý hay không. Để đánh giá đúng bản chất của CS thì vẫn phải theo lời của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu thôi, “đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn những gì Cộng Sản làm". Dựa vào đó thì mới hiểu đúng về CS. Trong vấn đề này, chỉ cần chỉnh lại ý nghĩa chuyến đi của bà ngân thì liền có một bức tranh hiện ra. Bức tranh ấy nó đã mô tả rằng, chính quyền Hà Nội đích thị là một đại lý của ĐCS Trung Quốc tại Hà Nội. Tất cả chỉ là việc tung hứng giữa thằng chủ và thằng làm thuê một cách nhịp nhàng để qua mặt nhân dân...
17 Tháng Chín 2019
họ mong muốn có được những giá trị Mỹ, có tự do, dân chủ, nhân quyền như người dân của các quốc gia tiên tiến nhưng họ lại không muốn đứng lên bằng chính đôi chân của mình, họ muốn có một quốc gia hùng mạnh khác giúp mình có được điều đó, họ muốn có ai đó dọn cỗ sẵn cho mình ăn, vô công nhưng thụ lộc, đó là tâm lý của đa phần người dân hôm nay, ngay cả trong lĩnh vực tranh đấu cũng thế, người dân bàng quan thụ động ngồi nhìn, thậm chí chê bai dè bĩu, thế nhưng nếu cách mạng có xảy ra và thành công thì họ là những người mau mắn nhất dành lấy cho mình những quyền lợi trước nhất, thế thì người Mỹ, nước Mỹ có...
16 Tháng Chín 2019
Bây giờ Tổ quốc lâm nguy. Dân chúng đỏ mắt chờ trông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước kiêm Bí thư Quân ủy T.Ư kiêm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư lên tiếng bảo vệ đất nước nhưng càng chờ càng không thấy. Tần số xuất hiện trước công chúng của ông tăng lên, nhưng chỉ để chỉ đạo “chống diễn biến hòa bình...” – nôm na cũng chỉ là để săn bắt đánh đập những người yêu nước dám bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Liên tục những bản án nặng nề, tàn nhẫn, đầy bất công như đòn thù giáng xuống những Blogger vô tội và dân oan.
15 Tháng Chín 2019
Thành thật mà nói đảng Ba Đình đã thành công, tạo môi trường cho thanh niên xã nghĩa hôm nay sống bẩn, cho nên đừng đem so với người dân Hongkong chỉ mang nhục… Xin được cập nhật giùm cho cây viết thân hữu (Mai Tú Ân), là nay lại thêm một người Hongkong nữa tìm đến cái chết, nâng con số lên 9 người, và cũng như MTÂ viết, họ khỏe mạnh không một ai bệnh nan y sắp chết, hay nghiện ma túy, bia bọt, đời sống họ cao hơn dân xã nghĩa rất xa, nhưng họ hy sinh là để kêu gọi người Hongkong ‘cố lên’. Thật đáng ngưỡng mộ!
13 Tháng Chín 2019
Không ai tưởng tượng nổi là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... – những người phải có trách nhiệm lên tiếng và hành động đầu tiên để bảo vệ đất nước, lại đã làm như không hề biết đến những hành vi xâm lược và phá hoại của TQ. Phản ứng yếu ớt qua miệng của người phát ngôn Bộ ngoại giao đưa ra một cách mờ nhạt, ít ỏi và miễn cưỡng, thường là do nhà báo quốc tế chất vấn, đương nhiên rất ít tác dụng khi những người đứng đầu không ra tuyên bố.
12 Tháng Chín 2019
Trở lại cái Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi của người Việt thì có thể nói họ ăn theo thói quen, ông bà mình truyền lại cứ thế mà làm, họ ăn một cái bánh trong vô thức, trong bộ não của những con cừu bị bịt mắt cứ đi theo lối mòn quen thuộc, cứ ăn Tết Ta, Tết Tây, theo những ngày tháng đã được lập trình mà không thấy cái bản sắc riêng của dân tộc mình là một sự sao chép, mà khốn nạn thay nó lại sao chép từ một bọn Tàu Phù, bọn Tàu Hủ Thúi đi đến đâu ồn ào đến đấy, bọn tham tàn mất dạy đang ngày đêm lăm le chiếm đất nước ta, đày ải dân Việt vào cái vòng nô lệ vĩnh viễn khi trở thành một tỉnh lẻ của bọn chúng.
10 Tháng Chín 2019
...chính đảng đã bán từng vùng đất, vùng biển, vùng Tây Nguyên nước ta cho giặc Tàu và giờ đây trước sự phẩn uất của người dân đảng tính chơi bài xù qua kịch bản đánh lừa chú Sam, còn bị lừa hay không là một điều mà không ai có thể biết trước nhưng xác xuất có lẽ cũng gần bằng không, duy chỉ có một điều mà có thể xảy ra, có thể hiện thực, có thể trong cái không thể là chính người dân Việt Nam tự đứng lên thay đổi thể chế chính trị đất nước mình, giành lại quyền tự quyết cho dân tộc, thay đổi từ một quốc gia độc tài đảng trị thành một quốc gia dân chủ văn minh, mục đích đó, giá trị đó sẽ không có quốc gia nào...
09 Tháng Chín 2019
Nghĩa là sao? Nghĩa là Hà Nội mời các công ty dầu khí từ các cường quốc như Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga đến để án ngữ tại vị trí tranh chấp, và ĐcsVN nghĩ rằng, với những tấm khiêng như BP, Repsol, ExxonMobil thì Trung Cộng sẽ ngại đụng tới- một kế sách khá ma lanh. Thế nhưng Hà Nội đã lầm, dù cho có tấm khiêng made in USA nhưng Trung Cộng giật văng hết mà không hề ngán ngại. Những BP, Repsol, ExxonMobil lần lượt đều rút chạy làm ĐcsVN phải vơ vét tiền dân đền bù cho những công ty này vì đã phá vỡ hợp đồng. Một nước cờ sai của ĐCS đã dẫn đến tiền mất tật mang cho đất nước.
07 Tháng Chín 2019
Có thể nói, để xảy ra tình cảnh như hôm nay, là bởi sự kiêu ngạo và ỉ lại vào công cụ bạo lực quá nhiều. Chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có giải pháp khả dĩ cho Hồng Kông. Lý thuyết “bạo lực cách mạng” nó đã bị kết liễu ở Đông Âu cách đây 30 năm rồi, thì nay cho thấy, nó cũng sắp hết thời ở những quốc gia độc tài Cộng Sản còn lại. “Chuyên chính Vô sản” hay “Bạo lực Cách mạng” gì đấy thì nó phải chết, đó là điều tất yếu không ai có thể thay đổi được.
04 Tháng Chín 2019
Bên ngoài đảng để ngoại bang gặm nhấm chủ quyền một cách tự do, bên trong đảng buông cho người của mình cướp bóc tài sản nhân dân và phá nát tài nguyên quốc gia, thì kết quả là đất nước này sẽ ngày càng tan hoang thôi. Và đây là thực trạng mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã, đang, và sẽ phải gánh cho đến khi nào lật được CS. Nếu nhân dân Việt Nam không chịu cất lên tiếng nói và không biết hành động vì quyền lợi của mình như dân Hồng Kông đang làm, thì có thể nói đất nước Việt Nam không thể cứu được.