Mặt trận giải phóng miền Nam

30 Tháng Tư 20174:53 SA(Xem: 12405)

                                              LŨ ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CS
                                   MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
Xe tang vao dinh DL


Tư Bến Nghé

       


Đ
ã nói đến tháng Tư đổi đời kẻ thắng Bắc cộng được dzinh quang, lại nhắc đến Black April, người thua nhà nước VNCH cùng thằng dân đen te tua nát khố, thì cũng tháng Tư đó còn một bên nữa có mặt, dù hổng một ai thương tiếc đốt cho nén nhang, nó chết liền tức thì, chết tức tưởi, đó là mặt trận giải phóng miền Nam (MTGPMN)… Cùng phe nhưng để một mình một chiếu, mà đảng An Nam cộng dứt giây dụi đám Nam cộng, bóp mũi cho chết!

Từ 1960, người ta đã biết về cái MTGPMN rồi, hổng như nó nói là trung lập hổng cộng sản, là dân miền Nam ‘đồng khởi’ nổi dậy, chống chính quyền độc tài tay sai đế quốc Mỹ là Ngô Đình Diệm. Nó nói vậy chứ hổng phải vậy, được thành lập (20/12/1960), từ Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 mở rộng (1959) của đảng Bắc cộng, và Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được cho nắm chức Chủ tịch đầu tiên. Để rồi trở thành chính phủ mang tên Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN) vào ngày 02/06/1969!

“Hiệp định Paris1973”, tức hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam, được ký kết ngày 27/01/1973 bởi bốn bên ghi trong biên bản: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (VNDCCH, Bắc cộng) và Chính phủ CMLTCHMNVN (tức Nam cộng). Một nước Việt có ba chính phủ, nhưng thực tế nó chỉ có hai vì Bắc hay Nam cộng cũng chỉ là một, còn nói là ký kết bốn bên chứ thực ra là năm, vì Tầu cộng ẩn mặt, đi đêm thu xếp mọi chuyện cùng Mỹ từ ngày 29/07/1971, như Tư tui thưa trong chuyện tháng Tư đen.

Bày hàng cái đám Nam cộng MTGPMN, nhắc lại chuyện cũ mèm ai cũng biết, là để cho thấy đảng An Nam cộng chính là vấn nạn của dân Việt! Với cái nhãn hiệu ‘trung lập’ tự dán lên trán của chính phủ CMLTCHMNVN, nhưng chủ tịch đầu tiên của MTGPMN là Nguyễn Hữu Thọ, đảng viên Cộng sản Đông Dương năm 1948, Huỳnh Tấn Phát, phó chủ tịch MTGPMN, thủ tướng của Chính phủ CMLTCHMNVN gia nhập đảng năm 1947, và ngay cả Nguyễn Thị Bình, bộ trưởng ngoại giao chính phủ, đảng viên Cộng sản Đông Dương từ năm 1948

Cần gì nói ai là con ai, vì sự thực trăm phần cái mặt trận, rồi biến thành chính phủ là do Ba Đình đẻ ra và nuôi lớn, sau tháng Tư nó chết ngủm mà Nguyễn Thị Bình, gần bốn chục năm sau vẫn còn bọc giấy bóng kiếng cho nó. Nguyễn Thị Bình trong một cuộc phỏng vấn ngày 23/01/2013 đã nói về nó như sau: “Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam có vị trí quan trọng, bởi là người trực tiếp chiến đấu, với đường lối độc lập hòa bình trung lập, nhấn mạnh đến đường lối hòa bình, mềm dẻo đối ngoại trong đàm phán.”

Đó là câu nói nghe bắt ngứa tai nhưng hổng lấy làm lạ, vì cả thế giới đều biết NTB là thứ miệng lưỡi cộng sản, chỉ biết nói lấy được hổng cần đúng sai: “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và hơn nữa, như chúng ta biết, hai đoàn này là một, mục tiêu là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.” Nghe nói vậy ai muốn chửi thề thì xin cứ tự nhiên, một thì cộng sản thứ thiệt, cái còn lại thì nói mình trung lập, nhưng hai đoàn chỉ là một… Nguyễn Thị Bình nói dở hơn vợ thằng Đậu!

Chê dở là còn nhẹ, chứ thực ra cộng sản chúng xạo ke quen miệng, nên hổng có gì chúng nói mà đúng, ngay như chuyện bác của chúng nói là đi tìm đường kíu cuốc, nhưng trên báo Thanh Niên ở Quảng Châu 20/12/1926 bác viết: “Cái danh từ Tổ Quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những nguời vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có Tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”. Cái này là bác đía xạo xí gạt thằng dân, về cái thế giái đại đồng hoang tưởng!

Có mỗi chuyện đất nước tổ quốc đơn giản mà bác còn lẹo lưỡi, thì nói mần chi đến cái chuyện bác hy sinh cho quê hương dân tộc, rồi cả Lê Duẫn sau khi chiếm được miền Nam năm 1976, đã nhảy tửng lên kể công: “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, và chúng ta đã thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác Lê, trên toàn cõi Việt Nam” (!). Đó là hai tay cốt cán của cái đảng quang dzinh Ba Đình đã vậy, thì đám cắc ké ăn theo nối nghiệp sau này, chúng quý gì đất nước mà hổng bán cho giặc đặng lấy tiền.

Trở lại chuyện MTGPMN, tháng 04/1975 miền Nam bị phỏng, thì vỏn vẹn chỉ bảy tháng sau tại Hội nghị Hiệp Thương Chính trị Thống nhất Tổ quốc (11/1975), MTGPMN bị bóp mũi chết ngắt, đám Nam cộng buồn tình đời vắt chanh bỏ vỏ, bèn tụ nhau lại gầy ra cái ‘Câu lạc bộ Kháng chiến’ để kể nhau nghe những ngày còn nằm mùng chống muỗi, nhưng rồi cũng bị cái liềm của đảng Ba Đình dzớt ngọt… Các lão thành cắt mạng miền Nam bất mãn, sinh ra chuyện Nguyễn Hộ đại diện cho phe Nam cộng, lên tiếng hỏi là cùng mần nhưng tại sao hổng được cùng ăn?

Bỏ qua đi những Dũng Xà Mâu, Sang Sâu, Triết Hề… thứ Nam cộng thất học, cái miệng xạo ke để ăn no cướp bạo, phần lớn còn lại những chóp bu MTGPMN ban đầu bị cho ra rìa. Những trí thức một thời theo cộng sản này, đã có người gọi họ là nai tơ trước con sói cộng sản, cho đến khi thất sủng thì mới mở mắt ra, tuy nhiên ai cũng thấy rỏ là họ tự nguyện, và động cơ họ đến với cộng sản, chúng ta không thể chối bỏ yếu tố yêu nước, nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận cái ham muốn quyền lực, mưu bá đồ vương, mà theo voi hít bã mía.

Là trí thức nhưng họ là đảng viên cộng sản gài lại, lợi dụng thể chế tự do của miền nam, để mưu đồ tiếp tay và gầy dựng cơ đồ cho Bắc cộng ngay trong lòng miền Nam, cái gọi là chính phủ CMLTCHMNVN, cái tên nghe như là không chút gì dính dấp đến cộng sản, với Dương Q Hoa, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bửu Kiếm, Phùng Văn Cung, Nguyễn Hửu Thọ… Chuyện xí gạt nước ngoài phong trào phản chiến thì cũng có người nghe, nhưng trong nước chúng làm ăn hổng khá bởi nhiều nguyên do, trong đó có vì chính sách Chiêu hồi của VNCH.

Lại một sự thật rõ ràng, những hoạt động khủng bố của đám Nam cộng đã khiến người dân miền Nam xa lánh, hai chữ ‘Việt cộng’ lúc bấy giờ mang lấy ý miệt thị xấu xa, mà gây thiếu nguồn nhân lực tại chỗ. Và chính vì Nam cộng đã không tự ứng được, trong tình hình đó Bắc cộng đã ồ ạt đưa quân xâm nhập theo đường mòn Trường Sơn vào chủ động, chiến đấu dưới danh MTGPMN, tức cái lực lượng quân sự của chính phủ CMLTCHMNVN, lính đi B vào tới nam Vỹ tuyến 17 là chúng khoác áo MTGPMN, chiến đấu dưới lá cờ đỏ xanh sao vàng.

Những chóp bu MTGPMN (1960), là những người trí thức miền Nam một thời theo cộng sản, và hầu hết họ sau này là thành phần trụ cột của cái chính phủ CMLTCHMNVN (1969). Còn những Dũng Xà Mâu, Sang Sâu, Triết Hề… của cái nhà nước xã nghĩa thổ tả, thì vào những năm thập niên 70, chúng chỉ là các tay du kích xã, loại cò ke lục chốt thất học, thứ cắt mạng chó nhảy bàn độc, nên Tư tui thấy không xứng để nói tới trong những bài có tính ôn cố tri tân như bài này, viết về chúng thấy ra chỉ có những bài phiếm là thích hợp cho chúng hơn.

Như đã nói những nhân vật cộng sản miền Nam ngày đầu không chối cải là họ có lòng yêu nước, bị cám dỗ bởi lý thuyết cộng sản, cuối cùng gặp thực tế một An Nam cộng bẩn thỉu, mà hầu hết trong họ đã phải gánh lấy cái kết quả đắng. Trong họ cũng có kẻ mang danh là trí thức nhưng nhân thân không ra gì, ngoài cái tự hào là con người cộng sản, đám này vô tình hay học theo Bắc cộng mà luôn là những kẻ mù quáng tôn thờ lãnh tụ, một lòng sống chết vì bác và đảng, bọn họ nay đa số đã đổi đời thành tư bản đỏ… thứ tư bản nhưng đít chúng đỏ.

Dương Quỳnh Hoa – Trí thức miền Nam gia nhập đảng Cộng Sản Pháp từ những năm sang Pháp học Y Khoa (1948), khi về nước sinh hoạt Đảng với tư cách đảng viên do Đảng Cộng sản Pháp giới thiệu, và được kết nạp vào đảng CS Đông Dương 1959, và là người đứng vào hàng ngũ MTGPMN từ những ngày đầu 1960, là bác sĩ tốt nghiệp tại Pháp, là Bộ trưởng Y Tế của cái chính phủ CMLTCHMNVN, lợi dụng uy tín thân thế cá nhân lẫn gia đình của DQH thời bấy giờ, Bắc cộng lấy đó gây thanh thế cho đám Nam cộng MTGPMN, trên trường chính trị quốc tế.

Nhưng rất sớm ngay sau tháng Tư, thấy rõ bộ mặt thật của An Nam cộng, DQH đã nói cùng Nguyễn Hữu Thọ: “Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ, vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả.” Khi bỏ đảng An Nam cộng năm 1979, DQH nói thẳng: “Ngày nay khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẽ thù tiềm ẩn”.

Và trong cuốn sách Vietnam: A History, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa nói với phóng viên Stanley Karnow (1990): “Tôi đã từng là một người cộng sản suốt cuộc đời mình. Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra những sự thật của chủ nghĩa này và đó là sự thất bại, quản lý yếu kém, tham nhũng, đặc quyền đặc lợi và đàn áp… Những lý tưởng của tôi đã hết, chủ nghĩa cộng sản là một thảm họa. Lãnh đạo đảng không ý thức được sự phá triển một cách hợp lý, họ bị thôi miên bởi những khẩu hiệu của chủ nghĩa Marx đã lỗi thời”!!!

Trí thức tư sản như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, bị ảo tưởng của chủ nghĩa cộng sản, đến khi đối diện với cái thể chế chuyên chính của nó mà vỡ mộng, cộng sản không tam quyền phân lập, người dân không tự do dân chủ, vì đó là những thứ đối nghịch với cộng sản độc tài. Còn chuyện có người đã dỡn mà gọi Nguyễn Thị Bình là thứ trí thức vô sản, theo Tư tui họ nói vậy chẳng qua vì thấy NTB một đời theo đảng, lại từng phó hội Paris thành viên chính phủ, mà hổng ngon bằng Dũng Xà Mâu, Sang Sâu, đám núp bụi ô rô cóc kèn nay chúng giàu sụ.

Đây là chuyện cười trong cái đảng An Nam cộng, NTB tự hào được là con người cộng sản, hết lòng với đảng, nhưng sau 70 năm theo đảng, đã thua xa cái đám hổng một chữ lận lưng, chúng hổng cộng sản, chỉ bè phái leo cao ngồi chỗ bổng lộc nhiều mặc tình hốt. Vụ giàu nghèo này đã có một thời dư luận, bàn ra tán vô về cuộc sống không mấy khá của NTB, khi phải kiếm thêm thu nhập bằng cách cho thuê căn nhà… Có nhà cho mướn dầu sao cũng khá hơn thằng dân, nhờ thị giải phóng mà nay đã phải đi khắp thế giới, trai lao nô gái mần đĩ.

Giống như Bắc cộng Võ Nguyên Giáp, thiên tài đi mượn tự hào về một Điện Biên của Vi Quốc Thanh (Tầu cộng), thì một Nam cộng Nguyễn Thị Bình cũng ồn ào: “Nếu không có chiến thắng Mậu Thân 1968, không có những ngày chiến đấu ác liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị, không có chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, không có sự hỗ trợ chi viện của miền Bắc thì không có Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam. Và đương nhiên, nếu không có Hiệp định Paris năm 1973 thì sẽ không có Đại thắng mùa Xuân năm 1975.”

Nghe Nguyễn Thị Bình đía sảng về chiến công của y thị và đồng bọn, mà nhớ lại một thời đất miền Nam người dân lành ăn đạn pháo kích, cầu cống đường xá bị đấp mô giựt mìn, quán ăn chợ búa bị đặt chất nổ plastic của mấy tay cắt mạng MTGPMN, thấy ra thắng là đám Ba Đình thắng, còn thằng dân Việt là kẻ thua.

Bốn mươi hai năm sau ngày MTGPMN chết (1960-1975), thấy ra một Dương Quỳnh Hoa nhìn rõ mặt thật của cộng sản mà bỏ chạy cũng tiêu, bịt tai nhắm mắt mở miệng ca ngợi đảng như Nguyễn Thị Bình thì cũng ngáp gió. Chỉ có xạo ke, điếm thúi như Dũng Xà Mâu, Trọng Lú thì mới ăn nên làm ra và ngồi cao ngất ngưỡng… cộng sản là vậy đó!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Mười Hai 20237:57 CH(Xem: 198)
Tất cả bọn họ chỉ biết nói theo những gì đảng nói, chỉ biết gật theo những gì đảng đã thông qua, và nếu có nói thì chỉ bàn những chuyện không cần thiết trong khi những vấn đề nổi cộm như thiếu thốn vật tư y tế, công nhân thất nghiệp, tăng trưởng quốc gia giảm thì lại bị ngó lơ?! – Đó là cái chính phủ gì nếu không gọi bằng một bộ máy tay sai?! Một chính quyền chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền, tìm cách móc túi người dân, nuôi dưỡng một bầy sâu tham nhũng, xổ toẹt lên mọi giá trị căn bản của nhân loại như dân chủ, tự do, và nhân quyền thì cái chính quyền đó là một chính quyền thực dân mọi rợ, một nhà nước không phải do người dân bầu ra thì...
04 Tháng Mười Hai 20237:56 CH(Xem: 89)
Khi người ta nói họ là những kẻ “vong quốc”, tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải, họ là những người “vọng quốc” (luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình). Khi người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển đang tìm mọi cách phá hoại an ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng, họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn xiết về cách “trị quốc” của “kẻ thắng”, họ đang bày tỏ niềm xót thương với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hi vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những người mà họ nghĩ rằng “thấp cổ bé họng”. Không có triều đại nào vĩnh viễn, thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là “muôn năm”?
02 Tháng Mười Hai 20234:28 CH(Xem: 450)
Ông Y Quynh Bdap, 31 tuổi, người sang Thái Lan tị nạn từ năm 2018, đồng sáng lập nhóm Người Thượng Vì Công lý (MSFJ), nói với VOA sau khi hay tin ông bị phát bệnh truy nã đặc biệt với cáo buộc “Khủng bố” theo Điều 299 Bộ Luật Hình sự: “Những hoạt động của tôi là về lĩnh vực tôn giáo và đòi nhân quyền cho người Thượng bản địa tại Việt Nam. Mọi hoạt động của Nhóm Người Thượng Vì Công lý với mục đích là đấu tranh cho công lý và đấu tranh ôn hòa. “Tôi biết rằng nhà nước Việt Nam đã lợi dụng vụ này và vu khống cho Nhóm Người Thượng Vì Công lý của chúng tôi”. “Chúng ta vô cùng lo ngại trước những cáo buộc thiếu cơ sở...
29 Tháng Mười Một 20236:30 CH(Xem: 602)
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
25 Tháng Mười Một 20235:22 CH(Xem: 1693)
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 20238:26 CH(Xem: 1995)
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
21 Tháng Mười Một 20238:01 CH(Xem: 372)
Vượn nô bốt phét nổ tiếp đi nào Bọn ăn cám xú lên tiếng coi nào Sao chúng bây nín khe, xẹp re Bồn Sa lũ điếm láo nháo hôm nào Truyền thông giẻ rách nước miếng phun trào Quảng cáo cho chiếc xe đồ ma Thằng nào lên tiếng một cái coi nào Nhìn như đồ mã ai dám chui vào Chỉ có ngu mới chui đầu vô!
21 Tháng Mười Một 20238:00 CH(Xem: 214)
Hai chín ngôn ngữ, bò khen rành Chữ Việt xé nát, rách tanh banh Hán văn hắn viết, thật lưu loát Họ cha nguồn cội, chối loanh quanh Chui ra từ hang, khỉ Pắc Bó Phá nước hại dân, vỡ tan tành Xác khô liếm thuế, phơi lồng kính
20 Tháng Mười Một 20237:54 CH(Xem: 507)
Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông, kể với báo giới, trường chỉ mong nhận được sự ủng hộ đủ để giúp 89 đứa trẻ, không dè mức độ ủng hộ lại nhiều như đã kể. Theo lời ông Cường, trước kia, số học sinh có gia cảnh khó khăn đến mức đó không nhiều nên giáo viên tự nguyện đóng góp hỗ trợ học sinh song năm nay, số trẻ có gia cảnh khó khăn tăng vọt, nhiều phụ huynh chấp nhận để con không có BHYT, những phụ huynh khác thì xin được trả góp… Khi đã nhận đủ tiền để mua BHYT cho 89 đứa trẻ, trường đã thông báo ngưng nhận ủng hộ nhưng nhiều phụ huynh phản đối, thành ra trường sẽ dùng khoản còn dư...
20 Tháng Mười Một 20237:54 CH(Xem: 4362)
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
30 Tháng Mười Một 2023
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 2023
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 2023
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 2023
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 2023
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...
22 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, những kẻ di dân miền bắc vào nam lập nghiệp thường ghi ơn bác hồ của chúng nó trong lòng. Thậm chí cho dù không có họ hàng, cha căng, chú kiết gì với tên hồ nhưng lại có những tên bake 2 nút (1975 cộng lại) lại tưng bừng tổ chức ăn mừng ngày sinh nhật của hắn 19/5, thậm chí có tên chủ doanh nghiệp nhỏ còn đặt hẳn 10-20 bàn ăn nhậu om xòm, và cho đó là nhớ ơn đến bác của chúng nó. Cho dù thằng bác đó là một tên Tội Phạm Diệt Chủng người dân của mình khi đã gây ra cuộc chiến tranh giết chết và làm thương tật hơn 1 triệu người và áp đặt lên một chế độ độc tài, phi dân chủ và toàn trị hôm nay.
20 Tháng Mười Một 2023
Trái lại, Việt Nam là một cựu quốc với lịch sử gần 5000 năm. Lịch sử có chiều dài của dân tộc kết tinh thành một nền văn hóa thâm thúy căn cứ trên phong tục địa phương, sự du nhập Tam Giáo bao gồm Phật, Khổng và Lão cùng với ảnh hưởng của chế độ thuộc địa Pháp, Công Giáo, nhiều hệ phái Tin Lành và những tôn giáo mới bản địa như Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo. Vì thế, sự công nhận nền văn hóa truyền thống dân tộc như là một tiêu chuẩn quan trọng của luật hiến pháp Việt Nam là cần thiết.
20 Tháng Mười Một 2023
Như thế thì họa may thế giới mới công nhận VN có nền KTTT đúng nghĩa. Chứ còn một mặt cứ đi van xin thế giới công nhận, một mặt cứ ra rả tuyên truyền là ‘định hướng XHCN’ thì có mà mơ, bởi vì công nhận chúng mày có nền KTTT xong thì cái lợi ích giảm thuế chỉ nuôi sống băng đảng vô loài cầm quyền để chúng nó dẫn dắt toàn dân VN đến cái thiên đường XHCN thì có là ác mộng của loài người tiến bộ, bởi vì cái thiên đường đó nó chỉ là nơi làm giàu, thụ hưởng của bọn cầm quyền, chứ còn người dân thì cứ mãi mãi đói nghèo lạc hậu! Ai không tin thì cứ nhìn qua Cuba, Bắc Hàn, Venezuele, T+ những nước xây dựng XHCN trước Việt Nam thì sẽ rõ.
16 Tháng Mười Một 2023
Tuy nhiên, Tổng Bí thư đảng CSVN vẫn giáo điều biện bạch rằng: “Sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, càng chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lênin không sai, không lỗi thời, mà chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác-Lênin: Sai cả về thực hiện các nguyên lý cơ bản và về vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng.” Nói xong, ông Trọng lại đổi giọng quanh co: “Nhưng dù sao thất bại của chủ nghĩa xã hội lần này chỉ là tạm thời. Quy luật khách quan không ai cưỡng lại được vẫn là chủ nghĩa xã hội sẽ phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản.