Mặt trận giải phóng miền Nam

30 Tháng Tư 20174:53 SA(Xem: 4227)

                                              LŨ ĂN CƠM QUỐC GIA THỜ MA CS
                                   MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
Xe tang vao dinh DL


Tư Bến Nghé

       


Đ
ã nói đến tháng Tư đổi đời kẻ thắng Bắc cộng được dzinh quang, lại nhắc đến Black April, người thua nhà nước VNCH cùng thằng dân đen te tua nát khố, thì cũng tháng Tư đó còn một bên nữa có mặt, dù hổng một ai thương tiếc đốt cho nén nhang, nó chết liền tức thì, chết tức tưởi, đó là mặt trận giải phóng miền Nam (MTGPMN)… Cùng phe nhưng để một mình một chiếu, mà đảng An Nam cộng dứt giây dụi đám Nam cộng, bóp mũi cho chết!

Từ 1960, người ta đã biết về cái MTGPMN rồi, hổng như nó nói là trung lập hổng cộng sản, là dân miền Nam ‘đồng khởi’ nổi dậy, chống chính quyền độc tài tay sai đế quốc Mỹ là Ngô Đình Diệm. Nó nói vậy chứ hổng phải vậy, được thành lập (20/12/1960), từ Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 mở rộng (1959) của đảng Bắc cộng, và Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được cho nắm chức Chủ tịch đầu tiên. Để rồi trở thành chính phủ mang tên Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (CPCMLTCHMNVN) vào ngày 02/06/1969!

“Hiệp định Paris1973”, tức hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam, được ký kết ngày 27/01/1973 bởi bốn bên ghi trong biên bản: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (VNDCCH, Bắc cộng) và Chính phủ CMLTCHMNVN (tức Nam cộng). Một nước Việt có ba chính phủ, nhưng thực tế nó chỉ có hai vì Bắc hay Nam cộng cũng chỉ là một, còn nói là ký kết bốn bên chứ thực ra là năm, vì Tầu cộng ẩn mặt, đi đêm thu xếp mọi chuyện cùng Mỹ từ ngày 29/07/1971, như Tư tui thưa trong chuyện tháng Tư đen.

Bày hàng cái đám Nam cộng MTGPMN, nhắc lại chuyện cũ mèm ai cũng biết, là để cho thấy đảng An Nam cộng chính là vấn nạn của dân Việt! Với cái nhãn hiệu ‘trung lập’ tự dán lên trán của chính phủ CMLTCHMNVN, nhưng chủ tịch đầu tiên của MTGPMN là Nguyễn Hữu Thọ, đảng viên Cộng sản Đông Dương năm 1948, Huỳnh Tấn Phát, phó chủ tịch MTGPMN, thủ tướng của Chính phủ CMLTCHMNVN gia nhập đảng năm 1947, và ngay cả Nguyễn Thị Bình, bộ trưởng ngoại giao chính phủ, đảng viên Cộng sản Đông Dương từ năm 1948

Cần gì nói ai là con ai, vì sự thực trăm phần cái mặt trận, rồi biến thành chính phủ là do Ba Đình đẻ ra và nuôi lớn, sau tháng Tư nó chết ngủm mà Nguyễn Thị Bình, gần bốn chục năm sau vẫn còn bọc giấy bóng kiếng cho nó. Nguyễn Thị Bình trong một cuộc phỏng vấn ngày 23/01/2013 đã nói về nó như sau: “Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam có vị trí quan trọng, bởi là người trực tiếp chiến đấu, với đường lối độc lập hòa bình trung lập, nhấn mạnh đến đường lối hòa bình, mềm dẻo đối ngoại trong đàm phán.”

Đó là câu nói nghe bắt ngứa tai nhưng hổng lấy làm lạ, vì cả thế giới đều biết NTB là thứ miệng lưỡi cộng sản, chỉ biết nói lấy được hổng cần đúng sai: “Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, và hơn nữa, như chúng ta biết, hai đoàn này là một, mục tiêu là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.” Nghe nói vậy ai muốn chửi thề thì xin cứ tự nhiên, một thì cộng sản thứ thiệt, cái còn lại thì nói mình trung lập, nhưng hai đoàn chỉ là một… Nguyễn Thị Bình nói dở hơn vợ thằng Đậu!

Chê dở là còn nhẹ, chứ thực ra cộng sản chúng xạo ke quen miệng, nên hổng có gì chúng nói mà đúng, ngay như chuyện bác của chúng nói là đi tìm đường kíu cuốc, nhưng trên báo Thanh Niên ở Quảng Châu 20/12/1926 bác viết: “Cái danh từ Tổ Quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những nguời vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có Tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”. Cái này là bác đía xạo xí gạt thằng dân, về cái thế giái đại đồng hoang tưởng!

Có mỗi chuyện đất nước tổ quốc đơn giản mà bác còn lẹo lưỡi, thì nói mần chi đến cái chuyện bác hy sinh cho quê hương dân tộc, rồi cả Lê Duẫn sau khi chiếm được miền Nam năm 1976, đã nhảy tửng lên kể công: “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, và chúng ta đã thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác Lê, trên toàn cõi Việt Nam” (!). Đó là hai tay cốt cán của cái đảng quang dzinh Ba Đình đã vậy, thì đám cắc ké ăn theo nối nghiệp sau này, chúng quý gì đất nước mà hổng bán cho giặc đặng lấy tiền.

Trở lại chuyện MTGPMN, tháng 04/1975 miền Nam bị phỏng, thì vỏn vẹn chỉ bảy tháng sau tại Hội nghị Hiệp Thương Chính trị Thống nhất Tổ quốc (11/1975), MTGPMN bị bóp mũi chết ngắt, đám Nam cộng buồn tình đời vắt chanh bỏ vỏ, bèn tụ nhau lại gầy ra cái ‘Câu lạc bộ Kháng chiến’ để kể nhau nghe những ngày còn nằm mùng chống muỗi, nhưng rồi cũng bị cái liềm của đảng Ba Đình dzớt ngọt… Các lão thành cắt mạng miền Nam bất mãn, sinh ra chuyện Nguyễn Hộ đại diện cho phe Nam cộng, lên tiếng hỏi là cùng mần nhưng tại sao hổng được cùng ăn?

Bỏ qua đi những Dũng Xà Mâu, Sang Sâu, Triết Hề… thứ Nam cộng thất học, cái miệng xạo ke để ăn no cướp bạo, phần lớn còn lại những chóp bu MTGPMN ban đầu bị cho ra rìa. Những trí thức một thời theo cộng sản này, đã có người gọi họ là nai tơ trước con sói cộng sản, cho đến khi thất sủng thì mới mở mắt ra, tuy nhiên ai cũng thấy rỏ là họ tự nguyện, và động cơ họ đến với cộng sản, chúng ta không thể chối bỏ yếu tố yêu nước, nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận cái ham muốn quyền lực, mưu bá đồ vương, mà theo voi hít bã mía.

Là trí thức nhưng họ là đảng viên cộng sản gài lại, lợi dụng thể chế tự do của miền nam, để mưu đồ tiếp tay và gầy dựng cơ đồ cho Bắc cộng ngay trong lòng miền Nam, cái gọi là chính phủ CMLTCHMNVN, cái tên nghe như là không chút gì dính dấp đến cộng sản, với Dương Q Hoa, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bửu Kiếm, Phùng Văn Cung, Nguyễn Hửu Thọ… Chuyện xí gạt nước ngoài phong trào phản chiến thì cũng có người nghe, nhưng trong nước chúng làm ăn hổng khá bởi nhiều nguyên do, trong đó có vì chính sách Chiêu hồi của VNCH.

Lại một sự thật rõ ràng, những hoạt động khủng bố của đám Nam cộng đã khiến người dân miền Nam xa lánh, hai chữ ‘Việt cộng’ lúc bấy giờ mang lấy ý miệt thị xấu xa, mà gây thiếu nguồn nhân lực tại chỗ. Và chính vì Nam cộng đã không tự ứng được, trong tình hình đó Bắc cộng đã ồ ạt đưa quân xâm nhập theo đường mòn Trường Sơn vào chủ động, chiến đấu dưới danh MTGPMN, tức cái lực lượng quân sự của chính phủ CMLTCHMNVN, lính đi B vào tới nam Vỹ tuyến 17 là chúng khoác áo MTGPMN, chiến đấu dưới lá cờ đỏ xanh sao vàng.

Những chóp bu MTGPMN (1960), là những người trí thức miền Nam một thời theo cộng sản, và hầu hết họ sau này là thành phần trụ cột của cái chính phủ CMLTCHMNVN (1969). Còn những Dũng Xà Mâu, Sang Sâu, Triết Hề… của cái nhà nước xã nghĩa thổ tả, thì vào những năm thập niên 70, chúng chỉ là các tay du kích xã, loại cò ke lục chốt thất học, thứ cắt mạng chó nhảy bàn độc, nên Tư tui thấy không xứng để nói tới trong những bài có tính ôn cố tri tân như bài này, viết về chúng thấy ra chỉ có những bài phiếm là thích hợp cho chúng hơn.

Như đã nói những nhân vật cộng sản miền Nam ngày đầu không chối cải là họ có lòng yêu nước, bị cám dỗ bởi lý thuyết cộng sản, cuối cùng gặp thực tế một An Nam cộng bẩn thỉu, mà hầu hết trong họ đã phải gánh lấy cái kết quả đắng. Trong họ cũng có kẻ mang danh là trí thức nhưng nhân thân không ra gì, ngoài cái tự hào là con người cộng sản, đám này vô tình hay học theo Bắc cộng mà luôn là những kẻ mù quáng tôn thờ lãnh tụ, một lòng sống chết vì bác và đảng, bọn họ nay đa số đã đổi đời thành tư bản đỏ… thứ tư bản nhưng đít chúng đỏ.

Dương Quỳnh Hoa – Trí thức miền Nam gia nhập đảng Cộng Sản Pháp từ những năm sang Pháp học Y Khoa (1948), khi về nước sinh hoạt Đảng với tư cách đảng viên do Đảng Cộng sản Pháp giới thiệu, và được kết nạp vào đảng CS Đông Dương 1959, và là người đứng vào hàng ngũ MTGPMN từ những ngày đầu 1960, là bác sĩ tốt nghiệp tại Pháp, là Bộ trưởng Y Tế của cái chính phủ CMLTCHMNVN, lợi dụng uy tín thân thế cá nhân lẫn gia đình của DQH thời bấy giờ, Bắc cộng lấy đó gây thanh thế cho đám Nam cộng MTGPMN, trên trường chính trị quốc tế.

Nhưng rất sớm ngay sau tháng Tư, thấy rõ bộ mặt thật của An Nam cộng, DQH đã nói cùng Nguyễn Hữu Thọ: “Anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ. Chúng ta không thể phục vụ cho một chế độ thiếu dân chủ và không luật lệ, vì vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chính phủ cả.” Khi bỏ đảng An Nam cộng năm 1979, DQH nói thẳng: “Ngày nay khi quyền lực nằm an toàn trong tay rồi, đảng đã xem nhân dân như là một kẽ thù tiềm ẩn”.

Và trong cuốn sách Vietnam: A History, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa nói với phóng viên Stanley Karnow (1990): “Tôi đã từng là một người cộng sản suốt cuộc đời mình. Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra những sự thật của chủ nghĩa này và đó là sự thất bại, quản lý yếu kém, tham nhũng, đặc quyền đặc lợi và đàn áp… Những lý tưởng của tôi đã hết, chủ nghĩa cộng sản là một thảm họa. Lãnh đạo đảng không ý thức được sự phá triển một cách hợp lý, họ bị thôi miên bởi những khẩu hiệu của chủ nghĩa Marx đã lỗi thời”!!!

Trí thức tư sản như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, bị ảo tưởng của chủ nghĩa cộng sản, đến khi đối diện với cái thể chế chuyên chính của nó mà vỡ mộng, cộng sản không tam quyền phân lập, người dân không tự do dân chủ, vì đó là những thứ đối nghịch với cộng sản độc tài. Còn chuyện có người đã dỡn mà gọi Nguyễn Thị Bình là thứ trí thức vô sản, theo Tư tui họ nói vậy chẳng qua vì thấy NTB một đời theo đảng, lại từng phó hội Paris thành viên chính phủ, mà hổng ngon bằng Dũng Xà Mâu, Sang Sâu, đám núp bụi ô rô cóc kèn nay chúng giàu sụ.

Đây là chuyện cười trong cái đảng An Nam cộng, NTB tự hào được là con người cộng sản, hết lòng với đảng, nhưng sau 70 năm theo đảng, đã thua xa cái đám hổng một chữ lận lưng, chúng hổng cộng sản, chỉ bè phái leo cao ngồi chỗ bổng lộc nhiều mặc tình hốt. Vụ giàu nghèo này đã có một thời dư luận, bàn ra tán vô về cuộc sống không mấy khá của NTB, khi phải kiếm thêm thu nhập bằng cách cho thuê căn nhà… Có nhà cho mướn dầu sao cũng khá hơn thằng dân, nhờ thị giải phóng mà nay đã phải đi khắp thế giới, trai lao nô gái mần đĩ.

Giống như Bắc cộng Võ Nguyên Giáp, thiên tài đi mượn tự hào về một Điện Biên của Vi Quốc Thanh (Tầu cộng), thì một Nam cộng Nguyễn Thị Bình cũng ồn ào: “Nếu không có chiến thắng Mậu Thân 1968, không có những ngày chiến đấu ác liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị, không có chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, không có sự hỗ trợ chi viện của miền Bắc thì không có Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam. Và đương nhiên, nếu không có Hiệp định Paris năm 1973 thì sẽ không có Đại thắng mùa Xuân năm 1975.”

Nghe Nguyễn Thị Bình đía sảng về chiến công của y thị và đồng bọn, mà nhớ lại một thời đất miền Nam người dân lành ăn đạn pháo kích, cầu cống đường xá bị đấp mô giựt mìn, quán ăn chợ búa bị đặt chất nổ plastic của mấy tay cắt mạng MTGPMN, thấy ra thắng là đám Ba Đình thắng, còn thằng dân Việt là kẻ thua.

Bốn mươi hai năm sau ngày MTGPMN chết (1960-1975), thấy ra một Dương Quỳnh Hoa nhìn rõ mặt thật của cộng sản mà bỏ chạy cũng tiêu, bịt tai nhắm mắt mở miệng ca ngợi đảng như Nguyễn Thị Bình thì cũng ngáp gió. Chỉ có xạo ke, điếm thúi như Dũng Xà Mâu, Trọng Lú thì mới ăn nên làm ra và ngồi cao ngất ngưỡng… cộng sản là vậy đó!

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười 20182:16 CH(Xem: 176)
Hổng lên ngôi vua thì Lú cũng đã là vua, còn nói nhất thể hóa để Lú bán nước, quên rằng là vịt cộng thì thằng nào cũng bán nước ráo trọi, vậy cái họa thấy ra là lũ giặc truyền kiếp phương Bắc dễ cướp nước, đâu khó để một tên Hán lên thay khi Lú bị virus lạ? Du sinh Tầu cộng ở Mỹ đã bị phát hiện mần điệp báo, điệp viên Tầu cộng gài vô xứ Đài Loan thì có hơn năm ngàn, còn nhà nước xã nghĩa chuyện chúng luồn sâu leo cao, là chuyện xưa rồi Diễm...
21 Tháng Mười 20181:49 CH(Xem: 117)
Bà con giải đáp dùm théc méc này, bảo đảm xem xong sẽ hiểu thế nào là bọn Chuyên Láo, một bọn người vô sỹ nói lấy được...
21 Tháng Mười 201812:19 CH(Xem: 111)
Điều đáng buồn nhất cho nền báo chí “tự do” của xứ này là gì? Đó là khi lãnh đạo là đại diện cho cử tri bị người dân ném giày vào mặt thì chẳng có bất cứ một ngôn từ nào về thông tin đó. Nhà nước của dân, do dân và vì dân; tất cả quyền lực thuộc về nhân dân; và ở Việt Nam có một nền báo chí tự do và tự do thông tin đâu cả rồi?
20 Tháng Mười 20184:47 CH(Xem: 918)
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn tiếp tục chuyến công du nhiều quốc gia của mình, thông tin cho biết hiện nay ông ta đã đến Đan Mạch, có tài trợ hay không thì chưa biết nhưng Thủ Tướng của Việt Nam sẽ tiếp tục tấn tuồng đóng kịch của mình, đeo cái mặt nạ là một chính khách chuẩn mực, một nguyên thủ thương dân và sau khi kết trở về nước đếm tiền thì con số những người bị bắt vì dân chủ, vì tự do ngôn luận, vì nhân quyền vẫn tăng lên từng ngày...
17 Tháng Mười 20182:05 CH(Xem: 212)
Thế mà cũng chính lãnh đạo thành phố này nay lại đứng sắp hàng nhắn tin để ủng hộ họ. Người ta thấy trong đám lãnh đạo đó có cả ông Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực Thành ủy là người phải chịu trách nhiệm chính trong sai phạm bán rẻ tới 6 lần đất công ở Phước Kiển (huyện Nhà Bè). Thật là hài hước, trơ trẽn. Dư luận cho rằng, việc nhắn tin ủng hộ người nghèo này là cá sấu khóc con mồi. Một hình ảnh so sánh rất thuyết phục. Không hiểu tại sao, họ có thể làm được những việc ấy mà không biết xấu hổ.
15 Tháng Mười 20189:44 CH(Xem: 312)
tuy nhiên đàn áp thôi chưa đủ, vì đảng ta là đảng zinh quang, đảng chỉ thích bốc thơm chứ đếch thích bốc…thối dù cái mùi thối hoắc bay xa toàn thế giới đó xuất phát từ đảng lan ra, cho nên đảng quyết tâm hạ tối kiến sẽ bịt miệng bọn dân phản loạn trong nước, bọn phản động từ nước ngoài bằng cách kiểm soát Internet, từ đây thằng nào, con nào hó hé là bắt thẳng tay, còn bọn ở nước ngoài thì đừng có mong nhúng mũi vô xứ Mù, chúng mày không được Quéo Còm…
15 Tháng Mười 20181:50 CH(Xem: 186)
Lòng tốt đáng ra là một điều đương nhiên trong một xã hội văn minh và tử tế. Và con người ta không cần phải trưng ra những hành động để chứng minh điều đó trước bàn dân thiên hạ. Nhất là những người lãnh đạo, khi thấy nhân dân và quốc gia còn nghèo khó, lạc hậu và tồn tại nhiều tình cảnh khốn quẫn, đáng ra họ phải thấy xấu hổ và coi đó là động lực để hành động thiết thực mà làm cho đất nước ngày càng cường thịnh hơn thông qua các chính sách vĩ mô hợp lý và cụ thể.
13 Tháng Mười 201810:27 CH(Xem: 201)
Trước cửa UBND thành phố đã hiện diện một pho tượng của bác nhiều chục năm nay, cũng công viên, ghế đá, chung quanh là khu vui chơi giải trí nhưng thú thật ngàn lần như một khi chạy xe ngang lúc nào tôi cũng tự hỏi tại sao lại vắng người như thế? Mặc dù đây là địa điểm vàng của thành phố, người dân lúc nào cũng tấp nập qua lại nhưng không ai ghé vào những chiếc ghế đá trong công viên có tượng Bác để ngồi nghỉ hay ngắm nghía khung cảnh chung quanh. Lý do thì có nhiều nhưng nói là người dân Sài Gòn không thích loại tượng đài như vậy cũng là một cách trả lời...
12 Tháng Mười 20183:37 CH(Xem: 297)
Tối đấy trong giấc ngủ Lê Thành Hợi ú ớ khi mơ thấy một quái nhân dị dạng, hình dạng ốm tong ốm teo như loài ngạ quỷ, y đội trên đầu một cái bồn cầu khổng lồ trong đó một giọng nói xứ Nghệ vang vang: - Mồ tổ cha mi, tau chết từ đời tám hoánh nào rồi...
11 Tháng Mười 201812:39 CH(Xem: 235)
cái tôi quan tâm là tiền cò của mấy thằng xây dựng, mấy thằng doanh nghiệp nhảy vô đấu thầu ăn theo và cuối cùng là mấy miếng đất của tui gần đó thế thôi, con bà nó, chuyện khác tui hỏng có quan tâm...
09 Tháng Mười 2018
đó cũng chính là lý do vì sao mà chính Nguyễn Phú Trọng phải lên ngôi mà không phải là một người nào khác như Nguyễn Thiện Nhân hay Tòng Thị Phóng như nhiều người đã suy luận, bởi vì dù cho y có tham chính một hay nửa nhiệm kỳ thì cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là “Hợp pháp hóa chủ trương bán nước của đảng cộng sản”, để bọn giặc có trong tay những thỏa thuận được chính người đứng đầu nhà nước Việt Nam công nhận và thừa nhận.
07 Tháng Mười 2018
Muốn viết về những cái chết hổng bình thường, của những tay theo đảng An Nam cộng từ trước giờ, thì đó phải là một cuốn sách dày đến năm ba trăm trang là ít, nói vậy có nghĩa là chuyện đầu độc nhau, hay mượn tay ugười ngoài để triệt nhau là chuyện thường của đảng. Cái chết của Trần Đại Quang là chuyện vừa giữ ghế cho Lú, vừa răn đe những kẻ hổng phò Tầu… Đó là chuyện hổng lạ!
06 Tháng Mười 2018
Còn nhiều nữa, để không làm mệt mắt bạn đọc, mỗ tôi có thể nói tóm tất cả ý kiến còn lại, là ai cũng cho đây là cơ hội tốt, thời điểm chín mùi, để gom hai cái ghế TBT và CTN làm một, và người xứng đáng không ai hơn được Lú, rồi tất cả đồng tin rằng quốc hội sẽ tán thành… Vậy ba ông bạn gọi phôn cho mỗ tôi, sau khi đọc xong bài ‘tàn đời Lú’ thắc mắc về cái nhìn của mỗ tôi là điều dễ hiểu, trong bài đó mỗ tôi cũng đã nêu hai ông LS Trần Quốc Thuận, TS Vũ Cao Phan, Blogger Trương Duy Nhất, hót cũng khá hay đánh bóng cho Lú trong vai nhất thể hóa.
04 Tháng Mười 2018
Điều ngạc nhiên là hơn 4 triệu đảng viên đảng cộng sản không ai dám lên tiếng, chúng không dám nói bởi vì bọn chúng sợ chết, sợ mất khối tài sản khổng lồ mà đảng đã ban phát; thế nhưng còn 90 triệu con người trong nước, không lẽ họ cũng không nhìn thất những bất cập, thấy hiểm họa mất nước đã cận kề khi Nguyễn Phú Trọng leo lên chiếc ghế chủ tịch nước kiêm luôn Tổng Bí Thư đảng cộng sản?
28 Tháng Chín 2018
“CNXH nói rằng không phát triển kinh tế tư nhân nhưng bây giờ thì phát triển kinh tế tư nhân. Như thế còn gì là ‘xã hội’ nữa? Thành ra CNXH mà ông Trọng nói là phải hiểu rằng, đấy là ổng muốn duy trì quyền lực của Đảng. Thế thôi! Chứ còn nói rằng CNXH mà theo những vấn đề của Marx thì không thấy nữa.”
20 Tháng Chín 2018
Cuối cùng, nếu được quyền đề cử thì tôi sẽ đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa Bình là Chủ Tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và nếu được quyền thì chắn chắn rằng tôi sẽ vote cho ông ta một phiếu vì những quyết định sáng suốt, hợp lòng dân của mình. Đó mới chính là một lãnh tụ dân tộc. p/s. Chủ Tịch Kim Jong Un chưa bao giờ đặt chân qua thăm các đồng chí Việt Nam dù cùng chung một chủ nghĩa!
20 Tháng Chín 2018
Facebook từ lâu được xem là công cụ hữu hiệu cho tiếng nói dân chủ, đặc biệt ở những quốc gia mà báo chí nhà nước kiểm soát tuyệt đối ngôn luận. Tuy nhiên, giá trị dân chủ mà Facebook mang lại dường như đang teo hẹp, nhường chỗ cho sự “phát triển” của khuynh hướng “chìu lòng” hoặc “kết thân” của Facebook với một số nhà nước độc tài.
14 Tháng Chín 2018
Luật pháp ban ra, như được thừa nhận, còn chưa thực thi đúng với nội hàm mà nó ấn định. Vậy thì quyền của loài chó có thực sự được xem xét dưới góc độ là những quyền được bảo đảm như nó đang và rồi sẽ được hiện thực hoá hay không? Trong khi loài chó thì không thể lên tiếng và cũng không thể tự mình khởi kiện được các nhà hoạch định chính sách.
06 Tháng Chín 2018
Song song với tuyên truyền, cũng là lần đầu tiên, đảng phải huy động một lực lượng lớn võ trang gồm Công an, Cảnh sát, Quân đội và Dân quân sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh, bảo vệ đảng cầm quyền. Lệnh này được thi hành sau khi có lời hô hào từ nước ngoài phóng về Việt Nam kêu gọi biểu tình phản đối tổ chức kỷ niệm ngày 2/9/2018.
02 Tháng Chín 2018
Nhưng cộng sản không thèm 2 tỷ USD mà thèm sự nô lệ của 14 triệu dân miền Nam hơn. Của cải và sự phục dịch của 14 triệu dân này cao hơn gấp nhiều lần cái giá 2 tỷ USD kia. Vì vậy chúng tiếp tục thí mạng thanh niên miền Bắc, bỏ bản hiến pháp dân chủ VNCH 1967 và cả hiệp định Paris 1973 vào thùng rác để làm nên một cái ngày nhục nhã 30/4/1975.