“Dân chủ đến thế là cùng” hay “độc tài đến thế là cùng”?!

01 Tháng Tư 20166:07 SA(Xem: 6645)

“Dân chủ đến thế là cùng” hay
“độc tài đến thế là cùng”?!
Trần Quang Thành (Danlambao)
 - Lời giới thiệu: Hiện nay Việt Nam đang xúc tiến cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là một dịp dư luận xã hội lại bàn thảo câu nói của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng”.
Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề này.
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe
 
Trần Quang Thành: Xin chào LS Lê Quốc Quân.
Lê Quốc Quân: Xin chào ông Trần Quang Thành
TQT: Thưa LS Lê Quốc Quân,
 
Ông Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đang khuyếch trương một cái lời mà ông cho rằng rất tâm đắc Việt Nam “dân chủ đến thế là cùng”.
 
LS Lê Quốc Quân chứng kiến sự tuyên truyền râm rộ về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp niên khóa 2016 – 2021. LS Lê Quốc Quân nghĩ thế nào về tư “dân chủ đến thế là cùng” mà ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang khoe khoang?
LQQ: Thực ra tôi không hiểu từ “dân chủ” ông muốn nói ở đây nghĩa là gì? Nhưng tôi nghĩ nếu theo nghĩa đúng đắn của từ điển nếu mình dùng cái từ “dân chủ đến thế là cùng” áp dụng trong xã hội Việt Nam hiện tại thì đó là một sự nhạo báng về tiếng Việt
TQT: Người ta nói ở Việt Nam ngày nay phải nói “độc tài đến thế là cúng” mới đúng. Bởi vì chế độ cộng sản là một chế độ độc tài. LS Lê Quốc Quốc bình luận ra sao?
LQQ: Ngay bây giờ đảng cộng sản cũng đang hô hào hãy dân chủ ngay trong đảng. Bởi vì họ xác nhận trong đảng cũng chưa có dân chủ thưa anh. Ở Việt Nam đảng cộng sản lãnh đạo toàn bộ nhà nước và xã hội. Anh nhìn cái nón anh sẽ hiểu thế nào là cách lãnh đạo của đảng cộng sản lên xã hội và nhà nước Việt Nam. Trên cùng giả sử ta cho là một số nhân vật cao cấp ở trong bộ chính trị, rồi từ ý tưởng của các thành viên trong bộ chính trị người ta sẽ phổ biến tinh thần xuống trung ương và sau khi trung ương Đảng họp lại chỉ đạo theo đại hội. Bằng chứng vừa rồi đại hội làm theo những ý định của trung ương. Đặc biệt những người được bầu làm uy viên trung ương Đảng đó lần này là gần 200 người họ lại làm những chức vụ quan trọng nhất ở trung ương và các tỉnh hoặc làm bí thư, hoặc làm chủ tịch tất cả các tỉnh. Từ các tỉnh này các ông ủy viên trung ương đó là bí thư, là chủ tịch lại bắt đầu chỉ đạo thiết lập lên hội đồng nhân dân ở tỉnh rồi từ tỉnh lại thiết lập nên hội đồng nhân dân ở huyện, rồi từ huyện lại chỉ đạo xuống hội đồng nhân dân ở xã và ở xã chỉ đạo xuống thậm chí ở cấp thôn. Theo luật, người dân Việt Nam được duy nhất là bầu lên cán bộ thôn. Thế nhưng mà ngay việc bầu lên cán bộ thôn cũng chắc chắn là không có sự khách quan mà là do sự chỉ đạo của đảng cộng sản. 
Đảng cộng sản công khai nói là họ lãnh đạo triệt để và toàn diện... Nhìn cái nón anh thấy từ trên cao chỉ đạo xuống từng người dân là cái đáy của vành nón. Thế là một sự toàn trị chứ sao có thể nói là dân chủ được? Bởi vì dân chủ bao giờ nó cũng phải đi từ dưới lên và được bầu bán bằng chính người dân bời vì nhà nước này là vì dân, do dân và của dân (câu này cũng là copy chứ không phải là một câu sáng tạo gì của Việt Nam cả).
TQT: Vậy theo LS Lê Quốc Quân có cần thiết phải bầu ra cái quốc hội này làm gì nữa không bởi vì Đảng đã dùng đại hội đảng làm chỉ đạo toàn quốc rồi?
LQQ: Đây có những vấn đề nó lạ kỳ, nó cực kỳ là mâu thuẫn cả về hình thức lẫn nội dung. Ở Việt Nam nó là như vậy!
Bởi vì đảng cộng sản cũng nói rõ là họ lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo cả quốc hội. Quốc hội chỉ là cái nơi xây dựng pháp luật. Xây dựng pháp luật dựa vào nghị quyết của đảng. Có nghĩa là đảng đẻ ra nghị quyết; xong rồi dựa vào nghị quyết đó lại đẻ ra luật. Đảng là “bà” của pháp luật. Quốc hội chỉ là công cụ để đảng thực thi ý định của mình để ban hành các văn bản pháp luật mà thôi. 
Theo tôi quốc hội chỉ là một thành phần mở rộng hơn của trung ương đảng cộng sản thôi và như vậy về mặt nguyên tắc, về mặt nội dung có thể dẹp bỏ quốc hội - Không cần nữa.
TQT: Ông bình luận thế nào khi dư luận xã hội mói rằng quốc hội là hội nghị cán bộ đảng mở rộng có thêm vài chục ông là người ngoài đảng nhưng thuộc loại thân tín của đảng?
LQQ: Dựa theo số liệu thống kê ta đủ biết; Quốc hội có 500 người, có khoảng 25 người không phải là đảng viên cộng sản. Như vậy họ chỉ chiếm 5% thôi. Đảng cộng sản chỉ chiếm khoảng 3 đến 4% dân số Việt Nam - 4 triệu đảng viên trên 90 triệu dân - Đảng cộng sản chỉ chiếm 4% dân số nhưng lại nắm đến 95% số đại biểu quốc hội. Qua đó ta thấy cơ bản quốc hội là công cụ của đảng cộng sản.
TQT: Như vậy từ quốc hội đến hội đồng nhân dân các bộ máy đó mỗi năm chi tiêu tốn đến cả trăm tỷ đồng tiền thuế của dân. Bên cạnh đó nói lại phải nuôi một bộ máy cồng kềnh không thể kiểm soát nổi đó là bộ máy đảng. Ông bình luận sao vấn đề này?
LQQ: Biết nó rất là tốn kém, nhưng mà đã xây dựng mô hình nhà nước như thế này rồi nó cũng phải theo thôi. Thực ra nếu trong cái nền quản trị một nhà nước văn minh thì đảng nó có ý nghĩa gì đâu... Đảng nào cũng được. Nó có rất nhiều đảng. Nhưng mà cái người ta cần là cần nhà nước. ở Việt Nam khái niệm đảng và nhà nước nhiều người ngay kể cả thanh niên, sinh viên khi tôi hỏi họ vẫn đang bị lẫn lộn. Họ cũng không phân biệt được rõ thế nào là đảng, thế nào là nhà nước; thế nào là tổ quốc, thế nào là nhân dân. Các khái niệm này nó bị nhập nhằng, vì bị nhập nhằng như vậy cho nên họ cũng phải xây dựng cho nó đủ bộ lễ. Nó có những mâu thuẫn như trong hiến pháp nó có những qui định khác người mà qui về nó nằm trong điều 4 của hiến pháp. Tức là qui định một đảng phái chính trị nhưng mà được lãnh đạo nhà nước và xã hội. Nhà nước lại ở dưới đảng. Trong khi đó đảng lại phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Mà pháp luật lai do một thành tố của nhà nước. Thành tố này chính là quốc hội.
Bởi vì nói về nhà nước chúng ta có 3 thành tố rất rõ ràng: Quốc hội – Nhà nước (đứng đầu là Chủ tịch nước) - Chính phủ (đứng đầu là Thủ tướng chính phủ). Yếu tố đó rất rõ ràng. Nước ngoài tróng tam quyền phân lập họ còn có hệ thống tư pháp nữa. Nhưng thực ra ở Việt Nam hệ thống tư pháp nó cũng chưa thành một ngành độc lập. Chính đảng cộng sản nói quyền lực ở Việt Nam là thống nhất - Thống nhất ở đây là tập trung vào đảng cộng sản - nhưng có sự phân công phối hợp; tức là chính do đảng cộng sản phân công giữa 3 nhánh quyền lực là lập pháp, hành pháp và tư pháp theo ý định của đảng. Làm sao sự phân công này để các ông làm đúng ý của tôi. 
TQT: Nếu nhà nước sắp tới hình thành như thế này: Viện kiêm sát là một tướng công an; Tòa án tối cao là một tướng công an; Chủ tịch nước sắp tới cũng là một đại tướng công an.
 
Bộ công an, Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, Chủ tịch nước đều là người xuất thân từ ngành công an. Một hệ thống như vậy có còn tam quyền phân lập nữa không hay là như thế nào thưa ông?
LQQ: Xét về cả về mặt hình thức và nội dung Việt Nam chưa bao giờ có tam quyền phân lập. Nhưng ít nhất về các các chức danh nó cũng đã có sự phân biệt tư cách nhất định. Nhưng mà bản thân hình thức các chức danh đó thì dù họ là công an hay không phải công an khi họ đại diện cho chức danh đó, ngành nghề đó ví dụ họ bên ngành kiểm sát họ vẫn phải theo sát chức danh, nhiệm vụ của ngành kiểm sát; tòa án vẫn là việc của tòa án; Chủ tịch nước có chức năng, nhiệm vụ của chủ tịch nước. Các chức năng ấy là khác nhau và biệt lập dù họ là ai. Thế nhưng mà tôi đồng ý với anh ở chỗ nếu tất cả là công an thì tư duy của những người làm công an có thể nó mang nặng vào cái ngành đó Và nó áp đặt cái ý thức của công an. Dù sao những người đó họ được đào tạo từ công an; đã hoạt động trong ngành công an thì họ sẽ có những tư duy của công an. Và tư duy của công an trong một xã hội đang hội nhập nó đòi hỏi rất nhiều vấn đề về ngoại giao, về kinh tế, về thương mại quốc tế mở rộng như thế này tôi e rằng tư duy công an ấy nó sẽ không phù hợp và giả sử nếu phù hợp một phần nào đó thì nó không hiệu quả.
 
TQT: Quốc hội là cơ quan lập pháp. Nhưng trên thực tế gần như 13 khóa quốc hội chưa làm ra một luật nào mà đều do hành pháp lảm từ A đến Z. làm luật để quốc hội thông qua rồi lại làm thông tư hướng dẫn thực hiện. Phải chăng cơ quân lập pháp chỉ là hình thức?
LQQ: Khôi hài lăm anh ơi! Tôi rất là buồn vì tôi là con người rất say mê với vấn đề của quốc hội. Tôi từng ứng cử đại biểu quốc hội năm 2007 và tôi bị bắt khi trên tay còn cầm hồ sơ đi nộp ứng cử. Năm 2011 tôi cũng ứng cử và bị đấu tố ngay tại phường bằng cách thức của người ta để loại tôi ra một cách bất công. Nhưng mà tôi vẫn say mê bởi vì tôi nghĩ ở đó là nơi người ta làm luật và có tính đại diện cho nhân dân để tiến hành làm luật. Khi cơ quan an ninh hỏi tôi tương lai ông định làm gì? Ông định chống phá mãi à?! Tôi bảo tôi vẫn mong muốn làm một đại biểu quốc hội trong một xã hội dân chủ, tự do để tôi có thể tự nghĩ ra hoặc cố gắng để xây dựng một đạo luật nào đó dù có thể là ngắn; dù có thể là đơn giản cho nhân dân có hiệu quả.
Điều quan trọng nhất luật pháp ở nước ngoài đại biểu quốc hội họ tự nghĩ ra, hoặc họ từ đề xuất dự luật. Nhưng ở Việt Nam như anh nói từ xưa đến nay đều do bên hành pháp tự soạn thảo ra luật rồi đưa ra quốc hội. Chẳng qua đại biểu quốc hội cũng chỉ bình luận về câu từ. Cho nên phải nói thẳng chất lượng làm luật ở Việt Nam là cực kỳ thấp. Trình độ và khả năng của đại biểu quốc hội đã thấp rồi nhưng họ còn không cơ hội và không dám nói; không có điều kiện để nói ra suy nghĩ thật của chính mình nữa. Tôi nghĩ do đó hậu quả cuối cùng bộ luật chất lượng cực kỳ thấp. Điều này xảy ra trong xã hội rồi. Rất nhiều đạo luật đầy tính mơ hồ. Ngay chính các đại biểu ban hành những đạo luật không rõ ràng, minh bạch và trong sáng vì chính họ vẫn hiểu rằng minh ban hành như thế này, nhưng mà ra thực tế chắc gì đã thực hiện được. Ý định là thế này, chỉ đạo là thế này nhưng trong thực tế nó khác. Họ sử dụng những từ ngữ, những thuật ngữ rất mập mờ; rất có tính dự phòng để dư những khoảng thời gian nhất định chứ không xác định hiệu lực một cách dứt điểm và phải tin tưởng ngày từ trong đầu là có hiệu lực vào ngày nọ, ngày kia. Thậm chí họ còn mớm vào hay còn dự phòng những điều nó không được áp dụng. Qua đó anh thấy nó rất lạ kỳ.
TQT: Chúng ta vừa bàn thảo với nhau chung quanh câu chuyện về quốc hội, về hội đồng nhân dân, về bầu cử để đi đến một suy nghĩ là xã hội Việt Nam hiện nay dưới sự lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản là một xã hội “dân chủ đến thế là cùng” hay là một xã hội ”độc tài đến thế Là cùng”?!
 
Kết luận của LS Lê Quốc Quân là thế nào?
LQQ: (Cười sảng khoái) Cái này cũng rất là khó nói với anh vì nó phụ thuộc vào nhận thức của từng người .
Câu đó của ông Nguyễn Phú Trọng bị người ta nói rất nhiều rồi. Theo tôi làm ở đâu, lảm ở lĩnh vực gì lâu thì có cái người ta gọi là bệnh nghề nghiệp và đôi khi người ta gọi là bị nhiễm độc nữa. Nhiễm độc tư tưởng vào đấy. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là một tiến sĩ bảo vệ đảng. Từ xưa đến nay ngài chăm chú vào việc bảo vệ đảng. Cho nên có thể những tư duy của ngài nó bị nhiễm sâu vào cái chuyện như vậy.
Ngài là một tiến sĩ bảo vệ đảng và thứ hai ngài là một cử nhân văn chương. Cử nhân văn chương mà sử dụng cái từ dân chủ trong bối cảnh Việt Nam hiện tại “dân chủ đến thế là cùng” cá nhân tôi không có bình luận gì khác nữa. Cái này phải để cho nhân dân vậy?!
TQT: Xin cảm ơn LS Lê Quốc Quân


Trần Quang Thành
danlambaovn.blogspot.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Giêng 202110:43 CH(Xem: 71)
Nhìn lại chính phủ Hà Lan và tấm gương của cố tổng thống George Washington, thì họ có điểm chung là gì? Đó là dám chống lại lợi ích của chính mình, có thể chấp nhận từ bỏ quyền lực vì lợi ích công cộng. Đó chính là phẩm chất đạo đức cần thiết thực sự cho tầng lớp chính trị gia để đưa đất tiến lên văn minh tiến bộ. Phẩm chất này không hề tồn tại trong bất kỳ người CS nào, kể cả ông Hồ Chí Minh. Người CS không bao giờ có đạo đức chính trị đúng nghĩa, phải khẳng định chắc chắn như thế.
19 Tháng Giêng 202110:48 CH(Xem: 99)
Cũng lợi dụng thứ ngoại giao “huynh đệ” ấy, mà sau đó Tàu Cộng đã đánh chiếm thêm đảo và cả đất liền của Việt Nam. Bộ mặt thật của Tàu Cộng thì không ai lạ gì, tuy nhiên với ĐCS Việt Nam thì cho đến nay họ vẫn sắc son quyết không ăn ở hai lòng với anh hai Tàu Cộng. Đến nay Việt Cộng vẫn ôm chân Tàu và quyết từ chối kết đồng minh quân sự với Mỹ bằng chính sách 4 không. Không những thế, càng về sau họ càng ký nhiều văn kiện bí mật giữa 2 ĐCS mà dân không hề biết gì. Với CS thì có thể kết luận 2 câu đơn giản thế này: “thà bán đồng bào để mua tình anh em với Tàu Cộng chứ không làm điều ngược lại...
19 Tháng Giêng 202110:47 CH(Xem: 71)
Đến một lúc trơ trẽn mãi cũng vô duyên bởi vì hắn sống như thừa, vô tích sự hoàn toàn cũng đã lâu, tay hắn không cầm đúng trym để t , khi cầm được trym và wake up trym để tè thì nước trym lại chỉ sai định hướng tóe loe ra sàn ướt ra quần ngấm thâu ra đít, hắn đi lại bịch bịch run rẫy chập chập như con gà bị cắt hết tiế , mặt xanh mét , vì đệ tử đóng bỉm cho hắn bị lệch hắn ị ra tự lúc nào không hay biết ! Bàn tay ếch trơn lạnh đôi lúc khoắng vô trong quần ngửi ngử , hoặc chỉ trỏ theo thói quen hách dịc , đôi mí mắt đã xệ thõng, Đốc-tờ 801 phải khâu mi vào trán đeo lên để nhìn...
18 Tháng Giêng 202111:31 CH(Xem: 113)
Theo bà con xung quanh khu vực cho biết thì khoảng 3 giờ sáng có một đôi trai gái đã dùng tấm ảnh bác để làm tấm lót để vật lộn với nhiều tư thế khác nhau, tang vật vẫn còn những vết loang ngay cạnh khu vực nhạy cảm của bác, sau đó có một người dân nhặt tấm ảnh đó vứt vào thùng rác và chửi một câu là đúng là bác nào thi cháu đấy, tất cả đều là một đám dâm đáng, chỉ thích hành quân trên những thân xác của những cô gái còn trinh tiết vẫn còn ngây thơ. Một đồng chí công an nghe báo cáo có vẻ sốt sắng và nói rằng, vụ này cần phải điều tra ngay lập tức để chúng ta có thành tích đột phá chống được thế địch thù địch...
18 Tháng Giêng 202111:31 CH(Xem: 121)
Thực tế là từ ngày mà Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh bị đánh bật ra khỏi đề cử vào Bộ Chính Trị cho đến khi Trọng làm chủ cuộc chơi hoàn toàn thì chưa đầy 3 năm. Đến đại hội 12 năm 2016, Huệ chính thức vào Bộ Chính Trị và nắm ghế phó thủ tướng trong khi đó Nguyễn Bá Thanh đã an giấc ngàn thu. Sau cột mốc đại hội 12 là lúc Huệ vung cánh tung bay. Ngay đầu năm 2020 khi Hoàng Trung Hải bị loại , Huệ đã được đưa về thay thế. Chỉ chưa đầy một năm, Huệ lại nhảy vào tứ trụ. Con đường quan lộ của Huệ giờ phải nói rộng thênh thang.
17 Tháng Giêng 20218:52 CH(Xem: 196)
Sự kiện chấn động đến như thế, nhục nhã đến như thế nhưng không có cha, mẹ nào của bàn dân lên tiếng, nếu có chỉ có những phát ngôn chung chung, vô thưởng vô phạt của mấy anh ấp trưởng, xã trưởng, cá biệt hơn còn mấy con ma gà sống sót như thằng Gió Tai còn đưa cái mặt thúi ình của mình lên du tu bi a chí a chóe với lập luận của loài bò, tất nhiên, bởi vì não trạng con bò chỉ đến thế là cùng. Chưa hết đâu, không biết sau cái vụ Hoàng Kỳ giấy loạn này, bọn thị vệ xứ Nhiều Sao có truy ra và bắt giữ thằng Ma Gà xứ Vệ nào không, nếu không thì cũng mừng, nếu có thì lại thêm một dấu ấn nhục nhã cho bàn dân xứ Vệ...
17 Tháng Giêng 20218:51 CH(Xem: 172)
Với ông Phúc được ở lại Bộ Chính Trị là may cho ông rồi, còn hơn Trần Quốc Vượng trắng tay. Không biết trong 27 văn kiện bí mật kia đã nói điều gì, chỉ biết lúc CS lâm nguy thì quan thầy ra tay cứu. Mà sau mỗi lần giải cứu như vậy thì phe thân Tàu lại có sức mạnh lấn át phe còn lại. Đấy là chiến thuật nhử con mồi vào rọ, với sự mở cửa giải cứu kinh tế nó đi kèm điều kiện chính trị như thế, thì cũng đến lúc Tàu Cộng đưa con mồi Việt Nam nằm gọn trong rọ của nó, và khi đó, kẻ đặt bẫy muốn cho sống thì sống muốn cho chết thì chết. Đó là những gì ẩn giấu đằng sau con số tăng trưởng “kỳ tích” 2,91%. Nó không đơn giản như chúng ta tưởng.
16 Tháng Giêng 202111:05 CH(Xem: 130)
Vì thị trường trăm triệu dân, họ phải chấp nhận nghe lời thằng chủ lưu manh để đổi lấy thị trường, nơi mà có thể mang lại cho họ lợi nhuận rất lớn. Khó mà trách trang mạng xã hội này vì bản thân họ lập sân chơi để kiếm tiền. Họ thấy gật đầu với CS thì kiếm tiền trên 100 triệu dân Việt còn "bảo vệ quyền tự do ngôn luận" thì họ mất thị trường thế là họ vứt "quyền tự do ngôn luận" thôi. Tuy nhiên, facebook họ cũng rất khôn, họ biết dân Việt đang chửi họ sấp mặt, vì vậy họ đã đưa thông tin rõ ràng cho người dùng với ngụ ý rằng "Nó đó! Chính thằng CS nó ép tôi chứ không phải tôi muốn vậy" mục đích là họ không muốn hứng chịu búa rìu...
16 Tháng Giêng 202110:54 CH(Xem: 191)
Cảm ơn, cuốn sách ra đời, như một dịp để nhớ, và tưởng niệm đến tất cả những văn nghệ sĩ của miền Nam đã sống, đã viết, và đã hát với tinh thần tự do trong mọi hoàn cảnh, ở mọi phương trời. Họ là những kẻ bị xô đẩy vào góc tối nhưng vẫn hy vọng và dấn tới. Xã hội âm nhạc hiện hành VN hôm nay là một chứng minh. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những tin nhắn của những người bạn trẻ hỏi là phải làm sao trước thời cuộc hôm nay. Cầm cuốn sách trên tay, đọc về những sự tự do trong văn hóa miền Nam đã từng có, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta hôm nay, cũng vậy, phải luôn hy vọng và dấn tới trước những barie độc tài...
14 Tháng Giêng 202110:48 CH(Xem: 333)
Buổi lễ này do Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Họ trao tặng những tác phẩm theo họ là “có giá trị” phải dựa trên tư tưởng CS – một thứ tư tưởng mà thế giới đã vứt sọt rác. Thực chất đó là loại báo chí ưng khuyển, những bài viết sặc mùi tiếng sủa của loại chó trung thành. Nói như ông Nguyễn Như Phong từng viết trên Petrotimes rằng “Nghề phóng viên phải như con chó ấy” thì quả thật, báo chí “xây dựng đảng” nó đúng như vậy. Vâng! Nghề báo của CS là như con chó là chính xác, hó sủa lên để bảo vệ chủ mà bất chấp tất cả. Chủ của nó chính là đảng...
20 Tháng Giêng 2021
Nhìn lại chính phủ Hà Lan và tấm gương của cố tổng thống George Washington, thì họ có điểm chung là gì? Đó là dám chống lại lợi ích của chính mình, có thể chấp nhận từ bỏ quyền lực vì lợi ích công cộng. Đó chính là phẩm chất đạo đức cần thiết thực sự cho tầng lớp chính trị gia để đưa đất tiến lên văn minh tiến bộ. Phẩm chất này không hề tồn tại trong bất kỳ người CS nào, kể cả ông Hồ Chí Minh. Người CS không bao giờ có đạo đức chính trị đúng nghĩa, phải khẳng định chắc chắn như thế.
20 Tháng Giêng 2021
Đại dịch Sars-CoV2 rồi sẽ ngưng, hình ảnh, biểu tượng MAGA, ông Donald Trump sẽ dần bị lãng quên, lâu lắm cũng chỉ trong vòng vài năm nữa nhưng sự thống trị của đảng CSVN sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài, rất dài, ít nhất là vài chục năm nữa. Ngay cả sau khi chế độ CSVN sụp đổ thì chuyện người dân VN có được dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận sẽ là điều rất xa vời. Một trang sử đen tối của nước Mỹ sẽ được lật qua trong ngày hôm nay nhưng trang sử Việt sẽ vẫn mãi mãi là như thế.
19 Tháng Giêng 2021
Cũng lợi dụng thứ ngoại giao “huynh đệ” ấy, mà sau đó Tàu Cộng đã đánh chiếm thêm đảo và cả đất liền của Việt Nam. Bộ mặt thật của Tàu Cộng thì không ai lạ gì, tuy nhiên với ĐCS Việt Nam thì cho đến nay họ vẫn sắc son quyết không ăn ở hai lòng với anh hai Tàu Cộng. Đến nay Việt Cộng vẫn ôm chân Tàu và quyết từ chối kết đồng minh quân sự với Mỹ bằng chính sách 4 không. Không những thế, càng về sau họ càng ký nhiều văn kiện bí mật giữa 2 ĐCS mà dân không hề biết gì. Với CS thì có thể kết luận 2 câu đơn giản thế này: “thà bán đồng bào để mua tình anh em với Tàu Cộng chứ không làm điều ngược lại...
19 Tháng Giêng 2021
Đây là một bào chữa ấu trĩ và ngụy biện bởi vì Điện Capitol không phải là một nơi công cộng phục vụ người dân tham quan, du lịch mà đó là cơ quan đầu não của nước Mỹ do đó đừng có nói rằng mình chưa có vào trong mà chỉ cần xâm nhập vào trong hàng rào đã đủ cấu thành tội danh “Xâm Nhập khu vực cấm bất hợp pháp”, tất nhiên chuyện đó là chuyện của ngành hành pháp, ai vi phạm thì sẽ bị tội hình, tiếc thay trong đó ngoài những kẻ cuồng tín da vàng ra còn có một anh chàng phóng viên Việt Nam khoe mẽ tấm hình đang đứng trước văn phòng của bà chủ tịch Hạ Viện với tấm bảng Press trên túi áo!
19 Tháng Giêng 2021
Đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền làm gì nữa khi tin rằng tân tổng thống Joe Biden, đảng Dân Chủ, truyền thông, báo chí thiên tả đã bị Tập Cận Bình mua chuộc, ông Biden sẽ nhanh chóng đưa nước Mỹ tiến lên xã hội chủ nghĩa? Bao giờ thì người Việt ở Mỹ phải vượt biên thêm một lần nữa khi Mỹ biến thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ trong 4 năm tới? Hơn nữa, nếu Mỹ trở thành một nước theo xã hội chủ nghĩa thì nơi nào trên thế giới còn giữ được tự do, dân chủ? Chắc chắn không còn nơi nào...trừ Việt Nam nơi người dân được phép khuyến khích biểu tình bạo động, kêu gọi, đòi hỏi...
18 Tháng Giêng 2021
Mike Pence không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Giận cá chém thớt, Trump ra lệnh rút giấy phép không cho phép Chief of Staff của Pence, Marc Short, được vào Tòa Bạch Cung. Trump là người có cái tôi to bằng đình Tân An, mình lúc nào cũng phải là cái rốn của vũ trụ. Biết rằng ngày 06 Tháng Giêng khi Quốc hội họp lại biểu quyết thì tất cả cơ quan truyền thông truyền hình sẽ chú trọng trực tiếp truyền hình từ Quốc Hội không ai để ý đến mình, nên Trump tổ chức và hô hào người ủng hộ đến tham dự biểu tình đúng vào sáng hôm đó với sự có mặt của Trump, con Trump, và luật sư Trump.
17 Tháng Giêng 2021
Với ông Phúc được ở lại Bộ Chính Trị là may cho ông rồi, còn hơn Trần Quốc Vượng trắng tay. Không biết trong 27 văn kiện bí mật kia đã nói điều gì, chỉ biết lúc CS lâm nguy thì quan thầy ra tay cứu. Mà sau mỗi lần giải cứu như vậy thì phe thân Tàu lại có sức mạnh lấn át phe còn lại. Đấy là chiến thuật nhử con mồi vào rọ, với sự mở cửa giải cứu kinh tế nó đi kèm điều kiện chính trị như thế, thì cũng đến lúc Tàu Cộng đưa con mồi Việt Nam nằm gọn trong rọ của nó, và khi đó, kẻ đặt bẫy muốn cho sống thì sống muốn cho chết thì chết. Đó là những gì ẩn giấu đằng sau con số tăng trưởng “kỳ tích” 2,91%. Nó không đơn giản như chúng ta tưởng.
16 Tháng Giêng 2021
Cũng đúng thôi! Chỉ có 13 xu mà Trump còn cash, huống chi 20.000$/ ngày. Phải ngừng thôi, nhưng ngừng như thế nào để Giuliani không tiết lộ các khoản chi tiêu, phí tổn bao nhiêu cho các vụ kiện, bao nhiêu chạy vào túi riêng cũng là một câu hỏi khá nhức đầu cho Trump. Lạng quạng, Giuliani la ầm lên thì cũng chết dở, nghe phong thanh Giuliani đang hăm he, kiện tụng đưa ra tòa, chẳng biết đúng không. Thôi chờ khi những lá bài được lật lên thì rõ, mọi người sẽ thấy.
15 Tháng Giêng 2021
Đó là toàn cảnh của sới chọi trong suốt 5 năm qua, và cho dù 5 năm tới cũng vậy. Cũng chiến nhau, cũng thuốc nhau, cũng đánh nhau dưới chiêu bài “chống tham nhũng”. Rồi 5 măm tới cũng sẽ có kẻ chết, cũng sẽ có ngã bệnh một cách khó hiểu, rồi cũng có kẻ vào tù vv... Tất cả đều phục vụ một mục đích duy nhất, đó là giành ăn, hết. Chỉ tội cho người dân Việt, vì hiểu biết còn hạn chế vẫn cứ tung hô “Bác tổng diệt trừ tham nhũng cho dân nhờ”. Dân mình khá dễ dãi, họ thấy diệt được tên tham nhũng thì họ mừng, nhưng tên trám vào đó có trong sạch hay không thì họ không cần biết. Cái thể chế đã hổng thì thằng nào ngồi vào ghế...
15 Tháng Giêng 2021
Ai chẳng biết trong những nhóm di dân đều có người xấu, tốt. Nếu những người đã sinh trưởng trên đất Mỹ còn phạm tội ác thì nói gì người xứ lạ đến từ đói kém? Các nhà chính trị lưỡng đảng đã lợi dụng di dân để làm lợi khí tranh cử chứ chẳng thực tình muốn giải quyết vấn đề di dân cho dù đó là mạch sống (kinh tế) của nước Mỹ chỉ vì giới tiểu thương là giới trung lưu tham dự vào sinh hoạt chính trị Mỹ vì quyền lợi của họ trong đó có sự lợi dụng người di dân và đó cũng là "quyền lợi" của nước Mỹ và người Mỹ. Bạn có thể chống lại quyền lợi của nước Mỹ hay không? Bạn sẽ bị chụp mũ là "socialist" (người theo chủ nghĩa xã hội)...