Nguyễn Tấn Dũng và thần linh pháp quyền

18 Tháng Mười Một 20153:37 CH(Xem: 5191)

 

Nguyễn Tấn Dũng và thần linh pháp quyền

 images (8)

Bùi Anh Trinh


 

“Thưa đồng chí, đồng bào.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, Người từng viết “Bảy xin Hiến pháp ban hành. Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. (Diễn văn của “Thủ tướng” Nguyễn Tấn Dũng trong “Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2015”).

 

Đây là trích điều 7 trong “Yêu cầu 8 điểm” được đăng trên báo Pháp tại Paris năm 1919.  Thử tìm hiểu xem ai là tác giả, và 8 điểm đó như thế nào?

Ai là tác giả bản “Yêu cầu 8 điểm”?

 

Năm 1917 Nguyễn Tất Thành giã từ nghề hầu bàn trên tàu buôn và trở lại Pháp, lên Paris tìm gặp Phan Chu Trinh (Bạn đồng khóa tiến sĩ của cụ Nguyễn Sinh Sắc). Thời đó PCT bắt đầu hoạt động trở lại sau khi ông và luật sư Phan Văn Trường bị bắt giam từ năm 1915 đến 1916 vì bị gán cho là hoạt động gián điệp cho Đức.

 

Phan Chu Trinh giới thiệu Tất Thành vào học việc trong tiệm chụp hình của ông Khánh Ký mà Phan Chu Trinh đang làm, đồng thời giới thiệu Thành làm gác dan cho căn biệt thự của Phan Văn Trường tại số 6 đường Gobelins, lúc đó luật sư Trường đang làm việc tại tỉnh Mayence.

 

Tại nhà của luật sư Trường, Tất Thành thường gặp Nguyễn Thế Truyền là một sinh viên, đảng viên đảng Xã Hội Pháp cùng hoạt động cách mạng với Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường.  Sau thời gian 2 năm Truyền giới thiệu cho Thành vào đảng Xã Hội Pháp.

 

Năm 1919, ngày 18-6, báo L’Humanité của đảng Xã Hội Pháp đăng một bản “Yêu cầu 8 điểm” đòi hỏi Nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.  Bản yêu cầu ký tên là “Nguyễn Ái Quốc, đại diện cho một nhóm người An Nam yêu nước”.

 

Đây là tác phẩm do Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền hợp soạn và giao cho Nguyễn Tất Thành đem tới tòa soạn bởi vì cả 3 ông đang bị mật thám Pháp theo dõi rất gắt.  Bài báo gây tiếng vang dữ dội trong giới Việt kiều tại Pháp.

 

Thừa thế xông lên, hai tuần sau các ông in truyền đơn phổ biến toàn văn bản thỉnh nguyện thư, hô hào tranh đấu đòi chủ quyền và nhân quyền, ký tên là Nguyễn Ái Quốc.  Lần này cũng do Nguyễn Tất Thành đi rải truyền đơn.  Bản “Yêu cầu 8 điểm” được Phan Chu Trinh dịch ra tiếng Việt bằng văn vần như sau:

“Một xin tha kẻ đồng bào/  Vì chưng chính trị mắc vào tù giam/  Hai xin pháp luật sửa sang/  Người Tây người Việt hai phương cùng đồng/  Những tòa đặc biệt bất công/  Dám xin bỏ dứt rộng dung dân lành/  Ba xin rộng phép học hành/  Mở mang kỹ nghệ, tập tành dân thương/  Bốn xin được phép hội hàng/  Năm xin nghĩ ngợi, nói bàn tự do/  Sáu xin được phép lịch du/  Bốn phương mặc sức, năm châu mặc tình/  Bảy xin hiến pháp ban hành/  Trăm điều phải có thần linh, pháp quyền/  Tám xin được cử nghị viên.  Qua tây thay mặt gửi quyền thế dân”.

 

*(Thời 1919, thời Đông Dương tạp chí, người ta dùng chữ “thần linh” hay “linh thần” để nói về lãnh vực tâm linh, ngoài thể xác.  Đến thời Nam Phong tạp chí, 1934, thì chữ linh thần được đổi thành chữ “linh hồn” trong khoa học huyền bí, và đổi thành chữ “tinh thần” trong khoa học nhân văn.  Do đó chữ “thần linh pháp quyền” không dính dáng gì đến tôn giáo, nó có nghĩa là “tinh thần tự do thoải mái” và “pháp quyền tự do bình đẳng”).

 

Mật thám Pháp căn cứ vào lời văn (tiếng Pháp) nghi đó là luật sư Phan Văn Trường và nghi chữ Nguyễn Ái Quốc là do tên “Hội Ái Quốc Đông Dương” của Phan Văn Trường và Phan Chu Trinh.  Họ bắt đầu theo dõi Phan Văn Trường để tìm tông tích Nguyễn Ái Quốc.

 

Sau này CSVN coi như Nguyễn Tất Thành là tác giả của bức “Yêu cầu 8 điểm”.  Tuy nhiên chính ông Thành cho biết trong tự truyện của ông ký tên là Trần Dân Tiên:

“Cũng nên nhắc lại ý kiến đưa yêu cầu (Yêu cầu 8 điểm) do ông Nguyễn đề ra nhưng lại do ông Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp”.

 

Ngoài ra, năm 1947 ông Nguyễn Tất Thành viết tự truyện dưới tên Trần Dân Tiên, nhưng ông chỉ nhớ được 4 điểm:  (1) – Việt Nam tự trị.  (2) – Tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do đi lại, đại xá tù chính trị.  (3) Quyền lợi bình đẳng giữa người Pháp và người Việt Nam.  (4) Bãi bỏ việc ép dân mua rượu và thuốc phiện. Bãi bỏ thuế đinh thuế muối và sưu dịch.

 

So lại với nguyên bản của “Yêu cầu 8 điểm” thì ông NTT chỉ nhớ trúng có 1 điểm trong 8 điểm, trong khi bản dịch bằng thơ lục bát rất dễ nhớ.  Nếu ông Thành là tác giả hoặc đồng tác giả, và nếu ông suốt đời tận tụy với lý tưởng này thì ông không thể nào quên.

 

Căn cứ vào tự truyện của NTT (Trần Dân Tiên), sử gia Quinn Judge cho rằng năm 1919 khả năng lãnh đạo của ông Thành đã vượt trội luật sư Phan Văn Trường, đến độ ông Thành đã “khiến” được ông Trường viết “Yêu cầu 8 điểm” do ông Thành đưa ra. Tuy nhiên bất cứ một người Việt Nam nào đọc đến đoạn văn này cũng đều thừa biết ông Thành nói xạo.

 

Sự thực ngược lại; lúc đó tuổi tác ông Trường hơn ông Thành 12 tuổi, hơn về địa vị xã hội (Luật sư Tòa Phá án Paris từ năm 1913), hơn về kiến thức văn hóa và kinh nghiệm hoạt động chính trị. Do đó ông Trường dư sức sai ông Thành đi gởi bài và rải truyền đơn, là những việc thích hợp với trình độ học vấn và tuổi tác của ông Thành vào thời đó. (Hầu bàn trên tàu buôn, đáng tuổi con cháu của PCT và PVT).

 

Hơn nữa, cũng trong tự truyện ký tên Trần Dân Tiên, ông Nguyễn Tất Thành đã xác nhận trình độ của ông trong thời điểm diễn ra đại hội của Đảng Xã hội Pháp tại Tour vào tháng 12 năm 1920 như sau:

 

“Ông Nguyễn lắng nghe nhưng không hiểu rõ lắm, vì người ta thường nhắc lại những tiếng những câu: “Chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản, bóc lột, chủ nghĩa xã hội, cách mạng, không tưởng khoa học, Xi-mông, Phu-ri-ê, Mác, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cải lương, sản xuất, luận đề, phản luận đề, giải phóng, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cọng sản, khách quan, chủ quan v.v…”…

 

Mãi đến tháng 12 năm 1920 ông Nguyễn Tất Thành còn chưa hiểu được  Chủ nghĩa Cộng sản… Chủ nghĩa xã hội…cách mạng…sản xuất… khách quan, chủ quan… nghĩa là gì?… Thì vào tháng 6 năm 1919 ông Nguyễn Tất Thành lấy tư cách gì để viết ra bản “Yêu cầu 8 điểm” bằng tiếng Pháp?  Hoặc lấy tư cách gì đề ra” cho ông Phan Văn Trường viết?

 

“Thủ tướng” Nguyễn Tấn Dũng muốn nói gì?

 

Có lẽ bài diễn văn trên đây là do “ở dưới” viết ra cho ông “Thủ tướng” đọc, chứ ông ta không có thì giờ ở đâu mà soạn ra, mặc dầu ông ta có văn bằng “cử nhân luật”.  Nhưng dầu sao cũng lòi ra ông “Thủ tướng” lẫn ông “thầy dùi” cho “Thủ tướng” đều không rành lịch sử hoặc không nghiên cứu “văn học bác Hồ” (Trần Dân Tiên, T.Lan).  Hơn nữa, đây là buổi lễ hưởng ứng “ngày pháp luật”, những người ngồi nghe đều có trình độ văn hóa cao.

 

Thôi thì bỏ qua chuyện không rành lịch sử để tìm hiểu xem ý của Thủ tướng muốn gì?

 

Thứ nhất là đề cao luật pháp tư sản, bởi vì lúc đưa ra “Yêu cầu 8 điểm” thì tại Pháp chưa có Đảng Cộng sản; và các ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Chu Trinh, Nguyễn Tất Thành không phải là Cọng sản.  Cho nên pháp quyền trong “Yêu cầu 8 điểm” là pháp quyền tự do dân chủ, trái hẳn với pháp quyền Cọng sản.

 

Thứ hai là từ bỏ luật pháp chuyên chính vô sản.  Theo luật pháp chuyên chính vô sản thì tòa án, viện kiểm sát và công an thuộc dưới quyền “Trưởng ban nội chính Trung ương” hay “Trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy”.  Và các quan tòa xử án theo “lập trường giai cấp” chứ không xử theo hiến pháp hay luật pháp;  ngành tư pháp không độc lập, mà lệ thuốc “Đảng ủy”.  Các lệnh bắt giam, lệnh truy tố và các bản án đều được chỉ đạo bởi “Trưởng ban Nội chính”.

Thứ ba là áp dụng triệt để luật pháp vào cơ chế kinh tế thị trường.  Các vụ kiện tụng về kinh tế, tài chính phải được xử bởi các tòa án chuyên ngành chứ không thể xử bằng “tòa án nhân dân”.  (Đặc điểm của tòa án nhân dân là các chánh án không cần biết nhiều về luật, điển hình như các vụ xử án gọi là đấu tố, các chánh án đều do “nhân dân” bầu ra ngay tại địa điểm xử án).

 

Thứ tư, cũng là quan trọng nhất: Điều 4 hiến pháp CSVN ghi rằng Đảng cọng sản là chủ nhân ông của tất cả đất đai, tài sản trong toàn quốc.  Trong khi điều 4 hiến pháp Hoa Kỳ ghi rằng mọi người dân có quyền tự do sở hữu tài sản của mình.  Giờ đây nếu NTD muốn sửa lại hiến pháp cho thích hợp với cơ chế kinh tế thị trường thì phải giải quyết làm sao cho điều 4 hiến pháp CSVN phải phù hợp với điều 4 hiến pháp Hoa Kỳ.

 

Thứ năm, nếu đã học theo điều 7 của “Yêu cầu 8 điểm” thì phải học theo 7 điều còn lại, nghĩa là phải thả tù chính trị (điều 1), không phân biệt đảng viên với thường dân, bãi bỏ chế độ xử án “tòa án nhân dân” (điều 2), bãi bỏ chế độ phân biệt xí nghiệp quốc doanh và tư nhân (điều 3), cho phép tự do lập hội (điều 4), cho phép tự do báo chí (điều 5), cho phép tự do xuất ngoại (điều 6), và phải cho dân chúng được tự do ứng cử và bầu cử vào Trung ương Đảng, là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia.  Nếu không thì hạ cơ quan Trung ương Đảng xuống dưới Quốc hội và nâng Quốc hội trở thành cơ quan quyền lực cao nhất (điều 8).

 

*(Điều 8 của “Yêu cầu 8 điểm” là đòi hỏi cho người Việt có đại diện dân cử trong Quốc hội Paris, là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Pháp)

 

Nếu giờ đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hô hào dân VN theo lời dạy của Nguyễn Tất Thành vào thời kỳ “Yêu cầu 8 điểm”, tức là thời kỳ NTT chưa theo Cộng sản, thì phải chăng NTD muốn hô hào trở lại tinh thần “cách mạng tư sản”với chế độ “tự do dân chủ”?

 

Bùi Anh Trinh
nguồn:http://hon-viet.co.uk/BuiAnhTrinh_NguyenTanDungVaThanLinhPhapQuyen.htm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Tám 20194:28 CH(Xem: 112)
Anh Dũng với học hàm y tá (chích heo) không ngừng phát huy ở đó, ảnh đi vay mượn tứ tung xà bần về gặm hết thịt nạc rồi thảy cho đám đàn em Đinh La Thăng xái nhì với những dự án ảo tung chảo, đường cao tốc mới làm đã hư (vì mấy ảnh ăn hết cha sắt thép, vật tư...) cho đến khi cái mặt mốc của ảnh bị cha Thủ Tướng Australia chửi thẳng vào mặt là tiền viện trợ dùng để đầu tư tạo công ăn việc làm chứ không phải để tạo ra cái tiền đề cho một quốc gia đi ăn xin!. Sau đó anh Ếch về làm người tử tế thì anh đầu nghẹo mà còn ham hố nhảy vô hốt hụi chót...
16 Tháng Tám 20193:57 CH(Xem: 60)
Sau khi có bằng đại học tại chức, ông Cự lên giám đốc rồi công ty chuyển thành tổng công ty nên ông mang danh Tổng giám đốc. Sau đó vài năm ông lên chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Có nghịch lý là trong những năm ông Cự làm giám đốc Mitraco, nhiều dự án được vẽ ra và không thu được gì. Cuối cùng, các dự án này đều được bán dần để trả nợ (mà nhiều người cho là ông dùng tiền để chạy chức phó chủ tịch tỉnh). Trong khi làm phó chủ tịch, ông học Thạc sỹ MBA theo chương trình liên kết với đại học Wester Pacific University. Trường này cũng nằm trong danh sách những Scam Universities mà báo chí đã từng nêu. Trớ trêu hơn, ông lại là sinh viên "thủ khoa" của khóa học này.
15 Tháng Tám 20192:48 CH(Xem: 186)
Nhìn cái mặt y thì thấy rõ ràng y không đủ tuổi đi đi hành quân cùng boác trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng nhờ có boác cho nên y từ một người có đầy đủ nhân cách, nhân phẩm bỗng nhiên hóa chó để cùng bác đi bán vé số dạo nuôi thân. Bởi vậy danh nhân nào trên Facebook đã từng nói rất đúng: Chó sủa nhiều năm không thành người. Người nói một câu bỗng hóa Chó...
15 Tháng Tám 20192:24 CH(Xem: 110)
Trong quá trình Tô Lâm là thứ trưởng, Quang Sida với vị trí Phó Chánh văn phòng bộ đã phục Tô Lâm và vợ con của Tô Lâm tận tình chu đáo. Điều này làm Tô Lâm tin tưởng và chọn làm người tâm phúc. Quang Sida là người hoạt ngôn nên ngày 1 tháng 10 năm 2017, Quang Sida được Tô Lâm chọn làm Chánh Văn phòng kiêm phát ngôn viên của Bộ công an Ngày 15 tháng 8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an và thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu
13 Tháng Tám 20196:34 CH(Xem: 260)
- Bà Nga đơn phương kiện hay đằng sau có thế lực đang muốn làm lớn vụ này với mục đích kiếm tiền, nếu thắng kiện, số tiền bồi thường không nhỏ? - Tại sao phát động vụ đang đúng vào thời điểm căng thẳng đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến Bãi Tư Chính? - Phải chăng, đây là chủ trương của nhà cầm quyền csVN muốn nhiều người tập trung vụ kiện này mà quên đi sự kiện quan trọng hơn là bảo vệ chủ quyền của đất nước?
12 Tháng Tám 201912:48 SA(Xem: 112)
Thực tế, đây là một phép thắng lợi tinh thần và nó cho thấy Cộng sản Việt Nam chẳng có kí lô nào trong mắt Cộng sản Trung Quốc. Bởi ngay trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam mà Trung Quốc muốn vào thăm dò thì ngang nhiên vào, muốn đi ra thì đưa tàu ra, chẳng thèm đoái hoài gì đến người anh em Cộng sản Việt Nam, xem như “không có nó” như vậy thì không thể gọi đây là bước thành công trong đấu tranh gìn giữ chủ quyền biển đảo quốc gia được.
12 Tháng Tám 201912:29 SA(Xem: 152)
Khi chúng tôi trên xe chạy dọc khu cảng vào ngày hôm sau, ông thấy nhiều tàu bỏ neo. Một lần nữa ông buộc tội chúng tôi đã thu lợi vô cùng lớn từ chiến tranh Việt Nam và phát triển Singapore trên sự mất mát của họ vì thế trách nhiệm của chúng tôi là giúp đỡ họ. Tôi hoài nghi. Tôi không thể hiểu tại sao chúng tôi lại buộc phải giúp đỡ họ trong khi họ bị kiệt quệ bởi một cuộc chiến mà chúng tôi không gây ra và chúng tôi không hề đóng bất cứ vai trò nào trong cuộc chiến ấy...
11 Tháng Tám 201912:28 SA(Xem: 326)
Kẻ nào chỉ trích loài heo bị chó bức hại mà phải trốn đi thật xa Trại Súc Vật thì được gọi là loại tị nạn chính trị. Kẻ nào chịu không nổi cái đói cái khổ mà bỏ trại ra đi, thì được gọi là tị nạn kinh tế vv.. và rất nhiều loại tị nạn khác nữa. Vì các loài vật cứ tìm cách tị nạn lánh xa loài heo nên hôi hám - bẩn thỉu - độc tài, nên đám heo lãnh đạo trung ương mới nghĩ ra khẩu hiệu “yêu Trại Súc Vật là yêu loài heo” để dụ các con vật khác ở lại. Thế nhưng, dù treo khẩu hiệu khắp trại mà vẫn có nhiều con vật trốn đi nếu có cơ hội.
08 Tháng Tám 201911:22 CH(Xem: 400)
Ngoài ra, ông còn nói như vầy : "Đã đến lúc phải chinh phục thế giới, mang cả thế giới về Việt Nam". Ông còn nói thêm : " Biến Hà Nội thành Paris, TP.HCM thành Singapore". Mời nghe nguyên văn lời Thủ tướng : "Hà Nội đặt ra một số tiêu chí trong môi trường kinh doanh đuổi sát Singapore, Hong Kong trong 4 năm tới, việc này có làm được không? Chủ tịch Hà Nội khẳng định làm được, tôi nghĩ Hà Nội làm được".... Trên đây chỉ một số câu nói của ông được tổng hợp lại, còn những phát ngôn khác còn chất hơn, mà chưa thể cập nhật hết... Mong quý vị thông cảm !
07 Tháng Tám 20198:44 CH(Xem: 324)
Tuy nhiên, tâm thế của kẻ mạnh và tự chủ, khác hoàn toàn với tâm thức tự cao nhưng đầy yếu nhược (bị nô dịch bởi chính lý trí của mình) của một kẻ ngu dốt. Nó là hai thái cực trái ngược nhưng có tiệm cận về một điểm chung đối với sự biểu hiện. Kẻ mạnh và công chính thì không có lý do để trì hoãn hay thoái lui, kẻ yếu nhược thì luôn sẵn nguyên cớ để trốn chạy (nhưng nó tự cho rằng đó là các kế sách hoãn binh khôn ngoan và tỏ ra thanh cao, hữu hảo nhất, trong khi với đồng bào thì chúng dùng mọi thủ đoạn để dối gạt và ra tay man rợ, tàn bạo nhất).
14 Tháng Tám 2019
Nói cho cùng, sức mạnh của Trung Cộng không vững bền như nhiều người tưởng. Chính quyền Trung Cộng đang vất vả tính bài toán sinh tồn từng ngày từng giờ trong khi chính phủ Hoa Kỳ không hề tốn công tốn sức tính đến loại bài toán như vậy. Sự kèn cựa của Trung Quốc với Hoa Kỳ chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn trong lịch sử trước khi Trung Quốc tự nổ tung rồi chết như Liên xô trước đây thôi. Đó là tất yếu. Giấc Mộng Trung Hoa sẽ tan và Giấc Mơ Mỹ vẫn trường tồn.
12 Tháng Tám 2019
Không một ai có thể phủ nhận sự thật đúng đắn này và đem những học hàm, học vị mình ra để bảo vệ cho một loại ngôn ngữ sao chép, phiên âm từ tiếng Hán, nếu có thì đó là những kẻ vong nô với những tâm hồn nô lệ thâm căn cố đã được truyền qua nhiều thế hệ cho nên mới tiếp tục “kiên quyết” (xin lỗi bạn đọc vì chúng tôi hành văn theo kiểu cs) tiếp tục con đường mù lòa của những não trạng nô lệ, còn những con người yêu nước thì mỗi khi mở miệng cất lời thì nên suy cho nghĩ trước khi nói để chúng ta không dùng những ngôn từ vay mượn của giặc Tàu hôm nay cũng như trong lịch sử tiến hóa của nền văn hóa Việt Nam ngày mai.
12 Tháng Tám 2019
Nhưng một khi đã chấp nhận một nền kinh tế đa thành phần, tự do giao thương thì đảng csVN đã tự mâu thuẩn với chính lý thuyết cộng sản mà mình đang hô hào, bởi vì chủ thuyết cộng sản không có thị trường tự do với nền kinh tế nhiều thành phần mà chỉ có nền kinh tế tập trung tất cả vào tay nhà nước. Những ngôn từ, mệnh đề như “Thời kỳ quá độ đi lên XNCH” chỉ là bịp bợm nhằm định hướng người dân bởi vì đảng csVN không thể trả lời cái thời kỳ quá độ mà họ đang đi sẽ kéo dài đến bao giờ? 10 năm, 100 năm hay 1.000 năm?!.
11 Tháng Tám 2019
Của đáng tội ăn nhậu gì đến thế giới văn minh ngày nay! Hắn muốn lấy điểm quan thầy Tung Của để bản thân hắn leo cao, và cái đảng thổ tả của hắn tiếp tục được quan thầy chống lưng, mà lôi cái ‘tâm nguyện’ loài khuyển mã ra gán cho chung thiên hạ. Đấy còn ai kết tội mỗ tôi nói điều không phải cho đảng, đây chính là cán bộ gộc của đảng đã trả lời cho ông giáo sư Carlyle Alan Thayer bên Úc, nói là tình hình đang nóng lên từng giờ, chỉ cần có xung đột là khai hoả tấn công, và có chiến tranh ngay… Chuyện ông nói xin đợi đến cóc mọc râu!
06 Tháng Tám 2019
Vấn đề ông cho rằng chữ xưa dùng từ Viện Đại Học các giáo sư ngày nay đổi lại là giáo viên nghe nó nghịch tai nhưng ông hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi nói kẻo bọn nhỏ nó cười cho, không ai dùng cái chữ Viện (xuất phát từ Hán) để gọi như mấy ông mà họ chỉ nói Trường Đại học ví dụ Trường Đại Học Havard, chứ không ai nói là Viện đại học Havard cả. Viện có thể được dùng để chỉ những cơ sở lớn hơn trường ví dụ Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân Đà Lạt... Đó là cái tư duy nô lệ thâm căn cố đế, của cái dấu ấn 1.000 năm đô hộ giặc Tàu đấy...
05 Tháng Tám 2019
Người dân không có lý do gì để phải yêu nước theo định hướng của đảng cầm quyền bởi vì chính đảng là thủ phạm đồng lõa cùng với giặc. Người dân không có lý do gì phải ra khơi bám biển bởi vì đảng đã tận thu tiền thuế của người dân khắp các lĩnh vực để xây dựng quân đội và các lực lượng vũ trang như không quân, hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, đảng phải có nhiệm vụ điều khiển các lực lượng của mình bảo vệ quốc gia cũng như sinh mạng của người dân. Nếu đảng không làm được điều đó thì đảng đã chứng minh cho toàn dân thấy được sự yếu hèn, bạc nhược của mình...
04 Tháng Tám 2019
Kết thúc giai đoạn đầu 30 năm (1990-2020) Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sáp nhập vào Trung Quốc. Thầy Bắc Kinh với sự tiếp tay của trò Ba Đình, đã có những bước dứt điểm (nuốt trọn) nước Nam. Từ ngoài khơi biển Đông đã là ao nhà của thầy, đến trong nội địa đất liền, ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Phong Vân, Phú Quốc, cùng con đường cao tốc xuyên Việt đang được trò cho dần thành hình, để thầy thực hiện tốt ‘một đai một đường’, chưa nói đến cả trăm công trình lớn nhỏ của thầy trên khắp nước Việt đã được xây dựng và hoạt động hàng chục năm qua.
02 Tháng Tám 2019
Có nhiều hy vọng từ đám đông bàn tán trên các trang mạng Việt Nam, là Mỹ sẽ can thiệp cho Việt Nam. Nhưng đó là một khả năng rất thấp. Bởi câu chuyện Bãi Tư Chính đang trở thành chuyện riêng của anh em nhà Cộng sản – đặc biệt khi Nga vẫn phớt lờ khi công ty khai thác dầu khí Rosneft của họ bị uy hiếp. Và quan trọng nhất, Mỹ sẽ không có tư cách gì can thiệp cho Việt Nam, khi các cơ hội về một liên minh hợp tác quốc phòng luôn bị Hà Nội né tránh. Hãy nhìn vào Hồng Kông, nếu có sốt ruột trước phong trào đòi dân chủ ở đó, Mỹ cũng không thể làm gì hơn là chỉ trích...
31 Tháng Bảy 2019
Người yêu nước chân chính có thể bị đánh đập , thậm chí mất mạng khi đi biểu tình theo lời kêu gọi của nhà nước. Bởi trong một đoàn bất bạo động ấy, trong đoàn yêu nước ấy, ai dám khẳng định sẽ không có kẻ quấy rối? Ai dám khẳng định không có đặc tình Hoa Nam, gián điệp Trung Hoa lẫn trong đó? Và ai dám khẳng định đây là cuộc biểu tình không đặt bẫy? Bởi thứ cần được bảo vệ nhất hiện nay, chưa hẳn là biển đảo, chủ quyền quốc gia mà là lợi ích nhóm, sự tồn tại của chế độ Cộng sản. Bởi mọi nhóm lợi ích đều sinh ra từ tổ chức này!
29 Tháng Bảy 2019
Ngay lập tức người dân nhận ra ngay sự ngây thơ của mình khi biểu lộ lòng yêu nước. Sự ngây thơ ấy đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị “không trong sáng” và người chịu thiệt cuối cùng chính là họ, những người thiết tha bảo vệ chú quyền lãnh thổ bằng cách duy nhất là biểu tình chống Trung Quốc. Người dân cũng nhận ra rằng họ bị phản bội từ chính quyền của mình và nỗi đau đớn ấy không hề thua cái nhục mất nước trước kẻ thù truyền kiếp.