Nguyễn Tấn Dũng và thần linh pháp quyền

18 Tháng Mười Một 20153:37 CH(Xem: 5241)

 

Nguyễn Tấn Dũng và thần linh pháp quyền

 images (8)

Bùi Anh Trinh


 

“Thưa đồng chí, đồng bào.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, Người từng viết “Bảy xin Hiến pháp ban hành. Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. (Diễn văn của “Thủ tướng” Nguyễn Tấn Dũng trong “Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2015”).

 

Đây là trích điều 7 trong “Yêu cầu 8 điểm” được đăng trên báo Pháp tại Paris năm 1919.  Thử tìm hiểu xem ai là tác giả, và 8 điểm đó như thế nào?

Ai là tác giả bản “Yêu cầu 8 điểm”?

 

Năm 1917 Nguyễn Tất Thành giã từ nghề hầu bàn trên tàu buôn và trở lại Pháp, lên Paris tìm gặp Phan Chu Trinh (Bạn đồng khóa tiến sĩ của cụ Nguyễn Sinh Sắc). Thời đó PCT bắt đầu hoạt động trở lại sau khi ông và luật sư Phan Văn Trường bị bắt giam từ năm 1915 đến 1916 vì bị gán cho là hoạt động gián điệp cho Đức.

 

Phan Chu Trinh giới thiệu Tất Thành vào học việc trong tiệm chụp hình của ông Khánh Ký mà Phan Chu Trinh đang làm, đồng thời giới thiệu Thành làm gác dan cho căn biệt thự của Phan Văn Trường tại số 6 đường Gobelins, lúc đó luật sư Trường đang làm việc tại tỉnh Mayence.

 

Tại nhà của luật sư Trường, Tất Thành thường gặp Nguyễn Thế Truyền là một sinh viên, đảng viên đảng Xã Hội Pháp cùng hoạt động cách mạng với Phan Chu Trinh và Phan Văn Trường.  Sau thời gian 2 năm Truyền giới thiệu cho Thành vào đảng Xã Hội Pháp.

 

Năm 1919, ngày 18-6, báo L’Humanité của đảng Xã Hội Pháp đăng một bản “Yêu cầu 8 điểm” đòi hỏi Nhân quyền cho dân tộc Việt Nam.  Bản yêu cầu ký tên là “Nguyễn Ái Quốc, đại diện cho một nhóm người An Nam yêu nước”.

 

Đây là tác phẩm do Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền hợp soạn và giao cho Nguyễn Tất Thành đem tới tòa soạn bởi vì cả 3 ông đang bị mật thám Pháp theo dõi rất gắt.  Bài báo gây tiếng vang dữ dội trong giới Việt kiều tại Pháp.

 

Thừa thế xông lên, hai tuần sau các ông in truyền đơn phổ biến toàn văn bản thỉnh nguyện thư, hô hào tranh đấu đòi chủ quyền và nhân quyền, ký tên là Nguyễn Ái Quốc.  Lần này cũng do Nguyễn Tất Thành đi rải truyền đơn.  Bản “Yêu cầu 8 điểm” được Phan Chu Trinh dịch ra tiếng Việt bằng văn vần như sau:

“Một xin tha kẻ đồng bào/  Vì chưng chính trị mắc vào tù giam/  Hai xin pháp luật sửa sang/  Người Tây người Việt hai phương cùng đồng/  Những tòa đặc biệt bất công/  Dám xin bỏ dứt rộng dung dân lành/  Ba xin rộng phép học hành/  Mở mang kỹ nghệ, tập tành dân thương/  Bốn xin được phép hội hàng/  Năm xin nghĩ ngợi, nói bàn tự do/  Sáu xin được phép lịch du/  Bốn phương mặc sức, năm châu mặc tình/  Bảy xin hiến pháp ban hành/  Trăm điều phải có thần linh, pháp quyền/  Tám xin được cử nghị viên.  Qua tây thay mặt gửi quyền thế dân”.

 

*(Thời 1919, thời Đông Dương tạp chí, người ta dùng chữ “thần linh” hay “linh thần” để nói về lãnh vực tâm linh, ngoài thể xác.  Đến thời Nam Phong tạp chí, 1934, thì chữ linh thần được đổi thành chữ “linh hồn” trong khoa học huyền bí, và đổi thành chữ “tinh thần” trong khoa học nhân văn.  Do đó chữ “thần linh pháp quyền” không dính dáng gì đến tôn giáo, nó có nghĩa là “tinh thần tự do thoải mái” và “pháp quyền tự do bình đẳng”).

 

Mật thám Pháp căn cứ vào lời văn (tiếng Pháp) nghi đó là luật sư Phan Văn Trường và nghi chữ Nguyễn Ái Quốc là do tên “Hội Ái Quốc Đông Dương” của Phan Văn Trường và Phan Chu Trinh.  Họ bắt đầu theo dõi Phan Văn Trường để tìm tông tích Nguyễn Ái Quốc.

 

Sau này CSVN coi như Nguyễn Tất Thành là tác giả của bức “Yêu cầu 8 điểm”.  Tuy nhiên chính ông Thành cho biết trong tự truyện của ông ký tên là Trần Dân Tiên:

“Cũng nên nhắc lại ý kiến đưa yêu cầu (Yêu cầu 8 điểm) do ông Nguyễn đề ra nhưng lại do ông Phan Văn Trường viết, vì lúc bấy giờ ông Nguyễn chưa viết được tiếng Pháp”.

 

Ngoài ra, năm 1947 ông Nguyễn Tất Thành viết tự truyện dưới tên Trần Dân Tiên, nhưng ông chỉ nhớ được 4 điểm:  (1) – Việt Nam tự trị.  (2) – Tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do đi lại, đại xá tù chính trị.  (3) Quyền lợi bình đẳng giữa người Pháp và người Việt Nam.  (4) Bãi bỏ việc ép dân mua rượu và thuốc phiện. Bãi bỏ thuế đinh thuế muối và sưu dịch.

 

So lại với nguyên bản của “Yêu cầu 8 điểm” thì ông NTT chỉ nhớ trúng có 1 điểm trong 8 điểm, trong khi bản dịch bằng thơ lục bát rất dễ nhớ.  Nếu ông Thành là tác giả hoặc đồng tác giả, và nếu ông suốt đời tận tụy với lý tưởng này thì ông không thể nào quên.

 

Căn cứ vào tự truyện của NTT (Trần Dân Tiên), sử gia Quinn Judge cho rằng năm 1919 khả năng lãnh đạo của ông Thành đã vượt trội luật sư Phan Văn Trường, đến độ ông Thành đã “khiến” được ông Trường viết “Yêu cầu 8 điểm” do ông Thành đưa ra. Tuy nhiên bất cứ một người Việt Nam nào đọc đến đoạn văn này cũng đều thừa biết ông Thành nói xạo.

 

Sự thực ngược lại; lúc đó tuổi tác ông Trường hơn ông Thành 12 tuổi, hơn về địa vị xã hội (Luật sư Tòa Phá án Paris từ năm 1913), hơn về kiến thức văn hóa và kinh nghiệm hoạt động chính trị. Do đó ông Trường dư sức sai ông Thành đi gởi bài và rải truyền đơn, là những việc thích hợp với trình độ học vấn và tuổi tác của ông Thành vào thời đó. (Hầu bàn trên tàu buôn, đáng tuổi con cháu của PCT và PVT).

 

Hơn nữa, cũng trong tự truyện ký tên Trần Dân Tiên, ông Nguyễn Tất Thành đã xác nhận trình độ của ông trong thời điểm diễn ra đại hội của Đảng Xã hội Pháp tại Tour vào tháng 12 năm 1920 như sau:

 

“Ông Nguyễn lắng nghe nhưng không hiểu rõ lắm, vì người ta thường nhắc lại những tiếng những câu: “Chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản, bóc lột, chủ nghĩa xã hội, cách mạng, không tưởng khoa học, Xi-mông, Phu-ri-ê, Mác, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa cải lương, sản xuất, luận đề, phản luận đề, giải phóng, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa cọng sản, khách quan, chủ quan v.v…”…

 

Mãi đến tháng 12 năm 1920 ông Nguyễn Tất Thành còn chưa hiểu được  Chủ nghĩa Cộng sản… Chủ nghĩa xã hội…cách mạng…sản xuất… khách quan, chủ quan… nghĩa là gì?… Thì vào tháng 6 năm 1919 ông Nguyễn Tất Thành lấy tư cách gì để viết ra bản “Yêu cầu 8 điểm” bằng tiếng Pháp?  Hoặc lấy tư cách gì đề ra” cho ông Phan Văn Trường viết?

 

“Thủ tướng” Nguyễn Tấn Dũng muốn nói gì?

 

Có lẽ bài diễn văn trên đây là do “ở dưới” viết ra cho ông “Thủ tướng” đọc, chứ ông ta không có thì giờ ở đâu mà soạn ra, mặc dầu ông ta có văn bằng “cử nhân luật”.  Nhưng dầu sao cũng lòi ra ông “Thủ tướng” lẫn ông “thầy dùi” cho “Thủ tướng” đều không rành lịch sử hoặc không nghiên cứu “văn học bác Hồ” (Trần Dân Tiên, T.Lan).  Hơn nữa, đây là buổi lễ hưởng ứng “ngày pháp luật”, những người ngồi nghe đều có trình độ văn hóa cao.

 

Thôi thì bỏ qua chuyện không rành lịch sử để tìm hiểu xem ý của Thủ tướng muốn gì?

 

Thứ nhất là đề cao luật pháp tư sản, bởi vì lúc đưa ra “Yêu cầu 8 điểm” thì tại Pháp chưa có Đảng Cộng sản; và các ông Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Chu Trinh, Nguyễn Tất Thành không phải là Cọng sản.  Cho nên pháp quyền trong “Yêu cầu 8 điểm” là pháp quyền tự do dân chủ, trái hẳn với pháp quyền Cọng sản.

 

Thứ hai là từ bỏ luật pháp chuyên chính vô sản.  Theo luật pháp chuyên chính vô sản thì tòa án, viện kiểm sát và công an thuộc dưới quyền “Trưởng ban nội chính Trung ương” hay “Trưởng ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy”.  Và các quan tòa xử án theo “lập trường giai cấp” chứ không xử theo hiến pháp hay luật pháp;  ngành tư pháp không độc lập, mà lệ thuốc “Đảng ủy”.  Các lệnh bắt giam, lệnh truy tố và các bản án đều được chỉ đạo bởi “Trưởng ban Nội chính”.

Thứ ba là áp dụng triệt để luật pháp vào cơ chế kinh tế thị trường.  Các vụ kiện tụng về kinh tế, tài chính phải được xử bởi các tòa án chuyên ngành chứ không thể xử bằng “tòa án nhân dân”.  (Đặc điểm của tòa án nhân dân là các chánh án không cần biết nhiều về luật, điển hình như các vụ xử án gọi là đấu tố, các chánh án đều do “nhân dân” bầu ra ngay tại địa điểm xử án).

 

Thứ tư, cũng là quan trọng nhất: Điều 4 hiến pháp CSVN ghi rằng Đảng cọng sản là chủ nhân ông của tất cả đất đai, tài sản trong toàn quốc.  Trong khi điều 4 hiến pháp Hoa Kỳ ghi rằng mọi người dân có quyền tự do sở hữu tài sản của mình.  Giờ đây nếu NTD muốn sửa lại hiến pháp cho thích hợp với cơ chế kinh tế thị trường thì phải giải quyết làm sao cho điều 4 hiến pháp CSVN phải phù hợp với điều 4 hiến pháp Hoa Kỳ.

 

Thứ năm, nếu đã học theo điều 7 của “Yêu cầu 8 điểm” thì phải học theo 7 điều còn lại, nghĩa là phải thả tù chính trị (điều 1), không phân biệt đảng viên với thường dân, bãi bỏ chế độ xử án “tòa án nhân dân” (điều 2), bãi bỏ chế độ phân biệt xí nghiệp quốc doanh và tư nhân (điều 3), cho phép tự do lập hội (điều 4), cho phép tự do báo chí (điều 5), cho phép tự do xuất ngoại (điều 6), và phải cho dân chúng được tự do ứng cử và bầu cử vào Trung ương Đảng, là cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia.  Nếu không thì hạ cơ quan Trung ương Đảng xuống dưới Quốc hội và nâng Quốc hội trở thành cơ quan quyền lực cao nhất (điều 8).

 

*(Điều 8 của “Yêu cầu 8 điểm” là đòi hỏi cho người Việt có đại diện dân cử trong Quốc hội Paris, là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Pháp)

 

Nếu giờ đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hô hào dân VN theo lời dạy của Nguyễn Tất Thành vào thời kỳ “Yêu cầu 8 điểm”, tức là thời kỳ NTT chưa theo Cộng sản, thì phải chăng NTD muốn hô hào trở lại tinh thần “cách mạng tư sản”với chế độ “tự do dân chủ”?

 

Bùi Anh Trinh
nguồn:http://hon-viet.co.uk/BuiAnhTrinh_NguyenTanDungVaThanLinhPhapQuyen.htm

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Chín 20199:42 CH(Xem: 80)
Thế tại sao cứ mưa là phố phường lại ngập? Tại sao tham nhũng vẫn lắm thế? Tại sao giáo dục lại tụt hậu? Y tế lại lắm tai tiếng? Tại sao buôn gian bán lận nhiều vậy? Tại sao đời sống vẫn nghèo? Tại sao đạo đức xuống cấp? Tại sao lại “ăn không từ thứ gì của dân”? Thế các người đã thực làm gì cho tổ quốc rồi hả?
15 Tháng Chín 201912:58 SA(Xem: 133)
Đặc biệt hơn thiết bị hiện đại mà Bọ Tiến cầm trên tay để tìm kiếm ấu trùng muỗi là một cái đèn pin led "Ma Dzè China" được bán ở khắp các siêu thị 99 cent Mỹ với giá...1 USD!. Bọ Tiến cũng là vị bộ trưởng đầu tiên dùng mũi của mình để kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tinh thần vì dân phục vụ (lấy có) - vì tiền bán thuốc ung thư giả cho người dân của Bọ Tiến thật đáng...! ( và ).
15 Tháng Chín 201912:54 SA(Xem: 88)
Tại Việt nam, ĐCS chẳng cần cảnh báo, cũng chẳng cần sơ tán dân, cũng chẳng cần bảo vệ dân. Tại đây, chính quyền chỉ làm một việc đơn giản, là xúi dân sống chung với thảm họa để chịu thiệt hại nghiêm trọng hơn. Đảng làm thế nhằm mục đích gì? Nhằm vào 2 mục đích, đó là vừa để phục vụ trò mị dân của đảng, và vừa để chính quyền đỡ tốn kém nhằm tiết kiệm chi phí để cho quan chức tham ô. Ở Việt Nam, chúng ta đang sống trong một nhà nước “của dân do dân và vì dân” là như thế đó. Để đảng và nhà nước lo thì đảng sẽ lo cho chúng ta chỉ đến như thế thôi. Đó là cái giá của sự chấp nhận.
13 Tháng Chín 201911:06 CH(Xem: 204)
Cộng sản không có tính chính danh, họ không đại diện cho tổ quốc nên có thể khẳng định rằng, họ không đủ tư cách để hỏi dân “đã làm gì cho đất nước chưa?” kiểu như bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã hách dịch nói trước nhân dân. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân với mức lương 16,4 triệu, nhưng có 300 bộ áo dài mỗi bộ trị giá trăm triệu và trên tay bà cũng đang đeo 1 chiếc đồng hồ hiệu Hublot – Thụy Sỹ có giá khoảng 15.000 đô thì ai cũng biết, tiền nhân dân đang bị bà chủ tịch này bằng cách nào đó đã rút về làm của riêng cho mình. Đây chính là hành động ăn trộm của tổ quốc nhưng lại lên mặt dạy đời nhân dân rằng, phải phụng sự tổ quốc.
13 Tháng Chín 201910:54 CH(Xem: 133)
Chưa từng một lần mở mồm ra tỏ ý thương xót đồng bào ta bị Tàu Cộng giết hại. Không những không phê phán, không ngậm ngùi, không thương xót mà Phú Trọng luôn lựa mọi cơ hội có thể biện minh cho hành động xâm lược, giết người Việt Nam của Tàu Cộng. Phú Trọng bây giờ là cỗ máy hoàn hảo với hay tay cương đảng, và nước, con thuyền Việt Nam bất luận sóng gió kiểu gì cũng phải cập bến Trung Nam Hải.
12 Tháng Chín 201910:10 CH(Xem: 142)
Đó chính là chính sách ngu ngốc của đảng khi thủ tiêu tầng lớp trí thức tinh hoa của miền nam, đày đọa những bộ óc thông minh trong trại cải tạo để thỏa mãn cái tự kiêu của mình. Việt Nam hôm nay đã làm được chiếc xe hơi chưa? Đừng nói là có với cái xe hơi đầu gà đít vịt của tên tỷ phú dỏm Phạm Nhật Vượng mà phải nhìn một cách nghiêm túc rằng nước Việt Nam chưa thể có nền công nghiệp luyện kim theo tiêu chuẩn quốc tế, một yếu tố quan trọng để sản xuất sản phẩm cơ khí chất lượng cao, do đó người Việt Nam hãy tự biết xấu hổ vì chúng ta đang sống trong một đất nước nghèo hèn và lạc hậu.
12 Tháng Chín 20199:43 CH(Xem: 99)
Câu trả lời nhanh và chính xác nhất là anh ta giỏi đánh hơi lãnh đạo. Khi lãnh đạo sợ gì nhất thì anh ta cố đánh nỗi sợ đó bằng các bài viết chụp mũ, bôi bẩn hay thâm chí là vu khống để lãnh đạo yên lòng. Trong vụ Hoàng Chi Phong anh ta biết chắc lãnh đạo sợ một hiệu ứng dây chuyền như các cuộc cách mạng mùa xuân Ả rập trước đây nên anh ta ứng phó trước, bất kể cung cách đáng kính trọng của người mà anh ta tấn công, đánh phá. Và anh ta quên một điều cơ bản nhất: Tuy Việt Nam còn khó khăn trong nhận thức tự do dân chủ nhưng thái độ đê hèn của anh ta không ai có thể chấp nhận...
11 Tháng Chín 20199:36 CH(Xem: 90)
Thế nhưng, người dân Việt Nam tin chắc, những người này sẽ không bao giờ nhận bất kỳ một mức án nào trong quy định này mà chắc chắn họ sẽ về nhà sau một thời gian vụ án chìm vào quên lãng. Với quan chức tép riu như Nguyễn Hữu Linh thì sau khi xã hội đấu tranh không biết mệt mỏi, chính quyền mới xử chiếu lệ với bản án 18 tháng tù mà không hề bắt giam, thì huống hồ chi với những nhân vật quyền to tiền lớn như Phạm Nhật Vũ và Nguyễn Bắc Son? 2 kẻ rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi được cả bộ máy nhà nước huy động quyền lực làm chính sách riêng để gỡ tội cho họ thì làm sao mà 2 kẻ này ở tù 20 năm hay bị tử hình được?
10 Tháng Chín 20191:07 CH(Xem: 151)
Đảng không tạo ra của cải vật chất cho xã hội, vậy đảng lấy quyền lợi đâu ra mà ban phát cho người của mình? Câu trả lời, nguồn khai thác đó chính là nhân dân và tài nguyên quốc gia. Không buông cho đảng viên tham nhũng, thì ĐCS sẽ không có một lực lượng đông đảo sẵn sàng đè bẹp nhân dân được. “Còn đảng còn mình” nói cho cùng thì còn đảng thì “mình” mới có thể dùa hốt để làm giàu bản thân. Như vậy, đảng đứng được là nhờ tham nhũng chứ không phải nhờ trị tham nhũng. Vì vậy mà khi ai đó thực hiện chiến dịch “trừng trị tham nhũng” thì chắc chắn đó chính là một chiêu bài để che đậy một mưu đồ khác.
10 Tháng Chín 20191:05 CH(Xem: 156)
Ủa, vậy mấy năm trước đây Thày Nhạ Ngọng chỉ dạy Khỉ thôi phải không? Hèn gì cô giáo phải đi tiếp khách, thày giáo hiếp dâm học sinh xin điểm, ma cô, đĩ bạc nhan nhãn chốn học đường...!
15 Tháng Chín 2019
Thành thật mà nói đảng Ba Đình đã thành công, tạo môi trường cho thanh niên xã nghĩa hôm nay sống bẩn, cho nên đừng đem so với người dân Hongkong chỉ mang nhục… Xin được cập nhật giùm cho cây viết thân hữu (Mai Tú Ân), là nay lại thêm một người Hongkong nữa tìm đến cái chết, nâng con số lên 9 người, và cũng như MTÂ viết, họ khỏe mạnh không một ai bệnh nan y sắp chết, hay nghiện ma túy, bia bọt, đời sống họ cao hơn dân xã nghĩa rất xa, nhưng họ hy sinh là để kêu gọi người Hongkong ‘cố lên’. Thật đáng ngưỡng mộ!
13 Tháng Chín 2019
Không ai tưởng tượng nổi là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... – những người phải có trách nhiệm lên tiếng và hành động đầu tiên để bảo vệ đất nước, lại đã làm như không hề biết đến những hành vi xâm lược và phá hoại của TQ. Phản ứng yếu ớt qua miệng của người phát ngôn Bộ ngoại giao đưa ra một cách mờ nhạt, ít ỏi và miễn cưỡng, thường là do nhà báo quốc tế chất vấn, đương nhiên rất ít tác dụng khi những người đứng đầu không ra tuyên bố.
12 Tháng Chín 2019
Trở lại cái Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi của người Việt thì có thể nói họ ăn theo thói quen, ông bà mình truyền lại cứ thế mà làm, họ ăn một cái bánh trong vô thức, trong bộ não của những con cừu bị bịt mắt cứ đi theo lối mòn quen thuộc, cứ ăn Tết Ta, Tết Tây, theo những ngày tháng đã được lập trình mà không thấy cái bản sắc riêng của dân tộc mình là một sự sao chép, mà khốn nạn thay nó lại sao chép từ một bọn Tàu Phù, bọn Tàu Hủ Thúi đi đến đâu ồn ào đến đấy, bọn tham tàn mất dạy đang ngày đêm lăm le chiếm đất nước ta, đày ải dân Việt vào cái vòng nô lệ vĩnh viễn khi trở thành một tỉnh lẻ của bọn chúng.
10 Tháng Chín 2019
...chính đảng đã bán từng vùng đất, vùng biển, vùng Tây Nguyên nước ta cho giặc Tàu và giờ đây trước sự phẩn uất của người dân đảng tính chơi bài xù qua kịch bản đánh lừa chú Sam, còn bị lừa hay không là một điều mà không ai có thể biết trước nhưng xác xuất có lẽ cũng gần bằng không, duy chỉ có một điều mà có thể xảy ra, có thể hiện thực, có thể trong cái không thể là chính người dân Việt Nam tự đứng lên thay đổi thể chế chính trị đất nước mình, giành lại quyền tự quyết cho dân tộc, thay đổi từ một quốc gia độc tài đảng trị thành một quốc gia dân chủ văn minh, mục đích đó, giá trị đó sẽ không có quốc gia nào...
09 Tháng Chín 2019
Nghĩa là sao? Nghĩa là Hà Nội mời các công ty dầu khí từ các cường quốc như Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Nga đến để án ngữ tại vị trí tranh chấp, và ĐcsVN nghĩ rằng, với những tấm khiêng như BP, Repsol, ExxonMobil thì Trung Cộng sẽ ngại đụng tới- một kế sách khá ma lanh. Thế nhưng Hà Nội đã lầm, dù cho có tấm khiêng made in USA nhưng Trung Cộng giật văng hết mà không hề ngán ngại. Những BP, Repsol, ExxonMobil lần lượt đều rút chạy làm ĐcsVN phải vơ vét tiền dân đền bù cho những công ty này vì đã phá vỡ hợp đồng. Một nước cờ sai của ĐCS đã dẫn đến tiền mất tật mang cho đất nước.
07 Tháng Chín 2019
Có thể nói, để xảy ra tình cảnh như hôm nay, là bởi sự kiêu ngạo và ỉ lại vào công cụ bạo lực quá nhiều. Chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có giải pháp khả dĩ cho Hồng Kông. Lý thuyết “bạo lực cách mạng” nó đã bị kết liễu ở Đông Âu cách đây 30 năm rồi, thì nay cho thấy, nó cũng sắp hết thời ở những quốc gia độc tài Cộng Sản còn lại. “Chuyên chính Vô sản” hay “Bạo lực Cách mạng” gì đấy thì nó phải chết, đó là điều tất yếu không ai có thể thay đổi được.
04 Tháng Chín 2019
Bên ngoài đảng để ngoại bang gặm nhấm chủ quyền một cách tự do, bên trong đảng buông cho người của mình cướp bóc tài sản nhân dân và phá nát tài nguyên quốc gia, thì kết quả là đất nước này sẽ ngày càng tan hoang thôi. Và đây là thực trạng mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã, đang, và sẽ phải gánh cho đến khi nào lật được CS. Nếu nhân dân Việt Nam không chịu cất lên tiếng nói và không biết hành động vì quyền lợi của mình như dân Hồng Kông đang làm, thì có thể nói đất nước Việt Nam không thể cứu được.
02 Tháng Chín 2019
Chỉ nửa thế kỷ thôi, chủ nghĩa cộng sản trong cơn giãy chết của mình, đã kịp lai sinh thành loài quái vật ghê sợ nhất của nhân loại: Cộng sản phát xít - Communazi. Câu chuyện Hồng Kông hôm nay, đã vạch bức màn tương lai cho chúng ta thấy - rằng phần nhân loại vẫn luôn cả tin vào những điều cao đẹp sẽ đến - không còn cơ hội để chờ và nuôi một giấc mơ như của Martin Luther King nữa. Thế giới đã biến dạng, và con người đang bị buộc phải chấp nhận loại giấc mơ nô lệ an toàn. Bài học lớn từ Hồng Kông là hoặc hôm nay, chúng ta chọn lên đường, và cần thì đánh đổi cả mạng sống để đòi hiện thực, và thực hiện từ giấc mơ...
02 Tháng Chín 2019
Càng kinh hãi trước cái ác, càng khiếp sợ trước sự bàng quan của những người đứng xem, đặc biệt là sự thờ ơ, hiếu kỳ đến man rợ của một số người đi lại cạnh tên sát nhân lúc hắn chém người mà xung quanh còn nghe rõ âm thanh và mùi vị đầy máu. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến án mạng chính là bệnh vô cảm, là sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đang ở mức trầm trọng, đáng báo động. Cái ác sinh ra từ sự ích kỷ, vô cảm, từ máu lạnh của con người. Và chính sự ích kỷ, vô cảm, máu lạnh của con người đã sản sinh ra những con ác thú đội lốt người khủng khiếp đến như thế...
02 Tháng Chín 2019
Ngày 2/9 hàng năm là ngày đám kền kền cộng sản reo hò nhảy múa trên xác chết dân tộc, năm nay ban chuyên láo lại bật đèn xanh cho các tờ báo đảng tăng công suất nhồi sọ người dân trong nước, trong đó lãnh tụ hồ bả chó của chúng nó là chủ đề cùng nhau nói phét, chúng phải đem hồ ra để bịp người dân bời vì cái đảng thổ tả mang tên csVN đã hết thời, đã rệu rã vì tham nhũng, vì bè phái, vì con ông cháu cha và đặc biệt hơn nữa là bọn chúng đã hiện nguyên hình là bọn Hèn với Giặc, ác với dân, ngoài ra bộ mặt bán nước vong nô của bọn chúng đã hiện nguyên hình trước sự chứng kiến của toàn dân.