Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp

04 Tháng Tư 202310:08 CH(Xem: 642)

Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp.

download (18)


Luật sư Đào Tăng Dực

Hiến pháp 2013 của CSVN mà TBT Nguyễn Phú Trọng từng xưng tụng là tinh túy của xã hội chủ nghĩa, là nền tảng tinh thần của đảng CSVN, trên thực tế chỉ là một sự gom nhóp một mớ lẫn lộn những thuật ngữ Mác Lê bên này và một số khái niệm dân chủ đánh tráo của Tây Phương bên kia. Hiến pháp 2013 vì thế chỉ là một công cụ tuyên truyền cho chế độ, hoàn toàn vắng bóng nội dung trí tuệ, đưa đến tình trạng luật rừng tại Việt Nam.
Chính vì thế CSVN có thể ngang nhiên thông qua các sắc luật hoàn toàn vi hiến như các điều điều 109 (Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân), điều 117 (Tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước) và điều 331 (Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ).
Các điều luật trên không những vi hiến, đi ngược với tinh thần điều 25 của hiến pháp về tự do ngôn luận mà còn vi phạm tinh thần điều 19 trong Công ước về các quyền chính trị và dân sự (ICCPR) 1966 mà chính CSVN tham gia ký kết từ năm 1982.
Hậu quả là Tô Lâm có thể truy tố các nhà bất đồng chính kiến vô căn cứ, vượt lằn ranh giữa chính quyền (the state) và xã hội dân sự (civil society), xem lấn và kiểm soát đời tư của từng công dân cá thể.
Quốc Hội CSVN cũng ngang nhiên thông qua Luật BẦU CỬ ĐẠI BIỂU. QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN tước đi mọi quyền ứng cử và bầu cử của công dân như quy định trong hiến pháp theo điều 27.

Những khuyết điểm của bản Hiến Pháp 2013 rất nhiều, nhưng tựu trung văn bản này thiếu một yếu tố trọng yếu cho một bản hiến pháp dân chủ chân chính. Đó là:
Sự tối thượng của hiến pháp (Constitutional supremacy).
Thật vậy, như là một quốc gia, Hoa Kỳ trở thành lãnh đạo của thế giới dân chủ vì Hoa Kỳ chủ trương tôn trọng vị trí tối thượng của hiến pháp.

Điều này không phải ngẫu nhiên mà có. Trái lại đó là sự vận hành của tư tưởng pháp trị qua công lao của một vị thẩm pháp lừng danh của hoa kỳ vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Vào năm 1803, chánh án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Marshall, trong phiên xử lừng danh Marbury v. Madison đã phán như sau:
“Như thế, văn từ của Hiến Pháp Hoa Kỳ xác định và củng cố cho nguyên tắc, coi như là cốt lõi của tất cả mọi hiến pháp thành văn, là bất cứ một luật pháp nào ngược lại với Hiến Pháp là vô hiệu lực, và các tòa án, cũng như các bộ ngành, đều bị ràng buộc bỡi phương tiện này”
Từ khi đó, quy luật này áp dụng cho tất cả mọi nền dân chủ tân tiến. Dĩ nhiên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ từ đó mới thực sự trở thành định chế tối cao, độc lập với Lập Pháp và Hành Pháp hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của mọi sắc luật của lập pháp hay mọi tác động của hành pháp. Câu hỏi trọng yếu tiếp Theo là: Muốn thực thi và hiến định hóa một cách hiệu năng yếu tố tối thượng của hiến pháp này thì một quốc gia dân chủ

chân chính phải làm gì?

Muốn điều này xảy ra, nguyên tắc phân quyền của Montesquieu cần được hiến định hóa trong hiến pháp. Quyền hành pháp, quyền lập pháp và quyền tư pháp phải độc lập với nhau. Thêm vào đó, quan điểm tính tối thượng của hiến pháp cần phải quy định rõ rệt, cũng như phải quy định sự hiện hữu của một định chế độc lập có thẩm quyền quyết định rằng một sắc luật hay một tác động của hành pháp, có hợp hiến hay không.

Và điều này đã không hề xảy ra trong bản hiến pháp 2013 do đảng CSVN viết lên và Nguyễn Phú Trọng Minh thị tuyên bố rằng Hiến Pháp không quan trọng bằng điều lệ đảng CSVN.

Như vậy Hiến Pháp 2013 có rất nhiều khuyết điểm và chúng ta sẽ mất nhiều thời giờ thảo luận. Tuy nhiên như là hệ lụy của quan điểm tính tối cao của hiến pháp do Thẩm Phán John Marshall khởi xướng và đang thịnh
trào tại các nền dân chủ chân chính, thì khuyết điểm nào là quan trọng nhất?

Đây là một câu hỏi mang tính then chốt cho một bản hiến pháp nghiêm chỉnh của tương lai và chúng ta cần phân tích nghiêm chỉnh. Trên bình diện nguyên tắc thì khuyết điểm quan trọng nhất là sự thống trị tuyệt
đối của đảng CSVN bao trùm nhà nước lẫn xã hội dân sự và điều lệ đảng mới thật sự là tối cao, không phải bản hiến pháp 2013.
Hậu quả trên trên bình diện thực tế, Hiến Pháp 2013 hoàn toàn khác với các bản hiến pháp dân chủ chân chính trên thế giới ớ một điểm then chốt. Đó là trong HP 2013, hoàn toàn vắng bóng một định chế độc lập với lập
pháp (quốc hội) và hành pháp (chính quyền) hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của những sắc luật của lập pháp và những tác động của hành pháp. Điều này hoàn toàn vi phạm nguyên tắc mà Thẩm Pháp Marshall nêu ra trong phiên xử Marbury v Madison năm 1803 nêu trên.
Nếu đọc kỹ toàn bộ Hiến Pháp 2013 thì điều 119 đề cập nhiều nhất đến vấn nạn này:
Điều 119
1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
có hiệu lực pháp lý cao nhất.
Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.
Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý. 
2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án
nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và
toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. Cơ chế bảo vệ Hiến
pháp do luật định.
Nực cười là trọng điển then chốt nhất của luật hiến pháp chỉ nằm ở đoạn chót của điều 119 (2) tức là “Cơ chế bảo vệ hiến pháp do luật định” và thực tế là 10 năm sau, kể từ khi Hiến Pháp 2013 có hiệu lực, các chính quyền CSVN và khóa quốc hội khác nhau hoàn toàn không bày tỏ cố gắng nào để xúc tiến và hoàn tất nhiệm vụ hiến định này trong hiến pháp và các lãnh đạo của đảng cũng không
hề nhắc tới điều khoản then chốt này.
Đảng CSVN đã khinh thường nhân dân và vô cùng thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ hiến định này, nhưng vì đây là một chế độ độc đảng không có đối lập hiện hữu nên hoàn toàn không có phản biện.

Tại sao đảng CSVN lại cố ý trì hoãn hầu như vô hạn định việc thi hành một mệnh lệnh minh thị trong hiến pháp đó là thành lập “Cơ chế bảo vệ hiến pháp” theo luật định?

Lý do là vì đảng muốn duy trì độc tài đảng trị mặt này, nhưng mặt khác lại muốn mị dân bằng cách xử dụng những ngôn từ vay mượn từ các quốc gia dân chủ.

a. Trước hết thay vì một định chế bảo vệ hiến pháp vô cùng quan trọng phải được hiến định hóa, thì HP 2013 chỉ quy định luật hóa mà thôi theo điều 119.
b. Tuy bị hạ cấp xuống tầng thấp là “luật hóa” nhưng CSVN vẫn chưa an tâm mà trì hoãn mãi đến 10 năm sau cũng chưa đả động đến mệnh lệnh này của hiến pháp.
c. Mặt khác họ đánh lạc hướng nhân dân bằng cách hiến định hóa các điều 70, 74 và 98 của HP hầu phân tán mỏng trách nhiệm phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến cho 3 định chế không hề độc lập là Quốc Hội, Thường Vụ Quốc Hội và Thủ Tướng. Khi đọc các điều 70, 74 và 98 chung với nhau, thì hầu như có 3 định chế chia xẻ
quyền giải thích tính hợp hiến hoặc vi hiến của các sắc luật hoặc tác động của hành pháp. Đó là Quốc Hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội và Thủ Tướng.

Dĩ nhiên tình trạng này không thỏa đáng vì không có định chế nào nêu trên thực sự độc lập đối với lập pháp hoặc hành pháp. Thêm vào đó, không có định chế nào được giao trách nhiệm rõ rệt, và như thế, đảng CSVN, như là cơ quan quyền lực tối thượng theo điều 4, sẽ có tiếng nói quyết định.

Chúng ta phải làm gì cho đất nước trong tương lai?

Hiến Pháp 2013 của CSVN mà Nguyễn Phú Trọng xưng tụng là nền tảng tinh thần của đảng và dân tộc thực sự chỉ là một văn bản lừa gạt rẻ tiền, bao gồm những lý luận mang tính ý thức hệ Mác Lê và những khái niệm đánh cắp từ các quốc gia dân chủ, nhưng bóp méo hầu lừa gạt nhân dân và quốc tế. Văn bản này nặng về khẩu hiệu tuyên truyền nên chỉ là một thứ luật rừng xã hội chủ nghĩa.

Một khi đảng CSVN cáo chung, toàn dân sẽ góp phần xây dựng một hiến pháp trên nền tảng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, tương xứng với tầm vóc của Việt tộc của tương lai.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
27 Tháng Năm 20234:48 CH(Xem: 45)
Chẳng bao lâu sau thấy cứ ai lên tiếng phản đối những điều sai trái thì đều bị coi là phản động. Nhưng hồi đó người lên tiếng chưa nhiều nên "bọn phản động" là số quá ít, trơ trọi ở đời thường và cả trên đời ảo. Bị ba bên bốn phía nả đạn như tội độ. Lắm lúc, tôi tự hỏi, đéo biết "bọn phản động" có phải là lũ khổ dâm không? Sao bị đảng bỏ tù, bị "thanh gươm lá chắn" đánh như chó, bị dân chửi như dòi bọ, gia đình xa lánh, bạn bè tránh như hủi,...kể sao cho xiết cái cảnh nhục, vậy mà vẫn cứ nhất quyết "phản động." Không bệnh thì là gì? Người bình thường có ngu thế đâu!? Ấy là lúc buồn quá thì tự thán tự trào vậy. Lý trí và trái tim ý thức rõ ...
24 Tháng Năm 20238:34 CH(Xem: 300)
Một bản tin trên báo làng trong nước cho biết công an Tỉnh Hà Tĩnh đã nghiên cứu thử nghiệm công nghệ nhận dạng khuôn mặt của người dân nhằm "phục vụ công tác chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn...". Công nghệ nhận diện khuôn mặt là một công nghệ không xa lạ gì tại TQ, bên đó chúng có thể ghi hình bất cứ ai đi qua ống kính và truyền dữ liệu về máy chủ và biết rõ lý lịch của người đó. Tuy nhiên công nghệ này lại là một công nghệ không những vi phạm mà còn chà đạp nhân quyền nghiêm trọng cho nên tại những quốc gia dân chủ họ không bao giờ sử dụng...
23 Tháng Năm 20238:45 CH(Xem: 207)
Dù Lê Thanh Hải chưa bị truy tố, chỉ bị cách cái chức Hải đã mãn nhiệm, không còn chức danh gì nữa nhưng người dân Thủ Thiêm đều nhìn Hải là một tội phạm, một kẻ nợ máu. Còn người dân lương thiện cả nước nhìn Hải không phải chỉ thấy sự ghê tởm cho một nhân cách tội lỗi, bẩn thỉu mà còn thấy cả sự méo mó, khuyết tật của pháp luật, thấy cả sự không nghiêm minh, không lành mạnh của tổ chức chính trị dung dưỡng cho tội phạm, bao dung cho thành viên tội tỗi làm ô danh tổ chức chính trị. Đưa lên trang báo, đưa lên truyền hình hình ảnh tội phạm Lê Thanh Hải nhận huy hiệu đảng vào ngày sinh lãnh tụ đảng có làm đẹp thanh danh đảng...
22 Tháng Năm 20238:48 CH(Xem: 265)
Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Bác năm xưa đâu có đá bóng tròn. Đá bóng dâm bác âm thầm dê dắt Luồn qua khe, tay ôm tròn hai bóng Sáng ngày vui bác đá bên bờ suối Đêm về tối bác đá ở trong hang. Chiều mùa hè bác lang thang nghỉ mát Cùng vui đùa với gái bản vùng sâu Bác Minh râu đâu có gì để nói Bóng dâm dục bác bắn pháo như mưa.
19 Tháng Năm 20237:57 CH(Xem: 357)
Đám CS đang nắm giữ chức quyền lợi dụng và tô vẽ Minh râu thành ông thánh để cho chúng cướp bóc tiền bạc, ruộng đất của nhân dân mà thôi. Và xét cho cùng Minh râu cũng là nạn nhân trong cái trò dựng xác trong những chiêu đòn CS hay dùng. Thương cho nhân dân VN vẫn phải nghe những lời tuyên truyền ca ngợi về Minh râu, những điều ca ngợi đó đều là một sự giả dối, hy vọng rằng nhân dân VN hãy cùng nhau đứng lên đạp tan màn đen tối đó, cùng nhau xây dựng lại một đất nước VN tự do, dân chủ và nhân quyền, lăng mộ Minh râu cũng cần phải phá bỏ khỏi phải mất những đồng tiền lãng phí
19 Tháng Năm 20237:56 CH(Xem: 483)
Ông Đặng Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Yên – hai Phó Ban Nội chính của BCH TƯ đảng khóa 13 chủ trì cuộc họp này. Từ những hình ảnh mà báo giới đính kèm khi tường thuật về cuộc họp báo, có người phát giác ông Nguyễn Văn Yên – một trong hai Phó Ban Nội chính chủ tọa cuộc họp báo – mang đồng hồ hiệu Patek Philippe model World Time Mecca. Giá bán chiếc đồng hồ mà ông Yên sử dụng dao động trong khoảng từ 260.000 Mỹ kim đến 270.000 Mỹ kim (3), nếu quy ra đồng Việt Nam thì chừng sáu… tỷ!
18 Tháng Năm 20239:16 CH(Xem: 417)
Vì thế hcm, tức nguyễn sinh côn (hay cung) con ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc của triều đại nhà Nguyễn mãi mãi chỉ là như thế, y không hề là một nhân vật có công trạng với đất nước mà trái lại lịch sử sẽ ghi rằng "hcm sinh ngày 19-05-1890 chết ngày ngày 2-9-1969 là một tên Tội Đồ của Dân Tộc Việt Nam, chính y và đảng csVN thời kỳ đầu đã vay mượn vũ khí, khí tài của Nga và TQ để xâm lăng miền nam VN, dẫn đến việc thỏa thuận bằng văn bản thừa nhận vùng biển của VN là của giặc Tàu. Thực tế ngày nay đã minh chứng rõ ràng như thế, hcm sẽ được đứng chung với bè lũ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc năm xưa không hơn không kém!
18 Tháng Năm 20239:15 CH(Xem: 292)
Đảng CSVN bị giao động mạnh, chới với. Chủ tịch HCM chết từ 22 năm trước (1969), xác ướp được vực dậy, nhét vào miệng một đống phát ngôn do Tuyên giáo Đảng dày công biên soạn, thêm thắt thêu dệt thật hoàn chỉnh, gọi đó là “Tư tưởng HCM” – người chết không thể đôi co – đưa vào Cương lĩnh 1991 của Đảng phù trợ chủ thuyết Mác - Lê hết thời, nhằm cố níu kéo chính nghĩa kiên định tiến lên CNXH, hay dở chưa biết song giữ chặt quyền lực... Một ví dụ về tư tưởng CS đưa vào năm 1991, mặc nhiên xem như do HCM sáng tạo? là “Người cách mạng phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Tuyên giáo giải thích ngang dọc quanh quẩn lui tới và mọi cơ quan trong mỗi một tỉnh thành, ngay cả cấp huyện đều đóng góp bài viết, bàn bạc huyên thiên, tham luận sôi nổi về tư tưởng độc đáo mới lạ này của Bác.
17 Tháng Năm 20238:02 CH(Xem: 1184)
Để có thể đưa TQ ra tòa án quốc tế về sự xăm lăng và cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa mà VN cho rằng thuộc sự quản lý của Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thì nhà cầm quyền csVN phải phá bỏ tư duy phủ nhận chính quyền miền nam VN tức VNCH. Khi thừa nhận VNCH là một chính phủ đã từng tồn tại và quản lý miền nam VN thì vấn đề Hoàng Sa sẽ có điểm ra. Bởi vì khi đệ đơn đến toàn án quốc tế VN có thể dựa theo lịch sử VN và Công pháp quốc tế để kiện TQ đã dùng vũ lực xâm chiếm và chiếm đóng quần đảo này lợi dụng khi VN đang có chiến tranh.
15 Tháng Năm 202310:20 CH(Xem: 586)
“Tự do báo chí ở Việt Nam lâm vào tình trạng rất nghiêm trọng, đứng hàng thứ 178 trên tổng số 180 nước trong bảng số Tự do Báo chí trên Thế giới. Việt Nam tụt 4 hạng từ hàng thứ 174 năm 2022. Bảng thống kê này do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố ngày 3/5/2023, đánh dấu 30 năm kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Việt Nam lần này chỉ đứng trên Trung Quốc và Bắc Hàn.” Ngoài ra, theo RSF, Việt Nam cũng đang giam giữ 42 Nhà báo bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, trong đó có vấn đề “phổ biến tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng tư do dân chủ”...
26 Tháng Năm 2023
Thứ nhất, tuy tuyên bố là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lúc nào cũng là lãnh thổ của Trung Quốc, Chu Ân Lai lại không nêu ra một chi tiết nào để chứng minh chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo này. Sự không dẫn chứng của Chu Ân Lai đối với vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phải chăng vì Trung Quốc biết không có một căn cứ nào vững vàng, về pháp lý cũng như về lịch sử, để chứng minh chủ quyền này nên Trung Quốc phải bỏ không viện dẫn chứng cớ.
25 Tháng Năm 2023
Như vậy Vượn Vin đang đối mặt với một bài toán khó, nếu không cập nhật được phần mềm cho những chiếc xe này thì không thể bán được, mà cập nhật thì phải đóng tiền cho bọn tư bản Mỹ trong khi con số nợ đã gấp đôi vốn của công ty, chắc chắn rằng để tiếp tục làm ăn tại Mỹ thì Vượn Vin phải dùng vốn của tập đoàn Vingroup để bơm vào cho những chiếc xe Vinfast được lăn bánh tại Mỹ. Còn nếu không thì phải tìm ngay một thị trường nào khác như Châu Phi hay rừng rậm Amazon mà bán cho mấy ông mọi bên đó chứ tiền đâu mà trả chi phí kho bãi cho hàng ngàn chiếc xe đang nằm thoi thóp.
24 Tháng Năm 2023
Theo quan điểm của tôi, cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ là một cuộc chiến u mê của những kẻ háo danh, mơ hồ về lý tưởng nhưng lại muốn có được hào quang lãnh tụ cho nên cả hai miền nam bắc đã bị các thế lực ngoại bang chi phối và dựng nên để một chém giết lẫn nhau. Một dân tộc hiếu thắng được chia là hai miền như hai con dế lửa đã bị các tay chủ ngoáy râu làm cho bốc đồng lên và lao vào cắn xé lẫn nhau với các nguồn tiền bạc và khí tài của quốc gia khác và trở thành một cuộc chiến xâm lăng với danh nghĩa “đánh cho Mỹ cút – đánh cho Ngụy nhào”, hay “giải phóng miền nam”.
24 Tháng Năm 2023
Ngược lại, tìm hiểu các khoản chi Ngân sách quốc gia tại Việt Nam là như mò kim đáy bể. Điều 15, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 (Luật số 83/2015/QH13) quy định rất rõ và chi tiết về việc phải “công khai ngân sách Nhà nước” nhưng có quá nhiều cách “công khai”, ví dụ: thay vì đưa lên trang web, chính phủ thông báo ở cuộc họp riêng hoặc dán ở bảng tin, chụp ảnh làm bằng chứng đã công khai, rồi sau đó gỡ xuống ngay. Thay vì viết ra rõ ràng dễ đọc thì người ta tìm mọi cách để che giấu những điều cần giấu mà khi cần vẫn nói là đã “công bố”. Kỹ năng che dấu này ở bậc thượng thừa, cơ bản là vượt trên những hiểu biết thông thường...
21 Tháng Năm 2023
Thực tế chừng như ngược lại. Việt Nam chỉ thiếu điện do Tổng Công ty Điện lực Việt Nam sản xuất và phân phối nhưng còn thừa rất lớn nguồn điện mặt trời, điện gió do các cơ sở tư nhân sản xuất nhưng không được EVN tiếp nhận, thu mua. Năm 2022, báo chí lề phải từng kêu gào về tình trạng thửa điện, các đơn vị tư nhân bị cắt giảm điện: “thời gian qua, một số đại diện nhà máy điện gió, điện mặt trời đã phải kêu trời vì bị yêu cầu cắt giảm công suất phát, có nơi đến 70%. Cụ thể, vào ngày 2/1, đại diện 1 nhà máy điện gió cho biết, lúc 1h30 chiều tốc độ gió đạt 12,8m/s, nhưng công suất thực tế nhà máy điện gió ở khu vực miền Trung này...
19 Tháng Năm 2023
Ông Đặng Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Yên – hai Phó Ban Nội chính của BCH TƯ đảng khóa 13 chủ trì cuộc họp này. Từ những hình ảnh mà báo giới đính kèm khi tường thuật về cuộc họp báo, có người phát giác ông Nguyễn Văn Yên – một trong hai Phó Ban Nội chính chủ tọa cuộc họp báo – mang đồng hồ hiệu Patek Philippe model World Time Mecca. Giá bán chiếc đồng hồ mà ông Yên sử dụng dao động trong khoảng từ 260.000 Mỹ kim đến 270.000 Mỹ kim (3), nếu quy ra đồng Việt Nam thì chừng sáu… tỷ!
17 Tháng Năm 2023
Để có thể đưa TQ ra tòa án quốc tế về sự xăm lăng và cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa mà VN cho rằng thuộc sự quản lý của Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thì nhà cầm quyền csVN phải phá bỏ tư duy phủ nhận chính quyền miền nam VN tức VNCH. Khi thừa nhận VNCH là một chính phủ đã từng tồn tại và quản lý miền nam VN thì vấn đề Hoàng Sa sẽ có điểm ra. Bởi vì khi đệ đơn đến toàn án quốc tế VN có thể dựa theo lịch sử VN và Công pháp quốc tế để kiện TQ đã dùng vũ lực xâm chiếm và chiếm đóng quần đảo này lợi dụng khi VN đang có chiến tranh.
17 Tháng Năm 2023
Chỉ riêng việc TBT ngồi xổm trên điều lệ đảng, bám ghế suốt ba nhiệm kỳ, Tổng Trọng chính là sâu chúa trong bầy sâu, ăn vào lĩnh vực béo bở nhất là tham nhũng quyền bính. Tay chân bộ hạ thân tín nhất của ông trực tiếp gom củi đốt lò như cố Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh là loại sâu gộc với biệt phủ, đất đai, lăng mộ nguy nga đồ sộ. Trùm Công an tay kiếm bạo tàn của Đảng thì ăn bò dát vàng giá hàng ngàn đô. Mấy ngày trước đây, báo chí “lề phải” vô tình đưa hình ảnh Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội Chính, đeo đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca, giá trị hàng trăm ngàn đô la, sau đó đã buộc phải xóa đi.
17 Tháng Năm 2023
Hiện nay, số tiền đấy đang nằm trong tài sản của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc nó là cổ phần của nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước. Giả sử như nền kinh tế Việt Nam gặp khủng hoảng thì rõ ràng các doanh nghiệp Việt Nam cũng chết theo, bất kể đó là doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp quốc doanh. Nghĩa là nền kinh tế chết thì nguồn vốn đó cũng tan nát. Ở khía cạnh này rõ ràng Đảng Cộng Sản không biết phân tán rủi ro. Làm quản lý một quốc gia mà bao đời thủ tướng không biết phân tán rủi ro tạo nên hàng rào phòng thủ cho nền kinh tế.
15 Tháng Năm 2023
“Tự do báo chí ở Việt Nam lâm vào tình trạng rất nghiêm trọng, đứng hàng thứ 178 trên tổng số 180 nước trong bảng số Tự do Báo chí trên Thế giới. Việt Nam tụt 4 hạng từ hàng thứ 174 năm 2022. Bảng thống kê này do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố ngày 3/5/2023, đánh dấu 30 năm kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Việt Nam lần này chỉ đứng trên Trung Quốc và Bắc Hàn.” Ngoài ra, theo RSF, Việt Nam cũng đang giam giữ 42 Nhà báo bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, trong đó có vấn đề “phổ biến tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng tư do dân chủ”...