Chuyện Tượng Phật Phổ Chiếu

09 Tháng Mười 20226:06 CH(Xem: 4152)

                                Chuyện Tượng Phật Phổ Chiếu

pha-huy-tuong                                          'cộng sản' tàn phá Phật Giáo - nguồn Internet.
Trần Công LânThiền sư Phổ Chiếu (960-1279) tên tục là Chương Thất Tam, quê ở Đông Châu, Kinh Tây (ngày nay là quận Thụy Hưng, Hoàng Hải Đạo) là cao tăng đắc đạo trở thành tổ thiền tông của Cao Ly (Triều Tiên). Ngài viên tịch khi 37 tuổi, thi thể ngài trở thành kim cương bất hoại và được đặt tượng để thờ tại Phổ Chiếu đường, làng Đường Xuân, Phúc Kiến.

Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Mao đã kêu gọi diệt trừ tàn tích của chế độ cũ, hủy diệt văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử.... Dân làng đã đem giấu tượng Phật Phổ Chiếu. Đến 1993 thì dân địa phương phục hồi nơi thờ Sư Phổ Chiếu nhưng đến 1995 thì bức tượng chứa nhục thể của sư bị đánh cắp. Đó là thời kỳ kinh tế Trung Cộng suy thoái nên dân ăn cắp các cổ vật đem bán cho người ngoại quốc sưu tầm. 

Đến 23-2-2015, báo Daily Mail đăng tin một chuyên gia nghiên cứu tượng Phật đã dùng máy soi (CT scanner) khám phá trong bức tượng có thi thể của một nhà sư từ thế kỷ 11-12 và tượng được trưng bày tại bảo tàng viện Budapest, Hung Gia Lợi 5/2015.

Dĩ nhiên, Trung Cộng biết và Ủy Ban Nhân Dân của thôn Dương Xuân và Đông Phố, Phúc Kiến nộp đơn kiện tại Amsterdam, Hòa Lan đòi chủ nhân bức tượng là ông Oscar van Overeem phải trả lại tượng sư Phổ Chiếu. Nhưng tòa án Hòa Lan cho rằng dân hai thôn không đủ tư cách pháp nhân để đòi bồi thường. Khi 2 thôn đệ đơn kiện tại Phúc Kiến thì thắng kiện nhưng giữa Hòa Lan và Trung Cộng không có thỏa thuận về luật nên phán quyết của tòa án Trung Cộng vô hiệu lực. (Những mẩu chuyện như vậy cũng đã xảy ra tại Việt Nam nhưng nhà nước Việt Nam không quan tâm giải quyết.) Đảng cộng sản Trung Quốc là một tổ chức chính trị chủ trương cầm quyền xoá bỏ tàn tích phong kiến, vua chúa thời xưa. Nhưng tại sao nhà nước, bộ ngoại giao, bộ văn hóa không lên tiếng mà lại để dân 2 thôn phải đứng ra kiện?

Chuyện bên lề là các lý do trên mặt lịch sử, di tích văn hóa, tôn giáo và luật pháp.

Chính trị

Vậy nếu cộng sản chống các triều đại xưa là phong kiến, áp bức dân (là điều sai trái) thì khi giải phóng Trung Hoa tại sao cộng sản không trả tự do, độc lập cho các quốc gia đã bị các vua chúa trong lịch sử Trung Hoa trước đó chiếm đóng? Khi Trung Cộng tiếp tục duy trì sự cai trị trên lãnh thổ của các vua trước chiếm đóng để lại thì chính đảng cộng sản cũng là hiện thân của một thứ vua chúa mới thống trị các dân tộc bị Trung Hoa (dân tộc Hán) thôn tính. Như vậy về chính trị thì đảng cộng sản chỉ là chế độ "phong kiến" mới thay thế cũ.

Vì bản chất của một đảng cướp nên cộng sản mượn lý thuyết Mác-Lê để làm cách mạng. Mà Mác chỉ chú trọng đến kinh tế chứ không phải cai trị (governance) nên khi lâm nguy thì cộng sản lại mượn áo dân tộc, chủ nghĩa ái quốc (quốc gia =nationalism). Kẹt một nỗi là không có tự do thì không có sáng tạo. Không có sáng tạo thì không có văn hóa (như VN hiện nay) mà chỉ là cóp nhặt, bắt chước thiên hạ. Mà có tự do tôn giáo, văn hóa thì độc quyền chính trị bị đe dọa. Cho nên dù Trung Cộng có lấy lại tượng phật thì tương lai cũng bị ăn cắp đem bán nữa mà thôi.

Văn hóa

Trong xã hội Trung Hoa khi những người có công với dân, với nước thì khi mất -- được người dân thờ cúng để tưởng nhớ, một hình thức giáo dục cho hậu thế. Mao và đảng cộng sản đã dùng Cách Mạng Văn Hóa để xóa tàn tích của văn hóa cũ và thay thế bằng văn hóa vô sản của Mác-Lê. Nhưng đã là vô sản thì làm gì có văn hóa. Nhất là Mao đã lợi dụng những người dân nghèo, thất học để thực hiện cách mạng vô sản. Đảng cộng sản chủ trương xóa bỏ văn hóa cũ nhưng không có văn hóa mới để thay thế vì Mác chỉ nói về kinh tế chứ không dạy về văn hóa. Cộng sản muốn xóa bỏ văn hóa vì những suy tư cũ sẽ tiến hóa và tìm, vạch ra những sai trái của chủ nghĩa cộng sản. Văn hóa là đời sống của người dân, nếu để dân chết đói qua cách mạng văn hóa thì dân đâu mà cai trị? Để dân sống thì tự động văn hóa sẽ trở lại. Văn hóa độc tài do đảng cộng sản chỉ đạo là văn hóa chết thì có hàng trăm tượng Phổ Chiếu cũng vô ích. Do đó cộng sản phải chấp nhận chỉ giữ phần kiểm soát những gì nguy hiểm cho chế độ, trong đó có tôn giáo.

Tôn giáo

Nếu cộng sản cho tự do tôn giáo thì sự yêu cầu hoàn trả tượng Phật là chính đáng nhưng chế độ cộng sản cho tôn giáo là tàn dư phong kiến, mê tín nên phải bài trừ nhưng thực chất là nếu dân tin vào tôn giáo thì sẽ không còn tin vào đảng nữa. Thí dụ như Pháp Luân Công chỉ là phép luyện khí công mà đảng cộng sản cũng đàn áp luôn. Khi cách mạng văn hóa thất bại thì cộng sản phải để tôn giáo sinh hoạt trở lại nhưng nhà nước kiểm soát. Việc cán bộ cộng sản trà trộn vào hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo là phải có. Như vậy, tôn giáo chỉ là phương tiện để kiểm soát dân mà thôi. Vì mất chính nghĩa trên mặt trận tôn giáo nên cộng sản mới để dân 2 thôn lên tiếng đòi tượng mà chính quyền Trung Cộng không tham dự cũng như để tòa án Trung Cộng phán quyết phần thắng về 2 thôn. Nhưng vì là luật cộng sản nên Hòa Lan không ký kết và trò hề dân chủ của Trung Cộng trở nên vô duyên, ngớ ngẩn. Sự chiếm đóng và đàn áp Phật Giáo Tây Tạng cho thấy Trung Cộng tiêu diệt tôn giáo và chủng tộc như thế nào. Tiếp theo là sự đàn áp dân Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) tại Tân Cương (Xinjiang) là diệt chủng thì trò hề đòi tượng thật trơ trẽn.

Mặt khác, tượng sư Phổ Chiếu là cao tăng đắc đạo, nhục thân bất hoại. Đó là chứng cớ rõ ràng về con đường của đức Phật và giáo lý của ngài. Đảng cộng sản Trung Hoa có dạy dân theo con đường đó hay không? Nếu đi ngược hay không theo thì đòi tượng sư Phổ Chiếu về làm gì? Mở trung tâm du lịch kiếm tiền du khách hay sao?

Kinh tế

Trung Cộng có tham vọng bá chủ thế giới để hoàn tất ước mơ "Trung Hoa" từ ngày lập quốc nên cái gì cũng muốn có và đứng đầu. Chuyện cộng sản bắt chước xây dựng các kiến trúc nổi tiếng của thế giới tại Trung Hoa để chiêu dụ du khách cho thấy việc phục hồi các di tích lịch sử Trung Hoa chẳng vì dân hay văn hóa mà chỉ vì tiền thu vào qua kỹ nghệ du lịch (dĩ nhiên nhà nước có phần).

Nếu quả Trung Cộng lo kinh tế cho dân thì dân đã chẳng đói kém đến độ phải ăn cắp tượng đem bán nước ngoài. Đây là chuyện đã xảy ra từ thời Tây Phương đến Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nay cộng sản tái diễn thì không còn đủ tư cách để đứng ra đòi tượng phật mất cắp vì lối cai trị sai lầm.

Một lần nữa Trung Cộng cho thấy cộng sản cầm quyền không phải để sửa sai tệ nạn thời phong kiến mà chỉ là tham quyền, độc tài và vẫn tái diễn các tệ nạn mà cộng sản tuyên bố cách mạng diệt trừ.

Nếu chính quyền Trung Cộng do dân bầu thì tại sao không dám lên tiếng đòi tượng mà phải để dân 2 thôn lên tiếng? Chỉ vì Trung Cộng đàn áp tôn giáo mà nay đòi tượng về thờ cúng thì mất mặt, mất uy tín với đảng, với dân nên để dân đứng ra đòi cho có vẻ dân "làm chủ" nhưng nếu trong hàng ngũ dân đã có người ăn cắp và bán thì người ngoại quốc mua. Có gì là sai trái khi chính dân Trung Hoa bán mà nay dân lấy cớ bị ăn cắp để đòi lại thì phải bắt thằng ăn cắp làm chứng chứ bỗng nhiên thấy người ta có hàng của Trung Hoa thì cho là bị mất cắp và đòi lại. Phải chăng chính cán bộ đảng cộng sản lấy tượng đem bán nay không dám ra mặt? Đảng và nhà nước có toàn quyền cai trị sao không điều tra nội vụ?

Luật pháp

Chuyện "phủ bênh phủ, huyện bênh huyện" là thường thấy khi 2 nước tranh chấp nhưng đối với một nước cộng sản như Trung Cộng thì luật pháp là trò hề vì đảng nắm cả Hành Pháp, Lập Pháp và Tòa Án. Tuy Trung Cộng tham dự Liên Hiệp Quốc nhưng không tôn trọng tòa án quốc tế thì các nước nhỏ láng giềng có phản kháng cũng vô ích. Hòa Lan là nước Âu Châu, ở xa, Trung Cộng chẳng làm gì được. Nhưng không thấy lý giải của tòa án Trung Cộng vì sao người chủ nhân bức tượng tại Hòa Lan phải trả tượng cho 2 thôn? Xét theo tình hình khi tượng bị mất cắp là Trung Cộng đàn áp tôn giáo, hủy diệt chùa thì tượng không bị ăn cắp đem bán thì cũng bị đập bỏ. Chẳng may vì đây là tượng của cao tăng Phổ Chiếu nên mới có người lấy đem bán: vừa cứu một di tích tôn giáo, vừa kiếm được tiền, vừa hợp lý với chính sách nhà nước. Chính vì vậy, trên mặt luật pháp, Trung Cộng cứng họng không dám lên tiếng.

Tiếc thay, vì cộng sản độc tài nên dân ngu. Để dân 2 thôn đi kiện mà thiếu cố vấn pháp luật nên thua kiện. Mà nếu có cố vấn pháp luật thì luật cộng sản là gì? Đã dùng luật rừng từ khi cầm quyền và chống chế độ dân chủ thì làm sao có luật để đối phó với cơ cấu dân chủ? Vì vô luật nên phải đóng tuồng nhân dân tự phát thì còn hy vọng Hòa Lan thương hại sẽ trả lại tượng.

Lịch sử

Ai cũng biết Trung Hoa là nước lớn, trước khi Tần Thủy Hoàng diệt các nước nhỏ để lập ra Trung Hoa thì trước đó vùng châu thổ Dương Tử, Hoàng Hà là nơi tranh chấp các nước thời Xuân Thu chiến quốc. Qua các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh thì các chư hầu như Việt Nam, Triều Tiên (Đại Hàn), Tây Tạng, Mông Cổ có lúc lệ thuộc, có lúc độc lập. Khi nhà Thanh bị Tây Phương uy hiếp phải mở cửa bang giao dẫn tới cách mạng Tân Hợi 1911 đem lại chế độ dân chủ cho Trung Hoa. Đến 1921 cộng sản thành công cướp chính quyền tại Nga thì cộng sản Trung Hoa thành hình tranh chấp với Quốc Dân Đảng Trung Hoa đến 1949 thì toàn thắng. Chiêu bài cộng sản là chống phong kiến (chế độ vua chúa) thực dân (Tây Phương xâm lăng, đô hộ) đòi xóa bỏ cái cũ. Vậy khi cộng sản cầm quyền thì những việc làm của chế độ cũ như chiếm đóng các nước nhỏ là sai hay đúng? Nếu "sai" thì phải trả độc lập cho họ. Nếu "đúng" thì cộng sản cũng là phong kiến? Hay phong kiến mới? Nếu "đúng" cũng dẫn tới các nước thoát khỏi sự kiểm soát của nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh có phải là đất Trung Hoa nữa hay không? Nếu là "không" thì tại sao cộng sản đánh chiếm Tây Tạng, Mông Cổ (đã độc lập khỏi Trung Hoa)? Còn chuyện đào xới cổ vật Trung Hoa để chứng minh là đất của Trung Hoa là trò hề vì thời xưa (con đường tơ lụa) buôn bán sản phẩm Trung Hoa thì cứ hễ người Hoa đi qua, để lại di tích là đất đó trở thành "lãnh thổ" của Trung Hoa hay sao?

Mà nếu Trung Cộng phế bỏ các thành quả của phong kiến trước đó thì Trung Hoa còn lại gì? Còn tiếp tục giữ các thành quả đó thì cộng sản chỉ là một thứ "phong kiến" mới mà thôi. Do đó chủ trương và chính sách của cộng sản chỉ là con thò lò 3 mặt đã nói lên bản chất của những ai theo cộng sản .

Vậy nếu tượng Phổ Chiếu xuất hiện tại Việt Nam thì Trung cộng sẽ tuyên bố đất Việt Nam xưa kia là thuộc Trung Cộng? Và như vậy Việt Nam cũng có thể tuyên bố Động Đình Hồ là đất Ngô Việt thì Trung Cộng tính sao? Hay các nước Phi Châu, theo nhân chủng học, là gốc của loài người hiện nay. Từ Phi Châu đã di dân đến Âu Châu, Á Châu.... Vậy Trung Hoa chỉ là con cháu, hậu duệ của các bộ lạc Phi Châu và như vậy Trung Hoa thuộc… Phi Châu?

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Ba 20248:19 CH(Xem: 131)
trang tin QĐB đã thách thức Ban Tuyên Giáo đảng csVN đưa ra bằng chứng về việc UNESCO công nhận hcm là 'danh nhân văn hóa thế giới' như bọn chúng hằng tuyên truyền, tuy nhiên bọn dư luận viên ăn C... đảng vẫn ra rả tuyên truyền xám để đầu độc người dân về cái trò bịp bợm của bọn chúng nhưng lại không hề đưa ra được hình ảnh nào về những nghị định vinh danh của UNESCO ngoài cái miệng bốc phét, nói láo xoen xoét. Để người dân VN hiểu rõ hơn chúng tôi xin trưng dẫn ra đây nghị quyết của UNESCO về việc này, ngoài ra còn có thư của tên Việt cộng Võ Đông Giang...
27 Tháng Hai 20248:27 CH(Xem: 278)
Thế nhưng không một tên nào, ngay cả trưởng ban Chuyên Láo Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra trước công luận tấm bằng vinh danh của LHQ về hcm. Như thế đã rõ, hcm tức tên nguyễn sinh côn chưa bao giờ được LHQ công nhận là Danh Nhân Văn Hóa cả, mà trái lại thế giới tự do nhìn y như một tên Tội Phạm Diệt Chủng đồng bào mình qua phần bình chọn của tờ báo Daily Mail bên Anh Quốc. Đã thế đảng chúng nó còn dựng lăng tẩm ướp xác hồ cho toàn dân vào chiêm ngưỡng một tên tội phạm gớm ghiếc của thế kỷ 20. Sẽ đến lúc người dân bừng tỉnh và cũng sẽ có ngày toàn dân nổi dậy giật sấp cái lăng của hồ, quăng cái xác thúi tha gớm ghiếc của hắn vào thùng rác, giải tán cái đám lính ma, lính kiểng tối ngày vác súng chào đi tối đi lui ngốn ngân sách từ tiền thuế của dân hàng trăm tỷ ...
27 Tháng Hai 20248:25 CH(Xem: 143)
Quấn mình trong lớp cà sa Chiêm nghiệm lại tháng ngày qua mà buồn ! Cúng vong, giải hạn... nếu suông Có lẽ đã diễn xong tuồng "vì dân" Trong tay, xấp ấn đền Trần Ngôi vua cũng phải bâng khuâng giã từ Dạ sầu, lòng lắm tâm tư Vốn hùn bao tự, thặng dư héo dần Một khi đã mất lòng nhân Phật không chứng nữa...khỏi cần ăn chay!
26 Tháng Hai 20248:27 CH(Xem: 507)
8. Họ cố tình gài trong HP những khái niệm xung đột lẫn nhau, chẳng hạn một mặt khắc ghi nhân quyền, mặt khác cướp đi nhân quyền; hoặc một mặt thì hiến định hóa địa phương phân quyền và mặt khác lại hiến định hóa khái niệm “tập trung dân chủ” để hủy diệt “địa phương phân quyền”. 9. Họ thường xuyên đánh cắp và sau đó đánh tráo khái niệm: pháp trị biến thành pháp chế xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ cộng hòa trở thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tổ quốc trở thành tổ quốc xã hội chủ nghĩa, quân đội trung thành với tổ quốc trở thành trung thành với cả đảng CSVN.
24 Tháng Hai 20245:08 CH(Xem: 403)
Nhưng “đủ năng lực” chống Tham nhũng mà để cho Tham nhũng “trơ ra” tiếp tục cười vào mũi đảng trong suốt 11 năm qua thì hiển nhiên đảng “phải có vấn đề”. Giản dị vì chỉ có những kẻ “có chức, có quyền” mới có thể tham nhũng. Nhân dân “khố rách áo ôm” thì tham nhũng cách nào? Do đó, Đảng đã cắn răng nhìn nhận “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, nhất là cấp lãnh đạo, đã suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm lợi cho các thế lực thù địch có lý do chống đảng và “làm giảm sút, xói mòn niềm tin của nhân dân trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo.”
24 Tháng Hai 20245:07 CH(Xem: 276)
Nhà nước Việt Nam luôn tự hào khẳng định là nhà nước pháp quyền. Suốt mấy chục năm nay trên khắp đất nước, ở đâu người dân cũng thấy slogan ngạo nghễ như lời nhắc nhở người dân và lời cam kết của chính quyền nhà nước với người dân “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Một xã hội có luật pháp, một nhà nước pháp quyền không cho phép sử dụng công cụ bạo lực nhà nước, sử dụng quân đội và công an, sử dụng súng đạn trong tranh chấp dân sự. Người dân đổ mồ sôi sôi nước mắt làm ra của cải vật chất cho xã hội và đóng thuế nuôi nhà nước, nuôi quân đội, nuôi công an.
23 Tháng Hai 20249:33 CH(Xem: 293)
Thằng tướng cướp đỗ hữu ca này đã từng đem côn an và quân đội trang bị vũ khí hùng hậu đi đánh anh em Đoàn văn Vương với vài khẩu súng hoa cải khi họ chiến đấu để giữ đất. Sau đó thằng khốn ca còn phét lác là đó là một 'trận đánh đẹp' có thể làm 'giáo án'. Giáo án thì chưa thấy nhưng hồ sơ tham nhũng vài chục tỷ để che chở cho đám bán hóa đơn của ca sẽ được toàn nhân ghi nhớ vào bia miệng và đó cũng là tấm gương học theo đạo đức hồ chí minh!.
22 Tháng Hai 20248:02 CH(Xem: 369)
Tác giả cho rằng, các Nhà Nho luôn muốn thần thánh hoá các bậc lãnh đạo, nhưng Hàn Phi – triết gia đại diện phái Pháp trị của Trung Quốc, từ thời nhà Tần – đã tước bỏ ý nghĩa thần thánh của họ, và coi vua cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Ông nêu rõ “pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, kẻ đông không xúc phạm số ít, người già cả được thoả lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành…” Tiếc thay, tác giả bình luận, ông Trọng lại quan tâm đến trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương, chứ không phải là hành vi vi phạm.
21 Tháng Hai 202410:00 CH(Xem: 494)
Khi tôi bước chân vào nơi đã từng hiện diện một ngôi chùa, nay đã thành hoang phế, lòng cảm thấy chùng xuống. Ngôi nhà tạm hiện tại quả thực không thể gọi là chùa, nó chỉ như một căn phòng đơn giản để thờ Phật. Ngoài sân, vẫn còn dấu tích tàn phá ngày trước, tượng Phật nằm chơ vơ dưới sương gió, khung cảnh làm lòng người thấy xót xa. Tôi chợt nghĩ, hơn hai ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã gian nan như thế nào mới tìm thấy chánh pháp, ngày nay, dưới sự vô minh, tàn ác của con người, chánh pháp lại tiếp tục phải chịu đựng phong ba, bão táp. Ngay cả Phật đã chứng ngộ, đã nắm quyền năng trong lòng bàn tay, nhưng ngài chưa...
21 Tháng Hai 20249:58 CH(Xem: 307)
Dưới sự giám sát của cán bộ an ninh đứng phía sau, ông Thành cho gia đình biết bản thân bị cán bộ an ninh điều tra tra tấn trong trại. Bà Mỹ thuật lại: “Thành nói trong đó Thành bị tụi nói o bế (chăm sóc-PV) lắm, tụi nó bắt Thành phải nhận những việc đã làm, đánh đập con dữ lắm nhưng con không nói gì hết.” Ông Phan Tất Chí cho biết trước khi bị bắt, con trai ông mạnh khoẻ, tập thể dục đều đặn và nặng khoảng 70 kg, nhưng giờ đây nhìn ốm yếu và cân nặng chưa tới 50 kg. Ông Thành bị đưa lên đồn công an làm việc từ ngày 5/7/2023, vào đêm 11/7 rạng sáng 12/7, ông trốn được ra ngoài gặp mẹ và em trai.
29 Tháng Hai 2024
Sau khi Liên xô sụp đổ nhiều người tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ cáo chung trên toàn thế giới. Nhưng không phải vậy, loại giống mới “cộng sản” đã tìm được một mảnh đất phù hợp để phát triển, đó là Trung Quốc với hệ thống tư tưởng đức trị và pháp Trị chuyên chế đã ăn sâu hàng ngàn năm, tiếp tục bắt rễ và sinh sôi để xây dựng một xã hội “đặc sắc Trung Quốc”. Đức trị ở đây là gắn liền với Nho giáo mà đứng đầu là Khổng Tử và Pháp trị là nói đến thuật cai trị theo trường phái Pháp gia trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc mà đứng đầu là Hàn Phi.
28 Tháng Hai 2024
Tuổi gì không biết nhưng trong gần 4 năm qua sau khi Tổng Thống Biden nhậm chức, sự ủng hộ ông Trump một cách cuồng nhiệt của người Việt không suy giảm bao nhiêu. Căn cứ vào những bài viết, những ý kiến trên Facebook, Twitter..., cho thấy người VN tiếp tục ủng hộ ông Trump mạnh mẽ - sự ủng hộ bất chấp lẽ phải, đạo đức, sự thật về con người, bản chất của Trump - bị bóc mẻ qua những phiên tòa đã kết thúc và đang diễn ra, hơn 10 cuốn sách, hồi ký của các cộng sự viên thân tín nhất trong nội các Trump xuất bản... - mong cho ông được trở lại Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa. Để làm gì?
27 Tháng Hai 2024
Bốn “kiên định” này không mới. Tất cả chỉ là bản cũ sao lại từ thời kỳ được gọi là “đổi mới”, bắt đấu từ năm 1986. Vì vậy, sau 38 năm đuổi theo cái bóng không tưởng là “xã hội chủ nghĩa”, ông Nguyễn Phú Trọng phải gượng ép giải thích với nhân dân rằng: “ Vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức.” Nhóm chữ “chưa có tiền lệ” được đảng giải thích với quyết định “bỏ qua chế độ Tư bản” để “quá độ lên Xã hội chủ nghĩa”. Nhưng không ai trong đảng định hình được “mặt mũi” của xã hội này như thế nào. Vì vậy đảng đã “ấm ớ hội tề” khi tung ra chủ trương làm “kinh tế thị trường...
26 Tháng Hai 2024
8. Họ cố tình gài trong HP những khái niệm xung đột lẫn nhau, chẳng hạn một mặt khắc ghi nhân quyền, mặt khác cướp đi nhân quyền; hoặc một mặt thì hiến định hóa địa phương phân quyền và mặt khác lại hiến định hóa khái niệm “tập trung dân chủ” để hủy diệt “địa phương phân quyền”. 9. Họ thường xuyên đánh cắp và sau đó đánh tráo khái niệm: pháp trị biến thành pháp chế xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ cộng hòa trở thành cộng hòa xã hội chủ nghĩa, tổ quốc trở thành tổ quốc xã hội chủ nghĩa, quân đội trung thành với tổ quốc trở thành trung thành với cả đảng CSVN.
24 Tháng Hai 2024
Người dân hãy nhìn đội ngũ cán bộ đảng viên đảng cs hôm nay có đứa nào nghèo?, chúng toàn ở biệt phủ, đi siêu xe, hưởng thụ còn hơn bọn đế quốc tư bản, thậm chí con cái bọn chúng được cho đi du học cũng không học tại những quốc gia cs mà chỉ toàn những đất nước tư bản, còn người dân thì sao? tất cả đều nghèo hèn, cho dù có mức sống dễ chịu hơn ngưỡng nghèo nhưng những quyền cơ bản của con người như quyền được nói, được phát biểu chính kiến, quyền dân chủ như tự ứng cử, tự lập đảng phái, hội đoàn đều bị cấm đoán và phạt tù, tất cả đều là những công dân cộng sản, bị đánh số theo dõi qua những cái căn cước có gắn chip...
22 Tháng Hai 2024
Tác giả cho rằng, các Nhà Nho luôn muốn thần thánh hoá các bậc lãnh đạo, nhưng Hàn Phi – triết gia đại diện phái Pháp trị của Trung Quốc, từ thời nhà Tần – đã tước bỏ ý nghĩa thần thánh của họ, và coi vua cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Ông nêu rõ “pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, kẻ đông không xúc phạm số ít, người già cả được thoả lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành…” Tiếc thay, tác giả bình luận, ông Trọng lại quan tâm đến trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương, chứ không phải là hành vi vi phạm.
20 Tháng Hai 2024
Lập luận “cố đấm ăn xôi” này không có cơ sở, vì sự tan rã của Liên Xô không phải là “bước thụt lùi tạm thời" mà vĩnh viễn. Thế nhưng, với thái độ ù lỳ và quan điểm chậm tiến, đảng CSVN vẫn cố bám lấy chiếc áo rách để lập luận: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử...
15 Tháng Hai 2024
Về tình hình chính trị, đảng CSVN có kế hoạch tổ chức các Hội nghị Trung ương để chuẩn bị Đại hội đảng kỳ XIV vào đầu năm 2026. Các Hội nghị này sẽ thảo luận các tài liệu của kỳ đảng XIII sẽ trình ra Đại hội đảng XIV, trong đó có “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa tới. Trong số Văn kiện này có danh tính người được đề nghị thay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người sẽ 82 tuổi vào năm 2026 và đã giữ chức Tổng Bí thư đảng 3 nhiệm kỳ, từ năm 2011. Có 3 người đứng đầu danh sách ứng viên gồm:...
05 Tháng Hai 2024
Tuy sinh ra trong thời đại tương đối mới, nhưng các chế độ độc tài như Phát Xít, Quốc Xã của Hitler, hay Đôc Tài Giáo Phiệt của Iran, hay độc tài CS thiếu một yếu tố quan trọng trong khế ước ký kết với nhân dân, hoặc nôm na là HP. Đó là yếu tố đồng thuận của kẻ bị cai trị. Chưa bao giờ có một đảng CS nào có một bản HP thực sự của dân, do dân và vì dân. Chỉ là những bản HP áp đạt trên nhân dân bằng bạo lực và nắm giữ quyền lực bằng bạo lực. Chính vì thế, tiến trình dân chủ hóa đòi hỏi một trật tự chinh trị mới, thể hiện qua một bản hiến pháp dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.
02 Tháng Hai 2024
Khoan bàn đến các sai phạm, chỉ xem cách BCH TƯ đảng khóa 13 loại bỏ ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường qua phiên họp bất thường vừa được tổ chức cách nay vài ngày ắt sẽ thấy dù vẫn bi bô về “học tập và làm theo” mọi thứ từ “bác” nhưng xét cho đến cùng, “Bác” cũng chỉ được Đảng CSVN dùng như pháp sư dùng... “bùa”. Nếu BCH TƯ Đảng khóa 13 chấp nhận cho ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường “thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu” thì chẳng khác gì công nhận các thành viên trong BCH TƯ Đảng khóa 13 từ Tổng Bí thư trở xuống... thua xa...