Chuyện Tượng Phật Phổ Chiếu

09 Tháng Mười 20226:06 CH(Xem: 793)

                                Chuyện Tượng Phật Phổ Chiếu

pha-huy-tuong                                          'cộng sản' tàn phá Phật Giáo - nguồn Internet.
Trần Công LânThiền sư Phổ Chiếu (960-1279) tên tục là Chương Thất Tam, quê ở Đông Châu, Kinh Tây (ngày nay là quận Thụy Hưng, Hoàng Hải Đạo) là cao tăng đắc đạo trở thành tổ thiền tông của Cao Ly (Triều Tiên). Ngài viên tịch khi 37 tuổi, thi thể ngài trở thành kim cương bất hoại và được đặt tượng để thờ tại Phổ Chiếu đường, làng Đường Xuân, Phúc Kiến.

Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, Mao đã kêu gọi diệt trừ tàn tích của chế độ cũ, hủy diệt văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử.... Dân làng đã đem giấu tượng Phật Phổ Chiếu. Đến 1993 thì dân địa phương phục hồi nơi thờ Sư Phổ Chiếu nhưng đến 1995 thì bức tượng chứa nhục thể của sư bị đánh cắp. Đó là thời kỳ kinh tế Trung Cộng suy thoái nên dân ăn cắp các cổ vật đem bán cho người ngoại quốc sưu tầm. 

Đến 23-2-2015, báo Daily Mail đăng tin một chuyên gia nghiên cứu tượng Phật đã dùng máy soi (CT scanner) khám phá trong bức tượng có thi thể của một nhà sư từ thế kỷ 11-12 và tượng được trưng bày tại bảo tàng viện Budapest, Hung Gia Lợi 5/2015.

Dĩ nhiên, Trung Cộng biết và Ủy Ban Nhân Dân của thôn Dương Xuân và Đông Phố, Phúc Kiến nộp đơn kiện tại Amsterdam, Hòa Lan đòi chủ nhân bức tượng là ông Oscar van Overeem phải trả lại tượng sư Phổ Chiếu. Nhưng tòa án Hòa Lan cho rằng dân hai thôn không đủ tư cách pháp nhân để đòi bồi thường. Khi 2 thôn đệ đơn kiện tại Phúc Kiến thì thắng kiện nhưng giữa Hòa Lan và Trung Cộng không có thỏa thuận về luật nên phán quyết của tòa án Trung Cộng vô hiệu lực. (Những mẩu chuyện như vậy cũng đã xảy ra tại Việt Nam nhưng nhà nước Việt Nam không quan tâm giải quyết.) Đảng cộng sản Trung Quốc là một tổ chức chính trị chủ trương cầm quyền xoá bỏ tàn tích phong kiến, vua chúa thời xưa. Nhưng tại sao nhà nước, bộ ngoại giao, bộ văn hóa không lên tiếng mà lại để dân 2 thôn phải đứng ra kiện?

Chuyện bên lề là các lý do trên mặt lịch sử, di tích văn hóa, tôn giáo và luật pháp.

Chính trị

Vậy nếu cộng sản chống các triều đại xưa là phong kiến, áp bức dân (là điều sai trái) thì khi giải phóng Trung Hoa tại sao cộng sản không trả tự do, độc lập cho các quốc gia đã bị các vua chúa trong lịch sử Trung Hoa trước đó chiếm đóng? Khi Trung Cộng tiếp tục duy trì sự cai trị trên lãnh thổ của các vua trước chiếm đóng để lại thì chính đảng cộng sản cũng là hiện thân của một thứ vua chúa mới thống trị các dân tộc bị Trung Hoa (dân tộc Hán) thôn tính. Như vậy về chính trị thì đảng cộng sản chỉ là chế độ "phong kiến" mới thay thế cũ.

Vì bản chất của một đảng cướp nên cộng sản mượn lý thuyết Mác-Lê để làm cách mạng. Mà Mác chỉ chú trọng đến kinh tế chứ không phải cai trị (governance) nên khi lâm nguy thì cộng sản lại mượn áo dân tộc, chủ nghĩa ái quốc (quốc gia =nationalism). Kẹt một nỗi là không có tự do thì không có sáng tạo. Không có sáng tạo thì không có văn hóa (như VN hiện nay) mà chỉ là cóp nhặt, bắt chước thiên hạ. Mà có tự do tôn giáo, văn hóa thì độc quyền chính trị bị đe dọa. Cho nên dù Trung Cộng có lấy lại tượng phật thì tương lai cũng bị ăn cắp đem bán nữa mà thôi.

Văn hóa

Trong xã hội Trung Hoa khi những người có công với dân, với nước thì khi mất -- được người dân thờ cúng để tưởng nhớ, một hình thức giáo dục cho hậu thế. Mao và đảng cộng sản đã dùng Cách Mạng Văn Hóa để xóa tàn tích của văn hóa cũ và thay thế bằng văn hóa vô sản của Mác-Lê. Nhưng đã là vô sản thì làm gì có văn hóa. Nhất là Mao đã lợi dụng những người dân nghèo, thất học để thực hiện cách mạng vô sản. Đảng cộng sản chủ trương xóa bỏ văn hóa cũ nhưng không có văn hóa mới để thay thế vì Mác chỉ nói về kinh tế chứ không dạy về văn hóa. Cộng sản muốn xóa bỏ văn hóa vì những suy tư cũ sẽ tiến hóa và tìm, vạch ra những sai trái của chủ nghĩa cộng sản. Văn hóa là đời sống của người dân, nếu để dân chết đói qua cách mạng văn hóa thì dân đâu mà cai trị? Để dân sống thì tự động văn hóa sẽ trở lại. Văn hóa độc tài do đảng cộng sản chỉ đạo là văn hóa chết thì có hàng trăm tượng Phổ Chiếu cũng vô ích. Do đó cộng sản phải chấp nhận chỉ giữ phần kiểm soát những gì nguy hiểm cho chế độ, trong đó có tôn giáo.

Tôn giáo

Nếu cộng sản cho tự do tôn giáo thì sự yêu cầu hoàn trả tượng Phật là chính đáng nhưng chế độ cộng sản cho tôn giáo là tàn dư phong kiến, mê tín nên phải bài trừ nhưng thực chất là nếu dân tin vào tôn giáo thì sẽ không còn tin vào đảng nữa. Thí dụ như Pháp Luân Công chỉ là phép luyện khí công mà đảng cộng sản cũng đàn áp luôn. Khi cách mạng văn hóa thất bại thì cộng sản phải để tôn giáo sinh hoạt trở lại nhưng nhà nước kiểm soát. Việc cán bộ cộng sản trà trộn vào hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo là phải có. Như vậy, tôn giáo chỉ là phương tiện để kiểm soát dân mà thôi. Vì mất chính nghĩa trên mặt trận tôn giáo nên cộng sản mới để dân 2 thôn lên tiếng đòi tượng mà chính quyền Trung Cộng không tham dự cũng như để tòa án Trung Cộng phán quyết phần thắng về 2 thôn. Nhưng vì là luật cộng sản nên Hòa Lan không ký kết và trò hề dân chủ của Trung Cộng trở nên vô duyên, ngớ ngẩn. Sự chiếm đóng và đàn áp Phật Giáo Tây Tạng cho thấy Trung Cộng tiêu diệt tôn giáo và chủng tộc như thế nào. Tiếp theo là sự đàn áp dân Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) tại Tân Cương (Xinjiang) là diệt chủng thì trò hề đòi tượng thật trơ trẽn.

Mặt khác, tượng sư Phổ Chiếu là cao tăng đắc đạo, nhục thân bất hoại. Đó là chứng cớ rõ ràng về con đường của đức Phật và giáo lý của ngài. Đảng cộng sản Trung Hoa có dạy dân theo con đường đó hay không? Nếu đi ngược hay không theo thì đòi tượng sư Phổ Chiếu về làm gì? Mở trung tâm du lịch kiếm tiền du khách hay sao?

Kinh tế

Trung Cộng có tham vọng bá chủ thế giới để hoàn tất ước mơ "Trung Hoa" từ ngày lập quốc nên cái gì cũng muốn có và đứng đầu. Chuyện cộng sản bắt chước xây dựng các kiến trúc nổi tiếng của thế giới tại Trung Hoa để chiêu dụ du khách cho thấy việc phục hồi các di tích lịch sử Trung Hoa chẳng vì dân hay văn hóa mà chỉ vì tiền thu vào qua kỹ nghệ du lịch (dĩ nhiên nhà nước có phần).

Nếu quả Trung Cộng lo kinh tế cho dân thì dân đã chẳng đói kém đến độ phải ăn cắp tượng đem bán nước ngoài. Đây là chuyện đã xảy ra từ thời Tây Phương đến Trung Hoa dưới triều đại phong kiến nay cộng sản tái diễn thì không còn đủ tư cách để đứng ra đòi tượng phật mất cắp vì lối cai trị sai lầm.

Một lần nữa Trung Cộng cho thấy cộng sản cầm quyền không phải để sửa sai tệ nạn thời phong kiến mà chỉ là tham quyền, độc tài và vẫn tái diễn các tệ nạn mà cộng sản tuyên bố cách mạng diệt trừ.

Nếu chính quyền Trung Cộng do dân bầu thì tại sao không dám lên tiếng đòi tượng mà phải để dân 2 thôn lên tiếng? Chỉ vì Trung Cộng đàn áp tôn giáo mà nay đòi tượng về thờ cúng thì mất mặt, mất uy tín với đảng, với dân nên để dân đứng ra đòi cho có vẻ dân "làm chủ" nhưng nếu trong hàng ngũ dân đã có người ăn cắp và bán thì người ngoại quốc mua. Có gì là sai trái khi chính dân Trung Hoa bán mà nay dân lấy cớ bị ăn cắp để đòi lại thì phải bắt thằng ăn cắp làm chứng chứ bỗng nhiên thấy người ta có hàng của Trung Hoa thì cho là bị mất cắp và đòi lại. Phải chăng chính cán bộ đảng cộng sản lấy tượng đem bán nay không dám ra mặt? Đảng và nhà nước có toàn quyền cai trị sao không điều tra nội vụ?

Luật pháp

Chuyện "phủ bênh phủ, huyện bênh huyện" là thường thấy khi 2 nước tranh chấp nhưng đối với một nước cộng sản như Trung Cộng thì luật pháp là trò hề vì đảng nắm cả Hành Pháp, Lập Pháp và Tòa Án. Tuy Trung Cộng tham dự Liên Hiệp Quốc nhưng không tôn trọng tòa án quốc tế thì các nước nhỏ láng giềng có phản kháng cũng vô ích. Hòa Lan là nước Âu Châu, ở xa, Trung Cộng chẳng làm gì được. Nhưng không thấy lý giải của tòa án Trung Cộng vì sao người chủ nhân bức tượng tại Hòa Lan phải trả tượng cho 2 thôn? Xét theo tình hình khi tượng bị mất cắp là Trung Cộng đàn áp tôn giáo, hủy diệt chùa thì tượng không bị ăn cắp đem bán thì cũng bị đập bỏ. Chẳng may vì đây là tượng của cao tăng Phổ Chiếu nên mới có người lấy đem bán: vừa cứu một di tích tôn giáo, vừa kiếm được tiền, vừa hợp lý với chính sách nhà nước. Chính vì vậy, trên mặt luật pháp, Trung Cộng cứng họng không dám lên tiếng.

Tiếc thay, vì cộng sản độc tài nên dân ngu. Để dân 2 thôn đi kiện mà thiếu cố vấn pháp luật nên thua kiện. Mà nếu có cố vấn pháp luật thì luật cộng sản là gì? Đã dùng luật rừng từ khi cầm quyền và chống chế độ dân chủ thì làm sao có luật để đối phó với cơ cấu dân chủ? Vì vô luật nên phải đóng tuồng nhân dân tự phát thì còn hy vọng Hòa Lan thương hại sẽ trả lại tượng.

Lịch sử

Ai cũng biết Trung Hoa là nước lớn, trước khi Tần Thủy Hoàng diệt các nước nhỏ để lập ra Trung Hoa thì trước đó vùng châu thổ Dương Tử, Hoàng Hà là nơi tranh chấp các nước thời Xuân Thu chiến quốc. Qua các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh thì các chư hầu như Việt Nam, Triều Tiên (Đại Hàn), Tây Tạng, Mông Cổ có lúc lệ thuộc, có lúc độc lập. Khi nhà Thanh bị Tây Phương uy hiếp phải mở cửa bang giao dẫn tới cách mạng Tân Hợi 1911 đem lại chế độ dân chủ cho Trung Hoa. Đến 1921 cộng sản thành công cướp chính quyền tại Nga thì cộng sản Trung Hoa thành hình tranh chấp với Quốc Dân Đảng Trung Hoa đến 1949 thì toàn thắng. Chiêu bài cộng sản là chống phong kiến (chế độ vua chúa) thực dân (Tây Phương xâm lăng, đô hộ) đòi xóa bỏ cái cũ. Vậy khi cộng sản cầm quyền thì những việc làm của chế độ cũ như chiếm đóng các nước nhỏ là sai hay đúng? Nếu "sai" thì phải trả độc lập cho họ. Nếu "đúng" thì cộng sản cũng là phong kiến? Hay phong kiến mới? Nếu "đúng" cũng dẫn tới các nước thoát khỏi sự kiểm soát của nhà Tống, Nguyên, Minh, Thanh có phải là đất Trung Hoa nữa hay không? Nếu là "không" thì tại sao cộng sản đánh chiếm Tây Tạng, Mông Cổ (đã độc lập khỏi Trung Hoa)? Còn chuyện đào xới cổ vật Trung Hoa để chứng minh là đất của Trung Hoa là trò hề vì thời xưa (con đường tơ lụa) buôn bán sản phẩm Trung Hoa thì cứ hễ người Hoa đi qua, để lại di tích là đất đó trở thành "lãnh thổ" của Trung Hoa hay sao?

Mà nếu Trung Cộng phế bỏ các thành quả của phong kiến trước đó thì Trung Hoa còn lại gì? Còn tiếp tục giữ các thành quả đó thì cộng sản chỉ là một thứ "phong kiến" mới mà thôi. Do đó chủ trương và chính sách của cộng sản chỉ là con thò lò 3 mặt đã nói lên bản chất của những ai theo cộng sản .

Vậy nếu tượng Phổ Chiếu xuất hiện tại Việt Nam thì Trung cộng sẽ tuyên bố đất Việt Nam xưa kia là thuộc Trung Cộng? Và như vậy Việt Nam cũng có thể tuyên bố Động Đình Hồ là đất Ngô Việt thì Trung Cộng tính sao? Hay các nước Phi Châu, theo nhân chủng học, là gốc của loài người hiện nay. Từ Phi Châu đã di dân đến Âu Châu, Á Châu.... Vậy Trung Hoa chỉ là con cháu, hậu duệ của các bộ lạc Phi Châu và như vậy Trung Hoa thuộc… Phi Châu?

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Mười Một 20228:18 CH(Xem: 722)
Mụ nguyễn thanh Nhàn Chỉ là sâu róm Môi giới chim cò Ăn tàn theo đóm Tên lê kim Cự Mới là sâu cha Rước formsa Tiêu tàn biển cá Nay vẫn an nhàn Sau vụ tượng vàng Hình hồ ác ma Đem dâng tổng chó Tên lê thanh Hải Mới là sâu ông Tác quái Sài Gòn Thủ Thiêm tan nát Lộc Hưng điêu tàn Trùm vạn thịnh phát Vẫn còn ngang nhiên Nhà cao lầu mát
26 Tháng Mười Một 20228:03 CH(Xem: 915)
Câu chuyện anh em Biện Toại, Mười Chức liều mạng giữ đất được coi như một biểu tượng cho cuộc đấu tranh và phản kháng của người nông dân với chính sách đất đai thời Pháp thuộc. Nhiều trang viết, bộ phim đã nói về nó; như phim Đất phương Nam nổi tiếng một thời của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn vào cuối những năm 1990. Bây giờ, người dân mới chỉ giữ kẻ phá hoại vườn cây của mình thôi mà đã bị khởi tố, bắt giam, vậy chẳng phải cộng sản ngày nay còn ác hơn thực dân Pháp khi xưa hay sao. Công lý nào cho những người nông dân thấp cổ bé họng này nữa?
25 Tháng Mười Một 20229:00 CH(Xem: 1340)
Với bề dày thành tích bất hảo của mình, đảng csVN chỉ là tập hợp của những kẻ điếm đàng, những tên điếm thúi, chúng nó nói đảng chúng nó chọn lẽ phải thế nhưng chúng nó 3 lần bỏ phiếu trắng để ủng hộ nước Nga của tên trùm KGB Putin xâm lược Ukraine, chúng không sợ rằng mai nay việc xâm lược một quốc gia khác sẽ là tiền lệ và khi TQ xâm chiếm VN thì cũng sẽ chẳng có quốc gia nào bênh vực, bởi vì VN đâu có chọn lẽ phải, không những thế cứ nhìn vào những phát ngôn của đảng và suy ngược lại sẽ ra ngay đáp án, chúng nó qua Mỹ năn nỉ ỉ ôi cầu cạnh xong...
19 Tháng Mười Một 20228:07 CH(Xem: 1784)
Cuộc phỏng vấn kéo dài 11 phút. Ông Suzuki dùng khoảng 1 phút rưỡi để lần lượt nêu 4 câu hỏi ngắn, đơn giản về thời cuộc, được phiên dịch ra tiếng Việt. Diễn tiến ngộ nghĩnh bất ngờ: Suzuki hỏi xong câu đầu thì Chủ tịch HCM vội lấy kính đeo vào mắt, nhìn xuống tập giấy cầm tay đặt trên bàn, nhặt lên, chỉnh gọng kính và đọc đúng ngay câu cần trả lời bằng tiếng Việt được soạn sẵn. Suzuki hỏi câu tiếp, HCM lại đeo kính vào, cầm giấy đọc thêm như trước cứ thế cho đến hết 4 câu phỏng vấn rất chóng qua. Nhiều nơi Bác đọc sai, ngắc ngứ.
16 Tháng Mười Một 20227:39 CH(Xem: 2048)
Đã không có tự do tối thiểu trên Internet thì làm sao có thể có được tự do tư duy và ngôn luận, cho nên thế giới lên án Việt Nam không có tự do Internet là điều không sai, bởi vì trong cái đất nước ngàn năm tăm tối đó bọn cai ngục chỉ muốn người dân mãi mãi ngu si để suy tôn mình trong một ước vọng trường trị ngàn đời cho nên dù cho Việt Nam có Internet đi chăng nữa thì sự thay đổi tư duy của người dân khó có thể có được trong một sớm một chiều như các quốc gia khác.
16 Tháng Mười Một 20227:38 CH(Xem: 1502)
Trong một bài đăng ngày 21/8/2021 với tiêu đề “Làm toán giúp Đảng,” ông đã tính toán dân số thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu thiết yếu của họ để kết luận rằng kế hoạch của chính quyền đưa quân đội đến thành phố lớn thứ hai cả nước với mục đích đi chợ giúp người dân trong thời gian phong tỏa là bất khả thi. Theo HRW, tuy kế hoạch đó phải hủy bỏ sớm hơn dự định, chính quyền hiển nhiên đã để mắt tới phát ngôn của Bùi Văn Thuận, và bắt ông chín ngày sau đó.
14 Tháng Mười Một 202210:01 CH(Xem: 1334)
Mấy thằng cha kêu réo nhân quyền Làm được gì bố mày lãnh đạo. Đưa toàn dân tới thiên đường xứ sở Dù trăm năm cả vạn cũng cứ theo. Mặc kệ dân bần cùng khốn khổ. Mặc mẹ tàu giày xéo giang san Một mình tao múa gậy vườn hoang Nhờ có Đảng tao một mình một ngựa. Thằng nào phản tao nhờ Tàu Khựa Cho nó về gặp Các Mác Lê Mao. Mặc mẹ thế giới có ra sao Ta giữ trọn ngôi sao vàng cờ đỏ.
14 Tháng Mười Một 202210:00 CH(Xem: 1317)
Tuy đứng tên sở hữu một mảnh đất thổ cư của chùa nhưng Thượng toạ Thích Thiên Thuận không được chính quyền địa phương cấp giấy tạm trú. Họ còn tịch thu sổ đỏ của một trong những phần đất của chùa mà đến giờ vẫn chưa trả lại. Từ năm 2018, chính quyền huyện Xuyên Mộc vẽ ra một dự án xây dựng mương dẫn nước với mục đích giúp việc tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực gần chùa Thiên Quang, cho dù việc trồng tiêu ở đây đình đốn do giá tiêu giảm mạnh và người dân địa phương bán đất vườn gần hết.
10 Tháng Mười Một 20227:03 CH(Xem: 1213)
Thấy thế giới tẩy chay gần hết nên Tô Lâm, kẻ đứng đầu và cũng đầu têu ra cái trò nhập nhằng đánh lận con đen này làm động tác chữa cháy làm tờ trình lên cái "quốc hội loài cừu", cái quốc hội của những tên đảng viên đảng cộng sản và xin chấp thuận để sửa lại hộ chiếu có phần nơi sinh như những cuốn hộ chiếu đã cấp trước đó bìa màu xanh lá cây! Ủa, khi bỏ phần nơi sinh trong hộ chiếu Bộ Công An csVN đâu có xin ý kiến của quốc hội, nay bị tẩy chay thì lại đi xin là cớ làm sao? Chỉ là đỡ quê trước bàn dân thiên hạ về cái ý định xuẩn ngốc của mình mà thôi, chứ ...
10 Tháng Mười Một 20227:02 CH(Xem: 2255)
Chưa hết, bọn công an csVN còn những chiêu trò bẩn thỉu khác, khi công dân bị giam giữ thì bọn quản giáo bắt người thân phải gửi tiền ký quỹ để họ mua đồ trong căn tin trại giam, đáng lưu ý là những nơi này giá cả đều mắc hơn bên ngoài, nguồn tiền này cũng làm giàu cho những tên sâu bị cai ngục chúa tù, sau đó chúng còn nuôi dưỡng một số tên tù hình sự, có số má, loại cặn bã của xã hội mang danh đại bàng trong buồng giam, những tên này được phép làm luật với những tù nhân mới vào, ngoài ra chúng còn nhận chỉ thị của bọn quản giáo để đánh đập tù nhân...
01 Tháng Mười Hai 2022
Chuyện hồi đầu năm nay, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền… “không nghe, không thấy” và… “không làm gì cả”, bỏ thí hàng chục ngàn gia đình nông dân ở Long An, Tiền Giang từng dốc tất cả mọi thứ họ có (sức lực, vốn liếng) vào 20 héc ta thanh long, cuối cùng thanh long “chín đỏ đồng” nhưng không bán được, phải cho… bò ăn (6) hoàn toàn không… mới! Xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có thể khiến “chính sách tam nông” và “nông sản” ửng hồng nhưng đã có bao giờ sắc thái đó trở thành màu chủ đạo cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn?
01 Tháng Mười Hai 2022
Cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là một loại thể chế kinh tế lai căng, nó muốn được phát triển như các nước tư bản nhưng lại cũng muốn bảo vệ lợi ích nhóm. Nhà nước giữ độc quyền các ngành mang tính thiết yếu tạo ra độc quyền nhà nước buộc dân phải chấp nhận. Trong Chính phủ có một “siêu ủy ban”, đó là Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ủy ban này quản lý nguồn vốn đến 5 triệu tỷ đồng tức khoảng 200 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban này được lập ra là để cho đảng luôn được đảm bảo phần hơn trong miếng bánh kinh tế đất nước bất chấp nền kinh tế có bị ảnh hưởng tiêu cực thế nào.
30 Tháng Mười Một 2022
Một điểm rất đáng lưu ý của sự tương đồng trong cách đàn áp này là, thoạt tiên các viên công an quay phim người biểu tình, để làm hồ sơ, mà chưa đánh đập bắt bớ vội. Tiếp theo là bắt bớ. Việc bắt bớ này sẽ tùy cơ ứng biến, nếu căng quá thì khoan hẳn bắt, mà là bắt nguội, dựa trên hồ sơ phim ảnh, cũng như đám “đặc tình” len lỏi trong “quần chúng”. Không có bộ máy thực thi pháp luật nào trên hành tinh này đông đúc như đội quân “đặc tình” của các chế độ cộng sản. Đó cũng là nguyên nhân hút hết nguồn lực quốc gia, làm cho các chế độ cộng sản… “hết pin”, không có sáng tạo để cạnh tranh được.
28 Tháng Mười Một 2022
Vinfast, một thương hiệu xe hơi non trẻ so với thế giới không phải của VN sản xuất - Phải nói cho rõ như thế - mà chỉ là một đơn vị gia công lắp ráp, tất cả các bộ phận đều được nhập từ TQ và Vinfast chỉ có mỗi một việc lắp ráp vô và cho rằng đó là thương hiệu của mình – tất nhiên họ cũng phải mua bản quyền mẫu mã của những thương hiệu nổi tiếng mà mình nhái – Cách làm của Phạm Nhật Vượng không khác gì tên gian thương Khải Silk dạo nào khi y mua cà vạt TQ về và khoác lác là của mình sản xuất và lên mặt dạy đời thiên hạ.
28 Tháng Mười Một 2022
Trong cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” thì Đảng Cộng Sản hay nhắc đi nhắc lại câu nói “đảng và nhân dân là một” đấy là một câu nói hoàn toàn mị dân. Bởi ngay cả trong dân thì quyền lợi giữa các thành phần xã hội đã rất khác nhau đảng đứng về phía “toàn dân” sao được? Ví dụ hai người đang đánh nhau, tôi nói tôi “đứng về phía hai anh” thì đứng thế nào được? Đấy là nói xạo. Thực chất không có quyền lợi toàn dân và quyền lợi của đảng là một được, thực tế là đối nghịch nhau...
28 Tháng Mười Một 2022
Tại sao trong thời điểm hợp tác quân sự, hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và nhiều quốc gia khác với một số thành viên ASEAN càng lúc càng sôi động lại không thấy bóng dáng Việt Nam? Câu trả lời nằm ở phía Việt Nam. Sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ cương quyết thực hiện “chính sách ba không” (Không liên minh quân sự. Không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác), rồi tăng thêm một “không” (không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) thành “chính sách bốn không”
26 Tháng Mười Một 2022
Nói cho công bằng, ông Phạm Minh Chính phán thật đúng quá sức (lẽ) mình, người Việt sau 47 năm sống dưới chế độ CS đã phát huy mặt (cực) mạnh là đi tắt đón đầu rất ư thành công. Chẳng cần phải nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm, suy nghĩ sáng tạo chi cho... mệt mề. Ta cứ nằm khểnh, gãi dế chờ thiên hạ phát minh, chế tạo, hoàn thiện sản phẩm...xong là bưng về, bắt chước, làm ra y chang cái mà thiên hạ suy nghĩ nát óc mới làm ra được. Thế là khỏe re như xe kéo bò, rập khuôn suy nghĩ theo cách chạy đua của Rùa và Thỏ, cho mình là thông minh, sáng tạo.
25 Tháng Mười Một 2022
Quan hệ Mỹ – Trung suy giảm trong nhiều năm và cách nay năm năm đã trở nên tồi tệ hơn sau khi ông Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Stars and Strips lưu ý, giống như Mỹ, giới lãnh đạo phương Tây hết sức lo ngại khi Trung Quốc tìm đủ cách gia tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, một khu vực rộng lớn trải dài từ châu Á đến bờ biển phía Đông châu Phi, bao gồm nhiều quốc gia như Đài Loan, Nhật, Hàn, Indonesia và Philippines.
24 Tháng Mười Một 2022
“Cuộc cách mạng công nghệ 4.0” của Bộ Công an Việt Nam nói chung và ông Tô Lâm nói riêng rõ ràng là hết sức… “khó khăn, gian khổ” vì phần còn lại của nhân loại không… đồng điệu. Tại sao… “số hóa” là… “xu hướng tất yếu” mà Việt Nam vẫn phải bỏ mẫu hộ chiếu… “mới xài” đã được… “số hóa” để thay bằng mẫu hộ chiếu… “mới hơn” có “nơi sinh” viết bằng… chữ như mẫu hộ chiếu… cũ? Có thể vì dưới sự lãnh đạo của đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ, “sự nghiệp… số” của Việt Nam phải… vắn số!
24 Tháng Mười Một 2022
Có thể nói, hiện nay lòng tin của nhà đầu tư vào thị trường trái phiếu đã giảm sút thê thảm. Lòng tin giảm là đúng, bởi qua hai vụ bắt bớ chủ doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì cả hai đều phơi bày ra thực tế là doanh nghiệp đã lừa dối lòng tin người dân. Lỗi của doanh nghiệp chỉ là phần ngọn, phần gốc là nhà nước. Nếu từ đầu, Bộ Tài Chính không mở toang của phụ đón để 95% doanh nghiệp yếu kém chui vào và giờ đâu xảy ra như thế này?