Tư Tưởng và Cách Mạng

24 Tháng Hai 202211:36 CH(Xem: 274)

                                    Tư Tưởng và Cách Mạng


imagesTrần Công Lân
I . Tư tưởng gì?

A. Vậy thì căn bản tư tưởng là gì?

Là khởi đầu của một ý kiến sẽ phát sinh ra nhiều sự kiện khác sau này, giống như một tế bào (trứng và tinh trùng) đầu tiên của bào thai, sau này phát triển thành một con người.

Hay một nguyên tử Hydro trong vũ trụ từ đó sinh ra Helium, Carbon, Oxy ... để rồi các hợp chất kết thành thực vật, bán thực vật (san hô) và động vật, con người sau này.

 

Khi một người có suy nghĩ về một sự kiện (Cách Mạng) và muốn chia sẻ với người khác thì trước tiên anh/chị phải thật lòng với chính bản thân và từ đó suy ra mọi góc cạnh của vấn đề càng sâu xa càng tốt vì đó là vấn đề của xã hội con người. Vì mỗi người là một thế giới riêng, để thuyết phục mọi người lắng nghe và tham dự những gì được trình bày thì tư tưởng của anh/chị phải gọn gàng, mạch lạc, có lý luận để được người nghe chấp nhận. Nhưng không có cá nhân nào toàn vẹn, vậy thì anh/chị có sẵn sàng cởi mở để chấp nhận những đóng góp đến từ bên ngoài -- vì để thay đổi xã hội phải do những con người trong xã hội tham dự chứ không thể chỉ do một vài cá nhân ưu tú, siêu việt.

 

B. Cách mạng là gì?

[Ở đây chúng ta không nói tư tưởng chung chung kiểu triết học, xã hội học hay chính trị học mà đi thẳng vào tư tưởng CM với mục đích thay đổi VN].

 

1.Bạn hiểu CM như thế nào?

 

Khi tình thế (xã hội, chính trị, kinh tế...) suy sụp mà các cải cách của chính quyền hay các nhà lãnh đạo, tổ chức hay thế lực cầm quyền không giải quyết được các bế tắc có thể dẫn đến khủng hoảng đe dọa sự tồn vong của dân tộc hay đất nước.

 

Khi mà mọi phương pháp thay đổi tiệm tiến (evolution) không giải quyết được các nhu cầu cần thiết cho dân tộc (đe dọa xâm lăng, diệt vong...).

Tuy rằng nhu cầu cách mạng xảy ra đột biến (nhanh) nhưng tiến trình chuẩn bị cuộc CM không đơn giản. Đa số các cuộc CM xảy ra trong lịch sử chỉ là những cuộc đảo chánh, cướp chính quyền, vì thời cơ mà xảy ra chứ không phải là một sự chuẩn bị các vấn đề then chốt của cuộc CM (gốc - ngọn).

Chủ trương nắm chính quyền chỉ là tham vọng của một số đảng phái với lý thuyết tạp nhạp để dụ dỗ dân chúng đa số nghèo, thiếu hiểu biết… tham dự và sau khi cầm quyền thì đảng "CM" trở thành thế lực mới tiếp tục đàn áp dân, bóc lột dân và người dân lại phải chờ đợi một cuộc CM khác.

 

Do đó để thực hiện căn bản tư tưởng, chúng ta phải nhìn lại quá khứ, lịch sử của loài người, của một dân tộc, của một quốc gia, tôn giáo, văn hóa, tập tục....

Tìm hiểu như vậy sẽ dẫn đến sự hình thành tâm lý của cá nhân, tập thể (dân tộc tính). Suy nghĩ thế nào để lý luận, thuyết phục người dân nghe và tin theo. Mọi sự khởi đi từ bản thân người đi làm CM.

 

2. Đâu là căn bản tư tưởng của một cuộc cách mạng?

Vì CM là một biến cố đa dạng, kéo dài và phức tạp. Nếu tâm trí con người không được chuẩn bị để trải qua những thử thách sẽ có khuynh hướng bỏ cuộc hay chọn phương thức ngắn gọn (cấp tiến, bạo động). Căn bản tư tưởng sẽ quyết định kết quả  của cuộc CM sau này. Thành công mà dựa trên cái Ác thì rồi cũng sẽ phải làm lại. Tư tưởng CM phải được phổ biến trong mọi tầng lớp dân chúng để mọi người có thể cùng tham dự thì cuộc CM mới gọi là thành công. Tạo ý thức chính trị và tinh thần trách nhiệm nơi người dân là thành quả của CM chứ không phải chế độ, hiến pháp, mục tiêu kinh tế... của xã hội.

Vậy căn bản tư tưởng phải liên quan đến con người, xã hội và thiên nhiên. Con người và xã hội là yếu tố thời gian (sống theo thế hệ) và yếu tố không gian (địa lý, vùng đất sinh sống).

 

3.Bạn muốn CM kiểu nào?

[CM kỹ nghệ dẫn tới kinh tế thị trường và chế độ tư bản hay CM vô sản dẫn đến chế độ cộng sản].

Nếu bạn cho rằng sự giàu có, sung túc sẽ đem lại hạnh phúc với đời sống vật chất dư giả thì cuộc CM của bạn sẽ dẫn đến chủ nghĩa tư bản (kinh tế thị trường).

Nếu bạn tin rằng con người sống trong xã hội thì công bằng, bình đẳng là cần thiết để có một xã hội ổn định và như vậy sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người thì đó là hướng đi của xã hội chủ nghĩa.

CM đi đến thay đổi chính quyền nhưng rồi chính quyền mới sẽ làm gì để gọi là CM?

Tổ chức CM (hay đảng CM) phải có chương trình (hay sách lược) để thực hiện sự thay đổi. Vậy thì thay đổi một vài hay toàn bộ các lãnh vực?

Muốn thay đổi kinh tế thì cần có tài chính. Muốn có tài chính thì cần sự đầu tư từ bên ngoài. Nếu bị chi phối bởi thế lực bên ngoài thì chính quyền có còn phục vụ dân hay phục vụ tư bản nước ngoài?

Muốn có dân chủ thì phải nâng cao dân trí. Dân trí đòi hỏi giáo dục. Giáo dục đòi hỏi kinh tế. Kinh tế đòi hỏi xã hội ổn định. Muốn có ổn định phải có công ăn việc làm....

Khi các tổ chức chính trị tranh quyền sẽ đưa đến tham nhũng, bè phái. Muốn có công bằng xã hội thì phải có hệ thống tòa án, thông tin trung thực... làm sao có thể thực hiện khi các nhu cầu căn bản: ăn, ở, giao thông... chưa thực hiện?

Do đó nếu dựa vào các chuyên gia thì sẽ tranh cãi không bao giờ hết. Bởi vậy những người đi thực hiện cuộc CM cần có hệ thống tư tưởng để xuyên suốt các vấn đề từ lý luận (lý thuyết) đến thực tế hành động. Những người có khả năng đó mới gọi là lãnh đạo CM chứ không phải các nhà chuyên gia, khoa bảng.

Đó là lý do những người tham dự cuộc đấu tranh cho dân chủ tại VN cần có một hệ thống tư tưởng để có cái nhìn toàn diện và triệt để về mọi khía cạnh, lãnh vực, mức độ của cuộc CM. Tư tưởng đó phải dựa trên nền tảng lý luận để có thể  giải quyết các vấn đề gặp phải trên căn bản: con người-xã hội-thiên nhiên qua những quy luật của khoa học, lịch sử và triết học.

3. Lý thuyết CM cần có những điều gì?

Làm sao để tiến hành từ lý thuyết sang hành động?

Để thực hiện (hành động) CM thì trước hết phải có tư tưởng (hay lý thuyết) để biết cái gì cần làm trước hay sau.

Lý thuyết còn giúp cho tổ chức nhận diện người với công việc, bạn hay thù...

Căn bản của lý thuyết là để có lãnh đạo thì phải có niềm tin nơi mục đích, tổ chức, kế hoạch hành động... mà trước tiên là giữa con người (one- by- one). Từ đó thiết lập nhóm căn bản (nền tảng = founder).

 

Nhóm này có nhiệm vụ tìm nhân vật lãnh đạo các kế hoạch cần thiết. Tìm nhân sự phụ trách trong các lãnh vực theo nhu cầu.

Để tạo niềm tin thì không phải nói suông mà phải thực hiện qua hành động. Hãy thử qua một vài hoạt động cụ thể để tạo niềm tin rồi từ đó phát triển rộng thêm.

 

Vì CM đòi hỏi thay đổi mọi lãnh vực xã hội, con người... nên chính sách giáo dục là căn bản.

Vậy giáo dục cái gì nơi con người? Xã hội?

Tầng lớp lãnh đạo CM phải thông suốt mọi vấn đề của đất nước. Vì đặt mục tiêu đạt đến mọi sự tốt đẹp nhất có thể thực hiện cho đất nước và dân tộc thì người lãnh đạo phải có tinh thần triết học thực dụng, biết về tôn giáo để không bị tôn giáo chế ngự và cuối cùng là công cụ lý luận. Biện chứng pháp là chìa khóa giúp giải quyết các vấn nạn mà tổ chức CM phải đương đầu.

Do đó lãnh đạo (và cán bộ) CM cần phải có lý luận để thực hiện công bằng và hợp lý. Vì lý thuyết CM chưa từng thực hiện trước đó nên khi thực hiện phải có sự hợp tác tham dự của người dân địa phương, ép buộc là đi đến thất bại.

Để giải những vấn nạn của một dân tộc không có nghĩa là tiêu diệt dân tộc (hay chủng/sắc tộc) khác. Thực hiện CM tại một quốc gia phải đi đến sự sống chung với các nước khác chứ không phải để chinh phục (hay đô hộ) các nước khác. Do đó CM phải có hướng sống chung hòa bình với thế giới khi cá thể vượt qua giai đoạn hào hợp với dân tộc để tiến lên sống chung với cộng đồng thế giới thì mới giải quyết được vấn đề môi sinh, khí hậu, bệnh dịch....

 

4. Con người CM

Cuộc cách mạng phải khởi đầu từ chính bản thân của người quan tâm về cách mạng, quan tâm về tư tưởng. Trước khi nói đến cuộc cách mạng ở diện rộng lớn thì hãy nhìn vào cuộc cách mạng bản thân. Không đạt được cuộc cách mạng bản thân (trên phương diện nhân bản, nhân tính, nhân chủ, nhân sinh, nhân hành) thì khó mà nói đến cuộc cách mạng lớn, bao quát và rộng hơn ở diện xã hội.

Cá nhân có tu dưỡng (CM) sẽ phải trình bày suy nghĩ, lý luận, giải thích được các yếu điểm của hệ thống tư tưởng CM và đánh giá được nhân sự để phát triển tư tưởng với các nhân sự khác và đem vào hành động.

 

Có tư tưởng CM nhưng cũng cần có con người CM là người có tu dưỡng để nắm lý thuyết CM và khai triển. Tầng lớp lãnh đạo phải biết nghe và nhìn (quan sát), tổ chức và vận động.

Không có cuộc CM nào mà tổ chức xuất hiện với đầy đủ nhân sự theo yêu cầu. Sự thành lập lúc ban đầu đòi hỏi kiên nhẫn để sắp xếp khác biệt, thiếu sót, yếu kém...đi đến vững chắc.

Với số nhân sự lúc ban đầu cần chọn môi trường phát triển hợp lý để đạt những thành quả nhỏ và từ đó tiến lên.

Niềm tin là chính yếu.

Những người khởi đầu của một cuộc CM cần tạo niềm tin, đức tin của người bạn đồng hành. Làm sao để biết và tin những gì anh/ chị ta nói? Quá khứ và hiện tại, lời nói và hành động ... Phải tạo niềm tin giữa 2 người thì mới có 3,4,5 và hơn nữa. Không có niềm tin thì không có CM.

Kiến thức về con người, đời sống, xã hội...cần có nơi người cán bộ vì CM sẽ phải đối phó với mọi tình huống hoàn cảnh của xã hội và con người.

Để phát triển nhân sự, đặc biệt là lúc ban đầu, thì nhận diện người là điều quan trọng. Người lãnh đạo không biết nhìn người, giao việc là thất bại ngay từ đó chứ không chờ có kết quả xác định.

Lý thuyết cũng là yếu tố đem lại niềm tin giữa các nhân sự. Là những người khởi đầu cuộc CM phải nhìn suốt con đường CM trên mặt tổng thể. Nếu kẻ dưới tin người trên thì ít nhất người lãnh đạo cũng phải cho biết "chúng ta" sẽ làm gì và đi về đâu (từng giai đoạn). Nhân vật chỉ huy phải hiểu tâm trạng của nhân vật số 2 cho tới người lính. Cán bộ phải hiểu cấp trên, đồng đội cũng như người dân.

Do đó kiến thức về tâm lý (học) cũng là điều quan trọng nhưng không thể lạm dụng để trở thành lường gạt.

CM là đường dài, cán bộ phải ý thức để chuẩn bị hành trang: đơn giản, kiên nhẫn, cố gắng, biết quan sát... cần phải biết kẻ thù để vượt thắng. Nhu thắng cương là bí quyết của mọi cuộc CM.

 

5. Đi tìm con người CM

Những cá nhân có đầu óc CM không phải từ trên trời rơi xuống. Đó là sự phát triển theo thời gian qua sự quan sát, tự học (không có trường nào dạy làm CM) quan tâm đến xã hội, vượt qua được những cạm bẫy của đời sống. Kiên trì theo đuổi mục đích trong âm thầm, tự giáo dục để phát triển khả năng. Một trong những khả năng quan trọng nhất là nhận diện người.

Vậy con người CM sẽ tự hỏi anh/chị sống để làm gì? Đâu là mục đích của đời sống?   

Rõ ràng con người sống để học hỏi, tìm hiểu xã hội, thế giới quanh anh/chị. Nhu cầu sống đưa đến tranh chấp, đàn áp; nhưng con người cũng có nhu cầu sống hòa bình.

Do đó trước tiên anh/chị phải chọn cho bản thân một con đường, một hướng đi, một vai trò, nhiệm vụ trong cuộc sống tập thể. Đó là sự tu dưỡng. Nếu anh/chị chọn con đường Thiện anh/chị sẽ phải làm điều Thiện. Nếu chọn con đường Ác, anh/chị sẽ phải làm điều Ác. Suy nghĩ và hành động của anh/chị phải đi đôi với nhau.

 

Để suy nghĩ hay đi trên con đường CM, anh/chị phải rèn luyện một tinh thần bền bỉ, kiên nhẫn cho con đường dài vô tận, có khi cả một kiếp người cũng không tìm thấy. Vậy cuộc sống bản thân phải càng giản dị, đơn sơ vì quá nhiều hành trang trong đời sống vật chất sẽ cản trở bước tiến và sớm muộn sẽ khiến anh/chị bỏ cuộc. Anh/chị phải trả lời cho những ham muốn, lôi cuốn của đời sống vì đó là cạm bẫy.

 

Nhưng nguy hiểm hơn là những cạm bẫy về tư tưởng. Khi con người tranh chấp về quyền lợi thì có thể làm đủ chuyện để lừa gạt. Nếu anh/chị không đủ lý luận, khôn ngoan để nhìn ra sự thật thì sẽ gặp thất bại và có thể mất mạng.

Con người tạo ra chiến tranh, hy sinh trong chiến tranh để thực hiện lý tưởng là chuyện phải làm. Vậy anh/chị có thể chấp nhận hy sinh vì lý tưởng CM mà anh/chị đã chấp nhận chăng? Nếu lý tưởng CM đó đúng đắn thì sự hy sinh có ý nghĩa. Còn nếu là giả tạo thì lỗi tại ai? Anh/chị? Hay kẻ xài bạc giả (gian dối, lừa gạt) trong cuộc CM?

 

6. Khi nào một đất nước, dân tộc cần có một cuộc cách mạng?

 

CM đa số là tự bộc phát trước khi các tổ chức CM có chương trình hay lý thuyết thực hiện lâu dài. Vì là tình cờ lịch sử nên diễn biến không lường trước và cơ hội chủ nghĩa thường xảy ra dẫn đến độc tài, tham nhũng...

Đa số các tổ chức CM nôn nóng việc thực hiện thay đổi chính quyền nên thường dẫn đến bạo động. Khi bạo quyền là một, trong khi phe CM là nhiều tổ chức thường thiếu thống nhất về kế hoạch nên khó thành công.

Có lý thuyết vẫn cần có hành động thích hợp. Hành động đòi hỏi khả năng cán bộ. Huấn luyện cán bộ là điều tối quan trọng cho tổ chức CM: (1) thông tin và vận động là bước đầu; (2) thu thập tin tức cần thiết và phân tích; (3) mở rộng mạng lưới hoạt động trong xã hội, quần chúng  và ngụy trang các hoạt động dưới hình thức hợp pháp để tránh sự theo dõi của kẻ thù; (4) địch vận: làm suy yếu lực lượng kẻ thù và chuyển hóa (chiêu hồi) về phía CM; (5) quyết định các yếu tố cần thiết phải thực hiện trước khi quyết định thực hiện biến cố; (6) vận động ngoại giao, thế giới...

 

7. Có thể nào thực hiện CM mà không phải nắm chính quyền. Nếu đã không nắm chính quyền thì tổ chức CM sẽ làm gì?

 

Để thay đổi một xã hội với những khó khăn, tệ nạn của chế độ cũ để lại thì tổ chức CM sẽ khởi sự từ đâu? Lãnh vực nào?

Khi người dân đói khổ thì thay đổi kinh tế là cần thiết nhưng để phát triển kinh tế cần có an ninh trật tự. Nếu chính quyền mới hạn chế sự thông tin ngôn luận thì sẽ cản trở sự phát triển kiến thức của người dân. Mặt khác nguồn tài chính cần có để giúp kinh tế phát triển. Viện trợ quốc tế sẽ được sử dụng ra sao để tránh tham nhũng? Giáo dục cũng như khoa học kỹ thuật cần có để giúp phát triển dân trí nhưng cần có kế hoạch để tránh sự chi phối của thế lực tư bản quốc tế.

Một chính quyền sau CM sẽ phải đối phó với các tổ chức chính trị khác cũng có ý định tranh quyền. Vậy sinh hoạt dân chủ sau CM sẽ như thế nào khi chính quyền mới không thể nào giải quyết các vấn nạn quốc gia cùng một lúc.

Vậy các tổ chức ngoài chính quyền (NGO), tôn giáo sẽ có những hoạt động gì để giúp hay cản trở sự phát triển đất nước?

Nếu căn bản của CM là xây dựng dân trí thì nền giáo dục sau CM có giúp người dân phát triển tinh thần dân chủ để tham dự các sinh hoạt quốc gia hay chỉ là để kiếm cơm?

Muốn có dân chủ thì phải có con người nhân chủ. Lý thuyết nào, tôn giáo nào sẽ giúp nâng cao dân trí mà không rơi vào xung đột tôn giáo, chủng tộc...

 

Nếu phải nắm chính quyền thì chính quyền đó sẽ như thế nào? Hoạt động ra sao? Vai trò của các tổ chức chính trị, sự tham dự của quần chúng, sự phân quyền và quản lý tài nguyên đất nước,  đối ngoại.... 

 

II. Quá trình cách mạng thế giới và VN

 

Khi một dân tộc (quốc gia) tiến hành một cuộc CM thì các nước khác sẽ nghĩ gì? Làm gì?

 

A. Vậy chúng ta phân định Bạn-Thù ra sao?

Để thực hiện cuộc CM chúng ta không phải để sống cho riêng mình mà phải tiếp xúc với thế giới. Vậy cuộc CM sẽ thực hiện có được thế giới chấp nhận hay không?

 

CM có hoà đồng, hay sẽ làm thay đổi thế giới?

Loài người phải hướng tới sống hòa bình thì mới hy vọng chấm dứt chiến tranh. Mọi cuộc CM mà không dẫn đến sự đồng thuận của thế giới khi các quốc gia có chung một cương thường để hợp tác trong mọi sinh hoạt nhân loại mới tồn tại. Vì mọi xung đột của các quốc gia chỉ dẫn đến hủy hoại môi sinh và tiêu diệt loài người.

Khi một cơ chế cũ thối nát, bất lực, tham nhũng... thì nó không chỉ xuất ở một lãnh vực mà là khắp nơi: Trung ương, địa phương ... kinh tế, xã hội, chính trị.... Thay đổi hệ thống, cơ cấu, luật lệ sẽ không hữu hiệu nếu con người vẫn còn tham nhũng.

Nếu cuộc CM không xây dựng con người CM thì đó chỉ là cuộc tranh chấp quyền lực. Mọi sự bắt  đầu từ con người thoái hóa, biến chất khi tranh giành của cải, vật chất, quyền lực vì quyền lực đem lại tất cả những ham muốn của con người. Và để tranh quyền nhanh, hữu hiệu thì đó là bạo lực. Càng hung ác, tàn bạo, hiểm độc.. thì càng dễ khuất phục thiên hạ.

Khi một quốc gia thay đổi sẽ ảnh hưởng tới các nước láng giềng. Do đó khi có thay đổi thì các nước láng giềng sẽ tìm cách cho phối biến cố để có lợi cho họ. Các thế lực quốc tế cũng sẽ có hành động tương tự.

 

B. Học tập các cuộc CM quan trọng của thế giới

Các cuộc CM Mỹ, Pháp, Nga và Trung Hoa cần được tìm hiểu như bài học về CM với kết quả hàng trăm năm sau..

Tìm hiểu lịch sử và sinh hoạt của các nước láng giềng cũng cần thiết cho cấp lãnh đạo CM.

Nếu thành công thì cuộc CM sẽ thiết lập một quốc gia mới, với hiến pháp (HP) mới nhằm mục đích thực hiện những gì CM hứa hẹn. Các tầng lớp ưu tú của dân tộc phải phối hợp với quần chúng để thực hiện HP dựa trên sự công bằng và bình đẳng vì đó không những là bước đầu xây dựng xã hội mà còn là xây dựng hoà bình thế giới giữa các dân tộc.

Mọi cuộc CM đều phải trả giá rất đắt về sự hủy hoại thiên nhiên, xã hội và con người. Cho nên không phải bất cứ thời điểm nào cũng kêu gọi CM mặc dù CM có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi điều kiện chín mùi. Một khi thành quả CM không đạt thì để thực hiện cuộc CM khác rất khó khăn vì sức dân đã kiệt và niềm tin không còn.

Biến cố CM có thể xảy ra rất nhanh nhưng sau đó thực hiện những thay đổi gọi là CM thì rất khó và lâu dài. Do đó giới lãnh đạo CM cần có hệ thống tư tưởng để dẫn dắt trong tiến trình xây dựng xã hội sau CM. Cầm quyền hay không đều không phải mục đích của lực lượng CM mà là sự thực hiện các mục tiêu đã đề ra để thay đổi xã hội và con người.  Yếu tố này đưa trở lại sự kiện đào tạo cán bộ và sự giáo dục rất cần thiết nếu biết nhìn xa trước khi nói đến thực hiện CM.

 

C. Yếu tố siêu nhiên hay tôn giáo

Khi xã hội hỗn loạn, và người dân tuyệt vọng và sẵn sàng chụp lấy bất kỳ cơ hội nào xảy đến. Tại các nước nhược tiểu, kinh tế suy thoái và dân trí thấp kém tạo cơ hội cho các thế lực, tổ chức dựa vào yếu tố huyền bí, siêu nhiên, tôn giáo để khuấy động xã hội.

Tôn giáo là sức mạnh vượt khuôn khổ quốc gia, dân tộc và để đưa tới sự cuồng tín, bạo động. Do đó giới lãnh đạo CM phải chuẩn bị đối phó. Vậy thì tư tưởng CM sẽ giải quyết ra sao về tranh chấp tôn giáo (với tôn giáo khác hay với chính quyền).

Tôn giáo có thể đem lại sự hòa thuận giữa các dân tộc nhưng cũng có thể dẫn tới chiến tranh tôn giáo mà chính quyền không thể ngăn chận được vì một dân tộc có cùng lịch sử, văn hóa vẫn có thể gặp dẫn tới chiến tranh và lan tràn sang quốc gia khác.

 

III. Quá khứ chính trị VN vs tương lai chính trị VN 

Là những người mở đường cho cuộc CM tại VN thì phải có tầm nhìn về quá khứ cũng như tương lai của VN. Vậy thì tư tưởng (lý thuyết) nào sẽ giúp khai mở (giải quyết các bế tắc của quá khứ cũng như tương lai). Nếu lý thuyết có mà lãnh đạo không thông suốt hay ngược lại lãnh đạo có mà không tìm ra lý thuyết tương xứng sẽ không giải quyết được các vấn nạn của cuộc CM.

Phải nhận định đúng về quá khứ thì may ra mới có hy vọng cho tương lai. Vì lý thuyết chỉ là khung sườn (mở) chứ không thể là chi tiết (đóng) cho nên phải có lý luận để phân biệt, đánh giá cao-thấp trong hành động.

 

IV. Nhân sự và tổ chức

 

Người và Việc (hay là Lý và Sự: con người và xã hội)

 

Vậy một trong những điều kiện của căn bản tư tưởng là anh/chị (người đi làm CM) phải nhìn ra:    

 

(1)     Nhận diện người:

Ai là kẻ treo đầu dê bán thịt chó? [Nói một đàng, làm một nẻo, lươn lẹo để qua đường, láu cá vặt; không hẳn là phản bội, vẫn cố gắng "tử tế" nhưng đã mất gốc]

Ai là kẻ mượn đầu heo nấu cháo? [Đây là loại "hòa hợp, hòa giải", xong việc cần thiết là có thể "bẻ ná, quên nơm"]

Ai là kẻ xài bạc giả? [Đây là loại nguy hiểm nhất, có thể trở mặt vào phút chót hay thời điểm quan trọng. Khó phát hiện nếu là "ngụy quân tử"]. Nhận diện người không thể một sớm một chiều bởi có những người giấu rất giỏi. Chỉ khi tương tác thì mới thấy được con người thật của họ. Và khi phát hiện con người thật thì phản ứng anh/chị ra sao? Tiếp tục làm việc bởi thiếu người hay sẵn sàng loại bỏ và vạch mặt chỉ tên khi cần thiết?

(2) Nhận diện tư tưởng: lý thuyết CM

(a) phản CM, phản nhân sinh.

(b) chỉ ước vọng (wishful thinking) hay khẩu hiệu (slogan)

(c) chắp vá, vay mượn từ  các lý thuyết, triết học khác.

(d) có tư tưởng nhưng không thấm nhuần tư tưởng để đem vào thực tế; hoặc không hiểu nhưng vẫn thực hiện sơn đông mãi võ nhằm mục đích gây chú ý từ số đông.

(3) Nhận diện lý thuyết và hành động:

-lý luận thiếu cơ sở, nguồn gốc, hệ thống, mạch lạc....

-Từ con người, đi đến dân tộc, nhân loại.

-Quan niệm về xã hội: đời sống là kinh tế (tư bản) hay hòa bình (xã hội).

-Biện chứng pháp: phương pháp lý luận khi có biến cố (sự kiện) xảy ra & tìm cách giải quyết.

 

V.Tiến trình thành hình tư tưởng CM: lý thuyết đến hành động 

 

Lý thuyết có trở ngại là "chung" (đã có sẵn từ lâu) hay "riêng" (người soạn ra vẫn còn sống). Nếu là chung thì ai muốn thay đổi cũng được. Nếu là riêng thì tác giả đòi bản quyền (tham dự) hoặc thay đổi tùy tiện theo ý muốn của tác giả.

Lý thuyết (tinh thần) và hành động (vật chất) mà không thống nhất (hợp nhất) là mất gốc. CM thực sự phải có gốc (căn nguyên) với Tinh thần gốc, Hành động gốc, Lực lượng gốc dựa trên Sinh mệnh gốc.

 

Lý thuyết giúp lực lượng CM đi từ yếu đến mạnh, từ bóng tối đến hoạt động công khai. Muốn khai triển tư tưởng CM phải có sự tham dự của quần chúng và tiến trình nâng cao trình độ quần chúng là trách nhiệm của lực lượng CM. Nếu không thực hiện được thì cho dù nắm chính quyền thì cuộc CM cũng coi như thất bại.

Không phải bất cứ điều kiện nào từ lý thuyết đưa vào hành động đều là thành công. Phải có thất bại thì mới nhìn ra yếu điểm để cải thiện nhưng mục đích của CM sẽ không thay đổi. Nếu lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện cũng phá hoại CM.

Người ta thường nói "tri hành hợp nhất" nhưng vì "tri" đến từ nhân (con người) thì phải xét người như thế nào vì có người chọn "tri" theo sở thích, dục vọng chứ không vì nhân bản.

 

VI: Ưu và nhược điểm của Việt Nam trong sự cạnh tranh quốc tế (Địa lý & Chính Trị)

-Nếu tư tưởng CM (của VN) không giải quyết được xung đột quốc tế?

-VN sẽ có thái độ (chính sách nào) với xung đột quốc tế, vùng?

-Chính sách Chiến vs Hòa?

-VN sẽ đối xử với các thế lực quốc tế, với lân bang như thế nào?

-VN sẽ trở thành đế quốc (nếu hùng mạnh)? 

 

VII: Mô Hình Xây Dựng Việt Nam

-Nếu tư tưởng CM không chỉ đạo được hướng đi tương lai trong một thế giới chuyển tiếp thì lấy gì làm căn bản Xây Dựng Việt Nam nếu không dự đoán được thế giới sẽ ra sao?

- Những gì cần thiết để chuẩn bị cho một VN sau thời cộng sản. Hải ngoại và quốc nội sẽ phải làm gì để có thể bắt tay với nhau chứ không thể một dân tộc có 2 nhánh trong và ngoài nước mà không thể hợp tác với nhau.

-Khởi đi từ Hiến Pháp, VN sẽ là tư bản hay xã hội?

-VN tương lai dựa vào thế hệ trẻ, họ sẽ được huấn luyện, giáo dục, chỉ đạo như thế nào hay nhờ may rủi?

-VN sẽ giải quyết vấn đề địa lý và chủng tộc như thế nào (Chàm, Thượng, Chân Lạp...)

 

VIII: Kế hoạch và chương trình trong giai đoạn chuyển tiếp (quá xa vời, từng bước phát triển sao cho hợp lý).

Xây dựng căn nhà VN cần có những viên gạch nền tảng để tránh "dã tràng xe cát biển Đông". Vậy đâu là những viên gạch cần thiết?

 

IX: Kiến tạo Việt Nam 

-Nếu tư tưởng CM không hoàn thiện, xuyên suốt thì không có nhân sự. Không có người và tinh thần CM, mục đích kiến tạo là gì?

-Căn bản đời sống xã hội là kinh tế. VN sẽ theo kinh tế thị trường (tư bản) hay xã hội chủ nghĩa (Bắc Âu) hay bình sản kinh tế (Lý đông A)?

 

     
        TCL

Tháng 12 năm 2021
  (Việt Lịch 4900)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Năm 2022
Thực ra Ucraina đánh Nga bằng vũ khí Mỹ là tự lực tự cường chứ chẳng dựa dẫm vào ai cả. Các nước nghèo như Ucraina, Việt Nam, hay hầu hết các quốc gia khác đều không có khả năng sản xuất những món vũ khí tối tân để tự trang bị cho mình. Hầu hết là nhập khẩu từ nước ngoài. Trên thế giới có đến trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tuy nhiên quốc gia xuất khẩu vũ khí thì chỉ trên đầu ngón tay như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh, Israel và một số quốc gia khác có số lượng không đáng kể. Đằng nào quân Ucraina cũng chiến đấu bằng vũ khí do nước khác sản xuất.
14 Tháng Năm 2022
Đem hai tù nhân bị bắt vì cái luật rừng độc tài toàn trị ra để làm màu với nước Mỹ và khoác cái bộ mặt đạo đức giả cho mình là đất nước tôn trọng dân chủ và nhân quyền chỉ là một vở kịch tồi mà Phạm Minh Chính diễn vai kép độc, hồ sơ vi phạm nhân quyền và chà đạp dân chủ của Việt Nam chất đầy tại các tổ chức quốc tế theo dõi với gần 300 người hiện đang bị giam giữ chỉ vì họ đòi hỏi cái quyền dân chủ nhưng sau đó nhân quyền của họ bị đảng chà đạp không thương tiếc. Tồi đến như thế mà còn vác cái mặt mo đi sứ và huếch hoác rằng mình có thể đối thoại với bất kỳ ai về dân chủ...
14 Tháng Năm 2022
“Mỹ là bên đã nhượng bộ Việt Nam về các vấn đề lớn nhằm cải thiện mối quan hệ song phương tổng thể, bao gồm cả việc phá bỏ nghi thức ngoại giao để tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng vào năm 2015 và giữ im lặng khi Việt Nam tiếp tục mua vũ khí của Nga, vốn trái với Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận. Điều đáng chú ý là Mỹ đã trừng phạt đồng minh hiệp ước của mình là Thổ Nhĩ Kỳ vì đã mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Tóm lại, Việt Nam dường như đang nắm trong tay con át chủ bài trong quan hệ song phương dẫu cho Mỹ có sức mạnh...
13 Tháng Năm 2022
Sau một tháng tấn công Ucraina, Putin đã thấy chuyện thôn tính Ucraina không dễ như ông ta nghĩ. Công cụ trừng phạt trong tay Putin đã cạn nên ông ta mới dùng đến lời đe dọa hạt nhân. Tuy nhiên, dùng hạt nhân đe dọa không phải là chuyện đùa, hậu quả khôn lường. Trên mặt trận Ucraina, Nga đang từ thế có thể thắng bỗng chuyển sang thế không thể thắng. Và đến tháng thứ 3 của cuộc chiến, khi mà Mỹ và Phương Tây công khai ủng hộ Ucraina bằng tiền tài và vũ khí, thì cuộc chiến đang đảo chiều thấy rõ. Quân Nga có thể chiến bại.
12 Tháng Năm 2022
Ngay từ năm 2020, Ngân hàng Phát triển châu Á -ADB đã có báo cáo nói rằng “Tiềm năng đầu tư nước ngoài vào cơ quan xếp hạng tín nhiệm trong nước tại Việt Nam”. Thực ra đây là động thái chỉ ra yếu điểm của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, cách nói của ADB là nói tránh nên dùng từ “tiềm năng” như là để khen. Lẽ ra chính quyền CS cần phải sửa ngay, hoặc là lập ra cơ quan đủ uy tín để hoạt động ngành xếp hạng tín nhiệm hoặc mời những công ty uy tín trên thế giới vào Việt Nam hoạt động để gạn lọc những doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn ra khỏi thị trường...
11 Tháng Năm 2022
Thực ra Mỹ không cần Việt Nam dân chủ gì ráo, họ chỉ cần Việt Nam sát cánh cùng với họ kìm hãm sự lớn mạnh của tàu Cộng trên Biển Đông. Với Mỹ, đó là giúp họ duy trị tầm ảnh hưởng khu vực quanh đối thủ của họ, nhưng với Việt Nam thì đó là cơ hội thoát Trung. Vì ý thức hệ nhiễm vào đầu quá nặng, ĐCS vẫn rất dè chừng Mỹ, họ chỉ hợp tác với Mỹ trong vấn dề kinh tế, vì nó mang lại đô la, còn vấn đề quân sự thì họ vẫn từ chối. Họ cho rằng, gần Mỹ quá thì mất đảng, mất chế độ. Tuy nhiên, Mỹ chẳng thèm lật CS làm gì nữa khi mà CS vẫn có thể giúp họ khắc chế được Tàu Cộng./.
10 Tháng Năm 2022
Với những vi phạm nhân quyền trầm trong nước ông Phạm Minh Chính khi đến Mỹ, một quốc gia dân chủ tự do sẽ được nhìn bằng một ánh mắt khác, ánh mắt của thế giới văn minh nhìn những tên độc tài và sự đối xử có lẽ không được trọng vọng như nguyên thủ của các quốc gia dân chủ, nhưng chắc rằng ông Chính sẽ không nhận ra điều đó, bởi vì bao năm nay đảng chỉ sống trên sự giả tạo, những tung hô, vinh quang của đảng chỉ là những trò bốc thơm tự sướng cho nên giới lãnh đạo VN luôn có cái mặt mo để khoác vào nhằm che đậy những xấu xa bỉ ổi thực sự của mình cho nên...
10 Tháng Năm 2022
Như vậy, dù cho chính quyền Trung Quốc không cấm các doanh nghiệp của họ làm ăn với Nga, nhưng bản thân các doanh nghiệp cũng tự co vòi để đảm bảo an toàn. Khi lệnh cấm vận thít chặt thì có muốn dựa Trung Quốc để tồn tại thì khả năng của Trung Quốc cũng chỉ có giới hạn. Lệnh cấm vận ảnh hưởng đến nước Nga từ mọi hướng. Nước Nga giờ đang vùng vẫy trong khuôn khổ rất hẹp, mà cái khuôn đó là ngày càng teo lại, nền kinh tế Nga chẳng có gì sáng sủa.
09 Tháng Năm 2022
Bản chất của độc tài là cưỡng bức kẻ khác phục tùng. Nó không mang lại giá trị gì cho thế giới mà chỉ mang lại tai ương. Cường quốc độc tài nào cũng vậy, nó luôn cố vươn lên làm bá chủ, khi đã làm bá chủ nó bắt thế giới phải phục tùng nó, nếu không phục tùng thì nó tấn công. Không phải nước Nga thời Putin cho chúng ta cái nhìn nhận như vậy mà từ hàng ngàn năm trước, lịch sử đã chứng minh như thế. Phong Kiến cũng độc tài mà CS cũng độc tài. Nếu Trung Cộng vươn lên thành cường quốc số một thì thế giới đối đầu với hiểm họa khôn lường.
08 Tháng Năm 2022
Một thông tin đáng báo động là có đến 74% số nợ trái phiếu “dưới chuẩn” đang nằm trong hệ thống tài chính. Mà hệ thống tài chính tức là các công ty có chức năng trung gian tài chính như: các công ty chứng khoán, các ngân hàng vv... họ là những nhà bảo lãnh cho các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu. Nếu bất động sản sụp đổ thì hệ thống tài chính có nguy cơ sụp theo và khi đó cả nền kinh tế sẽ khốn đốn. ĐCS hiện nay đang lo vấn đề này xảy ra và không biết liệu họ sẽ xử lý ra sao? Nền kinh tế Việt Nam đang rất mong manh, mặc dù rất nhiều bài báo ca tụng nền kinh tế...