Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P13)

16 Tháng Mười Hai 202111:36 SA(Xem: 273)

                          Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P13)

29C02DEC-77D1-4135-A43E-ED93B6984F2A

 

Chấp Hành Bộ Phận

a.  Hành Chính Viện

1.  Hành Chính Viện là cơ quan tối cao thừa hành về chính trị, hành chính đối nội, đối ngoại, văn và võ.

2.  Hành Chính Viện do một Tổng Lý phụ trách. Tổng Lý do Quốc Trưởng đề cử và Trung Tâm Hội Nghị (Quốc Hội) phê chuẩn. Tổng Lý phụ giúp Quốc Trưởng trên vấn đề quốc sách và điều hành quốc gia.

3.  Hành Chính Viện phải do Quốc Trưởng ban bố mệnh lệnh và pháp luật. Tuy nhiên Quốc Trưởng có thể ủy quyền này cho Hành Chính Viện trong việc ban bố pháp luật.

Vấn đề ở điều 3 là nói về thủ tục hành chính trong khi đưa luật hay chính sách vào trong thực tế thì cần phải có thủ tục hành chính để tất cả mọi nơi, mọi cấp thực hành đồng nhất. Mà thủ tục hành chính không cần sự chấp thuận của Quốc Hội.

4.  Hành Chính Viện gồm có 9 bộ: Dân Chính, Văn Chính, Nội Chính, Không Chính, Ngoại Chính, Vũ Chính, Lộ Chính, Tài Chính, Pháp Chính. Bộ trưởng của những bộ này do Tổng Lý đề nghị và Quốc Trưởng phê chuẩn và Quốc Hội chấp nhận thông qua. Có thể ví đây là cơ quan nội các của Quốc Trưởng ngoài bộ phận Xu Mật Viện.

Để tránh việc sa thải các bộ trưởng vì không phục vụ quyền lợi của Quốc Trưởng (hình ảnh Trump sa thải người là thí dụ điển hình), chuyện sa thải các bộ trưởng phải được sự đồng ý của Quốc Hội qua một hội đồng xét xử trong việc sa thải các chức vụ quan trọng trong chính quyền. Kê Sát Viện có thể thực hiện chuyện đánh giá khả năng của cá nhân về lãnh vực đạo đức, lãnh đạo, tài năng để phụ giúp Quốc Hội có quyết định sa thải đúng. 

5.  Hành Chính Viện hội nghị gồm có các quyền: Đề cử dự toán án, đề cử pháp luật án, đề cử chính sách án, đề cử ngoại giao án, xử lý công việc cả viện và từng bộ, ủy nhiệm nhân sự.

6.  Dân Chính Bộ: trông coi các việc xã hội, giáo dục quốc dân, huấn luyện công dân, tổ chức quốc dân, dưỡng dục quốc dân, y tế, cứu tế, dân sinh, hộ tịch. 

Đây là cơ quan quản trị và điều hành sinh hoạt của người dân cũng như công dân trên lãnh vực chính sách lẫn hành chính về mặt xã hội, giáo dục, y tế, cứu tế khi có thiên tai; giấy tờ cần thiết như khai sanh, hộ chiếu.  Cơ quan này chỉ đưa ra chính sách, luật lệ và cùng làm việc với những chuyên môn ở các cấp (địa phương đến trung ương) để phối hợp cùng nhau làm việc hữu hiệu.

7.  Văn Chính Bộ trông coi về văn hóa, giáo dục, nghi thức hành chính, thông tin, bản quyền, truyền thông, phép tắc, phong tục, lễ lạc. 

Đây là cơ quan đặt ra những luật lệ để bảo vệ văn hóa, phong tục truyền thống trong đời sống xã hội lẫn trên truyền thông. Truyền thông ở đây phải mang ý nghĩa kiểm duyệt truyền thông khi mà những từ ngữ, hình ảnh mang bản sắc của người lớn không thể đi trên phạm vi truyền thông công cộng. Có nghĩa là một đài phát thanh hay truyền hình không thể dùng từ ngữ thiếu văn hóa trong hệ thống phát thanh và phát hình cho công chúng. Đồng thời bảo vệ sản phẩm trí tuệ, quyết định những ngày lễ lạc của đất nước.

8.  Nội chính bộ trong coi các việc quản trị tỉnh, huyện, hạt, xã, quan lại, cảnh sát, mật vụ.

Cần phải hiểu đây là cơ quan chỉ lo về hành chính để toàn bộ từ địa phương lên đến trung ương có một sinh hoạt hành chính đồng nhất. Cơ quan này hoàn toàn không tham dự vào sinh hoạt của địa phương mà địa phương tự quản trị. Thí dụ cảnh sát tự quản trị nhưng khi thực thi công việc bắt và giam giữ người thì vẫn theo luật lệ bên Hành Chính Viện đưa ra chứ không phải tự địa phương làm ra luật giam giữ. 

Phải chăng cơ quan này sẽ quản trị cơ quan mật vụ tình báo và an ninh cho quốc gia mà bên Xu Mật Viện thiếu phần này? Hay phần mật vụ tình báo, an ninh quốc gia giao phó cho Xu Mật Viện quản lý? Đây là những câu hỏi mà thế hệ tương lai cần phải tìm câu trả lời cho phù hợp với thực tại ở thời điểm tương lai. Các cơ quan về tình báo, mật vụ trong và ngoài nước nên nằm dưới sự điều hành của Xu Mật Viện bởi đó là cốt lõi an ninh của quốc gia mà Quốc Trưởng là đại diện. Trong khi đó Hành Chính Viện chỉ lo về thủ tục hành chính trong phạm vi của cơ quan mật vụ này. 

9.  Không chính viện trông coi về kinh tế, các công trình lớn của quốc dân, các công ty quốc doanh, hợp doanh, tư doanh.

Đây là cơ quan xem xét về kinh tế mà các công trình lớn của quốc dân cần phải thực hiện. Đồng thời kiểm soát sự hoạt động của các công ty để tạo sự cạnh tranh công bằng; đưa ra những luật lệ trong việc mua bán các công ty để công ty không trở thành độc quyền, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng; tạo ra luật chơi công bằng của công ty để bảo đảm quyền lợi của người tiêu thụ. Cần phải quan tâm về môi trường, tác hại ở tương lai qua những quyền lợi kinh tế phục vụ lợi ích ngắn hạn nhưng hại dài hạn. Ngay cả trong lãnh vực phối hợp công ty (hợp thành một công ty lớn hay sự mua lại của một công ty trong một ngành nghề) cần phải xem xét thật kỹ để người tiêu thụ không bị thiệt thòi khi mà công ty quá lớn, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân để người dân bị công ty kiểm soát về mặt giá cả và phục vụ. 

   10. Ngoại chính bộ trong coi việc ngoại giao trong việc cấp giấy phép cho người nước ngoài vào và lo cho người Việt sống tại nước ngoài.

Đây là cơ quan ngoại giao lo về thủ tục giấy tờ cho người ngoại quốc vào lãnh thổ Việt, người Việt sống ngoài nước, cũng như thực hiện chính sách ngoại giao của quốc gia đối với các quốc gia khác. Phải nghiêm cấm đưa tình báo vào cơ quan này để theo dõi các hoạt động của tình báo bạn. Cần phải loại bỏ quyền không được truy tố dành cho những người ở bộ ngoại giao nước ngoài đặt trụ sở trong nước Việt. Bất cứ ai vào lãnh thổ Việt, nếu phạm pháp thì sẽ bị tội chứ không phải vì làm cho bộ ngoại giao và phạm tội giết người để rồi dùng luật miễn truy tố dành cho bộ ngoại giao hầu chạy trốn trách nhiệm mà các nước lớn đang áp đặt trên thế giới. 

   11. Vũ chính bộ trong coi việc quốc phòng gồm cả quân đội (hải, lục, không, tiềm), quân huấn, quân pháp, dân đoàn.

Đây là bộ quốc phòng chuyên coi về quân đội. Cơ quan độc lập nhưng đồng thời nằm trong Xu Mật Viện dưới sự chỉ đạo của Quốc Trưởng.

   12. Lộ chính bộ trong coi về giao thông, đường xá, hàng hải, xe thuyền, thông tin, bưu điện.

Đây là cơ quan chuyên lo về giao thông trên bờ lẫn trên nước. Ngoài ra cơ quan này lo về chuyện thông tin và bưu điện.

   13. Tài chính bộ trong coi về tiền bạc (in tiền) gồm cả thuế trong nước lẫn thuế xuất nhập khẩu.

Đây là cơ quan lo về tài chính và thuế má của quốc gia. Trên lãnh vực thuế cần phải hợp lý và công bằng để mọi người đều phải đóng góp nhưng đồng thời giúp đỡ những người không có khả năng đóng góp vì nhiều lý do chính đáng. Luật thuế cần phải quan tâm đến chuyện cấm dùng tiền thuế của dân để cho các công ty lớn với mục đích khuyến khích công ty về địa phương mở văn phòng hay hãng xưởng. Để tạo sự phát triển đồng đều ở mọi nơi trên toàn lãnh thổ, luật thuế có thể giảm thuế cho công ty trong một thời gian nào đó nếu công ty thành lập hãng xưởng ở địa phương mà quốc gia có chính sách để phát triển địa phương đó. 

   14. Pháp chính bộ trông coi ngục hình, tư pháp hành chính, tư pháp điều tra.

Đây là cơ quan hành chính trong việc đưa ra những chính sách về ngục hình, điều tra và hành chính của tư pháp để việc thực hiện tư pháp từ trên xuống dưới được thống nhất trên lãnh vực hành chính. 

b.  Quan Chính Viện

1.  Quan Chính viện là cơ quan thừa hành về chính sách nhân sự và cán bộ của quốc gia. 

2.  Quan Chính Viện tổng lý do Quốc Trưởng tuyển chọn Quốc Hội thông qua. 

Trong tài liệu ghi là Quan Chính Viện do Quốc Trưởng tuyển chọn và có quyền bãi nhiệm mà không cần thông qua Quốc Hội. Có thể người ghi lại đã viết sai. Để cho có sự đồng nhịp, giống nhau, một hình thức của Đan Quyền, tất cả các vị lãnh đạo ở 6 viện, hoặc những vị lãnh đạo phục vụ dưới quyền chỉ đạo của Quốc Trưởng thì Quốc Trưởng đề nghị và Quốc Hội thông qua. Quốc Trưởng không có quyền bãi nhiệm khi Quốc Hội chưa đồng ý hoặc qua một thủ tục hành chính trong việc bãi nhiệm. 

3.  Quan Chính Viện có ba bộ: Bộ Khảo Thí, Bộ Lương Bổng, và Bộ Trừng Phạt, Khen thưởng.

4.  Quan chính viện có trách nhiệm soạn thảo chính sách để tuyển chọn các quan chức trong chính quyền về mặt khả năng lẫn tư cách; huấn luyện cán bộ; đặt ra phẩm ngạch, lương bổng; xét lại dân quyền của quan chức hầu thực hiện chuyện truất trắc (phê phán); đặt ra những khen thưởng dành cho những cán bộ xuất sắc hay người dân xuất sắc trong xã hội.  

Trong phần xét lại dân quyền của các quan chức có nghĩa là xem xét lại quan chức sử dụng quyền tự do có hợp lý hay không. Thí dụ: Một thường dân có quyền tự do ngôn luận cho dù là nói dóc, nói sai sự thật trong đám đông. Nhưng ở vị thế của một vị lãnh đạo, cái quyền tự do ngôn luận của các quan chức phải cân nhắc chứ không thể muốn nói thế nào thì nói bởi lời nói của quan chức sẽ ảnh hưởng đến sự lắng nghe của số đông. Thành ra khi một lời nói, một câu nói của quan chức không có hiệu quả tốt trong quần chúng thì sẽ bị cơ quan này có biện pháp hành chính để vấn đề này không tiếp tục xảy ra trong tương lai và cũng là một thông báo với quần chúng là câu nói này hoàn toàn sai, không được sự chấp nhận của giới chức trong chính quyền. Sự nói dóc không đúng sự thật của ông Trump trên mọi lãnh vực, đặc biệt về kết quả bầu cử năm 2020 là thí dụ điển hình để Hành Chính Viện có quyền lên tiếng và nếu cần sa thải nếu các quan chức vẫn tiếp tục làm những chuyện bị khiển trách. Chuyện xét lại dân quyền của quan chức rất là quan trọng, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận mà luật sư của ông Trump biện hộ cho ông trong việc luận tội lần thứ hai tại Quốc Hội. Quyền tự do ngôn luận của một quan chức lãnh đạo quốc gia phải đi kèm theo trách nhiệm chứ không thể nào phủ bỏ trách nhiệm khi chính lời nói đó tạo ra bạo động, hại người khác. 

Ngay cả việc tuyển chọn các quan chức trong chính quyền được cơ quan này đặt ra những tiêu chuẩn để hầu tránh tình trạng những người không có khả năng, không có tài, thiếu đạo đức mà đòi ra tham dự vào công việc thiết kế và chấp hành nhân sinh ở các cấp của đất nước. Điều này cũng tránh được tình trạng nhận người vào cơ cấu chính quyền như là một hình thức trả ơn, hoặc tìm người trung thành với mình mà Trump là thí dụ điển hình trong việc chọn người vào trong cơ cấu chính quyền của Trump. 


Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

     Tháng 8 năm 2021
        (Việt lịch 4900)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Giêng 2022
Bọn chúng cứ ngỡ rằng sẽ lấy vải thưa che được mắt thánh, ti toe khoác lác là sẽ lừa bịp được nhân dân, thế nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ cần một con virus nhỏ bé có tên Corona xuất hiện là cái bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, đạo đức giả của bọn chúng đã lòi ra thảm hại, chính thằng nguyễn phú trọng đã ba tăng cấp bằng khen cho công ty Việt Á để nó mua kit test về ‘ăn cứt mũi nhân dân’, bắc cầu cho nó kiếm bộn bạc trong thương vụ ngàn tỷ, không lẽ trọng không có phần huê hồng nào trong khi đám đàn em bên dưới hốt bộn bạc với phần lại quả cho các Sở Y Tế địa phương...
23 Tháng Giêng 2022
Đó là chưa nói đến những biểu hiện trơ tráo, vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng xảy ra nhan nhản khắp nơi. Hết ông quan này chạy chức lại ông quan kia chạy bằng, hết nhà nọ đạo thơ lại đến nhà khác đạo…luận văn Tiến sĩ, trong giới showbiz thì hết scandal cô ca sĩ này người mẫu kia bị tố là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của người khác nhưng vẫn tỉnh bơ không cho mình có gì sai, lại đến một diễn viên hài từng bị tù vì tội ấu dâm ở Mỹ nhưng vẫn đi diễn và nay lại tỉnh bơ khoe mình mới đoạt Huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam v.v….
22 Tháng Giêng 2022
Rõ ràng, “hai ông em” của Hà Nội đang bị thu hút từ từ vào quỹ đạo ngày càng mở rộng của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Lào và Campuchia đã trở thành những thỏi nam châm cực mạnh hút vốn và doanh nhân Trung Quốc ở các mức độ khác nhau. Chính giới doanh nhân này đã thiết lập mối quan hệ gắn bó với giới tinh hoa cầm quyền tương ứng của hai nước. Điều này đã được thể hiện rõ ràng bởi mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, vốn đã dành cho CPC và Lào những khoản tài chính và phát triển cơ sở hạ tầng “không ràng buộc”.
20 Tháng Giêng 2022
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người nổi lên giàu có từ kinh doanh bất động sản đất đai tài nguyên ở Việt Nam, đã sáng lập ra giải thưởng quốc tế VinFuture, mang tên vợ chồng mình, để vinh danh những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Và tối ngày hôm nay Thứ năm tại nhà hát lớn Hà Nội, Vượng đã trao giải thưởng nhiều triệu đô La cho sáu nhà khoa học, trong đó nước Mỹ chiếm 5 người. Và đương nhiên là không có khoa học gia người gốc Việt Nam, cả trong và ngoài nước, nào được bén mảng tới giải thưởng này.
20 Tháng Giêng 2022
Đảng có được chính quyền thông qua họng súng và nhà tù và tự viết lên Hiến Pháp cho phép mình có toàn quền độc quyền cai trị quốc gia, có quyền ăn cướp đất đai của người dân bất cứ lúc nào, khi nào mình muốn qua việc phủ nhận quyền tư hữu trong Luật Đất Đai, đảng có hỏi ý kiến người dân bao giờ khi quyết định những quyết sách có hại cho đất nước đâu mà bảo rằng mình là dân chủ và người dân Việt Nam tin theo mình? Do đó đảng csVN là cái đảng đã tự đào huyệt chôn mình khi lời nói không đi đôi với việc làm, nói một đàng nhưng làm một nẻo...
18 Tháng Giêng 2022
Trở lại cùng Tịnh Thất Bồng Lai, theo tin tức từ truyền thông trong nước, trong cuộc họp báo mới nhất vào ngày 14 tháng Một vừa qua, Đại Tá Phó Công An Tỉnh Long An là Văn Công Minh tuyên bố là "những vấn đề liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang được điều tra, xác minh làm rõ". Như vậy họ chỉ mới ở bước đầu tiên của thủ tục tố tụng hình sự là điều tra như vừa trình bày bên trên nhưng đã bắt giữ người, đưa ra các cáo buộc dù chúng thay đổi liên tục trong một thời gian ngắn. Việc công an Việt Nam đưa ra các cáo buộc thiếu chứng cứ hay không theo những trình tự...
17 Tháng Giêng 2022
Nếu tên giám đốc công an Tỉnh Long An biết khôn thì dừng ngay vụ án này lại, trả tự do cho các chú tiểu, xin lỗi công khai người bị hại thì còn có thể cứu vãn được tình hình, còn nếu vẫn ngoan cố đi theo con đường bạo lực thì không chỉ người dân trong nước bất bình mà thế giới cũng đang nhìn vào để xem cái nền pháp luật mà Việt Nam khoác lác là nghiêm minh sẽ hành xử như thế nào để có phương án trừng phạt về kinh tế, nhẹ thì tăng thuế hàng xuất khẩu Việt Nam, nặng hơn là cấm nhập khẩu thì có mà xuống hố cả nút...
17 Tháng Giêng 2022
Giống như giáo dục, y tế cũng được xem là phúc lợi công cộng song tại Cộng hòa XHCN Việt Nam, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền có thể phóng tay, trút ngân sách chi cho đủ thứ “trời ơi, đất hỡi”, kể cả cổng chào, tượng đài nhưng giáo dục và y tế thì bị buộc phải tự cân đối. Nghĩa là dù muốn hay không, viên chức giáo dục, nhân viên y tế vẫn phải bóp nặn đồng bào! Không muốn hay hoàn cảnh không tạo ra cơ hội nắn bóp thì ráng mà… chịu tình cảnh như Bệnh viện Tuệ Tĩnh, BVĐK CĐYT Quảng Nam!
13 Tháng Giêng 2022
Báo chí cộng sản Việt Nam thường khoác lác mình là những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, thế nhưng cái văn hóa của đảng, loại văn hóa học theo tấm gương đạo đức hcm bản chất chỉ là loại vô văn hóa, loại mất dạy, cho nên đội ngũ phóng viên, nhà báo trong nước cũng không ngoại lệ, chúng nói không có đổi tiền thì hôm sau chúng nó đổi, chúng nói bình ổn giá vàng, ngoại tệ thì thị trường tăng giá ầm ầm, chúng tôn vinh ai là anh hùng thì đích thị bọn đó là lưu manh không thể nào khác, và khi bọn chúng khép tội cho bất kỳ ai là ‘lợi dụng dân chủ, chống phá nhà nước” thì người đó lại là...
13 Tháng Giêng 2022
Nó không hiểu gì về “bạn vong niên”, cụm từ mà đứa trẻ con cũng biết. Vong có nghĩa là quên, niên là năm. Cũng nói thêm, niên để chỉ năm trong dòng thời gian, “bất tri tam bách dư niên hậu” (không biết hơn 300 năm sau), còn nếu chỉ tuổi con người thì dùng tuế, ví dụ bách tuế là trăm tuổi, vạn tuế là vạn tuổi. Nhưng niên cũng có nghĩa là lứa tuổi, ví dụ lão niên (lứa tuổi già), thanh niên (tuổi xanh, trẻ), đồng niên (cùng tuổi, cùng lứa)… Vong niên, theo nghĩa đen là quên cái tuổi đi, không quan tâm tới tuổi. Bạn vong niên là già trẻ chơi với nhau không quan tâm tới tuổi tác khác nhau...