Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P8)

25 Tháng Mười Một 202110:20 CH(Xem: 208)

                         Cơ Năng Hiến Pháp Một Góc Nhìn (P8)

 

istockphoto-1139699594-612x612
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

5.7 Được quyền ban hành giới nghiêm khi có sự đồng ý của Quốc Hội.

5.8 Được quyền tuyên chiến, hòa, đình khi được sự đồng ý của Quốc Hội.

5.9 Được quyền ân xá, đặc xá, hay chung quyết (phán quyết cuối cùng) các án từ Tư Pháp Viện hay Kê Sát Viện.

Quyền này (5.9) cần phải xem xét lại để Quốc Trưởng không thể lạm quyền. Nếu vì quyền này, Quốc Trưởng kêu ai đó làm những chuyện trái luật để có lợi cho vị thế cầm quyền của vị Quốc Trưởng và cá nhân này bị truy tố thì phải chăng Quốc Trưởng không thể có quyền ân xá cho cá nhân này? Hoặc quyền ân xá không thể nào dành cho những thân nhân, bạn bè, ủng hộ viên của Quốc Trưởng bởi đây là xung đột quyền lợi và sẽ dễ tạo ra sự lũng đoạn cơ cấu nhà nước khi quyền này không ghi rõ chi tiết và những điều kiện được ân xá, đặc xá, hay chung quyết. Sự ân xá của Tổng Thống Trump chứng tỏ là quyền ân xá đã bị lạm dụng và Quốc Hội và tòa án Hoa Kỳ không làm gì được cho sự lạm dụng ân xá này. Cho nên thế hệ tương lai cần phải bàn thảo điều luật để Quốc Trưởng có thể thực hiện điều này nhưng đồng thời tránh sự lạm dụng. Nếu bị lạm dụng thì dưới cơ chế Duy Dân, Phê Phán Công Đường sẽ thực hiện chuyện phê phán và đàn hạch (impeachment).

Một vấn đề nữa cần phải quan tâm, luật pháp cho chuyện ân xá cần phải rõ ràng là quyền được ân xá có được áp dụng cho những người bị luận tội nhưng chưa ra tòa? Mà nếu chưa ra tòa thì chỉ bị nghi ngờ chứ chưa phải bị tội. Vậy nếu chỉ bị nghi ngờ mà quyền ân xá áp dụng cho cá nhân này thì phải chẳng đã sai trái, một hình thức khuyến khích cá nhân này vi phạm tội ở tương lai? Và liệu vị Quốc Trưởng tự ân xá chính bản thân mình? Nếu Quốc Trưởng có quyền tự ân xá chính mình thì sẽ tạo sự khuyến khích cho Quốc Trưởng làm bậy. Cho nên chuyện tự ấn xá cho bản thân, gia đình mình hay người đã từng làm việc cho Quốc Trưởng không bao giờ có thể xảy ra bởi sẽ tạo cơ hội lũng đoạn hệ thống Duy Dân. Chuyện ân xá phải qua một cơ quan độc lập duyệt xét chuyện ân xá của Quốc Trưởng hợp pháp hay xung đột quyền lợi. Nếu xung đột quyền lợi thì sự ân xá này sẽ vô hiệu nghiệm.

Nếu Quốc Trưởng được quyền có tiếng nói cuối cùng từ các án từ ở bên Tư Pháp Viện hay Kê Sát Viện thì có hai trường hợp xảy ra. (1) Án lệnh từ bên Tư Pháp Viện và Kê Sát Viện sai trái cho nên Quốc Trưởng có quyền sửa đổi án lệnh này. Trường hợp này hợp lý không có gì bàn cãi. (2) Tuy nhiên nếu án lệnh đúng nhưng không như ý muốn của Quốc Trưởng và từ đó Quốc Trưởng dùng quyền này để đi ngược lại án lệnh thì cơ quan nào có quyền điều chỉnh án lệnh này? Dưới cơ chế Duy Dân thì Phê Phán Công Đường lên tiếng để điều chỉnh cho đúng sự việc.

Có người cho rằng quyền này thể hiện sự phong kiến của vua chúa ngày xưa cho mình cái quyền được ân xá, đặc ân. Hơn nữa quyền này dễ tạo ra sự lạm quyền, xem thường pháp luật. Nếu luật pháp đã xử mà Quốc Trưởng can dự, ân xá người bị tội thì phải chăng cái quyền này đã xem thường nạn nhân? Sự ân xá, dưới sự kiểm soát của một cơ quan độc lập để tránh tình trạng Quốc Trưởng lợi dụng quyền này như hình ảnh của ông Trump, cần phải được thảo luận sâu rộng ở tương lai mà thế hệ tương lai cần phải quan tâm nếu thấy rằng cần cho Quốc Trưởng quyền này.

5.10 Được quyền tuyển bổ các chức vụ lãnh đạo các cấp cơ quan trong Xu Mật Viện; ngoại trừ chức vụ Tổng Lãm và các vị lãnh đạo ở 6 viện trong Hành Chính Tổng Cơ, Quốc Trưởng chỉ được đề nghị tuyển chọn với sự đồng ý của Quốc Hội. Tuy Quốc Trưởng có quyền đề nghị nhưng không có quyền sa thải sau khi những cá nhân đó đã được Quốc Hội thông qua.

Đây cũng giống bộ máy Hành Pháp của Hoa Kỳ, một số chức vụ phục vụ bộ máy Hành Pháp phải được sự chấp nhận của Quốc Hội. Cái hay ở đây là Quốc Trưởng không có quyền đuổi những người đã được Quốc Hội thông qua -- ngoại trừ những người được đề nghị vi phạm luật pháp và được cơ quan (Kê Sát Viện hoặc Phê Phán Công Đường) khác thực hiện chuyện đàn hạch và sa thải với sự đồng ý của Quốc Hội. Chuyện này tránh tình trạng mà cơ cấu Hoa Kỳ xảy ra dưới chính quyền của Trump. Bộ Trưởng Tư Pháp không thực hiện ý nguyện của Trump cho nên ông ta bị đuổi (hay tự động từ chức) để thay thế người có khả năng phục vụ ý nguyện của Trump. Chuyện các bộ trưởng là phục vụ quyền lợi của quốc gia chứ không phải phục vụ quyền lợi của vị lãnh đạo (tổng thống hay quốc trưởng).

Trong các tài liệu của Lý Đông A được ghi lại, phần này cho rằng chỉ có vài cơ quan bên Hành Chính Tổng Cơ là do Quốc Trưởng tự lựa chọn. Cũng trong các tài liệu cho rằng chức Tổng Lãm (người đầu lãnh đạo Xu Mật Viện) là do các lãnh đạo ở từng khu vực trong Xu Mật Viện bầu ra. Tuy nhiên trên cái nhìn tổng thể, người viết cho rằng chuyện chọn người cho sáu viện bên Hành Chính Tổng Cơ phải do Quốc Hội chấp nhận và do Quốc Trưởng đề nghị thì mới tránh được sự chọn người trung thành với Quốc Trưởng. Ngay cả chuyện chọn Tổng Lãm vẫn phải có sự chấp thuận của Quốc Hội.

5.11 Được quyền triệu tập Trung Tâm Hội Nghị (Quốc Hội) thường kỳ hay lâm thời.

Quyền này mục đích là gì và tại sao cần có quyền này? Chuyện Quốc Hội là một sinh hoạt độc lập thì tại sao Quốc Trưởng có quyền này để triệu tập Quốc Hội? Người viết bài này cho rằng đây là quyền không nên có bởi nếu đây là quyền để Quốc Trưởng tuyên bố, báo cáo hoạt động quốc gia mỗi năm thì phải chăng phải có sự yêu cầu của Quốc Hội để Quốc Trưởng trình bày những hoạt động trong năm và chương trình sẽ làm trong tương lai? Đây là những câu hỏi mà thế hệ tương lai cần phải tìm câu trả lời.

5.12 Được quyền đề nghị chính sách, ngân sách với Quốc Hội. Ngân sách quốc gia do Lập  Pháp Viện soạn thảo để trình lên Quốc Trưởng và được Quốc Hội chấp thuận trước khi trở thành luật do Quốc Trưởng ký.

Về chuyện ngân sách quốc gia cần phải có luật để bắt buộc cơ cấu chính quyền cân bằng ngân sách chứ không thể xài tiền một cách vô tội vạ như Hoa Kỳ. Không thể nào dùng tiền bạc để mua phiếu thông qua ngân sách bằng cách cho tiền ở những địa phương mà người đại diện của địa phương đó nằm trong vị thế cầm quyền để mua phiếu thông qua ngân sách. Đây là hình thức gọi là pork project để có sự đồng ý của dân biểu, thượng nghị sĩ thông qua ngân sách.

5.13 Được ban tặng huy chương cho các cá nhân trong chính quyền, quân đội và thường dân.

5.14 Được có những quyền hạn khác do quy định của Quốc Hội.

5.15 Quốc Trưởng đề cử người trong Xu Mật Viện để phụ giúp Tổng Lãm (người đầu lãnh đạo đầu đàn của Xu Mật Viện). Xu Mật Viện trực tiếp phụ giúp Quốc Trưởng trong việc điều hành quốc gia.

5.16 Quốc Trưởng công bố các luật pháp từ bên Lập Pháp Viện sau khi Trung Tâm Hội Nghị thông qua luật đồng thời công bố pháp lệnh (executive order) trong việc điều hành quốc gia.

Vấn đề đặt ra là nếu pháp lệnh do Quốc Trưởng đặt ra để giải quyết những vấn đề khẩn cấp mà luật pháp chưa có. Nếu pháp lệnh này sai, phục vụ quyền lợi của Quốc Trưởng và có hại đến những thành phần khác trong xã hội thì Phê Phán Công Đường và Kê Sát Viện sẽ có toàn quyền để kiểm soát sự lạm dụng này của Quốc Trưởng. Đây là điểm hay mà cơ cấu dân chủ ở Hoa Kỳ không có, khi mà vị tổng thống Hoa Kỳ quyết định lấy tiền của Bộ Quốc Phòng xây tường giữa biên giới Hoa Kỳ-Mễ bằng pháp lệnh, Quốc Hội chống vì số tiền của Quốc Hội cho Bộ Quốc Phòng không thể nào dùng vào việc xây tường, thực hiện lời hứa tranh cử của tổng thống. Thế nhưng Tòa Án Tối Cao của Hoa Kỳ đồng ý với quyết định tổng thống mà không ai làm được gì cho dù đây là quyết định sai trái, vi phạm ngân sách quốc gia do Quốc Hội phê chuẩn.

6.  Những điều nghiêm cấm Quốc Trưởng

6.1 Không được từ chức trong nhiệm kỳ ngoại trừ bị chết, bị bệnh. Khi vắng mặt sẽ do Hành Chính Viện Trưởng tạm thay thế 6 tháng.

Thế hệ tương lai cần phải xem xét lại quyền không được từ chức trong lúc tại nhiệm. Khi quan niệm tự mình làm chủ lấy chính mình thì nếu vị Quốc Trưởng biết rằng mình làm chuyện gì đó sai phạm không xứng đáng để tiếp tục nhiệm vụ Quốc Trưởng, hoặc thấy mình không đủ khả năng để đảm nhiệm sau một thời gian thử thách nhiệm vụ thì chuyện từ chức là chuyện cần thiết vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân của vị Quốc Trưởng, vừa phục vụ quyền lợi của quốc gia bởi khi vị Quốc Trưởng tự thấy mình không còn hữu hiệu trong việc điều hành quốc gia thì phải cho vị Quốc Trưởng cái quyền từ chức đó. Đây chính là thực hiện tinh thần Tự Kỷ, Ỷ Tha, và Động Tha trong Duy Dân. Có nghĩa là tự chính mình thấy được khả năng của mình làm việc không hiệu quả thì tinh thần tự giác để xin từ chức và Quốc Trưởng phải có cái quyền từ chức. Không hiểu tại sao LĐA lại đặt vấn đề này ra trong cơ cấu Duy Dân mà mỗi con người tự làm chủ lấy chính mình, với tinh thần tự giác cao thì không có chuyện không được quyền từ chức. Có thể người ghi lại đã viết sai.

Một vấn đề khác là nếu vị Quốc Trưởng vi phạm luật pháp, cương thường của cơ quan, lạm dụng quyền hạn của mình thì ai sẽ có quyền trút phế Quốc Trưởng? Dĩ nhiên điều này hiếm khi xảy ra nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Có ai nghĩ rằng người dân Hoa Kỳ dưới chế độ dân chủ bầu ra một vị tổng thống thiếu nhân cách, tư cách và nói láo một cách rất tự nhiên không thua vẹm. Cho nên khi vị Quốc Trưởng vi phạm luật pháp thì sự đàn hạch từ Phê Phán Công Đường có thể đưa vị Quốc Trưởng thoái vị bởi đây là một chức vụ đòi hỏi một nhân phẩm đạo đức cao và cái nhân phẩm đạo đức đó luôn luôn có chứ không phải chỉ dựa vào quá khứ. Ngay cả Kê Sát Viện cũng có thể thực hiện chuyện chỉ trích, đàn hạch tư cách của Quốc Trưởng và nếu cần đề nghị Phê Phán Công Đường thực hiện chuyện cách chức Quốc Trưởng.

6.2 Không được giải tán Trung Tâm Hội Nghị (Quốc Hội).

Nhiệm vụ, trách nhiệm và những điều được làm, không được làm của Quốc Trưởng rất là tổng quát, không chi tiết. Đây chỉ là khung đề nghị của LĐA và thế hệ tương lai phải suy xét để điều chỉnh, thêm bớt cho phù hợp với thực tế trong tiến trình hình thành một Cơ Năng Hiến Pháp cho một nước Việt tương lai.

Một vấn đề nữa là cần phải có luật nghiêm cấm Quốc Trưởng đưa người thân của mình vào bộ máy cầm quyền bởi sẽ tạo ra một hình ảnh của gia đình trị; lạm dụng quyền hành để đưa người vào bộ máy nhà nước và có thể làm lũng đoạn bộ máy nhà nước. Hình ảnh gia đình Trump được đưa vào Tòa Bạch Ốc để làm việc là bài học kinh nghiệm cho thế hệ tương lai khi nhìn một Cơ Năng Hiến Pháp hầu có những luật lệ khả thi, nghiêm cấm chuyện này xảy ra.


       VHABP

Tháng 8 năm 2021
  (Việt lịch 4900)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười Hai 2021
Dịch bệnh là thiên tai, sự yếu kém của chính quyền CS là nhân họa. Chính nhân họa đã làm cho người dân kinh sợ mà không dám quay lại TP này một lần nữa. Theo báo chí CS thì có đến 42% người lao động không trở lại TP. HCM dù được tăng 10% lương. Bỏ 10% lương thì dân không chết, nhưng vào TP mà gặp dịch ập đến và chính quyền vô trách nhiệm này lại bỏ đói dân và cấm cản dân một cách phi lý thì lại khốn khổ hơn, thà bỏ 10% thì hơn. Bản thân tôi cũng sẽ không trở lại xứ khốn nạn này dù được tăng 200% chứ nói gì đến 10% lương? Sự yếu kém của ĐCS giáng hậu quả...
06 Tháng Mười Hai 2021
Cũng trong thời gian này Viện Khổng Tử được thành lập tại Hà Nội, tiếng là trung tâm trao đổi văn hóa nhưng thực chất đây là cơ quan tuyên truyền tư tưởng ngu trung thời phong kiến bên Tàu vào đầu óc người dân Việt Nam, thủ tiêu nền tảng dân chủ và nhân quyền, ngoài ra đây còn là một cơ quan tình báo khổng lồ của TQ đặt ngay tại thủ đô nước Việt kết hợp cùng tòa Đại Sứ TC để nắm rõ toàn bộ những gì đang xảy ra hàng ngày trong lòng nước Việt.
06 Tháng Mười Hai 2021
Những cá nhân bảo vệ… “đảng ta” cảnh cáo Thùy Tiên, rằng việc cô sử dụng “Half Salute” hay “Three-finger Salute” lúc đăng quang Miss Grand International 2021… có thể bị coi là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Thái Lan. Những cá nhân này lưu ý: Nếu là quan điểm của cá nhân thì là chuyện khác còn Thùy Tiên đang đại diện cho Việt Nam. Chưa kể đó sẽ là… miếng mồi béo bở để các đối tượng núp dưới bóng “dân chủ” chính trị hóa...
04 Tháng Mười Hai 2021
Thỉnh thoảng lại có thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam chết bất thường và khuấy động dư luận như trường hợp Nguyễn Văn Thiên hay Trần Đức Đô… Lần nào hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức cũng lên án những cá nhân nêu thắc mắc, góp ý đối với vấn nạn vừa đề cập và lần nào hệ thống tư pháp cũng lùng sục, xử lý một số cá nhân “thông tin sai sự thật” để răn đe công chúng (5)! Giờ, xin tham khảo chuyện ở Mỹ…
01 Tháng Mười Hai 2021
Sự kiện này nhắc cho nhiều người nhớ về hành động của ông Phạm Quang Nghị, bí thư Thành Ủy, vào năm 2014, khi ông này trơ trẽn đưa tặng cho Thượng Nghị sĩ John Mc Cain bức ảnh về việc máy bay bị bắn rơi vào năm 1967. Dĩ nhiên, cái cách mà ông Nghị chọn cho in và ép nhựa, rồi mang tận Mỹ để tặng, là một sự tính toán rất rõ không chỉ riêng ông. Nền chính trị Việt Nam, với cách thức thảo luận tập thể và ý kiến thể hiện quan điểm chung, cho thấy rõ là phe bảo thủ đang thắng thế vào lúc đó. Họ đã hành động mà không ngại ngùng gì đến thể diện của một đảng cầm quyền.
27 Tháng Mười Một 2021
Nguyễn Phú Trọng cho dù nắm quyền tới 100 tuổi cũng không thể chống được tham nhũng. Bởi vì, Nguyễn Phú Trọng vừa bắt kẻ tham nhũng trước, kẻ kế vị lại tiếp tục tham nhũng, thậm trí còn tham nhũng nhiều hơn kẻ tiền nhiệm. Nhân dân Việt Nam muốn chống được tham nhũng, tức giặc nội xâm của dân tộc thì phải tập hợp lực lượng, đoàn kết đấu tranh xóa bỏ chế độ độc tài CSVN, xây dựng chế độ dân chủ đa đảng. Chỉ có chế độ dân chủ đa đảng mới hình thành lên cơ chế kiểm soát quyền lực và từ đó các quan chức mới không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng.
27 Tháng Mười Một 2021
Trới buộc tư duy phản biện ở mức thấp, trong trường học, thể hiện qua cách giáo viên có thể theo dõi hay can thiệp vào các trao đổi trên mạng của học sinh, nhà trường cũng có thể làm vậy đối với giáo viên. Ở thượng tầng là việc quá nhiều thông tin được đánh dấu mật dù không liên quan tới an ninh quốc gia như nhiều thông tin về những sự việc ai cũng biết đã xảy ra mà không tờ báo chính thống nào đăng tải! Thông tin một chiều, hạn chế thông tin và môi trường thiếu tự do tư tưởng trói buộc tư duy phản biện.
25 Tháng Mười Một 2021
Tất nhiên cộng sản mà, chúng nói cho nó vuông thì nói sao chẳng được, nhưng tất cả những lời nói của bọn chúng, của lý thuyết, của đường lối chỉ là trừu tượng nếu không muốn nói là tưởng tượng. Chúng vẽ ra những thiên đường giàu có như thế giới tư bản và chỉ cho người dân thấy để mơ một giấc mơ dài dằng dặc, mơ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không hề thấy cái thiê đường CNXH ấy ở đâu cả, mà cũng đừng có trách gì chúng nó, đến tên đầu đảng nguyễn phú trọng còn không biết con đường CNXH và XHCN nằm đâu thì trách làm gì bọn đầu tôm óc tép!
25 Tháng Mười Một 2021
Giống như các đồng chí của ông, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp tục quảng bá... nghiêm minh. Trong lịch sử nhân loại, có thời nào, ở xứ nào mà... nghiêm minh là... “khuyến khích... cán bộ có khuyết điểm, sai lầm, uy tín giảm sút... từ chức”, nếu không thì... “tổ chức đảng và cơ quan tạo ra áp lực chính trị để cán bộ từ chức chứ không chờ hết nhiệm kỳ”? Còn gì khôi hài hơn thế? Hay là ông Thưởng nói xa, nói gần về trường hợp ông Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Công an – điển hình cao nhất, mới nhất về việc...
21 Tháng Mười Một 2021
Ăn bánh vẽ thì làm sao no mà bảo không thể nóng vội. Các ông bà “cửa son rượu thịt để ôi” thì mới đủng đỉnh, chứ dân chúng nóng vội sốt ruột lắm rồi. Nếu ai cũng như các ông nhà cao cửa rộng, biệt thự xa hoa, xe công miễn phí cả tài xế lẫn xăng, mua bán thì những Tôn Đản Nhà Thờ, bệnh tật nằm phòng riêng thì những Việt Xô 108, chết chôn nghĩa địa riêng, con cái được tập ấm cha truyền con nối để giữ “hồng phúc của dân tộc”… vậy sốt ruột làm gì cho nặng đầu khổ tâm. Ông giỏi lý luận, ông phải nói ra được cái điều liên quan tới vận mệnh của dân chúng cần lao, của cả dân tộc, của....