Mở Quyển Diễn Giải (P1)

07 Tháng Mười 202111:11 CH(Xem: 189)

                                       Mở Quyển Diễn Giải (P1)


imagesTrần Công Lân
Lời mở đầu

Trong ấn bản 2016 (ThangNghia.org) của tài liệu Duy Nhân Cương Thường, phần một (đoạn thứ nhất),  thì nhà xuất bản Gió Đáy cho biết Lý Đông A (LĐA) có nhiều bộ sách, trong đó có bộ Mô (không thấy nói các bộ sách khác là gì) gồm có: A. Mở quyển; B. Tổ đảng; C. Lập học; D. Thiết giáo; Đ. Kiến quốc; E . Đồng Nhân; và G. Giới thiệu: phụ giúp công tác bộ Mở quyển. Tài liệu ghi rằng "người đọc tìm ở trong bộ ĐẠI VIỆT HUẤN (bộ 1. Huấn dục) chúng tôi không thấy đưa ra trên trang nhà thangnghia.org

Khi sang đến phần hai (đoạn thứ hai) thì chỉ trình bày vắn tắt về: Lập học. Thiết giáo. Kiến quốc. Đồng nhân. Rồi sang phần ba (đoạn thứ ba) gồm có: Lập học; Thiết giáo; Kiến quốc; Đồng nhân. Và cuối cùng là: Đoạn biện nhẽ (lẽ) riêng về mục lục của Mở quyển. Kết thúc là "XY. Thái Dịch Lý Đông A. 4822 Tuổi Việt (1943)".

Cũng theo Gió Đáy thì họ chủ trương gom các tập: Cơ Năng (Cơ năng & Bản vị), Cương Thường Duy Nhân (trong Kiến Quốc) và Giáo Dưỡng Học Thuyết, Giáo Dưỡng Chế Độ, Thiết Giáo (tu dưỡng) để in thành một cuốn gọi là Duy Nhân Cương Thường.

[Đây là một cách làm việc của tiền nhân mà chúng tôi không đồng ý. Nếu gọi là tài liệu gốc từ LĐA viết ra hay được ghi chép lại để ký tên Thái Dịch LĐA thì có sao để vậy. Còn một khi đã sửa lại ít nhiều (bóp méo hay vo tròn) thì cũng phải ghi ngày tháng, giải thích ý do sửa chữa, và cuối cùng là người phụ trách sửa chữa. Trang nhà thangnghia.org đã thay đổi nhiều lần, liên tục mà vẫn nói là bản gốc, không giải thích việc sửa đổi ít, nhiều cũng như nhân vật phụ trách không để tên mà vẫn gán cho là của LĐA vào phần cuối tài liệu – đây là cách làm việc phản khoa học và ấu trĩ. Tư tưởng của LĐA có thể quá cao siêu mà ít người hiểu hay chỉ vì quá tôn sùng mà biến Duy Dân thành một thứ tôn giáo chính trị (political cult)? Do đó sự viết lại chỉ dựa trên những ý chính của LĐA, nhất là những nguyên tắc, quy luật. Bất cứ ai muốn tìm hiểu Duy Dân cũng phải đọc qua và có toàn quyền diễn dịch hay áp dụng vì một khi đã công khai hóa (publication) trên mạng thì bản quyền không còn nữa, đặc biệt là tài liệu của Duy Dân mà LĐA nếu còn sống không đặt nặng bản quyền. Theo những người đã từng tham dự Duy Dân thì chỉ có Chu Tri Lục và Huyết Hoa là khả dĩ còn nguyên chất LĐA; còn các tài liệu khác đã bị sửa đổi rất nhiều. Chúng tôi cố gắng viết lại cho dễ hiểu và hợp lý. Nếu có sơ sót mong các bạn góp ý.]

Đó là cách làm việc của người xưa sau khi LĐA không còn nữa. Để loại những tạp nhạp đó và chú trọng vào phần tinh hoa của tư tưởng LĐA. Chúng tôi thấy phải viết lại cho thời đại 2000 có thể áp dụng thì mới hữu ích cho dân Việt và không uổng phí công trình của LĐA để lại.

 

Mở Quyển

Chương 1

Trong phần dẫn nhập, LĐA đưa ra lý do Duy Dân ra đời để:

1. Ổn định nhân đạo cho nhân loại.

2. Giác ngộ toàn thể nhân loại.

3. Cứu vớt nòi giống Việt.

4. Phục hưng nòi giống Việt đã điêu linh.

5. Lập một nền văn hóa cho nước Việt.

6. Lập một sinh mệnh thể hệ cho nòi Việt.

7. Cứu vớt tất cả những nòi giống nhỏ yếu khác.

Duy Dân chủ nghĩa là chỉ đạo duy nhất cho loài người: "kiến thiết Người để cứu vớt Người".

Với nội dung như vậy thì Mở Quyển chính là phần mở đầu giới thiệu Chủ Nghĩa Duy Dân với cách nhìn về xã hội tự tính, sự thành hình của quan niệm về Duy Dân, dùng xã hội biện chứng pháp để suy xét, tìm hiểu và đối phó với các biến chuyển trong xã hội loài người. Duy Dân không chỉ dành cho một dân tộc mà cho cả nhân loại vì thế mới có học thuyết Bản Vị để xác định Nhân Loại Bản Vị và Dân Tộc Bản Vị.  LĐA cũng đưa ra phương hướng kiến thiết Duy Dân mà phần Cương Thường và Cơ Năng Hiến Pháp là quan trọng nhất để có Bình Sản Kinh Tế. Cuối cùng là phần dành cho Việt Nam.


Chương 2

Chủ nghĩa Duy Dân

Theo LĐA thì các chủ nghĩa đang có đã tạo nên các nền chính trị sai lạc, không đủ để kiến thiết con người vì thế đưa đến chiến tranh dẫn đến hủy diệt. Vì Duy Dân sẽ xây dựng Nhân đạo (đường sống Người) ổn định dựa trên phạm trù tư tưởng và sự tổng hợp Duy Tâm, Duy Vật, Duy Sinh là cần thiết. Cuộc sống của người gồm có nhu cầu nhu yếu (duy vật), tinh thần (duy tâm) và biến đổi (duy sinh) cho phù hợp đời sống thực tế của xã hội Người.

A. Xã hội tự tính

Đó là một xã hội dựa trên TRINH -BÌNH- HÒA là 3 mục tiêu -- đó cũng là Nhân đạo của con người. Trong xã hội đó sự thành hình của Trung Tâm Nhân Loại mà LĐA đưa ra trong học thuyết Bản Vị. TRINH được hiểu là sự quan hệ trai gái qua hệ thống gia đình để giống nòi được phát triển. BÌNH là sự hưởng thụ về mặt nhu yếu lẫn tâm sinh lý đầy đủ mà không đi quá đà bởi nếu quá đà thì tạo ra bất an trong xã hội cũng như có hại cho cơ thể. HÒA là sự hợp nhất để mọi người an vui trên nhiều lãnh vực (tinh thần, vật chất, an ninh, y tế, giáo dục) chứ không phải sự hợp nhất lấy cái vui của người khác cho chính mình.

B. Ý nghĩa Duy Dân

LĐA đã dựa vào quan niệm "Dân vi quý " của Mạnh Tử mà cụ Phan Bội Châu đã nói “Dân chẳng Duy Vật, Dân chỉ Duy Dân". Nền móng của kiến thiết con người là mục đích để phục vụ người dân. Do đó LĐA đã đi qua 3 thành phần triết học:

1. Duy Nhiên

Theo khoa học để mở ra bước tiến của nhân loại, khi bản chất được chứng minh để tư tưởng khỏi sa vào mê trận (la võng) của Tâm, Vật hay Sinh cũng như không bị nghẽn ở chỗ bất khả luận (luật tắc tự nhiên, hình nhi thượng). Thường là khi bế tắc thì người ta thường gán cho thượng đế hay thần thánh và từ đó phát sinh tôn giáo. Lúc đầu chỉ là mục đích xây dựng niềm tin, đức tin để sống hoà thuận nhưng sau đó giới lãnh đạo đã lợi dụng niềm tin để biến thành công cụ mưu đồ chính trị.

Dựa vào khoa học để khám phá ra luật tự nhiên (vũ trụ) để từ đó cải biến tự nhiên để phục vụ con người mà sự khám phá ra khí đốt, nguyên liệu kim loại trong thiên nhiên để phục vụ đời sống Người là thí dụ điển hình. Hoặc từ đời sống du mục chọn sang đời sống nông nghiệp, công nghiệp, và điện toán của thời nay.

2. Duy Nhân

Theo LĐA thì nhân loại chỉ là một giống người tuy có khác nhau về màu da nhưng cùng có chung căn bản trên mặt Chí-Tình-Ý mà quan điểm đầu tiên về Chân-Thiện-Mỹ là Trinh-Bình-Hòa. Đó là chân lý muôn đời của loài người. Một quan niệm khác là Chân-Thiện-Nhẫn. Vì Mỹ (cái đẹp) sẽ đưa đến tranh chấp giữa Xấu và Đẹp. Vì ai cũng thấy và thích cái Đẹp thì ai sẽ chịu cái Xấu, và cái Xấu sẽ bỏ cho ai? Sự tranh chấp sẽ gây bất ổn cho xã hội. Trái lại Nhẫn là đức tính giúp con người suy nghĩ sâu xa hơn để có sự hiểu biết thông cảm thì tránh được xung đột hay chiếm hữu.

3. Duy Dân

Loài người có nhiều sắc dân khác biệt qua màu da: đen, trắng, vàng, đỏ.. và chia ra thành nhiều dân tộc sống tại những khu vực khác nhau tạo nên các nền văn hóa khác nhau. Duy Dân xác định sự liên hệ giữa thiên nhiên và loài người cũng như sự liên lạc giữa các dân tộc. Tinh thần khác biệt của các dân tộc cần được tôn trọng để duy trì sự phong phú về tư tưởng và tâm hồn. Cho nên Duy Nhân (con người) phải được phát triển qua tầng Duy Dân (dân tộc) vì Duy Dân là cơ sở đặc biệt để phát triển dân tộc một cách tự do, bình đẳng cho một chính sách Nhân Văn phục hoạt. LĐA nói đến chính sách Đồng Nhân (không thấy nói trong các tài liệu khác) bảo đảm Nhân Loại tính và Dân Tộc tính.

Qua lịch sử của loài người, Con Người khám phá ra được sự mâu thuẫn trong tự nhiên (duy nhiên) như hình ảnh cá lớn nuốt cá bé, sự đối chọi của âm-dương mà hình ảnh nam-nữ thể hiện hình ảnh của âm-dương. Tuy nhiên khi những luật mâu thuẫn trong thiên nhiên đó áp dụng vào Con Người (duy nhân) thì Con Người đã cải tạo cái tự nhiên đó thành sự kết hợp để phát triển giống nòi, cải tạo thiên nhiên phục vụ đời sống Người. Các quốc gia có nhiều chủng tộc trong một quốc gia nhưng vẫn có thể hài hòa trên căn bản của Con Người (duy nhân) bởi đó là đường sống (nhân đạo) của con người. Thế giới vẫn còn chiến tranh, vẫn còn chuyện nước mạnh hiếp nước yếu chỉ bởi vì những lãnh đạo quốc gia đã không nắm được triết lý của cuộc sống để đặt căn bản Duy Nhân là phương châm hành động trong giao tế giữa các quốc gia. Trái lại các nước lớn ứng xử dựa trên căn bản dân tộc của quốc gia mình và từ đó tạo ra sự tranh chấp trên nhiều lãnh vực để rồi đi đến chiến tranh.


         TCL

Tháng 2 năm 2021
  (Việt lịch 4900)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2021
Muốn dẫn dắt một nhóm người, một cộng đồng hay một dân tộc đi theo mình thì phải cần có một chủ thuyết, chủ thuyết thì đảng đưa ra là ‘tiến đến chủ nghĩa xã hội’ thế nhưng chủ thuyết là mệnh đề thì chủ nghĩa lại là nội dung cốt lõi trong đó chia ra thành nhiều phần cho nhiều giai đoạn, từng cột mốc thời gian cụ thể, nhưng đảng lại không có bất cứ cái gì có thể hổ trợ cho phương hướng của mình cho nên mới hô hào “tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Như vậy con đường đó chỉ là một con đường mù lòa, con đường cứ đi, sai thì sửa, thế nhưng càng sửa thì lại càng sai và dân tộc Việt Nam...
16 Tháng Mười 2021
Đảng csVN đầu độc tinh thần trẻ em bằng các kỹ thuật tẩy não và nhồi sọ ngay khi ngồi ở bậc tiểu học, kéo dài mãi cho đến lúc vào đại học. Đảng sử dụng lực lượng an ninh, mật vụ với bạo lực tàn ác dành cho giới sinh viên, trí thức và các tầng lớp dân chúng mà họ cho là chống đối, muốn lách ra khỏi chủ nghĩa Mác Lê. Đảng csVN quyết tâm theo đuổi “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”, mô hình quái dị, là bức bình phong duy trì quyền lực, cũng như để làm giàu cho đám quan chức và tư bản đỏ.
15 Tháng Mười 2021
Câu hỏi đặt ra: phải chăng cô đang ngồi biểu tình ở giữa đường, cản trở giao thông, đang thực hiện quyền biểu tình? Quyền biểu tình là quyền con người ở Mỹ. Nhưng bạn không thể nào thực hiện quyền biểu tình để cản trở quyền lưu thông xe cộ của người khác. Đó là lý do tại sao, khi có những cuộc biểu tình lớn với số người tham dự mấy trăm người, người tổ chức biểu tình xin giấy phép và được cảnh sát bảo vệ bằng cách đóng một số đường nếu cần thiết để người biểu tình thực hiện quyền biểu tình mà hiến pháp cho phép...
14 Tháng Mười 2021
...đây là dịp mà "đảng ta, nhà nước Hà Lội Phố ta", mổ đám dân nghèo kiếm mớ bạc, bởi vì sau 2 năm đại dịch hoành hành đảng ta rách mướp quá rồi, cách ly 7 ngày thu mỗi tên vài triệu là kho bạc lại đầy. Như thế đây rõ ràng là bằng chứng về cái sân sau bán kit test và nhóm lợi ích cường quyền, chúng chỉ quan tâm đến lợi nhuận thu được, còn sinh mạng người dân trong cái chuồng súc vật mang tên nước CHXHCNVN chỉ là con số 0 to tướng!
13 Tháng Mười 2021
Nhân dân ta là một loại dân của đảng, loại gia đình đảng viên; loại bị bắt buộc phải vào đoàn, phát triển đảng và nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống quản lý xã hội, do đó thật không ngạc nhiên một chút nào khi một mặt bọn người này thì ra rả kiên định lập trường tư tưởng, mặt khác bốc hốt cho đầy túi tham để sau cùng hạ cánh an toàn tại một quốc gia khác thụ hưởng của cải tài sản chiếm dụng được từ tầng lớp nhân dân ta nghèo khổ. Hãy nhìn những thành phần tinh hoa của đảng để thấy rằng công thức vào đảng – bốc hốt, làm giàu không hề sai chút nào...
12 Tháng Mười 2021
Dân chúng và doanh giới hoang mang, bất bình tới mức, ngày 10/10/2021, Thủ tướng Việt Nam phải gửi công điện hỏa tốc cho các cơ quan chính phủ và chính quyền các địa phương trực thuộc trung ương… yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và các hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế, không chỉ trong lĩnh vực hàng không mà cả trong hoạt động vận tải nói chung. Trên thực tế, chuyến bay đầu tiên sau thời gian phong tỏa, từ TP.HCM ra Hà Nội vào ngày 10/10/2021 đã bị hủy bỏ vì chính quyền Hà Nội buộc...
12 Tháng Mười 2021
Trump vẫn dẫy dụa trong làn sóng chính trị, tiếp tục lan truyền những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020. Hôm thứ sáu, ngày 10/8, danh hài Bill Maher của show “Real Time” trên đài HBO, so sánh Trump với một con cá mập sau ngày thất cử: Con cá chưa chết hẳn, nó bơi ra biển và lặng lẽ ăn tươi nuốt sống người ta. Ý Maher muốn nói rằng, Trump đang “từ từ thanh trừng những Dân biểu đảng Cộng hòa, những người đã làm mất danh dự của ông ta trong vụ luận tội hoặc không công nhận Trump là một lãnh tụ chính đáng”.
11 Tháng Mười 2021
Trong khi Nguyễn Phú Trọng đang say sưa “nhả ngọc phun châu” tại Hội nghị thì dòng người ngày đêm lầm lũi, khi câm nín, khi gào thét trên các chặng thiên di. Tàu hỏa, xe khách vẫn nằm yên, mặc cho hàng vạn công dân lăn lội giữa giông bão, bao gồm cả phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh… bồng bế nhau hàng nghìn ki-lô-mét trên xe máy. Có những đoàn dắt díu nhau hàng trăm ki-lô-mét bằng đôi chân, trên xe đạp. Họ bị rào kẽm gai, chốt chận cản lại. Họ rớt nước mắt trong mưa, có khi hò hét khản cả cổ, họ thắp nhang quỳ lạy công an. Quyết định đông cứng hệ thống giao thông...
10 Tháng Mười 2021
Trong chiến dịch chống dịch tại TP. HCM thì đáng lẽ ra Phạm Minh Chính và cả Bộ Chính Trị là những kẻ phải chịu trách nhiệm, phải bị cách chức chứ không phải là ông Nguyễn Thành Phong. Tuy nhiên, chính trị của ĐCS là thế. Họ dùng sinh mạng dân để làm nên trò chơi chính trị bẩn thỉu của họ. Có è cổ lấy 82% ngân sách thành phố và bóp gói 26.000 tỷ để cho dân chết nhiều và tháo chạy tán loạn mới có cớ đẩy người chịu trách nhiệm chính đi chứ? Ai là người thay ông Nguyễn Thành Phong? Đó là người có khuôn mặt giống Phan Văn Khải như đúc, ông Phan Văn Mãi...
09 Tháng Mười 2021
Về xã hội, Việt Nam không có một tầng lớp trung lưu đông đúc để có thể làm nên những cuộc cách mạng kinh điển như ở Anh, Hà Lan, hay Pháp. Vào thập niên 1990, có một số quan sát từ bên ngoài nói là tầng lớp trung lưu Việt Nam đang mở rộng, giàu có lên nhờ cải cách kinh tế theo thị trường. Đúng là có một số người giàu lên, nhưng sự mở rộng của tầng lớp trung lưu thì không. Những người trung lưu hiện nay của Việt Nam đại đa số gắn chặt với chế độ, dù là trong lĩnh vực công hay tư. Của cải làm ra được phân phối bất công vì các chính sách thuế và xã hội bất công...