Cách Mạng Suy Thoái

24 Tháng Bảy 20219:45 CH(Xem: 400)

                                      Cách Mạng Suy Thoái


index                                                                    Hình Internet
Trần Công Lân
Khi cuộc cách mạng thành công rồi suy thoái.

Khi phong trào đòi tự do, dân chủ bộc phát tại Trung Đông 2011, từ Tunisia lan sang Libya, Egypt, Yemen... thế giới tưởng chừng người dân tại các quốc gia này sẽ thực hiện cuộc cách mạng tự do, dân chủ và xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng sự thay đổi chính quyền đã không mang lại những ước mơ mà người dân mong đợi. Tại Tunisia, chính phủ thay đổi nhưng kinh tế vẫn không vươn lên, người dân chán nản và tìm đường tỵ nạn tại Âu Châu. Nhưng đó cũng không đem lại kết quả, một số lại quay về. Tại Libya, Syria, Yemen thì cuộc cách mạng chỉ đem lại xung đột, nội chiến kéo dài. Tại Egypt thì chính quyền mới cũng chỉ là độc tài quân phiệt. Sự thay đổi tưởng chừng tốt hơn lại hóa ra tệ hại hơn trước.

Điều gì đã khiến cuộc cách mạng thất bại hay thành công (thay đổi chính quyền) nhưng không đem lại mơ ước?

Phải chăng vì thiếu tư tưởng?

Khi những cuộc cách mạng bùng nổ vì nhu cầu mong đợi của người dân thường dẫn đến ngõ cụt vì thiếu chuẩn bị cho đường dài.

Đối với trường hợp cuộc cách mạng thành công không phải chỉ là thay đổi chính quyền.

Thứ nhất, trên mặt trận chính trị, các đảng phái hay các nhà hoạt động (activists), chính trị gia (có đảng hay không có đảng) thiếu một kế hoạch xây dựng, kiến thiết đất nước sau khi chính quyền mới thiết lập. Người dân thường khi tham dự cuộc cách mạng không được chuẩn bị cho giai đoạn hậu cách mạng. Trong khi các đảng phái chính trị nhảy ra nắm thời cơ cũng không có chuẩn bị. Khi thành công thì xoay ra tranh nhau quyền lực mà người dân thì không kiên nhẫn để chờ đợi kết quả mà họ mong đợi: việc làm, kinh tế, giáo dục, môi sinh...

Vì không có tư tưởng để xây dựng một kế hoạch toàn bộ, các tổ chức chính trị chỉ chú tâm vào việc thay đổi chính quyền. Để chống lại sự cai trị của một chế độ độc tài cầm quyền trong nhiều năm thì khó mà tìm ra yếu điểm. Nhưng khi biến cố xảy ra và làm thay đổi tâm lý người dân thì các tổ chức chính trị lại không nhìn thấy để chuẩn bị. Trường hợp cuộc cách mạng thành công như đê vỡ không chặn lại được và để mặc dòng nước cuốn đi.

Như vậy tư tưởng để thực hiện một cuộc cách mạng không phải chỉ là thay thế chính quyền đương thời (bằng bạo động hay bất bạo động) mà là thay thế như thế nào? Các vấn đề phải đối phó vì sự thất bại của chính quyền cũ hay sự đòi hỏi của người dân về các mặt sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Nếu có kế hoạch thì phải có nhân sự. Có nhân sự thì phải có huấn luyện. Có huấn luyện nhưng cán bộ của các tổ chức chính trị có thuyết phục được người dân tham dự thì kế hoạch mới thành hình. Nếu đảng và cán bộ sử dụng thủ đoạn, bạo lực để lừa gạt hay ép buộc dân theo thì đó cũng là thất bại.

Có tư tưởng, chính sách, nhân sự, kế hoạch mà không đối phó hay dàn xếp với các tổ chức khác để cùng hợp tác xây dựng thì sẽ  dẫn đến tranh chấp, xung đột và nội chiến. Cuộc cách mạng cũng thất bại.

Thứ nhì, các tổ chức chính trị khi đấu tranh để tìm cách thay đổi chính quyền đương thời chỉ nghĩ đến những vấn đề trong nước để lôi cuốn dân chúng tham dự mà quên đi ảnh hưởng của các nước láng giềng, trong vùng và thế giới. Sự can thiệp của bên ngoài là yếu tố ít khi các lực lượng cách mạng nghĩ tới. Cũng như khi lôi cuốn người dân tham dự, các tổ chức chính trị cũng ít khi nghĩ tới sự phân hóa trong quần chúng sau khi cách mạng thành công qua các vấn đề chủng tộc, tôn giáo, quyền lợi kinh tế (tài nguyên) vùng...

Thứ ba, khi cuộc cách mạng xảy ra và thế lực ngoại bang can thiệp vào nội tình của cuộc cách mạng cũng là sự thiếu chuẩn bị của các tổ chức chính trị vì tranh giành ảnh hưởng đã bắt tay với bên ngoài.

Cuối cùng là những bước đầu để ổn định xã hội sau khi cách mạng thành công và cải thiện đời sống của người dân để họ vững tin và tham dự các kế hoạch của chính quyền mới thiếu vắng. Thiếu những kế hoạch cụ thể sẽ khiến dân chán nản và bất hợp tác hay quay ra chống chính quyền mới. Một trong những chuẩn bị đó là sự tiếp tay của thế giới. Cuộc vận động với thế giới bên ngoài không phải chỉ xảy ra khi nắm chính quyền mà phải là trước đó rất lâu. Xây dựng niềm tin với dân trong nước bao giờ cũng dễ với với người ngoài.

Mọi cuộc cách mạng muốn đi đến thành công không phải chỉ lật đổ chính quyền cũ và thay bằng chính quyền mới. Cách mạng là thay đổi toàn diện, triệt để và hướng thượng. Ai sẽ đưa ra đường lối, chính sách để thuyết phục mọi người tham dự và thực hiện? Một khi thiếu chuẩn bị mà thời cơ đưa tới, lực lượng cách mạng vùng lên nắm thời cơ nhưng sau đó là đi vào ngõ tối. Sự tham dự của mọi tầng lớp quần chúng là cần thiết nhưng chưa đủ để đi đến kết quả mong ước. Thành phần lãnh đạo, thường là giai cấp trí thức, ưu tú nhưng dễ sa vào tư đảng, bè phái. Thành phần công nhân, nông dân, tiểu thương... thiếu tổ chức và lãnh đạo. Xung đột sẽ làm lực lượng cách mạng suy yếu và nản lòng quần chúng.

Muốn thay đổi toàn diện thì phải có sách lược đối phó với mọi mặt của xã hội, chính trị, kinh tế... mà trong đó sự ổn định trật tự là cần thiết cũng như các phương tiện truyền thông.

Mặt khác, đảng cách mạng phải chuyển sang đảng chính trị. Trong thời kỳ tiến hành cuộc cách mạng thì các tổ chức có thể tùy nghi hành động. Nhưng sau khi cách mạng thành công thì nhu cầu chuyển sang kiến thiết. Và kiến thiết thì phải dựa trên kế hoạch, luật lệ, nguyên tắc. Những người tham dự cách mạng có chuẩn bị để thay đổi tâm lý, hành động theo nhu cầu đòi hỏi không?

Tham dự chính quyền hay nắm quyền chưa hẳn là sẽ thực hiện được kế hoạch dự định. Khả năng của chính quyền có giới hạn. Các tổ chức không thuộc chính quyền (Non Government Organizations) sẽ dễ dàng tiếp xúc và giúp đỡ quần chúng ổn định đời sống.

Thông thường, sau một cuộc cách mạng thì sẽ có hiến pháp mới. Ai, thành phần nào sẽ tham dự soạn thảo hiến pháp? Nếu được viết trước thì người dân có chấp nhận hay không? Nếu để đến khi cách mạng thành công mới thực hiện thì bao giờ mới xong khi các phe nhóm tranh cãi. Hiến pháp không phải là bộ luật có thể thay đổi, sửa đổi dễ dàng và cũng không dễ để cóp nhặt từ hiến pháp của các quốc gia khác.

Khi một quốc gia rơi vào tình trạng điêu tàn để dân chúng đòi hỏi một cuộc cách mạng thì 3 mặt: xã hội, kinh tế và chính trị cần thay đổi. Để có thể thay đổi triệt để thì phải khởi đi từ giáo dục. Nhưng giáo dục không phải chỉ thực hiện 1 ngày, vài tuần là xong. Do đó lực lượng cách mạng phải có nhân sự được huấn luyện để đối đầu với tình huống đó. Làm gì? Như thế nào? Nhằm mục đích gì? Tất cả đã được Lý Đông A đưa ra trong các tài liệu về Duy Dân, mời bạn đọc.


          TCL

Tháng 2 năm 2021
  (Việt lịch 4900)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Chín 20219:04 CH(Xem: 152)
Từ khi chế độ dân chủ thay thế phong kiến, thì mốt xây lăng tẩm cũng cáo chung theo cái thể chế lỗi thời đó. Tuy nhiên khi nhà nước CS – một loại Phong Kiến trá hình xuất hiện thì phong trào xây lăng tẩm đã “đội mồ sống dậy”. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến thời Tào Tháo ngót 5 thế kỷ mới lại xuất hiện lăng tẩm thì giờ đây thời đại CS lăng tẩm nổi lên như nấm. Lenin, Stalin, Kim Il Sung, Mao, Hồ Chí Minh… vv đều là các bạo chúa khét tiếng và tất cả đều đã nằm trong lăng to mộ lớn. Lăng tẩm được xem là một loại lâu đài cho người chết, nên những kẻ tham quyền, háo danh rất thích.
13 Tháng Chín 20219:41 CH(Xem: 325)
Vì thế đảng cộng sản Việt Nam chỉ là tập hợp của một bọn nói một đằng, làm một nẻo, chúng chửi đế quốc, tư bản đó, nhưng sau đó chúng lại chuồn qua để sống, những đứa còn ở lại thì thay nhau tàn phá tài nguyên, đất nước, con người để rồi cuối cùng là hạ cánh an toàn hưởng thụ. Như vậy chủ nghĩa cộng sản đã chết hoàn toàn không chỉ trong chủ thuyết mà còn trong đầu óc của tầng lớp cán bộ đảng viên đảng csVN. Cuối cùng nếu đảng thấy tôi nói không có gì sai thì nên sửa quốc hiệu và đảng hiệu của mình lại cho phù hợp với thực tế:...
12 Tháng Chín 20219:14 CH(Xem: 284)
Ngày 11/9 ông Phạm Minh Chính gặp ông Vương Nghị và đề nghị phía Trung Quốc phối hợp xử lý dứt điểm dự án Cát Linh – Hà Đông. Con mồi đang xin kẻ đặt bẫy buông tha cho nó liệu kẻ đặt bẫy có tha không? Chắc chắn phía Trung Cộng sẽ không tự dưng mà buông tha cho con mồi, nó muốn phía Hà Nội trả cho nó giá thật cao, có thể là một khoản tiền nợ gấp nhiều lần dự án, có thể là nhượng quyền lợi chính trị cho Trung Quốc nhiều hơn nữa. Hiện nay Trung Quốc đang nắm đằng chuôi và ép giá phía Việt Nam. Việt Nam đã mất rất nhiều vì cái của nợ Cát Linh - Hà Đông này và...
12 Tháng Chín 20219:13 CH(Xem: 268)
Điều cuối cùng Việt Nam hiểu ra quá muộn màng, sau khi hơn một vạn người đã chết vì Covid chỉ trong vài tuần, là “cuộc chiến” chống Covid không thể dùng lý luận, khẩu hiệu và hung khí. Nó cần tới não, tới khoa học và tới công nghệ. Tiếc thay cả ba thứ này của các nhà lãnh đạo Việt Nam đều thật là thiểu não. Bảo sao họ vẫn có thể chẳng sượng sùng mà nói “Việt Nam đã bao giờ được như thế này chưa” trong khi nước đông dân trong tốp 20 của thế giới nghiên cứu mãi chưa sản xuất ra vắc-xin và người dân bảo “vắc-xin là vác rá đi xin”.
11 Tháng Chín 202110:22 CH(Xem: 357)
"Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", đấy là câu nói cuả ông cựu bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng cách đây 4 năm. Nó cho thấy tư duy của người CS thế nào?! Và cho đến hôm nay thì chính quyền CS đã hành xử còn tệ hơn câu nói đó. Chính quyền ra chính sách sai đã đổ áp lực trên đầu đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu nhưng chính quyền đã có lời xin lỗi nào với họ chưa?
11 Tháng Chín 202110:22 CH(Xem: 513)
Để có thể thi hành chính sách ảo dụng đảng csVN phải xây dựng cho mình một đội ngũ Tuyên Giáo nói láo chuyên nghiệp, bọn người này có cái lưỡi cứng như gỗ, cứng để nói điêu, nói láo, nói sai thành đúng, nói láo ra rả, nói láo như thật để tuyên truyền những điều ảo tưởng thành sự thật, hoặc làm cho người dân tin những điều láo lếu đấy là thật, ngoài ra trong chế độ ảo dụng để tiến lên XHCN đảng cs còn san bằng giai cấp, hô hào, kích động sự’ Ngụy’ yêu nước, yêu dân tộc là phải yêu đảng cầm quyền – đây chính là sự mị dân trắng trợn – bởi vì đảng cs không phải là tổ quốc...
10 Tháng Chín 20219:41 CH(Xem: 367)
Tầm của ĐCS Việt Nam vẫn không thoát khỏi mấy trò hù dọa của ông “bạn vàng”. ĐCS Việt Nam đã bị “đệ nhất gian manh” Trung Cộng nắm thóp một cách dễ dàng. Trung Cộng vẽ vòng tròn và bắt Việt Công đứng vào đó, dù đang có Mỹ đứng bên ngoài bảo rằng "mầy xóa vòng tròn ấy đi, có gì tao chịu", ấy vậy mà ĐCS Việt Nam vẫn không dám. Hèn nhát đến thế là cùng. Một đảng có tư tưởng nô lệ đã ngấm vào máu thì tầm của nó chỉ có tới đó, nó hoàn toàn không có cái dũng để có thể tự quyết. Bị ĐCS cai trị, Việt Nam là một đất nước bất hạnh.
06 Tháng Chín 20219:46 CH(Xem: 516)
Ít ngày nữa Thủ đô sẽ bị quá tải do phải đi truy tìm F0, và truy quét F1. Các khu cách ly, bệnh viện dã chiến sẽ vội vàng dựng lên để dồn Dân vào đó mà không cần lò ngạt. Và con số ca nhiễm lẫn tử vong sẽ cạnh tranh cùng HCM. Nếu không thay đổi tư duy về chống dịch như hiện nay, chí ít phải rút kinh nghiệm từ HCM thì tôi tin những ngày tới HN sẽ phải thiết quân luật, lò thiêu lại tắc nghẽn. Việc đầu tiên cần ngăn chặn thảm họa HCM xảy đến với Hà Nội thì TW nên cắt chức tống cổ Chu Ngọc Anh về chăn vịt, những ngày qua thấy CNA chẳng làm ra trò trống gì chỉ gây thêm rối loạn tình hình Thủ Đô.
06 Tháng Chín 20219:43 CH(Xem: 512)
Chưa đủ, thêm chuyện giấy tờ đi đường, đủ các loại giấy tờ, đủ các kiểu tiêu cực trong giấy tờ và hầu hết các loại giấy tờ ban hành đều có chung một xu hướng là khóa ở mức cao nhất các hoạt động kinh tế trong nước. Như vậy, nhà nước, chính phủ đã đi đến hai kết quả thấy rõ: Người dân quay mặt với cộng đồng bởi bóng ma ôn dịch và thỏa hiệp với các hoạt động bắt bớ, khủng bố tinh thần, biến nạn nhân bị nhiễm dịch thành kẻ nguy hiểm của xã hội. Khóa chặt các hoạt động kinh tế và đưa quân đội vào cuộc để một mặt phòng chống các thế lực dân chủ nổi dậy, phòng chống...
05 Tháng Chín 202110:46 CH(Xem: 658)
Nguồn vay ODA cạn, chống dịch sai cách kéo theo hệ lụy là doanh nghiệp nội thì chết la liệt, doanh nghiệp ngoại thì muốn rút đi, hệ thống ngân hàng sẽ phải khốn đốn vì nợ xấu phình to. Tất cả những yếu tố mà hội tụ đúng thời điểm thì thứ hạng tín nhiệm Việt Nam bị giảm sút là điều khó tránh khỏi, vậy thì lấy đâu ra sức hút để mà hút vốn đầu tư? Bài toán khó đang chờ ông Phạm Minh Chính giải. Không biết ông giải cách nào?! Hay là giải bằng “tuyên giáo”? Có thể lắm.
15 Tháng Chín 2021
Từ khi chế độ dân chủ thay thế phong kiến, thì mốt xây lăng tẩm cũng cáo chung theo cái thể chế lỗi thời đó. Tuy nhiên khi nhà nước CS – một loại Phong Kiến trá hình xuất hiện thì phong trào xây lăng tẩm đã “đội mồ sống dậy”. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến thời Tào Tháo ngót 5 thế kỷ mới lại xuất hiện lăng tẩm thì giờ đây thời đại CS lăng tẩm nổi lên như nấm. Lenin, Stalin, Kim Il Sung, Mao, Hồ Chí Minh… vv đều là các bạo chúa khét tiếng và tất cả đều đã nằm trong lăng to mộ lớn. Lăng tẩm được xem là một loại lâu đài cho người chết, nên những kẻ tham quyền, háo danh rất thích.
13 Tháng Chín 2021
Vì thế đảng cộng sản Việt Nam chỉ là tập hợp của một bọn nói một đằng, làm một nẻo, chúng chửi đế quốc, tư bản đó, nhưng sau đó chúng lại chuồn qua để sống, những đứa còn ở lại thì thay nhau tàn phá tài nguyên, đất nước, con người để rồi cuối cùng là hạ cánh an toàn hưởng thụ. Như vậy chủ nghĩa cộng sản đã chết hoàn toàn không chỉ trong chủ thuyết mà còn trong đầu óc của tầng lớp cán bộ đảng viên đảng csVN. Cuối cùng nếu đảng thấy tôi nói không có gì sai thì nên sửa quốc hiệu và đảng hiệu của mình lại cho phù hợp với thực tế:...
12 Tháng Chín 2021
Ngày 11/9 ông Phạm Minh Chính gặp ông Vương Nghị và đề nghị phía Trung Quốc phối hợp xử lý dứt điểm dự án Cát Linh – Hà Đông. Con mồi đang xin kẻ đặt bẫy buông tha cho nó liệu kẻ đặt bẫy có tha không? Chắc chắn phía Trung Cộng sẽ không tự dưng mà buông tha cho con mồi, nó muốn phía Hà Nội trả cho nó giá thật cao, có thể là một khoản tiền nợ gấp nhiều lần dự án, có thể là nhượng quyền lợi chính trị cho Trung Quốc nhiều hơn nữa. Hiện nay Trung Quốc đang nắm đằng chuôi và ép giá phía Việt Nam. Việt Nam đã mất rất nhiều vì cái của nợ Cát Linh - Hà Đông này và...
12 Tháng Chín 2021
Điều cuối cùng Việt Nam hiểu ra quá muộn màng, sau khi hơn một vạn người đã chết vì Covid chỉ trong vài tuần, là “cuộc chiến” chống Covid không thể dùng lý luận, khẩu hiệu và hung khí. Nó cần tới não, tới khoa học và tới công nghệ. Tiếc thay cả ba thứ này của các nhà lãnh đạo Việt Nam đều thật là thiểu não. Bảo sao họ vẫn có thể chẳng sượng sùng mà nói “Việt Nam đã bao giờ được như thế này chưa” trong khi nước đông dân trong tốp 20 của thế giới nghiên cứu mãi chưa sản xuất ra vắc-xin và người dân bảo “vắc-xin là vác rá đi xin”.
11 Tháng Chín 2021
"Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", đấy là câu nói cuả ông cựu bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng cách đây 4 năm. Nó cho thấy tư duy của người CS thế nào?! Và cho đến hôm nay thì chính quyền CS đã hành xử còn tệ hơn câu nói đó. Chính quyền ra chính sách sai đã đổ áp lực trên đầu đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu nhưng chính quyền đã có lời xin lỗi nào với họ chưa?
11 Tháng Chín 2021
Để có thể thi hành chính sách ảo dụng đảng csVN phải xây dựng cho mình một đội ngũ Tuyên Giáo nói láo chuyên nghiệp, bọn người này có cái lưỡi cứng như gỗ, cứng để nói điêu, nói láo, nói sai thành đúng, nói láo ra rả, nói láo như thật để tuyên truyền những điều ảo tưởng thành sự thật, hoặc làm cho người dân tin những điều láo lếu đấy là thật, ngoài ra trong chế độ ảo dụng để tiến lên XHCN đảng cs còn san bằng giai cấp, hô hào, kích động sự’ Ngụy’ yêu nước, yêu dân tộc là phải yêu đảng cầm quyền – đây chính là sự mị dân trắng trợn – bởi vì đảng cs không phải là tổ quốc...
10 Tháng Chín 2021
Tầm của ĐCS Việt Nam vẫn không thoát khỏi mấy trò hù dọa của ông “bạn vàng”. ĐCS Việt Nam đã bị “đệ nhất gian manh” Trung Cộng nắm thóp một cách dễ dàng. Trung Cộng vẽ vòng tròn và bắt Việt Công đứng vào đó, dù đang có Mỹ đứng bên ngoài bảo rằng "mầy xóa vòng tròn ấy đi, có gì tao chịu", ấy vậy mà ĐCS Việt Nam vẫn không dám. Hèn nhát đến thế là cùng. Một đảng có tư tưởng nô lệ đã ngấm vào máu thì tầm của nó chỉ có tới đó, nó hoàn toàn không có cái dũng để có thể tự quyết. Bị ĐCS cai trị, Việt Nam là một đất nước bất hạnh.
06 Tháng Chín 2021
Ít ngày nữa Thủ đô sẽ bị quá tải do phải đi truy tìm F0, và truy quét F1. Các khu cách ly, bệnh viện dã chiến sẽ vội vàng dựng lên để dồn Dân vào đó mà không cần lò ngạt. Và con số ca nhiễm lẫn tử vong sẽ cạnh tranh cùng HCM. Nếu không thay đổi tư duy về chống dịch như hiện nay, chí ít phải rút kinh nghiệm từ HCM thì tôi tin những ngày tới HN sẽ phải thiết quân luật, lò thiêu lại tắc nghẽn. Việc đầu tiên cần ngăn chặn thảm họa HCM xảy đến với Hà Nội thì TW nên cắt chức tống cổ Chu Ngọc Anh về chăn vịt, những ngày qua thấy CNA chẳng làm ra trò trống gì chỉ gây thêm rối loạn tình hình Thủ Đô.
06 Tháng Chín 2021
Chưa đủ, thêm chuyện giấy tờ đi đường, đủ các loại giấy tờ, đủ các kiểu tiêu cực trong giấy tờ và hầu hết các loại giấy tờ ban hành đều có chung một xu hướng là khóa ở mức cao nhất các hoạt động kinh tế trong nước. Như vậy, nhà nước, chính phủ đã đi đến hai kết quả thấy rõ: Người dân quay mặt với cộng đồng bởi bóng ma ôn dịch và thỏa hiệp với các hoạt động bắt bớ, khủng bố tinh thần, biến nạn nhân bị nhiễm dịch thành kẻ nguy hiểm của xã hội. Khóa chặt các hoạt động kinh tế và đưa quân đội vào cuộc để một mặt phòng chống các thế lực dân chủ nổi dậy, phòng chống...
05 Tháng Chín 2021
Nguồn vay ODA cạn, chống dịch sai cách kéo theo hệ lụy là doanh nghiệp nội thì chết la liệt, doanh nghiệp ngoại thì muốn rút đi, hệ thống ngân hàng sẽ phải khốn đốn vì nợ xấu phình to. Tất cả những yếu tố mà hội tụ đúng thời điểm thì thứ hạng tín nhiệm Việt Nam bị giảm sút là điều khó tránh khỏi, vậy thì lấy đâu ra sức hút để mà hút vốn đầu tư? Bài toán khó đang chờ ông Phạm Minh Chính giải. Không biết ông giải cách nào?! Hay là giải bằng “tuyên giáo”? Có thể lắm.