Tìm Hiểu Tài Liệu Duy Dân Cơ Năng (P7)

01 Tháng Năm 202110:50 CH(Xem: 156)

                           Tìm Hiểu Tài Liệu Duy Dân Cơ Năng (P7)

index                                              Nhà chính trị Lý Đông A - Nguồn InternetTrần Công Lân

                                                     Cơ Cấu Cơ Năng Hiến Pháp

1. “Chính trị tối cao quyền lực: Quốc Dân Đại Hội. Đại biểu tối cao quyền lực: Tham Chính Đại Hội.”

2. Chính trị quyết định: Quốc Dân Xu Mật Viện (bảo thủ quốc sách, quyết định thi chính, điều thể chính trị).

3. Chính trị thiết kế: Lập Pháp Viện (chính sách đối nội ngoại thẩm nghị, tài chính dự toán, quyết toán thẩm nghị, pháp luật thiết kế, thảo định và thẩm nghị).

4. Chính trị chấp hành: Hành Chính Viện gồm các bộ: dân chính, không chính, nội, ngoại, văn, vũ, tài, pháp, lộ (9 bộ).

5. Quốc dân công lý: Tư Pháp Viện.

6. Chính trị bồi dưỡng: Quan Chính Viện. Sự sáng lập Quan Chính Viện là để chấp hành quốc gia cán bộ chính sách, công độ chính sách, tam phân chính trị, phân phối lợi nhuận chính trị. Cái tác dụng lớn lao là:

a. Hành chính cơ quan không thao túng được đãi ngộ chính sách.

b. Công, tư xí nghiệp không can thiệp được đãi ngộ chính sách, quốc dân sinh hoạt. Về phần các giai cấp công tư, tân thiếp, tuất dưỡng đều do cơ quan độc lập quy định theo thủy chuẩn hợp lý an chiếu. Quốc sách vì đó đuợc bảo dưỡng chắc chắn.

c. Công, tư hành chính xí nghiệp không thao túng được chính sách lợi nhuận phân phối của quốc gia do quốc gia có cơ quan độc lập chi phối.

d. Công, tư hành chính xí nghiệp không thao túng được sự chi phối các cấp = công độ chính sách do quốc gia đặt cơ quan độc lập chấp hành.

e. Công, tư hành chính không thao túng được nhân sự chính sách. Cán bộ chính sách do quốc gia đặt quan chính viện, khảo thí viện phụ trách chấp hành.

f. Chỉ có cơ quan chấp hành độc lập mới khỏi giai cấp mâu thuẫn (vì tư bản chi phối thao túng được lao động thị trường và chi phối cá thể chính phủ), mới khỏi tham ô, vũ tệ (đãi ngộ chính sách không cải tiến, công độ chính sách không thanh minh) mới khởi đầu tư chiếm công (đem người tư vào lũng đoạn hành chính), mới có thể có nghĩa, có liêm sỉ được.

Quan Chính Viện đặt:

Đãi Ngộ Bộ: Chính sách quy định chấp hành.

Công Độ Bộ: Chấp Hành.

Phúc Lợi Bộ: Quan, Công có phúc lợi.

Nhân Tài Bộ: Điều tra, đăng ký, tổ huấn chính sách.

Cán Huấn Bộ: Cao trung cán huấn.

Phụ Đạo Bộ: Phụ đạo.

Phạm vi suốt trung ương đến địa phương, thẩm nghị công lập đến tư lập cơ quan, quốc doanh đến tư doanh xí nghiệp. 

7. Chính Trị Tư Cách: Khảo Thí Viện đặt các bộ: Thuyên Tư Bộ, Khảo Tuyển Bộ, Tư Cách Bộ, chính sách quy định, điều tra, đăng ký, chấp hành.

8. Chính Trị Cương Kỷ: Giám Sát Viện đặt các bộ: Điều Tra Bộ (nhân sự tình báo giám đốc), Tham Kế Bộ, Điều Tra Hạch Bộ.

9. Chính Trị Xúc Tiến: Tổng Văn Hoá Viện lấy văn hóa tiến hóa mà xúc tiến chính trị thường tân, cách tân. Thứ nhất yếu tố của chính trị là: pháp – nhân - sự, mà suy động yếu tố là: hành động - tổ chức - học thuật. Học thuật, chính trị, hành chính chuyển dời khoa học, chuyển dời kinh tế cơ sở, chuyển dời xã hội cơ sở, chuyển dời quốc dân chính trị.

10. Chính Trị Khai Minh: Chính Trị Phê Phán Viện. Quốc dân chính trị rất kỵ là khuynh hướng bảo thủ cực hữu (extrême droite), vô luận chính trị chủ nghĩa nào, miễn không đặt bảo thủ quyền lực, nếu bảo thủ mà không khai minh đó là hủy diệt. Chính trị phê phán viện đó là sức suy động chính trị cải cách, mở lối thượng tân, tân dân. Những nguyên lý chính trị thể chế, chính trị kiến thiết và chấp chính quản lý của Cơ Năng Hiến Pháp”

Theo cơ cấu thì Quốc Dân Đại Hội giữ vai trò tối cao quyền lực. Xu Mật Viện điều hành chính trị (hành pháp). Lập pháp viện: thiết kế pháp luật. Hành chính viện: thực hiện hành chánh. Tư pháp viện: quốc dân công lý? Tại sao Tư Pháp Viện dưới quyền Quốc Trưởng "phù bật Quốc Trưởng phá án, xét hình" lại có thể thực hiện công lý cho dân?

Năm Quá Trình

Trong phần nói về "Cơ Năng Hiến Pháp Cơ Cấu" có đưa ra "5 quá trình". Vậy "5 quá trình" có ý nghĩa gì? Và tại sao nằm trong "Cơ Năng Hiến Pháp Cơ Cấu" phải chăng mọi cơ cấu của Cơ Năng Hiến Pháp đều phải trải qua "5 quá trình"?

Năm quá trình gồm Chế Độ, Tổ Chức, Quản Lý, Vận Dụng, Hòa Hài (chúng tôi không ghi lại chi tiết của 5 quá trình này, xin vào trang mạng thangnghia.org xem trang 28 đến 31)

Nếu những điều đưa ra trong "5 quá trình" thuộc cơ cấu của Cơ Năng Hiến Pháp thì có nghĩa chúng sẽ nằm trong các điều khoản của Hiến Pháp. Những điều LĐA đưa ra ở đây dựa theo các nguyên tắc của chủ nghĩa Duy Dân. Có 2 vấn đề đặt ra đối với các nhà Lập Hiến (thực hiện Hiến Pháp): (1) sẽ có bao nhiêu người nắm vững chủ nghĩa (và các nguyên tắc, luật tắc trong tư tưởng) Duy Dân. Có thể nói là không nhiều và những người này không độc quyền viết Hiến Pháp mà là số đông trong Quốc Dân Đại Hội. Vậy số đông này có chấp nhận những điều LĐA đưa ra trong "5 quá trình"? Cho dù đảng viên Duy Dân cố gắng giáo dưỡng thì cũng không chắc bao nhiêu người có khả năng tiếp nhận. Như vậy phải chăng "5 quá trình" không thực tế? Mặt khác nếu được chấp nhận đưa vào Hiến Pháp thì trở ngại khác là quá chi tiết thì sự theo dõi, kiểm soát lẫn thực hiện sẽ khó mang lại kết quả mong muốn. Sự kiện đưa ra Hiến Pháp với mục đích quá cao, quá sức của người dân có thực tế với hoàn cảnh đất nước khi vừa thay đổi chế độ? Cho dù có tích cực giáo dưỡng thì trong bao lâu? Bao nhiêu nhân sự cần thiết sẽ đạt được để tham dự điều hành guồng máy công quyền? Nếu nhìn qua năm quá trình (I – V) thì sẽ thấy theo thứ tự: Chế Độ, Tổ Chức, Quản Lý, Vận Dụng, và Hòa Hài. Từ số II cho đến V đều có hai vấn đề là Chủ Thể (chính, tự làm chủ được) và Khánh Thể (ngoại giới, không điều chỉnh được, phải lệ thuộc vào nó). Ngoài ra còn nói đến trung gian và hài hòa. Có phải chăng đây cũng là một hình thức của công việc và phải nằm trong chủ đề công việc nhưng ở dạng lớn là quốc gia? Vấn đề là ai sẽ là người có đủ khả năng, trình độ trên nhiều lãnh vực để hình thành một Cơ Năng Hiến Pháp? Có thể khởi đầu cái Cơ Năng Hiến Pháp đó không hoàn hảo nhưng vẫn có thể tu bổ 10 năm và 30 năm. Cho nên theo thời gian thì cái Cơ Năng Hiến Pháp đó sẽ hoàn hảo.


        TCL

Tháng 2 năm 2020
  (Việt Lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Năm 2021
Trong tư tưởng thì đảng nói: - Đế quốc Mỹ là kẻ thù đã xâm lược nước ta. (Thế nhưng thằng Mỹ nó không có chiếm một tấc đất của nước ta mà anh bạn vàng bốn tốt thì có!) Khi ngăn cấm người dân đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền mà đảng đánh cắp thì nói: - Thế lực thù địch, phản động, chống phá, chống cộng, cực đoan, hận thù, ăn mày dĩ vãng ...; Còn khi không có tiền mua vắc xin Covid-19 (vì kiếm được bao nhiêu đảng chia chác cha nó hết rồi) thì Bộ Ngại Giao nói: - Việt Nam mong muốn Mỹ bỏ bản quyền vắc xin để có thể tạo điều kiện dễ dàng cho Việt Nam tiếp cận bào chế theo công thức để chích ngừa cho toàn dân.(!)
15 Tháng Năm 2021
Ánh mắt buồn man mác, bước đi chậm rải và giương cao tấm bảng cầu nguyện cho Miến Điện, nó khác với hành động của đám quan chức người VN vơ vét, xà xẻo và thủ vội trong tay một xấp hộ chiếu cho cả gia đình ở Síp, hay Châu Âu khi đã vơ vét đủ, mặc kệ con thuyền VN oằn oại trong cơn sóng dữ sắp đắm chìm vì nợ nần khốn khổ. Hay đám nghệ sỹ, ca sỹ chỉ biết chải chuốt cho bộ lông của mình mà mặc kệ nhân dân đang bị kìm kẹp bởi cách hành xử rừng rú như cướp đất, tăng thuế phí vô tội vạ, hay chủ quyền bị an nguy mà đám nghệ sỹ đều làm ngơ...
15 Tháng Năm 2021
Quy trình là họp xem xét, và sau hai lần họp hội đồng vẫn không xác định được lỗi của người bị kỷ luật. Lập thêm đoàn kiểm tra để tiếp tục làm rõ. Quy trình quá tuyệt với, đã không xử được tội lại kéo dài thời gian để chạy tội. Đây chỉ là một ví dụ điển hình về cái gọi là "quy trình" Người phạm lỗi không có tự trọng để từ chức, Bộ quản lý không đủ sức kỷ luật để răn đe. Trên dưới đều dựa vào cái gọi là “quy trình” để ra giá với nhau, như ông Giám đốc này, khi được bổ nhiệm chắc hẳn cũng “đúng quy trình”.
15 Tháng Năm 2021
khi tổ chức một cơ quan như Phê Phán Công Đường mà họp tổ 300 đến 500 người thì khó mà thực hiện. Lại còn phải là "thạc đức" (đức độ cao?) thì đâu có dễ tìm. Dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá cá nhân đó có đức độ cao? Ai sẽ đặt ra tiêu chuẩn đó? Thêm nữa những người này do Trung Tâm Hội Nghị và Kê Sát Viện (phần Ất-Hành chính, bộ phận Khảo Hạch) chủ tuyển nếu những cá nhân không nằm trong công dân đoàn hay gồm cả những người trong Công Dân Đoàn? Vậy thì Kê Sát Viện phải có trước Phê Phán Công Đường, mà như thế thì ai kiểm soát Tối Cao Quốc Thể....
15 Tháng Năm 2021
Mà đâu phải chỉ có anh người Việt làm trong ngành điện bị … điên nặng nên nhìn cái giá tăng hơn 17 ngàn phần trăm không phải là giá khủng, price gouging. Rất nhiều người Việt không làm trong ngành điện, trong nước, ngoài nước đều bị điên nặng khi mà họ ủng hộ ông Trump, một cá nhân độc tài, kỳ thị, thiếu nhân phẩm, chuyên nói dóc không thua gì Hồ Chí Minh. Chỉ có người điên chống Hồ nhưng lại ủng hộ Trump. Chỉ có người điên cho rằng giá điện từ 50 lên đến 9000 đô không phải là price gouging. Xem ra người Việt hôm nay bị điên khá nhiều.
13 Tháng Năm 2021
Người trong hình là Đại tá, PGS.TS, Thầy thuốc ưu tú Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 khẳng định với báo Dân Trí cho rằng, đây là ảnh thật do lính của ông Thanh viết và chính ông duyệt. Nhưng dưới con mắt phân tích ảnh, thì đây chắc chắn là ảnh giả, đã qua photoshop. Câu hỏi vì sao một người thầy thuốc ưu tú thày thuốc nhân dân lại đi nhận vơ tấm hình Photoshop là ảnh thật như thế? Sao lại có thể trơ trẽn như chủ trương của đảng thế?
12 Tháng Năm 2021
Với câu “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” nó cho thấy đám làm luật của CS ngu dốt một cách tệ hại. Nếu không phải là ngu dốt thì cũng là gian manh, ghép “quyền” đứng chung với “nghĩa vụ” để đánh lừa người dân nhưng thực ra đó là nghĩa vụ chứ không phải là quyền.Từ một câu “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân” của hiến Pháp, ĐCS đã cho báo chí tuyên truyền rầm rộ rằng “Bầu cử vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của công dân”. Một điều luật ngu dốt, và cả một chính quyền triển khai công việc ấy dựa trên những quy định ngu dốt đó. Tuy nhiên, nếu ai nói lý trước chính quyền thì có khi bị dùi cui của Tô Lâm trừng trị. Đó chính là cái gọi là “Pháp quyền XHCN”.
12 Tháng Năm 2021
Vài tuần trước, câu chuyện một khách hàng gốc Việt tại Texas đánh giá hai sao trên Yelp cho ly cà phê Việt Nam mà một tiệm cà phê Mỹ là Toasted đã quảng cáo là "chính xác kiểu Việt Nam". Cô bị tiệm này nhắn tin hăm dọa, yêu cầu lấy đánh giá xuống. Không những không lấy xuống mà cô còn hạ đánh giá của mình xuống còn một sao, thu hút sự bênh vực của những khách hàng khác khi vào cho thêm vài chục đánh giá "một sao" về thái độ của tiệm. Sự việc đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông bản xứ cùng các tổ chức thương mại tại đây, buộc chủ tiệm chống chế và hứa sẽ,,,
11 Tháng Năm 2021
“Phòng ngự” và “tấn công” đều là những từ gốc Hán Việt. Phòng nghĩa là con đê, bờ đê, bờ chắn, là sự giữ gìn, ngừa trước. Phòng chống lụt bão tức là chuẩn bị sẵn vật chất và tinh thần để đối phó với bão gió lụt lội, ngay cả khi nó chưa đến. Phòng bệnh là ngừa trước bệnh tật. Phòng kẻ gian là khi kẻ gian chưa ra tay thì mình phải khóa khoáy cửa nẻo cẩn thận, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Phòng thân là có cách giữ gìn cái thân thể mình, chẳng hạn cô gái đừng đi chơi quá khuya nơi vắng vẻ với bạn trai mới quen, hì hì. “Ngự” là ở vị trí sẵn sàng chống lại, địch lại...
11 Tháng Năm 2021
Cuối cùng, theo Danh sách phổ biến ngày 27/04/2021 thì có tới 99,9% ứng cử viên “vô đạo”, kể cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ứng cử ở Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, (ứng cử ở Sài Gòn), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, (ứng cử ở Hải Phòng), và Thủ tướng Phạm Minh Chính, ứng cử đơn vị Cần Thơ. Lý lịch ghi “không” trong mục Tôn giáo của các ứng cử viên Quốc hội không mới, ngoại trừ một số rất nhỏ chức sắc Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo và đạo Cao Đài được chọn ứng cử cho ra vẻ đoàn kết. Nhưng việc này, thêm lần nữa....