Tìm Hiểu Tài Liệu Duy Dân Cơ Năng (P7)

01 Tháng Năm 202110:50 CH(Xem: 122)

                           Tìm Hiểu Tài Liệu Duy Dân Cơ Năng (P7)

index                                              Nhà chính trị Lý Đông A - Nguồn InternetTrần Công Lân

                                                     Cơ Cấu Cơ Năng Hiến Pháp

1. “Chính trị tối cao quyền lực: Quốc Dân Đại Hội. Đại biểu tối cao quyền lực: Tham Chính Đại Hội.”

2. Chính trị quyết định: Quốc Dân Xu Mật Viện (bảo thủ quốc sách, quyết định thi chính, điều thể chính trị).

3. Chính trị thiết kế: Lập Pháp Viện (chính sách đối nội ngoại thẩm nghị, tài chính dự toán, quyết toán thẩm nghị, pháp luật thiết kế, thảo định và thẩm nghị).

4. Chính trị chấp hành: Hành Chính Viện gồm các bộ: dân chính, không chính, nội, ngoại, văn, vũ, tài, pháp, lộ (9 bộ).

5. Quốc dân công lý: Tư Pháp Viện.

6. Chính trị bồi dưỡng: Quan Chính Viện. Sự sáng lập Quan Chính Viện là để chấp hành quốc gia cán bộ chính sách, công độ chính sách, tam phân chính trị, phân phối lợi nhuận chính trị. Cái tác dụng lớn lao là:

a. Hành chính cơ quan không thao túng được đãi ngộ chính sách.

b. Công, tư xí nghiệp không can thiệp được đãi ngộ chính sách, quốc dân sinh hoạt. Về phần các giai cấp công tư, tân thiếp, tuất dưỡng đều do cơ quan độc lập quy định theo thủy chuẩn hợp lý an chiếu. Quốc sách vì đó đuợc bảo dưỡng chắc chắn.

c. Công, tư hành chính xí nghiệp không thao túng được chính sách lợi nhuận phân phối của quốc gia do quốc gia có cơ quan độc lập chi phối.

d. Công, tư hành chính xí nghiệp không thao túng được sự chi phối các cấp = công độ chính sách do quốc gia đặt cơ quan độc lập chấp hành.

e. Công, tư hành chính không thao túng được nhân sự chính sách. Cán bộ chính sách do quốc gia đặt quan chính viện, khảo thí viện phụ trách chấp hành.

f. Chỉ có cơ quan chấp hành độc lập mới khỏi giai cấp mâu thuẫn (vì tư bản chi phối thao túng được lao động thị trường và chi phối cá thể chính phủ), mới khỏi tham ô, vũ tệ (đãi ngộ chính sách không cải tiến, công độ chính sách không thanh minh) mới khởi đầu tư chiếm công (đem người tư vào lũng đoạn hành chính), mới có thể có nghĩa, có liêm sỉ được.

Quan Chính Viện đặt:

Đãi Ngộ Bộ: Chính sách quy định chấp hành.

Công Độ Bộ: Chấp Hành.

Phúc Lợi Bộ: Quan, Công có phúc lợi.

Nhân Tài Bộ: Điều tra, đăng ký, tổ huấn chính sách.

Cán Huấn Bộ: Cao trung cán huấn.

Phụ Đạo Bộ: Phụ đạo.

Phạm vi suốt trung ương đến địa phương, thẩm nghị công lập đến tư lập cơ quan, quốc doanh đến tư doanh xí nghiệp. 

7. Chính Trị Tư Cách: Khảo Thí Viện đặt các bộ: Thuyên Tư Bộ, Khảo Tuyển Bộ, Tư Cách Bộ, chính sách quy định, điều tra, đăng ký, chấp hành.

8. Chính Trị Cương Kỷ: Giám Sát Viện đặt các bộ: Điều Tra Bộ (nhân sự tình báo giám đốc), Tham Kế Bộ, Điều Tra Hạch Bộ.

9. Chính Trị Xúc Tiến: Tổng Văn Hoá Viện lấy văn hóa tiến hóa mà xúc tiến chính trị thường tân, cách tân. Thứ nhất yếu tố của chính trị là: pháp – nhân - sự, mà suy động yếu tố là: hành động - tổ chức - học thuật. Học thuật, chính trị, hành chính chuyển dời khoa học, chuyển dời kinh tế cơ sở, chuyển dời xã hội cơ sở, chuyển dời quốc dân chính trị.

10. Chính Trị Khai Minh: Chính Trị Phê Phán Viện. Quốc dân chính trị rất kỵ là khuynh hướng bảo thủ cực hữu (extrême droite), vô luận chính trị chủ nghĩa nào, miễn không đặt bảo thủ quyền lực, nếu bảo thủ mà không khai minh đó là hủy diệt. Chính trị phê phán viện đó là sức suy động chính trị cải cách, mở lối thượng tân, tân dân. Những nguyên lý chính trị thể chế, chính trị kiến thiết và chấp chính quản lý của Cơ Năng Hiến Pháp”

Theo cơ cấu thì Quốc Dân Đại Hội giữ vai trò tối cao quyền lực. Xu Mật Viện điều hành chính trị (hành pháp). Lập pháp viện: thiết kế pháp luật. Hành chính viện: thực hiện hành chánh. Tư pháp viện: quốc dân công lý? Tại sao Tư Pháp Viện dưới quyền Quốc Trưởng "phù bật Quốc Trưởng phá án, xét hình" lại có thể thực hiện công lý cho dân?

Năm Quá Trình

Trong phần nói về "Cơ Năng Hiến Pháp Cơ Cấu" có đưa ra "5 quá trình". Vậy "5 quá trình" có ý nghĩa gì? Và tại sao nằm trong "Cơ Năng Hiến Pháp Cơ Cấu" phải chăng mọi cơ cấu của Cơ Năng Hiến Pháp đều phải trải qua "5 quá trình"?

Năm quá trình gồm Chế Độ, Tổ Chức, Quản Lý, Vận Dụng, Hòa Hài (chúng tôi không ghi lại chi tiết của 5 quá trình này, xin vào trang mạng thangnghia.org xem trang 28 đến 31)

Nếu những điều đưa ra trong "5 quá trình" thuộc cơ cấu của Cơ Năng Hiến Pháp thì có nghĩa chúng sẽ nằm trong các điều khoản của Hiến Pháp. Những điều LĐA đưa ra ở đây dựa theo các nguyên tắc của chủ nghĩa Duy Dân. Có 2 vấn đề đặt ra đối với các nhà Lập Hiến (thực hiện Hiến Pháp): (1) sẽ có bao nhiêu người nắm vững chủ nghĩa (và các nguyên tắc, luật tắc trong tư tưởng) Duy Dân. Có thể nói là không nhiều và những người này không độc quyền viết Hiến Pháp mà là số đông trong Quốc Dân Đại Hội. Vậy số đông này có chấp nhận những điều LĐA đưa ra trong "5 quá trình"? Cho dù đảng viên Duy Dân cố gắng giáo dưỡng thì cũng không chắc bao nhiêu người có khả năng tiếp nhận. Như vậy phải chăng "5 quá trình" không thực tế? Mặt khác nếu được chấp nhận đưa vào Hiến Pháp thì trở ngại khác là quá chi tiết thì sự theo dõi, kiểm soát lẫn thực hiện sẽ khó mang lại kết quả mong muốn. Sự kiện đưa ra Hiến Pháp với mục đích quá cao, quá sức của người dân có thực tế với hoàn cảnh đất nước khi vừa thay đổi chế độ? Cho dù có tích cực giáo dưỡng thì trong bao lâu? Bao nhiêu nhân sự cần thiết sẽ đạt được để tham dự điều hành guồng máy công quyền? Nếu nhìn qua năm quá trình (I – V) thì sẽ thấy theo thứ tự: Chế Độ, Tổ Chức, Quản Lý, Vận Dụng, và Hòa Hài. Từ số II cho đến V đều có hai vấn đề là Chủ Thể (chính, tự làm chủ được) và Khánh Thể (ngoại giới, không điều chỉnh được, phải lệ thuộc vào nó). Ngoài ra còn nói đến trung gian và hài hòa. Có phải chăng đây cũng là một hình thức của công việc và phải nằm trong chủ đề công việc nhưng ở dạng lớn là quốc gia? Vấn đề là ai sẽ là người có đủ khả năng, trình độ trên nhiều lãnh vực để hình thành một Cơ Năng Hiến Pháp? Có thể khởi đầu cái Cơ Năng Hiến Pháp đó không hoàn hảo nhưng vẫn có thể tu bổ 10 năm và 30 năm. Cho nên theo thời gian thì cái Cơ Năng Hiến Pháp đó sẽ hoàn hảo.


        TCL

Tháng 2 năm 2020
  (Việt Lịch 4899)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Năm 2021
Những người mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ưu tiên chích ngừa trước được chính trị hóa danh xưng “Những người trên tuyến đầu chống dịch” trong đó bao gồm cả nhân viên y tế và lực lượng công an – một thành phần không thể thiếu của các quốc gia độc tài – thế nhưng chính những con người này cũng không hề biết rằng chính bản thân mình đã bị xem là con chuột thí nghiệm mà cái chết mới đây nhất của một nữ nhân viên y tế 35 tuổi tại An giang là một minh chứng thiết thực ngoài ra con số người bị tác dụng phụ sau khi chích đã bị ém nhẹm thông tin. Để trấn an dư luận Phạm Minh Chính, thủ tướng chính phủ csVN đã đăng đàn trấn an dư luận rằng vắc xin nào cũng có tác dụng phụ và người dân đừng quá lo lắng về điều đó!
09 Tháng Năm 2021
Thực tế với việc tỷ trọng xuất khẩu dịch chuyển sang FDI nó cho thấy, lợi nhuận lớn từ xuất khẩu bị FDI ăn gần hết, còn Việt Nam thì chỉ được con số để tính GDP bình quân đầu người cho cao chứ thực chất người dân Việt Nam không được hưởng bao nhiêu. Với thực trạng như vậy nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Cũng phải thôi, vì ông Trọng là dân tuyên giáo, ông đi lên từ Tạp Chí Cộng Sản rồi sang Ban Lý Luận Trung Ương làm việc chứ ông có biết gì về kinh tế đâu mà để có một lời nhận xét có giá trị?
09 Tháng Năm 2021
Những phát triển quân sự của quân đội Trung Quốc được truyền thông nước này tung hô nhiều nhất là hai con ngáo ộp hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông. Tuy nhiên cả hai đều bắt chước mô hình hàng không mẫu hạm thập niên 1980 thời Liên Xô, tức là bốn mươi năm trước. Hai con ngáo ộp này chỉ hoạt động được liên tục 6 ngày không tiếp nhiên liệu, trong khi các hàng không mẫu hạm tối tân của Mỹ và phương Tây có thể hoạt động liên tục cả năm trời. Cuộc chạy đua vũ trang của Bắc Kinh gợi nhớ đến sự sụp đổ của Liên Xô, vì một trong những nguyên nhân làm...
08 Tháng Năm 2021
Rồi đến nhiệm kỳ 3 ông cũng tạo ra suất đặc biệt như thế nữa. Hành động đạp lên đảng luật thì không thể gọi là “đảng phân công” được mà phải gọi chính xác là lộng quyền. Thực tế là vậy nhưng khi tiếp xúc cử tri ông Trọng nói rằng “Đến bây giờ tôi năm nay 77 tuổi rồi. Đại hội (Đảng) vừa rồi tôi đã xin nghỉ, xin thôi rồi. Tại họp báo sau Đại hội tôi nói công khai. Tôi nói năm nay tôi đã cao tuổi rồi, sức khoẻ có hạn, tôi xin không ứng cử nhưng Trung Ương quyết định, Đại hội bầu, là đảng viên nên tôi phải chấp hành”. Đấy! Vẫn là cách quen thuộc, đổ tội cho “đảng ép tôi phải làm”.
08 Tháng Năm 2021
Làm tay sai cho Việt cộng tại hải ngoại thì có lợi gì? Phải chăng đó chỉ là thành phần "chân trong, chân ngoài" (làm ăn trong nước và hải ngoại) tình trạng bắt cá hai tay chứng tỏ loại người này chẳng có tổ quốc, dân tộc gì cả mà chỉ có tiền. Vậy người Việt có gì hãnh diện với loại "triệu phú" vong bản này? Những ai không thích chế độ cộng sản và muốn có một nước Việt tự do, dân chủ thì thay vì đi moi móc chuyện Do Thái thì hãy nên học hỏi cộng đồng Do Thái đã vận động như thế nào với Mỹ để giúp quốc gia Do Thái tồn tại.
08 Tháng Năm 2021
Vì vậy sự "Phân Công, Phân Mệnh, Phân Lợi" khởi đi từ trong phạm vi quốc gia nhưng mục tiêu cuối cùng là phải hoà đồng với thế giới. Nếu ngay từ Hiến Pháp của quốc gia đã không nhắm tới sự chung sống hòa bình với thế giới thì đợi đến khi "phát triển" hay "suy tàn" thì mới đưa tay ra với thế giới thì sẽ không còn thích hợp nữa. Đa số các Hiến Pháp chỉ phục vụ quốc gia địa phương mà quên đi giai đoạn chót là tiếp xúc với thế giới. Khi tiếp xúc với thế giới mà cơ chế quốc gia không thể hòa đồng được thì sao?
07 Tháng Năm 2021
Đôi khi chúng cũng làm ra vẻ thanh liêm trong sạch, phát biểu vài ba câu linh tinh như: "họ ăn không chừa một thứ gì - Nguyễn Thị Doan", "Đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu - Trương Tấn Sang", sau đâu lại vào đấy, ai nói thì cứ nói, ai ăn thì cứ ăn. Vì sao? Bởi vì sống - học tập - làm theo tấm gương đạo đức hcm mà bọn chúng ra rả hàng ngày là như thế! Bác chả từng ăn cướp vàng, cướp nhà của bà Cát Hanh Long đó sao? bác chả từng quyên góp Tuần Lễ Vàng để ẳm gọn cùng đồng bọn sao? Lãnh tụ đã lưu manh như vậy thì lũ đàn em không thấm nhuần tố chất ma cô, ma cạo sao được?!
07 Tháng Năm 2021
Bỏ số tiền gần 6 tỷ rưỡi cho chuyến đi chơi, nghỉ mát, đàn đúm của quan chức trong khi nhân dân lao đao vì dịch bệnh, và cả nước đang khốn khổ điêu tàn vì những não trạng lãnh đạo không biết làm gì chỉ ăn chơi trác táng trên xương máu nhân dân. Quan chức vô cảm. Đó chỉ là mới Hà Nội thôi, các tỉnh thành khác cũng đâu có kém cạnh. Tôi nhớ tới bát cơm chan nước của em học sinh Đăk Nông hay bát cơm trộn ve sầu của cu em Vụ Bổn Đắk Lắk, không biết các em có biết sắp tới các quan ở Hà Nội sẽ tổ chức những buổi tụ tập ăn chơi ngay ở tỉnh các em?
07 Tháng Năm 2021
“Đừng nghe những gì CS nói, hãy xem những gì CS làm”, không cần biết ông Phạm Minh Chính nói gì, chỉ cần thấy quan chức CS mà không đưa con đi tây du học nữa thì cải cách giáo dục thành công, và quan chức không phải xây biệt phủ tường cao nữa thì xã hội yên bình. Quan chức CS mà làm được những điều đó là điều không tưởng, bởi không ai hiểu giáo dục XHCN cho bằng CS, không ai hiểu xã hội này cho bằng CS, nó không thể thay đổi mà chỉ có thể vứt đi.
07 Tháng Năm 2021
Ở những nước cộng sản, họ tuyên truyền về một xã hội chủ nghĩa mà người lao động làm việc theo sức lực nhưng được hưởng theo nhu cầu. Nghe rất là hay, rất là nhân bản nhưng thực tế, giới lãnh đạo ở các nước cộng sản chỉ lợi dụng cái gọi là xã hội chủ nghĩa để làm giàu, bóc lột, cướp giựt tài sản của người dân nhằm mục đích làm giàu cho bản thân, cho đảng cầm quyền. Họ đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân tộc. Họ xem sinh mạng của đảng viên quan trọng hơn sinh mạng của quần chúng. Ngay cả chính đảng viên với nhau, họ sẵn sàng thủ tiêu, tiêu diệt nhau....